Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár"— Előadás másolata:

1 Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár
Külgazdasági politika és piacfejlesztés: 5) Nemzetközi működőtőke-áramlás : trendek, nemzetközi válság és kilátások Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár 2012

2 Nemzetközi folyamat: globalizáció és FDI

3 Nemzetközi folyamatok: FDI és gazdasági nyitottság
Nemzetközi erőforrás-áramlás: gazdasági nyitottság (globális mozgathatóság) Munkaerő Egyszerűbb a tőkéhez való hozzáférés mint korábban A pénz a világban csaknem korlátlanul mozog Pénzügyi piacok világméretűek, globálisak Nemzetközi pénz-és tőkepiacok rendszere (elektronikusan is integrált!!) A nemzetközi pénzügyi rendszer deregulációja és az informatika „azonnalivá” tett minden pénzügyi döntést

4 FDI beáramlás (inflow) és a globalizáció
Forrás: UNCTAD: Global Investment Trends Monitor, No 5, 17 January, 2011, p. 1

5 FDI és TNC, MNC Tőkemozgás - nemzetközi vállalat működése
FDI= Foreign Direct Investment Közvetlen külföldi tőkebefektetés - tulajdonszerzés Ki- (outward) és beáramlást (inward) statisztikailag külön mérik Kiáramló –és beáramló tőke felhalmozódását (stock) statisztikailag külön mérik

6 Kiáramló és beáramló tőkebefektetés
Kiáramló tőkebefektetés (outward FDI) Egy országban (anyaország) bejegyzett vállalatok vállalatalapítása és vállalati tulajdon megvásárlása által tőkét fektetnek be külföldön (fogadó ország) Beáramló tőkebefektetés (inward FDI) Külföldön bejegyzett vállalatok alapítanak céget vagy vesznek tulajdont a befogadó országban

7 Multik és nemzetállamok
Nemzetközi vállaltok óriási gazdasági ereje Hálózatok Nemzetállamok mellett alternatív intézményrendszer Szimbólumai a nemzetállami befolyás csökkenésének Szembekerülnek a „jóléti” állam koncepciójával Nőtt az állam függősége az üzleti szférától Konfliktusok

8 Multik és a nemzetállamok
Kettős szabályozás alatt Országok törvényei, ahol működik (fogadó ország) Vállalati központ (anyaország) Konfliktusok

9 Nemzetközi vállalatok jelentősége

10 A multik jelentősége a világgazdaságban, GDP-hez való hozzájárulás, 2010-ben

11 TNC számokban, 2010 TNC hozzájárulása a világ GDP-hez 2010
Világ GDP: 63 ezer milliárd USD TNC tevékenysége: 15,7 ezer milliárd USD Ez a világ GDP ¼-e A TNC vállalatok GDP-hez való hozzájárulásának megoszlása Anyavállalatok a világ GDP 14%-át hozták Leányvállalatok a világ GDP 10-11%-át hozták létre, a világexport 1/3-át adják

12 Nemzetközi pénzügyi és gazdasági válság hatása a külföldi közvetlen tőkeberuházásra (FDI)
FDI beáramlás FDI kiáramlás FDI régiók szerint FDI országcsoportok szerint

13 A) Általános kép: Globális FDI beáramlás (inflows) mrd USD
Forrás: World Investment Report (WIR), 2011, p. 2.

14 Az FDI (inflow) néhány jellemző vonása
FDI (beáramlás) értéke: kb mrd USD, 2010 Messze elmarad a 2007-es csúcsértéktől, 37%-kal kisebb A es átlagértéktől 15%-kal kisebb a FDI beáramlás 2010-ben 2010-ben a FDI (beáramlás) alig emelkedett 2009-hez képest

15 Általános kép: Globális FDI kiáramlás (outflow) mrd USD
Forrás: UNCTAD, Global Investment Trends Monitor, NO April, 2011, p. 3

16 A) FDI: kiáramlás és beáramlás értelmezése, az adatok különbsége
Az adtok különbségének okai: Befogadó és az anyaország adatgyűjtésének különbözősége Nemzetközi törekvés az egységes módszertanra FDI elemei Nemcsak az anyavállalat tőkéje! Hanem kormánykölcsön, fejlesztési segély Árfolyam

17 A tőkeáramlás globális trendjei
A közvetlen külföldi beruházás (FDI) globális méretekben növekedett 2010-ben, de nem érte el a 2007-es csúcsértéket. A GDP és az ipari termelés világ méretű növekedése gyorsabb volt, mint az FDI, melyek csaknem elérték a válság előtti szintet

18 FDI - Nemzetközi Régiók szerint mrd USD
FDI beáramlása (inflow) FDI kiáramlása (outflow) 2009 2010 Változás % Változás % Világ 1 114 1 122 0.7 1 189 1 346 13,2 Fejlett országok 566 527 -6,9 882 970 9,9 Fejlődő országok 478 525 9,7 258 316 22,7 Afrika 59 50 -14,4 5,0 4,0 -11,3 Latin-Amerika 117 141 21,1 48 84 76,4 Ázsia 303 333 10,0 206 228 11,0 Átalakuló országok 70 71 0,8 49 61 24,3 Forrás: UNCTAD, Global Investment Trend Monitor, No. 5, No. 6

19 Jelenlegi helyzet:főbb jellemzők
2010-ben a fejlődő és átalakuló (transition) országok az FDI befogadás értékének felét adták! Ezen csoportban is nagy egyenlőtlenségek láthatók Kiemelkedik a Dél-, Kelet -, DK-ázsiai régió Jelentős Latin-Amerika szerepe Afrika szerepe tovább csökkent

20 Jelenlegi helyzet 20 legnagyobb befogadó ország (mrd USD)
Forrás: Source: UNCTAD, based on annex table I.1 and the FDI/TNC database (www.unctad.org/fdistatistics). a Ranked on the basis of the magnitude of 2010 FDI inflows. Note: The number in bracket after the name of the country refers to the ranking in British Virgin Islands, which ranked 12th in 2010, is excluded from the list.

21 FDI áramlás megoszlása a kibocsátó és a befogadó országcsoportok szerint

22 „Befektetők” helyzetének változása ország-csoportok szerint
Fejlett országok mint befektetők 2007-ben külföldi befektetéseik 68%-a fejlett országban valósították meg 2010-ben külföldi befektetéseik 51%-a realizálódott csak a fejlett országok csoportjában 2010-ben külföldi befektetéseik 4%-át átalakuló (transition) országba fektették be Fejlődő és átalakuló országok …. …. ….. ……

23 FDI elemzésének más szempontjai

24 FDI elemzésének más szempontjai
FDI szektorok és iparágak szerint FDI összetétele a piacra lépés formái szerint Zöldmezős, vállalat felvásárlás és összeolvadás FDI összetétele annak fő elemei szerint Tőke, újra befektetett profit, egyéb tőke FDI megoszlása források (alapok) szerint

25 FDI megoszlása szektorok szerint mrd USD, %

26 FDI összetétele, mrd USD

27 Befektetések értelmezése
Befektetések forrásai (tőkepiaci forrásokon kívül) Saját tőke (equity) Külföldön keletkezett profit befektetése a leányvállalat által (reinvested eranings) Vállalaton belüli kölcsön Külföldi közvetlen befektetés fajtái Vállalatfelvásárlás (Merging and Acquisiation) Zöldmezős beruházás

28 FDI projektek értéke és száma
Source: UNCTAD, based on UNCTAD cross-border M&A database and information from the Financial Times Ltd, fDi Markets (www.fDimarkets.com). Note: Data for value of greenfield FDI projects refer to estimated amounts of capital investment. M&

29 FDI jövedelmezősége

30 Összegzés A FDI világméretekben (2010-ben) 1240 mrd USD volt, de alatta maradt a válság előtti szintnek A fejlődő és átalakuló országok először érték el a FDI beáramlásban a világ összes befektetésének 50%-át A nemzetközi termelés, értékesítés, foglalkoztatás – mind növekedést mutatott Állami tulajdonú TNC a tőke fontos forrása

31 FDI rövid távon KILÁTÁSOK BIZONYTALANSÁG Protekcionizmus

32 FDI várakozások, bizonytalanság
A tőke (TNC) optimista, de kivár (TNC menedzseri megkérdezés) Beruházási alapok vannak, de a beruházási lehetőségek bizonytalanok Kedvező makro-ökonómiai és mikro-ökonómiaia környezet

33 Kilátások (1) A növekedésnek vannak jelei, bár 2010-ben lassú volt az FDI növekedése Forgatókönyvek Pesszimista Reális, növekedést feltételező Stagnálás lehetőségét sem lehet kizárni

34 FDI lehetséges fejlődési lehetőségei (mrd USD)

35 FDI és makrogazdasági környezete
Jelentősen javult ( 2009 II. fele., 2010) Világtermelés (GDP) nőtt Feltörekvő piacokon jelentős élénkülés Fejlett országok gazdasági élénkítő csomagjai Keresleti oldal növekedése Növekvő bizalom a tőke és a háztartások részéről is! A globális környezetnek közvetlen, kedvező hatása van az FDI-ra

36 Kedvező mikro-ökonómiai környezet
TNC értékesítése nőtt TNC menedzsereinek optimista véleménye Beruházói optimizmus Célországok

37 Legjelentősebb befogadó országok 2011-2013 TNC menedzserek véleménye alapján

38 Kilátások (2) Nagy azonban a bizonytalanság is FDI még nem érte el a válság előtti szintet ↔ a nemzetközi kereskedelemben csaknem helyreállt a „trend” FDI növekvő szerepe szükséges ↔ kormányok eladósodása miatt

39 Bizonytalanság, kockázatok
Nemzetközi pénzügyi rendszer Szabályozás, irányítás Államadósság és növekedése Néhány fejlett országban Pénzügyi megszorítások Protekcionizmus

40 UNCTAD álláspont Növekvő FDI Magán beruházások nőhetnek
: 1600 mrd USD/év Magán beruházások nőhetnek Államadósság miatt az állami szektor kiadásai csökkennek

41 Forrás TRADE AND DEVELOPMENT REPORT, 2011, UNCTAD, Geneva
World Investment Report 2011, Overview, UNCTAD, June, 2011 WIR = World Investment Report UNCTAD www. unctad.org World Trade Report, 2010, 2009, 2008, 2007 www. wto.org

42 Ajánlott irodalom Czakó Erzsébet – Reszegi László (2010): Nemzetközi vállalatgazdaságtan. Alinea Kiadó Magas István (2007): Globalizáció és nemzeti piacok. Napvilág Kiadó, Bp.

43 Rövidítések, kifejezések
FDI = Foreign Direct Investment Emerging economies = feltörekvő országok Transition economies = átalakuló gazdaságok (piacgazdasággá!)

44 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár"

Hasonló előadás


Google Hirdetések