Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FKF Zrt. A SZELEKTÍV GYŰJTÉS JELENE ÉS JÖVŐJE A FŐVÁROSBAN (előadási anyag) Siklóssy Mihály 2009. december.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FKF Zrt. A SZELEKTÍV GYŰJTÉS JELENE ÉS JÖVŐJE A FŐVÁROSBAN (előadási anyag) Siklóssy Mihály 2009. december."— Előadás másolata:

1 FKF Zrt. A SZELEKTÍV GYŰJTÉS JELENE ÉS JÖVŐJE A FŐVÁROSBAN (előadási anyag) Siklóssy Mihály 2009. december

2 FKF Zrt. SZELEKTÍV GYŰJTÉS NAPJAINKBAN I. SZÁRAZELEM-GYŰJTÉS→ 1993 óta - Helyszín→ iskolák, intézmények, hulladékudvarok - Gyűjtőhelyek száma → mintegy 1000 címről - Teljesítmény → 25,4 tonna (2008. év) - Végpont-cél→ speciális veszélyes hulladék ártalmatlanító! VESZÉLYES HULLADÉK BEGYŰJTÉS LOMTALANÍTÁSNÁL -2008 óta - Helyszín→ minden kerületből meghatározott lomtalanítási napon, és kijelölt gyűjtőponton - Teljesítmény → 230,96 tonna (2008. év) - Cél-végpont → hasznosítás és ártalmatlanítás

3 FKF Zrt. SZELEKTÍV GYŰJTÉS NAPJAINKBAN II. HULLADÉKUDVAR→ 1996 óta - Helyszín→ kerületek együttműködésével kialakított átmeneti gyűjtőtelep - Gyűjtőhelyek száma → 15 címen - Begyűjtés→ csomagolási és háztartások egyes veszélyes hulladékai (E+E, olajok, akku, stb.) - Teljesítmény→ 942,1 tonna (2008. év) - Cél-végpont → válogatás után, előkészítés és hasznosítás

4 FKF Zrt. SZELEKTÍV GYŰJTÉS NAPJAINKBAN III. GYŰJTŐSZIGET→ 2003 óta - Helyszín→ közterületen 5 anyagfajtára (papír, műanyag, fém, színes és fehér üveg) elhelyezett speciális edényzet - Gyűjtőhelyek száma → 903 címen - Begyűjtés→ csomagolási hulladékok, speciális célgéppel járatrendszerben - Teljesítmény→ 20.626,4 tonna (2008. év) - Cél-végpont → válogatás, előkészítés hasznosításra (bálázás, őrlés, mosás), majd anyagában történő hasznosítás (termék gyártás)

5 FKF Zrt. SZELEKTÍVEN (SZIGETEK ÉS HULLADÉKUDVAROK) BEGYŰJTÖTT HULLADÉKOK MENNYISÉGE TONNÁBAN 2004-2008.

6 FKF Zrt. SZELEKTÍV GYŰJTÉS NAPJAINKBAN IV. HÁZHOZ MENŐ GYŰJTÉS→ 2005 óta (kísérleti program) - Helyszín→ V., VII., XI., XIII. kerületek egyes területeiről - Gyűjtőhelyek száma → eddig összesen 1021 címről - Begyűjtés→ csomagolási hulladékok (papír, műanyag) különböző színű és feliratú tartályokból - Teljesítmény→ 2009. év végére várhatóan 661,3 tonna - Cél-végpont → válogatás utáni előkészítés, majd hasznosítás TAPASZTALATSZERZÉSI cél: - A mennyiségek növelése, - A hasznosítás fokozása - A lakosság hatékonyabb BEVONÁSA érdekében!

7 FKF Zrt. SZELEKTÍV GYŰJTÉS NAPJAINKBAN V. ZÖLDHULLADÉK BEGYŰJTÉSE → 2006 óta (fokozatosan bővítve) - Helyszín → nagy zöldfelületű kerületek kertes házaitól - Gyűjtőhelyek száma → 19 kerület 78 körzetében - Begyűjtés → vásárolt zsákokból, lakóházaktól elhordva célgépekkel járatrendszerben, meghatározott napokon (fű, falevél, gally) - Teljesítmény → 12-13 ezer tonna (2008. év) - Cél-végpont → komposztálással történő hasznosítás BEGYŰJTÉSI LEFEDETTSÉG JELENLEG: 80-85 %-OS

8 FKF Zrt. SZELEKTÍV GYŰJTÉS NAPJAINKBAN VI. ZÖLDHULLADÉK HASZNOSÍTÁS SEGÍTÉSE → 2006 óta /”Tanulj meg komposztálni, és csináld hasznodra!”/ - Helyszín→ 9 kerület (II., III., XI., XII., XVI., XVII., XVIII., XIX., XXII.) kerületek által meghatározott ingatlanain - Körülmények → 19 kerület 78 körzetében - Begyűjtés→ összesen 2.819 db különböző komposztáló berendezés mintegy 2.600 ingatlanon, szerződéses garanciával. Kerületi szervezésben, FKF Zrt. által biztosított eszközű együttműködéssel - Teljesítmény→ 600-700 t/év komposzt (2009. évben várhatóan 1.000 tonna felett) - Cél-végpont → saját célú zöldhulladék hasznosítás

9 FKF Zrt. FEJLESZTÉS, BŐVÍTÉS A JÖVŐBEN I. HULLADÉKUDVAR HÁLÓZAT-FEJLESZTÉS - Extenzív → a hulladékudvarok SZÁMÁNAK növelése - Intenzív → az udvarokon befogadott hulladékok KÖRÉNEK BŐVÍTÉSE Fejlesztési irány -Háztartási mennyiségű ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (zsákos → helyszínen vásárolható 100 literes 580 Ft/db) - ZÖLDHULLADÉK befogadása A legutóbb átadott (2009. szeptember) XVIII. KERÜLET JEGENYE FASOR 15. MELLETTI Hulladékudvar már erre példa! A következőkben is ilyen LÉTESÍTÉS VÁRHATÓ!

10 FKF Zrt. FEJLESZTÉS, BŐVÍTÉS A JÖVŐBEN II. GYŰJTŐSZIGET PROGRAM -- A jövő év során az 1000-es számot elérő fővárosi gyűjtősziget hálózat EXTENZÍV fejlesztése befejeződik -- Az INTENZÍV fejlesztést szolgálja a kialakult hálózat CÉLIRÁNYOS ÁTCSOPORTOSÍTÁSA a.)további módszerrel NEM FEJLESZTHETŐ, kevésbé ellátott területekre, illetve b.) a KÖZELÍTÉSI távolságok csökkentésére (jelenleg ez 200- 250 m átlagban) c.) FELHASZNÁLÁSA A KÖZTERÜLETI ÜVEGGYŰJTÉSRE A sziget-program és a háztól való gyűjtés KIEGÉSZÍTIK egymást!

11 FKF Zrt. FEJLESZTÉS, BŐVÍTÉS A JÖVŐBEN III. HÁZHOZ MENŐ GYŰJTÉSI RENDSZER ELTERJESZTÉSE (kísérleti tapasztalatok alapján) Gyűjtendő anyagfajták → PAPÍR, MŰANYAG és FÉM csomagolási hulladékok Gyűjtés edényben → MINIMÁLISAN 2 DB szabványtartály ingatlanonként Ürítési gyakoriság → igény-tapasztalatok alapján Gyűjtési pontok feltételei: a.) edények tárolása INGATLANON BELÜL b.) kikészítés ürítésre a kommunális hulladéktól ELTÉRŐ időben c.) a helyi lakossági POZITÍV partnerség elengedhetetlen! Szabályozási feltételek a.) jelenlegi szabályozásnak (rendeletnek) ALKALMAZKODÓAN változnia kell b.) Fővárosi Önkormányzati DÖNTÉST követően indulhat meg a FOKOZATOS bevezetés Várható indítás → A BELSŐ, sűrű beépítettségű területekről kiindulóan!

12 FKF Zrt. FEJLESZTÉS, BŐVÍTÉS A JÖVŐBEN IV. ZÖLDHULLADÉK PROGRAM FŐ IRÁNYOK: --A házhoz menő begyűjtés további BŐVÍTÉSE újabb fővárosi zöldterületek bevonásával --Központi komposztálási kapacitás NÖVELÉSE --Házi komposztálás segítésének BŐVÍTÉSE újabb kerületek bevonásával, feltételezve a helyi önkormányzati EGGYÜTTMŰKÖDÉST VESZÉLYES HULLADÉK GYŰJTÉSI PROGRAM A szervezett LOMTALANÍTÁS idején történő háztartási veszélyes hulladék eddigi sikeres KÜLÖNGYŰJTÉSÉNEK FOLYTATÁSA!

13 FKF Zrt. A HULLADÉK SZELEKCIÓ NÖVELÉSE KÖZÖS MUNKÁT KÍVÁN! FŐVÁROS TENNIVALÓI: - Jogszabályi felülvizsgálat, szakmai rendelet szükséges módosítása! - Javaslatok alapján a BŐVÍTETT SZOLGÁLTATÁS fedezetének biztosítása! - DÖNTÉS → egyeztetéseket követően a végrehajtás indításáról! KÖZSZOLGÁLTATÓ (FKF ZRT.) FELADATAI: - Tapasztalatok birtokában az elvégzendő munka MEGHATÁROZÁSA - Döntéselőkészítésre a műszaki, technikai kérdések kidolgozása - Működési (személyi, tárgyi stb.) feltételek biztosítása - Lakossági érdekeltségi, ösztönzési rendszer kidolgozása LAKOSSÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSE: - Partnerség a további szelektív gyűjtésben - Helyi sajátosságok figyelembe vételével felkészülés (tárolás, kikészítés stb.) - Információ átadás, javaslatokkal, ötletekkel segítés!

14 FKF Zrt. NÉHÁNY EDDIGI TAPASZTALAT  HULLADÉKUDVAR → környékbeli lakosság tudatosan használja (80-100 ezer fő), fejleszteni kell!  GYŰJTŐSZIGET → teljesítménye, használata sikeres (94-95% hasznosítható, 5-6% maradék!) → 30 %-nál hétvégi ürítési is van → telepítésén javítani szükséges (üzletek, stb.) → 30%-nál sok oda nem való mellérakás található! (ez sokba kerül → 2008-ban 700 millió) → a lakossági használatnál tolerancia szükséges! → nagyon sok a közterületi károkozás (eddig közel 902 db égés!) → 2009. év I.-X. hónapig 18.476 tonna  ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS → sikeres, és tovább fejlesztendő!  LOMTALANÍTÁSI SZELEKCIÓ → veszélyes hulladékokra, fejlesztendő!

15 FKF Zrt. GONDOLATOK A HÁZTÓL TÖRTÉNŐ SZELEKTÍV GYŰJTÉSRŐL A SZELEKTÍVITÁS FEDEZETE A HULLADÉKDÍJ A lakosság számára → kényelmes, de felelősség is! → ha a minőség romlik, nő a ráfordítás! Alapos vizsgálat kell, mivel  a szelektív edényeknek a házon belül kell maradniuk az elszállításig!  meghatározandó, hogy mit érdemes gyűjteni!  a gyűjtőedényeknek a helyi tárolási lehetőségek a korlátai  fontos kérdés az ürítés ideje, gyakorisága, a kikészítés módja stb.  nem keveredhet az egyéb (maradék) hulladékkal!  az elszállítás utáni válogatás költségesebb keveredés esetén! Ez a módszer drágább, de a helyi fegyelmezett lakossági gyűjtés, és a várhatóan növekvő mennyiség a működtetés költségeit mérsékelheti!

16 FKF Zrt. ÖSSZEHASONLÍTÁS I. (TAPASZTALATOK ALAPJÁN) GYŰJTŐSZIGETEK Lakosság szemszögéből - kényelmetlenebb (de „útba eshet”) és a doboz gyűrése, a palackkal teli zsák ürítése „nem kötelező” - szigetek tisztítása, rendbetétele közszolgáltatói feladat - a begyűjtés gyors, egyszerű, látványos - üveg csak itt (közterületen) gyűjthető - tudatosabb a lakossági gyűjtés-magatartás Közszolgáltató szemszögéből - a hétvégi telítettséghez is alkalmazkodó gyűjtés kell - a hulladék tisztább („szem előtt van”), így a válogatás is olcsóbb lehet - a begyűjtést forgalmi viszonyok nem zavarják - a begyűjtött anyag mennyisége jobban meghatározató - kiegészítő tevékenység kell a mellérakás miatt (ez költséges) - közterületi károkozás

17 FKF Zrt. ÖSSZEHASONLÍTÁS II. (TAPASZTALATOK ALAPJÁN) HÁZHOZ MENŐ GYŰJTÉS Lakosság szemszögéből - kényelmes, de lokális lakossági felelősség nagyobb - korlátozottabb az anyagféleségekre (papír, műanyag) - a lakóház „funkcióit” befolyásolja (edény elhelyezés, eltérő idejű ki- és visszarakás, dobozokat gyűrni kell, rendet kell tenni, szaghatás stb.) - edények tisztítása a ház feladata - a lakossági partnerség „kötelező”, mivel itt kevésbé tudatos lehet a szelekció Közszolgáltató szemszögéből - nagyobb a szennyezettség, így a válogatás költségei is nőnek - a begyűjtést a forgalmi viszonyok befolyásolják - nehezebb megbecsülni a helyi keletkezett mennyiségeket (alul és túltetlítettség stb.) - bonyolultabb a járatszervezés - nagyobb mennyiségek is költségnövelők - nem minden háznál oldható meg (komplexitás kell!)

18 FKF Zrt. KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! Elérhetőségeink: Zöld szám: 06-80-204-386 Honlap: www.fkf.hu


Letölteni ppt "FKF Zrt. A SZELEKTÍV GYŰJTÉS JELENE ÉS JÖVŐJE A FŐVÁROSBAN (előadási anyag) Siklóssy Mihály 2009. december."

Hasonló előadás


Google Hirdetések