Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EU-kommunikáció 2007-ben Szociális és Munkaügyi Minisztérium.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EU-kommunikáció 2007-ben Szociális és Munkaügyi Minisztérium."— Előadás másolata:

1 EU-kommunikáció 2007-ben Szociális és Munkaügyi Minisztérium

2 Témáink SZOCIÁLIS TERÜLETEN •Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év - 2007 –A sokszínűségért - A diszkrimináció ellen” kampány •Mainstream kormányzati munka –Roma Integráció Évtizede 2005-2015 –Nők elleni, családon belüli erőszak kampány – Európa Tanács –Fiatalok Lendületben Program (pl. Európai Ifjúsági Hét) FOGLALKOZTATÁSI TERÜLETEN •Európai Munkabiztonsági Hét •Lépj egyet előre! szakképzési program •Start Plusz, Start Extra program •European Job Days – EURES •Európai Foglalkoztatási Hét

3 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Az Európai Év Amszterdami Szerződés „... a Tanács … megfelelő intézkedéseket tehet a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés leküzdésére.„ (13. cikk (5) bekezdés) Jogi háttér •nem alapján történő hátrányos megkülönböztetés – EU egyik alapelve •2000/43/EK irányelv – a faji- vagy etnikai származás alapján történő diszkrimináció tilalma többek közt a foglalkoztatás, a szakképzés, az oktatás, az áruk és szolgáltatások, valamint a szociális védelem terén •2000/78/EK irányelv – a vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, kor és szexuális beállítottság alapján történő megkülönböztetés tilalma

4 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Az Európai Év háttere A tematikus év oka  késés/problémák az EUs direktívák harmonizálásában  egyenetlen végrehajtás a nemzeti jogszabályok terén  ismeretek hiánya  2004 Zöld könyv: figyelemfelkeltés! A tematikus év prioritásai  jogok – az egyenlőséghez és a megkülönböztetés-mentességhez való jog, a többszörös megkülönböztetés elleni fellépés  képviselet – a megkülönböztetést elszenvedők, valamint a nők és férfiak kiegyensúlyozott részvétele  elismerés – a sokféleség ünneplése  tisztelet – egy összetartóbb társadalom kialakítása

5 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Az Európai Év végrehajtása Jogszabályi háttér 771/2006/EK határozat Időtartam 2007. január 1. - december 31. Intézményrendszer –Nemzeti Végrehajtó Testület – SZMM Esélyegyenlőségi Főosztály –Szakértői Munkacsoport (civil, kormányzati, önkormányzati képviselet, EBH, NFÜ) Költségvetés 15 millió € (7,35 m€ EU + 7,65 m€ tagállamok) Az Európai Év magyar költségvetése 516 600 € (kb. 130 millió forint) – 50-50% társfinanszírozás

6 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Az Európai Év eseményei EU szint  Európa-szerte zajló információs kampány  „Egyenlőségi Csúcs” - nyitó és záró rendezvény  számos konferencia és esemény  Eurobarometer kutatások Magyar kormányzati intézkedések  6 intézkedés az Európai Év keretében  további források bevonása: pl. OFA pályázatok  „Mainstream” kormányzati munka – célcsoportok EP képviselők kapcsolódó programja Civil és egyéb szervezetek kapcsolódó programja

7 Szociális és Munkaügyi Minisztérium •Az Európai Év hat kormányzati intézkedése (Nemzeti Stratégia) 1. Partner konferencia és gála - 2007. március 5. 2. Országos Esélyegyenlőségi Hálózat – civil pályázatok 3. Kutatás 4. Esélyegyenlőségi tervek - pályázat 5. Záró konferencia – 2007. november 6. Kommunikáció – Média

8 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Információs és promóciós kampány EU: Media Consulta Magyarország: Presolution Communication Szlogen: Adj esélyt az esélynek! Csatlakozz hozzánk 2007-ben! Célkitűzés: • az év létezésének kommunikálása, • az év üzeneteinek eljuttatása a célcsoportokhoz, • figyelemfelkeltés a hat diszkriminációs okra, • tudatformálás, • hosszú távú együttműködések kiépítése az érintett szervezetekkel, egymás munkájának segítése.

9 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Célcsoportok •Általános közönség, különös tekintettel a fiatalokra •Politikai szereplők •Civil szervezetek •Ifjúsági szervezetek •Gazdasági szektor •Szociális partnerek •Média Fő üzenetek •“Az EU polgárainak joguk van az egyenlő esélyekhez, a diszkrimináció-mentességhez és a tisztelethez.” •“ A sokszínűségből előny származik és lehetőséget hordoz magában.” •“A sokféleség akkor virágozhat, ha mindenkinek egyenlő esélyeket adunk: az nem elég, hogy nem diszkriminálunk, - a társadalomnak minden területen egyenlő lehetőségeket kellene nyújtania.”

10 Szociális és Munkaügyi Minisztérium „A sokszínűségért - A diszkrimináció ellen” kampány 2003-2007 Az Európai Bizottság Foglalkoztatás, szociális ügyek és esélyegyenlőségi főigazgatósága ötéves páneurópai információs programot folytat. Célja a fajon vagy nemzetiségen, hiten vagy valláson, életkoron, fogyatékosságon, vagy szexuális orientáción alapuló diszkrimináció elleni küzdelem. Meg kívánja ismertetni a polgárokat az EU diszkriminációellenes törvényei által biztosított jogaikkal, a munkahelyi sokszínűség előnyeivel.

11 Szociális és Munkaügyi Minisztérium •Az EU Újságírói Díj azokat az újságírókat díjazza, akik a sokszínűség előnyeire és a diszkrimináció elleni küzdelem fontosságára hívják fel a figyelmet. •2006-ban két magyar sikert ünnepelhettünk: –Hargitai Miklós 2. helyezést ért el a Népszabadság Online- on publikált „A mi cigány lányunk” című cikkéért –Szabó Csillát jelölték a Fiatal Újságírók Különdíjra EU Újságírói Díj 2007

12 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Esélyév Különdíj 2007-ben: 2007-ben először minden nemzeti zsűri különdíjra is javasol egy cikket az európai zsűrinek. A különdíjra jelölés feltétele, hogy a cikk válassza témájául az esélyegyenlőséget, valamint hivatkozzon az egyenlő esélyek mindenki számára európai évre. •Különdíj: 2500 € értékű tanulmányút egy szabadon választott EU-országba. •Határidő: 2007. szeptember 30. •Eredményhirdetés: Esélyév záró- konferencia, Lisszabon Újságírói Díj 2007 c. könyv kiadása

13 Szociális és Munkaügyi Minisztérium EU Fotópályázat 2007: „Törj át a sztereotípián!” („Breaking Stereotypes”) Európa képző- és iparművész hallgatói kreatív állásfoglalásukat fejezhetik ki azzal, megmutatják alkotásaikat.

14 Szociális és Munkaügyi Minisztérium KAMIONTURNÉ Szeged, 2007. május 30. •Vox pops •Fényképfal •Vendégkönyv •Jelbeszéd-workshop •Filmvetítés •Mobil Ability Park •Teszteld érzékeidet. •Kamionos kvízjáték •Koncert •Sokszínűségi Karaoke Verseny Budapest, 2007. augusztus 8. Sziget Fesztivál nyitónap

15 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Sajtómunka (SZMM + Presolution Communications) •Évnyitó konferencia és gála + sajtóközlemény •Egyenlőségi csúcs, Berlin: 450 résztvevő, 16 miniszter •Együttműködés az Eurovíziós Dalversennyel + sajtóközlemény •Esélyév nagykövetek kinevezése + sajtóközlemény •Esélyév szpot: magyar nyelvű 30 mp-es szpot •Rendezvények: pl. Esélyegyenlőség napja és Európa nap a Budapesti Gazdasági Főiskolával közösen •Konferenciákon, szakvásárokon való részvétel •ÖNKORKÉP - hírlevél vidéki önkormányzatoknak és civil szervezeteknek •Záró konferencia

16 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Honlap EU-s honlap, magyar nyelven is: http://equality2007.europa.eu http://equality2007.europa.eu empl-year2007@cec.eu.int •Hírek •Online sajtószoba •Online eseménynaptár •Linkek, referenciák A tárca honlapján: •Kalendárium •Letölthető anyagok •Pályázatok •Külön e-mail: eselyev2007@szmm.gov.hu eselyev2007@szmm.gov.hu

17 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Az Európai Év nagykövetei: Palya Bea és Kaltenbach Jenő Az év nagykövetei olyan jól ismert, pozitív imázzsal rendelkező személyiségek, akik azonosulnak és egyetértenek a 2007 - Egyenlő esélyek mindenki számára európai év célkitűzéseivel, továbbá felkészültek arra, hogy aktívan és hatékonyan részt vegyenek az év népszerűsítésében.

18 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Olyan személyek, •akiknek élettörténete közvetlenül kapcsolódik az esélyévhez, •akik szembesültek a diszkriminációval és leküzdötték azt •akik hajlandóak megosztani történetüket a nyilvánossággal, írásban és audiovizuális módon is, •részt vesznek konferenciákon, egyéb eseményeken. Az év arcai – valódi élettörténetek Magyarországról 3 ilyen történetet kell továbbítanunk az EU felé június végéig. A történetekből 2 oldalas, illusztrációkkal ellátott szóróanyagok készülnek az adott ország nyelvén, médiasztorik alapanyagául szolgálhatnak. A Bizottsággal való egyeztetés után az EU tagországaiból beküldött legjobb 30 történetet angolra, németre és franciára fordítják és felteszik az Esélyév weboldalára.

19 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Nők elleni, családon belüli erőszak •Az Európa Tanács kampánya 2006 végétől 2008 márciusáig Célok: •köztudatformálás: a nők elleni erőszak az emberi jogok megsértése- valamennyi állampolgárnak fel kell lépnie azzal szemben •politikai akaratnyilvánítás és konkrét, az erőszakot visszaszorító intézkedésekhez szükséges hazai források biztosítása. •nemzeti cselekvési tervek és jogszabályok kidolgozása által hatékony intézkedések •az elért eredmények monitorozása szakértők, civil képviselők és kormányzati oldal képviselői segítségével

20 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Nők elleni, családon belüli erőszak Magyarországon –Nyitókonferencia miniszteri köszöntővel –Honlap •Az Európa Tanács kampány-honlapjának anyagai •Magyar anyagok, melyek a kampányban jönnek létre •Fejlemények a jogalkotás és jogalkalmazás körében •Hasznos linkek az áldozatok, segítők, jogalkotók és jogalkalmazók számára –Sajtópályázat: „Zéró tolerancia díj” –Reklámkampány az interneten a NANE egyesülettel három kiemelt üzenettel •Közszolgálati TV-ken szpotok –Publikációk: •Képviselői kézikönyv •Szórólapok

21 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Roma Integráció Évtizede Program 2005-2015 Cél: a romák társadalmi és gazdasági integrációjának felgyorsítása Kiemelt területek: oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy + kultúra, média, sport Támogatók: Vi l ágbank, Nyílt Társadalom Intézet (OSI) Résztvevők: kelet- és közép-európai országok Eszközök: stratégiai együttműködés –Társadalmi vita –Pályázatok –Együttműködés az egyenlő bánásmód hatóságaival –Honlap: http://www.romadecade.org http://www.romadecade.org Magyarország 2007. július 1-2008. június 30. között vezeti a programot a rotációs elv szerint

22 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Európai Ifjúsági Hét •2007. június 3-10. harmadik alkalommal: ifjúsági projektek, nemformális nevelési programok eredményeit vitatják meg. Cél a fiatalok aktív polgári szerepvállalása, együttműködés, szolidaritás erősítése •Kapcsolódó EU-s program: D-terv: Demokrácia, Dialógus, Diszkusszió •Kapcsolódó szervezet: EURODESK, honlappal, irodákkal - az Európai Bizottság támogatásával működő európai ifjúsági információ-szolgáltató hálózat: EU+Norvégia, Izland, Liechtenstein, több mint 900 regionális és helyi partnerrel. Fiataloknak és a velük foglalkozóknak nyújtanak telefonos, e- mailes és személyes információ-szolgáltatást az európai oktatási, képzési és kulturális kérdésekről. •A Fiatalok Lendületben Program 2007-2013 rendezvénye Öt alprogram: –„Fiatalok Európáért”: ifjúsági cserék –„Európai Önkéntes Szolgálat” –„Fiatalok a világban”: az ifjúsági munkában résztvevők cseréje –„Ifjúságsegítők támogatása”: képzések –Ifjúságpolitikai együttműködések: párbeszéd

23 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Európai Ifjúsági Hét •Kapcsolódó hazai esemény: Európai Hét Országos Ifjúsági Találkozója 2007. június 9. a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat szervezésében –Kiegészítő programok: vetélkedő, sport, játékok, rajzverseny, plakáttervezés, tánctanítás

24 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gyermeki Jogok Világnapja Gyermeki jogok világnapja: november 20. Kiemelt téma idén: élet- és egészségvédelem, életmentés •„Gyerekbuli” az Elektromos Sportcsarnokban 400 hátrányos helyzetű gyermeknek •Szakmai konferencia –Magyar Ifjúságért Díj, Miniszteri Dicséretek, Miniszteri Elismerő Oklevelek

25 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Munkahelyi biztonság Az Európai Munkavédelmi Ügynökség deklarált célja: a munkakörnyezet javításának ösztönzésére a munkahelyi egészséggel és biztonsággal kapcsolatos hasznos munkavédelmi információk terjesztése a közösségi szervezetek, a tagállamok és minden, munkavédelemben érintett felé. Az Európai Munkavédelmi Ügynökség magyarországi fókuszpontja, partnere az OMMF. •Európai Hét októberben 2000 óta évente –Idei téma: Váz- és izomrendszeri problémák – 2000 után ismét

26 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Munkahelyi biztonság Magyarországi események: Nyitó és záró rendezvény kapcsolódó kiadványokkal •Televíziós, rádiós és egyéb médiamegjelenések •3 regionális + egy országos munkavédelmi fórum ősszel •„Kezdeményezés az egészséges munkahelyért” program Ingyenes tájékoztató az ügynökségről, a kkv-k munkavédelmi feladatairól, két cég jó munkavédelmi gyakorlatának bemutatása. Jelentkezés: kem@presolution.hu –Szeptember 6. Szombathely –Szeptember 20. Kecskemét

27 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Munkahelyi biztonság •Nemzeti ügynökségi honlap: http://hu.osha.europa.eu Kontakt: Gádor János, OMMF gador@ommf.hugador@ommf.hu, tel.: 346-9454 gador@ommf.hu Az Európai Hét kampány honlapja: http://ew2007.osha.europa.eu

28 Szociális és Munkaügyi Minisztérium •A hálózati kapcsolatok kiépítése •Ismeretek bővítése, terjesztése: –sajtótájékoztatók, közlemények, film, videó, reklámanyagok –előadások, workshopok, szemináriumok –plakátversenyek, vetélkedők –partnerségek vállalatok, iskolák között –jószomszédi rendszerek nagy és kis munkáltatók között –Képzések – „hólabda módszer” a kulcsembereken keresztül •Kutatás, jó munkavédelmi gyakorlatok –pályázatok –vizsgálati napok, kockázatfelmérés •Szinergia, kapcsolódás: –Gyermekmunka elleni Világnap: június 12. Munkahelyi biztonság

29 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lépj egyet előre! •Uniós program 15 ezer szakképzetlen ember munkavállalásának elősegítése képzéssel a hiányszakmákban megyékre bontott keretszámokkal •Projektidőszak: 2006. január-2007. december •Célcsoport: C, D, E kategóriák (ESOMAR szerint) •Kommunikációs cél: a projekt ismertségének növelése egyszerű és motiváló üzeneteken keresztül •Sikeres projekt, sikeres kommunikáció: Háromszoros túljelentkezés 2. kör indítása •Kontakt: Soós Adrianna, FSZH, soosa@lab.hu tel.: 323-2011 soosa@lab.hu

30 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Lépj egyet előre! •Kommunikációs eszközök: –Road Show 12 nagyvárosban (2006. február-április) –Konferenciák •A pontos ismeretek átadása a résztvevő munkaügyi központok, képző intézmények számára •A munkaügyi központok sajtókapcsolatainak felhasználása –Arculati elemek: egységes szín, logó, betűtípus a meghívókon, slide-okon, szórólapokon, kitűzőkön stb. –Hirdetések, plakátok, outdoor •Intenzív médiakampány: újságcikkek, rádiós interjúk a projektvezetővel •Ingyenes és régiós lapok, apróhirdetések a célcsoport fogyasztási szokásaihoz alkalmazkodva •Kereskedelmi rádiós és TV-szpotok •Üzenet: a képzés mint az anyagi jólét elérésének eszköze •Ez esetben az internetes megjelenés nem annyira hangsúlyos

31 Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2007 II. félévében tervezett projektek TÁMOP 1. prioritás 1.1.1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának, foglalkoztatásának segítése 1.1.2. Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért 1.2.1. Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző járulékkedvezmények (Start plusz, Start extra) 1.3.1. A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként, I. fázis 1.4.1. Alternatív foglalkoztatási programok átmeneti támogatása 1.4.2. Mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét segítő eszközfejlesztő műhely és szolgáltatási hálózat TÁMOP 2. prioritás 2.1.1. Lépj egyet előre! 2.1.5. Munkahelyi képzések támogatása – középvállalatok 2.2.1. A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése 2.2.2. Pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése 2.3.3. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása 2.3.1. „Új pálya” program 2.5.1. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2.6.1. Az akkreditáció rendszerének kialakítása

32 Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2007 II. félévében tervezett projektek TÁMOP 5. prioritás 5.4.5. Gyermekek és fiatalok integrációs programjai 5.6.5. A fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása 5.6.8. A komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése 5.7.3. Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása 5.7.6. A fogyasztók kiszolgáltatottságának csökkentése TIOP3.1.1. TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések 3.2.1. Az integrált rendszer kereteinek megteremtése a foglalkoztatási szolgálat infrastrukturális fejlesztésével 3.2.2. A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése 3.3.1. A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése 3.4.1. Bentlakásos intézmények kiváltása 3.4.2. Bentlakásos intézmények korszerűsítése

33 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Start Plusz, Start Extra tervek •2007. július 1-jével indul a 43 milliárd Ft-os, járulékkedvezményt nyújtó program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának elősegítésére. •Célcsoportok: gyesről visszatérők, 50 év felettiek, alacsony iskolai végzettségűek, tartósan állást keresők. •Kommunikációs terv: 200 millió Ft-os keret A közbeszerzés miatt legkorábban novemberben indulhatnak a kampányok.

34 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Start Plusz, Start Extra tervek •2007. június 28.: sajtótájékoztató az MKIK-val és az IPOSZ-szal. •CD a munkáltatók számára, terjesztés a munkaadói szervezeteken és honlapjaikon keresztül, a TIT- és GTTSZ-, Szenior Fogl. Szöv.-együttműködés kihasználása •Tájékoztató füzet a célcsoportok tagjainak, terjesztés a munkaügyi központokban, védőnői hálózatban •Startvonal - információs zöld szám •Reklám és PR-riportok, kiemelve a női magazinokat •Kapcsolódás az Esélyév 2007-hez.

35 Szociális és Munkaügyi Minisztérium EURES EURES: európai állásközvetítői rendszer •A munkaügyi központok rendezvényei: –2006 a Munkavállalói Mobilitás Európai Éve volt. Idén hagyománnyá válnak az akkor megtartott események: a European Job Days rendezvényekkel –Állásbörzék –Online napok –Iskolai órák megtartása a témában –Szórólapok: évi 40 ezer db, aktualizálva szükség szerint •Lakossági fórumok

36 Szociális és Munkaügyi Minisztérium EURES •Együttműködések –Határ menti együttműködés: EURES-T Danubius Szlovákiával, saját honlap: eures-t-danubius.eu, –2009-től osztrák-magyar együttműködés –Sziget, EFOTT –Europe Direct irodák •Kontakt: Kövi László EU-projekt koordinátor, FSZH, kovil@lab.hu, tel.: 303-0810/120 kovil@lab.hu

37 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Európai Foglalkoztatási Hét •Minden évben egységes arculat a megbízott PR-es céggel: –mappák, –stand, –Saját szlogen a fő szlogen mellett –Saját kezdeményezésű társkonferencia –Egységes logó minden évben –Szóróajándékok: toll, pohár, tasak, bor, arckrém, méz… - kapcsolódva a bemutatott foglalkoztatási projektekben előállított termékekhez A rendezvényen állami intézmények, nemzeti minisztériumok, régiók, munkaügyi központok, kutatóintézetek, szociális partnerek, civil szervezetek több mint 50 előadáson vitatják meg a foglalkoztatás kérdéseit. A szervezetek és programok a kapcsolódó kiállításon mutatkoznak be.

38 Szociális és Munkaügyi Minisztérium Néhány kommunikációs tanulság •Szinergia: kapcsoljunk más eseményekhez, szervezetekhez, azok sajtókapcsolataihoz •Hólabda-módszer: kulcsemberek azonosítása •„Információ az információról” dilemma •Spirálelv: merjünk visszanyúlni már tárgyalt témához •Horgonyzás: kössük személyhez vagy látványos tárgyhoz a testtelen fogalmakat

39 Köszönjük a figyelmet! www.szmm.gov.hu


Letölteni ppt "EU-kommunikáció 2007-ben Szociális és Munkaügyi Minisztérium."

Hasonló előadás


Google Hirdetések