Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Békefenntartók Bajtársi Közhasznú Egyesülete

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Békefenntartók Bajtársi Közhasznú Egyesülete"— Előadás másolata:

1 Békefenntartók Bajtársi Közhasznú Egyesülete
Si vis pacem, para pacem!

2 Az Egyesület céljai A Fegyverzet-ellenőrzés és a BBKE A Fegyverzet-ellenőri Munkacsoport A Fegyverzet-korlátozási törekvésekről röviden Magyarország és a fegyverzet-ellenőrzés Bizalomerősítés, Fegyverzet-ellenőrzés, Leszerelés

3 Céljaink - A békefenntartás alapelveinek népszerűsítése, különböző oktatási formákban és intézményekben előadások, bemutatók tartása, szakanyagok készítése. Hagyományápolás és bajtársiasság: a nemzeti és katonai ünnepek méltó megünneplése; a fontosabb békefenntartással kapcsolatos eseményekről, ENSZ évfordulókról történő megemlékezés; az Egyesület tagjaival a különböző munkacsoportokban végzett közös feladatok, megemlékezések, évfordulók kapcsán a bajtársiasság szellemének fenntartása és erősítése. Szociális tevékenység: a békefenntartásban részt vett nehezebb körülmények között élő nyugállományúak segítése; a missziós feladataik teljesítése során életüket vesztett bajtársak emlékének ápolása -.

4 A magyar fegyverzet-ellenőrzési és a BBKE
A 2009. február 20-án az Egyesületi Közgyűlés határozatot hozott egy új munkacsoport létrehozásáról. A munkacsoport célja - az Egyesület munkáján belül - a fegyverzetellenőrzés hagyományának ápolása, a tevékenység aktualitásának, fontosságának ismertetése, népszerűsítése

5 Fegyverezet ellenőri munkacsoport
Az európai bizalom és biztonság ügyének népszerűsítése; Hagyományápolás; Részvétel honvédelmi oktatásban; Kapcsolattartás a feladatban érintett katonai szervezetekkel;

6 A Fegyverzet-korlátozási törekvésekről röviden
Állam Biztonságának megőrzése Nemzeti katonai eszközök Korlátozás nélküli fejlesztés Fegyverkezési Verseny Eredmény: - Fegyveres konfliktusok kirobbanása; - Erőszak spektrumának kiszélesedése Szerepük: támadás elhárítása - agresszió veszélyének csökkentése

7 A Fegyverzet-korlátozási törekvésekről röviden
A probléma csökkentésének lehetőségei - egyoldalú fegyverfelhalmozás visszafogása - fegyverek alkalmazásának visszaszorítása Biztonságot növelő intézkedésekkel Fegyverzet ellenőrzés Leszerelés Fegyverzet ellenőrzés: Intézkedések, amelyek politikai, vagy jogi korlátozásokat állítanak a katonai technológiák és képességek növekedése elé. Bizalom és biztonságerősítő intézkedések: Intézkedések, amelyek csökkentik a feszültségek okait, a hibás értékelésekből eredő veszélyeket, a saját fegyveres erők mennyiségének, felszerelésének és tevékenységének átláthatóvá tételével növelik az egymás iránti bizalmat, lehetőséget biztosítanak ellenőrzésre, figyelemmel kísérésre. Leszerelés: Intézkedések a katonai képességek szintjének csökkentésére, vagy bizonyos fegyverkategóriák betiltására. Bizalom- és Biztonságerősítő Intézkedések

8 A Fegyverzet-korlátozási törekvésekről röviden -2
Jelenkori törekvések Globális Regionális Felhalmozás és alkalmazás területén Átadásra vonatkozóan -Európában Latin-Amerikában Közel-Keleten COCOM lista: Coordinating Commettee for Multilateral Export Controls: határt szabott a magas színvonalú fegyverrendszerek gyártása során hasznosítható ismeretek és alapanyagok átadásának. Wassenaari megállapodás a hagyományos fegyverek és keettős felhasználású termékek és technológiák átadásáról (17 COCOM tagállam + a volt WSZ tagállamai)

9 A Fegyverzet-korlátozási törekvésekről röviden -3
Fegyverzet-ellenőrzési rezsimek: Bécsi Dokumentumok (1990, 1992, 1994, 1999 és 2011); CFE Szerződés Adaptáció ( – Istanbul) Nyitott Égbolt Szerződés Bécsi Dokumentumok: Az intézkedések magukban foglalják a haderőkre, a főbb fegyvertelepítésekre, a katonai költségvetésekre, a katonai kapcsolatokra és az egyoldalú ellenőrzésekre vonatkozó információk cseréjét éves rendszerességgel, továbbá egy Konfliktu Megelőző Központ létrehozását. A későbbi Dokumentumok szigorításokat vezettek be, illetve új mechanizmusokat vezettek be, mint például közös kiképzések, légibázis látogatások, nagyobb fegyverrendszerek bemutatói. CFE Szerződés: Katonai tömbök között létrejött multilaterális szerződés, amely az államok által hadrendbe állított hagyományos katonai erőket csökkenti az alkalmazási területen belül. Mindkét tömb részére egyenlő nagyságú maximális szinteket határozott meg. Tömbön belül a Részes államok döntöttek, de az egy RÁ szintjét is maximalizálták. Ezen felül a az alkalmazási övezetet Közép-európából kiinduló koncentrikus körökre osztották fel, és minden zónára meghatározták a korlátozott eszközök fenntartható mennyiségét. A korlátozás teljesítésére meghatározott 40 hónapot három időszakra bontották fel (16. hónap – 25%; 28. hónap – 60%; 40. hónap – 100%). Taskenti Dokumentum, Oslói Dokumentum, Módosított Szárnyszabály, Módosított Alapelemek, Adaptált Szerződés). OS: Kvóták (átadás lehetősége), Hitelesítés, Repülőgép átadásának lehetősége.

10 Magyarország és a fegyverzet-ellenőrzés

11 A magyar fegyverzet-ellenőrzési szervezet felállítását megindokoló katona-politikai helyzet
Az enyhülési folyamat kezdete az 1970-es évek elején 1973. július 3 - Helsinkiben megkezdődtek az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ) és októberben a közép-európai haderő-csökkentési tárgyalások (MBFR = Mutual and Balanced Force Reduction) A Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testületének Budapesti Felhívása, a Helsinki Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet anyaga, valamint a NATO javaslata eredményeként márciusában Bécsben felújították a CFE (Conventional Armed Forces in Europe) tárgyalásokat 1972 – Előzetes tárgyalások. Három kosár – 1. Európai biztonság; 2. Tudományos, gazdasági és technikai együttműködés; 3. Humanitárius ügyek. 1975 július31 – augusztus 1 – Helsinki csúcstalálkozó, EBEÉ Záródokumentumának aláírása – az EBEÉ születésnapja. Első rész –A Bizalomerősítő intézkedésekről és a biztonság és leszerelés bizonyos aspektusairól szóló Dokumentum

12 A magyar fegyverzet-ellenőrzési szervezet felállítását megindokoló katona-politikai helyzet
Stockholm, Európai Bizalom- és Biztonságerősítő Intézkedésekkel és Leszereléssel (CSBM) foglalkozó konferencia > január 1-jén életbe lépett a Stockholmi Dokumentum 1990 november – Párizsi Charta az Új Európáért 1984 január szeptember 19 – európai Bizalom és biztonságerősítő Intézkedésekről és Leszerelésről szóló Konferencia - Stockholmi Dokumentum – Előírások a katonai gyakorlatok bejelentésével és a meghívandó megfigyelőkkel kapcsolatban 1986 január 4 – 1989 január 19 – Bécsi utótalálkozó – 1. mandátum a CSBM tárgyalások továbbvitele; 2. mandátum az európai hagyományos erőkről szóló tárgyalásokra

13 A magyar fegyverzet-ellenőrzési szervezet története röviden
A honvédelmi miniszter jóváhagyta a T-132/2/1990., és a T-133/4/1990. számú Elgondolásokat, A VKF február 23-i intézkedése alapján a Szerződés a Hagyományos Fegyveres Erőkről Európában előírásaiból, az Európai Bizalom- és Biztonságerősítő Intézkedésekkel foglalkozó tárgyalások évi Bécsi Dokumentumából, valamint a fegyveres erőket érintő további tárgyalásokból a Magyar Köztársaságra, ezen belül a honvédségre háruló feladatok koordinálására és végrehajtására, március 15-i hatállyal felállításra került – a Vezérkar Hadműveleti Főcsoportfőnökség közvetlen alárendeltjeként – a Haderőcsökkentési Információs és Ellenőrző Központ (HIEK).

14 A magyar fegyverzet-ellenőrzési szervezet története röviden
Állománytáblával május 01-től rendelkezett [Létszám: 52 ( fő)] HIEK parancsnok Parancsnokság Információs Osztály Tervező és Ellenőrzési Osztály Biztosító Alosztály

15 A magyar fegyverzet-ellenőrzési szervezet története röviden
A szervezet rendeltetéseként a CFE Szerződésből és a Bécsi Dokumentumból a Magyar Honvédségre háruló feladatok (információszolgáltatás, ellenőrzések fogadása, valamint végrehajtása) végzése lett meghatározva. Az MH Vezérkar főnöke a szervezet működőképességének elérésére október 01-ét határozta meg. A HM HIEK létrehozására VKF az MNVK Hadműveleti Főcsoportfőnökség Nemzetközi Biztonságpolitikai Munkacsoportja koordinálásával megalakító csoportot állított fel

16 A magyar fegyverzet-ellenőrzési szervezet története röviden
1990. szeptember 12 haditechnikai bemutató Szombathelyen Ellenőrtisztek felkészítése (első ütem szeptember 03-tól október 05-ig, második ütem május között) Nyelvi felkészítés (A követelmény a legalább középfokú „C” típusú vizsga megszerzése volt) 1990 októberétől gyakorló ellenőrzések 51 ellenőrzési objektumban (az objektumok 88%) 1990 november – első adattárak, fényképalbumok átadása 1991 május ellenőrtiszti vizsga

17 A magyar fegyverzet-ellenőrzési szervezet története röviden
1992. február 01 HM HIEK (kettős állománytáblával: HM HIEK – 28 fő (HM Védelempolitikai Főosztály), HM HIEK közvetlen szervei – 20 fő (MH Pság. Elló. Igazgatóság) 1992 július 01 (HM 95/1992 (HK19) utasítása (VD, CFE, OS) Az előkészítés eredményeként az MH HIEK (illetve akkor már HM HIEK) november 09-ére, a CFE Szerződés hatálybalépésére, felkészült feladatainak végrehajtására. (alapadat-hitelesítési időszak – 12+2 passzív kvóta) Szakmai feladatait a Kormány 392/91. (III.4) sz. határozatával felállított HM-KÜM Tárcaközi Koordináló Bizottság (TKB) állásfoglalásai és rendelkezései alapján hajtotta végre.

18 A magyar fegyverzet-ellenőrzési szervezet története röviden

19 A magyar fegyverzet-ellenőrzési szervezet története röviden
HM Közigazgatási Államtitkár 014/1993 intézkedése (1994. január 01-i hatállyal az Információs és kiképzési osztály + Anyagi-technikai biztosítási osztály a HM HIEK állományába kerültek) MH PK 51/1995 (HK 25) intézkedése Szervezőmunkát segítette, de párhuzamosság rivalizálás 1997 január 21 – 3/1997 (HK 4) HM határozat költségvetési szerv alapítására – HM Fegyverzet-ellenőrzési Hivatal 67/1997 (HK 23) Utasítás MH PK 51/1995 (HK 25) intézkedése: A CSBMs Bécsi Dokumentuma, a CFE Szerződés Magyar Honvédséget érintő feladatairól: egyik fő pontja, hogy az MH-t érintő feladatok fő koordináló szerve a HVK Nemzetközi Kapcsolatok Csoportfőnöksége 67/1997 (HK 23) Utasítás az európai fegyverzet-korlátozási, leszerelési, valamint a nemzetközi biztonságpolitikai szerződések, megállapodások és egyéb dokumentumok Honvédelmi Minisztériumot és a Magyar Honvédséget érintő feladatainak végrehajtására: a HM FEH a HM Helyettes Államtitkár felügyelete alatt, a HM NATO és Multilaterális Együttműködési Főosztály irányításával, az MH PK által kijelölt szervekkel és személyekkel együttműködve végzi feladatait.

20 A magyar fegyverzet-ellenőrzési szervezet története röviden

21 A magyar fegyverzet-ellenőrzési szervezet története röviden
1997 február 12 – 2036/1997 (II/12) kormányhatározat a Tárcaközi Bizottságról 1999 október – T-6/82/1999 HM KÁT intézkedés következménye: Ellenőri osztály megszűnése Fegyverzet-korlátozási Osztály és Európai Biztonsági és Együttműködési Osztály felállítása 29/11/2002 számú helyettes államtitkári intézkedés – a HM FEH feladata a non-proliferációs szerződésekkel kapcsolatos HM szintű koordinációs tevékenység Kormányhatározat: A TB a CFE Szerződés, a VD, és az OS Szerződés és Megállapodás, valamint az EBESZ keretén belül és azon kívül megkötött megállapodások és dokumentumok által meghatározott feladatok végrehajtásának tervezését és koordinálását végzi, és évente legalább három alkalommal ülésezik. A TB működésének pénzügyi forrása a HM költségvetésében elkülönített célelőirányzatként szerepel.

22 A magyar fegyverzet-ellenőrzési szervezet története röviden
2005 január 24 - 6/2005. HM utasítás a 2329/2004. (XII/1) Korm. határozatban meghatározott szervezeti korszerűsítéssel és létszámcsökkentéssel összefüggő feladatokról. A HM FEH a MH Szárazföldi Parancsnokság alárendeltségébe került.

23 A magyar fegyverzet-ellenőrzési szervezet története röviden
2005 január 25 A 6/2005. HM utasítás módosítására kiadott 7/2005. HM utasítás értelmében: 2. § „(6) A HM Fegyverzet-ellenőrzési Hivatal – mint önálló szervezet – megszűnik és részeivel beépítésre kerül az újonnan kialakításra kerülő HM HVK Műveleti Főcsoportfőnökségbe, illetve a HM Nemzetközi Rendezvényszervező Igazgatóságba.” 10 fő szolgálati nyugállomány - 9 fő a HM HVK Műveleti Csoportfőnökség állományába - 1 fő HM Védelempolitikai Főosztály állományába - 5 fő HM Védelmi Hivatal - 8 fő: HM Nemzetközi Rendezvényszervező Hivatal, MH HVK Katonai Tervező Főcsoportfőnökség, MH Támogató ezred, MH Civil-Katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ, MH Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ állományába.

24 A CFE Szerződés végrehajtásának eredményei Magyarországon
A CFE Szerződés által korlátozott eszközök Harckocsi PSZH Tüzér eszköz Támadó helikopter Harci repülő hatálybalépés előtt 1345 1720 1047 39 110 Rendszerben tartható 835 1700 840 108 180 MK vállalása 710 1560 750 1995. nov. 1550 60 142 A csökkentés 3 évében 22 csökkentési periódus, 40 ellenőrcsoport 155 597 30 23 26

25 Magyarország hagyományos fegyveres erőinek fegyverzete és létszáma

26 A CFE Szerződés végrehajtásának eredményeként
Az Atlanti Óceántól az Urálig Terjedő területen ~ eszköz került ki a rendszerből

27 Feladat-végrehajtások számokban

28 Feladat-végrehajtások számokban

29 Feladat-végrehajtások számokban

30 Feladat-végrehajtások számokban

31 Feladat-végrehajtások számokban

32 Életünk képekben Együttműködés 1991 HU - CA

33 Életünk képekben Mire vagy még kíváncsi?
CFE gyakorló ellenőrzés 1992 HU - GB

34 Életünk képekben Hova menjünk szilveszteri buliba?
CFE Csökkentés US_HU

35 Életünk képekben Mindenki elégedett BE_HU

36 Életünk képekben Téltábornok és a tankok
Urálon túli eszközök csökkentése HU_RF

37 Életünk képekben Álláspontok egyeztetése CFE VII. Fejezet RF_HU 2001

38 Életünk képekben Mi van a bokrokon túl? VD’92 ellenőrzés CA_HU 1995

39 Életünk képekben Ki kit győz meg? CFE HU_RF

40 Életünk képekben Sarokba állítottuk OS repülés RO - HU

41 Életünk képekben Akik rendelkeztek beszállókártyával
OS repülés RF - HU

42 Életünk képek Képes ez repülni? OS repülés RF - HU

43 Életünk képekben Mindent a szemnek… A Fegyverzet-ellenőrzés 10 éve

44 Köszönöm megtisztelő figyelmüket


Letölteni ppt "Békefenntartók Bajtársi Közhasznú Egyesülete"

Hasonló előadás


Google Hirdetések