Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mezőgazdasági biztosítások A GAK ÉS SZAKTANÁCSADÓI RÉSZÉRE 2013. JÚNIUS 25. GÖDÖLLŐ BODÓ ZSUZSANNA.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mezőgazdasági biztosítások A GAK ÉS SZAKTANÁCSADÓI RÉSZÉRE 2013. JÚNIUS 25. GÖDÖLLŐ BODÓ ZSUZSANNA."— Előadás másolata:

1 Mezőgazdasági biztosítások A GAK ÉS SZAKTANÁCSADÓI RÉSZÉRE 2013. JÚNIUS 25. GÖDÖLLŐ BODÓ ZSUZSANNA

2 Érintett biztosítási módozatok  Hagyományos növénybiztosítások  Díjtámogatott növénybiztosítások

3 Hagyományos növénybiztosítások  Jégkárbiztosítás (alap biztosítás)  Viharkár biztosítás (kiegészítő biztosítás)  Téli fagykárbiztosítás

4 Kárképek

5  Díjtámogatott biztosítások

6 A díjtámogatás rendszere jelenleg  2012. január 01-én hatályba lépett a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás rendszere.  A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról a 2011. évi CLXVIII. Törvény, a 2012. évi CCXIII. Törvény az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról,valamint a 143/2011. (XII. 23.), a 21/2012. (III. 9.) és a 125/2012. (XII. 10.) VM rendelet ide vonatkozó részei rendelkeznek.  Legfontosabb tudnivalók:  Kizárólag növénybiztosításokra vonatkozik (szántóföldi növények és ültetvények)  3 féle támogatott szerződés típus („A, B és C”),  Minimum 30%-os kárküszöböt határoztak meg  „A” típusú szerződés esetében több káresemény együttes biztosíthatósága (csomagbiztosítás)  Maximum 65%-os utólag fizetett támogatás  ~3,1 Mrd keretösszeg 2013-ban

7 Tapasztalatok 2012-ben  Bizalmatlanság az ügyfelek részéről:  szerződésadatok megadása – regisztrációs szám, integrátori szerződés  átlaghozamok megadása,  területadatok megadása,  támogatás mértéke  Bizalmatlanság az értékesítők részéről

8 Tapasztalatok 2012-ben  Támogatások mértéke:  mintegy 1,5 mrd Ft értékű támogatott növénybiztosítási szerződés jött létre,  maximális támogatásra fordítható keret 2,7 mrd Ft volt  közel 1,5 mrd Ft EU-s támogatást veszítettek el a termelők,  sokan igényeltek, de nem kötöttek támogatott növénybiztosítást

9 A termék rövid ismertetése  Az eddig értékesített Növény- és erdő elemi kár biztosítás termék a megszűnt és az új termék a jogszabályban meghatározottaknak megfelelően lett kialakítva.  A biztosítók két egymástól elkülönülő biztosítási rendszert hoztak létre:  1. államilag támogatott  2. nem támogatott.  1. Államilag támogatott növénybiztosítás rendszere:  A díjtámogatás igénybevételére jogosító szerződés típusok:  • „A” típusú mezőgazdasági „csomag” biztosítás  • „B” típusú mezőgazdasági biztosítás  • „C” típusú mezőgazdasági biztosítás  Térítés csak 30% kárküszöb elérése után!  Az 5 és 30% közötti károk térítésére kiegészítő szerződés megkötésére van lehetőség: „D” típusú mezőgazdasági biztosítás – a díjára nem jár támogatás

10 Állami díjtámogatásos szerződések  „A” típusú mezőgazdasági „csomag” biztosítás:  Biztosítási események:  Tavaszi fagykár  Téli fagykár  Árvízkár  Tűzkár  Viharkár  Jégkár  Tőkiveréses kár  Súlycsökkenési kár  Minőségi kár  Felhőszakadás kár  Aszálykár  A fenti biztosítási eseményekre kizárólag együttesen köthető biztosítási szerződés!

11 „B” típusú biztosítás biztosítási eseményei • Jégkár • Tőkiveréses kár • Súlycsökkenési kár • Minőségi kár • Viharkár (homokverés kárral együtt!) • Téli fagykár • Tűzkár A fenti biztosítási eseményekre külön is köthető biztosítási szerződés!

12 „C” típusú mezőgazdasági biztosítás biztosítási eseményei • Jégesőkár • Tőkiveréses kár • Súlycsökkenési kár • Minőségi kár • Aszálykár • Árvízkár • Téli fagykár • Tavaszi fagykár • Felhőszakadás kár • Viharkár • Tűzkár  A fenti biztosítási eseményekre külön is köthető biztosítási szerződés!  C-be tartozik minden olyan biztosítási konstrukció, ami nem A és B (pl. őszi búza önálló felhőszakadás-biztosítása).  Valamennyi Magyarországon termesztett szántóföldi növénykultúrára és ültetvényre megköthető

13 Nem támogatott/önállóan nem köthető/ „D” típusú csomag  „D” típusú mezőgazdasági biztosítás :  Ez a szerződés kizárólag az állami díjtámogatás igénybevételére jogosító biztosítási  szerződésekhez, az alább felsorolt biztosítási eseményekre köthető. Az 5%-nál kisebb,  valamint a 30%-nál nagyobb károkat nem térítik a biztosítók  Biztosítási események:  • Jégkár  • Tőkiveréses kár  • Súlycsökkenési kár  • Minőségi kár  • Viharkár  • Tűzkár  • Téli fagykár  • Felhőszakadáskár  • Homok veréskár  • Árvízkár  A fenti biztosítási eseményekre külön is köthető biztosítási szerződés (kivéve „A” csomagban)!  A biztosítás tárgya:  Valamennyi Magyarországon termesztett szántóföldi növénykultúrára és ültetvényre megköthető

14 Állami díjtámogatás igénybevételéhez elengedhetetlen  1. Csak a támogatást igénylő termelő részesül díjtámogatásban! A termelőnek jeleznie kell a támogatási igényét a területalapú támogatás igénylésekor.  2. Egy termelő, egy növénykultúra, egy biztosító (jogszabály)!  3. A termelőnek a teljes éves díjat be kell fizetnie a támogatás igénybe vételéhez.  4. A díjigazolást a biztosító szerződésenként állítja ki. Integrátoroknál az integrátornak kell kiállítani a biztosított részére a díjigazolást!  5. Szerződés benyújtása az MVH-nak! Meghatalmazással a biztosító is elvégezheti az adatszolgáltatást az ügyfél helyett (pdf formátumban)  6. Ügyfél-azonosító (regisztrációs szám)! A termelő minden esetben ellenőrizze azt!

15 Támogatás mértéke 2013-ban  Továbbra is a nettó biztosítási díj legfeljebb 65%-ának megfelelő mértékű támogatás vehető igénybe.  A rendelkezésre álló keret túllépése esetén a támogatás mértéke az alábbi sorrendben csökken:  a) „C típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések legfeljebb 30%-ig,  b) „B” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések legfeljebb 40%-ig,  c) „A” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződések legfeljebb 55%-ig,  d) mindhárom biztosítási típus arányosan.  Támogatás mértéke 2013-ban: 10,67 millió EUR (3-3,1 mrd Ft)

16  Köszönöm a figyelmet!

17 Jégkár biztosítás 1  Tűz, villámcsapás és földcsuszamlás kockázatot is tartalmaz  Biztosítható növények: szántóföldi kultúrák, gyümölcs, szőlő  90, 70 és 50 %-os térítési módok  Csak a közvetlen károk  5 % alatti kár nem térül  Nem térülnek a térülnek súlycsökkenési és minőségi károk  Előzetes adatközlés március 31-ig  Tárgyév május 31-ig köthető csak

18 Jégkár biztosítás 2  Azonos növénykultúra teljes területét biztosítani kell  A díjszámítás a terület (ha), hozam (t/ha) és az egységár (Ft/t) ismeretében végezhető el !  Az egységár az adatközlés után nem módosítható  Az értékesítési/átvételi viszonyok megváltozásából adódó károk (sérült terményt nem veszik át) nem térülnek!  A káresemény miatt elmaradó, viszont normál esetben teljes bizonyossággal felmerülő költségeket /pl. permetszer, növényvédőszer költségek/a kárkifizetéskor levonja a biztosító

19 Viharkár biztosítás  Kiegészítő biztosítás, az alap a JKB-I.  Legalább 15 m/sec szélsebességű vihar által előidézett termésveszteséget térít (a megdőlés nem viharkár)  Meteorológiai igazolás szükséges a viharról  Kalászosok, hüvelyesek, rostnövények, repce, facélia, napraforgó, kukorica (külön záradékkal), alma és körte biztosíthatók  A kockázatviselés ideje növényenként eltérő (feltételek)  90, 70 és 50 %-os térítés

20 Téli fagybiztosítás  Kifagyás, felfagyás és kipállás károkat térít ha ezek mértéke újrahasznosítást igényel  A biztosításba vont növényeknek tél végére a 4-6 leveles, gyökérváltáson túli állapotot el kell érniük.  Őszi kalászosok, őszi káposztarepce és őszi takarmánykeverékek (pl. rozsos bükköny) biztosíthatók  November 30-ig köthető, tárgyév március 31-ig bekövetkezett károk 20 %-át téríti  Az újrahasznosításról igazolás kell küldeni május 31-ig

21 Díjtámogatott termék módosítások 2013-ra  Növénybesorolások változnak:  A:  1. búza és kétszeres és egyéb búza (kivéve tönkölybúza) (GAB01),  2. árpa (GAB04),  3. káposztarepce (IPA02),  4. tritikále (GAB08),  5. rozs (GAB03),  6. napraforgómag (IPA17),  7. kukorica (GAB06),  8. borszőlő ültetvény (ULT19),  9. alma (ULT01),  10. hagyományos gyümölcsös alma (HAG01),  11. egyéb szőlőültetvény (ULT20),  12. körte (ULT15),  13. hagyományos gyümölcsös körte (HAG15).

22 Díjtámogatott termék módosítások 2013-ra  „B” típusú csomagba tartozik a növények döntő többsége:  AGF01, BUR01, CUK01, GAB01 (búza és kétszeres és egyéb búza), GAB02 (zab)  (durumbúza), GAB05 (zab), GAB06 (kukorica), GYU01, GYU02, GYU03, GYU04,  GYU05, GYU08, GYU09, GYU10, HAG03, HAG04, HAG06, HAG07, HAG08, HAG09,  HAG10, HAG16, HAG17, HAG18, HUV01, HUV02, HUV06, HUV08, IPA01 (szójabab),  IPA06, IPA08, IPA10, IPA11, IPA12, IPA17 (napraforgómag), RIZ03, TAK18, TAK19,  ULT03, ULT04, ULT06, ULT07, ULT08, ULT09, ULT10, ULT16, ULT17, ULT19, VET33  (hibrid kukorica), VET34 (hibrid napraforgó), ZOL01, ZOL02, ZOL04, ZOL05, ZOL08,  ZOL12, ZOL13, ZOL14, ZOL16, ZOL22, ZOL23, ZOL25, ZOL26, ZOL27, ZOL28,  ZOL30, ZOL32, ZOL35, ZOL36, ZOL37, ZOL38, ZOL40, ZOL41, ZOL43, ZOL45

23 Önrész  Önrész (levonásos és abszolút önrészek)  Levonásos önrész: A kárrendezés során megállapított kártérítésnek a biztosítási szerződésben meghatározott százaléka, amelyet a kárküszöböt meghaladó károk esetében a kárrendezés során megállapított kártérítés összegéből kerül vonnak le.  Abszolút önrész: Károsodott területre vonatkozó abszolút önrész: a károsodott területre vonatkozó biztosítási összegnek a biztosítási szerződésben meghatározott százaléka, amelyet a kárküszöböt meghaladó károk esetében a kárrendezés során megállapított kártérítés összegéből vonnak le.  Üzemi szintű /teljes növénykultúrára vonatkozó/ abszolút önrész: a károsodott növénykultúra teljes üzemi szintű vetésterülete biztosítási összegének a biztosítási szerződésben meghatározott százaléka, melyet a kárküszöböt meghaladó károk esetében a kárrendezés során megállapított kártérítés összegéből vonnak le.  Amennyiben abszolút és levonásos önrészt is tartalmaz a szerződés, abban az esetben a kárrendezés során megállapított kártérítésből először az abszolút önrészt, majd a fennmaradó összegből a levonásos önrészt vonják le.  Választható önrészek: 10% kárból levonásos, 5% abszolút +10% levonásos, 10% abszolút, 3% üzemszintű, 10% üzemszintű

24 Önrész számítási példák  10% levonásos, 5% abszolút + 10% levonásos  1. A károsodott terület biztosítási összege: 1 millió Ft (1 növénytábla)  A kár mértéke: 10% (100.000 Ft)  • 10% levonásos: 100.000 - 10% levonásos önrész (10.000) = 90.000 Ft a kártérítés  • 5% abszolút + 10% levonásos:  1. 100.000 - 5% abszolút önrész (1 mFt * 0,05 = 50.000) = 50.000  2. 50.000 - 10% levonásos önrész (50.000 * 0,1 = 5.000) = 45.000 Ft a kártérítés  2. A károsodott terület biztosítási összege: 1 millió Ft (1 növénytábla)  A kár mértéke: 20% (200.000 Ft)  • 10% levonásos: 200.000 -10% levonásos önrész (20.000) = 180.000 Ft a kártérítés  • 5% abszolút + 10% levonásos:  1. 200.000 - 5% abszolút önrész (1 mFt * 0,05 = 50.000) = 150.000  2. 150.000 - 10% levonásos önrész (150.000 * 0,1 = 15.000) = 135.000 Ft a  Kártérítés  3. A károsodott terület biztosítási összege: 1 millió Ft (1 növénytábla)  A kár mértéke: 50% (500.000 Ft)  • 10% levonásos: 450.000 Ft a kártérítés  • 5% abszolút + 10% levonásos: 405.000 Ft a kártérítés


Letölteni ppt "Mezőgazdasági biztosítások A GAK ÉS SZAKTANÁCSADÓI RÉSZÉRE 2013. JÚNIUS 25. GÖDÖLLŐ BODÓ ZSUZSANNA."

Hasonló előadás


Google Hirdetések