Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„HOGYAN? – MÁSKÉPP!” Büntetés – végrehajtási intézetekben fogvatartottak és pártfogó felügyelet alatt állók társadalmi integrációs esélyeinek növelése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„HOGYAN? – MÁSKÉPP!” Büntetés – végrehajtási intézetekben fogvatartottak és pártfogó felügyelet alatt állók társadalmi integrációs esélyeinek növelése."— Előadás másolata:

1

2 „HOGYAN? – MÁSKÉPP!” Büntetés – végrehajtási intézetekben fogvatartottak és pártfogó felügyelet alatt állók társadalmi integrációs esélyeinek növelése képzési és foglakoztatási programokkal (TÁMOP 5.6.1.A-11/2.-2011-0002)

3 Szakmai koncepció Szakmai koncepció megalkotása Pszichológiai tudás Több éves börtönmunkában szerzett tapasztalat Helyi sajátosságok ismerete Sátoraljaújhely BV -Tiszalök BV Pályázati kiírásban rögzített elvárások

4 Komplex beavatkozás területei Előkészítés a szabadulás utáni reintegrációra BV-n belüli erőszak csökkentése Bűnismétlés megakadályozása

5 A beavatkozás területei Fogvatartottak személyisége Fogvatartottak munkához való viszonya Szabadulók társadalomba való visszahelyezése A börtön lét nehézségeinek megsegítése Fogvatartottak mentorálása (szociális munka) BV dolgozók attitűd formálása Elítéltek és családtagok kapcsolatrendszere Mentorok felkészítése a speciális börtönmunkára Fogvatartottak képzése-munkába helyezés Szabadidős tevékenység a BV-ben

6 Állapotfelmérés - a BV intézetekben dolgozó pszichológusok, valamint szociális szakemberek (mentorok) végzik el - képességfeltárás - agressziókezelésre vonatkozó tesztfelvétel - személyes klinikai interjú (életvitel, családi kapcsolatok, munkára motiváltság) - a pszichológiai tesztek eredménye, valamint a klinikai interjú adatai alapján egyéni fejlesztési terv készítése

7 BV dolgozók attitűdformáló csoportos foglalkozása  A program hatékonysága: a BV dolgozók, akik napi szinten kapcsolatban vannak az elítéltekkel, mennyire motiváltak a segítésben.  Közvetetten nagy hatást tudnak gyakorolni az elítéltekre. A felügyelők együttműködése fontos ahhoz, hogy problémamentesen történjenek a fogvatartottakkal való találkozások.  Nehézség: külső partnerként a fogvatartottat egyenrangú partnerként kezeljük, ezzel szemben a BV személyzet alapvető feladata a büntetés végrehajtás. Feladatunk ennek elfogadása, mindkét szerep fontosságának hangsúlyozása.  Mindkét BV intézetben 5-5 fő dolgozó részére tartunk 3 napos attitűd formáló tréninget.

8 A tréning programja  - Bizalmi viszony kiépítése  - A pályázati program ismertetése, fontosságának hangsúlyozása  - A börtön munka nehézségei (saját élmények megosztása)  - A fogvatartottakkal való foglalkozás során alkalmazott technikák előnyei,hátrányai  - Hatékony kommunikáció  - Hatékony konfliktuskezelés  - Külső, segítő szakemberekkel kapcsolatos ellenállások feltárása, feldolgozása  - A team munka előnyei, hatékonysága

9 A fogvatartottakkal foglalkozó szociális szakemberek számára szervezett tréning  3 napos attitűdformáló csoportfoglalkozás a börtön munkában jártas szakember vezetésével.  Célja: - a börtön munka specialitásának, - a fogvatartottakkal való bánásmódnak az - a fogvatartottakkal való bánásmódnak az elsajátítása. elsajátítása.

10 A zárt intézet fokozottabb igénybevételt jelent a segítőknek  - Sok a holt idő az intézetben való várakozáskor, ami feszültséget kelthet  - A BV intézet légköre nyomasztóan hathat a segítőre  - A BV személyzet eltérő viszonyulása a fogvatartottakhoz fokozza a feszültséget  - A fogvatartottak feszültsége átadódik a segítőre  - A fogvatartottak részéről esetlegesen áradó szexualitást tudnia kell kezelni  - Ellenállások feldolgozásában jártasnak kell lennie

11 A tréning programja  - A börtön élet sajátosságai, specialitásai  - A börtönben végzett munkával kapcsolatos félelmek megbeszélése, oldása  - A célcsoport jellemző játszmáinak megismerése  - Hatékony technikák elsajátítása a fogvatartottak játszmáinak kezelésére(„ments meg engem, ártatlan vagyok”, „légy a cinkosom”.)

12 Fogvatartottak részére személyiségfejlesztő csoport Kiindulási tézis: A személyiség alapvető dimenziója szociális interakciók hatására képes megváltozni (képességek, énkép, értékrend, attitűdök) Tematika:  - Kliens énerejének növelése (erősségek)  - Pozitív önértékelés elősegítése  - Frusztrációs tolerancia, asszertivitás növelése  - Értékrend feltérképezése, pozitív értékek megerősítése  - Jelenlegi elhárító mechanizmusok feltárása, tudatosítás  - Félelmek a szabadulás utáni életben

13 Személyiségfejlesztés indokoltsága  A fogvatartottak személyiségjellemzői: - Én-gyengeség - Primitív elhárító mechanizmusok - Csökkent szorongás tűrés - Hiányos impulzív kontroll - Érzelem szabályozási elégtelenség - Felettes én primitív működése - Agresszív konfliktus megoldások előtérbe helyezése

14 Konfliktuskezelő csoportok  A foglalkozások célja:  - a fogvatartottak frusztrációs tolerancia szint növelése  - a kinti világban is bánni tudjanak az erőszakkal  - tudják indulataikat kezelni  - segítse a résztvevőket a konfliktusaik erőszakmentes megoldásában  - nyújtson alternatív megoldási módokat a konfliktusok kezelésére  - nyitottabbak legyenek az agresszív erőszakkal szembeni eljárások, módszerek, lehetőségek megtanulására, elsajátítására

15 A csoportfoglalkozások előnyei  Megerősítés:  - megerősítő, elfogadó légkör megteremtése  - a tagok saját pozitívumainak feltárása, megerősítése  - önismeret fejlesztő hatás  - én-erősítő hatás  - kedvező alapot ad a konfliktusok, problémák hatékonyabb megoldására hatékonyabb megoldására

16  Közösségépítés: - a csoportkohézió a bizalom erősítése - emelkedik a csoport intimitása és bizalom - a saját pozitív értékek feltárása - lehetőséget teremt egymás értékeinek felfedezésére és visszajelzésére - az együttműködés és a tolerancia növelésére - a megosztott élmények, a közösen végzett gyakorlatok erősítik a partnerségi mellérendelő viszony kialakulását

17 Munkaerőpiaci tréning  - A munkaerőpiacra való visszatérést szolgáló álláskeresési technikák elsajátítása  - Az önálló, saját képességekre, lehetőségekre szabott célzott munkakeresés technikájának elsajátítása  - Eddigi munka-erőpiaci kudarcok feldolgozása, tapasztalatokká formálása  - Személyes és kapcsolati erőforrások feltérképezése  - Kommunikációs, önérvényesítő, illetve konfliktuskezelő képességek fejlesztése  - Szociális kompetencia erősítése  - Alkalmazkodás és együttműködő készség fejlesztése

18 Mediáció Mediáció: Mediációs technika alkalmazását tervezzük szükség esetén a következő esetekben:  - fogvatartottak körében  - fogvatartott és BV dolgozó között  - fogvatartott és családtagja között Alkalmazása: Alkalmazása: - helyrehozhatatlannak tűnő konfliktus adódik - helyrehozhatatlannak tűnő konfliktus adódik - a két fél nem tud ebben megoldást találni - a két fél nem tud ebben megoldást találni - A mediáció során: a mediátor segítségével a konfliktusban álló két fél hatékony megállapodást köt egymással a nézeteltérések rendezésére. - A mediáció során: a mediátor segítségével a konfliktusban álló két fél hatékony megállapodást köt egymással a nézeteltérések rendezésére.

19 Drogprevenció, bűnmegelőzés, családon belüli erőszak előadások Indokoltsága: - Egyre több személy követ el kábítószer hatása alatt bűncselekményt - A fiatalok növekvő részének szocializációjává vált az aktív vagy passzív kábítószer használat Az előadások célja: - Tájékoztatás, az egyes szerek pszichés hatásáról - A függőség kialakulásának pszichés feltételei, oki tényezői - A segítségkérés lehetőségei

20 Képzések a fogvatartottak részére  Sátoraljaújhely BV fogvatartottak részére lakástextilkészítő (OKJ-s) képzést biztosítunk 15 fő esetében. A szabadulás után a helyi Ábránd- Ágynemű Fehérneműgyártó és Forgalmazó Kft 1 éves időtartamra munkát biztosít számukra.  Tiszalök BV fogvatartottak közül 15 fő, hulladékválogató és feldolgozó OKJ-s képzésen vesz részt. A szabaduló 1 éves időtartamra munkalehetőséget kap a nyíregyházi Nyír-Flop Kft révén.

21 Művészetterápiás foglalkozások célja: - önmegvalósítás - kinti életre való felkészítés - kompetencia- és készségfejlesztés alapgondolat : - A nem verbális kifejezésformák, hatékonyabbak indulataik áttételes levezetésére, érzelmeik, vágyaik megfogalmazására. - Nemcsak időt strukturáló, hanem szorongásoldó szerepük van. - Az együttalkotás katartikus élménye megerősíti a közösségben való létezés jó érzéseit.

22 Sakk szakkör - Alkotó, önérvényesítő elfoglaltság - Tudomány-művészet- sport-játék - Sportszerű viselkedésre tanít - Fogvatartottak közötti verseny

23 „Írj és kottázz!” – Költészeti szakkör  Önmagunk bemutatása  CD-DVD készítése családtagoknak, társaknak  Színészek, költők, zenészek segítségével

24 „Hajtsd magad!” papírmakett készítő szakkör - Kézzel fogható alkotás - Képesség fejlesztő hatás (kézügyesség, figyelem, türelem, alkotókészség - Kiállítás

25 Könyvtárismeret  Olvasás  Könyv szeretete  Tudás-érdeklődés felkeltése  Vetélkedővel zárul

26 Egyéni esetkezelés és szociális munka Indokoltsága: - a fogvatartottak felkészületlenek a szabadulásra Cél: - a szabadulás krízisének csökkentése - információ-áramoltatás és –feldolgozás a börtönön kívüli világról, változásokról - a mintanyújtás, egy elfogadó személy segítségnyújtása - az utógondozás és a visszaesés megelőzése - a szabadulók lakás, munka, szabadidő eltöltése tekintetében való segítése

27 Szociális ügyintézés - családgondozás Szabadulást követően a fogvatartottak segítséget igényelnek az alábbi területen: - személyes iratok pótlása - különböző szociális juttatások intézése - a klienst be kell vonni ügyei intézésébe, hisz ebben is jártasságot kell szereznie - családtagokkal való kapcsolat fenntartásának segítése -a család igény szerinti támogatása

28 Deviáns személyiség A börtönlét negatív hatásai „bűnöző vagyok” Negatív önértékelés Bűnismétlés esélyeinek fokozódása Civil szervezetek szerepe a társadalomba való sikeres reintegrációban


Letölteni ppt "„HOGYAN? – MÁSKÉPP!” Büntetés – végrehajtási intézetekben fogvatartottak és pártfogó felügyelet alatt állók társadalmi integrációs esélyeinek növelése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések