Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hortobágyi nemzeti park 1971 január 1-jén nyilvánították nemzeti parkká. 1999-ben vált a világörökség részévé.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hortobágyi nemzeti park 1971 január 1-jén nyilvánították nemzeti parkká. 1999-ben vált a világörökség részévé."— Előadás másolata:

1 Hortobágyi nemzeti park 1971 január 1-jén nyilvánították nemzeti parkká. 1999-ben vált a világörökség részévé.

2 A Nemzeti Park rövid története A hortogyi nemzeti park hazánk els ő és legnagyobb kiterjedés ű nemzeti parkja. Az eredeti, 1972-ben alapított nemzeti park 52.000 hektár terület ű volt, amely a folyamatos b ő vítések révén ma már több mint 82 ezer hektár védett területet foglal magába.

3 A hortobágyi nemzeti park célja A Világörökség részeként is számon tartott Hortobá gyinemzeti park célja, hogy meg ő rizze a Hortobágy sajátos pusztai tájképét, növény- és állatvilágát. Biztosítsa a Hortobágy különleges madárvilágának háborítatlan fészkelését és vonulását. Természetes körülmények között ő rizze és mutassa be a hagyományos pusztai életformát, az ő si magyar állatfajtákat, tekintettel ezek kiemelked ő hazai és nemzetközi jelent ő ségére. A természetvédelem, a gazdálkodási tevékenység és az idegenforgalom sajátos egységét próbálja megvalósítani.

4 címere •Címerállata a daru •Hazánkban a század elején még költött, azóta csak átvonul. A Hortobágyon ő sszel több tízezres tömegei tanyáznak. •Daru:Nagyméret ű gázlómadár, hosszú lábakkal s közepes hosszúságú cs ő rrel. Nagyobb, mint egy gólya: magassága a 120 cm-t, szárny-fesztávolsága a 240 cm-t is elérheti. Daru (Grus Grus)

5 Földrajzi elhelyezkedése •Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, és Szabolcs- Szatmár-Bereg egy részét foglalja magába, illetve Heves megyéb ő l a Tisza-tó egy részét.

6 Talaja •A Tisza és mellékfolyóinak munkája felt ű n ő en kiegyenlített, tökéletes sík felszínt eredményezett, aminek tengerszint feletti magassága 87–110 m. •A nemzeti park nagy része szikesekkel teli, rövid f ű vel borított legel ő. •Négy él ő hely típust különböztetünk meg: • Szikes puszták • Löszpuszták • Mocsarak • Árterek •A talaj a folyószabályozás miatt elszikesedett és már csak nyomokban található megmunkálható földterület

7 Védett növényei •Löszpusztagyepek: •Ebben a fajgazdag társulásban tömegesen fordul el ő : •pusztai csenkesz, •deres tarackbúza, •kunkorgó árvalányhaj •Kölünféle zsálya fajok •Ritka és értékes növenye: •Macskafarok •Magyar szegf ű • Az elszikesed ő talajon só- és szárazságt ű r ő növények élnek, jellemz ő en szolonyec talajon. Ilyen. Szikes rétek jellegzetes növényei a sziki ő szirózsa a sziki kocsord, A szikes puszták fennmaradásának egyik biztosítéka a legel ő állatok rendszeres rágása, tiprása.

8 •Kopár szikesek •A kopár szikeseken (azok vízborítottságától függ ő en) két fontosabb növénytársulás váltakozik: •A vízállásos szikes láposok növényei: •sziki mézpázsit •mocsári csetkáka •sziki szittyó •sziki útif ű •kígyófark •pozsgás zsázsa •egérfarkf ű •sziki kerep •vékony útif ű •orvosi székf ű (kamilla) •Szikes mocsár és környéke •A pusztarész legmélyebb részén terül el a Fecske-rét szikes mocsara. •Növénytársulatai: •nádas •gyékényes

9 Állatvilága •A száraz füves pusztákon él magyarország legnagyobb madara a túzok rajta kívül még a fogoly él ürge, fürj, menyét, hermelin. •A nyílt vízterületen él a kárókatona, réce, bölömbika,nagykócsag,szárcsa. •haszonállatai: A rideg állattartás jelent ő sége napjainkban csökkent ezért már a szörkemarhát, rackjuht éa egyéb „ ő si” állatokatcsupán túrizmus és gén- megörzés céljából tartják.

10 Látnivaló •Kilenc lyukú híd: •A híd1697-ben épült meg fából.Ahídjó állapotának megtartásához sok pénzre volt szükég ezért 1827 és 1833 között Povolny Ferenc tervei alapján. Épült meg a ma is látható klasszikus stílusúk ő híd. •Hortobágyon láthatóak délibábok is.


Letölteni ppt "Hortobágyi nemzeti park 1971 január 1-jén nyilvánították nemzeti parkká. 1999-ben vált a világörökség részévé."

Hasonló előadás


Google Hirdetések