Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az értékek kereszttüzében – keresztyén ember a világban Dr.Tomka János ügyvezető igazgató, KPMG Akadémia főiskolai tanár, KRE Budapest-Pasaréti Református.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az értékek kereszttüzében – keresztyén ember a világban Dr.Tomka János ügyvezető igazgató, KPMG Akadémia főiskolai tanár, KRE Budapest-Pasaréti Református."— Előadás másolata:

1 Az értékek kereszttüzében – keresztyén ember a világban Dr.Tomka János ügyvezető igazgató, KPMG Akadémia főiskolai tanár, KRE Budapest-Pasaréti Református Egyházközség Világ-egyetemi előadások 2013. Április 5.

2 Tartalom 1.Milyen korban élünk? 2.Mi az, hogy érték? 3.Fogolyként egy hasonló kultúrában? 4.Az asszimilációnak van alternatívája? 5.Boldog befejezés? 2

3 Velünk nem történhet meg!? „ …neki is jobb lesz így… ” „Kedves Anya! Nahát, te elhiszed, hogy már 2023-at írunk? Én még mindig 2022-t akarok írni mindenre. Úgy érzem, mintha csak tegnap lett volna, hogy első osztályos voltam, s az ezredfordulót ünnepeltük. Tudom, hogy karácsony óta nem is beszélgettünk egy jót. Ne haragudj! Az a helyzet, hogy egy kényes hírt kell közölnöm, és nem akartam telefonálni és élőszóban beszélni róla.” (Egy gyülekezeti lapból. Idézi: First Things, 1999. Január) 3 „Mit törődöm én vele?” „Eszem ágában sincs magam felizgatni mások miatt. Elég nekem a magam baja. Nem fogom magamat mások bajával felzaklatni.” (A 18 éves David Cash, amikor megkérdezték, mennyire kavarta fel, hogy barátja meggyilkolt egy 7 éves kislányt egy szórakozóhely mosdójában.)

4 Modernizmus vs. posztmodernizmus JellemzőModernizmusPosztmodernizmus AlapfeltevésBizonyosság elérhetőMinden eszmerendszer egyenlő PrioritásEmberi értelemTapasztalat EszközTudomány objektivitásaPluralizmus szubjektivitása Legfőbb erényIgazság kereséseTolerancia Társadalmi haladásElkerülhetetlenUtópista álomnak tekinteni ÉrtékIndividualizmusKözösségi együttélés MagabiztosságArcátlan becsvágy (hubris)Mindent megkérdőjelez (John Stott: Az élő gyülekezet c. műve alapján) 4

5 Közösségi média segíti a legfőbb érték megélését? 5 Miért szereti a Facebookot? •„Napi kapcsolat azzal, akivel egyébként nem lehetne.” •„Vészhelyzet esetén lehet rajta mozgósítani.” •„Ingyen van.” •„Nem szeretem.” •„Könnyen és gyorsan lehet informálódni.” •„Új ismerősökre tehetek szert.” •„Nem unatkozom.” •„Oldhatja a gátlásokat pozitív értelemben.” •„Könnyű rajta osztálytalálkozót szervezni.” •„Lehet lájkolni.” Miért nem? •„Mert van aki mindent megoszt.” •„Személytelen.” •„Rombolja az emberi kapcsolatokat.” •„Könnyen ítélkeznek az emberek az alapján, amit ott látnak, hallanak.” •„Teljesen feleslegesnek tartom.” •„Apró betűs rész: a feltöltött képeinkkel vállaljuk, hogy azokat bármikor, bárhol a FB felhasználhatja.” •„Függővé tesz.” •„Túl sok információ érhető el.” •„Az emberek önkéntelenül is kiadják magukat.” •„Ø” (Aki nem unatkozik) •„Olyan emberek is be akarnak jelölni, akik az utcán rám sem köszönnek.” •„Elfelejtünk élni.”

6 Lehetséges válaszok  Radikálisan megélni a szeretetet és alázatosan képviselni az igazságot „Szóljunk igazat szeretetben és mindenestől növekedjünk abban aki a fej, a Krisztus” (Efézus 4,15) 6  Feladás, asszimiláció  Elhatárolódás, menekülés  Kioktatás, kirohanás

7 Tartalom 1.Milyen korban élünk? 2.Mi az, hogy érték? 3.Fogolyként egy hasonló kultúrában? 4.Az asszimilációnak van alternatívája? 5.Boldog befejezés? 7

8 Az értékek alapvető meggyőződések  Végső (az emberi élet céljaival kapcsolatos) – instrumentális (az életvitel módjára vonatkozó) értékek  Nem mindig racionálisak, sokszor ellentmondóak, még egy rendszeren belül is (pl. sikeresség versus etikusság)  Értékrend: a különböző társadalmi csoportokat tipikusan jellemző értékek összessége 8 „Értékről tehát akkor beszélünk, ha választási helyzetbe kerülve rendre ugyanazokat a célokat és állapotokat részesítjük előnyben más célokkal és állapotokkal szemben. Az értékek pozitív, illetve negatív előjeleket rendelnek célokhoz, állapotokhoz, visszatükrözve a „jóról” és a „rosszról” alkotott ítéletünket. Általuk határozódik meg, mit tartunk jónak és fontosnak az életben, mit tartunk követésre érdemesnek.” (Geert Hofstede)

9 Alapértékek „Az alábbi tesztet javaslom: milyen értékekhez ragaszkodnál akkor is, ha a piac, az iparágad, az ügyfeleid vagy a média megbüntetne ezek megtartásáért? Csak az ilyen értékek számítanak valóban alapértéknek.” Jim Collins (1958 -) 9

10 Értékek és erkölcs Peter F. Drucker (1909 - 2005) „… az erkölcs csak része egy értékrendszernek – különösen, ha egy szervezet értékrendjéről van szó.” „Ami az egyik féle szervezetben vagy helyzetben etikus viselkedésnek számít, annak etikusnak kell lennie egy másikban is.” „Az erkölcs megköveteli, hogy megkérdezzük önmagunktól: »Milyen embert szeretnénk reggel a tükörben látni?«” 10

11 A katasztrófát nem az értékek különbözősége okozza „…az üzleti iskolák jórészt mellőzték az értékek és az etika oktatását, mivel ezek nem részei az ilyen intézményekben hagyományosan oktatott akadémiai tárgyak körének. A következmények katasztrofálisak. … Vagyis, ha többen egy bizonyos módon cselekedtek, akkor a hallgatók úgy érezték, hogy rendben van, ha ők is azt teszik.” Joel M. Podolny 11

12 Tartalom 1.Milyen korban élünk? 2.Mi az, hogy érték? 3.Fogolyként egy hasonló kultúrában? 4.Az asszimilációnak van alternatívája? 5.Boldog befejezés? 12

13 Négy jóbarát Babilonban  Dániel és három barátja 605-ben került •a szeretett népüket kegyetlenül leigázó, •frissen megkoronázott, •diadalittas Nebukadneccar világbirodalmának udvarába.  Vajon milyen sors várt rájuk? 13 „Jójákim júdai király uralkodásának harmadik évében eljött Nebukadneccar, Babilónia királya Jeruzsálem ellen, és körülzárta azt. Az Úr a kezébe adta Jójákimot, Júda királyát és az Isten háza fölszerelésének egy részét; ő pedig elvitte a fölszerelést Sineár földjére, a maga isteneinek a templomába, és isteneinek a kincstárában helyezte el. ” (Dániel 1,1-2.)

14 Enúma elis kontra Biblia teremtéstörténete „Isten azzal teremt, hogy megkülönböztet. A fényt a sötétség teremtetlen ősóceánjának kontrasztjaként teremti, hasonlóképpen az eget, mely teret ad az embernek, és a földet, amelyre építhet. „És látta Isten, hogy ez jó.” Teremtése a jó és rossz közötti különbségtétel.” (A. T. Leeuwen) 14 Isten teremtette az univerzumot A természeti erők istenítése  Őskáosz erőiből különböző istenek keletkeztek, akiktől újabb istenek születtek  Harcban álltak egymással, megölték egymást  Megszerezték az ellenőrzést a természet erői és világbirodalmai felett  Keveredik az isteni és az emberi, az univerzum és a földi birodalom, a jó és a rossz

15 Tartalom 1.Milyen korban élünk? 2.Mi az, hogy érték? 3.Fogolyként egy hasonló kultúrában? 4.Az asszimilációnak van alternatívája? 5.Boldog befejezés? 15

16 „A nagy lehetőség”  A kiválóság nem érdem, hanem a kiválasztás alapja  A hároméves kiképzés célja: a király szolgálatába állhassanak  Tantárgyak: mezőgazdaság, építészet, csillagászat, csillagállás, jog, közigazgatás, …  Első integrációs módszer: a Káldeusok nyelve 16 „A király meghagyta főudvarmesterének, Aspenaznak, hogy válasszon ki Izráel fiai közül királyi vérből való, vagy nemesi származású ifjakat, akiknek semmiféle fogyatékosságuk nincs, hanem szép arcúak, fogékonyak minden bölcsességre, taníthatók az ismeretekre, megértik a tudományt, és így alkalmasak arra, hogy majd a királyi palotában szolgálatba álljanak.” (Dániel 1, 3-5)

17 További módszerek: bőkezűség és új nevek  Dániel: Isten az én bírám  Hananjá: Az Úr kegyelmes  Misaél: Kicsoda olyan, mint Isten?  Azarjá: Az Úr segít  Baltazár: Bél óvja az életét!  Sadrak: Aku parancsa  Mésak: Kicsoda olyan, mint Aku?  Abédnego: Nebu szolgája 17  Az egyedülálló menza kínálata: királyi étel és bor  Óriási választék  Egyetlen baj: nem lehetett mást választani

18 Agymosás és reakciók Dánielék alternatívája  Kiválóan megtanultak Káldeusul  „Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével” (Dániel 1,8)  Beletörődtek a névváltozásba, de bebizonyították: identitásuk az értékeiktől függnek 18 „… egy új alkalmazott munkába állásakor erős szocializációs folyamat indul el: »Kényszerítő erővel bíró meggyőzés« vagy »agymosás«” (Edgar Schein) Tipikus reakciók:  lázadás  kreatív individualizmus  konformitás

19 Elhatározás és megvalósítás Lépések  Kísérlet Aspenaznál a főudvarmesternél: jóindulat és szeretet, de félelem a királytól; a válasz se igen, se nem  Kérés a felügyelő felé •Közvetlen főnök •Konkrét javaslat (vegetáriánus koszt) •Belátható időtáv (tíz nap) •Alacsony kockázat (nem három év múlva)  Közbenső eredmény: fejlődés és felmentés  Eredmény: előléptetés 19 Ételekkel kapcsolatos törvények  Különbségtétel tiszta és tisztátalan állatok között: folyamatosan emlékeztessen a jó és a rossz, a szent s a profán ellentétére  Vért nem szabadott megenni: a vér az életet fejezte ki számukra; az élet értékének maximális megbecsülése  A bálványisteneknek felajánlott áldozati állatok húsát nem volt szabad megenni: Isten iránti elkötelezettség és hűség

20 Tartalom 1.Milyen korban élünk? 2.Mi az, hogy érték? 3.Fogolyként egy hasonló kultúrában? 4.Az asszimilációnak van alternatívája? 5.Boldog befejezés? 20

21 Kilenc év múlva  Mi a bátorság forrása?  Miért mondanak csődöt a magasztos értékek?  Mi az ára az alapelvekhez való ragaszkodásnak? 21 „Ezért király igen nagy haragra gerjedt, és elrendelte, hogy végezzék ki a babiloni bölcseket mind. Amikor kiadták a parancsot, hogy öljék meg a bölcseket, keresték Dánielt és társait, hogy őket is megöljék.” (Dániel 2, 12-13)

22 Egy másik történet „Nebukadneccar király azonban megdöbbent, sietve fölkelt, És ezt kérdezte udvari embereitől: Nem három férfit dobtunk megkötözve a tűzbe? Azok így válaszoltak a királynak: Valóban úgy van, Ó király! Ő azonban így szólt: Én mégis négy férfit látok szabadon járni a tűzben, ás nincs rajtuk semmi sérülés. A negyedik pedig olyannak látszik, mint valami isten.” (Dániel 3, 24-25) Az értékek tűzpróbái – a keresztyének biztonsága 22

23 Irodalom  Akik a világot mozgatják – Üzleti gondolkodók; Alinea Kiadó, 2009.  Bakacsi Gy.: Szervezeti magatartás és vezetés; KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó, 2000.  Drucker, F.P.: Önmagunk menedzselése; Harvard Business Manager, 2/2000  Guinnes, O. (szerk.): Eligazodni a zűrzavarban – Bűn és erény az erkölcsi zűrzavar korában; The Trinity Forum – KEVE Társaság, 2006.  Leeuwen, A.T.: Kereszténység a világtörténelemben; Szent István Társulat, 2010.  Lennox, J.C.: Értékek; KEVE Társaság Jubileumi Konferenciája, 2002.  Németh D.:Pasztorálantropológia; Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan Kiadó, 2012.  Stott, J.: Az élő gyülekezet; KIA, 2009.  Tomka J., Bőgel Gy.: Vezetés egykor és most – A Biblia és a menedzsment; Nemzeti Tankönyvkiadó, 2010.  Walvoord, J.F.; Zuck, R.B.: A Biblia ismerete – kommentársorozat V.; KIA Kiadó 23


Letölteni ppt "Az értékek kereszttüzében – keresztyén ember a világban Dr.Tomka János ügyvezető igazgató, KPMG Akadémia főiskolai tanár, KRE Budapest-Pasaréti Református."

Hasonló előadás


Google Hirdetések