Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Újkígyós Város Önkormányzata Lakossági fórum 2013.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Újkígyós Város Önkormányzata Lakossági fórum 2013."— Előadás másolata:

1 Újkígyós Város Önkormányzata Lakossági fórum 2013.

2 Költségvetési adatok 2012. 2012. évi III. negyedéves adatok Eredeti előirányzat (Ft) Módosított előirányzat (Ft) Teljesítés (Ft) Kiadási főösszeg 1.850.248.0001.460.283.000984.553.000 Bevételi főösszeg 1.850.248.0001.460.283.000974.407.000 Pénzkészlet (2012. december 31-i állapot)57.520.431 Ft (30.000.000 Ft forgatási célú)

3 Költségvetési adatok (Ft-ban) Megnevezés2012.2013. Kapott normatíva hozzájárulás 397.106.000Feladatfinanszírozás 286.420.469 (várható) Közfoglalkoztatás19.751.187nem ismert

4 Önkormányzati adóbevételek 2012-ben Kivetés Befizetés Magánsz. komm. adója 17.263.370 Ft 16.783.704 Ft Vállalkozók komm. adója - 100.600 Ft Iparűzési adó40.246.013 Ft 40.411.158 Ft Gépjármű adó37.449.632 Ft 38.171.360 Ft Pótlék 4.168.451 Ft 1.748.680 Ft 99.127.466 Ft97.215.502 Ft Egyenleg -1.911.964 Ft Adóbefizetés: 2010-ben: 76.686.731 Ft 2011-ben: 79.589.398 Ft 2012-ben: 97.215.502 Ft

5 Helyi adó kintlévőség 2010.2011.2012. Msz. k. adója 5.604.942 Ft5.940.921 Ft6.340.604 Ft Váll. k. adója 654.885 Ft422.835 Ft297.135 Ft Iparűzési adó 10.396.379 Ft13.949.380 Ft13.874.034 Ft Gépjármű adó 23.116.498 Ft23.361.367 Ft22.817.220 Ft Egyéb (pl. pótlék) 15.778.202 Ft16.236.751 Ft18.600.540 Ft Összesen55.550.906 Ft59.911.254 Ft61.929.533 Ft IPA, GJA: egy része ütemezett, intézkedések a beszedésre (letiltás, bankszámla inkasszó)

6 Vagyon alakulása Tájékoztató adatok (ezer Ft-ban) (2012. szeptember 30.) MérlegsorMegnevezés2011. december 31.2012. szeptember 30.Változás I.Immateriális javak 446216-230 II.Tárgyi eszközök 1.314.4171.343.71229.295 III.Befektetett pü-i eszközök 5.632 - IV.Üzemeltetésre átadott eszközök 580.866558.408-22.458 A.Befektetett eszközök összesen 1.901.3611.907.9686.607

7 Megnyert pályázatok PályázatÖsszes költségÖnerő Óvoda (5 %)202.358.342 Ft10.117.917 Ft 0,6 Ha konyhakert művelése (17,5 %) 1.817.500 Ft317.500 Ft Bölcsőde (6 %)80.542.941 Ft4.620.106 Ft Művelődési ház szakkörök (0 %) 16.410.603 Ft0 Ft Térfigyelő rendsz. (21 %)12.676.507 Ft2.695.000 Ft Ivóvízminőség-javító program (0 %) 424.598.035 Ft (916.266.800 Ft) 0 Ft (63.746.612 Ft) Összesen (2,4 %)738.403.928 Ft17.750.523 Ft

8 Folyamatban lévő pályázatok PályázatÖsszes költség Önerő Pedagógusok továbbképzése (0 %)10.521.882 Ft0 Ft Belterületi út (10 %)TARTALÉKLISTA106.674.920 Ft10.667.492 Ft Zöldségfeldolgozó üzem - HU-RO (5 %) TARTALÉKLISTA 424.080.000 Ft21.204.000 Ft Egészséges életmódra nevelő programok a város számára (0 %) 9.999.600 Ft0 Ft Egészséges életmódra nevelő programok az óvodai dolgozók és az óvodások szülei részére (0 %) 5.360.889 Ft0 Ft Óvónők továbbképzése és a Kistornaterem berendezése (0 %) 12.327.736 Ft0 Ft Összesen (5,6 %)568.965.027 Ft31.871.492 Ft

9 Megvalósult pályázatok PályázatÖsszes költségÖnerő Ovi-foci (30 %)6.930.000 Ft2.135.000 Ft Piac korszerűsítés (25 %) 32.547.369 Ft8.136.842 Ft Iskolai infrastruktúra- fejlesztés (0 %) 8.145.390 Ft0 Ft Kistornaterem kialakítása (35 %) 27.696.534 Ft9.697.534 Ft Műfüves futballpálya építése (30 %) 26.379.994 Ft7.913.998 Ft Művelődési ház eszközbeszerzés (0 %) 7.962.980 Ft0 Ft Összesen (25,4 %)109.662.267 Ft27.883.374 Ft

10 Elutasított pályázatok PályázatÖsszes költségÖnerő Felföldi István Sportcsarnok felújítása (30%) - részben (egyesületi) 34.260.151 Ft10.518.045 Ft 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékműve (41 %) 8.500.000 Ft3.500.000 Ft Összesen (33%)42.760.151 Ft14.018.045 Ft

11 Előkészítés alatt lévő pályázat PályázatÖsszes költségÖnerő Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása, korszerűsítése (15%) 300.428.488 Ft45.064.273 Ft

12 Egyéb jelentősebb önkormányzati beruházások 2012-ben  Pékségnél parkoló kialakítása  Foci pályán mosdók építése  Vízmű Kft iroda felújítása  Járdakészítés  Kátyúzás  Gyulai úti, Tormási úti közvilágítás bővítése

13 Újkígyósi vállalkozások 2011-ben2012-ben Kft 4150 Bt 2828 Egyéni váll. + őstermelők330 345 Egyéb 1415 Összesen 413 438

14 Az Önkormányzat által foglalkoztatottak Önkormányzat és intézményeinél foglalkoztatottak 2011. év2012. év Önkormányzati dolgozók száma 140 fő Közös körjegyzőségben dolgozók száma 3 fő (2 fő 8, 1 fő 4 órában) 3 fő (2 fő 8, 1 fő 4 órában) Csökkent munkaképességű személyek (+) 11 fő9 fő Közcélú és közhasznú (köz)foglalkoztatás 78 fő91 fő Körösi Vízgazdálkodási Társulat által foglalkoztatottak -26 fő Összesen232 fő269 fő

15 Lakosságszám alakulása Lakosságszám 2012. január 1-jén 5461 fő 2012. évben született45 fő 2012. évben bekövetkezett haláleset 86 fő 2012. évben Újkígyósra költözött 109 fő 2012. évben Újkígyósról elköltözött 103 fő 2013. január 1-jén5426 fő

16 Oktatás-nevelésben részesülők száma Széchenyi István Általános Iskola 2011. október 1.365 fő 2012. október 1.351 fő Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény Óvodás korú gyermekek 2011. október 1.162 fő 2012. október 1.159 fő Bölcsődés korú gyermekek 2011. október 1.15 fő 2012. október 1.14 fő

17 Új bölcsőde és óvoda épül a városban •Helykiválasztás (több helyszín: piactér, Szent Erzsébet park, Petőfi utcai óvoda területe, volt bölcsőde épülete) → ASZFALTOS KÉZILABDAPÁLYA •A pálya jelenlegi állapota nem megfelelő, felújítása jelentős költségekkel járna •Oktatási centrum épül ki •Egy helyen van lehetőségük a gyermekeknek a sportolásra: sportcsarnok, kistornaterem, műfüves futballpályák, strandfoci pálya

18 Új bölcsőde  Munkálatok kezdete, befejezése: 2013. január vége - 2013. szeptember  Csoportlétszám: 24 fő (5 hónap - 3 éves kor)  Feladatbővítés: játszóház, gyermekmegőrzés, korai fejlesztés  Dolgozók létszáma jelenleg 3 fő, amely szeptembertől 6 fő  Bekerülési költség: 80.542.941 Ft (támogatás 75.922.835 Ft, önrész 4.620.106 Ft)

19 Új óvoda  Munkálatok várható kezdete, befejezése: 2013. II. félév - 2014. I. negyedév  7 csoport (a Fő utcai óvoda 2 csoportja megmarad)  Előny: megszűnik a magas létszámú gyermekcsoport, a fejlesztés, logopédia, tehetséggondozás egy helyen valósul meg  Dolgozók jelenlegi létszáma 19 fő. Az új várható létszám: 28 fő  Bekerülési költség: 202.358.342 Ft (támogatás 192.240.425 Ft, önrész 10.117.917 Ft)

20

21

22 Egyéb kérdéskörök  Járás (Békéscsabai járás települései: Békéscsaba, Doboz, Kétsoprony, Csorvás, Telekgerendás, Gerendás, Csabaszabadi, Szabadkígyós, Újkígyós)  Általános iskola állami átvétele  Önkormányzati bérlemények (Gyulai út 24/2. 2 helyiség; Petőfi u. 38. 3 helyiség; Petőfi u. 21., Kossuth u. 41., Tormási u. 15.)  Ivóvízminőség-javító program + közkifolyó  Önkormányzati intézmények változásai (Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal)  Önkormányzatok adósságkonszolidációja

23 Polgármesterhez eljuttatott kérdések  EDF DÉMÁSZ Zrt. tulajdoni lapba történő bejegyzése - egyeztetés a DÉMÁSZ Zrt-vel (meghívás a februári képviselő-testületi ülésre)  A gyógyszertár hétvégi nyitva tartása - egyeztetés a szabadkígyósi és újkígyósi gyógyszerésszel  A választási ígéreteket számon kérő levél

24 Arany János utcai fásítás  Városközpontba vezető egységes fasor kialakítása  Cél: egységes utcakép  „Amire emlékeznek”: Apáti út, Gerendáson a Gerendási út, Parádfürdő és Recsk közötti útszakasz

25 Köszönetünket fejezzük ki munkatársainknak, a civil szervezeteknek és mindazoknak, akik bármilyen formában segítségünkre voltak!

26 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! VÁROM ÉSZREVÉTELEIKET, KÉRDÉSEIKET! www.ujkigyos.hu szebelledi@ujkigyos.hu


Letölteni ppt "Újkígyós Város Önkormányzata Lakossági fórum 2013."

Hasonló előadás


Google Hirdetések