Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar- Szlovák határon átnyúló partneri együttműködés a felnőttképzés és a szakképzés területén Konferencia, Győr, 2012. december 14. (péntek) A Graf-Get.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar- Szlovák határon átnyúló partneri együttműködés a felnőttképzés és a szakképzés területén Konferencia, Győr, 2012. december 14. (péntek) A Graf-Get."— Előadás másolata:

1 Magyar- Szlovák határon átnyúló partneri együttműködés a felnőttképzés és a szakképzés területén Konferencia, Győr, 2012. december 14. (péntek) A Graf-Get Számítástechnikai kft. Akkreditált Felnőttképző – Magyarország, Győr és a Szövetség a Közös Célokért társulás – Szlovákia – Dunaszerdahely, Galánta, Pozsony, Komárom, Párkány közös programja

2 A program keretében megvalósuló konferencia Győrben, 2012. december 14-én Az előadás témája: A szlovákiai magyarság szakképzésének és felnőttképzésének társadalmi háttere, a munkaerő piaci környezet elemzése Előadó: Pogány Erzsébet, a Szövetség a Közös Célokért igazgatója, pogany@szakc.sk

3 A program az Új Széchenyi Terv keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Pogány Erzsébet: A szlovákiai magyarság szakképzésének és felnőttképzésének társadalmi háttere..., Konferencia, Győr, 2012.XII.14. 3.

4 Az Európai Szociális Alap pályázati programja: Szlovákiában • A foglalkoztatás és szociális felzárkóztatás operációs program keretében • Képzés és a munkaerőpiacra való felkészülés • Munka- szociális és családügyi központ a kérelmező, a pályázat végrehajtója 10 millió euró összeg 2010 január – 2013 decembere közötti időszakra valamennyi szlovákiai kerület részére (NUTS III) Pogány Erzsébet: A szlovákiai magyarság szakképzésének és felnőttképzésének társadalmi háttere..., Konferencia, Győr, 2012.XII.14. 4.

5 Európai foglalkoztatási stratégia http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=hu Pogány Erzsébet: A szlovákiai magyarság szakképzésének és felnőttképzésének társadalmi háttere..., Konferencia, Győr, 2012.XII.14. 5.

6 • Az Európa 2020 stratégia célkitűzései • Az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája. • Az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek teljesítése terén tett előrehaladás mérése érdekében 5 kiemelt cél meghatározására került sor az EU egészére vonatkozóan. • Nemzeti célok, összehasonlíthatóak a magyarországi és szlovákiai adatok. Pogány Erzsébet: A szlovákiai magyarság szakképzésének és felnőttképzésének társadalmi háttere..., Konferencia, Győr, 2012.XII.14. 6.

7 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_hu.pdf Pogány Erzsébet: A szlovákiai magyarság szakképzésének és felnőttképzésének társadalmi háttere..., Konferencia, Győr, 2012.XII.14. 7.

8 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_hu.pdf Pogány Erzsébet: A szlovákiai magyarság szakképzésének és felnőttképzésének társadalmi háttere..., Konferencia, Győr, 2012.XII.14. 8.

9 Az Európa 2020 stratégiai célok egymással összefüggnek és egymást erősítik: Az oktatás tökéletesítése elősegíti, hogy javuljon a foglalkoztathatóság és csökkenjen a szegénység; A gazdasági élet-ben végzett kutatási-fejlesztési és innovációs tevé-kenységek révén Európa verseny-képesebbé válik, és új munkahelyek jönnek létre; A környezet- kímélő technológiákba történő beruházás hozzá járul az éghajlat-változás elleni küzdelemhez, egyúttal pedig új üzleti és foglalkoztatási lehetőségeket teremt. Pogány Erzsébet: A szlovákiai magyarság szakképzésének és felnőttképzésének társadalmi háttere..., Konferencia, Győr, 2012.XII.14. 9.

10 Az „Új munkahelyekhez szükséges új készségek” elnevezésű kezdeményezés célja: annak pontosabb előrejelzése, hogy milyen készségekre lesz szükség a jövőben • a munkaerő-piaci szükségletek és a rendelkezésre álló készségek jobb összehangolása • az oktatás és a munka világának összekapcsolása Pogány Erzsébet: A szlovákiai magyarság szakképzésének és felnőttképzésének társadalmi háttere..., Konferencia, Győr, 2012.XII.14. 10.

11 „Több lehetőséget a fiataloknak” • gyakoribb finanszírozás az Európai Szociális Alapból • innovatív szemléletmódok • a fiatalok külföldi munkavállalásának elősegítése • a politikai hatóságok, vállalkozások és szakszervezetek közötti uniós, tagállami, regionális és helyi szintű partnerségek szorosabbá fűzése • az Európai Bizottság által nyújtott szakpolitikai iránymutatás és támogatás Pogány Erzsébet: A szlovákiai magyarság szakképzésének és felnőttképzésének társadalmi háttere..., Konferencia, Győr, 2012.XII.14. 11.

12 Egyéb uniós szintű intézkedések • Youth guarantees -a fiatalok részére kidolgozott garanciák • Szakmai gyakorlatok európai minőségi keretrendszere • „Az első EURES-állásod” – 2012 és 2013 között 5000 fiatal találjon munkát egy másik uniós országban. • Erasmus & Leonardo da Vinci – 2012-ben 130 000 fiatal kap lehetőséget, hogy egy másik uniós tagállamban található vállalkozásban dolgozzon. • Erasmus program vállalkozóknak – 600 fiatal vállalkozó teheti próbára tudását egy másik uniós tagállamban székelő kisvállalkozásban. • Európai önkéntes szolgálat – EU-szerte 10 000 állás vár önkéntesekre. Pogány Erzsébet: A szlovákiai magyarság szakképzésének és felnőttképzésének társadalmi háttere..., Konferencia, Győr, 2012.XII.14. 12.

13 „Program stability Slovenskej republiky na roky 2012 až 2015” A Szlovák Köztársaságnak a 2012-2015-ös évekre vonatkozó stabilitási programja Gazdaságpolitika keretei és céljai: Fiskális politika, pénzpolitika, strukturális politika Szlovákia elleni túlzott deficit eljárás folyik 2009 óta, 2013-ig szeretné az eljárás megszüntetését elérni. Pogány Erzsébet: A szlovákiai magyarság szakképzésének és felnőttképzésének társadalmi háttere..., Konferencia, Győr, 2012.XII.14. 13.

14 A stabilitási programban Munkaerő piac • 2012-ben a gazdaság lassabb növekedése miatt a munkaerő piac stagnálni fog. • Az 1,1%-os gazdasági növekedés nem elegendő arra, hogy új munkahelyeket generáljon. • Összesen 7 ezer munkahely megszűnése, a foglalkoztatottság 0,3%-os csökkenése. • 2015-ben a válság előtti időszak színvonalának elérése a cél, ezt a költségvetés konszolidációjával kell elérni. • A munkanélküliség mértéke 2012-ben: 13,8% • 2013-ban a prognózis: 13,2%. Pogány Erzsébet: A szlovákiai magyarság szakképzésének és felnőttképzésének társadalmi háttere..., Konferencia, Győr, 2012.XII.14. 14.

15 . Pogány Erzsébet: A szlovákiai magyarság szakképzésének és felnőttképzésének társadalmi háttere..., Konferencia, Győr, 2012.XII.14. 15.

16 „Opatrenia Národného programu reforiem SR” 2012. júniusában fogadta el a szlovák kormány a Szlovák Köztársaság Nemzeti Reformprogramjának intézkedéseit • a gazdasági fejlődést célzó költségvetési konszolidáció folytatása • gazdasági növekedés és versenyképesség növekedésének ösztönzése • a munkanélküliség és a válság társadalmi következményeinek mérsékelése • a közigazgatás modernizálása • a gazdaságnak történő hitelnyújtás normalizálása Pogány Erzsébet: A szlovákiai magyarság szakképzésének és felnőttképzésének társadalmi háttere..., Konferencia, Győr, 2012.XII.14. 16.

17 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2012_slovakia_sk.pdf Pogány Erzsébet: A szlovákiai magyarság szakképzésének és felnőttképzésének társadalmi háttere..., Konferencia, Győr, 2012.XII.14. 17.

18 A munkanélküliség alakulása Szlovákiában – 2012. október végén Pogány Erzsébet: A szlovákiai magyarság szakképzésének és felnőttképzésének társadalmi háttere..., Konferencia, Győr, 2012.XII.14. 18.

19 . Pogány Erzsébet: A szlovákiai magyarság szakképzésének és felnőttképzésének társadalmi háttere..., Konferencia, Győr, 2012.XII.14. 19.

20 . Pogány Erzsébet: A szlovákiai magyarság szakképzésének és felnőttképzésének társadalmi háttere..., Konferencia, Győr, 2012.XII.14. 20.

21 • Academia Istropolitana Nova (AINova) www.ainova.skwww.ainova.sk • Academia Istropolitana www.acadistr.skwww.acadistr.sk • Akadémia vzdelávania www.aveducation.sk/www.aveducation.sk/ • Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých www.aivd.skwww.aivd.sk • City University Bratislava www.cityu.sk/www.cityu.sk/ • Konfederácia odborových zväzov, KOZ SR www.kozsr.skwww.kozsr.sk • Databáza Slovstat-u www.statistics.sk/pls/elisw/vbdwww.statistics.sk/pls/elisw/vbd • Digitálne štúrovstvo digistur.infovek.skdigistur.infovek.sk • Európsky vzdelávací inštitút n.o.) www.evi.skwww.evi.sk • Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.euhttp://epp.eurostat.ec.europa.eu • Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, AZZZ SR www.azzz.sk/a3z_sk.htmwww.azzz.sk/a3z_sk.htm • Konferencia ICETA www.elfa.sk/ICETA-2007/en/index.phpwww.elfa.sk/ICETA-2007/en/index.php • Projekt Infovek www.infovek.sk/www.infovek.sk/ • Ústav informácií a prognóz školstva ÚIPŠ www.uips.skwww.uips.sk • Portál www.education.sk http://www.education.sk/en/www.education.skhttp://www.education.sk/en/ • Inštitút bankového vzdelávania NBS www.nbs.sk/IBE/INDEX.HTM www.nbs.sk/IBE/INDEX.HTM • Kontis Slovakia www.kontis.net/profil.aspwww.kontis.net/profil.asp • Ministerstvo školstva Slovenskej republiky www.minedu.sk/www.minedu.sk/ • Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania www.nadsme.sk/ www.nadsme.sk/ • Republiková únia zamestnávateľov, RÚZ www.ruzsr.sk/www.ruzsr.sk/ • projekt Otvorená škola otvskola.infovek.sk/otvskola.infovek.sk/ • Nadácia otvorenej spoločnosti http://www.osf.sk/http://www.osf.sk/ • SAAIC - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu www.saaic.sk/saaic/ENG/index.htmlwww.saaic.sk/saaic/ENG/index.html • Slovenský živnostenský zväz www.szz.sk/ciele.htmlwww.szz.sk/ciele.html • Slovenska poľnohospodárska univerzita v Nitre www.uniag.sk/english/english.htm www.uniag.sk/english/english.htm • Slovenská technická univerzita v Bratislave www.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=132ww.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=132 • Slovenská technická univerzita v Bratislave – Inštitút celoživotného vzdelávania www.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=744 www.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=744 • Štátny inštitút odborného vzdelávania www.siov.sk/www.siov.sk/ • Štatistický úrad SR www.statistics.sk/www.statistics.sk/ • Technická univerzita v Košiciach www.tuke.sk/index-e.htmlwww.tuke.sk/index-e.html • Technická univerzita vo Zvolene www.tuzvo.sk/enwww.tuzvo.sk/en • Transfer Slovensko ww.transfer.skww.transfer.sk • Inštitút vzdelávania odborov SR, IVO SR www.ivosr.skwww.ivosr.sk • Konferencia Virtuálna univerzita www.primakurzy.sk/virtuni/2006/index.php www.primakurzy.sk/virtuni/2006/index.php Internet oldalak, amelyek felnőttképzéssel foglalkoznak abc sorrendben Pogány Erzsébet: A szlovákiai magyarság szakképzésének és felnőttképzésének társadalmi háttere..., Konferencia, Győr, 2012.XII.14. 21.

22 Köszönöm szíves figyelmüket. Pogány Erzsébet, SZAKC igazgatója pogany@szakc.sk


Letölteni ppt "Magyar- Szlovák határon átnyúló partneri együttműködés a felnőttképzés és a szakképzés területén Konferencia, Győr, 2012. december 14. (péntek) A Graf-Get."

Hasonló előadás


Google Hirdetések