Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ ISKOLA MINT TÁRSADALMI ORIENTÁCIÓS INTÉZMÉNY Kiss Mária Rita Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Alkalmazott Társadalomismereti.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ ISKOLA MINT TÁRSADALMI ORIENTÁCIÓS INTÉZMÉNY Kiss Mária Rita Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Alkalmazott Társadalomismereti."— Előadás másolata:

1 AZ ISKOLA MINT TÁRSADALMI ORIENTÁCIÓS INTÉZMÉNY Kiss Mária Rita Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék

2 Mi teszi szükségessé a társadalomismeret oktatást? „A magára hagyott ifjúság” Család hárító attitűdjei  A magyar szocializációs folyamatok sajátosságai  inkompetencia Az iskola hárító attitűdjei  Tudáscentrikus felvételiorientált iskolák  A pedagógusok társadalomról való tudása Empirikus kutatások eredményei jelzik a hiányosságokat Két kérdőíves adatfelvétel 2007 Politikai cselekvésminták kutatás (Dél-alföldi fiatalok) 2008 Iskola és társadalom kutatás (országos)

3 Kutatási eredmények Kivel szoktál beszélgetni társadalmi kérdésekről?

4 Szoktatok-e beszélgetni a családban? Igen válaszok (%) Témák„Velem is” Témák„Velem is” Politikusok26,9Tanulmányi eredmény91,5 Belpolitikai ügyek25,8Iskolai élet89,9 Politikai pártok24,9Öltözködés, megjelenés76,4 Helyi, önkormányzati ügyek 22,7TV-műsorok, szereplők73,0 Külpolitikai események22,1Zenei ízlés, zenészek, együttesek 66,0 Más politikai szervezetek, mozgalmak 15,4A másik nemmel való kapcsolat 62,3 Bulvár-hírek, sztárok, híres emberek 55,5

5 Politikai cselekvésminták 18 évesek körében Civil viselkedésminták (rendszer-konform / normakövető) 70-75%  Lokális politikai cselekvés  Társadalmi szolidaritás  Spontán szerveződés Klasszikus politikai eszközhasználat (rendszerkonform / normakövető) 50-55%  Alkotmányban rögzített politikai eszközök  Választójog  Szólásszabadság,  Gyülekezési jog  Érdekvédelem Polgári engedetlenség: 30-33% Rendszerellenes politikai eszközhasználat 25- 30%

6 Egy társadalomismereti képzési modell

7 A társadalomismeret oktatás modelljei  Állampolgári ismeretek modell (társadalomtudományi, alkotmányossági alapismeretek átadása)  Integrált oktatási modell (történeti szemlélet  jelenelvűség  Fontos kérdések: a vitaközpontú modell (konkrét konfliktusok elemzése)  Normaközpontú modell (demokratikus társadalmi értékek, az emberi együttélés és szabályai, emberismeret)  Részvételi modell (aktív állampolgárság)  A társadalomismeret, mint szocializációs tárgy (az együttműködő társadalmi környezetre építő modell)

8 A társadalomismeret, mint szocializációs tárgy funkciói  Diákok társadalomszemléletének meghatározott irányú formálása (jelenelvű, kompetens, felhasználói tudás a társadalmi szerepvállaláshoz)  A társadalmi jelenségek értő szemléletének megalapozása  Hozzájárulás a sikeres egyéni életstratégiák kidolgozásához  Társadalmi integráció elősegítése  Hátrányos helyzet korrekciója (civilizatórikus ágens – a hátrányos helyzetű csoportok ne a társadalmi folyamatok elszenvedői legyenek, hanem képesek legyenek hatékonyan kihasználni azokat)  Demokratikus intézményrendszert működtetni akaró és tudó kompetens állampolgárok nevelése

9 Kompetenciaközpontú oktatás 1.Kompetenciaprofilok  Transzverzális kompetenciák  Procedurális kompetenciák  Eszközhasználattal kapcsolatos kompetenciák (technikák)  Csoportos tevékenységhez szükséges kompetenciák 2.Kompetenciaterületek  Egyéni kompetenciák  Szociális részvételhez kapcsolódó kompetenciák  Politikai részvételhez kapcsolódó kompetenciák  Gazdasági részvételhez kapcsolódó kompetenciák  Kulturális részvételhez kapcsolódó kompetenciák

10 Felhasználócentrikus oktatás, a cselekvésre alkalmas tudás megalapozása  Reális társadalmi működést leíró elméleti ismereteken alapul (Melyik demokráciamodellt tanítsuk?)  Az alkalmazott társadalomtudományi kutatások eredményein alapuló praktikus és modern tudást közvetít  Készségeket fejleszt, procedurális ismereteket, eszközhasználati technikákat ad át  Nem szakad el attól a környezettől, amelyben működnie kell  A fejlesztett kompetenciák létjogosultságát a gyakorlat igazolja vissza

11 Módszertani pluralizmust feltételező oktatás  A tudás előállításának helyszíne és a tudás alkalmazásának helyszíne közötti különbségek csökkentése  A „társadalom rejtett tanterve”  Lokális politika (együttműködő társadalmi kapcsolatrendszer)  Episztemológiai előny  Élményszerű tanulás  Cselekedtető tanulás  Többirányú kompetenciafejlesztés

12 Minden másképpen van „ Meggyőződésünk, hogy az ember komfortérzete megnő a világban, ha eligazodik benne. Megismerve az egyes társadalmi jelenségeket, azok lehetséges okait és következményeit, idegenkedésünk menten csökken: társadalmi ismeretek birtokában, leginkább pedig a társadalom megismeréséhez szükséges újabb és újabb szempontokkal eszköztárunkban, a demokratikus, autonóm polgár attitűdjei alakulhatnak ki bennünk, ami pedig egy jobb együttélést eredményezhet. „

13 IV. A modern demokráciák működési sajátosságaihoz igazodó oktatás I.Modern demokráciaelméletek (a politikai cselekvési tér beszűkülése) 1970-es évek JOHN PLAMENATZ elszámoltathatóság elmélete 1990-es évek ADAM PRZEWORSKI felhatalmazás elmélete 2003-2006 KÖRÖSÉNYI ANDRÁS vezérdemokrácia modellje II. A mediatizált politika működése (a politikai üzemmód alkalmazkodott a passzív és médiafogyasztó társadalomhoz)  A politika médialátképe határozza meg a politikai cselekvést  A politikusok a közvélemény követése helyett a közvélemény gyártják és gondozzák (politikai marketing)  Kognitív elemek háttérbe szorulása  Szimbolikus és expresszív elemek dominanciája  A politikai siker legfontosabb feltétele a jó kommunikációs képesség, a könnyen fogyasztható, látványos politikai tartalmak használata III. Milyen következményei vannak a társadalomismereti oktatási koncepcióra nézve?

14 IV. Javasolt tanulmányi területek és tartalmak EGYÉN ÉS KÖZÖSSÉG  Személyiség és társas kapcsolatok  Életmód, életciklusok  Információszerzés: az önismerettől a társadalomismereti információszerzésig A HELYI TÁRSADALOM  Társadalmi tér, társadalmi tagoltság  Önkormányzatok, helyi igazgatás, civil szféra  Társadalmi viselkedésmodellek, csoportközi viszonyok A MAI MAGYARORSZÁG  A háztartások gazdálkodásától a nemzetgazdaságig  Társadalmi folyamatok  A mai magyar politikai rendszer  A társadalom kulturális tagoltsága  Politikai értékek, politikai kultúra GLOBALIZÁLT VILÁG  Ember és környezet  Európai értékek  Társadalmi normák, emberi és állampolgári jogok  A nemzetközi politika aktuális kérdései

15 V. A politikai rendszer deskriptív szemléletének következményei a társadalomismeret oktatásban  LOKÁLIS POLITIKA  MANIPULATÍV TECHNIKÁK MEGISMERTETÉSE: AZ EGYÉNI INTEGRITÁS FOKOZÁSA


Letölteni ppt "AZ ISKOLA MINT TÁRSADALMI ORIENTÁCIÓS INTÉZMÉNY Kiss Mária Rita Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Alkalmazott Társadalomismereti."

Hasonló előadás


Google Hirdetések