Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Badak Béla okl. könyvvizsgáló

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Badak Béla okl. könyvvizsgáló"— Előadás másolata:

1 Badak Béla okl. könyvvizsgáló E-mail: badak@bmentor.hu
Adószakértői tagozat Beruházási támogatások De minimis támogatások - Mezőgazdasági beruházási támogatások - Regionális beruházási támogatások Badak Béla okl. könyvvizsgáló

2 De minimis támogatás Fogalma: Római szerződés
1998/2006/EK bizottsági rendelet - 1535/2007/EK bizottsági rendelet (agrár) 875/2007/EK bizottsági rendelet (halászat) Csak a bizottsági rendelet száma alapján lehet eldönteni milyen támogatás.

3 De minimis támogatásokat (1998/2006/EK) kik nem vehetik igénybe I.
a.) Halászathoz vagy akvakulturához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások b.) szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozásoknak. c.) Mezőgazdasági termelést folytató vállalkozások

4 De minimis támogatásokat (1998/2006/EK) kik nem vehetik igénybe II.
d.) Kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozások teherszállító járművek megvásárlásához, e.) Nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott támogatás esetei (külön szabályozzák), f.) import áruk helyett hazai áruk használatától függő támogatás megléte,

5 Export támogatások g.) Harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása: - az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás; - értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás;

6 Közlekedési ágazat és a de minimis támogatások
Bármely három pénzügyi év időszakában a közúti szállítás terén működő vállalkozás részére odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatás összege nem haladhatja meg a €-t. (Kereskedelmi teherszállító járművek beszerzéséhez nem nyújtható támogatás)

7 De minimis támogatások mértéke
Minden egyéb vállalkozás esetén: Támogatás mértéke: € (jelenértéken) Bármely három pénzügyi év időszakában bármely vállalkozás részére odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatás összege nem haladhatja meg a határértéket.

8 De minimis támogatások korlátozása
A csekély összegű (de minimis) támogatást nem lehet –vagy csak részben - igénybe venni, ha az olyan beruházáshoz kapcsolódik, amelynél a korábban adott állami támogatással összevonva, olyan támogatási intenzitást eredményezne, amely túllépi az adott területen a érvényes intenzitási küszöbértéket. (Regionális beruházási támogatás határ)

9 De minimis támogatások a mezőgazdaságban I.
A mezőgazdasági termékek termelésével foglalkozó társaságok vehetik igénybe. től a mezőgazdasági termékek feldolgozásával, kereskedelmével vagy marketingjével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás nem tartozik az agrár de minimis támogatások hatálya alá, ettől az időponttól de minimis támogatások hatálya alá esik.

10 Agrár de minimis támogatások
EU 1535/2007 rendelete foglalkozik vele. 3 pénzügyi év a támogatás határideje. Mezőgazdasági vállalkozások Kik tartoznak ide? A mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó vállalkozások

11 Agrár de minimis támogatások nem vehetők igénybe
a) olyan támogatás esetén, amelynek összege a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre; b) az exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatások esetén c) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás esetén.

12 Létező Agrár de minimis támogatások I.
1. Anyakecske tartás támogatása Mértéke: 3000 Ft/anyakecske/év 2. Anyajuhtartás A támogatás mértéke 650 Ft/anyajuh/év stb. Támogatás mértéke: € (jelenértéken) Három (egymást követő) pénzügyi év alatt lehet igénybe venni .

13 De minimis támogatás korlátai
A mezőgazdasági ágazat különböző vállalkozásainak ily módon juttatott kumulatív összeg nem haladhatja meg bármely hároméves időszakban az I. mellékletben tagállamonként (1535/2007/EK) meghatározott értéket. Ez Magyarország esetében az éves termelés 0,3%-a.

14 De minimis támogatás halászati ágazat esetén I.
A 875/2007/EK rendelet szabályozza Nem vehető igénybe támogatás a következő esetekben: a) olyan támogatás, amelynek összege a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre; b) az importárukkal szemben hazai áruk felhasználásához kötött támogatások;

15 De minimis támogatás halászati ágazat esetén II.
c) az exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatások: - exportált mennyiséggel - az értékesítési hálózatok kialakításával és működtetésével, - az export-tevékenységgel kapcsolatban felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül összefüggő támogatások; d) a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott támogatás;

16 De minimis támogatás halászati ágazat esetén III.
e) halászhajók vásárlására, illetve építésére irányuló támogatás; f) A tonnatartalomban vagy teljesítményben kifejezett halászati kapacitás növelésére irányuló támogatás, kivéve ha az adott támogatás a főfedélzetnek modernizációjára irányul.

17 De minimis támogatás halászati ágazat esetén IV.
Az egyazon vállalkozás részére három egymást követő pénzügyi évben odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatások teljes összege nem haladhatja meg a €-t. Magyarország esetében összes ilyen címen adott támogatás €. lehet. Jelenleg nincs halászati de minimis támogatás!

18 De minimis támogatások fajtái I.
Csak átlátható csekély összegű (de minimis) támogatásokra alkalmazható. Átláthatósági feltétel: Előzetesen pontosan kiszámítható a bruttó támogatástartalom anélkül, hogy kockázatértékelést kellene végezni.

19 De minimis támogatások fajtái II.
a.) készpénz formájában nyújtott támogatások, b.) kamat támogatások c.) maximalizált összegű adókedvezmények d.) tőkeinjekciókból álló támogatás (abban az esetben ha az állami tőkeinjekció teljes összege alacsonyabb a csekély összegű (de minimis) felső határnál.

20 De minimis támogatások fajtái III.
e.) A kockázati tőkebefektetési intézkedésekből álló támogatás: ha az érintett kockázati tőkebefektetési program minden egyes célvállalkozásnak csupán az adott csekély összegű (de minimis) felső határig nyújt tőkét.

21 De minimis támogatások fajtái IV.
f.) A hitelekből álló támogatás: Csak akkor átlátható csekély összegű (de minimis) támogatás, amennyiben a bruttó támogatástartalmat a támogatás odaítélésekor érvényes piaci kamatok alapján számították ki. 

22 De minimis támogatások fajtái V.
g.) A kezességvállalási program keretében a pénzügyi nehézségekkel nem küzdő kis- és közép vállalkozásoknak nyújtott egyedi támogatás keretében nyújtott, alapul szolgáló hitel garantált összege vállalkozásonként nem több mint €.

23 De minimis támogatások fajtái VI.
h.) A kezességvállalási program keretében a pénzügyi nehézségekkel nem küzdő, a közúti szállításban működő vállalkozásoknak nyújtott egyedi támogatási program keretében nyújtott, alapjául szolgáló hitel garantált összege vállalkozásonként nem haladhatja meg a €-t. A garancia nem lépheti túl az alapul szolgáló hitel 80%-át.

24 De minimis támogatások fajtái támogatási mód szerint
a.) Közvetlenül kapott támogatás - Dátuma: amikor a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezett- re ruházzák (odaítélésének dátuma) - Árfolyam: A támogatási kérelem benyújtásának napját megelőző hónap utolsó napján érvényes MNB deviza árfolyam szerint számolva.

25 Közvetlenül kapott támogatások fajtái
1. Különböző jellegű bér és egyéb támogatások. Ezekre jellemző, hogy általában hosszabb ideig tartanak, és több részletben kerülnek kifizetésre. Ebben az esetben jelenérték számítással kell a támogatás megadásának időpontjára kiszámítani a támogatás mértékét.

26 Közvetlenül kapott támogatások fajtái
2. Pályázatokon keresztül kapott támogatások A pályázat típusától függ milyen jellegű. (egy összegben vagy több részletben kerül kifizetésre) Mindkét esetben lényeges az időpontok megfelelő dokumentálása (beadás, döntés).

27 De minimis támogatások összegének számítása:
Támogatás összege: A több részletben kapott támogatásokat jelenérték számítással kell kiszámítani a támogatás időpontjára: PV=Ön x 1/(1+l)n N az időszak száma (ez lehet év, vagy hónap) Ön az n.-k időszakban kapott támogatás összege

28 De minimis támogatások összegének számítása:
l: éves leszámítolási kamatláb értéke ( ha hónap az időszak, akkor az éves kamatlábat osztani kell 12-vel). Számítási módja: A referencia alapkamatlábhoz ( r) főszabályként 100 bázispontnak megfelelő kamatfelárat kell hozzáadni.

29 De minimis támogatások összegének számítása:
l = r + 1% A Pénzügyminisztérium közzéteszi a támogatások elszámolásához szükséges referencia alapkamatláb éves értékeit. ( r = referencia alapkamatláb ) ,01 % l= r+1% = 11,01 %

30 De minimis támogatás tartalom kamatkedvezmény esetén:
Kedvezményes kamatozású hitelek ( Új Magyarország MFB hitel ): I. A teljes támogatástartalom kiszámítása: 1. A kedvezményes hitel futamideje alatt minden egyes évre külön-külön ki kell számítani a referencia kamatláb alkalmazásával mennyi volt az egyes években kapott támogatás érték.

31 De minimis támogatás tartalom kamatkedvezmény esetén:

32 De minimis támogatás tartalom kamatkedvezmény esetén:
2. Az egyes évekre kapott támogatás értékeket a leszámítolási kamatláb alkalmazásával jelenérték számítással kell visszaszámolni a döntés idejére , és az így kiszámított támogatás tartalom lesz a de minimis támogatás értéke. Kiváló hitelminősítés és alacsony biztosítékkal fedezettség esetén a kamat felár 100 százalékpont.

33 De minimis támogatás tartalom kamatkedvezmény esetén:
Kamat felár 1%, összes kamat 12,08 %. Ha a beruházáshoz 6% kedvezményes kamatozású hitelt ad az MFB, akkor a kamat különbözet 12,08%-6% = 6,08% A felvett hitel összeg ismeretében pl Ft évente kiszámolható mennyi volt a kamat támogatás ( A meg nem fizetett kamat )

34 De minimis támogatás tartalom kamatkedvezmény esetén:
Évente a kamat támogatás : Ft x 6,06% = Ft Ha a hitel futamideje 10 év: támogatás tartalom 1. év = *1/(1,1208)1 2. év = * 1/(1,1208)2 . 10. év = * 1/(1,1208)10

35 De minimis támogatás tartalom kamatkedvezmény esetén:
A teljes támogatás tartalom 10 év alatt: Ft A három pénzügyi év alatt Euronak megfelelő támogatás kapható.

36 De minimis támogatások fajtái:
b.) Közvetett támogatások (Csak a meg nem fizetett adó számít támogatásnak) - Az adózó a bevallás benyújtásával szerzi meg a kedvezményt , ezért a bevallás benyújtásának napját kell a támogatás megszerzésének tekinteni.

37 De minimis támogatások fajtái:
- A meg nem fizetett adó összegét kell átszámolni euróra. - Az átszámításhoz használandó árfolyam: az adóév utolsó napján érvényes MNB € árfolyam

38 De minimis támogatásnak minősülő adóalap és adókedvezmények I.
2004. évtől: 1. Kis és közepes vállalkozások beruházási adóalap kedvezménye (max. 30 millió Ft.) 2. Kis és közepes vállalkozások adó kedvezménye a beruházási hitelek kamatai után. ( után megkötött szerződések esetén max. 6 millió Ft )

39 De minimis támogatásnak minősülő adóalap és adókedvezmények II.
2005. évtől: 1. Szabadalom, mintaoltalom adóalap kedvezménye 2. Foglalkoztatási adóalap kedvezmény mikro vállalkozások részére 3. Kisvállalkozók 100% ÉCS alkalmazási lehetősége területileg leghátrányosabb 48 kistérségben, új, tevékenységét közvetlenül szolgáló eszköz után

40 De minimis támogatásnak minősülő adóalap és adókedvezmények III.
2006. évtől: 1. 10% adókulcs alkalmazása a társasági adóban, max. 5 millió Ft adóalapig, 6% lesz a de minimis támogatás mértéke. 2. Növényfajta oltalom (A évi szabadalom, mintaoltalom kedvezmény bővül vele) Adóév utolsó napján kis és középvállalkozás alkalmazhatja. 3. Szoftverfejlesztés bérköltség adókedvezménye

41 De minimis támogatásnak minősülő adóalap és adókedvezmények IV.
2007. évtől Elektronikus adóbevallás kedvezménye 2. Szövetkezeti közösségi alap képzése arányában érvényesített adókedvezmény (közösségi alap 6,5 %-a adókedvezmény)

42 De minimis támogatásnak minősülő adóalap és adókedvezmények IV.
2008. Évtől Megszűnik az elektronikus bevallás kedvezménye Átalakul a sávos bevallás kedvezménye 10% adókulcs alkalmazása a társasági adóban, max. 50 millió Ft adóalapig, 6% lesz a de minimis támogatás mértéke.

43 De minimis támogatásokkal kapcsolatos teendők
Idejében beszerezni azokat a dokumentumokat, amelyek alapján a kapott támogatások besorolhatóak Kialakítani a 3 éves csúszó nyilvántartást - A kiegészítő mellékletben érdemes szerepeltetni az adott évi de minimis támogatásokat, így utólag könnyebb lesz követni azok alakulását.

44 Mezőgazdasági beruházási támogatások
A mezőgazdasági termékek elsődleges előállításához szükséges beruházások - kis és középvállalkozásoknak minősülő gazdaságokban - megvalósításához adó és adó alapkedvezményeket lehet igénybe venni. Ezt az 1857/2006 EK rendelet szabályozza.

45 Mezőgazdasági beruházási támogatások
Az így igénybe vett kedvezmények összege –a meg nem fizetet adó tekintetében - nem haladhatja meg három pénzügyi évben a 400 000 eurot, illetve különösen hátrányos térségek esetén az 500 000 eurot. A támogatási intenzitás korlát itt is megjelenik. Az adott terület besorolása szabja meg. 40%-60%

46 Mezőgazdasági beruházási támogatások
A beruházás célkitűzése lehetnek: a) a termelési költségek csökkentése b) az előállítás javítása és átcsoportosítása c) minőségjavítás d) a természeti környezet megóvása és minőségének javítása, vagy a higiéniai körülmények vagy az állatjóllét színvonalának javítása.

47 Mezőgazdasági beruházási támogatások
Az elszámolható kiadások közé tartoznak az alábbiak: a) ingatlanok építése, megszerzése vagy fejlesztése; b) gépek és berendezések - ideértve a számítógépes szoftvereket is - vásárlása vagy lízingelése, az adott eszköz piaci értékének erejéig;

48 Mezőgazdasági beruházási támogatások
az előző pontokban szereplő kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, mint az építészek, mérnökök és tanácsadók díjai, a megvalósíthatósági tanulmányok, valamint a szabadalmak és használati engedélyek megszerzése.

49 Mezőgazdasági beruházási támogatások
Társasági adó esetén: 1. Beruházási adóalap csökkentés 2. Kisvállalkozások beruházási hitel kamatkedvezménye 3. Sávos adózás miatt 10% társasági adó

50 Mezőgazdasági beruházási támogatások
Egyéni vállalkozó esetén 1. Beruházási adóalap csökkentés 2. Kisvállalkozások beruházási hitel kamatkedvezménye 3. Sávos adózás miatt 10% vállalkozói személyi jövedelemadó Csak 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállalkozó veheti igénybe.

51 Regionális beruházási támogatások fajtái
A társasági adótörvény lehetőséget ad választásra bizonyos adó és adóalap kedvezmények esetében, amelyek vagy de minimis támogatásnak, vagy regionális beruházási támogatásnak minősíthetők. Jelenleg a következő adó és adóalap kedvezmények esetén lehet választani:

52 Regionális beruházási támogatások fajtái
1. Beruházási adóalap csökkentés max. 30 millió forint. 2. Kis és középvállalkozások kamatkedvezménye. A beruházási hitelkamatok max 40%-a, de legfeljebb 6 millió forint. 3. A leghátrányosabb 48 kistérségben üzembe helyezett új műszaki gép, berendezés, jármű (kivéve személygépkocsi) esetén 100% ÉCS.

53 Támogatási intenzitások I.
A regionális iránymutatás szerinti beruházási támogatások esetében a következő maximális támogatási intenzitások engedélyezhetők: a) Észak-Magyarország, Észak- Alföld, Dél- Alföld, Dél-Dunántúl tervezési- statisztikai régiókban 50%, b) Közép-Dunántúl tervezési statisztikai régióban 40%, c) Nyugat-Dunántúl tervezési- statisztikai régióban és Pest megyében 30%,

54 Támogatási intenzitások II.
d) Budapesten január 1-jétől 25%, január 1-jétől 10%. A fenti területi besorolás szerinti támogatási intenzitások -a szállítási ágazat és nagyberuházások kivételével- kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, középvállalkozások esetében 10 százalékponttal növekednek.

55 De minimis és regionális beruházási támogatások közötti kapcsolat
től a de minimis támogatásokon keresztül a vállalkozásoknak juttatott kedvezményt össze kell vonni az egyéb támogatásokkal, és így együttesen nem haladhatják meg a támogatási küszöbértéket.

56 Igénybevételi korlát I.
Pl. budapesti székhelyű vállalkozások részére a támogatási küszöbérték 25%. Ha kisvállalkozó, akkor ez 20%-al növekszik. Egy beruházás értéke Ft. Kapott Ft állami támogatást amely 35%.

57 Igénybevételi korlát II.
További de minimis támogatást csak 10% erejéig vehet igénybe a támogatási küszöbérték meghaladása nélkül. Azaz ha beruházási adóalap csökkentő támogatást vesz igénybe, akkor a Ft 16 %-a számit támogatásnak. De a küszöbérték miatt csak 10%-ot vehet igénybe. A Ft adócsökkentés helyett csak Ft-ot.

58 Igénybevételi korlát III.
Az előbbi példa Észak-Magyarország régió esetén módosul. Ott 50% +20% a támogatási küszöbérték, tehát az előbbi példa a 35% +16% támogatással belül van a küszöbértéken. Itt még van lehetőség egyéb támogatás igénybevételére.

59 Igénybevételi korlát IV.
A beruházást hitel felvételével valósítja meg, és eFt hitelt vesz fel a megvalósításhoz. Az éves kamata 6%. Ennek a kamatnak 40%-t adócsökkentő kedvezményként elszámolhatja. Ez Ft meg nem fizetett adó.

60 Igénybevételi korlát V.
Összes támogatástartalom számítása: 1.év. Állami támogatás : eFt Beruházási adóalap kedvezmény eFt Kamat kedvezmény eFt Összesen: eFt 2. év Kamat kedvezmény jelenértéken eFt Összesen: eFt Támogatási intenzitás: eFt/ eFt=53,15%

61 De minimis és regionális beruházási támogatások közötti kapcsolat
Teendők: Nem csak a de minimis támogatásokat kell nyilvántartani, hanem figyelni kell az egyes beruházások támogatástartalmát is.

62 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Badak Béla okl. könyvvizsgáló"

Hasonló előadás


Google Hirdetések