Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Oktatási segédlet Várnai Péter 2010. október.  Március: Serédi Jusztinián bíboros hirtelen halála.  Április: Boldog Apor Vilmos győri püspököt a reá.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Oktatási segédlet Várnai Péter 2010. október.  Március: Serédi Jusztinián bíboros hirtelen halála.  Április: Boldog Apor Vilmos győri püspököt a reá."— Előadás másolata:

1 oktatási segédlet Várnai Péter október

2  Március: Serédi Jusztinián bíboros hirtelen halála.  Április: Boldog Apor Vilmos győri püspököt a reá bízott nők védelme miatt szovjet katonák lelövik.  Augusztus: Mindszenty József esztergomi érsek kinevezése.

3  Február: Magyarország köztársaság, ezzel megszűnik az Egyház közjogi szerepe.  52 gimnázium, 20 gazdasági középiskola, 35 tanítóképző és közel iskola van a Katolikus Egyház fenntartásában.  Július: Rajk László kommunista belügyminiszter hazug gyilkossági váddal feloszlatja valamennyi egyesületet: összesen 1513 katolikus szervezetet. (Rajkot 1949-ben elvtársai kivégzik.)

4  február 21-én XII. Piusz pápa a római Szent Péter Bazilikában bíborossá kreálta Mindszenty Józsefet. „Az új kardinálisok közül Te leszel az első, akinek vállalnod kell a bíbor színnel jelzett vértanúságot.”

5  Április: Ledöntik Prohászka Ottokár püspök budapesti szobrát.  Esztergomban, zarándokkal kezdik a "Boldogasszony Évet„  Október: Mindszenty bíboros pásztorlevelet bocsát ki a szlovákiai deportálások és a németek kitelepítése ellen.

6  Egész évben hadjárat a prímás ellen.  Június: Az egyházi iskolák államosítása.  November: Letartóztatják Zakar Andrást, a prímás titkárát.  December 26. Mindszenty József bíborost Esztergomból elhurcolják és az Andrássy út 60-ban megkezdik kínvallatását.

7  Február 3: Mindszenty bíborost életfogytiglani börtönre ítélik. Vád: hazaárulás, kémkedés, valutaspekuláció.  Szeptember: eltörlik az iskolai hitoktatást. Minden intézményben az ateista ideológiát kötelező oktatni. (Megverik a pásztort és szétszéled a nyáj.)

8  Június - október: 413 házból fő szerzetest deportálnak. Az intézményeket kifosztják. A szerzetesek működési engedélyét „megvonják”.  Augusztus: Papi békemozgal- mat hoznak létre szovjet mintára.  Szeptember: az Egyház visszakap 8 (nyolc) gimnáziumot (72 volt), engedélyeznek 4 rendet (59 volt). Grősz József érsek elfogadja, majd börtönbe vetik.

9  A kommunista rendszer által szervezett mozgalom. Egyik eszköze az egyházak megtörésének.  Az augusztus 1-én egy „békegyűlésen” Kádár János irányításával szovjet mintára hozták létre. Módszerei: a diktatúra a kulcspozíciókba saját embereit ültette. A papságot megosztotta. A rendszer ellenségeinek tekintett papokat pedig zaklatta és megfélemlítette. Kérdés: „Békemű” avagy „Mű béke” ?

10  Magyarországon évtizedekig működött. Voltak akik csak a látszat kedvéért működtek együtt és keveset ártottak. Mások aktív segítséget nyújtottak a vallásgyakorlás és az Egyház üldözésében. Sokan okoztak paptársaiknak súlyos károkat.  Sokakat kínzással, lelki terrorizálással kényszerítettek.  A mozgalom alapító vezetője Beresztóczy Miklós kanonok lett, akit előtte megkínoztak.  Lelkileg megtört és zsarolt Horváth Richárd nagyon messze ment el az együttműködésben az Egyház üldözőivel.

11  Felállítják az Állami Egyházügyi Hivatalt, az Egyház megsemmisítése és felszámolása céljából (1956-ig, majd 1989-ig működik)  A püspököket parlamenti esküre kényszerítik a Magyar Népköztársaság alkotmányára. („A szerzetesek kérdése csak vagonkérdés”.)  Kommunista kormánybiztosok (bajszos püspök), napi felügyeletet gyakorolnak és békepapokat helyeztetnek a püspöki irodákba.  A püspökök (hamisított) körlevelekben békekölcsön jegyzésére buzdítják a híveket.

12  A budapesti Regnum Marianum templomot városrendezési okokra hivatkozva felrobbantják. (a helyén máig sem épült semmi)

13  Hamisított püspökkari körlevelek jelentek meg az aratásra, TSZ szervezésre és vasgyűjtésre bíztatva.  A Katolikus Papok Országos Békebizottsága csatlakozik a Hazafias Népfronthoz. (működik a diktatúra és hazudik rendületlenül.)  Engedélyezik Grósz József érsek börtönbüntetésének megszakítását.  Politikai határozat: mindent lehet az Egyház fizikai megsemmisítésére.

14  Október: XII. Piusz pápa körlevelet ad ki a magyarországi eseményekkel kapcsolatban. Kifejezi rokonszenvét a magyar nép iránt.  Mindszenty bíboros kiszabadul felsőpetényi fogságából. Felfüggeszti a békemozgalom 11 vezetőjét.  Rádióbeszédet mond és az eseményeket szabadságharcnak minősíti.  A budapesti amerikai követségen kér és kap menedékjogot.

15  Vezető egyházi szolgálatok betöltéséhez az ateista állam engedélye szükséges.  A Szentszék megtiltja a papok politikai szerepvállalását. Három engedetlen papot a pápa kiközösít. (Az MSZMP KB fröcsög a méregtől.)  Politikai okok miatt a KPI-ből kizárnak 73 kispapot.  Folyamatos papi bebörtönzések.  A Papi Békemozgalom békegyűléseken rongálja az Egyház tekintélyét.  Politikai döntés: az Egyház működésének akadályozása.

16  Az Állami Egyházügyi Hivatal az állam diktatórikus intézménye az egyházak fölött ben hozták létre ben jogutód nélkül megszűnt.  Célja az egyházak ellenőrzése, akadályozása, adminisztratív eszközökkel való üldözése.  Áthelyezés, építési engedély, útlevél, könyv,  A pártállami diktatúra egyik jellemző szerve.  Együttműködők: BM, BM III. csf., KüM, IM, tanácsi apparátus (egyházügyi titkár).

17  november szeptember 28. Belső száműzetés az USA nagykövetségén.  1958: MSZMP KB határozat: „Mindszenty semmiféle egyházi funkciót nem végezhet.”  1971: VI. Pál pápa kérésére elhagyja Magyarországot.  1974: A pápa megfosztja esztergomi érseki székétől.  1975: Mariazellben temetik el.  1991: Végső nyughelyére, az Esztergomi Bazilikába kerül.

18  Boldog Apor Vilmos győri püspök. Nők védelmében lép fel és szovjet katona megölte 1945 áprilisában.  Mindszenty József bíboros. Életfogytiglanra ítélve. Börtönben Internálva 1956 októberig. Belső száműzetésben ig. Számkivetésben 1975-ig.  Grősz József kalocsai érsek. 15 év börtönre ítélve. Börtönben Internálva Amnesztiával szabadult.  Zadravecz István tábori püspök. Börtönben Internálva Kitelepítve Házi őrizetben 1965-ig  Boldog Meszlényi Zoltán esztergomi segédpüspök. Kistarcsára internálva Megfagyott a zárkában.

19  Pétery József váci püspök. Házi őrizetben Hejcére internálva és  Badalik Bertalan veszprémi püspök. Házi őrizetben Hejcére internálva  Hamvas Endre csanádi püspök. Internálva 1952 és 1955 (?)  Shvoy Lajos székesfehérvári püspök házi őrizetben.  Bárd János kalocsai segédpüspök püspökké szentelve majd „akadályoztatva” a kalocsai érseki palotában „lakik”.

20  Endrey Mihály egri segédpüspök. Internálva Vámosmikolára  Szabó Imre esztergomi segédpüspök. Kitelepítve „Kiesett” az érsekség első emeleti ablakából  Kisberk Imre székesfehérvári segédpüspök. Kitelepítve Felfüggesztve a szolgálatból  Belon Gellért pécsi püspök. Püspökké kinevezve Püspökké szentelve Közben 23 éven át „akadályoztatva.”.

21  Bebörtönöztek, vagy internáltak: 14 püspököt (a püspökök 2/3 -a), 1300 papot (a papság ¼-e) és 2400 szerzetest (a szerzetesek ¼-e)  Államosítottak 636 szerzetesek tulajdonában lévő intézményt, iskolát, rendházat, valamint egyházmegyei tulajdonból 20 nyomdát, 46 kiadót  Feloszlattak 59 szerzetesrendet és deportáltak, szerzetest  Betiltottak 60 újságot és folyóiratot  Betiltott egyesületek: KALOT 100 ezer fő, KALÁSZ 33 ezer fő, KIOE 30 ezer fő, CREDO férfiegyesület 60 ezer fő, EMERICANA egyetemista egyesület 10 ezer fő

22  február Mindszenty József bíboros: életfogyt., 11 társa 3-15 év  1951 július Grősz József kalocsai érsek: 15 év és 30 pap: 3-15 év + egy kivégzés  1952 december Bulányi György piarista: életfogyt., 10 társa: 7-15 év  1953 április Major Kálmán veszprémi spirituális: 9 év, 5 kispap: 6-6 év  1953 május Zana Albert szalézi atya és 3 társa kötél, 13 fiatal 8-15 év  1956 február Vácz Jenő sj.: 10 év és 5 jezsuita: 7-10 év

23  1957 december a Központi Szeminárium 8 kispapja: 6-10 év  1961 május 70 pap és 50 világi keresztény: 2-12 év.  1965 május 30 pap: 3-8 év  1971 május 4 regnumi pap és 2 világi vezető: 1-1,5 év  1972-ben 4 domonkos pap: 3-3 év

24  Kiss Szaléz ofm, október  Papp Ervin kispap, május  Vezér Ferenc pálos, augusztus  Zana Albert szalézi, május  Sándor István szalézi, május

25  Turchányi Egon érseki titkár, 1957 börtönben  Brenner János káplán, 1957 orgyilkosság áldozata  Kenyeres Lajos plébános, 1957 orgyilkosság áldozata  Kovács Ferenc káplán, 1958 börtönben agyonverték  Somogyvári Hetény ofm, 1961 börtönben agyonverték  Szabó László káplán, 1966 orgyilkosság áldozata

26  Lénárd Ödön piarista 19 év 3 hónap  Tabódy István szfv. em. 19 év  Szigeti Imre domonkos 14 év

27  1962 és 65 között a II. Vatikáni Zsinat résztvevőit a BM, az ÁEH és a KüM is megfigyeli-lehallgatja. A zsinati könyv 10 év késéssel jelenhet csak meg.  szeptember: „Részleges megállapodás” aláírásával engedélyezik a püspöki székek betöltését. Az adminisztratív egyházüldözés „jogi keretek” között folyik tovább.  1977: VI. Pál pápa fogadja Kádár Jánost.  Nagymarosi Ifjúsági Találkozó. (titkosrendőri felügyelet mellett)

28  május: II. János Pál pápa ellen merényletet követ el a KGB bérgyilkosa.  október: A római Magyarok Nagyasszonya kápolna felszentelése.  II. János Pál pápa sürgeti a szerzetesrendek újraéledését.  szeptember: Budapestre látogat Boldog Kalkuttai Teréz anya.  március: Szendy József püspök nyíltan követeli az Egyház szabadságát.

29  1988: Katolikus Ifjúsági Vezetőképző indul.  1988: Megalakul a Cserkészszövetség és a Máltai Szeretetszolgálat.  1989: A lelkiségi mozgalmak és a MKPK találkozója.  1989 május: Taizé-i Találkozó Pécsett.  augusztus: Működhetnek a szerzetesrendek.

30  Törvény a vallásszabadságról.  Apostoli nuncius érkezik Budapestre.  Katolikus műsorokat sugároz a MTV.  Megsemmisítik a Mindszenty bíboros elleni 1949-ben hozott ítéletet augusztus: II. János Pál pápa látogatása Magyarországon.


Letölteni ppt "Oktatási segédlet Várnai Péter 2010. október.  Március: Serédi Jusztinián bíboros hirtelen halála.  Április: Boldog Apor Vilmos győri püspököt a reá."

Hasonló előadás


Google Hirdetések