Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MTA, 2007. szeptember 11. Dr. Szeredi István MVM Zrt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MTA, 2007. szeptember 11. Dr. Szeredi István MVM Zrt."— Előadás másolata:

1 MTA, 2007. szeptember 11. Dr. Szeredi István MVM Zrt.

2 2 A magyar villamosenergia-rendszer működése és szabályozása szempontjából fokozott szabályozási igény jelentkezik. A rendszer szabályozási problémák súlyosbodásában az elsődleges a kötelező átvételhez tartozó termelés és a megújuló energia részarányának növekedése. A jelentkező szabályozási problémák megoldása és a hosszú távon fenntartható rendszer fejlődés feltételeinek megteremtése vált szükségessé, a liberalizált piac működését megfelelően kiszolgáló rendszer rugalmasság megteremtésével. Az MVM Csoport keresi a rendszer szabályozási problémák hatékony megoldásának lehetőségét.

3 3  Megnőtt a villamos energia rendszer szabályozási igénye.  Szabályozási problémák jelentkeznek és a jelenlegi gyakorlat hosszú távon nem tartható fenn.  A jelenlegi helyzet gátat szab a megújuló energia hasznosítás fejlesztésének.  Veszélyt jelent az energiaellátás biztonsága szempontjából Szükség van egy rendszerérdekű gyorsszabályozó erőmű létesítése a problémák egyszeri, hosszú- távon hatékony rendezésére.

4 4 nemzetközi gyakorlat szivattyús energiatározókat A rendszer gyorsszabályozásra a nemzetközi gyakorlat általánosan a szivattyús energiatározókat alkalmazza. legnagyobb komplexséggel szivattyús energiatározó A villamosenergia-rendszer üzeme által meghatározott igények teljesítése a legnagyobb komplexséggel és legnagyobb hatékonysággal szivattyús energiatározó beléptetésével biztosítható. nem helyettesíthető Szolgáltatásinak egésze nem helyettesíthető más megoldással és csak egyes rész-szolgáltatások terén lehetnek versenytársai. Az egyenértékűség és helyettesíthetőség azonban korlátozott. az alternatív megoldások nem jelentik valós konkurenciáját A rendszer szabályozási feladatokban az alternatív megoldások nem jelentik valós konkurenciáját a szivattyús energiatározó szabályozó energia szolgáltatásának.

5 5. T ö bb mint 100 é v gyakorlat  Az első kereskedelmi célú szivattyús energia t á r ó z ó 1879. Z ü rich. T ö bb mint 100 é v gyakorlat eredm é nye a mai eszk ö zpark. t ö bb mint 300  Jelenleg t ö bb mint 300 erőmű ü zemel.  A technol ó giakiforrott  A technol ó gia kiforrott, nincs protot í pus vesz é ly.  Nagy erőművek létesültek, az erőmű teljes í tm é nyek nagys á ga meghaladja az 1500-2000 MW –ot (pl. Bath County 2100 MW, Dinorwic 1890 MW, Raccon Mountain 1540 MW). 7-10%  R é szar á nyuk a rendszerekben kb. 7-10%  Magyarországon az első szivattyús energiatározó 1912 –ben került üzembe.  Magyarországon az első szivattyús energiatározó 1912 –ben került üzembe. Az ilyen irányú gondolkodás Magyarországon több mint 100 éves.

6 6 Az MVM célja és szándéka legkedvezőbb megoldás és helyszín feltárása. A legmegfelelőbb, szivattyús energiatározó létesítésre alkalmas helyszín kiválasztására irányuló vizsgálatok különböző időszakokban készültek, leglényegesebb megállapításaik azonban egybehangzóak. legkedvezőbb kompromisszum  A tervezett létesítmény helyszíne a műszaki, gazdasági és környezeti szempontból legkedvezőbb kompromisszum feltételeit kell teljesítse. jelenleg 600 MW  Azok a helyszínek lehetnek megfelelők, amelyek jelenleg 600 MW megvalósítását teszik lehetővé, és később legalább 1200 MW –ig bővíthetők.

7 7 A belföldi helyek esése Piros Piros – országhatáron belüli Sárga Sárga – országhatáron kívüli A lehetőségek néhány kivétellel 70 és 520 m közöttiek.

8 8 A hazai adottságok nem rosszabbak a nemzetközi gyakorlat súlypontjánál! A piros pontok az üzemelő erőművek

9 9 A vízdíjjal módosított beruházási költségek A távolság-esés arány szerinti sorrend Zemplén Zemplén és Dunakanyar

10 10 A magyar vizsgálatok fajlagos költségeinek nagyságrendje A hazai lehetőségek költség előirányzatai hozzávetőleg megegyeznek a nemzetközi adatokkal. Nem rosszabbak és nem jobbak a külföldi lehetőségeknél. A piros pontok a megvalósult erőművek

11 11 •A rendszer szabályozás elhelyezése stratégiai jelentőségű. országhatáron belül célszerű •A rendszer szabályozás elhelyezése stratégiai jelentőségű. Ezért és a minden funkcióra való alkalmasság miatt a szivattyús energiatározót országhatáron belül célszerű megvalósítani. határkeresztező kapacitás •Az országhatáron túli elhelyezés vonatkozásában a határkeresztező kapacitás rendelkezésre állása jogi problémákat vet fel, számottevő kockázatot és gazdasági többlet terhet jelent. bővíthetőség lehetősége •Preferáltak azok a helyszínek, ahol adott bővíthetőség lehetősége, igazodva a rendszer szabályozási igények és a megújuló forrásból termelt villamos energia növekedéséhez. zárt rendszer •A nyílt rendszerek alkalmazása gazdasági és környezeti szempontból egyaránt nagyobb kockázatot jelenhet. Ezért a zárt rendszer kialakítására alkalmas helyszínek kell prioritást kapjanak. •A legkedvezőbb kompromisszumnak a műszaki, gazdasági és környezeti feltételek egyidejű figyelembe vételével a Dunakanyar térségében és a Zempléni hegység nyugati oldalán elhelyezkedő telephelyek látszanak.

12 12 terhelések kiegyenlítése szabályozási igényének csökkentése  A rendszer terhelések kiegyenlítése a minimumok megemelésével és a csúcsok csökkentésével. A rendszer szabályozási igényének csökkentése és a rendszer többi erőművére háruló szabályozási követelmények mérséklése. rendszerszintű szabályozási teljesítmények  A rendszerszintű szabályozási teljesítmények biztosítása UCTE által előírt terhelésváltoztatási sebességgel és mobilizálási idővel. megújuló energiát illesztése a villamos energia rendszer üzeméhez  A megújuló energiát hasznosító és más menetrendi kényszereket jelentő termelési módok illesztése a villamos energia rendszer üzeméhez. A villamos energia kereskedelem rugalmasságának és biztonságának növelése az olcsó források használatának lehetővé tétele.

13 13 A nemzetközi gyakorlat általában ötvözi a szivattyús energiatározókat a természetvédelmi követelményekkel. Gyakran védett természeti területen valósulnak meg pl: Fekete Vág •a Fekete Vág az Alacsony-Tátrai Nemzeti Parkban; Foyers •a Foyers a Loch Ness tavon; Bajina Basta •a Bajina Basta a Tara Nemzeti Parkban; Dlouhe Strane •a Dlouhe Strane a Jeszenik hegység tájvédelmi körzetében; Dinorwic •a Dinorwic a Snowdonia National Park területén; Imaichi Numappara •az Imaichi és Numappara Nikko National Park területén. védett természeti területen épül Baixo Sabor •az EU hozzájárulásával jelenleg védett természeti területen épül a Baixo Sabor Portugáliában.

14 14 •A tervezett technológiának anyag felhasználása nincs és nem termel hulladékot. •A szivattyús energiatározó a rendszer hatásfokát javítja. Megszünteti a más erőművekben szabályozási kényszerből alkalmazott alacsony hatásfokú üzemet, és mérsékli az elvesző energia mennyiséget. •A rendszer erőműveiben jelentkező hatásfoknövelés emisszió csökkenést eredményez, biztosítva a legkisebb emisszióval járó villamosenergia-termelés lehetőségét. Lehetővé teszi a környezeti szempontból tiszta energia termelés növekedését. •A szivattyús energiatározó saját emissziókkal nem terheli a környezetét. •A környezeti elemek összességére vonatkozóan minimális környezeti hatásokkal és zavarással valósítható meg. •Jelenléte az üzem során a környezetében észrevehetetlen. kiforrott és sokszorosan kipróbált A technológia kiforrott és sokszorosan kipróbált.

15 15 rugalmas rendszerirányítási és rendszer optimalizálási eszközzé alakult A szivattyús energiatározó rugalmas rendszerirányítási és rendszer optimalizálási eszközzé alakult. Az európai országok kevés kivétellel mind rendelkeznek szivattyús energiatározó kapacitással. piac liberalizálása felértékelte A villamos energia piac liberalizálása felértékelte a flexibilis üzemű szivattyús energiatározókat. Ausztriában • Ausztriában négy új szivattyús energiatározó beruházás van folyamatban. Svájcban • Svájcban elkezdődött a Nant de Drance szivattyús energiatározó építése. Litvániában • Litvániában folyik a Kruonis szivattyús energiatározó bővítése 1600 MW -ra. Szlovéniában • Szlovéniában épül az AVCE szivattyús energiatározó Portugáliában • Portugáliában EU hozzájárulással folyik a Baixo Sabor vízerőmű építése, ami szivattyús kapacitással kiegészített. Németországban • Németországban üzembe került a 1000 MW -os Goldistahl Lengyelországban • Lengyelországban modernizálták mind a hét szivattyús energiatározót. általánosan elfogadott és alkalmazott A nemzetközi gyakorlatban a szivattyús energiatározó kapacitások váltak általánosan elfogadott és alkalmazott eszközzé.

16 16 rendszerérdekű beavatkozás A villamos energia rendszer szabályozási problémák feloldásához rendszerérdekű beavatkozás szükséges, ami a rendszer egészének - termelőknek és fogyasztóknak egyaránt - az érdekeit szolgálja. Eszközül szolgál a rendszer üzemének optimalizálásához Eszközül szolgál a rendszer üzemének optimalizálásához illetve a villamos energia rendszer üzemének biztonságához és megteremti a hosszú távon fenntartható fejlődés feltételeit. Közérdeket szolgál Közérdeket szolgál a villamos energia rendszer biztonsága és a megújuló energia hasznosítás előfeltételeinek biztosítása szempontjából egyaránt. Összhangban van az EU törekvéseivel Összhangban van az EU törekvéseivel és az EU intézményei a jelenleg megvalósítás alatt álló hasonló projekteket az Alapokmány 267. cikkelye alapján közösségi érdekűként kezelik.

17 17 szükségesaktuális  A rendszerérdekű erőmű szükséges, megvalósítása aktuális. kiforrott  A technológia kiforrott és alacsony megvalósítási kockázatú. lehetőségek rendelkezésre állnak  A megfelelő adottságú elhelyezési lehetőségek rendelkezésre állnak. hosszú távon alkalmas  A szolgáltatás dinamikája hosszú távon alkalmas megoldás kialakítását teszi lehetővé. szennyezéseinek csökkentésétkevésbé szennyező növekedését  Az üzeme lehetővé teszi a villamos energia termelés szennyezéseinek csökkentését és a kevésbé szennyező termelési módok arányának növekedését. eszköz biztonságához  A dinamikus üzemű erőmű eszköz a villamos energia szolgáltatás biztonságához. a piac minden szereplőjének érdeke  Megvalósítása a piac minden szereplőjének érdeke.  Az MVM Csoport a rendszer szabályozás stratégiai jelentősége miatt, a rendszerérdekű szabályozó erőmű megvalósítását irányítása, ellenőrzése alatt kívánja tartani.

18 18 !


Letölteni ppt "MTA, 2007. szeptember 11. Dr. Szeredi István MVM Zrt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések