Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PEREM-KÖZÉRZET ÉS CSALÁDMODELlEK A KORTÁRS VAJDASÁGI MAGYAR NOVELLÁKBAN Sz. Móra Regina 2008.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PEREM-KÖZÉRZET ÉS CSALÁDMODELlEK A KORTÁRS VAJDASÁGI MAGYAR NOVELLÁKBAN Sz. Móra Regina 2008."— Előadás másolata:

1 PEREM-KÖZÉRZET ÉS CSALÁDMODELlEK A KORTÁRS VAJDASÁGI MAGYAR NOVELLÁKBAN Sz. Móra Regina 2008

2 I. BEVEZET Ő A vajdasági magyar irodalom „kentaur irodalom”  „a peremen lévő nyelv tudja, hogy a dolgoknak mindig van egy másik párhuzamos neve” /Orcsik Roland/ • „kentaurság”=felemásság • „kentaurok”=sehova sem tartozók • centrum—perem • vajdasági magyar irodalom= peremirodalom=„kentaur-irodalom”

3 ii. A peremlakók létformái A gondolkodásmód analógiája • „az emberi tudat hasonló állapotai” /Sőtér István/ • a Peremen

4 A perem-közérzet metaforái • Sziget és perem • „A lustaság mint a vidék zárt világának munkája” /R. Konstantinović/ • A hajó motívuma • Zsákutcában

5 Sziget és perem  „a vidék világa csak a szellemben létezik… eszményi zártságot óhajt” /R. Konstantinović/ • A végeli sziget-motívum kettősége: 1)zártság, kirekesztettség, magány, elszigeteltség, kényszerűség 2)vágyott hely, szabadság, kreativitás, az önmegvalósítás szabadsága

6 „A lustaság mint a vidék zárt világának munkája” /R. Konstantinović/ • zárt világ • lustaság=lázadás • munka „A munka beavatás a zárt világba… a munka elleni munka” /R.Konstantinović/ wittgensteini mintha cselekedet • boldogság

7 A hajó motívuma • a hajó szó „fehér folt”-ja telítődik meg a másodlagos jelentéssel /Faragó Kornélia/ • érzékelhető kép(hajó) megnyílik elvont jelentés /Paul Ricoeur/ • szilárd talaj, sziget tenger, hajó • Végel-novellákban: távlat • Szathmári-prózában: hajótöröttek

8 Zsákutcában • bezártság, kilátástalanság • be és ki ugyanazon úton • változás a zsákutcában/vakutcában • „ez:az” /P. Ricoeur/ a vajdasági peremvidék=zsákutca

9 A falusi miliő • A helyi színek ironikus megmozgatása • A provinciális szellem kiszolgálása

10 A helyi színek ironikus megmozgatása • „helyi színek” /Szenteleky K./ • irónia (tartalom, forma)  Létezik: a róla szóló dialógusban, a jelenség tagadásával

11 A provinciális szellem kiszolgálása • „a vidék szelleme a közösségi akarat szelleme” /R. Konstantinović/ • „…vidéki vagyok …” /R. Konstantinović/ • a vidék zártsága tisztaság–piszok megfelelés nem megfelelés

12 III. Konklúziók A visszaemlékezők A vidék halálfilozófiája

13 A visszaemlékezők • Gion N.-novellák: a festő-elbeszélő, az író-elbeszélő emlékezik; nyomozás • Bence E.-novellák: az emlékek lezárása • Szathmári I.-novellák: az emlékek éltetik és temetik • Végel L.-novellák: a megfeledkezés pillanatai • A. Blumm-novellák: a tudatmódosító szerek segítsége

14 A vidék halálfilozófiája • halál, végjátszma, leszámolás, lezárás • a vidék szelleme nem fogadja el az abszolút halált (R. Konstantinović)

15 Végszó • perem-közérzet • „kentaurság” • családmodell • újrateremtett múlt • a vidék halálfilozófiája  Eredmény: nem „tiszta nemzeti irodalom”, hanem vajdasági magyar irodalom, peremirodalom, „kentaur-irodalom” /Orcsik Roland/


Letölteni ppt "PEREM-KÖZÉRZET ÉS CSALÁDMODELlEK A KORTÁRS VAJDASÁGI MAGYAR NOVELLÁKBAN Sz. Móra Regina 2008."

Hasonló előadás


Google Hirdetések