Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az értékek kereszttüzében – keresztyén ember a világban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az értékek kereszttüzében – keresztyén ember a világban"— Előadás másolata:

1 Az értékek kereszttüzében – keresztyén ember a világban
Budapest-Pasaréti Református Egyházközség Világ-egyetemi előadások 2013. Április 5. Az értékek kereszttüzében – keresztyén ember a világban Dr .Tomka János ügyvezető igazgató, KPMG Akadémia főiskolai tanár, KRE

2 Tartalom Milyen korban élünk? Mi az, hogy érték?
Fogolyként egy hasonló kultúrában? Az asszimilációnak van alternatívája? Boldog befejezés? Együtt keresünk válaszokat húsbavágó kérdésekre – elsősorban a Bibliából 2

3 Velünk nem történhet meg!?
„Mit törődöm én vele?” „Eszem ágában sincs magam felizgatni mások miatt. Elég nekem a magam baja. Nem fogom magamat mások bajával felzaklatni.” (A 18 éves David Cash, amikor megkérdezték, mennyire kavarta fel, hogy barátja meggyilkolt egy 7 éves kislányt egy szórakozóhely mosdójában.) „ …neki is jobb lesz így… ” „Kedves Anya! Nahát, te elhiszed, hogy már 2023-at írunk? Én még mindig 2022-t akarok írni mindenre. Úgy érzem, mintha csak tegnap lett volna, hogy első osztályos voltam, s az ezredfordulót ünnepeltük. Tudom, hogy karácsony óta nem is beszélgettünk egy jót. Ne haragudj! Az a helyzet, hogy egy kényes hírt kell közölnöm, és nem akartam telefonálni és élőszóban beszélni róla.” (Egy gyülekezeti lapból. Idézi: First Things, Január) „Amikor megkérdezték tőle, hogy a meggyilkolt kislányt sajnálja-e jobban, vagy a gyilkost (azaz a saját cimboráját), Cash így válaszolt: - Mivel Jeremyt ismerem, inkább őt sajnálom. Tudom, hogy mennyi értéke van.” (Washington Post, September 1998) „Tedet előléptették, és én is jókora fizetésemelést kapok idén, ha továbbra is túlórázom, mint a güzü. Te is tudod, hogy mindent beleadok. Hát igen, a számlákkal még mindig küszködünk. Timmy „remekül” van az óvodában, bár morgolódik, hogy járnia kell. De hát már a bölcsőde sem tetszett neki, így hát mit tehetek? Hidd el, Anya, nagyon sok gondot okoz! Jó gyerek, de az igazat megvallva túl nagy tehertétel. Teddel számtalanszor átbeszéltük már a dolgot, s végül meghoztuk a döntést. Rengeteg család meghozta már, és mind jól jártak vele. A lelkészünk mellettünk áll, és azt mondja, a nehéz döntéseket nem lehet megkerülni. A család egy „rendszer”, és nem szabad megengedni, hogy egy tagjának követelései az egészet tönkretegyék. Arra kért minket, hogy imádkozzuk meg a dolgot, vegyünk figyelembe minden tényezőt, és tegyük meg azt, amit meg kell tennünk ahhoz, hogy a család működni tudjon. Azt mondja, hogy bár ő maga valószínűleg nem tenné meg, ebben igazából nekünk kell döntenünk. Olyan kedves volt, hogy ajánlott is nekünk egy gyermekkórházat nem messze innen, úgyhogy a dolognak ez a része könnyű lesz. Hidd el, hogy nem vagyok szívtelen anya! Tényleg sajnálom a kiskölyköt. Azt hiszem, az egyik este meghallotta, amikor Teddel „arról” beszélgettünk. Ahogy megfordultam, ott állt a lépcső alján a pizsamájában, hóna alatt a macival, amit tőled kapott, s mintha könnyes lett volna a szeme. Anya, úgy nézett rám, hogy majd megszakadt a szívem. De tényleg azt hiszem, hogy neki is jobb lesz így. Hiszen nem kényszeríthetjük arra, hogy egy olyan családban éljen, amely nem tudja megadni neki azt az odafigyelést és gondolkodást, amit megérdemel.”

4 Modernizmus vs. posztmodernizmus
Jellemző Modernizmus Posztmodernizmus Alapfeltevés Bizonyosság elérhető Minden eszmerendszer egyenlő Prioritás Emberi értelem Tapasztalat Eszköz Tudomány objektivitása Pluralizmus szubjektivitása Legfőbb erény Igazság keresése Tolerancia Társadalmi haladás Elkerülhetetlen Utópista álomnak tekinteni Érték Individualizmus Közösségi együttélés Magabiztosság Arcátlan becsvágy (hubris) Mindent megkérdőjelez A posztmodern nem korszakváltás útján következett be, hanem mint a modern beteljesülése, radikalizálódása. (Németh Dávid) A posztmodernizmus néhány modernizmust bíráló vonása üdvözlendő, míg másokat vissza kell utasítanunk. (John Stott: Az élő gyülekezet c. műve alapján)

5 Közösségi média segíti a legfőbb érték megélését?
Miért nem? „Mert van aki mindent megoszt.” „Személytelen.” „Rombolja az emberi kapcsolatokat.” „Könnyen ítélkeznek az emberek az alapján, amit ott látnak, hallanak.” „Teljesen feleslegesnek tartom.” „Apró betűs rész: a feltöltött képeinkkel vállaljuk, hogy azokat bármikor, bárhol a FB felhasználhatja.” „Függővé tesz.” „Túl sok információ érhető el.” „Az emberek önkéntelenül is kiadják magukat.” „Ø” (Aki nem unatkozik) „Olyan emberek is be akarnak jelölni, akik az utcán rám sem köszönnek.” „Elfelejtünk élni.” Miért szereti a Facebookot? „Napi kapcsolat azzal, akivel egyébként nem lehetne.” „Vészhelyzet esetén lehet rajta mozgósítani.” „Ingyen van.” „Nem szeretem.” „Könnyen és gyorsan lehet informálódni.” „Új ismerősökre tehetek szert.” „Nem unatkozom.” „Oldhatja a gátlásokat pozitív értelemben.” „Könnyű rajta osztálytalálkozót szervezni.” „Lehet lájkolni.” Posztmodern legfőbb értéke: a közösségi együttélés 2011. ősz (fiatal kolléganőm: valószínűleg még több lenne a „nem” oldalon) 19+1 végzős kommunikáció szakos hallgató véleménye Itt csak a 4. kérdésre adott válaszokból adok ízelítőt 1-2. Mit ért ön a közösség fogalma alatt? Sorolja fel a közösségek jellemzőit! Különböző minőségben visszaadják azt amit tanultak 3. Lehet-e egy munkahely közösség? „Egy munkahely az közösség. Inkább az a kérdés: lehet-e egy munkahely nem közösség?” 20 igen (9 valamilyen formában egyenlőségjelet tett a kettő közé; a többiek: feltételekkel: kisebb csoport/nagyobb csoport; indoklás helyett következmény Közösségi média: 63 miért szeretem (unalmas, ismétlődő), 50 miért nem szeretem (érdekes és elgondolkodtató)

6 Lehetséges válaszok Feladás, asszimiláció
Elhatárolódás, menekülés Kioktatás, kirohanás Radikálisan megélni a szeretetet és alázatosan képviselni az igazságot „Szóljunk igazat szeretetben és mindenestől növekedjünk abban aki a fej, a Krisztus” (Efézus 4,15) Feladás Megtartjuk magunknak a keresztyén hitet, de nem képviseljük Gyerekeinket nem bátorítjuk, hogy ússzanak az árral szemben A bűn fogalmának átértékelődése Az igazság elvesztése – „ma már ez szeretetlennek számít” Elhatárolódás Közösségek gettósodása A kapcsolat elvesztése Kirohanás Harcos képviselet A türelem és a szeretet elvesztése Lehetséges-e ezt megélni? – Erre keressük a választ egy bibliai történet segítségével – előtte nézzünk meg néhány fogalmat.

7 Tartalom Milyen korban élünk? Mi az, hogy érték?
Fogolyként egy hasonló kultúrában? Az asszimilációnak van alternatívája? Boldog befejezés?

8 Az értékek alapvető meggyőződések
„Értékről tehát akkor beszélünk, ha választási helyzetbe kerülve rendre ugyanazokat a célokat és állapotokat részesítjük előnyben más célokkal és állapotokkal szemben. Az értékek pozitív, illetve negatív előjeleket rendelnek célokhoz, állapotokhoz, visszatükrözve a „jóról” és a „rosszról” alkotott ítéletünket. Általuk határozódik meg, mit tartunk jónak és fontosnak az életben, mit tartunk követésre érdemesnek.” (Geert Hofstede) Végső (az emberi élet céljaival kapcsolatos) – instrumentális (az életvitel módjára vonatkozó) értékek Nem mindig racionálisak, sokszor ellentmondóak, még egy rendszeren belül is (pl. sikeresség versus etikusság) Értékrend: a különböző társadalmi csoportokat tipikusan jellemző értékek összessége

9 Alapértékek „Az alábbi tesztet javaslom: milyen értékekhez ragaszkodnál akkor is, ha a piac, az iparágad, az ügyfeleid vagy a média megbüntetne ezek megtartásáért? Csak az ilyen értékek számítanak valóban alapértéknek.” Jim Collins (1958 -)

10 Értékek és erkölcs „… az erkölcs csak része egy értékrendszernek – különösen, ha egy szervezet értékrendjéről van szó.” „Ami az egyik féle szervezetben vagy helyzetben etikus viselkedésnek számít, annak etikusnak kell lennie egy másikban is.” „Az erkölcs megköveteli, hogy megkérdezzük önmagunktól: »Milyen embert szeretnénk reggel a tükörben látni?«” A fogalmakat nem egységesen használják Példa az értékek ütközésére:„a vezetői posztokat először belülről kell feltölteni” kontra „a vérkeringés frissítése érdekében külsőket kell keresni” Peter F. Drucker ( )

11 A katasztrófát nem az értékek különbözősége okozza
„…az üzleti iskolák jórészt mellőzték az értékek és az etika oktatását, mivel ezek nem részei az ilyen intézményekben hagyományosan oktatott akadémiai tárgyak körének. A következmények katasztrofálisak. Vagyis, ha többen egy bizonyos módon cselekedtek, akkor a hallgatók úgy érezték, hogy rendben van, ha ők is azt teszik.” Joel M. Podolny az Apple University (Cupertino, Kalifornia) dékánja és alelnöke. Korábban a Yale School of Management dékánja, és a Harvard Business School, valamint a Stanford Grdauate School of Business professzora volt Nem csak lelkészek kongatták meg a vészharangot A fő baj: „Az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodás” (Róma 1, 28), az elvetemült cselekedetek és az, hogy „azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket művelnek” (Róma 1, 32) Joel M. Podolny

12 Tartalom Milyen korban élünk? Mi az, hogy érték?
Fogolyként egy hasonló kultúrában? Az asszimilációnak van alternatívája? Boldog befejezés?

13 Négy jóbarát Babilonban
„Jójákim júdai király uralkodásának harmadik évében eljött Nebukadneccar, Babilónia királya Jeruzsálem ellen, és körülzárta azt. Az Úr a kezébe adta Jójákimot, Júda királyát és az Isten háza fölszerelésének egy részét; ő pedig elvitte a fölszerelést Sineár földjére, a maga isteneinek a templomába, és isteneinek a kincstárában helyezte el. ” (Dániel 1,1-2.) Dániel és három barátja 605-ben került a szeretett népüket kegyetlenül leigázó, frissen megkoronázott, diadalittas Nebukadneccar világbirodalmának udvarába. Vajon milyen sors várt rájuk?

14 Enúma elis kontra Biblia teremtéstörténete
A természeti erők istenítése Őskáosz erőiből különböző istenek keletkeztek, akiktől újabb istenek születtek Harcban álltak egymással, megölték egymást Megszerezték az ellenőrzést a természet erői és világbirodalmai felett Keveredik az isteni és az emberi, az univerzum és a földi birodalom, a jó és a rossz Isten teremtette az univerzumot „Isten azzal teremt, hogy megkülönböztet. A fényt a sötétség teremtetlen ősóceánjának kontrasztjaként teremti, hasonlóképpen az eget, mely teret ad az embernek, és a földet, amelyre építhet. „És látta Isten, hogy ez jó.” Teremtése a jó és rossz közötti különbségtétel.” (A. T. Leeuwen) A továbbiakban azt vizsgáljuk, hogy miként sikerült a négy fiatalembernek megőriznie identitását a babiloni „globalizált” kultúrában, mely teljesen idegen volt a sajátjukétól.

15 Tartalom Milyen korban élünk? Mi az, hogy érték?
Fogolyként egy hasonló kultúrában? Az asszimilációnak van alternatívája? Boldog befejezés?

16 „A nagy lehetőség” „A király meghagyta főudvarmesterének, Aspenaznak, hogy válasszon ki Izráel fiai közül királyi vérből való, vagy nemesi származású ifjakat, akiknek semmiféle fogyatékosságuk nincs, hanem szép arcúak, fogékonyak minden bölcsességre, taníthatók az ismeretekre, megértik a tudományt, és így alkalmasak arra, hogy majd a királyi palotában szolgálatba álljanak.” (Dániel 1, 3-5) A kiválóság nem érdem, hanem a kiválasztás alapja A hároméves kiképzés célja: a király szolgálatába állhassanak Tantárgyak: mezőgazdaság, építészet, csillagászat, csillagállás, jog, közigazgatás, … Első integrációs módszer: a Káldeusok nyelve A soknemzetiségű Babilon általános kommunikációs nyelve a könnyen megtanulható, alfabetikus írással rendelkező arám (szír) nyelv volt. A kiválasztott fiatalembereknek azonban a káldeusok írását és nyelvét is meg kellett tanulniuk. A káldeusok – azaz az ősi babiloniak – klasszikus irodalmát az ékírásos, szótagokon alapuló sumér és akkád nyelven írták. Ez a kötelező nyelvtanulás volt az udvari kultúrába történő beolvasztás egyik eszköze.

17 További módszerek: bőkezűség és új nevek
Az egyedülálló menza kínálata: királyi étel és bor Óriási választék Egyetlen baj: nem lehetett mást választani Dániel: Isten az én bírám Hananjá: Az Úr kegyelmes Misaél: Kicsoda olyan, mint Isten? Azarjá: Az Úr segít Baltazár: Bél óvja az életét! Sadrak: Aku parancsa Mésak: Kicsoda olyan, mint Aku? Abédnego: Nebu szolgája Az ókori gondolkozásban a neveknek nagy jelentőséget tulajdonítottak, az volt a meggyőződésük, hogy a név azonos a személlyel, az új nevekkel új identitást is akartak adni Dánieléknek.

18 Agymosás és reakciók Dánielék alternatívája
„… egy új alkalmazott munkába állásakor erős szocializációs folyamat indul el: »Kényszerítő erővel bíró meggyőzés« vagy »agymosás«” (Edgar Schein) Dánielék alternatívája Kiválóan megtanultak Káldeusul „Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével” (Dániel 1,8) Beletörődtek a névváltozásba, de bebizonyították: identitásuk az értékeiktől függnek Tipikus reakciók: lázadás kreatív individualizmus konformitás Edgar Schein: A szervezeti szocializáció és a vezetés művészete Lázadás: a szervezet értékeinek és normáinak nyílt elutasítása; Kreatív individualizmus: az értékek és a normák szelektív elfogadása; Konformitás: az értékek és normák teljes elfogadása. Következő dián: miért éppen az étkezési szokások területén álltak ellen?

19 Elhatározás és megvalósítás
Ételekkel kapcsolatos törvények Különbségtétel tiszta és tisztátalan állatok között: folyamatosan emlékeztessen a jó és a rossz, a szent s a profán ellentétére Vért nem szabadott megenni: a vér az életet fejezte ki számukra; az élet értékének maximális megbecsülése A bálványisteneknek felajánlott áldozati állatok húsát nem volt szabad megenni: Isten iránti elkötelezettség és hűség Lépések Kísérlet Aspenaznál a főudvarmesternél: jóindulat és szeretet, de félelem a királytól; a válasz se igen, se nem Kérés a felügyelő felé Közvetlen főnök Konkrét javaslat (vegetáriánus koszt) Belátható időtáv (tíz nap) Alacsony kockázat (nem három év múlva) Közbenső eredmény: fejlődés és felmentés Eredmény: előléptetés „Amikor eljött az az idő, amelyről meghagyta a király, hogy vezessék őket eléje, a főudvarmester bevezette őket Nebukadneccar elé. A király elbeszélgetett velük, de egy sem akadt több kőzöttük olyan, mint Dániel, Hananjá, Misáél és Azarjá. Ők tehát a király szolgálatába álltak. Akármit kérdezett tőlük a király, bölcsesség és értelem dolgában tízszer okosabbaknak találta őket egész országa minden mágusánál és varázslójánál. 0tt is maradt Dániel Cirus király uralkodásának első évéig.”

20 Tartalom Milyen korban élünk? Mi az, hogy érték?
Fogolyként egy hasonló kultúrában? Az asszimilációnak van alternatívája? Boldog befejezés? A rossz hír: kezdeti sikerek után igazságtalan, borzalmas és kilátástalan helyzetek A jó hír: ezekre is van a Bibliának válasza

21 Kilenc év múlva „Ezért király igen nagy haragra gerjedt, és elrendelte, hogy végezzék ki a babiloni bölcseket mind. Amikor kiadták a parancsot, hogy öljék meg a bölcseket, keresték Dánielt és társait, hogy őket is megöljék.” (Dániel 2, 12-13) Mi a bátorság forrása? Miért mondanak csődöt a magasztos értékek? Mi az ára az alapelvekhez való ragaszkodásnak? A következő 2 fejezet ezekkel a létfontosságú kérdésekkel foglalkozik

22 Egy másik történet „Nebukadneccar király azonban megdöbbent, sietve fölkelt, És ezt kérdezte udvari embereitől: Nem három férfit dobtunk megkötözve a tűzbe? Azok így válaszoltak a királynak: Valóban úgy van, Ó király! Ő azonban így szólt: Én mégis négy férfit látok szabadon járni a tűzben, ás nincs rajtuk semmi sérülés. A negyedik pedig olyannak látszik, mint valami isten.” (Dániel 3, 24-25) Az értékek tűzpróbái – a keresztyének biztonsága

23 Irodalom Akik a világot mozgatják – Üzleti gondolkodók; Alinea Kiadó, 2009. Bakacsi Gy.: Szervezeti magatartás és vezetés; KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó, 2000. Drucker, F.P.: Önmagunk menedzselése; Harvard Business Manager, 2/2000 Guinnes, O. (szerk.): Eligazodni a zűrzavarban – Bűn és erény az erkölcsi zűrzavar korában; The Trinity Forum – KEVE Társaság, 2006. Leeuwen, A.T.: Kereszténység a világtörténelemben; Szent István Társulat, 2010. Lennox, J.C.: Értékek; KEVE Társaság Jubileumi Konferenciája, 2002. Németh D.:Pasztorálantropológia; Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan Kiadó, 2012. Stott, J.: Az élő gyülekezet; KIA, 2009. Tomka J., Bőgel Gy.: Vezetés egykor és most – A Biblia és a menedzsment; Nemzeti Tankönyvkiadó, 2010. Walvoord, J.F.; Zuck, R.B.: A Biblia ismerete – kommentársorozat V.; KIA Kiadó


Letölteni ppt "Az értékek kereszttüzében – keresztyén ember a világban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések