Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Connect 4.8.1 ”ITS rendszerekre vonatkozó nemzetközi kapcsolatrendszerek: az együttműködési feltételek kialakítása” Connect 4.8.1 2006.03.27.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Connect 4.8.1 ”ITS rendszerekre vonatkozó nemzetközi kapcsolatrendszerek: az együttműködési feltételek kialakítása” Connect 4.8.1 2006.03.27."— Előadás másolata:

1 Connect 4.8.1 ”ITS rendszerekre vonatkozó nemzetközi kapcsolatrendszerek: az együttműködési feltételek kialakítása” Connect 4.8.1 2006.03.27.

2 A csapat Megrendelő : Magyar Közút Kht Szakmai konzulens : Dr. Gulyás András Megrendelői témafelelős : Vályi Zoltán Készítette: KVANTITÁS Consulting Kft Témafelelős: Dr. Makula László

3 A 2006-os év célkitűzései A nemzetközi közlekedési információs szolgáltatások CONNECT hálózatán belüli, azonos minőségű elérése érdekében feltétlenül szükséges az együttműködés megkezdése a közlekedési üzemeltetők és a szolgáltatást nyújtók között mind nemzeti, mind nemzetközi szinten, valamint a projektek vagy egyéb tevékenységek előkészítése, amelyek a garantált szolgáltatási minőség eléréséhez vezetnek. Az egyes tagállamok tevékenységei szorosan kapcsolódnak egymáshoz.

4 TEMPO, a CONNECT, a STREETWISE nemzetközi programok és a 4.8.1 feladatcsoport Az alapokról kiindulva az első legfontosabb probléma, hogy jelenleg nem találtuk meg a a magyarországi „Nemzeti Multimodális ITS Koncepció és Stratégia” dokumentumát! Az a dokumentum, ami ezt hivatott lenne tartalmazni, az országgyűlés által elfogadott Magyar Közlekedéspolitika 2003-2015. (Budapest, 2004.) erre nem ad választ.

5 A legfontosabb kompetensek Az aktuális CONNECT 4.8.1 projekt szempontjából a legfontosabb kompetens jogi személynek az IHM tünik és a GKM szerepe a „Magyarország ITS koncepció és stratégiai terv” (jogszabályi) kidolgozásában nem található. A nemzeti ITS koncepció és stratégia hiányában a CONNECT 4.8.1. fejezet célkitűzéseiben, feladataiban foglaltakra vonatkozó egységes, a közszféra és a magánszféra együttműködésének iránymutatója hiányzik.

6 “ITS Hungary” A közlekedési üzemeltetők és a tágabban vett szolgáltatást nyújtók (privát és közszféra) között közlekedési információs szolgáltatások tekintetében egy önálló nemzeti szervezet, ügynökség létrehozása (megalapítása) kívánatos volna, feltételezett PPP alkalmazásával, hosszú távú együttműködésre alapozva. A nemzetközi kötelezettségek teljesítése nemzeti szervezetek egymás közötti szerződésben vállalt kötelezettségeinek függvénye.

7 “ITS Hungary” “ITS Hungary”, mint NGO (non ‑ governmental organisation), civil szervezet. Az ügynökség munkáját független külső tanácsadók bevonásával végezné az alábbi területeken: Műszaki tanácsadás. Pénzügyi tanácsadás. Jogi tanácsadás.

8 Utazási és forgalmi információs közösség. Az Ügynökség mind Magyarországon belül mindpedig a nemzetközi kapcsolatokban egyetlen szolgáltató szervezetet jelentene, mely nem más, mint egy ”utazási és forgalmi információs közösség”.

9 2003. MÁV Informatika Kft tanulmány megállapítása ma is aktuálisak arra vonatkozóan, hogy az általános – nemzeti- célok közül egyik sem fedi le igazán a közlekedési ágazat szempontjából fontos IT célterületet. Továbbá a magyar közlekedéspolitika sem tartalmazz erre érdemi célokat. A tárca kompetenciában az IHM vezető szerepe mellet a GKM hasonlóan fontos szerepét feladatvállalását erősíteni volna célszerű.

10 A (köz) és magánszolgáltatók feladatinak megállapítása Az egyes dokumentumokban alkalmazott rövidítések (IT, ITS) hasonló deffiniciókat sejtetnek ugyanakkor az IT= Információs Társadalom és az ITS= Intelligent Transportation System ( talán a „hivatalos magyar szóhasználat” sem igazán került megállapításra) nem értelmezhető hasonlóan, nem keverhetők össze, mégha majdnem azonos betűkből is tevődnek össze.

11 A modern közlekedéspolitika Az elmúlt néhány év nemzetközi TELEMATIKAI folyamatait tanulmányozva az EU tagországokban egyértelműnek látszik, hogy ez a viszonylag új diszciplína, amely az új technológiákat alkalmazza eszközöket ad a közlekedéspolitika döntéshozói számára, hogy segítséget nyújtsanak bevezetni, fejleszteni, alkalmazni a fenntartható és kompatibilis közlekedéspolitikát.

12 A modern közlekedéspolitika A modern közlekedéspolitika az állandó innováción, a pontosan meghatározott modern technológiák alkalmazásán alapul a forgalomszabályozás, a forgalmi monitoring, és a közlekedésmenedzsment területén. ( Telematics Master Plan. Austria. Summary. Federal Ministry of Transport, Innovation and Technology. Bmvit: 2004. oct. )

13 A modern közlekedéspolitika A fentiek alapján összegző javaslatok: 1. A közlekedési telematika egyértelmű ágazati felelősének meghatározása: GKM. 1.1 Szervezeti, személyi, tárgyi, jogkör kompetenciák megerősítése, egyértelművé tétele. 1.2 A közlekedési telematikát magában foglaló tematikus szakmai lehatárolás. ( az idegen szavak kifejezések, fogalmak, új kevéssé ismert technológiák megnevezése stb. keveredése elkerülésére, a belőlük fakadó kompetencia keveredések elhatárolására)

14 A modern közlekedéspolitika 2 A közlekedési telematika világos : ágazati ( GKM) hovatartozás, felelősségvállalás, szakmai és társadalmi meghatározása, beágyazása, kommunikációja szükséges. 3 Világossá, érthetővé kell tenni a döntéshozók számára, hogy a közlekedési telematika közlekedéspolitika nélkülözhetetlen eszköze, segítséget nyújt bevezetni, fejleszteni, alkalmazni a fenntartható és kompatibilis közlekedéspolitikát. 4. A közlekedési telematika szinergikus, társadalmi-gazdasági hatásainak kommunikációja szükséges, különös tekintettel a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése, a közúti közlekedési pályák zsúfoltsága, a romló baleseti helyzet, a közúti közlekedés meghatározó környezetszennyezése, valamint nem elhanyagolható társadalmi csoportoknál tapasztalható „közúti közlekedés ellenesség” miatt.

15 A modern közlekedéspolitika 5. El kell készíteni a Magyar Közlekedési Telematika Alaptervét. ( MKTA) ( Felelős: GKM) 6. A MKTA alapján ágazati Magyar Közlekedési Telemetika Koncepció ( MKTK) kidolgozása indokolt. ( Felelős: GKM) 6.1 Jogszabály előkészítés. 6.2 Jogszabályalkotás. 6.3 Hatályba léptetés. 7. A MKTK alapján pályázati lehetőségek „beemelése” az NFT II. vagy/és a GVOP programok közé.

16 Anyagok elérhetősége Köszönöm figyelmüket www.kvantitas.hu


Letölteni ppt "Connect 4.8.1 ”ITS rendszerekre vonatkozó nemzetközi kapcsolatrendszerek: az együttműködési feltételek kialakítása” Connect 4.8.1 2006.03.27."

Hasonló előadás


Google Hirdetések