Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu ARIADNE Project ARIADNE, vezérfonal a szociális gazdaságban tevékenykedő menedzsereknek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu ARIADNE Project ARIADNE, vezérfonal a szociális gazdaságban tevékenykedő menedzsereknek."— Előadás másolata:

1 Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu ARIADNE Project ARIADNE, vezérfonal a szociális gazdaságban tevékenykedő menedzsereknek Próbaképzés - 2012. május 23-25. - Kunbábony Előadó: Németh László Sikeres szervezeti működési modellt alkalmazó hazai szervezet bemutatása – Közösségi Szociális Szövetkezet – Mondragon modell jó gyakorlat bemutatása

2 ARIADNE Project Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu A SZÖVETKEZETEK NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGÉNEK ÁLLÁSFOGLALÁSA A SZÖVETKEZETI IDENTITÁSRÓL ( A SZÖVETKEZÉS NEMZETKÖZI ALAPELVEI) Manchester, 1995. szeptember 22. Értékek önsegélyegyéni felelősségdemokráciaegyenlőség igazságosságszolidaritás A szövetkezetek az önsegély, az egyéni felelősség, a demokrácia, az egyenlőség, az igazságosság és a szolidaritás értékein alapulnak. Alapítóik hagyományát követve, a szövetkezeti tagok hisznek a becsületesség, a nyíltság és a társadalmi felelősség etikai értékeiben és a másokért való törődésben.

3 ARIADNE Project Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu A KöSzSz meghatározása a szociális szövetkezetek céljáról A szociális szövetkezet helyi társadalomszervező, védelmi, jóléti és közösségi funkciót is ellát. Működése mintát mutat (a most domináns gazdaság többi szereplőjének, azoknak, akik a haszon, a növekedés, a költséghatékonyság és termelékenység bűvöletében élnek) arra, hogyan lehet:  az individuális értékrend helyébe a közösségi értékrendet helyezni;  a rövid távú érdekek helyébe a hosszú távú érdekeket tenni;  a profit maximalizálása helyett a közösség fennmaradását, jóllétét szolgálni;  a nem piacképes, de emberi szükségleteket kielégítő szolgáltatásokat megszervezni;  az elidegenedett munkavégzést újra a személyiség kiteljesedésének terepévé tenni

4 ARIADNE Project Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu A KöSzSz meghatározása a szociális szövetkezetek céljáról • 1. a szövetkezeti értékek mentén egy olyan szervezeti keretet hoz létre, amely alkalmas a tartós munkanélküliek munkaerő-piaci készségeinek újraépítésére; • 2. a helyi befogadó közösségre építve a társadalmi integrációhoz szükséges kapcsolatrendszerbe vonja be a munkanélkülieket; • 3. a szövetkezet tevékenységén keresztül jövedelemhez juttatja tagjait, ezzel jelentősen csökkenti a szegénység kockázatát, valamint az államháztartás szociális kiadásait; • 4. a szövetkezet a demokratikus eljárásaival hozzájárul, a demokratikus társadalmi működés napi gyakorlatához; • 5. a szövetkezet gazdasági tevékenységének célja elsősorban a tagjainak (és a környezet) szükségleteinek a kielégítése, így hozzájárul a fenntartható társadalmi fejlődéshez.

5 ARIADNE Project Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu KöSzSz törekvése és ajánlása a szociális szövetkezetek alakítására vonatkozóan A szociális szövetkezet egy olyan helyi közösség demokratikusan létrehozott és működtetett gazdasági szervezeteként értelmezhető, amelyben a társadalmilag elkötelezett jómódúak, jól képzettek, kapcsolatokkal rendelkezők fognak össze a hátrányban élőkkel, kirekesztettekkel azért, hogy közösen egy élhető, helyi közösséget, munkát adó szervezetet hozzanak létre.

6 ARIADNE Project Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Közösség és önkormányzatiság a szövetkezetben bevonása • Érintett emberek részvétele, bevonása a szövetkezetbe együttműködése • Tagok önsegítő együttműködése szemléletmód • Az aktuális viszonyok megváltoztatását lehetővé tévő szemléletmód átadása, kialakítása döntéshozók befolyásolása • A hátrányban élők helyzetének artikulációja, a döntéshozók befolyásolása érdekérvényesítési • Társadalmi, közösségi részvétel, érdekérvényesítési képesség támogatása

7 ARIADNE Project Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Közösség és önkormányzatiság a szövetkezetben támogatja a tanulást • A szövetkezet támogatja a tanulást, motivál új ismeretek megszerzésére kapcsolati rendszert nyitottá teszi • A szövetkezet a zárt kapcsolati rendszert nyitottá teszi, az egyén mozgásterét újjá szervezi intézményrendszerrel új típusú kapcsolatok • A tagok környezetében lévő intézményrendszerrel új típusú kapcsolatok kialakítását teszi lehetővé interkulturális és multikulturális • Az interkulturális és multikulturális közelítést adja át komplex válaszok • Helyzetekre, problémákra komplex válaszok együttesen keresése

8 ARIADNE Project Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Közösség és önkormányzatiság a szövetkezetben fenntartható fejlődés • A fenntartható fejlődés szemléletének átadása települések és közösségek megtartó • Képes fokozni a települések és közösségek megtartó erejét kommunikációt • Erősíti és gyakorlattá szervezi az emberek közötti kommunikációt szolidaritásra • A szövetkezet működése a szolidaritásra épül

9 ARIADNE Project Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Közösség és önkormányzatiság a szövetkezetben érdekeiket felismerjék, megfogalmazzák • A szövetkezet közössége hozzásegíti a kirekesztett, marginalizált, alacsony érdekérvényesítő képességű társadalmi csoportokat ahhoz, hogy érdekeiket felismerjék, megfogalmazzák az egyéni és közösségi konfrontációt • A szövetkezet támogatja az egyéni és közösségi konfrontációt az érdekeik érvényesítését gátló társadalmi intézményekkel, csoportokkal. új társadalmi együttműködésekre • A szövetkezet megoldást kínál új társadalmi együttműködésekre, akár új intézmények kialakítására, új intézményes eljárások alkalmazására.

10 ARIADNE Project Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu KöSzSz megalakítása A Közösségi Szociális Szövetkezet előkészítéseként áttanulmányoztuk világban működő szövetkezeti, közösségi vállalkozási modelleket. Ennek alapján döntöttünk úgy, hogy a Spanyol Mondragon típusú munkaszövetkezet mintájára alapítjuk meg a szövetkezetünket. A szövetkezetet alapító, céhegységeket vezető szociális szakemberek - nagy tapasztalattal, innovatív, a környezeti fenntarthatóságot képviselő szemlélettel rendelkeznek, és a szociális szakma (ki)alakításának meghatározó személyiségei - hidat képeznek a társadalomból kirekesztettek és a szövetkezet által nyújtott munkaerő-piaci tevékenységek között.

11 ARIADNE Project Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu KöSzSz céhegységek - szervezeti felépítés Az alapszabály kialakításában a munkaszövetkezeti struktúrának megfelelő céhegység rendszert állítottunk fel. A céhegységek egyrészt egymást támogató üzleti rendszerként működnek, másrészt nagy önállósággal rendelkező szervezeti egységként valósítják meg a tevékenységüket.

12 ARIADNE Project Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu KöSzSz céhegységek

13 ARIADNE Project Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Zöldenergia céhegység A zöldenergia céhegység vezetője antropológus ösztöndíjjal tanulmányozta a zöldenergia előállítási modelleket, aminek tapasztalataira építve tervezzük az újrahasznosítás alapelveit figyelembe vevő low-tech eszközökkel ellátását a szegénységben élő embereknek.

14 ARIADNE Project Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Zöldenergia céhegység Termékeink az újrahasznosítás alapelveit figyelembe véve készülnek. A low-tech eszközök egyrészt hulladékot hasznosítanak, másrészt fontos szerepük van az energiaszolgáltatásokból kirekesztett emberek ellátásában. Ilyen eszközökhöz jelenleg Magyarországon piaci forgalmazásban nem lehet hozzájutni.. Az értékesítés egy speciális konstrukció keretében történik: a célcsoporttagok (energiaellátásból kirekesztett hátrányos helyzetű emberek) egy képzés keretében maguk készítik el a kiválasztott eszközt 3 példányban: egy saját használatra, egy a szövetkezet számára (ennek értékesítése fedezi a képzés árát) egyet hazavihet, és saját maga értékesíthet. Így egyszerre jut piacképes szaktudáshoz, használható energiaforráshoz és pénzhez.

15 ARIADNE Project Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Zöldenergia céhegység • Termékek – Háztartási biogáz-telep. Konyhai és kerti szerves hulladékból biogáz előállító (ARTI) – Kerti hulladékból brikett-előállító kemence (ARTI) – Napkollektor – Hőcserélő „sörkollektor” (ESSRG, IME) – Vizes napkollektor (ESSRG, IME) – Napenergiás aszaló (ESSRG) – Pedál-hajtású generátor, gépek – Szélenergia-hasznosítás • Szolgáltatások – Képzés, tanfolyam, gyakorlat a megújuló energiákat hasznosító technológiákról. Tanúsítvány/bizonyítvány a konkrét technológiáról/tárgy elkészítésének képességéről – Mentor-hálózat felépítése, „szakember-piac” – Energia-szegénységi, környezeti igazságossági, társadalmi fenntarthatósági tanácsadás – Kísérletezés, prototípusok, gyártási technológiák kidolgozása, fejlesztése – Bemutatók, kihelyezett foglalkozások, szak-kiállítások, mozgó-bemutató

16 ARIADNE Project Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Kreatív tárgyak céhegység A termelőtevékenységet iránytó szobrászművész az alkotótevékenysége mellett elkötelezett a társadalmi problémák felelős kezelésének megtalálásában, így alkotása megvalósításába régóta bevon a kiegészítő tevékenységekhez kirekesztett embereket.

17 ARIADNE Project Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Kreatív tárgyak céhegység • Gránit mécsestartó • Merített papír és termékek A gránit mécsestartó is újrahasznosított anyagból készül. A merített papír munkaigényes, olcsó alapanyagból előállítható termék, piacát főleg a rendezvények, esküvők jelentik.

18 ARIADNE Project Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Munka-tár céhegység Munkahely feltárás céhegység vezetője nagy tapasztalattal rendelkezik a fogyatékkal élők munkaerőpiaci integrációjában (sokáig dolgozott a Salva Vita Alapítványnál), valamint a hátrányos helyzetben élő emberek munkaerőpiacra közvetítésében (jelenleg a VIII. kerületi CSSK-ban dolgozik).

19 ARIADNE Project Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Munka-tár céhegység A Munkahely feltárás háromszorosan is a munkalehetőségek bővítését tűzte ki céljául – munkalehetőséget biztosítunk tagjainknak – munkalehetőséget keresünk további munkavállalóknak, és segítjük elhelyezkedésüket – szolgáltatásainkat úgy alakítjuk, hogy azok további embereket segíthessenek visszajutni a munkaerőpiacra. A háztartási munkákat ellátó munkahely-feltáró szolgáltatásunk egy olyan speciális szolgáltatás, amely háztartási, ház körüli munkákra keres és közvetít olyan embereket, akik szívesen végeznének ilyen munkát, de hátrányos helyzetük miatt nincs meg irányukba a kellő bizalom, a kapcsolati tőkéjük sem elég ahhoz, hogy bejuthassanak erre a piacra. Megbízható, referenciával rendelkező munkavállalót biztosítunk a megkívánt feladatra (takarítás, házvezetés, idősgondozás, gyermekgondozás – kísérés, hólapátolás, ház körüli munkák), akiért felelősséget vállalunk. A munkavállaló legális munkához jut. Így szolgáltatásunk lebontja a munkavállalás esetleges akadályait.

20 ARIADNE Project Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Munka-tár céhegység Komplex szolgáltatás, melynek elemei a következők: • hátrányos helyzetű, tartós munkanélküliek munkavállalásának segítése; • olyan munkavállalók segítése, akik valamilyen akadály miatt nem képesek munkát vállalni (az akadályok lebontásában segítik őket a felkészített munkavállalók). Ilyen akadályok lehetnek pl.: óvoda nyitvatartási ideje és munkaidő kezdete-vége közti „szakadék” - ennek áthidalása pedig mindjárt egy másik munkavállaló feladata); idős hozzátartozó ápolásának feladata - ezt szintén végezheti egy munkavállaló; egyéb háztartási munkák kiváltása - egy részmunkaidős munkavállaló végezheti. • Munkába jutás segítése (pl. olyan megváltozott munkaképességű emberek számára, akik nem igényelnek szállító szolgálatot, viszont gondot jelent számukra a közlekedés) • Egyéb, a dolgozó emberek (elsősorban az anyák) munkavállalását megkönnyítő szolgáltatások nyújtása (gyerekkísérés, bevásárlás, korrepetálás, stb.) • Közvetítés a fenti munkák piacán

21 ARIADNE Project Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Adománybolt céhegység Az adománybolt céhegységet az az ember vezeti, aki Magyarországon az első adományboltot indította, és a legtöbb tapasztalattal rendelkezik ennek működtetésben.

22 ARIADNE Project Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Adománybolt céhegység Az adománybolt tevékenységei – Használt, feleslegessé vált tárgyakat (ruhanemű, játékok, bútorok, stb.) átvétele adományként – Az adományok forgalmazása – Az adományokból származó bevétel felhasználása a szövetkezet foglalkoztatás bővítésére Szolgáltatás (A): a működési területről (Budapest, 12. kerület, esetenként a környező kerületek) a lakosságtól használt és feleslegessé vált tárgyak begyűjtése, elsősorban olyan módom, hogy a kerületben található, fix nyitva tartású adományboltba saját maguk behozzák, indokolt esetben (mennyiség miatt) vállaljuk az elszállítást.

23 ARIADNE Project Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Adománybolt céhegység Szolgáltatás (B): webáruház létrehozása, amely nem csak a saját készlet interneten történő jól szerkesztett megjelentetésére szolgálna, hanem egyfajta gyűjtő webáruház funkciót is betöltene. Ilyen módon később más nagy ilyen jellegű oldalak mintájára (pl. vatera vagy bookline – alapvetően mindkettő használtcikket is árul, és ezeket sok eladó kínálja egy weboldalon belül) az országban létrejövő adományboltok és reuse- centerek is megjelenhetnek majd ebben a webáruházban. Termékek • Jó állapotú, piacképes tárgyak használtcikként történő értékesítése. • Gazdaságosan megjavítható tárgyak saját üzemben történő megjavítása (többi céhegység segítségével) és ezt követően értékesítése. Országos adománybolt hálózat kialakítása

24 ARIADNE Project Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Tapasztalati szakértő céhegység A tapasztalati szakértő céhegység vezetője (a szövetkezet elnökével közösen) dolgozta ki egy Norvég pályázat keretében a magyarországi tapasztalati szakértő képzés tantervét és képezték ki Budapesten az első 15 tapasztalati szakértőt. A képzés folytatásaként történik a tapasztalati szakértők foglalkoztatása a szövetkezet keretében.

25 ARIADNE Project Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu A tapasztalati szakértő tevékenység új szolgáltatás Magyarországon. A tapasztalati szakértő olyan, a szegénységet a saját életében átélt személy, aki (egy képzési folyamat után) képes a szegények érdekeit képviselni, a dötéshozókat, szolgáltatókat befolyásolni, és ezen keresztül egy elfogadóbb, támogatást adó társadalmi légkör, szabályozás kialakításában részt venni. Együttműködő partnerei az állami intézmény-rendszer, a média, a közszolgáltatók, a vállalkozói és a nonprofit döntéshozó ill. szolgáltató intézmények rendszere, ahol egyfajta „tolmácsként”, illetve érdekképviselőként állnak a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők sorsáról döntést hozók, illetve a számukra szolgáltatásokat nyújtók rendelkezésére. Tapasztalati szakértő céhegység

26 ARIADNE Project Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Termékek: • Kérdőívek felvétele, tesztelése • CKÖ kézikönyv és tréning • Tapasztalati tanácsadás • Szolgáltatás-kiértékelés • Közösségi rádióműsorok készítése • Klubvezetés • Általános iskolai koordinátori feladatok • Honlap-tanácsadás • „Élő könyvtár” szolgáltatás • Ügyfél-tájékoztatás • „Fordító-szolgálat - magyarról magyarra” („Piros marker szolgáltatás”) • Szegények mozgalmainak és vállalkozásainak támogatása • „Tanúságtétel” (oktatáshoz/jogalkotáshoz kapcsolódva) Tapasztalati szakértő céhegység

27 ARIADNE Project Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Re-Use tanulmány A re-use tanulmány vezetője a Humusz Szövetséggel és a Zöldövezet Tárulással közösen tanulmányozta az európai re-use modelleket, aminek tapasztalataira építve tervezzük a magyar lomtalanítás rendszerét átalakítani, re-use begyűjtő központok kialakításával, komplexen, ahol a foglalkoztatásba bevonjuk az eddig fekete gazdaságban tevékenykedő lomtalanítókat is.

28 ARIADNE Project Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Re-Use tanulmány A szolgáltatás keretében egy tanulmány készül, mely a Nyugat-Európában általános re-use technológiák Magyarországon való elterjesztésének lehetőségeit, az iparághoz kapcsolható foglalkoztatás lehetőségeit elemzi. Továbbá három Re-Use központ (Tatabánya, Szécsény, Érd) működésének felállításában tanácsadás, értékelő nyomon követése Országos Re-Use hálózat kialakítása

29 ARIADNE Project Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Szövetkezetfejlesztő céhegység A szövetkezetfejlesztő céhegység vezetője és tagjai már több szociális szövetkezet megalakítását készítették elő, működésben vettek részt, illetve az ő kezdeményezésükre jött létre a Szociális Szövetkezetek Országos Szövetsége.

30 ARIADNE Project Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Szövetkezetfejlesztő céhegység A Szövetkezetfejlesztési Céhegység célja alapvetően a megalakuló szövetkezet folyamatos működésének biztosítása, fejlesztése. Ennek keretén belül az alábbi tevékenységeket folytatja: Üzleti tervek előkészítése, segítése, tanácsadás, új munkalehetőségek felkutatása, elindításának segítése Fundrasing a szövetkezet számára Tagok felvételében való segítségnyújtás. Személyes találkozók, közvetítés a tag és a szövetkezet között Tanulmányírás, kutatási tevékenység, konferenciaszervezés, előadás tartása Az SzöF koordinálhatja a szövetkezet szakmai munkáját, amennyiben az a szövetkezet egészét érinti. a szövetkezet kommunikációjában való tanácsadás: brandépítés, reklámanyagok, kommunikációs anyagok készítése, hírlevél szerkesztés, kommunikációs stratégia kidolgozása, koordinálása, szövetkezeti ügyekben állásfoglalások készítése Belső képzések megszervezése a szövetkezeti tagok számára

31 ARIADNE Project Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Szövetkezetfejlesztő céhegység Az egyes Céhegységek igényeinek megfelelő képzések, fejlesztések szervezése, nyújtása. Közösségi Alap elosztásának koordinálása: amennyiben a közgyűlés döntött a közösségi alap felhasználásának módjáról a SzöF megszervezi azokat a kulturális, oktatási programokat, melyről a közgyűlés dönt A szövetkezet napi működésmódjának szervezése, támogatása. A szövetkezet egészének éves üzleti tervének összehangolásának kidolgozása, stratégiaalkotás, akciótervek készítés folyamatának szervezése Közösségépítő programok szervezése Szükség esetén konfliktuskezelés Egyéni fejlesztés, mentorálás a szövetkezet tagjai számára Szövetkezeti szociálpolitikai tevékenységek szervezése, koordinálása

32 ARIADNE Project Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu KöSzSz TÁMOP 2.4.3. termékeink • Low-tech zöldenergia eszközök: Háztartási biogáz-telep, kerti hulladékból brikett-előállító kemence, napkollektor, hőkollektorok, napenergiás aszaló, nap–és szélgenerátor • Gránit mécsestartó • Merített papír és termékek • Fából készült ajándéktárgyak

33 ARIADNE Project Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu KöSzSz TÁMOP 2.4.3. szolgáltatásaink • Munkahely feltárás – házkörüli, kerti, takarítás • Adománybolt • Re-use tanácsadás és szakértés • Tapasztalati szakértés

34 ARIADNE Project Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Mondragon Szövetkezet •1943-ban az alapító atya, José María Arizmendiarrieta •aki egy Szakiskolát (Mondragon Eskola Politeknikoa) hozott létre, amelyet demokratikusan adminisztráltak, nyitott volt valamennyi diák számára. Ez az iskola, mint valamennyi dokumentum hangsúlyozza, fejlesztési ALAPJA volt a későbbi Szövetkezeti Rendszer létrejöttének.

35 ARIADNE Project Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Mondragon Szövetkezet •1956-ban, öt egykori diák, létrehozták a Szövetkezet első láncszemét az ULGOR nevű formációt, amely elsősorban gyufagyár es olajtüzeléssel működő konyhai berendezéseket gyártott. Ebből lett később a FAGOR ELECTRODOMESTICOS.

36 ARIADNE Project Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Mondragon Szövetkezet diktatúrában is fejlődött a gyár, egészen addig a pontig, amíg a Franco-éra kitalálta, s ezt Munkaügyi Miniszteri rendeletbe is iktatta, hogy a kooperatív tagokat KIZÁRJA az ÁLTALÁNOS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI RENDSZER-ből. Erre válaszul, 1958-ban a tagok létrehozták a saját biztosító egyesületet, a mai LAGUN-ARO csoportot, ami nem más, mint egy ÖNKÉNTES ELŐTAKARÉKOSSÁGI-BIZTOSÍTÁSI forma, a szövetkezeti tagok számára.

37 ARIADNE Project Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Mondragon Szövetkezet •Emellett 1959-től létrejött a helyi saját BANK, a Caja Laboral Popular, helyi kezdeményezésből, munkaügyi céllal. Amely alaptőkéjét egyrészt a tagok, a különböző kooperatív szervezetek – Fagor pl., - adták össze. Cserébe, ez a bank nyújtja mindig a következő évtizedekben a vállalkozások hiteleit, sőt, kezeli az egy évvel korábban elindított elő takarékossági biztosítási rendszer alapjait (ld. Lagun- Aro)

38 ARIADNE Project Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Mondragon Szövetkezet - a 60-as években robbanásszerű fejlődés látható, új tagokkal, vállalkozásokkal. Ráadásul létrehoznak egy külön KUTATÓI-FEJLESZTŐI BÁZIST, az említett szövetkezeti vállalkozások számára (IKERLAN fejlesztési és kutatási központ) - - a 80-as években, részben az ország uniós csatlakozása, valamint a piac globalizációs trendje miatt úgy döntenek, hogy az addig, elsősorban helyi struktúrák alapján kapcsolódó szövetkezeti csoportokat átszervezik, s most már szektorok szerinti bontásba rendezik, ami gazdaságossá, transzparenssé tette a szervezeti rendet, illetve a működést.

39 ARIADNE Project Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Mondragon Szövetkezet • - A 90-es években a Mondragón Corporación Cooperativa (MCC) létrehozza saját egyetemét, a Mondragón Egyetemet (Universidad de Mondragón), amely magánegyetem, s elsősorban a hozzájuk kapcsolódó vállalkozások igényeit kiszolgálva.

40 ARIADNE Project Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Mondragon Szövetkezet • A jelenlegi FOGLALKOZTATÁSI és ÉRTÉKESÍTÉSI mutatók szerint Baszkföld legnagyobb, Spanyolország hetedik legnagyobb ilyen, szövetkezeti rendszerű vállalkozása a MONDRAGÓN. 38 külföldi ipari részleget hatvanra bővítik 2005-ben.

41 ARIADNE Project Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Köszönöm a figyelmet Elérhetőségeink: Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 13. Tel.: +36/703872204 E-mail: nemeth.laszlo@koszsz.hunemeth.laszlo@koszsz.hu Weblap: http://koszsz.hu/http://koszsz.hu/

42 ARIADNE Project Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu Page 42 Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informa­tions qui y sont contenues. This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


Letölteni ppt "Agreement number: 2010-1-FR1-LEO05-14505 www.social-economy-training.eu ARIADNE Project ARIADNE, vezérfonal a szociális gazdaságban tevékenykedő menedzsereknek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések