Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mezőgazdasági biztosítások

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mezőgazdasági biztosítások"— Előadás másolata:

1 Mezőgazdasági biztosítások
A GAK és Szaktanácsadói részére 2013. Június 25. Gödöllő Bodó Zsuzsanna

2 Érintett biztosítási módozatok
Hagyományos növénybiztosítások Díjtámogatott növénybiztosítások

3 Hagyományos növénybiztosítások
Jégkárbiztosítás (alap biztosítás) Viharkár biztosítás (kiegészítő biztosítás) Téli fagykárbiztosítás

4 Kárképek

5 Díjtámogatott biztosítások

6 A díjtámogatás rendszere jelenleg
2012. január 01-én hatályba lépett a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás rendszere. A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról a évi CLXVIII. Törvény, a évi CCXIII. Törvény az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról,valamint a 143/2011. (XII. 23.), a 21/2012. (III. 9.) és a 125/2012. (XII. 10.) VM rendelet ide vonatkozó részei rendelkeznek. Legfontosabb tudnivalók: Kizárólag növénybiztosításokra vonatkozik (szántóföldi növények és ültetvények) 3 féle támogatott szerződés típus („A, B és C”), Minimum 30%-os kárküszöböt határoztak meg „A” típusú szerződés esetében több káresemény együttes biztosíthatósága (csomagbiztosítás) Maximum 65%-os utólag fizetett támogatás ~3,1 Mrd keretösszeg 2013-ban

7 Tapasztalatok 2012-ben Bizalmatlanság az ügyfelek részéről:
szerződésadatok megadása – regisztrációs szám, integrátori szerződés átlaghozamok megadása, területadatok megadása, támogatás mértéke Bizalmatlanság az értékesítők részéről

8 Tapasztalatok 2012-ben Támogatások mértéke:
mintegy 1,5 mrd Ft értékű támogatott növénybiztosítási szerződés jött létre, maximális támogatásra fordítható keret 2,7 mrd Ft volt közel 1,5 mrd Ft EU-s támogatást veszítettek el a termelők, sokan igényeltek, de nem kötöttek támogatott növénybiztosítást

9 A termék rövid ismertetése
Az eddig értékesített Növény- és erdő elemi kár biztosítás termék a megszűnt és az új termék a jogszabályban meghatározottaknak megfelelően lett kialakítva. A biztosítók két egymástól elkülönülő biztosítási rendszert hoztak létre: 1. államilag támogatott 2. nem támogatott. 1. Államilag támogatott növénybiztosítás rendszere: A díjtámogatás igénybevételére jogosító szerződés típusok: • „A” típusú mezőgazdasági „csomag” biztosítás • „B” típusú mezőgazdasági biztosítás • „C” típusú mezőgazdasági biztosítás Térítés csak 30% kárküszöb elérése után! Az 5 és 30% közötti károk térítésére kiegészítő szerződés megkötésére van lehetőség: „D” típusú mezőgazdasági biztosítás – a díjára nem jár támogatás

10 Állami díjtámogatásos szerződések
„A” típusú mezőgazdasági „csomag” biztosítás: Biztosítási események: Tavaszi fagykár Téli fagykár Árvízkár Tűzkár Viharkár Jégkár Tőkiveréses kár Súlycsökkenési kár Minőségi kár Felhőszakadás kár Aszálykár A fenti biztosítási eseményekre kizárólag együttesen köthető biztosítási szerződés!

11 „B” típusú biztosítás biztosítási eseményei
• Jégkár • Tőkiveréses kár • Súlycsökkenési kár • Minőségi kár • Viharkár (homokverés kárral együtt!) • Téli fagykár • Tűzkár A fenti biztosítási eseményekre külön is köthető biztosítási szerződés!

12 „C” típusú mezőgazdasági biztosítás biztosítási eseményei
• Jégesőkár • Tőkiveréses kár • Súlycsökkenési kár • Minőségi kár • Aszálykár • Árvízkár • Téli fagykár • Tavaszi fagykár • Felhőszakadás kár • Viharkár • Tűzkár A fenti biztosítási eseményekre külön is köthető biztosítási szerződés! C-be tartozik minden olyan biztosítási konstrukció, ami nem A és B (pl. őszi búza önálló felhőszakadás-biztosítása). Valamennyi Magyarországon termesztett szántóföldi növénykultúrára és ültetvényre megköthető

13 Nem támogatott/önállóan nem köthető/ „D” típusú csomag
„D” típusú mezőgazdasági biztosítás: Ez a szerződés kizárólag az állami díjtámogatás igénybevételére jogosító biztosítási szerződésekhez, az alább felsorolt biztosítási eseményekre köthető. Az 5%-nál kisebb, valamint a 30%-nál nagyobb károkat nem térítik a biztosítók Biztosítási események: • Jégkár • Tőkiveréses kár • Súlycsökkenési kár • Minőségi kár • Viharkár • Tűzkár • Téli fagykár • Felhőszakadáskár • Homok veréskár • Árvízkár A fenti biztosítási eseményekre külön is köthető biztosítási szerződés (kivéve „A” csomagban)! A biztosítás tárgya: Valamennyi Magyarországon termesztett szántóföldi növénykultúrára és ültetvényre megköthető

14 Állami díjtámogatás igénybevételéhez elengedhetetlen
1. Csak a támogatást igénylő termelő részesül díjtámogatásban! A termelőnek jeleznie kell a támogatási igényét a területalapú támogatás igénylésekor. 2. Egy termelő, egy növénykultúra, egy biztosító (jogszabály)! 3. A termelőnek a teljes éves díjat be kell fizetnie a támogatás igénybe vételéhez. 4. A díjigazolást a biztosító szerződésenként állítja ki. Integrátoroknál az integrátornak kell kiállítani a biztosított részére a díjigazolást! 5. Szerződés benyújtása az MVH-nak! Meghatalmazással a biztosító is elvégezheti az adatszolgáltatást az ügyfél helyett (pdf formátumban) 6. Ügyfél-azonosító (regisztrációs szám)! A termelő minden esetben ellenőrizze azt!

15 Támogatás mértéke 2013-ban
Továbbra is a nettó biztosítási díj legfeljebb 65%-ának megfelelő mértékű támogatás vehető igénybe. A rendelkezésre álló keret túllépése esetén a támogatás mértéke az alábbi sorrendben csökken: a) „C típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések legfeljebb 30%-ig, b) „B” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések legfeljebb 40%-ig, c) „A” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések legfeljebb 55%-ig, d) mindhárom biztosítási típus arányosan. Támogatás mértéke 2013-ban: 10,67 millió EUR (3-3,1 mrd Ft)

16 Köszönöm a figyelmet!

17 Jégkár biztosítás 1 Tűz, villámcsapás és földcsuszamlás kockázatot is
tartalmaz Biztosítható növények: szántóföldi kultúrák, gyümölcs, szőlő 90, 70 és 50 %-os térítési módok Csak a közvetlen károk 5 % alatti kár nem térül Nem térülnek a térülnek súlycsökkenési és minőségi károk Előzetes adatközlés március 31-ig Tárgyév május 31-ig köthető csak

18 Jégkár biztosítás 2 Azonos növénykultúra teljes területét biztosítani kell A díjszámítás a terület (ha), hozam (t/ha) és az egységár (Ft/t) ismeretében végezhető el ! Az egységár az adatközlés után nem módosítható Az értékesítési/átvételi viszonyok megváltozásából adódó károk (sérült terményt nem veszik át) nem térülnek! A káresemény miatt elmaradó, viszont normál esetben teljes bizonyossággal felmerülő költségeket /pl. permetszer, növényvédőszer költségek/a kárkifizetéskor levonja a biztosító

19 Viharkár biztosítás Kiegészítő biztosítás, az alap a JKB-I.
Legalább 15 m/sec szélsebességű vihar által előidézett termésveszteséget térít (a megdőlés nem viharkár) Meteorológiai igazolás szükséges a viharról Kalászosok, hüvelyesek, rostnövények, repce, facélia, napraforgó, kukorica (külön záradékkal), alma és körte biztosíthatók A kockázatviselés ideje növényenként eltérő (feltételek) 90, 70 és 50 %-os térítés

20 Téli fagybiztosítás Kifagyás, felfagyás és kipállás károkat térít ha ezek mértéke újrahasznosítást igényel A biztosításba vont növényeknek tél végére a 4-6 leveles, gyökérváltáson túli állapotot el kell érniük. Őszi kalászosok, őszi káposztarepce és őszi takarmánykeverékek (pl. rozsos bükköny) biztosíthatók November 30-ig köthető, tárgyév március 31-ig bekövetkezett károk 20 %-át téríti Az újrahasznosításról igazolás kell küldeni május 31-ig

21 Díjtámogatott termék módosítások 2013-ra
Növénybesorolások változnak: A: 1. búza és kétszeres és egyéb búza (kivéve tönkölybúza) (GAB01), 2. árpa (GAB04), 3. káposztarepce (IPA02), 4. tritikále (GAB08), 5. rozs (GAB03), 6. napraforgómag (IPA17), 7. kukorica (GAB06), 8. borszőlő ültetvény (ULT19), 9. alma (ULT01), 10. hagyományos gyümölcsös alma (HAG01), 11. egyéb szőlőültetvény (ULT20), 12. körte (ULT15), 13. hagyományos gyümölcsös körte (HAG15).

22 Díjtámogatott termék módosítások 2013-ra
„B” típusú csomagba tartozik a növények döntő többsége: AGF01, BUR01, CUK01, GAB01 (búza és kétszeres és egyéb búza), GAB02 (zab) (durumbúza), GAB05 (zab), GAB06 (kukorica), GYU01, GYU02, GYU03, GYU04, GYU05, GYU08, GYU09, GYU10, HAG03, HAG04, HAG06, HAG07, HAG08, HAG09, HAG10, HAG16, HAG17, HAG18, HUV01, HUV02, HUV06, HUV08, IPA01 (szójabab), IPA06, IPA08, IPA10, IPA11, IPA12, IPA17 (napraforgómag), RIZ03, TAK18, TAK19, ULT03, ULT04, ULT06, ULT07, ULT08, ULT09, ULT10, ULT16, ULT17, ULT19, VET33 (hibrid kukorica), VET34 (hibrid napraforgó), ZOL01, ZOL02, ZOL04, ZOL05, ZOL08, ZOL12, ZOL13, ZOL14, ZOL16, ZOL22, ZOL23, ZOL25, ZOL26, ZOL27, ZOL28, ZOL30, ZOL32, ZOL35, ZOL36, ZOL37, ZOL38, ZOL40, ZOL41, ZOL43, ZOL45

23 Önrész Önrész (levonásos és abszolút önrészek)
Levonásos önrész: A kárrendezés során megállapított kártérítésnek a biztosítási szerződésben meghatározott százaléka, amelyet a kárküszöböt meghaladó károk esetében a kárrendezés során megállapított kártérítés összegéből kerül vonnak le. Abszolút önrész: Károsodott területre vonatkozó abszolút önrész: a károsodott területre vonatkozó biztosítási összegnek a biztosítási szerződésben meghatározott százaléka, amelyet a kárküszöböt meghaladó károk esetében a kárrendezés során megállapított kártérítés összegéből vonnak le. Üzemi szintű /teljes növénykultúrára vonatkozó/ abszolút önrész: a károsodott növénykultúra teljes üzemi szintű vetésterülete biztosítási összegének a biztosítási szerződésben meghatározott százaléka, melyet a kárküszöböt meghaladó károk esetében a kárrendezés során megállapított kártérítés összegéből vonnak le. Amennyiben abszolút és levonásos önrészt is tartalmaz a szerződés, abban az esetben a kárrendezés során megállapított kártérítésből először az abszolút önrészt, majd a fennmaradó összegből a levonásos önrészt vonják le. Választható önrészek: 10% kárból levonásos, 5% abszolút +10% levonásos, 10% abszolút, 3% üzemszintű, 10% üzemszintű

24 Önrész számítási példák
10% levonásos, 5% abszolút + 10% levonásos 1. A károsodott terület biztosítási összege: 1 millió Ft (1 növénytábla) A kár mértéke: 10% ( Ft) • 10% levonásos: % levonásos önrész (10.000) = Ft a kártérítés • 5% abszolút + 10% levonásos: % abszolút önrész (1 mFt * 0,05 = ) = % levonásos önrész ( * 0,1 = 5.000) = Ft a kártérítés 2. A károsodott terület biztosítási összege: 1 millió Ft (1 növénytábla) A kár mértéke: 20% ( Ft) • 10% levonásos: % levonásos önrész (20.000) = Ft a kártérítés % abszolút önrész (1 mFt * 0,05 = ) = % levonásos önrész ( * 0,1 = ) = Ft a Kártérítés 3. A károsodott terület biztosítási összege: 1 millió Ft (1 növénytábla) A kár mértéke: 50% ( Ft) • 10% levonásos: Ft a kártérítés • 5% abszolút + 10% levonásos: Ft a kártérítés


Letölteni ppt "Mezőgazdasági biztosítások"

Hasonló előadás


Google Hirdetések