Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Külgazdasági politika és piacfejlesztés 7N) Magyarország külgazdasága és külgazdasági stratégiája Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár 2011/2012.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Külgazdasági politika és piacfejlesztés 7N) Magyarország külgazdasága és külgazdasági stratégiája Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár 2011/2012."— Előadás másolata:

1 Külgazdasági politika és piacfejlesztés 7N) Magyarország külgazdasága és külgazdasági stratégiája Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár 2011/2012

2 Az előadás célja ● Megismertetni a magyar külgazdaság aktuális kérdéseit építve a hallgatók korábbi tanulmányaira  Magyar ország a világgazdaságban c. témára és anyagra ● Interaktív jelleggel  Helyzetértékelés  Lehetséges stratégiai irányvonalak felvázolása ● Megismertetni az új külgazdasági stratégiai koncepciót 2

3 Melyek a magyar külgazdaság jellemző vonásai napjainkban? ● Magyar gazdaság nyitottsága ● Magyar gazdaság világgazdasági helye ● Magyar gazdaság mozgástere ● Magyar gazdaság adottságai 3

4 Jellemző vonások, mutatók ● Magyar gazdaság nyitottsága  Szűk belső piac, kis ország, 10 millió fogyasztó  Növekedés - külső tényezők  Termékexp+szolg.export/GDP= 77,9 % (2009, EU is) ● Magyar gazdaság világgazdasági helye  A magyar külker. Részesedése a világ kereskedelméből: 0,7% (2009)  52. ország ● Magyar gazdaság mozgástere  EU külgazdaság-politikája = közös politika  Erőteljes földrajzi koncentráció ● Magyar gazdaság adottságai  Energiában szegény, de termőföldben gazdag › Energia import, függőség  Iskolarendszer fejlett 4

5 Milyen térben működünk? ● Globális tér  2008 ősze: nemzetközi pénzügyi válság  Átterjed a reálgazdaságra › Különösen a túlzott kapacitásokkal rendelkező ágazatokra, pl. járműgyártás, pénzügyi szolgáltatások ● EU:  EU közös kereskedelempolitika  2008-ban: GDP (-) 0,5%-kal változott  2009-ben: (-) 4,2%-kal 5

6 A világgazdaság teljesítménye 2008200920102011 IMF2,8-0,64,84,2 Világbank1,3-0,44,24,0 OECD2,6-1,04,64,2 Forrás: Kitekintés a világgazdaság helyzetére. Statisztikai tükör, KSH, IV. évf. 123. szám, 2010. november 26. www. ksh.hu 6

7 GDP volumenének változása (az előző év azonos negyedévéhez képest) Forrás: Kitekintés a világgazdaság helyzetére. Statisztikai tükör, KSH, IV. évf. 123. szám, 2010. november 26. www. ksh.hu 7

8 Hogyan hatott a magyar külkereskedelemre a nemzetközi visszaesés? ● Áruforgalom csökkenése ● Szolgáltatások forgalmának csökkenése 8

9 Nemzetközi kereskedelem 2000-2011 9

10 Külkereskedelmi termékforgalom, 2010, milliárd euró BehozatalKivitel EU-2744,755,2 EU-n kívüli országok21,116,1 Összesen65,871,3 EU-n kívüli országok európai országok 7,38,4 amerikai o. 1,62,1 ázsiai o. 12,14,6 egyéb o. 0,060,9 Forrás: Magyar Statisztikai zsebkönyv 2010, KSH, Bp., 2011, p. 92. 10

11 Főbb partnerországok részesedése a magyar külkereskedelemből, % KIVITELBEHOZATAL 199520052009199520052009 Németo.28,630,125,7 Németo23,427,625,1 Olaszo.8,55,55,7 Oroszo.11,87,47,3 Nagy-Br.3,05,15,4Kína3,65,46,4 Franciaio4,05,15,4Ausztria10,76,66,1 Románia2,83,75,3 Hollandia 3,14,44,8 Szlovákia 1,42,85,0Franciao.3,95,04,5 Ausztria 10,15,64,5 Szlovákia 2,02,24,2 Hollandia 2,93,93,7Olaszo.7,94,94,1 Lengyelo. 2,63,23,7Lengyelo1,03,84,1 Oroszo. 6,41,83,5Cseho.1,62,93,4 Két válság között. (A magyar gazdaság wargabetűje – 1990-2009). Budapest, 2010. augusztus www.ecostat.huwww.ecostat.hu (Főszerkesztő: Zádor Márta mb. főigazgató), p. 228. 11

12 A magyar kivitel földrajzi megoszlása Két válság között. (A magyar gazdaság wargabetűje – 1990-2009). Budapest, 2010. augusztus www.ecostat.huwww.ecostat.hu (Főszerkesztő: Zádor Márta mb. főigazgató) 12

13 A magyar export szerkezete 13

14 A magyar import szerkezete 14

15 FDI ● Külföldi közvetlen tőke szerepe a magyar gazdaságban  Növekedés, munkahelyteremtés 15

16 FDI Magyarországon Forrás: Áttekintés az aktuális közvetlen tőkebefektetési folyamatokról. Nemzetgazdasági Minisztérium, Gazdaságpolitikai Főosztály, Közgazdasági osztály, 2011. július 26. elemzes@nfgm.gov.huelemzes@nfgm.gov.hu 16

17 FDI megoszlása Magyarországon, Forrás: Áttekintés az aktuális közvetlen tőkebefektetési folyamatokról. Nemzetgazdasági Minisztérium, Gazdaságpolitikai Főosztály, Közgazdasági osztály, 2011. július 26. elemzes@nfgm.gov.huelemzes@nfgm.gov.hu 17

18 FDI Magyarországon, származási országok szerint Forrás: Áttekintés az aktuális közvetlen tőkebefektetési folyamatokról. Nemzetgazdasági Minisztérium, Gazdaságpolitikai Főosztály, Közgazdasági osztály, 2011. július 26. elemzes@nfgm.gov.huelemzes@nfgm.gov.hu 18

19 FDI Magyarországon, ágazatok szerint Forrás: Áttekintés az aktuális közvetlen tőkebefektetési folyamatokról. Nemzetgazdasági Minisztérium, Gazdaságpolitikai Főosztály, Közgazdasági osztály, 2011. július 26. elemzes@nfgm.gov.huelemzes@nfgm.gov.hu 19

20 Vállalati koncentráció a magyar külkereskedelemben, % 20

21 Globális FDI és tőkebefektetések Közép-Európában Forrás: Áttekintés az aktuális közvetlen tőkebefektetési folyamatokról. Nemzetgazdasági Minisztérium,Gazdaságpolitikai Főosztály, Közgazdasági osztály, 2011. július 26. elemzes@nfgm.gov.hu elemzes@nfgm.gov.hu 21

22 Közép-kelet európai országok tőkekivitele, M euró 22

23 Külkereskedelem és FDI összefüggése ● Magyar kivitel földrajzilag koncentrált ● Vállalatnagyság szerint is koncentrált  Nagyvállalatok adják az export többségét  KKV gazdasági, társadalmi szerepéhez képest nem kapcsolódott be a nemzetközi kereskedelembe ● Magyar tőkeexport is koncentrált  Környező országok, néhány nagyvállalat beruházása ● FDI?  Jól képzett munkaerő?  Versenyképesség ? Adó-és járulék ? 23

24 Mi jellemzi a magyar külgazdasági stratégiát? ● Exportösztönző, - orientált stratégia ● Importliberalizmus ● ? Lehet-e más a stratégia? ● ÚJ Széchenyi Terv  Új külgazdasági stratégia 24

25 25 EÖ VEÖ TIÖ IH IMPORTHELYETTESÍTŐ termelés ösztönzöttsége –+ E X P O R T R A termelés + – Külkereskedelmi stratégiák

26 Problémafelvetés ● Világkereskedelem visszaesése ● Ázsia – lokomotív szerepe ● EU világgazdasági szerepe?  Belső piac növekedési tartalékai kifulladtak? 26

27 SWOT elemzés 27

28 SWOT elemei ERŐSSÉGEK  Dinamikus export  Fejlett műszaki színvonalat képviselő termékek aránya  Regionális nemzetközi vállalatok  Rugalmas kormányzati támogatás LEHETŐSÉGEK  Dinamikus régiók  Új iparágak  Kárpát-medence fejlődése  Balkáni térség felemelkedése GYENGESÉGEK  Koncentrál külkereskedelem  Erős függés az eu-s piactól  KKV-k gyengék  Tőke-jövedelem kivonás ?  Szakképzett munkaerő hiánya VESZÉLYEK  Mérsékelt növekedés az EU-ban  Piacrajutás – protekcionizmus  Verseny a dinamikus régióban  Multiktól való függés 28

29 Milyen külgazdasági célokat fogalmazna meg? ● ??? 29

30 Milyen célokat fogalmaz meg a külgazdaság-stratégia? A vállalkozások nemzetköziesedése Növekedés2015-ig az export legalább 10%-kal növekedjen 2015: 120 mrd euró EgyensúlyKülkereskedelmi mérleg maradjon pozitív KKV-k szerepeAz exportban legalább 25%-ra növekedjen TőkekihelyezésMagyar kihelyezett tőke: 2015-re érje el a 25 mrd eurót Befektetés ösztönzés Külföldi beruházásokÉvi 4 mrd euró Munkahelyteremtés2011-2015: 50 ezer fő 30

31 Milyen irányok? FÖLDRAJZI DIVERZIFIKÁCIÓ ● „Erőteljes keleti nyitás  Ázsia: Kína, India  Oroszország ● Erős rácsatlakozás a nagy európai exportőrökre  Németország ● Kárpát-medencei gazdasági övezet ● Visegrádi országokkal való kapcsolatok fejlesztése 31

32 Milyen szektorok? ● Szektorok, TERMÉKDIVERZIFIKÁCIÓ  Egészségipar, gyógyszeripar  Járműipar  Élelmiszeripar, mezőgazdaság  Kreatív, Innovatív iparágak › Webes, internetes szolgáltatás  Zöldgazdaság 32

33 KKV-k exportképességének növelése ● Támogatás  Külpiacra-lépés támogatása  Külföldi befektetések ösztönzése 33

34 Milyen eszközök? Milyen intézmények ● Külpiacra lépés segítése  Exporthitelezés  Marketing ● Intézmények  Gazdasági diplomácia 34

35 Források ● Majoros Pál (2010): Magyarország a világgazdaságban. In: Blahó A. – Kutasi G. (szerk.) (2010): Erőközpontok és régiók. Akadémia Kiadó, Bp., (405-439.o.) ● Két válság között. (A magyar gazdaság wargabetűje – 1990-2009). Budapest, 2010. augusztus www.ecostat.hu (Főszerkesztő: Zádor Márta mb. főigazgató), p. 228.www.ecostat.hu 35

36 Források ● Külgazdasági stratégia. Szakmai vitairat. Nemzetgazdasági Minisztérium, 2011. május, www.ngm.huwww.ngm.hu 36

37 Brent típusú kőolaj átlagos világpiaci ára Forrás: Kitekintés a világgazdaság helyzetére. Statisztikai tükör, KSH, IV. évf. 123. szám, 2010. november 26. www. ksh.hu 37

38 Köszönöm a figyelmet! 38


Letölteni ppt "Külgazdasági politika és piacfejlesztés 7N) Magyarország külgazdasága és külgazdasági stratégiája Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár 2011/2012."

Hasonló előadás


Google Hirdetések