Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Külgazdasági politika és piacfejlesztés: 5) Nemzetközi működőtőke-áramlás : trendek, nemzetközi válság és kilátások Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár 2012.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Külgazdasági politika és piacfejlesztés: 5) Nemzetközi működőtőke-áramlás : trendek, nemzetközi válság és kilátások Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár 2012."— Előadás másolata:

1 Külgazdasági politika és piacfejlesztés: 5) Nemzetközi működőtőke-áramlás : trendek, nemzetközi válság és kilátások Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár 2012

2 ● Nemzetközi folyamat: globalizáció és FDI 2

3 Nemzetközi folyamatok: FDI és gazdasági nyitottság ● Nemzetközi erőforrás-áramlás: gazdasági nyitottság (globális mozgathatóság)  Munkaerő  Egyszerűbb a tőkéhez való hozzáférés mint korábban ● A pénz a világban csaknem korlátlanul mozog ● Pénzügyi piacok világméretűek, globálisak  Nemzetközi pénz-és tőkepiacok rendszere (elektronikusan is integrált!!) ● A nemzetközi pénzügyi rendszer deregulációja és az informatika „azonnalivá” tett minden pénzügyi döntést 3

4 FDI beáramlás (inflow) és a globalizáció Forrás: UNCTAD: Global Investment Trends Monitor, No 5, 17 January, 2011, p. 1 4

5 FDI és TNC, MNC ● Tőkemozgás - nemzetközi vállalat működése ● FDI= Foreign Direct Investment  Közvetlen külföldi tőkebefektetés - tulajdonszerzés  Ki- (outward) és beáramlást (inward) statisztikailag külön mérik  Kiáramló –és beáramló tőke felhalmozódását (stock) statisztikailag külön mérik 5

6 Kiáramló és beáramló tőkebefektetés Kiáramló tőkebefektetés (outward FDI) Egy országban (anyaország) bejegyzett vállalatok vállalatalapítása és vállalati tulajdon megvásárlása által tőkét fektetnek be külföldön (fogadó ország) Beáramló tőkebefektetés (inward FDI) Külföldön bejegyzett vállalatok alapítanak céget vagy vesznek tulajdont a befogadó országban 6

7 Multik és nemzetállamok ● Nemzetközi vállaltok óriási gazdasági ereje ● Hálózatok ● Nemzetállamok mellett alternatív intézményrendszer ● Szimbólumai a nemzetállami befolyás csökkenésének ● Szembekerülnek a „jóléti” állam koncepciójával ● Nőtt az állam függősége az üzleti szférától ● Konfliktusok 7

8 Multik és a nemzetállamok ● Kettős szabályozás alatt  Országok törvényei, ahol működik (fogadó ország)  Vállalati központ (anyaország) ● Konfliktusok 8

9 ● Nemzetközi vállalatok jelentősége 9

10 A multik jelentősége a világgazdaságban, GDP-hez való hozzájárulás, 2010-ben 10

11 TNC számokban, 2010 ● TNC hozzájárulása a világ GDP-hez 2010  Világ GDP: 63 ezer milliárd USD ● TNC tevékenysége: 15,7 ezer milliárd USD  Ez a világ GDP ¼-e ● A TNC vállalatok GDP-hez való hozzájárulásának megoszlása  Anyavállalatok a világ GDP 14%-át hozták  Leányvállalatok a világ GDP 10-11%-át hozták létre, a világexport 1/3-át adják 11

12 ● Nemzetközi pénzügyi és gazdasági válság hatása a külföldi közvetlen tőkeberuházásra (FDI)  FDI beáramlás 2005-2010  FDI kiáramlás 2005-2010  FDI régiók szerint  FDI országcsoportok szerint 12

13 A) Általános kép: Globális FDI beáramlás (inflows) mrd USD Forrás: World Investment Report (WIR), 2011, p. 2. 13

14 Az FDI (inflow) néhány jellemző vonása ● FDI (beáramlás) értéke: kb. 1200 mrd USD, 2010 ● Messze elmarad a 2007-es csúcsértéktől, 37%-kal kisebb ● A 2005-2007-es átlagértéktől 15%-kal kisebb a FDI beáramlás 2010-ben ● 2010-ben a FDI (beáramlás) alig emelkedett 2009-hez képest 14

15 Általános kép: Globális FDI kiáramlás (outflow) mrd USD Forrás: UNCTAD, Global Investment Trends Monitor, NO 6. 27 April, 2011, p. 3 15

16 A) FDI: kiáramlás és beáramlás értelmezése, az adatok különbsége ● Az adtok különbségének okai:  Befogadó és az anyaország adatgyűjtésének különbözősége › Nemzetközi törekvés az egységes módszertanra  FDI elemei › Nemcsak az anyavállalat tőkéje! › Hanem kormánykölcsön, fejlesztési segély  Árfolyam 16

17 A tőkeáramlás globális trendjei ● A közvetlen külföldi beruházás (FDI) globális méretekben növekedett 2010-ben, de nem érte el a 2007-es csúcsértéket.  A GDP és az ipari termelés világ méretű növekedése gyorsabb volt, mint az FDI, melyek csaknem elérték a válság előtti szintet 17

18 FDI - Nemzetközi Régiók szerint mrd USD FDI beáramlása (inflow) FDI kiáramlása (outflow) 20092010 Változás % 20092010 Változás % Világ1 1141 1220.71 1891 34613,2 Fejlett országok566527-6,98829709,9 Fejlődő országok 4785259,725831622,7 Afrika5950-14,45,04,0-11,3 Latin-Amerika 11714121,1488476,4 Ázsia30333310,020622811,0 Átalakuló országok 70710,8496124,3 18 Forrás: UNCTAD, Global Investment Trend Monitor, No. 5, No. 6

19 Jelenlegi helyzet:főbb jellemzők ● 2010-ben a fejlődő és átalakuló (transition) országok az FDI befogadás értékének felét adták! ● Ezen csoportban is nagy egyenlőtlenségek láthatók  Kiemelkedik a Dél-, Kelet -, DK-ázsiai régió  Jelentős Latin-Amerika szerepe  Afrika szerepe tovább csökkent 19

20 Jelenlegi helyzet 20 legnagyobb befogadó ország (mrd USD) Forrás: Source: UNCTAD, based on annex table I.1 and the FDI/TNC database (www.unctad.org/fdistatistics). a Ranked on the basis of the magnitude of 2010 FDI inflows. Note: The number in bracket after the name of the country refers to the ranking in 2009. British Virgin Islands, which ranked 12th in 2010, is excluded from the list. 20

21 FDI áramlás megoszlása a kibocsátó és a befogadó országcsoportok szerint 21

22 „Befektetők” helyzetének változása ország-csoportok szerint ● Fejlett országok mint befektetők  2007-ben külföldi befektetéseik 68%-a fejlett országban valósították meg  2010-ben külföldi befektetéseik 51%-a realizálódott csak a fejlett országok csoportjában  2010-ben külföldi befektetéseik 4%-át átalakuló (transition) országba fektették be ● Fejlődő és átalakuló országok ….  ….  …..  …… 22

23 ● FDI elemzésének más szempontjai 23

24 FDI elemzésének más szempontjai ● FDI szektorok és iparágak szerint ● FDI összetétele a piacra lépés formái szerint  Zöldmezős, vállalat felvásárlás és összeolvadás ● FDI összetétele annak fő elemei szerint  Tőke, újra befektetett profit, egyéb tőke ● FDI megoszlása források (alapok) szerint 24

25 FDI megoszlása szektorok szerint mrd USD, % 25

26 FDI összetétele, mrd USD 26

27 Befektetések értelmezése ● Befektetések forrásai (tőkepiaci forrásokon kívül)  Saját tőke (equity)  Külföldön keletkezett profit befektetése a leányvállalat által (reinvested eranings)  Vállalaton belüli kölcsön ● Külföldi közvetlen befektetés fajtái  Vállalatfelvásárlás (Merging and Acquisiation)  Zöldmezős beruházás 27

28 FDI projektek értéke és száma Source: UNCTAD, based on UNCTAD cross-border M&A database and information from the Financial Times Ltd, fDi Markets (www.fDimarkets.com). Note: Data for value of greenfield FDI projects refer to estimated amounts of capital investment. M& 28

29 FDI jövedelmezősége 29

30 Összegzés ● A FDI világméretekben (2010-ben) 1240 mrd USD volt, de alatta maradt a válság előtti szintnek ● A fejlődő és átalakuló országok először érték el a FDI beáramlásban a világ összes befektetésének 50%-át ● A nemzetközi termelés, értékesítés, foglalkoztatás – mind növekedést mutatott ● Állami tulajdonú TNC a tőke fontos forrása 30

31 FDI rövid távon ● KILÁTÁSOK ● BIZONYTALANSÁG ● Protekcionizmus 31

32 FDI várakozások, bizonytalanság ● A tőke (TNC) optimista, de kivár (TNC menedzseri megkérdezés) ● Beruházási alapok vannak, de a beruházási lehetőségek bizonytalanok ● Kedvező makro-ökonómiai és mikro- ökonómiaia környezet 32

33 Kilátások (1) ● A növekedésnek vannak jelei, bár 2010-ben lassú volt az FDI növekedése  Forgatókönyvek › Pesszimista › Reális, növekedést feltételező › Stagnálás lehetőségét sem lehet kizárni 33

34 FDI lehetséges fejlődési lehetőségei (mrd USD) 34

35 FDI és makrogazdasági környezete ● Jelentősen javult ( 2009 II. fele., 2010)  Világtermelés (GDP) nőtt  Feltörekvő piacokon jelentős élénkülés  Fejlett országok gazdasági élénkítő csomagjai  Keresleti oldal növekedése › Növekvő bizalom a tőke és a háztartások részéről is! ● A globális környezetnek közvetlen, kedvező hatása van az FDI-ra 35

36 Kedvező mikro-ökonómiai környezet ● TNC értékesítése nőtt ● TNC menedzsereinek optimista véleménye  Beruházói optimizmus  Célországok 36

37 Legjelentősebb befogadó országok 2011-2013 TNC menedzserek véleménye alapján 37

38 Kilátások (2) ● Nagy azonban a bizonytalanság is  FDI még nem érte el a válság előtti szintet ↔ a nemzetközi kereskedelemben csaknem helyreállt a „trend” ● FDI növekvő szerepe szükséges ↔ kormányok eladósodása miatt 38

39 Bizonytalanság, kockázatok ● Nemzetközi pénzügyi rendszer  Szabályozás, irányítás ● Államadósság és növekedése  Néhány fejlett országban  Pénzügyi megszorítások ● Protekcionizmus 39

40 UNCTAD álláspont ● Növekvő FDI  2011-2013: 1600 mrd USD/év ● Magán beruházások nőhetnek  Államadósság miatt az állami szektor kiadásai csökkennek 40

41 Forrás ● TRADE AND DEVELOPMENT REPORT, 2011, UNCTAD, Geneva ● World Investment Report 2011, Overview, UNCTAD, June, 2011 ● WIR = World Investment Report  UNCTAD www. unctad.org ● World Trade Report, 2010, 2009, 2008, 2007  www. wto.org 41

42 Ajánlott irodalom ● Czakó Erzsébet – Reszegi László (2010): Nemzetközi vállalatgazdaságtan. Alinea Kiadó ● Magas István (2007): Globalizáció és nemzeti piacok. Napvilág Kiadó, Bp. 42

43 Rövidítések, kifejezések ● FDI = Foreign Direct Investment ● Emerging economies = feltörekvő országok ● Transition economies = átalakuló gazdaságok (piacgazdasággá!) 43

44 Köszönöm a figyelmet! 44


Letölteni ppt "Külgazdasági politika és piacfejlesztés: 5) Nemzetközi működőtőke-áramlás : trendek, nemzetközi válság és kilátások Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár 2012."

Hasonló előadás


Google Hirdetések