Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Előadó:Végh Márta Előadó: Végh Márta Közösségi Kezdeményezések Fejlesztése Közhasznú Nonprofit Kft. Civil szervezetek sikeres együttműködése az önkormányzatokkal.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Előadó:Végh Márta Előadó: Végh Márta Közösségi Kezdeményezések Fejlesztése Közhasznú Nonprofit Kft. Civil szervezetek sikeres együttműködése az önkormányzatokkal."— Előadás másolata:

1 Előadó:Végh Márta Előadó: Végh Márta Közösségi Kezdeményezések Fejlesztése Közhasznú Nonprofit Kft. Civil szervezetek sikeres együttműködése az önkormányzatokkal

2 Érintett tématerületek  Az adományszervezés helye a forrásfinanszírozás rendszerében - szervezeti célokhoz való viszony  Adományszervezés a bevételi struktúrában  Adományozás körülhatárolása, szabályai (új civil tv.)  Adományszervezés törvényi szabályozása  Adományozás bevételi arányainak forrásszervezési stratégiát befolyásoló következtetései  Adományszervezés típusai  Adományszervezés tervezése, menedzselése

3 Adományszervezés helye a forrásfinanszírozás rendszerében Mi a forrásfinanszírozás? – milyen szervezeti kérdésekre válaszol?  Miért? Mire?  Hogyan? Kitől?  Honnan Mennyit?  Ki, vagy kik a forrásszervezők? – Miből fizessük őket?

4 Adományszervezés helye a forrásfinanszírozás rendszerében Forrásfinanszírozás elemei  Állami támogatás (költségvetési, önkormányzati, SZJA 1 %, )  Magántámogatás (lakossági támogatás, külföldi támogatás, támogatás nonprofit szervezetektől)  Alaptevékenység bevétele (tagdíjak, alap, ill. közhasznú tevékenység bevétele)  Gazdálkodási tevékenység bevétele (vállalkozási bevételek, pénzügyi tevékenységből származó bevételek)  Tagdíj, alapítói befizetés, alapító által átadott vagyon  Gazdasági, vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásból) származó bevétel  Költségvetési támogatás (pályázat, EU pályázat államon keresztül, EU költségvetésből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől)  Az államháztartás alrendszereiből, közszolgáltatási tevékenység ellenértékeként  Más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány  Befektetési tevékenységből származó bevétel Civil tv. előtt Civil tv. után

5 Mi az adományozás? Meghatározása:  Ellenérték, térítés nélkül nyújtott  Ellenérték, térítés nélkül nyújtott (SZJA 1995. CXVII. Tv. 70.§ (2a))  pénzbeli, vagy természetbeni  pénzbeli, vagy természetbeni támogatás  Tartós adományozás  Tartós adományozás (természetes vagy jogi személy is; legalább négy egymást követő év – az első évvel azonos, vagy annál nagyobb adományozással; írásbeli megállapodás Szabályai Szabályai : (350/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet :3. fejezet)  Önkéntes  Nem járhat mások zavarásával  Tájékoztatási kötelezettség az adománygyűjtés céljáról,  felhasználásáról (ismert adományozónál)  Alap – vagy közhasznú célok elérésére használható  Adományozásról szóló beszámoló (nyilvánossági és átláthatósági követelmények) – honlap, hírlevél, napilap, facebook  (Zárt) – gyűjtőláda útján is megvalósítható (szervezeti adatok; felnyitáskor jegyzőkönyv, leltár (2 fő) – könyvvezetése kötelező  Interneten, telefonos adománygyűjtő számokon

6 Az adományszervezés törvényi szabályai AdományszervezőAdománygyűjtő  Szabályozott jogintézmény;  Eddig szokásjogban sem;  Olyan egyesület, alapítvány vagy nonprofit gazdasági társaság, melyet az adományozott bíz meg (megbízási jogviszony) azzal, hogy gyűjtse helyette és nevében az adományt  Természetes személy;  A szervezet által, meghatalmazással végzi tevékenységét;  Köteles igazolni magát, meghatalmazást felmutatni;  Az adományszervező is meghatalmazhat adománygyűjtőt Adományosztó  Létesítő okiratában az adományosztás alapcélként szerepel;  Civil szervezetek számára nyújtandó adományok szervezésére és juttatására jött létre;  Olyan alapítvány vagy egyesület, amely más alapítványoknak vagy egyesületeknek adományokat juttat vagy a nyújtható adományokat szervezi

7 Az adományozás nagyságrendjei – jelentősége a bevételi struktúrában Az SzJA 1 % a kis szervezeti mérettel rendelkező szervezeteknél,  a Vállalati támogatás a közepes szervezeti mérettel rendelkező szervezetek kapcsán,  a lakossági támogatás a kisebb szervezeti mérettel rendelkezőnél a bevételi struktúrában képviselt súly alapján felülreprezentált. Az adományszervezés súlya a kisebb szervezeti mérettel rendelkező szervezeteknél a legnagyobb Az adományszervezési módszerek fejlesztése e szervezeti típusoknál a leginkább kifizetődő 127. A különböző bevételnagyságú nonprofit szervezetek bevételeinek megoszlása források szerint, 2009 [%] (Nonprofit szervezetek Mo-on, 2009, KSH, Bp., 2011,) Bevételi forrás Bevételnagyság Összese n –50 ezer Ft 51– 500 ezer Ft 501– 5000 ezer Ft 5001– 50 000 ezer Ft 50000 ezer Ft– Személyi jövedelema dó 1%-a 17,821,79,61,70,30,9 Vállalati, pénzintézeti támogatás 2,15,28,88,33,94,7 Lakossági támogatás 8,49,99,25,01,32,1 Összes bevétel 100,0

8 Az adományozás nagyságrendjei – bevételnagyság szerint 126. A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételeinek megoszlása bevételnagyság szerint, [%], Nonprofit szervezetek Mo-on, 2009, KSH, Bp. 2011. Bevételi forrás Bevételnagyság Összese n –50 ezer Ft 51–500 ezer Ft 501– 5000 ezer Ft 5001– 50 000 ezer Ft 50000 ezer Ft– Személyi jövedelem adó 1%-a0,29,238,723,828,1100,0 Vállalati, pénzintéz eti támogatá s–0,47,123,868,7100,0 Lakossági támogatá s–1,916,532,249,4100,0 Összes bevétel0,00,43,813,582,3100,0 128. A nonprofit szektor bevételei források szerint, 2009 Bevételi forrás A bevétel összege, millió Ft megoszl ása, % Személyi jövedelemadó 1%-a 10 452,10,9 Összes állami támogatás 463 377,241,6 Vállalati támogatás47 891,84,3 Lakossági támogatás 23 575,42,1 Összes magántámogatás 140 627,112,6 Alaptevékenység összes bevétele313 480,828,1 Gazdálkodási tevékenység összes bevétele 190 006,317,1 Összes bevétel 1 114 404,2 100,0

9 Az adományozás arányai településtípusok szerint A szektor összes bevételéből való részesedéshez képest A szektor összes bevételéből való részesedéshez képest,  A főváros vállalati támogatásokban felül – míg egyéb adományok tekintetében alulreprezentált (vállalatok túlsúlya a fővárosban);  A megyeszékhelyek SZJA bevétel tekintetében felül, - míg egyéb adományok vonatkozásában alulreprezentált (oktatási intézmények);  A többi város és község SZJA és lakossági támogatások vonatkozásában felülreprezentált, míg vállalkozási támogatások tekintetében az összes bevételből való részesedéshez képest alacsonyabb arányokat mutat. 123. A nonprofit szervezetek különböző forrásokból származó bevételeinek megoszlása településtípus szerint, 2009 [%] Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2009. (KSH, Bp. 2011.) Bevételi forrás Főváro s Megye- székhely Többi város Község Összes en Személyi jövedelema dó 1%-a47,321,121,410,2100,0 Vállalati, pénzintézeti támogatás68,713,712,45,2100,0 Lakossági támogatás 52,117,521,39,1100,0 Összes bevétel 55,918,619,56,0100,0

10 Az adományszervezés típusai  Személyes kérés - Empatikus fellépés, - Személyes szimpátia  Egyéni adománygyűjtés - Fokozatosság - Bizalomépítés - arányosság  Vállalati adománygyűjtés - Mobilizálható kapcsolatrendszer - Rendszeresség - Bizalmi tőke  Utcai adománygyűjtés - Fókuszált kommunikáció - Kudarctűrés - fellépés  Jótékonysági akciók - Egyediség v. tradíció jelentősége - Célzott, egyszerű üzenetek  Telefonos adománygyűjtés - Speciális kommunikáció - Rövid üzenetek  Internetek adománygyűjtés - Speciális felkészültséget, tudást igényel  Direct mail kampány - Arculat jelentősége - Más technikákkal együtt  Gyűjtődobozok - Ismertség jelentősége

11 Az adományszervezés tervezése, menedzselése Előkészítés - Szervezeti elemzés - Környezetelemzés - Versenytárs elemzés - Költséghatékonyság – várható kiadások, bevételek becslése - Döntéshozatal a lebonyolításról Tervezés - Marketing terv - HR terv - Pénzügyi terv (bevételek és kiadások is) Értékelés Megvalósítás - lezárás

12 Az adományszervezés tervezése, menedzselése – előkészítés- szervezeti elemzés Szervezeti elemzés elemzés Van-e pénz az adomány- adomány-szervezésre? Milyen tapasztalataink tapasztalataink vannak? vannak? MilyenKommunikációsEszközeink Mennyi, milyen HR kapacitásunk HR kapacitásunk van? van? Költség- hatékonyság  Mekkora összeget kell az eredményes adományszervezésr e fordítani?  Mekkora minimális bevételre számíthatunk?  Minimális bevétel és várható kiadás aránya?

13 Az adományszervezés tervezése, menedzselése – előkészítés – környezet – és versenytárs elemzés Környezetelemzés Versenytárs elemzés  Szervezeti elfogadottság, ismertség felmérése – mik a legismertebbek  Kik veszik igénybe a programjainkat – mennyien, hol?  Kik a versenytársak? – hasonló-e a profiljuk?  Milyen adományszervező tevékenységeket folytatnak, milyen módszerekkel, eszközökkel? – milyen módszereket nem használnak?  Mennyi adományt gyűjtenek?  Kik a potenciális adományozók – kiket célzunk meg?  Milyen anyagi helyzetben vannak azok, akiket megcélzunk?  Milyen támogatási preferenciával rendelkeznek?

14 Az adományszervezés tervezése, menedzselése – tervezési szakasz Marketing terv HR terv Pénzügyi terv Megcélzott adományozók jellemzők szerint történő szétválasztása – milyen kommunikációs jellemzőik vannak? Mi az üzenetünk? – adományozói típusok szerint Kommunikációs eszköz kiválasztása Akcióterv – kommunikáció lépései – és tesztelése Felelős vezető – munkacsoporttal Feladatok tervezése, felelősségi és jogkörök, ütemezés Adminisztrációs rendszer kialakítása A végrehajtás értékelési szempontjainak és módszereinek kidolgozása Alapja: korábbi tapasztalatok (első évben becslés) Bevételek tervezésénél minimalizálás Kiadások tervezésénél maximalizálás

15 Az adományszervezés tervezése, menedzselése – megvalósítás - A szervezet bevezetése (Eredmények bemutatása, hitelesség igazolása) - Névismertség növelése (Bemutatkozó anyagok, események, folyamatos megjelenés) Ösztönzés (figyelemfelkeltés; Meggyőzés; Kötődés megerősítése -Köszönet -Nyilvános kommunikáció -Beszámolás (szervezet felé, célcsoport felé, hivatalos beszámolási kötelezettség)

16 Önkormányzatokkal való együttműködések, formái Érték alapon, önként létrejött kooperáció (hasonló szemlélet miatt működnek együtt) Érték alapon, önként létrejött kooperáció (kapacitásaik kiegészítése miatt működnek együtt) Érték alapon, készszerből létrejött kooperáció (kötelező partner) Érték alapon, készszerből létrejött kooperáció (kapacitásaik kiegészítése)

17 Köszönöm a figyelmet! Közösségi Kezdeményezések Fejlesztése Közhasznú Nonprofit Kft. Végh Márta 06-20-359-7557 mvegh2@ freemail.hu


Letölteni ppt "Előadó:Végh Márta Előadó: Végh Márta Közösségi Kezdeményezések Fejlesztése Közhasznú Nonprofit Kft. Civil szervezetek sikeres együttműködése az önkormányzatokkal."

Hasonló előadás


Google Hirdetések