Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Újkígyós Város Önkormányzata Lakossági fórum 2013.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Újkígyós Város Önkormányzata Lakossági fórum 2013."— Előadás másolata:

1 Újkígyós Város Önkormányzata Lakossági fórum 2013.

2 Költségvetési adatok évi III. negyedéves adatok Eredeti előirányzat (Ft) Módosított előirányzat (Ft) Teljesítés (Ft) Kiadási főösszeg Bevételi főösszeg Pénzkészlet (2012. december 31-i állapot) Ft ( Ft forgatási célú)

3 Költségvetési adatok (Ft-ban) Megnevezés Kapott normatíva hozzájárulás Feladatfinanszírozás (várható) Közfoglalkoztatás nem ismert

4 Önkormányzati adóbevételek 2012-ben Kivetés Befizetés Magánsz. komm. adója Ft Ft Vállalkozók komm. adója Ft Iparűzési adó Ft Ft Gépjármű adó Ft Ft Pótlék Ft Ft Ft Ft Egyenleg Ft Adóbefizetés: 2010-ben: Ft 2011-ben: Ft 2012-ben: Ft

5 Helyi adó kintlévőség Msz. k. adója Ft Ft Ft Váll. k. adója Ft Ft Ft Iparűzési adó Ft Ft Ft Gépjármű adó Ft Ft Ft Egyéb (pl. pótlék) Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft IPA, GJA: egy része ütemezett, intézkedések a beszedésre (letiltás, bankszámla inkasszó)

6 Vagyon alakulása Tájékoztató adatok (ezer Ft-ban) (2012. szeptember 30.) MérlegsorMegnevezés2011. december szeptember 30.Változás I.Immateriális javak II.Tárgyi eszközök III.Befektetett pü-i eszközök IV.Üzemeltetésre átadott eszközök A.Befektetett eszközök összesen

7 Megnyert pályázatok PályázatÖsszes költségÖnerő Óvoda (5 %) Ft Ft 0,6 Ha konyhakert művelése (17,5 %) Ft Ft Bölcsőde (6 %) Ft Ft Művelődési ház szakkörök (0 %) Ft0 Ft Térfigyelő rendsz. (21 %) Ft Ft Ivóvízminőség-javító program (0 %) Ft ( Ft) 0 Ft ( Ft) Összesen (2,4 %) Ft Ft

8 Folyamatban lévő pályázatok PályázatÖsszes költség Önerő Pedagógusok továbbképzése (0 %) Ft0 Ft Belterületi út (10 %)TARTALÉKLISTA Ft Ft Zöldségfeldolgozó üzem - HU-RO (5 %) TARTALÉKLISTA Ft Ft Egészséges életmódra nevelő programok a város számára (0 %) Ft0 Ft Egészséges életmódra nevelő programok az óvodai dolgozók és az óvodások szülei részére (0 %) Ft0 Ft Óvónők továbbképzése és a Kistornaterem berendezése (0 %) Ft0 Ft Összesen (5,6 %) Ft Ft

9 Megvalósult pályázatok PályázatÖsszes költségÖnerő Ovi-foci (30 %) Ft Ft Piac korszerűsítés (25 %) Ft Ft Iskolai infrastruktúra- fejlesztés (0 %) Ft0 Ft Kistornaterem kialakítása (35 %) Ft Ft Műfüves futballpálya építése (30 %) Ft Ft Művelődési ház eszközbeszerzés (0 %) Ft0 Ft Összesen (25,4 %) Ft Ft

10 Elutasított pályázatok PályázatÖsszes költségÖnerő Felföldi István Sportcsarnok felújítása (30%) - részben (egyesületi) Ft Ft 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékműve (41 %) Ft Ft Összesen (33%) Ft Ft

11 Előkészítés alatt lévő pályázat PályázatÖsszes költségÖnerő Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása, korszerűsítése (15%) Ft Ft

12 Egyéb jelentősebb önkormányzati beruházások 2012-ben  Pékségnél parkoló kialakítása  Foci pályán mosdók építése  Vízmű Kft iroda felújítása  Járdakészítés  Kátyúzás  Gyulai úti, Tormási úti közvilágítás bővítése

13 Újkígyósi vállalkozások 2011-ben2012-ben Kft 4150 Bt 2828 Egyéni váll. + őstermelők Egyéb 1415 Összesen

14 Az Önkormányzat által foglalkoztatottak Önkormányzat és intézményeinél foglalkoztatottak év2012. év Önkormányzati dolgozók száma 140 fő Közös körjegyzőségben dolgozók száma 3 fő (2 fő 8, 1 fő 4 órában) 3 fő (2 fő 8, 1 fő 4 órában) Csökkent munkaképességű személyek (+) 11 fő9 fő Közcélú és közhasznú (köz)foglalkoztatás 78 fő91 fő Körösi Vízgazdálkodási Társulat által foglalkoztatottak -26 fő Összesen232 fő269 fő

15 Lakosságszám alakulása Lakosságszám január 1-jén 5461 fő évben született45 fő évben bekövetkezett haláleset 86 fő évben Újkígyósra költözött 109 fő évben Újkígyósról elköltözött 103 fő január 1-jén5426 fő

16 Oktatás-nevelésben részesülők száma Széchenyi István Általános Iskola október fő október fő Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény Óvodás korú gyermekek október fő október fő Bölcsődés korú gyermekek október 1.15 fő október 1.14 fő

17 Új bölcsőde és óvoda épül a városban •Helykiválasztás (több helyszín: piactér, Szent Erzsébet park, Petőfi utcai óvoda területe, volt bölcsőde épülete) → ASZFALTOS KÉZILABDAPÁLYA •A pálya jelenlegi állapota nem megfelelő, felújítása jelentős költségekkel járna •Oktatási centrum épül ki •Egy helyen van lehetőségük a gyermekeknek a sportolásra: sportcsarnok, kistornaterem, műfüves futballpályák, strandfoci pálya

18 Új bölcsőde  Munkálatok kezdete, befejezése: január vége szeptember  Csoportlétszám: 24 fő (5 hónap - 3 éves kor)  Feladatbővítés: játszóház, gyermekmegőrzés, korai fejlesztés  Dolgozók létszáma jelenleg 3 fő, amely szeptembertől 6 fő  Bekerülési költség: Ft (támogatás Ft, önrész Ft)

19 Új óvoda  Munkálatok várható kezdete, befejezése: II. félév I. negyedév  7 csoport (a Fő utcai óvoda 2 csoportja megmarad)  Előny: megszűnik a magas létszámú gyermekcsoport, a fejlesztés, logopédia, tehetséggondozás egy helyen valósul meg  Dolgozók jelenlegi létszáma 19 fő. Az új várható létszám: 28 fő  Bekerülési költség: Ft (támogatás Ft, önrész Ft)

20

21

22 Egyéb kérdéskörök  Járás (Békéscsabai járás települései: Békéscsaba, Doboz, Kétsoprony, Csorvás, Telekgerendás, Gerendás, Csabaszabadi, Szabadkígyós, Újkígyós)  Általános iskola állami átvétele  Önkormányzati bérlemények (Gyulai út 24/2. 2 helyiség; Petőfi u helyiség; Petőfi u. 21., Kossuth u. 41., Tormási u. 15.)  Ivóvízminőség-javító program + közkifolyó  Önkormányzati intézmények változásai (Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal)  Önkormányzatok adósságkonszolidációja

23 Polgármesterhez eljuttatott kérdések  EDF DÉMÁSZ Zrt. tulajdoni lapba történő bejegyzése - egyeztetés a DÉMÁSZ Zrt-vel (meghívás a februári képviselő-testületi ülésre)  A gyógyszertár hétvégi nyitva tartása - egyeztetés a szabadkígyósi és újkígyósi gyógyszerésszel  A választási ígéreteket számon kérő levél

24 Arany János utcai fásítás  Városközpontba vezető egységes fasor kialakítása  Cél: egységes utcakép  „Amire emlékeznek”: Apáti út, Gerendáson a Gerendási út, Parádfürdő és Recsk közötti útszakasz

25 Köszönetünket fejezzük ki munkatársainknak, a civil szervezeteknek és mindazoknak, akik bármilyen formában segítségünkre voltak!

26 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! VÁROM ÉSZREVÉTELEIKET, KÉRDÉSEIKET!


Letölteni ppt "Újkígyós Város Önkormányzata Lakossági fórum 2013."

Hasonló előadás


Google Hirdetések