Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár"— Előadás másolata:

1 Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár
Külgazdasági politika és piacfejlesztés 7N) Magyarország külgazdasága és külgazdasági stratégiája Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár 2011/2012

2 Az előadás célja Megismertetni a magyar külgazdaság aktuális kérdéseit építve a hallgatók korábbi tanulmányaira Magyar ország a világgazdaságban c. témára és anyagra Interaktív jelleggel Helyzetértékelés Lehetséges stratégiai irányvonalak felvázolása Megismertetni az új külgazdasági stratégiai koncepciót

3 Melyek a magyar külgazdaság jellemző vonásai napjainkban?
Magyar gazdaság nyitottsága Magyar gazdaság világgazdasági helye Magyar gazdaság mozgástere Magyar gazdaság adottságai

4 Jellemző vonások, mutatók
Magyar gazdaság nyitottsága Szűk belső piac, kis ország, 10 millió fogyasztó Növekedés - külső tényezők Termékexp+szolg.export/GDP= 77,9 % (2009, EU is) Magyar gazdaság világgazdasági helye A magyar külker. Részesedése a világ kereskedelméből: 0,7% (2009) 52. ország Magyar gazdaság mozgástere EU külgazdaság-politikája = közös politika Erőteljes földrajzi koncentráció Magyar gazdaság adottságai Energiában szegény, de termőföldben gazdag Energia import, függőség Iskolarendszer fejlett

5 Milyen térben működünk?
Globális tér 2008 ősze: nemzetközi pénzügyi válság Átterjed a reálgazdaságra Különösen a túlzott kapacitásokkal rendelkező ágazatokra, pl. járműgyártás, pénzügyi szolgáltatások EU: EU közös kereskedelempolitika 2008-ban: GDP (-) 0,5%-kal változott 2009-ben: (-) 4,2%-kal

6 A világgazdaság teljesítménye
2008 2009 2010 2011 IMF 2,8 -0,6 4,8 4,2 Világbank 1,3 -0,4 4,0 OECD 2,6 -1,0 4,6 Forrás: Kitekintés a világgazdaság helyzetére. Statisztikai tükör, KSH, IV. évf szám, november 26. www. ksh.hu

7 GDP volumenének változása (az előző év azonos negyedévéhez képest)
Forrás: Kitekintés a világgazdaság helyzetére. Statisztikai tükör, KSH, IV. évf szám, november 26. www. ksh.hu

8 Hogyan hatott a magyar külkereskedelemre a nemzetközi visszaesés?
Áruforgalom csökkenése Szolgáltatások forgalmának csökkenése

9 Nemzetközi kereskedelem 2000-2011

10 Külkereskedelmi termékforgalom, 2010, milliárd euró
Behozatal Kivitel EU-27 44,7 55,2 EU-n kívüli országok 21,1 16,1 Összesen 65,8 71,3 európai országok 7,3 8,4 amerikai o. 1,6 2,1 ázsiai o. 12,1 4,6 egyéb o. 0,06 0,9 Forrás: Magyar Statisztikai zsebkönyv 2010, KSH, Bp., 2011, p. 92.

11 Főbb partnerországok részesedése a magyar külkereskedelemből, %
KIVITEL BEHOZATAL 1995 2005 2009 Németo. 28,6 30,1 25,7 Németo 23,4 27,6 25,1 Olaszo. 8,5 5,5 5,7 Oroszo. 11,8 7,4 7,3 Nagy-Br. 3,0 5,1 5,4 Kína 3,6 6,4 Franciaio 4,0 Ausztria 10,7 6,6 6,1 Románia 2,8 3,7 5,3 Hollandia 3,1 4,4 4,8 Szlovákia 1,4 5,0 Franciao. 3,9 4,5 10,1 5,6 2,0 2,2 4,2 2,9 7,9 4,9 4,1 Lengyelo. 2,6 3,2 Lengyelo 1,0 3,8 1,8 3,5 Cseho. 1,6 3,4 Két válság között. (A magyar gazdaság wargabetűje – ). Budapest, augusztus (Főszerkesztő: Zádor Márta mb. főigazgató), p. 228.

12 A magyar kivitel földrajzi megoszlása
Két válság között. (A magyar gazdaság wargabetűje – ). Budapest, augusztus (Főszerkesztő: Zádor Márta mb. főigazgató)

13 A magyar export szerkezete

14 A magyar import szerkezete

15 FDI Külföldi közvetlen tőke szerepe a magyar gazdaságban
Növekedés, munkahelyteremtés

16 FDI Magyarországon Forrás: Áttekintés az aktuális közvetlen tőkebefektetési folyamatokról. Nemzetgazdasági Minisztérium, Gazdaságpolitikai Főosztály, Közgazdasági osztály, július 26.

17 FDI megoszlása Magyarországon,
Forrás: Áttekintés az aktuális közvetlen tőkebefektetési folyamatokról. Nemzetgazdasági Minisztérium, Gazdaságpolitikai Főosztály, Közgazdasági osztály, július 26.

18 FDI Magyarországon, származási országok szerint
Forrás: Áttekintés az aktuális közvetlen tőkebefektetési folyamatokról. Nemzetgazdasági Minisztérium, Gazdaságpolitikai Főosztály, Közgazdasági osztály, július 26.

19 FDI Magyarországon, ágazatok szerint
Forrás: Áttekintés az aktuális közvetlen tőkebefektetési folyamatokról. Nemzetgazdasági Minisztérium, Gazdaságpolitikai Főosztály, Közgazdasági osztály, július 26.

20 Vállalati koncentráció a magyar külkereskedelemben, %

21 Globális FDI és tőkebefektetések Közép-Európában
Forrás: Áttekintés az aktuális közvetlen tőkebefektetési folyamatokról. Nemzetgazdasági Minisztérium,Gazdaságpolitikai Főosztály, Közgazdasági osztály, július 26.

22 Közép-kelet európai országok tőkekivitele, M euró

23 Külkereskedelem és FDI összefüggése
Magyar kivitel földrajzilag koncentrált Vállalatnagyság szerint is koncentrált Nagyvállalatok adják az export többségét KKV gazdasági, társadalmi szerepéhez képest nem kapcsolódott be a nemzetközi kereskedelembe Magyar tőkeexport is koncentrált Környező országok, néhány nagyvállalat beruházása FDI? Jól képzett munkaerő? Versenyképesség ? Adó-és járulék ?

24 Mi jellemzi a magyar külgazdasági stratégiát?
Exportösztönző, - orientált stratégia Importliberalizmus ? Lehet-e más a stratégia? ÚJ Széchenyi Terv Új külgazdasági stratégia

25 Külkereskedelmi stratégiák
IMPORTHELYETTESÍTŐ termelés ösztönzöttsége VEÖ TIÖ IH + E X P O R T A termelés +

26 Problémafelvetés Világkereskedelem visszaesése
Ázsia – lokomotív szerepe EU világgazdasági szerepe? Belső piac növekedési tartalékai kifulladtak?

27 SWOT elemzés

28 SWOT elemei ERŐSSÉGEK Dinamikus export
Fejlett műszaki színvonalat képviselő termékek aránya Regionális nemzetközi vállalatok Rugalmas kormányzati támogatás LEHETŐSÉGEK Dinamikus régiók Új iparágak Kárpát-medence fejlődése Balkáni térség felemelkedése GYENGESÉGEK Koncentrál külkereskedelem Erős függés az eu-s piactól KKV-k gyengék Tőke-jövedelem kivonás ? Szakképzett munkaerő hiánya VESZÉLYEK Mérsékelt növekedés az EU-ban Piacrajutás – protekcionizmus Verseny a dinamikus régióban Multiktól való függés

29 Milyen külgazdasági célokat fogalmazna meg?
???

30 Milyen célokat fogalmaz meg a külgazdaság-stratégia?
A vállalkozások nemzetköziesedése Növekedés 2015-ig az export legalább 10%-kal növekedjen 2015: 120 mrd euró Egyensúly Külkereskedelmi mérleg maradjon pozitív KKV-k szerepe Az exportban legalább 25%-ra növekedjen Tőkekihelyezés Magyar kihelyezett tőke: 2015-re érje el a 25 mrd eurót Befektetés ösztönzés Külföldi beruházások Évi 4 mrd euró Munkahelyteremtés : 50 ezer fő

31 Milyen irányok? FÖLDRAJZI DIVERZIFIKÁCIÓ „Erőteljes keleti nyitás
Ázsia: Kína, India Oroszország Erős rácsatlakozás a nagy európai exportőrökre Németország Kárpát-medencei gazdasági övezet Visegrádi országokkal való kapcsolatok fejlesztése

32 Milyen szektorok? Szektorok, TERMÉKDIVERZIFIKÁCIÓ
Egészségipar, gyógyszeripar Járműipar Élelmiszeripar, mezőgazdaság Kreatív, Innovatív iparágak Webes, internetes szolgáltatás Zöldgazdaság

33 KKV-k exportképességének növelése
Támogatás Külpiacra-lépés támogatása Külföldi befektetések ösztönzése

34 Milyen eszközök? Milyen intézmények
Külpiacra lépés segítése Exporthitelezés Marketing Intézmények Gazdasági diplomácia

35 Források Majoros Pál (2010): Magyarország a világgazdaságban. In: Blahó A. – Kutasi G. (szerk.) (2010): Erőközpontok és régiók. Akadémia Kiadó, Bp. , ( o.) Két válság között. (A magyar gazdaság wargabetűje – ). Budapest, augusztus (Főszerkesztő: Zádor Márta mb. főigazgató), p. 228.

36 Források Külgazdasági stratégia. Szakmai vitairat. Nemzetgazdasági Minisztérium, május,

37 Brent típusú kőolaj átlagos világpiaci ára
Forrás: Kitekintés a világgazdaság helyzetére. Statisztikai tükör, KSH, IV. évf szám, november 26. www. ksh.hu

38 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár"

Hasonló előadás


Google Hirdetések