Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 ÉPÍTÉSZETI RAJZ Építőmérnöki ábrázolás II. modul Dr. H. Baráti Ilona.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 ÉPÍTÉSZETI RAJZ Építőmérnöki ábrázolás II. modul Dr. H. Baráti Ilona."— Előadás másolata:

1 1 ÉPÍTÉSZETI RAJZ Építőmérnöki ábrázolás II. modul Dr. H. Baráti Ilona

2 2 A tantárgyi egység célja A műszaki ábrázolás tantárgyi egység tanításának célja, hogy a hallgatók  gyakorlatot szerezzenek a rajzeszközök használatában,  megismerjék a műszaki rajz alapelemeit,  megismerjék, és gyakorolják a különböző vonalfajtákkal történő rajzolást, és a vonalvastagságok helyes használatát,  megismerjék a méretarány fogalmát,

3 3 A tantárgyi egység célja  elsajátítsák a nagyítás, a kicsinyítés rajzi eljárásait,  elsajátítsák a leggyakrabban alkalmazott rajzi jelek, szimbólumok használatát, és megtanulják a szabványos anyagjelöléseket,  elsajátítsák a szabványos méretmegadási, feliratozási ismereteket,  megismerjék az építészeti tervfajtákat, műszaki tartalmukat, a tervek formai követelményeit, a tervdokumentáció felépítését,  gyakorlatot szerezzenek a rajzolvasásban, a tervolvasásban.

4 4 A műszaki rajz alapszabályai, egységes jelrendszere

5 5 Rajzi kommunikáció feladata Az építmények létrehozásához, átalakításához, kiegészítéséhez, bontásához szükséges adatok megértését  nem azonos időben  nem azonos helyen  nem azonos szakmai műveltségi szinten és  különböző szakágat művelő szakemberek között is biztosítani kell.

6 6 A rajzi kommunikáció eszközei, alapelemei  Rajzfelületek  Rajzeszközök  Vonalak, betűk  Grafikai jelek  Anyagjelölések  Szerkezetek rajzjelei  Bútorok jelei  Egyéb szimbólumok

7 7 Rajzfelületek Alkalmazott tervlapméretek

8 8 Rajzeszközök  Ceruzák (keménység szerint: H, F, B)  Tollak (tus)  Számítógép virtuális eszközei

9 9 Feliratok, betűk cm-ben A betű nagysága h 2,53,55710 Kisbetű magassága 5/7 h 1,752,53,557 Min. sortáv.10/7 h 3,5571014 Vonal- vastagság 1/7 h 0,30,50,711,5 Csökk. Vonal- vastagság 1/10 h 0,20,30,50,71

10 10 Betűtípusok  Egyenes álló betűk A; C; D; c; e; j; ……..  Dőlt betűk A; C; D; c; e; j; …….

11 11 Vonalvastagságok mm-ben Vonal- vastagság I. vonal- csoport II. vonal- csoport III. vonal- csoport VASTAG2,01,00,5 VÉKONY1,00,50,25 Kétféle vonalvastagságot kell használni, úgy, hogy a vastag és a vékony vonal aránya 2:1-nél kisebb ne legyen. (MSZ ISO 128:1992)

12 12 Vonalfajták alkalmazása Folytonos vonal Látható élek, kontúrok Méret-, és segédvonalak Mutatóvonal Szerkesztő-vonal Szabadkézi vonal Ábrázolt szerkezet határa Szaggatott vonal - - - - - - Nem látható élek, kontúrok Másodlagos információ Pontvonal Tengelyvonal, metsző- sík helye

13 13 Vonalfajták alkalmazása Kétpont- vonal Gépek, berendezések kiszolgáló határa Pontsor-vonal………………… Terephatárok, másodlagos kontúrok Törésvonal Nézet és metszet választó vonala, szerkezetek széle

14 14 Egyéb előírások Egy tárgy, illetve építmény azonos méretarányú nézetét azonos vonalvastagsággal kell ábrázolni. Vonalak közötti távolság: A párhuzamos vonalak közötti távolság ne legyen kevesebb, mint az ábra vastag vonalának kétszerese, illetve 0,7 mm.

15 15 Anyagjelölések  1. vonalkázással, azaz sraffozással  2. színezéssel A vonalkázás iránya általában a metszet körvonalához vagy szimmetriavonalaihoz viszonyítva 45 fokos hajlásszögű. Csatlakozó részek esetén a vonalkázás irányának megváltoztatásával kiemelhető a két rész határa.

16 16 LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT ANYAGJELÖLÉSEK

17 17 Szerkezetek jelei (a méretarány új jelölése 1: 200; 1: 100, 1: 50)

18 18 Szerkezetek jelei (a méretarány új jelölése 1: 200; 1: 100, 1: 50)

19 19 Szövegmező, „pecsét” (egyetemi tanulmányok alatt)

20 20 Adatok a tervlapon a szövegmezőben  Az építmény pontos neve, címe (pl. Budakalászi Általános Iskola, 2330 Budakalász, Nagy Géza u. 2.)  Az építmény részletének neve (pl. Budakalász, Általános Iskola Tornaterme)  A terv fajtája (pl. kiviteli terv, + 1,00 m szinti alaprajz)  A terv léptéke (pl. M 1:50)  A tervező cég neve, címe, a vezető tervező(k) neve, tervező(k) neve, a tervet készítő(k) neve  Tervlap sorszáma, kapcsolódó tervek sorszáma  Dátum

21 21 Egyéb szimbólumok

22 22 Egyéb szimbólumok

23 23 A lépték fogalma, léptékváltás

24 24 A lépték fogalma  A műszaki rajzokon ábrázolt épületek, térbeli szerkezetek vetületei valóságos méretükben nem készülhetnek el, ezért mérethelyesen kell ábrázolnunk azokat, azaz hasonlósági kicsinyítést alkalmazunk:  Haz objektum valós hosszúsága  h az ábrázolt rajzi hossz  H/h= a módosítás

25 25  A módosítás (arányszám) reciprok értéke: M „méretarány” (módosítási arány), általában „M 1: a„ jelöléssel.  Más megközelítéssel: M egy arányszám, amely megmutatja, hogy az ábra egy bizonyos mérete hányad része az eredeti méretnek.

26 26 Használatos léptékek

27 27 Az alaprajz fogalma, műszaki tartalma.

28 28 Az alaprajz  ALAPRAJZ: az épület padlószintje fölött ~1m magasságban (de valamennyi nyílást átmetsző) vízszintes metszősíkra képzett merőleges vetület.  Ábrázoláskor lefelé nézünk és vetítünk. Tervezéskor természetesen egy még nem létező, elképzelt épület „szeleteit”, metszeteit kell ábrázolnunk. Az épület minden egymástól különböző elrendezésű szintjének alaprajzát meg kell rajzolnunk.

29 29 Az alaprajz

30 30 Ábragyűjtemény, 91273 sz. jegyzet

31 31 ALAPRAJZI VÁZLAT: Helyiség- kapcsolatok, területek megadása

32 32 Az alaprajzon ábrázolt szerkezetek, adatok Az alaprajz elhelyezése a tervlapon: lehetőség szerint a főhomlokzata, főbejárata illetve a az építmény hosszabbik oldala párhuzamos legyen a lap alsó élével. Ábrázolandók: • Falak, pillérek, kémények, szellőzők, kürtők • Nyílások, nyílászárók • Lépcsők • Beépített bútorok, berendezések • Dilatációs hézagok, csatlakozások helye (MSZ 1228- 1:1999) • Adatok: Vízszintes méretek (felületek is), magassági méretek, helyiségek megnevezése, területe, burkolata, lépcsők haladási iránya stb.

33 33 Kótázás, adatközlés a terveken

34 34 Adatközlés  A tervek léptékhelyesen adják meg az építmény alakját, szerkezeteit, de a pontos méretek számmal történő megadásától nem tekinthetünk el.  A feliratozás, a betűk, számok egy tervlap esetében max. két irányból olvashatók legyenek.  Általában :

35 35 Kótázás  Külső méretek  1.A rajz mellett az első méretvonal a nyílástengelyeket adja meg.  2.Ezt követheti, ha szükséges, a nyílások és a faltestek méretének megadása.  3.A tartószerkezetek, a traktusok méretvonala következik.  (4.Vázas épület esetén a pillérek mérethálóját kell jelölni.)  5.Az egyes épületrészek, kiugrások, falszegletek méretét megadó un. részméretek következnek.  6.Külső, befoglaló méretek

36 36 Kótázás  Belső méretek  Általában összefüggő méretvonalak segítségével, a belső szerkezetekhez közel, egyértelmű utalással. 1, 00 m alatti szerkezeti méret esetén cm-ben adjuk meg az adatokat: pl. 34,5 vagy 34 5 (kivétel az acélszerkezet) 1,00 m feletti szerkezeti méret esetén m-ben és cm-ben adjuk meg az adatokat: pl. 1,42 vagy 1,333


Letölteni ppt "1 ÉPÍTÉSZETI RAJZ Építőmérnöki ábrázolás II. modul Dr. H. Baráti Ilona."

Hasonló előadás


Google Hirdetések