Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Barabás András okl. geológus, ügyvezető WildHorse Energy Hungary Kft.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Barabás András okl. geológus, ügyvezető WildHorse Energy Hungary Kft."— Előadás másolata:

1 Barabás András okl. geológus, ügyvezető WildHorse Energy Hungary Kft.

2 Történeti áttekintés  1953 – A mecseki uránérctelep felfedezése  1956 – megindul az érctermelés az I. Bányaüzemben  1957 – a II. Bányaüzem termelésbe állítása  1961 – a termelés megkezdése a III. Bányaüzemben  1963 – elkészül az Ércdúsító Üzem  1971 – az I. Bányaüzem bezárása  1973 – termelésbe áll a IV. Bányaüzem  1983 – megindul a termelés az V. Bányaüzemben  1984 – bezár a II. Bányaüzem  1989. szeptember 22. – minisztertanácsi döntés a bányák bezárásáról  1991 – haladék a bezárásra, a MECSEKURÁN Kft. megalapítása  1994 – Kormányhatározat a bányászat befejezéséről  1997. november 1. – a bányászat befejezése

3 Termelési adatok Tétel megnevezése Exportált érc Vegyi feldolgozás az ÉDÜ-ben Perkolációs feldolgozás Bánya- meddő Összesen Kőzet tömege, t 1 440 600 18 886 477 7 213 000 19 303 515 46 843 592 U-koncentráció, g/t 1 524 1 001,575 130,753,34 Urán tömege, kg 2 195 000 18 916 221 942 776 1 029 715 23 083 712 Meddővel visszamaradt urán, kg 1 384 534 393 941 1 029 715 2 808 190 Exportált urán, kg 2 195 000 17 534 987 545 594 - 20 298 500

4 A bányabezárás okai  Az urán tartósan alacsony világpiaci ára a nyolcvanas évek második felétől (20 USD/kg).  Ezzel szemben a termelési költség a bezáráskor 60-65 USD/kg, de hosszabb távon, reálisan 110-120 USD/kg. A viszonylag magas önköltség okai:  Nemzetközi összehasonlításban közepes vagy annál gyengébb ércminőség.  A telep lencsés kifejlődése miatt a bányászat nehezen gépesíthető, magas az élőmunka-igény.  A bányászat ugyan közvetlenül a felszín közeléből indult, de idővel az egyre növekvő mélység miatt egyes munkahelyeket már hűteni kellett.  A szilikátos uránásványok arányának növekedése miatt a feldolgozás költségei is megnőttek.

5

6 Az urán „szabadpiaci” (rövid lejáratú, spot) árának alakulása, 1970-2009 Forrás: Ux Consulting

7 A jelenlegi magas ár okai  A leszerelésből származó készletek elfogyása.  A megelőző 15 év tartósan alacsony ára nem ösztönzött kutatásra, az érckészletek bővítésére.  Működési problémák néhány nagy bányában (Ranger, Cigar Lake - vízbetörés).  Számos új nukleáris projekt világszerte (főleg USA, Kína, India, Japán, Dél-Korea, Európa egyes országai).

8 A jelenlegi magas ár okai  Jelenleg a világ éves urántermelése kb. a fogyasztás 2/3-a → készletezési, felvásárlási láz.  Ennek ellenére 2008-ban nem nőtt, hanem csökkent a termelés 2007-hez képest! Forrás: TradeTech

9 Uránpiaci tendenciák  A középtávú előrejelzések a jelenlegi 60 USD/lb U 3 O 8 (144 USD/kg U) helyett 75 USD/lb (195 USD/kg) spot árat jósolnak.  Az uránkereskedelem kb. 85%-át adó hosszú távú szerződésekben foglalt ár már most is 70 USD/lb (182 USD/kg) körül mozog.  A rövidesen kialakuló kínálati hiány miatt a hosszú távú szerződéses ár akár 100 USD/lb (260 USD/kg) is lehet.

10  Ércesedési típusok, területek  Ásványvagyon  Kutatási területek, bányatelkek  A kitermelés lehetséges módszerei  Gazdaságossági kérdések

11 Ércesedési típusok és területek  Magyarország területének kb. 30-40%-át érintették az előző évtizedek uránkutatásai, de ipari minőségű telepek csak a Mecsek környékén fordulnak elő.  Hazánkban csak üledékes uránérctelepek vannak, ezek jellemzője a gyengébb minőség, de gyakran nagy kiterjedés. Hazai altípusok:  homokkőben kialakult, rétegszerűen elhelyezkedő lencsék (Nyugat- Mecsek, Máriakéménd-bári vonulat);  fiatal, laza üledékekben, szerves anyagokhoz kötődően létrejött telep (Dinnyeberki);  fiatal, laza, homokos üledékben kialakult „roll front” (szalagszerűen, hosszan kígyózó redox front) típus (Bátaszék).

12 Magyarország uránércvagyona  Az Országos Ásványvagyon Nyilvántartás szerint (földtani vagyon):  Ezek szerint a megkutatott ércvagyon fémurán-tartalma az eddig kitermelt mennyiség kb. 1,5-szerese, a reménybeli vagyon esetében pedig akár a háromszorosa is lehet. Ismeretességi kategória Érc Mt Az érc urántartalma kt C10,750,848 C226,0230,525 Összesen26,7731,373 Reménybeli61,81?

13 A nyilvántartott ércvagyon problémái  A készletszámítási területek az érces összlet ismert előfordulásának csak egy részét fedik le.

14 A nyilvántartott ércvagyon problémái  Az érctelep lencsés kifejlődése miatt a szokványos geostatisztikai módszerek készletszámítási alkalmazása gondokat vet fel, ezért bevezették az „ércesedési koefficienst”, mely igen óvatos, konzervatív megközelítést jelentett.  Az így kiszámított ércvagyon rendre túligazolódott a bányászati kitermelés során: BányaüzemIgazolódás Fém kg Igazolódás % I. Bányaüzem-613,519-18,1 II. Bányaüzem+396,504+6,8 III. Bányaüzem+1,694,423+37,5 IV. Bányaüzem+3,408,960+81,8 V. Bányaüzem+1,080,949+84,8

15 A nyilvántartott ércvagyon problémái  Mivel a nyilvántartott ércvagyont is az „ércesedési koefficiens” használatával számították ki, jogos a feltételezés, hogy a tényleges készlet a nyilvántartott másfélszeresét is elérheti.  E probléma kiküszöbölésére jelenleg folyik a készletek leginkább perspektivikus részének újraszámítása, mely figyelembe veszi mind a külszíni fúrási adatokat, mind pedig a bányabeli tapasztalatokat.  Mindezeken túlmenően, az Országos Ásványvagyon Nyilvántartás nem tartalmazza a kisebb, de már ismert előfordulások (Dinnyeberki, Bátaszék) érckészleteit sem.

16 Kutatási területek, bányatelkek  Hazánkban jelenleg csak a 100%-os állami tulajdonú Mecsek-Öko Zrt. rendelkezik uránércre megállapított bányatelkekkel. Rajta kívül még három cégnek vannak kutatási területei.

17 Kitermelési módszerek  ISL technológia („helyben kioldás”, földalatti perkoláció): O 2 és CO 2 tartalmú víz cirkuláltatása az érces rétegen keresztül, majd a kioldott urán leválasztása az oldatból a külszínen. Magyarországon csak a bátaszéki ércesedésnél alkalmazható.

18 Kitermelési módszerek  Mélyművelés: a „hagyományos” föld alatti bányászat, a mecseki lelőhelyen csak ez alkalmazható, de egy mai bánya sok mindenben különbözne a régitől:  sok függőleges akna helyett mindössze egyetlen, külszínre nyíló lejtősaknapár, valamint esetleg két függőleges légakna;  aknaszállítás és csillés tárószinti szállítás helyett kizárólag dízelüzemű gépjárművekkel történő szállítás a lejtősaknán keresztül;  magasabb fokú gépesítettség a fejtésben;  a korábbihoz képest kb. kétszeres éves érctermelés;  megmaradó üregek helyett visszatömedékelés meddőkőzettel vagy ércfeldolgozási meddőzaggyal;  a visszatömedékelés miatt sokkal kevesebb, külszínen elhelyezendő meddőanyag;  egyetlen, kisebb területre koncentrált külszíni létesítmények.

19 Kitermelési módszerek  Ércfeldolgozás: a mélyműveléshez kapcsolódó feldolgozás is alapvetően más lenne, mint régen:  Savas feltárás helyett szódás feltárás – ez az urán mellett lényegesen kevesebb elemet, iont mobilizál a kőzetből.  Lehetőség szerint a meddőzagy visszatömedékelése a bányaüregekbe – jóval kevesebb külszíni zagyelhelyezés.  Száraz zagy technológia – a zagynak a bányaüregekbe vissza már nem juttatható, kisebb részét mindössze 20%-os nedvességtartalom mellett rakják a zagytározóba, ami a zagytározó sokkal nagyobb mechanikai stabilitását eredményezi, ugyanakkor jelentősen csökkenti az oldatelszivárgás lehetőségét, még a szigetelés sérülése esetén is.

20 Gazdaságosság és kutatási kockázat  Máriakéménd-bári vonulat:  kutatási kockázat: magas, elsősorban a mélység tekintetében, de jelentős ásványvagyont eredményezhet;  beruházási és termelési költség: becslések még nem készültek, de bizonyosan magas lenne;  működés időtartama: bizonytalan.  Dinnyeberki és környéke:  kutatási kockázat: magas, bár már ismert az ércelőfordulás, de ennek mérete kicsi, és a korábbi kutatások nem találtak több telepet;  beruházási és termelési költség: becslések még nem készültek, de fajlagosan bizonyosan magas lenne a kicsi telepméret miatt;  működés időtartama: bizonytalan.

21 Gazdaságosság és kutatási kockázat  Bátaszék:  kutatási kockázat: közepes, már ismert az ércelőfordulás, de teljes mérete még ismeretlen (a jelenleg ismert túl kicsi egy beruházáshoz);  beruházási és termelési költség: alacsony, valószínűleg 30-40 USD/lb U 3 O 8 (78-104 USD/kg U) szinten tartható;  működés időtartama: az érctelep méretétől függően 10-20 év.  Mecsek:  kutatási kockázat: kicsi, jelentős terület és ásványvagyon már kellően megkutatott;  beruházási és termelési költség: viszonylag magas, jelenlegi számítások szerint kb. 70 USD/lb U 3 O 8 (182 USD/kg U) ár felett lenne nyereséges a bányászat;  működés időtartama: minimum 25 év.  Összes többi terület:  igen magas kutatási kockázatú, érctelepek megléte bizonytalan, költségek még nem becsülhetők.

22 Gazdaságosság - konklúzió  A mecseki lelőhelyben egyértelműen nagy lehetőségek rejlenek, érdemes részletes megvalósíthatósági tanulmányt kidolgozni.  A többi területen a gazdaságosság a kutatási eredmények és az uránár alakulásának függvénye.

23


Letölteni ppt "Barabás András okl. geológus, ügyvezető WildHorse Energy Hungary Kft."

Hasonló előadás


Google Hirdetések