Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Rétegzett hálózati architektúrák Az OSI és TCP/IP hivatkozási modell.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Rétegzett hálózati architektúrák Az OSI és TCP/IP hivatkozási modell."— Előadás másolata:

1 Rétegzett hálózati architektúrák Az OSI és TCP/IP hivatkozási modell

2 Bevezetés  A legtöbb hálózatot rétegekbe vagy szintekbe szervezik.  Minden réteg vagy szint az alatta levőre épül, és a felette levő számára szolgáltatást nyújt.  A feladat konkrét megvalósítását minden réteg elrejti a többi réteg elől.  A rétegek száma, neve, tartalma, funkciója minden hálózattípusban más.

3 Protokoll, interfész  Minden réteg a vele megegyező réteggel folytat párbeszédet. A párbeszéd írott és íratlan szabályait együttesen az adott réteg protokolljának nevezzük.  Az egymással szomszédos rétegek között található az interfész, ami azt definiálja, hogy az alacsonyabban levő réteg milyen szolgáltatásokat nyújt a magasabban levő számára.

4 Rétegek, protokollok, interfészek

5 „Szeretem a nyulakat”

6 A levélküldés hálózata

7 Az OSI hivatkozási modell

8 Rétegek protokolljai  Az alacsonyabb rétegeknél a protokoll mindig egy adott gép és annak közvetlen szomszédja közötti információcserét határozza meg (1.-3. réteg)  A magasabb rétegek protokollja a végpontok közötti párbeszédet határozza meg (4.-7. réteg)

9

10 Az OSI hét rétege (lentről felfelé haladva)  Fizikai réteg (physical layer)  Adatkapcsolati réteg (data link layer)  Hálózati réteg (network layer)  Szállítási réteg (transport layer)  Viszony réteg (session layer)  Megjelenítési réteg (presentation layer)  Alkalmazási réteg (application layer)

11 Fizikai réteg (physical layer)  Biteket továbbít a kommunikációs csatornán.  Biztosítania kell, hogy az érkezzen meg, amit eredetileg elküldtünk.  Elektronikai és mechanikai jellegű megoldások, a fizikai átviteli közeget figyelembe véve.

12 Fizikai réteg problémái  Fizikai feszültségek meghatározása (0 és 1 reprezentálásához).  Bit továbbításának ideje.  Átvitel megvalósulásának iránya (szimplex, fél-duplex, duplex).  Összeköttetés felépítése és lebontása.  Hálózati csatoló érintkezőinek száma és ezek felhasználhatósága.

13 Adatkapcsolati réteg (data link layer)  Átviteli hibáktól mentes átvitelt biztosít.  Létrehozza és felismeri a kerethatárokat.  A küldő a bemenő adatot feldarabolja adatkeretekre. A keret elejére és végére speciális bitmintát illeszt.  Az adatkereteket elküldi, majd fogadja a vevő által visszaküldött nyugtázó keretet.

14 Adatkapcsolati réteg problémái  Keret sérülése vagy elvesztése (zaj).  Keret megkettőződése (nyugta keret elvesztése esetén).  Keret megjelenése az adatmezőben.  Forgalomszabályozás (gyors adó  lassú vevő).  Kétirányú átvitel (adat- és nyugtakeret verseny).

15 Hálózati réteg (network layer)  Kommunikációs alhálózat működését irányítja.  Útvonalakat határoz meg a csomagok számára a forrásállomástól a célállomásig: •Statikus: előre meghatározott útvonalak, melyet ritkán változtatnak meg. •Dinamikus: minden csomag számára egyenként kerül kijelölésre a hálózat pillanatnyi terhelése alapján.

16 Hálózati réteg problémái  Torlódás elkerülése (egyszerre túl sok csomag).  Adatforgalom mérés (üzemeltető számlázása).  Heterogén hálózatok közötti kommunikációs nehézségek (pl. túl hosszú csomag, különböznek a protokollok, stb).

17 Szállítási réteg (transport layer)  A felsőbb rétegek számára szállítási feladatokat lát el.  Adatokat fogad a viszony rétegtől, szükség esetén feldarabolja azokat, majd továbbítja a hálózati rétegnek.  Megbízható és hatékony kapcsolatot alakít ki a forrásállomás és végállomás között (függetlenül az út hosszától, csomópontok számától).  Valódi végpontok közötti réteg.

18 Szállítási réteg problémái  Az egységek hibamentes megérkezésének biztosítása.  Szállítási összeköttetés kiválasztása. Az üzenetek megérkezése: •az elküldés sorrendjében történik; •érkezési sorrend nem garantált; •több célállomáshoz történik (adatszórás).  Alkalmazási folyamatok megcímzése (melyik folyamat melyikhez kíván csatlakozni).

19 Viszony réteg (session layer)  Lehetővé teszi, hogy a kommunikálni kívánó felek (pl. két gép) egymással kapcsolati viszonyt alakítsanak ki.  A szállítási réteghez hasonlóan adatátvitelt tesz lehetővé, de emellett értékes szolgáltatásokat is nyújt.

20 Viszony réteg problémái  Párbeszéd irányítás (adás jogának kiosztása és nyomon követése)  Vezérjel kezelés (megakadályozza, hogy ketten egyszerre ne végezzenek kritikus műveletet)  Szinkronizáció (hosszú adásokba ellenőrző pontokat iktat, hogy hiba esetén onnan lehessen folytatni az adást).

21 Megjelenítési réteg (presentation layer)  Az üzenetek: •szintaktikájával (szerkezetével) és •szemantikájával (jelentésével) foglalkozik.  Ezen a szinten már nincs hibaellenőrzés.

22 Megjelenítési réteg problémái  Adatok szabványos kódolása (különböző adatábrázolások miatt).  Absztrakt adatszerkezetek definiálása és átvitele (pl. adatlap)  Üzenet tömörítése, kitömörítése.  Hitelesítés, titkosítás.

23 Alkalmazási réteg (application layer)  A felhasználók ill. programok által széles körben igényelt protokollokat tartalmazza. (pl. HTTP, mint a világháló működésének alapja)

24 Alkalmazási réteg problémái  Állományok átvitele.  Elektronikus levelezés.  Hálózati hírcsoportok elérése.  Virtuális terminálok.  stb.

25 Adatátvitel OSI-ban

26 OSI adatátvitel leírása  Az adat továbbítása során mindegyik réteg az adatrész elé beilleszti saját fejrészét, ami lehet üres is.  Az alsó réteg nem tudja, hogy a felső rétegtől kapott adat mely része a felső réteg fejrésze és melyik az adatrész.  A fizikai réteghez eljutva továbbítódik a fogadó géphez, ahol felfelé haladva az adatról leválasztódnak a különböző szintek fejrészei.

27 A TCP/IP modell születése  Amerikai Védelmi Minisztérium által támogatott kísérleti hálózat  Feladat: •tetszőlegesen sok hálózat zökkenőmentes összekapcsolása; •minden körülmények között működőképesnek maradni; •a csomagok mindenkor, bármely pontból bármely pontba eljuthassanak.

28 TCP/IP kezdete  Transmission Control Protocol Internet Protocol  Négy rétegű hálózati architektúra.  Kommunikációs protokollok gyűjteménye  1974-ben definiálja Cerf és Kahn.  Mára számítógépes hálózati rendszerek meghatározó eleme  Az Internet alapja

29 OSI és TCP/IP modell rétegei

30 A TCP/IP négy rétege (lentről felfelé haladva)  Kapcsolati réteg  Hálózati vagy Internet réteg  Szállítási réteg  Alkalmazási réteg

31 Kapcsolati réteg (link layer)  OSI-ban:Fizikai és Adatkapcsolati réteg  Definiálatlan réteg (!)  IP csomagok továbbítására alkalmas protokollokat kell tartalmaznia, ami hosztonként ill. hálózatonként más és más lehet.  Kommunikációs eszközök (kábel, kártya) és ezeket kezelő eszközmeghajtók, protokollok képezik.

32 Hálózati vagy Internet réteg (internet layer)  OSI-ban: Hálózati réteg  Meghatározó protokollja: •IP (Internet Protocol)  Csomagokat továbbít a hálózaton.  Nem probléma, ha a csomagok nem az elküldés sorrendjében érkeznek meg.  Szükség esetén a magasabb rétegek megfelelő sorrendbe rendezik őket.  Problémák:útvonalak meghatározása, torlódás elkerülése.

33 Szállítási réteg (transport layer)  OSI-ban: Szállítási réteg  Hivatalos protokolljai: •TCP (Transmission Control Protocol) •UDP (User Datagram Protocol)  Két hoszt közötti adatfolyamot alakít ki.  A felek számára biztosítja a párbeszédet.

34 Szállítási réteg - TCP protokoll  Megbízható, összeköttetés alapú, hibamentes átvitelvezérlő protokoll.  Az adatfolyamot feldarabolja, majd azokat egyesével továbbítja az internet rétegnek.  A célállomás összegyűjti és összefűzi a beérkezett üzeneteket, majd egyetlen összefüggő adatfolyamként továbbítja.  Forgalomszabályozást is végez (gyors adó, lassú vevő)

35 Szállítási réteg - UDP protokoll  Nem megbízható az átvitel. Lehet, hogy az üzenet egyszer sem, vagy többször is megérkezik a célállomáshoz.  Akkor használjuk, ha nem fontos az •üzenetek sorrendben érkezése; sem a •forgalomszabályozás.  Pontos válasz helyett a gyorsaság az előnye (pl. beszéd- vagy videó átvitel)

36 Alkalmazási réteg (application layer)  OSI-ban: Viszony-, Megjelenítési- és Alkalmazási réteg  Eredetileg három magasabb szintű protokollt tartalmazott: •Telnet: távoli bejelentkezéshez; •FTP: adatállományok átviteléhez; •SMTP: levelezéshez.  Mára a protokollok köre kibővült.  Alkalmazások leírásait tartalmazza.

37 A TCP/IP protokolljai (eddig tanultak alapján) kapcsolati réteg IP FTP TCPUDP SMTPTelnet

38 TCP/IP működése (OSI-hoz hasonlóan)


Letölteni ppt "Rétegzett hálózati architektúrák Az OSI és TCP/IP hivatkozási modell."

Hasonló előadás


Google Hirdetések