Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár nemzetiségi szolgáltatásai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár nemzetiségi szolgáltatásai"— Előadás másolata:

1 a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár nemzetiségi szolgáltatásai
1 Kultúrák találkozása Békés megyében: a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár nemzetiségi szolgáltatásai [név]

2 Az újjászervezett, felújított Békés Megyei Tudásház és Könyvtár intézményegységei
Megyei Könyvtár Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Pedagógiai Szakszolgálat

3 BMTK - területi ellátás
Mozgókönyvtári szolgáltatások Nemzetiségi ellátás Könyvfutár szolgálat, könyvtárközi kölcsönzés Módszertani szolgáltatások

4 A BMTK nemzetiségi környezete Békés megye térképe

5 Nemzetiségi önkormányzatok Érdekképviselet, identitás megőrzésének segítése
cigány német román szerb szlovák lengyel 1994 18 4 7 1 9 39 1998 19 8 13 48 2002 26 12 17 64

6 Etnikai nemzeti kisebbségek megoszlása városok és községek szerint
Lengyelek: Békéscsaba Németek: Almáskamarás, Elek, Gyula, Kétegyháza, Mezőberény (5) Romák 26 településen élnek nagyobb számban szétszórtan Románok: Battonya, Békéscsaba, Elek, Gyula, Kétegyháza, Lőkösháza, Méhkerék (7) Szerbek: Battonya Szlovákok: Békéscsaba, Csabacsüd, Csorvás, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Nagybánhegyes, Örménykút, Tótkomlós, Szarvas (10)

7 A Nemzetiségi kultúra jellemzői
Közös nyelv, nyelvi formában megjelenő irodalom, könyv Közösségi szokások, hagyományok, jelképek, normák Vallásos és egyéb ünnepek Önkifejező eszközök: zene és tánc.

8 Juraj Dolnozemskỳ tótkomlósi költő):
Kötődés Kötődésem kettős Korhoz igazodik az identitás Itt születtem, itt élek Két nyelven tanultam Két nyelven beszélek Ide is oda is kötődöm, tartozom Ugyanúgy álmodom….

9 A BMTK szolgáltatásai ezen a nyelvterületen a legszélesebb körűek.
Szlovákok A legnagyobb arányú a szlovákok, illetve a szlováksághoz kötődők száma Letelepedés a török hódoltság után A lakosságcsere következménye: csökkenés Ma még mindig jelentős számú kisebbség. A BMTK szolgáltatásai ezen a nyelvterületen a legszélesebb körűek.

10 A nyelvhasználat legélénkebb Mezőberényben és Gyulán
Németek A nyelvhasználat legélénkebb Mezőberényben és Gyulán A nyelv ápolását segítik: - az anyaországgal, a kitelepítettekkel felvett kapcsolatok - a cserelátogatások - testvérvárosokkal kiépített kapcsolatok pl. Gyula- Ditzingen - az elekiek találkozója - Németek Anyanyelvi Kulturális Napja - a Kisebbségek Napja - Sváb bálak, Világtalálkozók

11 Romák Elhelyezkedésük szétszórt A nyelvi asszimiláció felgyorsulása:
a beások és az oláh cigányok körében A magyar anyanyelvű cigányok aránya: 89 % A folyamat lassítható: széleskörű összefogással, a könyvtárak részéről az olvasás népszerűsítésével.

12 Románok A határ közelsége segíti : Az identitás megőrzését
Az azonosságtudat, román nyelv és kultúra „ébren” tartását A kapcsolattartást az anyanemzettel A közvetlen kapcsolatépítést, nyelvhasználatot, testvértelepülések, iskolák révén. Segítséget jelentenek még: A PHARE pályázatok - művészeti kulturális együttműködések, cserelátogatások, kiállítások A gyulai Román Kulturális Központ – képzési, szellemi, kulturális centrum.

13 Szerbek A szerbek székhelye: Battonya – kb. 500-600 fő.
A település arculatának meghatározása volt jellemző a XVIII. sz. végéig. A nyelv, hagyományok megőrzésének segítése: az óvoda, iskola, az egyház és a könyvtár.

14 Békéscsaba kicsi, de aktív közössége.
Lengyelek Békéscsaba kicsi, de aktív közössége. A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat megalakulásának célja: nyelvi és kulturális hagyományainak megőrzése   testvérvárosi kapcsolatok fenntartása Tarnowskie Góry-val, saját kis könyvtár működtetése

15 Nemzetiségi Intézmények
Iskolák: - két tanítási nyelvű (8 db) - nemzetiségi nyelvet oktató: német, román, szerb és szlovák Kulturális intézmények Főkonzulátus: szlovák - Békéscsaba Kutatóintézet: szlovák - Békéscsaba Dokumentációs központ: román - Gyula

16 Az önkormányzatok fontos feladata:
Nemzetiségi nyelvű sajtó és nemzetiségi nyelvű televíziós műsorkészítés Az önkormányzatok fontos feladata: a nemzetiségi nyelvű nyomtatott sajtó megjelentetése szlovák - Čabän román - Cronica a TV- ben sugárzott nemzetiségi műsorok (hírek) széles nyilvánossághoz való eljuttatása.

17 Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete Kutatás, kiadványozás, konferenciák
kiadványok

18 A kulturális intézményrendszer
Múzeumok néprajzi gyűjteményei Kultúrházak Tájházak: német, román, szlovák Feladatuk: A néprajzi, tárgyi anyagok megőrzése A kulturális élet szervezése Nagy részük idegenforgalmi látványosság

19 Szlovák Tájház

20

21 Szlovák Kultúra Háza Programjai: kiállítások, találkozók, könyvbemutatók, szlovák klub, működtetése.

22 Civil szerveződések Egyesületek Kórusok, énekkarok, zenekarok
Néptánc-együttesek Klubok Szerepvállalás: a gyökerek, a hagyományok megismertetésében (a kötődés feltétele).

23 Boleráz citerazenekar

24 Multikulturális rendezvények Sokszínű kultúrák bemutatásának színterei
Fesztiválok Konferenciák Kiállítások Kórustalálkozók Színházi programok Irodalmi rendezvények Nemzetiségi napok Városházi Esték Zenit (zenei találkozó) Világtalálkozók

25 A Csabai Kolbászfesztivál A gasztronómiához kapcsolódó rendezvények: kiállítások, zenekarok, és kórusok fellépése

26 Határon túli Kapcsolatok
Testvérvárosi kapcsolatok: Trencsén, Tarnowskie Góry, Zrenjanin, Arad Szomszédolás Kiállítások Folyóiratok, kiadói bemutatkozások: Bárka című folyóirat Író - olvasó találkozók könyvtárakban.

27 A Bárka című folyóirat kultúraközvetítő szerepe
Kisebbségekkel kapcsolatos írások, szépirodalmi alkotások. A legfrissebb szám tartalmából: Román irodalomról magyar szemmel A kisebbségi irodalom újraértelmezési lehetőségei.

28

29 Szomszédolás a Jókai Színházban
Nagy sikerű kezdeményezés a 2009/ évad A szomszéd országok színházainak bemutatkozása egy-egy darabbal Országok: Ukrajna, Szlovákia, Szerbia, Románia, Ausztria

30 Részlet a Javor vitéz c. előadásból

31 Román darab: Az elveszett levél

32 NEMZETISÉGI ELLÁTÓ RENDSZER I.
2000-ig a BMK- ban szlovák báziskönyvtári feladatkör. 2000-től nemzetiségi ellátórendszer: német, roma, román, szerb, szlovák nyelvterületen. A gyarapításban együttműködő partner az OIK.

33 NEMZETISÉGI ELLÁTÓ RENDSZER II.
Együttműködési megállapodás 23 nemzetiségi könyvtárral: Cigány: Doboz, Geszt, Kevermes, Körösnagyharsány, Mezőgyán, Okány, Végegyháza,Vésztő Német: Almáskamarás, Elek, Gyula, Mezőberény, Kétegyháza Román: Battonya, Elek, Gyula, Kétegyháza, Lőkösháza, Méhkerék Szerb: Battonya Szlovák: Csabacsüd,Csorvás, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Nagybánhegyes, Örménykút, Szarvas, Telekgerendás, Tótkomlós

34 A nemzetiségi könyvtáraknak nyújtott szolgáltatások
Az igények - 23 tagkönyvtár - felmérése, összesítése A dokumentumok beszerzése az OIK közreműködésével Leltárba vétel, feldolgozás Letétbe adás- Corvina - visszakereshetőség - egy - egy településen található dokumentumok A tagkönyvtárak adatainak bevitele

35 A nemzetiségi könyvtáraknak nyújtott szolgáltatások
A dokumentumok helyszínre szállítása Weblap frissítés - nemzetiségi oldalak Könyvtárközi kölcsönzés Rendezvények szervezése Irodalomkutatás és témafigyelés

36 A beszerzett dokumentumok: Szépirodalom, nyelvtanulást segítő kiadványok, ismeretterjesztő könyvek

37 Az ellátás célja Az asszimilációs folyamatok lassításának segítése.
Az iskolák, óvodák, a könyvtárak működésének, és a felmerülő igények nyomon követése. A felhasználók motiválása a nemzetiségi irodalmi műveltség gyarapítására. Esélyteremtés, segítségnyújtás a nyelv, a hagyományok, értékek megőrzéséhez, a hátrányok megszűntetéséhez. Együttműködések szervezése.: Arad, Martin, Nagyvárad, Pozsony, Zrenjanin stb.

38 Finanszírozás Központi forrás Pályázati lehetőségek: - Önkormányzatok
- MNEKK - NKA Több, kiszámíthatóbb forrásra lenne szükség. Magyarországon is beszerezhető kiadványokra.

39 Küldetésünk A kisebbségek lakóhelyükön anyanyelvükön jussanak hozzá dokumentumokhoz és információkhoz.

40 Milyen szolgáltatásokat kap a lakosság?
Tájékoztatás szakkönyvek folyóiratok internetes adatbázisok honlapok Hozzáférés biztosítása a nyelvtanulás alapvető eszközeihez kikapcsolódásához szükséges olvasmányokhoz kisebbségekkel kapcsolatos adatokhoz, jogszabályokhoz

41 Gyulai Mogyoróssy János Könyvtár nemzetiségi szolgáltatásai
Német olvasóterem működtetése: A Goethe Intézet támogatásával hozták létre ben. 5000 db dokumentum és 20 féle folyóirat 2000-ig román báziskönyvtár Jelentős román nyelvű állomány (3000 db)

42 Német olvasóterem az MJVK-ban

43 Nemzetiségi rendezvények, programok
Író-olvasó találkozók szervezése, a magyarországi nemzetiségi írók bemutatása ( Závada Pál, Blaskó Mihály, Juraj Dolnozemsky, Krupa András, Gyivicsán Mihály, Gregor Papucsek stb.) Kiadói bemutatkozások szervezése Gyermek-foglalkozások, könyvbemutatók, könyvismertetések tartása.

44 Író-olvasó találkozó Juráj Dolnozemskỳ íróval

45 Szlovák gyermekfoglalkozás a tavaszról

46 Szlovák irodalmi rejtvényfüzet
A "Bystrozraká Barborka" című szlovák nyelvű irodalmi gyermek rejtvénypályázati programfüzet megjelentetése. A kiadvány eljuttatása 26 szlovák nyelvet oktató iskolába, a legjobbak jutalmazása szlovák könyvvel.

47

48

49

50 Kétnyelvű szórólapok a nemzetiségi szolgáltatások népszerűsítésére

51

52 Határon túli együttműködési formák
Konferenciák Könyvcsere Író-olvasó találkozók Kutatómunka segítése Tapasztalatcsere látogatások Workshop a Könyvtári Intézet közreműködésével

53 Együttműködés a martini Nemzeti Könyvtárral
Kiadványok, bibliográfiák, folyóiratok ajándékozása. Lehetőség biztosítása kutatómunkára a BMTK-ban: Tessedik bibliográfiához anyaggyűjtés Tranuscius különböző kiadásairól készülő irodalomjegyzék összeállítása Az 1921-től megjelenő Čabjansky kalendár különböző évfolyamainak kutatása.

54 Martin Látogatás a martini Nemzeti Könyvtárban

55 Digitalizálás felsőfokon Martinban

56 Célok és feladatok nyertes projektek megvalósításával
TIOP konzorciumi partnerekkel informatikai beszerzések új portál létrehozása, része a nemzetiségi honlap. TÁMOP konzorciumi partnerekkel tartalomszolgáltatás, honlap egy része nemzetiségi nyelven, olvasás-népszerűsítő programok szervezése. ECP EDLocal kulturális intézményekkel: a helyi értékek digitalizálása, az elektronikus könyvtár anyagának bővítése.

57 Összegzés helyett Otthon lenni két vagy több kultúrában értéket jelent. „Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő” Szent István király intelmei Imre herceghez a vendégbefogadásáról és gyámolításáról

58 „A tradíciókhoz kapaszkodni alapvető emberi szükséglet.”
(Czeszlav Milosz) Törekedni kell arra, hogy a kisebbségi kultúra ne vesszen el, hiszen színesebbé, gazdagabbá teszi egy-egy település, megye életét. A könyvtár mint mindenfajta információ közvetítője, közösségi hely, alkalmas ennek a kultúrának a közvetítésére.

59 K ö s z ö n ö m a f i g y e l m e t Lonovics Lászlóné


Letölteni ppt "a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár nemzetiségi szolgáltatásai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések