Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kultúrák találkozása Békés megyében: a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár nemzetiségi szolgáltatásai [név]

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kultúrák találkozása Békés megyében: a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár nemzetiségi szolgáltatásai [név]"— Előadás másolata:

1 Kultúrák találkozása Békés megyében: a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár nemzetiségi szolgáltatásai [név]

2 Az újjászervezett, felújított Békés Megyei Tudásház és Könyvtár intézményegységei • Megyei Könyvtár • Pedagógiai Szakmai Szolgáltató • Pedagógiai Szakszolgálat

3 BMTK - területi ellátás • Mozgókönyvtári szolgáltatások • Nemzetiségi ellátás • Könyvfutár szolgálat, könyvtárközi kölcsönzés • Módszertani szolgáltatások

4 A BMTK nemzetiségi környezete Békés megye térképe

5 Nemzetiségi önkormányzatok Érdekképviselet, identitás megőrzésének segítése cigánynémetrománszerbszlovák lengyel 199418471939 1998197811348 200226812117164

6 Etnikai nemzeti kisebbségek megoszlása városok és községek szerint • Lengyelek: Békéscsaba • Németek: Almáskamarás, Elek, Gyula, Kétegyháza, Mezőberény (5) • Romák 26 településen élnek nagyobb számban szétszórtan • Románok: Battonya, Békéscsaba, Elek, Gyula, Kétegyháza, Lőkösháza, Méhkerék (7) • Szerbek: Battonya • Szlovákok: Békéscsaba, Csabacsüd, Csorvás, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Nagybánhegyes, Örménykút, Tótkomlós, Szarvas (10)

7 A Nemzetiségi kultúra jellemzői • Közös nyelv, nyelvi formában megjelenő irodalom, könyv • Közösségi szokások, hagyományok, jelképek, normák • Vallásos és egyéb ünnepek • Önkifejező eszközök: zene és tánc.

8 Juraj Dolnozemskỳ tótkomlósi költő): Kötődés Kötődésem kettős Korhoz igazodik az identitás Itt születtem, itt élek Két nyelven tanultam Két nyelven beszélek Ide is oda is kötődöm, tartozom Ugyanúgy álmodom….

9 Szlovákok • A legnagyobb arányú a szlovákok, illetve a szlováksághoz kötődők száma • Letelepedés a török hódoltság után • A lakosságcsere következménye: csökkenés • Ma még mindig jelentős számú kisebbség. A BMTK szolgáltatásai ezen a nyelvterületen a legszélesebb körűek.

10 Németek A nyelvhasználat legélénkebb Mezőberényben és Gyulán A nyelv ápolását segítik: - az anyaországgal, a kitelepítettekkel felvett kapcsolatok - a cserelátogatások - testvérvárosokkal kiépített kapcsolatok pl. Gyula- Ditzingen - az elekiek találkozója - Németek Anyanyelvi Kulturális Napja - a Kisebbségek Napja - Sváb bálak, Világtalálkozók

11 Romák • Elhelyezkedésük szétszórt • A nyelvi asszimiláció felgyorsulása: a beások és az oláh cigányok körében • A magyar anyanyelvű cigányok aránya: 89 % • A folyamat lassítható: széleskörű összefogással, a könyvtárak részéről az olvasás népszerűsítésével.

12 Románok A határ közelsége segíti : • Az identitás megőrzését • Az azonosságtudat, román nyelv és kultúra „ébren” tartását • A kapcsolattartást az anyanemzettel • A közvetlen kapcsolatépítést, nyelvhasználatot, testvértelepülések, iskolák révén. Segítséget jelentenek még: • A PHARE pályázatok - művészeti kulturális együttműködések, cserelátogatások, kiállítások • A gyulai Román Kulturális Központ – képzési, szellemi, kulturális centrum.

13 Szerbek • A szerbek székhelye: Battonya – kb. 500-600 fő. • A település arculatának meghatározása volt jellemző a XVIII. sz. végéig. • A nyelv, hagyományok megőrzésének segítése: az óvoda, iskola, az egyház és a könyvtár.

14 Lengyelek Békéscsaba kicsi, de aktív közössége. A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat megalakulásának célja: • nyelvi és kulturális hagyományainak megőrzése • testvérvárosi kapcsolatok fenntartása Tarnowskie Góry-val, • saját kis könyvtár működtetése

15 Nemzetiségi Intézmények • Iskolák: -két tanítási nyelvű (8 db) - nemzetiségi nyelvet oktató: német, román, szerb és szlovák • Kulturális intézmények • Főkonzulátus: szlovák - Békéscsaba • Kutatóintézet: szlovák - Békéscsaba • Dokumentációs központ: román - Gyula

16 Nemzetiségi nyelvű sajtó és nemzetiségi nyelvű televíziós műsorkészítés Az önkormányzatok fontos feladata: • a nemzetiségi nyelvű nyomtatott sajtó megjelentetése –szlovák - Čabän –román - Cronica • a TV- ben sugárzott nemzetiségi műsorok (hírek) széles nyilvánossághoz való eljuttatása.

17 Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete K utatás, kiadványozás, konferenciák kiadványok

18 A kulturális intézményrendszer • Múzeumok néprajzi gyűjteményei • Kultúrházak • Tájházak: német, román, szlovák Feladatuk: • A néprajzi, tárgyi anyagok megőrzése • A kulturális élet szervezése • Nagy részük idegenforgalmi látványosság

19 Szlovák Tájház

20

21 Szlovák Kultúra Háza Programjai: kiállítások, találkozók, könyvbemutatók, szlovák klub, működtetése.

22 Civil szerveződések • Egyesületek • Kórusok, énekkarok, zenekarok • Néptánc-együttesek • Klubok Szerepvállalás: a gyökerek, a hagyományok megismertetésében (a kötődés feltétele).

23 Boleráz citerazenekar

24 Multikulturális rendezvények Sokszínű kultúrák bemutatásának színterei • Fesztiválok • Konferenciák • Kiállítások • Kórustalálkozók • Színházi programok • Irodalmi rendezvények • Nemzetiségi napok • Városházi Esték • Zenit (zenei találkozó) • Világtalálkozók

25 A Csabai Kolbászfesztivál A gasztronómiához kapcsolódó rendezvények: kiállítások, zenekarok, és kórusok fellépése

26 Határon túli Kapcsolatok • Testvérvárosi kapcsolatok: • Trencsén, Tarnowskie Góry, Zrenjanin, Arad • Szomszédolás • Kiállítások • Folyóiratok, kiadói bemutatkozások: Bárka című folyóirat • Író - olvasó találkozók könyvtárakban.

27 A Bárka című folyóirat kultúraközvetítő szerepe Kisebbségekkel kapcsolatos írások, szépirodalmi alkotások. A legfrissebb szám tartalmából: • Román irodalomról magyar szemmel • A kisebbségi irodalom újraértelmezési lehetőségei.

28

29 Szomszédolás a Jókai Színházban • Nagy sikerű kezdeményezés a 2009/2010. évad • A szomszéd országok színházainak bemutatkozása egy-egy darabbal • Országok: Ukrajna, Szlovákia, Szerbia, Románia, Ausztria

30 Részlet a Javor vitéz c. előadásból

31 Román darab: Az elveszett levél

32 NEMZETISÉGI ELLÁTÓ RENDSZER I. • 2000-ig a BMK- ban szlovák báziskönyvtári feladatkör. • 2000-től nemzetiségi ellátórendszer: német, roma, román, szerb, szlovák nyelvterületen. • A gyarapításban együttműködő partner az OIK.

33 Együttműködési megállapodás 23 nemzetiségi könyvtárral: • Cigány: Doboz, Geszt, Kevermes, Körösnagyharsány, Mezőgyán, Okány, Végegyháza,Vésztő • Német: Almáskamarás, Elek, Gyula, Mezőberény, Kétegyháza • Román: Battonya, Elek, Gyula, Kétegyháza, Lőkösháza, Méhkerék • Szerb: Battonya • Szlovák: Csabacsüd,Csorvás, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Nagybánhegyes, Örménykút, Szarvas, Telekgerendás, Tótkomlós NEMZETISÉGI ELLÁTÓ RENDSZER II.

34 A nemzetiségi könyvtáraknak nyújtott szolgáltatások • Az igények - 23 tagkönyvtár - felmérése, összesítése • A dokumentumok beszerzése az OIK közreműködésével • Leltárba vétel, feldolgozás • Letétbe adás- Corvina - visszakereshetőség - egy - egy településen található dokumentumok • A tagkönyvtárak adatainak bevitele

35 • A dokumentumok helyszínre szállítása • Weblap frissítés - nemzetiségi oldalak • Könyvtárközi kölcsönzés • Rendezvények szervezése • Irodalomkutatás és témafigyelés A nemzetiségi könyvtáraknak nyújtott szolgáltatások

36 A beszerzett dokumentumok: Szépirodalom, nyelvtanulást segítő kiadványok, ismeretterjesztő könyvek

37 Az ellátás célja • Az asszimilációs folyamatok lassításának segítése. • Az iskolák, óvodák, a könyvtárak működésének, és a felmerülő igények nyomon követése. • A felhasználók motiválása a nemzetiségi irodalmi műveltség gyarapítására. • Esélyteremtés, segítségnyújtás a nyelv, a hagyományok, értékek megőrzéséhez, a hátrányok megszűntetéséhez. • Együttműködések szervezése.: Arad, Martin, Nagyvárad, Pozsony, Zrenjanin stb.

38 Finanszírozás • Központi forrás • Pályázati lehetőségek: - Önkormányzatok - MNEKK - NKA Több, kiszámíthatóbb forrásra lenne szükség. Magyarországon is beszerezhető kiadványokra.

39 Küldetésünk A kisebbségek lakóhelyükön anyanyelvükön jussanak hozzá dokumentumokhoz és információkhoz.

40 Milyen szolgáltatásokat kap a lakosság? • Tájékoztatás –szakkönyvek –folyóiratok –internetes adatbázisok –honlapok • Hozzáférés biztosítása –a nyelvtanulás alapvető eszközeihez –kikapcsolódásához szükséges olvasmányokhoz –kisebbségekkel kapcsolatos adatokhoz, jogszabályokhoz

41 Gyulai Mogyoróssy János Könyvtár nemzetiségi szolgáltatásai Német olvasóterem működtetése: • A Goethe Intézet támogatásával hozták létre 1994-ben. • 5000 db dokumentum és 20 féle folyóirat 2000-ig román báziskönyvtár • Jelentős román nyelvű állomány (3000 db)

42 Német olvasóterem az MJVK-ban

43 Nemzetiségi rendezvények, programok • Író-olvasó találkozók szervezése, a magyarországi nemzetiségi írók bemutatása ( Závada Pál, Blaskó Mihály, Juraj Dolnozemsky, Krupa András, Gyivicsán Mihály, Gregor Papucsek stb.) • Kiadói bemutatkozások szervezése • Gyermek-foglalkozások, könyvbemutatók, könyvismertetések tartása.

44 Író-olvasó találkozó Juráj Dolnozemsk ỳ íróval

45 Szlovák gyermekfoglalkozás a tavaszról

46 Szlovák irodalmi rejtvényfüzet • A "Bystrozraká Barborka" című szlovák nyelvű irodalmi gyermek rejtvénypályázati programfüzet megjelentetése. • A kiadvány eljuttatása 26 szlovák nyelvet oktató iskolába, a legjobbak jutalmazása szlovák könyvvel.

47

48

49

50 Kétnyelvű szórólapok a nemzetiségi szolgáltatások népszerűsítésére

51

52 Határon túli együttműködési formák • Konferenciák • Könyvcsere • Író-olvasó találkozók • Kutatómunka segítése • Tapasztalatcsere látogatások • Workshop a Könyvtári Intézet közreműködésével

53 Együttműködés a martini Nemzeti Könyvtárral • Kiadványok, bibliográfiák, folyóiratok ajándékozása. • Lehetőség biztosítása kutatómunkára a BMTK-ban: –Tessedik bibliográfiához anyaggyűjtés –Tranuscius különböző kiadásairól készülő irodalomjegyzék összeállítása –Az 1921-től megjelenő Čabjansky kalendár különböző évfolyamainak kutatása.

54 • Martin Látogatás a martini Nemzeti Könyvtárban

55 Digitalizálás felsőfokon Martinban

56 Célok és feladatok nyertes projektek megvalósításával TIOP-1.2.3 - konzorciumi partnerekkel •informatikai beszerzések •új portál létrehozása, része a nemzetiségi honlap. TÁMOP-3.2.4 - konzorciumi partnerekkel •tartalomszolgáltatás, •honlap egy része nemzetiségi nyelven, •olvasás-népszerűsítő programok szervezése. ECP-2007 EDLocal kulturális intézményekkel: •a helyi értékek digitalizálása, •az elektronikus könyvtár anyagának bővítése.

57 Összegzés helyett Otthon lenni két vagy több kultúrában értéket jelent. „Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő” Szent István király intelmei Imre herceghez a vendégbefogadásáról és gyámolításáról

58 „A tradíciókhoz kapaszkodni alapvető emberi szükséglet.” (Czeszlav Milosz) • Törekedni kell arra, hogy a kisebbségi kultúra ne vesszen el, hiszen színesebbé, gazdagabbá teszi egy-egy település, megye életét. • A könyvtár mint mindenfajta információ közvetítője, közösségi hely, alkalmas ennek a kultúrának a közvetítésére.

59 K ö s z ö n ö m a f i g y e l m e t Lonovics Lászlóné


Letölteni ppt "Kultúrák találkozása Békés megyében: a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár nemzetiségi szolgáltatásai [név]"

Hasonló előadás


Google Hirdetések