Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Energy Information Service Package for Businesses (ESP) előadó: Szilágyi Sándor 2012. november 27. Győr Városenergetikai tervezés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Energy Information Service Package for Businesses (ESP) előadó: Szilágyi Sándor 2012. november 27. Győr Városenergetikai tervezés."— Előadás másolata:

1 Energy Information Service Package for Businesses (ESP) előadó: Szilágyi Sándor 2012. november 27. Győr Városenergetikai tervezés

2 Nemzeti vidékstratégia

3 Nemzeti vidékstratégia készítésének javasolt felépítése Nemzeti Energia Stratégiában megfogalmazott:  Nemzeti Ipari Energetika  Nemzeti Mezőgazdasági Energetika  Nemzeti Városenergetika  Nemzeti Épületenergetika amely szükségessé teszi: - tradicionális szemlélet - városenergetikai szemlélet bemutatását

4 Tradicionális energetikai szemlélet  Az energiatermelés és a felhasználás szerkezetének koncepcionális illesztése statikusan elkülönül  Az energiatermelés szerkezete érzéketlen a városenergetikai igényekre (az üzleti érdekek mentén történik az átrendeződés)  Az épületenergetikának nincs szerves kapcsolata a városenergetikával  A közlekedési energiaszükségletek kielégítése spontán folyamat eredményeként alakul ki  Települési hulladékok energetikai felhasználásának nincs szervezett rendszere  A környezetvédelmi és az energetikai igényeket nem illeszti egy egységbe  A városklíma és a városenergetika kapcsolatrendszer ismeretlen  Nem veszi figyelembe a társadalmi fejlődés által elvárható tendenciákat

5 Városenergetikai szemlélet  Rövid és hosszútávú, politológiailag és szociológiailag megalapozott önismereten alapuló koncepcióra épít, kizárva társadalmi csoportok leépülését, szegregációt, gettósodási folyamatokat  Közép és hosszútávon várható technikai és technológiai színvonalhoz határozza meg a fejlesztési irányokat  Az energetikai kérdéseket egy szerves egységként kezeli, amelyben az átalakítás minden termékét (a korábbi szemlélet szerinti veszteségeket is) hasznosítani kívánja  Szükség szerint megváltoztatja az energia termelés, az energia átalakítás, az energia felhasználás szerkezetét  Az energetikai szükségletek minimalizálása egyidejüleg a környezetvédelem, a városklíma, a hulladék gazdálkodás optimális javítását eredményezi

6 Vizsgált városenergetikai programok  Eger  Kaposvár  Érd  Hódmezővásárhely  Veszprém  Marosvásárhely  Hamburg  Bécs  Brandenburg

7 Városklíma és városi energetikatervezés! Győzzük le a káoszt! Tisztítsuk le gondolatainkat! Mert a szlogenek még nem építenek! Épületenergetikai és városenergetikai szemlélet példái

8 Épületenergetikai korszerűsítés

9 Energetikai problémák napjainkban magas fűtési költségek növekvő energia árak elégtelen szigetelés elavult fűtési rendszer elöregedett nyílászárók korszerűtlen épületek

10 Az épületfelújítások bevett gyakorlata Homlokzati hőszigetelés: Eredménye a falszerkezet hőátbocsátási tényezőjének jelentős javulása, azonban a belső rendszer így túlméretezetté válik. Fokozott légzárású nyílászárók beépítése: Eredménye a határoló szerkezetek hőátbocsátási tényezőjének további jelentős javulása, a belső rendszer még inkább túlméretezetté válik, emellett megszűnik a természetes légforgalom. Termosztatikus radiátorszelepek beépítése: Eredményeként a fűtési rendszer helyi szabályozhatósága megoldottá válik, azonban ha nem rendszerben gondolkodunk, a teljes hálózat elszabályozódhat, emiatt több helyen is alulfűtöttség lehet.

11 a felújítások eredményeként létrejövő „termék” Korszerű(nek mondott) megoldásokkal felújított épületek, amelyek azonban sokszor a régi problémák megoldása mellett számos új problémát generálnak: Q VESZT, 1 V FILTR, 1 t RAD, 1 t BELSŐ, 1 Q VESZT, 2 V FILTR, 2 t RAD, 2 t BELSŐ, 2 Q VESZT, 1 > Q VESZT, 2, azaz a transzmissziós veszteségek csökkennek, ezzel együtt azonban t RAD, 1 = t RAD, 2, mivel az épületszerkezeti felújítások sokszor nem járnak együtt a hőellátó rendszer teljes körű átalakításával V FILTR, 1 > V FILTR, 2, azaz a filtrációs veszteségek csökkennek (gyakorlatilag a nullára), viszont ezzel együtt elvész a lakás természetes szellőzése

12 a felújítások eredményeként létrejövő „termék” A legnagyobb problémát a filtráció megszűnése jelenti, hiszen ezzel: -megszűnik a lakás frisslevegő-ellátása -a belső páratartalom feldúsul, ez először a hőhidas helyeken, később máshol is a felületi hőmérséklet kondenzációt, hosszabb távon pedig penészedést eredményezhet

13 az épületekre jellemző hőellátó rendszer primer előremenő primer visszatérő radiátoros fűtési rendszerek; előremenő és visszatérő szekunder visszatérő szekunder előremenő HMV hőcserélő fűtési hőcserélő ivóvíz-ellátó rendszerek; HHV és HMV fűtési osztó fűtési gyűjtő magas hőmérséklet, rosszul beszabályozott, szigeteletlen rendszerek A rendszerelvűség mindaddig nem érvényesülhet, amíg a gépészeti ellátó rendszereket, illetve azok felújítását nem kezelik együtt az épületszerkezeti változtatásokkal.

14 elméleti betekintő

15

16 Mai felújítások

17 1.Magas fokú téli hőkomfort 2.Magas fokú nyári hőkomfort 3.Magas fokú levegőkomfort 4.Többütemű megvalósíthatóság, moduláris elv 5.Lakva megvalósítható beruházás 6.Felügyeleti rendszerre köthető 7.Egyedi mérés-elszámolást biztosít 8.Iparosított technológiával kivitelezhető 9.Differenciált szolgáltatásra alkalmas 10.Flexibilitás utólagos igénymódosítás esetén 11.A választott megoldáshoz illesztett differenciált támogatási rendszer 12.Megújuló energiaforrások használata 13.Hulladékhő hasznosítás 14.Esővíz hasznosítás 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.8. 9. 10. 11. 12. 14. 13. a felújítással elérni kívánt célok Az alábbi kördiagramban a felújítások során elérendő célok általunk elképzelt rendszerét mutatjuk be, zölddel kiemelve azokat, amelyek a mai beruházásokban jellemzően – részben vagy egészében – megvalósulnak:

18 megoldás Elméleti feltételek Gyakorlati megvalósítás követelményei Megoldás Komfort blokk

19 7. egyedi mérés-elszámolás 6. felügyeleti rendszer 5. moduláris elv 4. lakva megvalósítható 3. levegő komfort 2. nyári hőkomfort 1. téli hőkomfort 14. esővíz hasznosítás 13. hulladékhő hasznosítás 12. megújuló energiaforrás 11. differenciált támogatás 10. flexibilis 9. differenciált szolgáltatás 8. iparosított technológia

20 1. magasfokú téli hőkomfort

21 2. magasfokú nyári hőkomfort

22 3. magasfokú levegőkomfort Helyiségenkénti és igény szerinti frisslevegő bevezetés

23 4. lakva megvalósítható Komfort blokk

24 5. moduláris elv n. lakás 3. lakás 2. lakás 1. lakás n. lakás 3. lakás 2. lakás 1. lakás n. lakás 3. lakás 2. lakás 1. lakás 1. lépcsőház m. lépcsőház

25 6. felügyeleti rendszer Komfort blokk

26 7. egyedi mérés-elszámolás A BCDE szolgáltató A B C D E épületfelügyeleti rendszer fogyasztás = fizetés

27 8. iparosított technológia Kész termék Komfort blokk alapanyag beszállítás Új munkaerő Új munkahely

28 9. differenciált szolgáltatás klímakonvektoros fűtés-hűtés radiátoros fűtés felület fűtés-hűtés Komfort blokk - kellemetlen huzathatás - kiszárított levegő - huzatmentes fűtés-hűtés - normál páratartalmú levegő - egyenletes hőeloszlás - magas komfortérzet - magas hőmérsékletű fűtővíz - intenzívebb légáramlás - folyamatos tisztítás - korlátozott berendezhetőség

29 10. flexibilis n. lakás 3. lakás 2. lakás 1. lakás n. lakás 3. lakás 2. lakás 1. lakás n. lakás 3. lakás 2. lakás 1. lakás 1. lépcsőház m. lépcsőház

30 11. differenciált támogatás kedvezően nagy megtakarítás, ideális komfort körülmények teljes felújításra támogatás kisebb megtakarítás, komfort körülmények?

31 12. megújuló energiaforrás talajszonda hőszivattyú napkollektor napenergia hasznosítás geotermikus energia hasznosítás Komfort blokk

32 13. hulladékhő hasznosítás A hulladékhő hasznosítással rendelkező, felújított épületek száma még a napenergia-hasznosítással átalakított épületek számánál is kevesebb. A hulladékhő hasznosítás gyakorlati megvalósítása azokban az épületekben jelentkezik, ahol megoldották a fokozott légzárású nyílászárók beépítéséből adódó szellőzetlenségi problémát, lemezes hővisszanyerővel szerelt légkezelő berendezésekkel. Komfort blokk

33 14. esővíz hasznosítás Komfort blokk Úgy gondoljuk, hogy a felfogott esővízből részben biztosítani lehet a WC-k öblítéséhez és a közös helyiségek mosásához szükséges vízmennyiséget, ezzel csökkentve az ilyen célú, jó minőségű ivóvíz felhasználást.

34 megállapítások Úgy gondoljuk, hogy az épületek felújításánál szem előtt kell tartanunk azt, hogy a ma elvégzett felújítás eredményét fogják az ott lakók élvezni még 25-30 év múlva is. Így nem lehet más célunk, mint hogy egy, a mai kor technikai kívánalmainak mindenben megfelelő felújítási koncepciót dolgozzunk ki.

35 megállapítások A dicséretes törekvések ellenére a napjainkban futó rekonstrukciós munkák gépészetileg nagyjából a ‘90-es évek színvonalát konzerválják. Ha azonban átgondoljuk, hogy mi is az igazi célja a lakóépületek felújításának, akkor az alábbi kívánalmak egyikének teljesítésétől sem tekinthetünk el: 1.Magas fokú téli hőkomfort 2.Magas fokú nyári hőkomfort 3.Magas fokú levegőkomfort 4.Többütemű megvalósíthatóság, moduláris elv 5.Lakva megvalósítható beruházás 6.Felügyeleti rendszerre köthető 7.Egyedi mérés-elszámolást biztosít 8.Iparosított technológiával kivitelezhető 9.Differenciált szolgáltatásra alkalmas 10.Flexibilitás utólagos igénymódosítás esetén 11.A választott megoldáshoz illesztett differenciált támogatási rendszer 12.Megújuló energiaforrások használata 13.Hulladékhő hasznosítás 14.Esővíz hasznosítás

36 Hogyan javítsuk a városklímát? (energetikai eszközökkel) Városenergetikai kérdések

37 Komforttér

38 Mikrokörnyezet

39 Makrokörnyezet

40 Városklíma

41 Energiatudatosság?! -+ Fűtés-hűtés, szellőzés 250-500 kW (365 nap/év) - + Kereskedelmi hűtés + áruház

42 Energiatudatosság -+ Fűtés-hűtés, szellőzés 250-500 kW - + Kereskedelmi hűtés áruház Fűtési idény Levegőszennyezés (CO2) csökkenés!

43 Energiatudatosság -+ Fűtés-hűtés, szellőzés 250-500 kW - + Kereskedelmi hűtés + áruház HMV szolgáltatás távhőre Fűtési idényen kívül Levegőszennyezés (CO2), és hőszennyezés csökkenés!

44 Energiatudatosság erőmű Kihasználtság télen: 80-90% Kihasználtság nyáron: 10-20%

45 Energiatudatosság erőmű Kihasználtság télen: 80-90% Kihasználtság nyáron: 10-20%

46 Energiatudatosság?! erőmű 50-70%! Kihasználtság télen: 80-90% Kihasználtság nyáron: 10-20%

47 Energiatudatosság erőmű 50-70%! Kihasználtság télen: 80-90% Kihasználtság nyáron: 10-20%

48 Energiatudatosság erőmű 50-70%! 20-30%! Kihasználtság télen: 80-90% Kihasználtság nyáron: 10-20%

49 Energiatudatosság erőmű Kihasználtság télen: 80-90% 50-70%! 20-30%! Kihasználtság nyáron: 10-20%

50 Energiatudatosság erőmű 50-70%! 20-30%! Kihasználtság télen: 80-90% Kihasználtság nyáron: 10-20%

51 Energiatudatosság erőmű 20-30%! Kihasználtság télen: 80-90% Kihasználtság nyáron: 10-20%

52 Energiatudatosság erőmű 20-30%! Kihasználtság télen: 80-90% Kihasználtság nyáron: 10-20% 70-80%!

53 Városklíma jobbítás energiatudatossággal - Energetikai hatékonyság növelés - Környezeti hő-, és levegőszennyezés (CO2) minimalizálás - Felszabaduló villamos energia teljesítmény (kompresszoros hűtések minimalizálásával) - Felszabaduló villamos teljesítmények bevonása a közlekedésbe (egyéni-, és tömegközlekedés), környezeti levegőszennyezés csökkentése - stb.

54 Városklíma jobbítás energiatudatossággal A cél elérése érdekében üzleti érdekektől mentes energiapolitikai és szakmai koncepció kidolgozása szükséges, amely lehetőséget biztosít az optimális korszerűsítési irányokhoz. Városenergetikai tervezés

55 Műszaki intézkedések átértékelése talajszonda hőszivattyú napkollektor napenergia hasznosítás geotermikus energia hasznosítás Új kazánházak

56 Paneles lakóépületek felújítása Fűtési napok száma lecsökken

57 Paneles lakóépületek felújítása Fűtési napok száma lecsökken

58 Paneles lakóépületek felújítása Fűtési napok száma lecsökken

59 Paneles lakóépületek felújítása Fűtési napok száma lecsökken

60 Paneles lakóépületek felújítása Fűtési napok száma lecsökken

61 Energiatudatosság Gázkonvektoros lakóépületek

62 Elméleti intézkedések a városenergetikai tervezéshez

63 Társadalmi igény, ill. szükséglet (Felhasználók)  Valóságos szükségletek  Manipulált szükségletek  Rövid és hosszútávú szükségletek  Szükségletek kölcsönhatásai  Szükségletek szerkezete-aránya- flexibilitása  Társadalmi igény, szükséglet és erőforrások  Társadalmi igény index meghatározása

64 Társadalmi szükségleteket kiszolgáló termelés (energia)  Szükségletek kiszolgálási módja  Szükségletek kiszolgálási színvonala  A kiszolgálási színvonal javításának rövid és hosszútávú lehetőségei a gazdaságilag még elérhető hétköznapi technika színvonalán  Erőforrások a szükségletek kiszolgálásához  Szükséglet kiszolgálási kölcsönhatások  Szükségleteket kiszolgáló termelés (energia) szerkezete- aránya- flexibilitása  Termelőrendszer tagoltsága, teljesítmény és energiagazdálkodás

65 Az energiatermelés forrásai  Közvetlen források  Mesterségesen előállított források  Hulladékból származó források  Energiatermelést biztosító források aránya, az arányok változtathatóságának flexibilitása

66 Politikai döntések meghozatala (amelyben a) Politikai döntések meghozatala (amelyben a)  Társadalmi szegregáció korlátozásának mértéke  Egészségmegőrzés (prevenció), vagy eseménykövető gyógyítás minőségének rögzítése  Hosszútávú építkezés, vagy rövidtávú siker koncepció meghatározása  Regionális politika koncepcionális meghatározása  Politikai döntésekre alapozott fejlesztési terv, a normatívákkal hozzárendelt szakmai akcióterv rögzítése mellet.  Politikai döntési affinitás index meghatározása

67 Szociológiai célok (a politikai döntésektől függően)  Kis és nagyközösségek, valamint a lakótelepi gettosodási folyamatok megszüntetése  Közép és hosszútávú, új tartalmat biztosító fejlesztési koncepció meghatározása  Egészségtudatosság középpontba állítása  Értékmegörző - értéknövelő városrehabilitáció  Szociológiai célú döntési affinitási index meghatározása

68 Üzleti érdekektől mentes egészség-, környezet-, és energiakoncepció  Fajlagos energianormák  Város, mint energetikai egység követelmény rendszer felállítása amelynél a •hő és villamos-energia ellátás •közlekedés •hulladékgazdálkodás egy szerves egységet képez.

69 Cégbemutató 1. Névjegy: Név: Szilágyi Sándor Végzettség: Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar okleveles gépészmérnök – gépgyártás-technológiai szak

70 Cégbemutató 2. Életpálya: 1969-1986: Keletterv (korábban DTV), tervező 1986-1992: Debreceni Baromfifeldolgozó Vállalat, főenergetikus 1992-2005: Debreceni Egyetem MFK, főiskolai docens 1986- Komfort 2001 Épületgépész Tervező Kft, cégtulajdonos, ügyvezető Jelenleg a Hajdú-Bihar Megyei Mérnök Kamara épületgépészeti tagozatának elnöke

71 Cégbemutató 3. Szakmai tevékenység: • Oktatás – DE MFK – Módszer a jövőnkért • Kutatás-fejlesztés • Energetikai rendszerek veszteségelemzése • Mérnök szaktanácsadás

72 Cégbemutató 4. Szakmai elismerés:  ENSZ WIPO Aranyérem (2002) Tömegáram stabilizáló híd  BRUSSELS EURÉKA Aranyérem (2002) Prevention of infection in water system

73 Referenciák 5. Élelmiszeripar:  Kacsa és baromfifeldolgozó komplex épületgépészeti tervezés Hajdú-Bét, Debrecen  Kacsasütő-üzem komplex épületgépészeti tervezése, Kiskunhalas  Baromfi vágóhíd technológiai, szellőzési, ködtelenítési, valamint fűtőrendszerek, kiviteli tervezése, Nyírbátor  Baromfi tovább-feldolgozó üzem komplex épületgépészeti tervezése, Petneháza  Aranycsibe Baromfi-feldolgozó és Dobhús, Sertés- feldolgozó generál tervezés Tiszavasvári  Baskír Köztársaság, Állami Fajtatenyésztő Üzem vízi szárnyas vágóhíd, kacsa-, illetve liba-sütőüzem épületgépészeti, erős és gyengeáramú rendszereinek, valamint a mechanikai szennyvíztisztító üzem kiviteli tervezése

74 Referenciák 6. Gyógyszeripar:  Kenőcs és Tablettagyártó üzem sterilklíma-rendszer tervezése, Debrecen  DOTE Élettani Intézet hőellátását biztosító épületgépészeti tervezése, Debrecen  GSK (GlaxoSmithKline) Gyógyszergyártó cég energetikai korszerűsítés a hálós-rendszerű elemzési módszer alkalmazásával, Gödöllő

75 Referenciák 7. Egészségügy:  DOTE Fogorvos Tudományi Intézet épületgépészeti és elektromos tervezése, Debrecen  Marchot Ferenc kórház belgyógyászat és pszihiátriai épület rekonstrukciós tervezés, Eger  Berettyóújfalui Kórház, Rendelő és gyógyító részlegeinek rekonstrukciós tervezés, Berettyóújfalu  Karolina Kórház rekonstrukciós munkái Röntgen, Rendelőintézet Labor, Gyermekosztály, Mosonmagyaróvár

76 Referenciák 8. Szállodaipar:  600 ágyas szálloda épületgépészeti tervezése, Csernovci (Ukrajna)  Béke Hotel komplex épületgépészeti felújításának tervezése, Hajdúszoboszló  Hunguest Hotels szállodaegyüttes komplex épületgépészeti, és energetikai tervezése, központi napenergia hasznosító és központi tengervíz hő- hasznosító hőszivattyús rendszer kialakítása Herceg Novi (Montenegro)  DIVINUS Apartments Gold Siófok szálloda és Wellness épületgépészeti és uszodatechnológiai tervezése Siófok

77 Referenciák 9. Energetikai rekonstrukciók:  Városi lakónegyedek hőellátási rekonstrukciója, (kb.3000- 4000 lakás) Debrecen  Hajdúnánás város hőellátási rekonstrukciója  Püspökladány város hőellátási rekonstrukció  500 ágyas kórház hőellátási rekonstrukciója, Orosháza  A Gyulai Pándy Kálmán Kórház hőellátási rekonstrukciója  Hajdúszoboszló város hőellátási rekonstrukció tanulmány terve  Budapesti Kozma utcai Börtön és Fegyház komplex hőenergetikai rekontstrukciójának tervezése  FŐTÁV Zrt., Rózsakerti fűtőmű távfelügyeleti rendszerbe illesztés tender dokumentációja (gépészeti és elektromos)  FŐTÁV Zrt., Rákoskeresztúri fűtőmű (55 MW) távfelügyeleti rendszerbe illesztés tender dokumentációja (gépészeti,gyenge és erősáramú)  Mezőgazdasági termékek, hulladékok energetikai (kogeneráció) célú hasznosítására irányuló megvalósíthatósági tanulmány elkészítését, Berettyóújfalu

78 Referenciák 10. Közintézmények:  Andrássy Kastély épületgépészeti rekonstrukciós munkái,  Tiszadobi Gyermekváros munkái,  Református Kollégium bővítésének komplex tervezése, Debrecen  Dóczy Gimnázium rekonstrukció épületgépészeti tervezése, Debrecen  Létavértesi Általános Iskola rekonstrukció és bővítés épületgépészeti áttervezése  Debreceni Agrártudományi Egyetem rekonstrukciója, Debrecen  Siklósi Városi Kórház hőellátás korszerűsítés kiviteli terveinek elkészítése

79 Veszteségelemzés és koncepció tervezés hálós rendszerű módszerrel

80 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! Szilágyi Sándor Tel.: 06-30/965-2249 E-mail: szilagyi.sandor@komfort2001.t-online.hu


Letölteni ppt "Energy Information Service Package for Businesses (ESP) előadó: Szilágyi Sándor 2012. november 27. Győr Városenergetikai tervezés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések