Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Békefenntartók Bajtársi Közhasznú Egyesülete Si vis pacem, para pacem!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Békefenntartók Bajtársi Közhasznú Egyesülete Si vis pacem, para pacem!"— Előadás másolata:

1 Békefenntartók Bajtársi Közhasznú Egyesülete Si vis pacem, para pacem!

2 •Az Egyesület céljai •A Fegyverzet-ellenőrzés és a BBKE A Fegyverzet-ellenőri Munkacsoport •A Fegyverzet-korlátozási törekvésekről röviden •Magyarország és a fegyverzet-ellenőrzés •Bizalomerősítés, Fegyverzet-ellenőrzés, Leszerelés

3 Céljaink - A békefenntartás alapelveinek népszerűsítése, különböző oktatási formákban és intézményekben előadások, bemutatók tartása, szakanyagok készítése. -Hagyományápolás és bajtársiasság: a nemzeti és katonai ünnepek méltó megünneplése; a fontosabb békefenntartással kapcsolatos eseményekről, ENSZ évfordulókról történő megemlékezés; -az Egyesület tagjaival a különböző munkacsoportokban végzett közös feladatok, megemlékezések, évfordulók kapcsán a bajtársiasság szellemének fenntartása és erősítése. -Szociális tevékenység: a békefenntartásban részt vett nehezebb körülmények között élő nyugállományúak segítése; a missziós feladataik teljesítése során életüket vesztett bajtársak emlékének ápolása -.

4 A magyar fegyverzet-ellenőrzési és a BBKE •A 2009. február 20-án az Egyesületi Közgyűlés határozatot hozott egy új munkacsoport létrehozásáról. • A munkacsoport célja - az Egyesület munkáján belül - a fegyverzetellenőrzés hagyományának ápolása, a tevékenység aktualitásának, fontosságának ismertetése, népszerűsítése

5 Fegyverezet ellenőri munkacsoport •Az európai bizalom és biztonság ügyének népszerűsítése; •Hagyományápolás; •Részvétel honvédelmi oktatásban; •Kapcsolattartás a feladatban érintett katonai szervezetekkel;

6 A Fegyverzet-korlátozási törekvésekről röviden Állam Biztonságának megőrzése Nemzeti katonai eszközök Korlátozás nélküli fejlesztés Fegyverkezési Verseny Eredmény: - Fegyveres konfliktusok kirobbanása; - Erőszak spektrumának kiszélesedése Szerepük: - támadás elhárítása - agresszió veszélyének csökkentése

7 A probléma csökkentésének lehetőségei - egyoldalú fegyverfelhalmozás visszafogása - fegyverek alkalmazásának visszaszorítása Biztonságot növelő intézkedésekkel A Fegyverzet-korlátozási törekvésekről röviden Fegyverzet ellenőrzésLeszerelés Bizalom- és Biztonságerősítő Intézkedések

8 Jelenkori törekvések A Fegyverzet-korlátozási törekvésekről röviden -2 GlobálisRegionális -Felhalmozás és alkalmazás területén -Átadásra vonatkozóan -Európában -Latin-Amerikában -Közel-Keleten

9 A Fegyverzet-korlátozási törekvésekről röviden -3 Fegyverzet-ellenőrzési rezsimek: –Bécsi Dokumentumok (1990, 1992, 1994, 1999 és 2011); –CFE Szerződés - 1990.11.19 - 1992.07.17 - 1992.11.09 Adaptáció (1999.11.19 – Istanbul) –Nyitott Égbolt Szerződés - 1992.03.24 - 2002.01.01

10 Magyarország és a fegyverzet-ellenőrzés

11 A magyar fegyverzet-ellenőrzési szervezet felállítását megindokoló katona-politikai helyzet •Az enyhülési folyamat kezdete az 1970-es évek elején •1973. július 3 - Helsinkiben megkezdődtek az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ) és októberben a közép-európai haderő-csökkentési tárgyalások (MBFR = Mutual and Balanced Force Reduction) •A Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testületének Budapesti Felhívása, a Helsinki Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet anyaga, valamint a NATO javaslata eredményeként 1989. márciusában Bécsben felújították a CFE (Conventional Armed Forces in Europe) tárgyalásokat

12 A magyar fegyverzet-ellenőrzési szervezet felállítását megindokoló katona-politikai helyzet •Stockholm, 1984-1986 - Európai Bizalom- és Biztonságerősítő Intézkedésekkel és Leszereléssel (CSBM) foglalkozó konferencia > 1987. január 1-jén életbe lépett a Stockholmi Dokumentum •1990 november – Párizsi Charta az Új Európáért

13 A magyar fegyverzet-ellenőrzési szervezet története röviden A honvédelmi miniszter jóváhagyta a T-132/2/1990., és a T-133/4/1990. számú Elgondolásokat, A VKF 1990. február 23-i intézkedése alapján a Szerződés a Hagyományos Fegyveres Erőkről Európában előírásaiból, az Európai Bizalom- és Biztonságerősítő Intézkedésekkel foglalkozó tárgyalások 1990. évi Bécsi Dokumentumából, valamint a fegyveres erőket érintő további tárgyalásokból a Magyar Köztársaságra, ezen belül a honvédségre háruló feladatok koordinálására és végrehajtására, 1990. március 15-i hatállyal felállításra került – a Vezérkar Hadműveleti Főcsoportfőnökség közvetlen alárendeltjeként – a Haderőcsökkentési Információs és Ellenőrző Központ (HIEK).

14 A magyar fegyverzet-ellenőrzési szervezet története röviden Állománytáblával 1990. május 01-től rendelkezett [Létszám: 52 (35+5+12 fő)]

15 A magyar fegyverzet-ellenőrzési szervezet története röviden A szervezet rendeltetéseként a CFE Szerződésből és a Bécsi Dokumentumból a Magyar Honvédségre háruló feladatok (információszolgáltatás, ellenőrzések fogadása, valamint végrehajtása) végzése lett meghatározva. Az MH Vezérkar főnöke a szervezet működőképességének elérésére 1990. október 01-ét határozta meg. A HM HIEK létrehozására VKF az MNVK Hadműveleti Főcsoportfőnökség Nemzetközi Biztonságpolitikai Munkacsoportja koordinálásával megalakító csoportot állított fel

16 A magyar fegyverzet-ellenőrzési szervezet története röviden •1990. szeptember 12 haditechnikai bemutató Szombathelyen •Ellenőrtisztek felkészítése (első ütem 1990. szeptember 03-tól október 05-ig, második ütem 1991. május 13-24. között) •Nyelvi felkészítés (A követelmény a legalább középfokú „C” típusú vizsga megszerzése volt) •1990 októberétől gyakorló ellenőrzések 51 ellenőrzési objektumban (az objektumok 88%) •1990 november – első adattárak, fényképalbumok átadása •1991 május 23-24 ellenőrtiszti vizsga

17 A magyar fegyverzet-ellenőrzési szervezet története röviden 1992. február 01 HM HIEK (kettős állománytáblával: HM HIEK – 28 fő (HM Védelempolitikai Főosztály), HM HIEK közvetlen szervei – 20 fő (MH Pság. Elló. Igazgatóság) 1992 július 01 (HM 95/1992 (HK19) utasítása (VD, CFE, OS) Az előkészítés eredményeként az MH HIEK (illetve akkor már HM HIEK) 1992. november 09-ére, a CFE Szerződés hatálybalépésére, felkészült feladatainak végrehajtására. (alapadat-hitelesítési időszak – 12+2 passzív kvóta) Szakmai feladatait a Kormány 392/91. (III.4) sz. határozatával felállított HM-KÜM Tárcaközi Koordináló Bizottság (TKB) állásfoglalásai és rendelkezései alapján hajtotta végre.

18 A magyar fegyverzet-ellenőrzési szervezet története röviden

19 HM Közigazgatási Államtitkár 014/1993 intézkedése (1994. január 01-i hatállyal az Információs és kiképzési osztály + Anyagi-technikai biztosítási osztály a HM HIEK állományába kerültek) MH PK 51/1995 (HK 25) intézkedése Szervezőmunkát segítette, de párhuzamosság rivalizálás 1997 január 21 – 3/1997 (HK 4) HM határozat költségvetési szerv alapítására – HM Fegyverzet-ellenőrzési Hivatal 67/1997 (HK 23) Utasítás

20 A magyar fegyverzet-ellenőrzési szervezet története röviden

21 1997 február 12 – 2036/1997 (II/12) kormányhatározat a Tárcaközi Bizottságról 1999 október – T-6/82/1999 HM KÁT intézkedés következménye: Ellenőri osztály megszűnése Fegyverzet-korlátozási Osztály és Európai Biztonsági és Együttműködési Osztály felállítása 29/11/2002 számú helyettes államtitkári intézkedés – a HM FEH feladata a non-proliferációs szerződésekkel kapcsolatos HM szintű koordinációs tevékenység

22 A magyar fegyverzet-ellenőrzési szervezet története röviden 2005 január 24 • - 6/2005. HM utasítás a 2329/2004. (XII/1) Korm. határozatban meghatározott szervezeti korszerűsítéssel és létszámcsökkentéssel összefüggő feladatokról. A HM FEH a MH Szárazföldi Parancsnokság alárendeltségébe került.

23 A magyar fegyverzet-ellenőrzési szervezet története röviden 2005 január 25 A 6/2005. HM utasítás módosítására kiadott 7/2005. HM utasítás értelmében: 2. § „(6) A HM Fegyverzet-ellenőrzési Hivatal – mint önálló szervezet – megszűnik és részeivel beépítésre kerül az újonnan kialakításra kerülő HM HVK Műveleti Főcsoportfőnökségbe, illetve a HM Nemzetközi Rendezvényszervező Igazgatóságba.” 10 fő szolgálati nyugállomány - 9 fő a HM HVK Műveleti Csoportfőnökség állományába - 1 fő HM Védelempolitikai Főosztály állományába - 5 fő HM Védelmi Hivatal - 8 fő:HM Nemzetközi Rendezvényszervező Hivatal, MH HVK Katonai Tervező Főcsoportfőnökség, MH Támogató ezred, MH Civil-Katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ, MH Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ állományába.

24 A CFE Szerződés végrehajtásának eredményei Magyarországon A CFE Szerződés által korlátozott eszközök HarckocsiPSZH Tüzér eszköz Támadó helikopter Harci repülő hatálybalépés előtt 13451720104739110 Rendszerben tartható 8351700840108180 MK vállalása 710 1560750108180 1995. nov. 835155084060142 A csökkentés 3 évében 22 csökkentési periódus, 40 ellenőrcsoport 2012.01.01 155 597302326

25 Magyarország hagyományos fegyveres erőinek fegyverzete és létszáma

26 A CFE Szerződés végrehajtásának eredményeként Az Atlanti Óceántól az Urálig Terjedő területen ~ 58 000 eszköz került ki a rendszerből

27 Feladat-végrehajtások számokban

28

29

30

31

32 Életünk képekben Együttműködés1991 HU - CA

33 Életünk képekben CFE gyakorló ellenőrzés 1992 HU - GBMire vagy még kíváncsi?

34 Életünk képekben Hova menjünk szilveszteri buliba?CFE Csökkentés US_HU 1992.12.31

35 Életünk képekben Mindenki elégedett1993.05.05. BE_HU

36 Életünk képekben Téltábornok és a tankokUrálon túli eszközök csökkentése HU_RF 2001.01.11

37 Életünk képekben Álláspontok egyeztetéseCFE VII. Fejezet RF_HU 2001

38 Életünk képekben Mi van a bokrokon túl?VD’92 ellenőrzés CA_HU 1995

39 Életünk képekben Ki kit győz meg?CFE HU_RF 2004.07.17

40 Életünk képekben Sarokba állítottukOS repülés RO - HU

41 Életünk képekben OS repülés RF - HUAkik rendelkeztek beszállókártyával

42 Életünk képek OS repülés RF - HUKépes ez repülni?

43 Életünk képekben Mindent a szemnek…A Fegyverzet-ellenőrzés 10 éve

44 •Köszönöm megtisztelő figyelmüket


Letölteni ppt "Békefenntartók Bajtársi Közhasznú Egyesülete Si vis pacem, para pacem!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések