Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Kémes Tájház Iskola, Teleház Játszótér Buszváró Polgármesteri Hivatal régi Malom épület.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Kémes Tájház Iskola, Teleház Játszótér Buszváró Polgármesteri Hivatal régi Malom épület."— Előadás másolata:

1 „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Kémes Tájház Iskola, Teleház Játszótér Buszváró Polgármesteri Hivatal régi Malom épület

2 Együtt a Kémes Körzet Gyermekeiért Alapítvány Együtt a Kémes Körzet Gyermekeiért Alapítvány 1997 februárjában alakult meg, s öt ormánsági kisközösség Szaporca, Tésenfa, Kémes, Cún és Drávapiski civil lakosságát fogja össze. Kuratóriumában mind az öt település képviselteti magát. Az alapítvány célja: a működési területén élő emberek esélyegyenlőségének elősegítése, életminőségének javulása, a falvak fejlődésének elősegítése.

3 „Ha alkalom nyílik idegennek és arra rászorulónak segíteni, úgy tegyük azt a legnagyobb mértékben. Mert ahol emberszeretet van, ott jelen van a Mesterség szeretete is.” (Hippokrateszi evidencia) (Hippokrateszi evidencia) Kémes Körzet Szociális Teleháza A Teleház egy olyan szolgáltató iroda, amely rendelkezik korunk kihívásainak megfelelő, modern technikai eszközökkel, összekötő kapocs a világ, és a „világvégi” kisfalvak között. Szolgáltatásait a legmesszebbmenőkig a lakosság igényeihez igazítja. A Teleházat nevezhetnénk „Mindenki Irodájának” is, hiszen bárki, aki ide betér, ügyei intézésében segítségre számíthat 1998. 05.

4 Célhoz kapcsolódó tevékenységek:  Irodai és információ szolgáltatás fénymásolás, faxolás, hivatalos evelek szerkesztése, pályázatok és szakdolgozatok gépelése, meghívók, névjegykártyák, üdvözlőkártyák, egyedi levélpapír, igazolványkép készítése, falugazdász részére helyiség biztosítása, Internet, számítógép használat, munkaügyi szolgáltatások, információk, hirdetési lehetőség. fénymásolás, faxolás, hivatalos evelek szerkesztése, pályázatok és szakdolgozatok gépelése, meghívók, névjegykártyák, üdvözlőkártyák, egyedi levélpapír, igazolványkép készítése, falugazdász részére helyiség biztosítása, Internet, számítógép használat, munkaügyi szolgáltatások, információk, hirdetési lehetőség. Kémes Körzet Szociális Teleháza  Szociális szolgáltatás Csoportos szűrővizsgálatok szervezése, adatlapok, nyomtatványok beszerzése, kitöltése, ügyintézés, kapcsolattartás hivatalokkal, szervezetekkel, ingyenes jogsegély szolgálat biztosítása, falugondnokokkal való kapcsolattartás.

5  Kultúrális és szabadidős programok Színházlátogatás, sportprogramok, kirándulások, Színházlátogatás, sportprogramok, kirándulások, rendezvények szervezése, egészségnap, úszótanfolyam, rendezvények szervezése, egészségnap, úszótanfolyam, jelesnapi rendezvények jelesnapi rendezvények  Közösségfejlesztés Kémesi Ifjúsági Egyesület, Nyugdíjas Klub, Cuni Romák Kémesi Ifjúsági Egyesület, Nyugdíjas Klub, Cuni Romák Érdekvédelmi Szervezete, falusi vendéglátók köre, Bőközi Érdekvédelmi Szervezete, falusi vendéglátók köre, Bőközi Polgárőr Egyesület létrehozásában segítségnyújtás Polgárőr Egyesület létrehozásában segítségnyújtás  Képzési programok Tanfolyamok szervezése helyben a Tanfolyamok szervezése helyben a Munkaügyi Központokkal együttműködve Munkaügyi Központokkal együttműködve

6 Együtt a Kémes Körzet Gyermekeiért Alapítvány bűnmegelőzési programja Kémes Kémes2007-2008 A pályázati felhívás általános célja: A szegregált övezetekben, településeken élő gyermekek és fiatalkorúak sokirányú társadalmi integrációjának elősegítése, áldozattá, bűnelkövetővé válásuk megelőzése. A projekt megvalósításának helyszíne, és időtartama: Kémes, Pécs, Matty, Dráva part 2007. 09. 01.-2008. 04. 30.

7 A projekt tartalmának rövid ismertetése, célkitűzése A helyi közösségek vezetői és a térségben dolgozó szakemberek együttműködésével, a célcsoport, elsősorban az ifjú korosztály aktív bevonásával megvalósuló, bűnmegelőzési program, amely az informális tanulás keretében új ismeretekkel és élményszerű eseményekkel gazdagítja a résztvevők személyiségét. Sikeressége esetén, javulhatnak az itt élők életesélyei. A megvalósított projekt költségvetése 4.400.000 Ft volt, amelyből 1 főt programkoordinátorként alkalmaztunk a 8 hónap alatt. Együttműködő partnereink  Siklósi Rendőrkapitányság  Általános Iskola és Óvoda  Ormánsági Kistérségi Ifjúságsegítő Szolgálat  A helyi lelkészek  Vöröskereszt  Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat  Cún, Tésenfa Kisebbségi Önkormányzata  Kémes Község Önkormányzata

8 A pályázó környezetének bemutatása település, alapítvány helyzetelemzés problémák (szociális, mentális) - munkanélküliség - szegénység - iskolázatlanság - nincs jövedelem - konfliktussal terhelt közösség - alkoholizmus - trükkös és besurranó tolvajok - házaló árusok - depresszió megoldások keresése -komplex programok -társadalmilag hasznos magatartásformák megtanítása -a szocializációs képességek javítása - „minta” a tartalmasabb emberi élethez - együttműködés a partnerekkel - a célcsoport aktív bevonása - magas színvonalú szakmai munka Játszótér Település kép

9 A megvalósítástól várt eredmény ☺ a tanuláshoz szükséges motiváció kialakulásának elősegítése ☺ megfelelő magatartásformák tanulása (élménypedagógia alkalmazása) ☺ munkaerőpiaci esélyek javulása ☺ a cigány fiatalok hatékonyabb integrálódása ☺ az előítéletek csökkenése ☺ a helyi identitás növekedése ☺ aktívabb helyi közösségek ☺ az esélyegyenlőség biztosítása A programok lebonyolításához a helyi önkormányzat, a Teleház biztosította a helységeket. Kilenc tagú állandó team dolgozott együtt: Takátsy Zoltán, Horváth Zoltán, Zalai Szabolcs, Tóthné Kaló Margit, Kásádiné Derzsi Gabriella, Horváth Zoltánné, Plaszauer József, Orbán Béla, lelkészek, pedagógusok, alapítványi tagok, egyéb önkéntesek. A projekt ideje alatt zajló programok egy-egy világnaphoz kapcsolódtak, lehetőséget biztosítva arra, hogy a résztvevők játékos módszerekkel, az informális tanulási keretekben új ismereteket szerezzenek, új magatartásformákat sajátítsanak el, és a tanultak személyiségükbe beépülve, növeljék életesélyeiket.

10 A programsorozat egy-egy világnaphoz kapcsolódó témakört dolgozott fel  AIDS ellenes Világnap Cél: az érintett korosztályok felvilágosítása, a nemi úton terjedő betegségek számának csökkentése Cél: az érintett korosztályok felvilágosítása, a nemi úton terjedő betegségek számának csökkentése - sportprogramok - sportprogramok - szexuális felvilágosítás - szexuális felvilágosítás - önvédelmi fogások elsajátítása - önvédelmi fogások elsajátítása

11  A lelki egészség Világnapja Cél: a szabadidő hasznos, tartalmas eltöltésének megtanítása - mesedélután kicsiknek - mesedélután kicsiknek - zenés torna - zenés torna - családi bábkészítés - családi bábkészítés - személyiségfejlesztő játékok - személyiségfejlesztő játékok - tánctanulás csapatokban - tánctanulás csapatokban - riport készítése csapatmunkában - riport készítése csapatmunkában

12  Kisebbségek napja Cél: a kisebbségek sajátosságainak megismerése után az előítéletek visszaszorítása - magyarországi kisebbségek előadása - BUFE bostai cigány együttes - nagynyárádi német nemzetiségű együttes - TANAC horvát nemzetiségű tánccsoport - táncház - drámapedagógia

13 „Tanítsuk meg gyermekeinket úszni…”  Primer prevenciós hatás: prevenciós előadások gyerekeknek és szülőknek, pedagógusoknak (drog-megelőzés, gyermek és ifjúkori bűnözés, áldozatvédelem, balesetmegelőzés)  Szekunder prevenció: családi programok (család funkcionális működésének erősítése) esti ifjúsági programok (kockázati tényezők, bűnalkalmak csökkentése, integrációs programok (hasznos magatartásformák elsajátítása, szocializáció elősegítése)

14 Drog-prevenciós program  2007.11.16. Füstmentes Világnap: „Légy tiszta…”  Dohányzás, alkohol, tiltott kábítószerek káros élettani és társadalmi hatásai  Legális és illegális drogok: interaktív előadás, filmvetítéssel drogtáska bemutatása,  Esti családi sport és szabadidős programok  Kábítószerek bűntető jogi megítélése, elterelés  Segítő állami és civil szervezetek elérhetőségeik

15 Gyermek-, ifjúkori bűnözés és áldozatvédelem  Bűncselekmények áldozatainak napja 2008.01.25.  Gyermekeknek:  szabályfogalom kialakítása  fiatalkorúak büntethetőségi rendszere,  gyermekcsíny – bűncselekmény elhatárolása,  Veszély, kockázat, döntés, következmény,  gyakoribb jogsértések

16 Gyermek-, és ifjúkori bűnözés és áldozatvédelem  Szülőknek, pedagógusoknak:  jogi és társadalmi oldal,  az áldozati és az elkövetői oldalhoz vezető megelőző viselkedésformák,  gyermekek által leggyakrabban elkövetett bűncselekmények,  megelőzési és terápiás lehetőségek, állami és civil szervezetek,  A gyermekvédelem intézményrendszere intézményrendszere

17 Balesetmegelőzés  Elmélet: gyermekek mint gyalogosok, utasok, járművezetők, alapvető közlekedési szabályok,  Gyakorlat: 10 különböző nehézségi fokú gyakorlat a tanpályán, a gyakori baleseti okokra összpontosítva, kötelező tartozékok és passzív biztonságtechnikai eszközök. Három pillér: -elméleti KRESZ előadás, -gyakorlati oktatás az iskolában (tanpálya), -30 km-es családi kerékpártúra közúton.

18 Cél: környezetünk védelme közös ügyünk, védjük, óvjuk értékeit, környezettudatos gondolkodásmód elsajátítása - kerékpártúra Mattyra - tájjellegű ételek kóstolója - emléklapok és díjak átadása a résztvevőknek  A Föld Napja

19 „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” és szeretnénk ha számunkra ez a hely KÉMES lenne!


Letölteni ppt "„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Kémes Tájház Iskola, Teleház Játszótér Buszváró Polgármesteri Hivatal régi Malom épület."

Hasonló előadás


Google Hirdetések