Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÉRVELÉS ÉS VITAKULTÚRA AZ ONTOLÓGIAI COACHING JEGYÉBEN Összeállította: Molnár Judit 2009.02.07. Life –Ontological- Coach képzés I. félév záródolgozata.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÉRVELÉS ÉS VITAKULTÚRA AZ ONTOLÓGIAI COACHING JEGYÉBEN Összeállította: Molnár Judit 2009.02.07. Life –Ontological- Coach képzés I. félév záródolgozata."— Előadás másolata:

1 ÉRVELÉS ÉS VITAKULTÚRA AZ ONTOLÓGIAI COACHING JEGYÉBEN Összeállította: Molnár Judit 2009.02.07. Life –Ontological- Coach képzés I. félév záródolgozata

2 Mire használhatjuk az ontológiai coaching során az Érvelés és vitakultúra tantárgy keretén belül tanultakat?

3 Csapatépítő gyakorlatok Etika Érvelés és vitakultúra Erőszakmentes kommunikáció Mentalizációs technikák Rugalmas alkalmazkodás Gy-F,K-F kapcsolatépítés menedzsmentje Saját élményű coaching és mentoring Alternatív jővőképek Helyzetfüggő vezetés tanfolyam= holarchia közös célok elérésére kész holonok rendszere TANTÁRGYAK = HOLONOK autonóm egységek - kooperáló egységek funkciójuk alapján elkülönülnek, de az egyik holon a másik része lehet

4 TÁRSALGÁS Az ONTOLÓGIAI COACHING (konzultáció, tanácsadás, iránymutatás, közös munka) személyes megbeszélés formájában történik. megbeszélés, beszélgetés, párbeszéd, diskurzus, terefere, fecsegés, duma, eszmecsere, dialógus, tanácskozás, bullshit, hanta, humbug, sóder, szósz, szöveg, szövegelés, süketelés, szószaporítás,halandzsa, blabla, handabanda, kommunikáció, érvelés, fejtegetés, bizonyítás, okfejtés, okoskodás, mérlegelés, magyarázat, indok, vita, szóváltás, összeszólalkozás, összetűzés, összekülönbözés, összezördülés, disputa, szócsata, nézeteltérés,

5 _______________________________________ Az ontológiai coaching hatékonysága függ a társalgás hatékonyságától.

6 H. Paul Grice: A társalgás logikája Grice szerint a társalgás alapvetően szabályok vezérelte tevékenység, legfőbb szabálya az EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAPELV: a társalgáshoz történő hozzászólás legyen olyan, amit az adott helyen a beszélgetés elfogadott célja vagy iránya elvár.

7 Grice-i maximák Társalgási tranzakcióban A társalgás világán túl - a társalgási maximák analógiája alapján a Grice-i maximák megtestesítője: McDonald’s

8 A MENNYISÉG KATEGÓRIÁJA • Se többet, se kevesebbet! • Ha 1 Big Mac menüt kérek, azt várom, hogy…….. • Szükséges és elégséges információ a szolgáltatásról, termékről, akciókról. Hozzájárulásod legyen a kívánt mértékben informatív. Hozzájárulásod ne legyen informatívabb, mint amennyire szükséges.

9 A MINŐSÉG KATEGÓRIÁJA SZUPERMAXIMA: Próbáld hozzájárulásodat igazzá tenni • Azt kapod, amit vársz. • Ha Fantát kérek, ne Colát kapjak. • Eladó kommunikációja: igaz,valós • Ételfotó, dekoráció: élethű ? Ne mondj olyasmit, amiről úgy hiszed, hogy hamis. Ne mondj olyasmit, amire nézve nincs megfelelő evidenciád.

10 A VISZONY KATEGÓRIÁJA • A McDonald’s-ban nem füzetet akarnak venni, hanem jól akarnak lakni. • Eladó nem kérdez az időjárásról, viszont adekvált választ ad a feltett kérdésre. Légy releváns.

11 A MODOR KATEGÓRIÁJA SZUPERMAXIMA: Légy érthető Kerüld a kifejezés homályosságát. Kerüld a kétértelműséget. Légy tömör. Légy rendezett. Hogyan ? • Azt várom el, hogy a kiszolgálás legyen gyors, pontos, udvarias • Az eladó kérdése és válasza egyértelmű, érthető legyen ?

12 A társalgás logikája SZSABÁLYOK MAXIMÁK Betartjuk Figyelmen kívül hagyjuk Megszegjük Kérdés: milyen lehetőségeket nyújthat ez az ontológiai coaching során?

13  A lehető leghatékonyabb információcsere  Mások cselekedeteinek befolyásolása, irányítása TÁRSALGÁSI SZEMPONTBÓL AZ ONTOLÓGIAI COACHING LEHETSÉGES CÉLJA: A maximák betartása hatékony információcsere ?

14 MAXIMÁK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA megsértéskibújásütközésmegszegés MENTELMI JOG MENTELMI JOG

15 MAXIMÁK MEGSZEGÉSE MAXIMÁK KIHASZNÁLÁSA IMPLIKATÚRA A maximát a társalgási implikatúra létrehozása céljából használjuk ki. • Implikál: sugall, sugalmaz, sejtet, éreztet, utal valamire, a használt szavak homályos jelentése • Példa: Azt mondom, hogy a bolt előtt sok autó áll, ezzel azt akarom implikálni, hogy a boltban sok vevő van, amiből a másik arra fog következtetni, hogy ha sok vevő van, akkor jól működő, széles választékú az üzlet, és jó árakat biztosít. • Cél: A fogadó fél intuitíve megragadja az implikátumot. A COACHING ESZKÖZE A MAXIMÁK KREATÍV MEGSÉRTÉSE

16 Példák a maximák megszegésére, kihasználására: Mennyiség  Szükséges információt visszatartom (rajzteszt) – kreativitásra, gondolkodásra ösztönzöm  A megjegyzésem információ híján van (a férfi az férfi  )  Azért adok a szükségesnél több infót, hogy belekeverjem a kellemetlen információt. Implikatúra érdekében

17 Példák a maximák megszegésére, kihasználására: Minőség  Ha túlságosan bizonygat valamit, megkérdőjelezem, igaz-e, kétely merül fel, biztos úgy van? Annak ellenére, hogy nincs igazi okom feltételezni, hogy nem mond igazat.  Irónia – Ön egy földre szállt angyal Az irónia lényege, hogy mindenki számára ismert tulajdonsággal ellentétes dolgot állítunk.  Metafora – Szó szoros értelemben nem igaz, a kijelentés a hasonlóságon alapszik. (jó játék!) Implikatúra érdekében

18 IRÓNIA Rajzfilmben Karikatúrában Politikában „Állandóság” - Csinálni kellene már végre valamit... - Jó ötlet...

19 Példák a maximák megszegésére, kihasználására: Viszony  Ha egy témáról nem akarok beszélni, vagy ki akarom zökkenteni a coacheet a pillanatnyi állapotából, akkor oda nem illő dolgot mondok. Pl. mikor volt nyaralni utoljára, van-e testvére…. Modor  Direkt fogalmazok homályosan, zavarosan, félreérthetően, kétértelműen, hogy tisztázzam a helyzetet, vagy gondolkodásra ösztönözzem.  Elég, ha az érti, mit akarok mondani, akinek szól. Implikatúra érdekében

20 A királynét megölni nem kell, félnetek, jó lesz,, ha mindenki egyetért,, én nem, ellenzem. Kedvenc szövegem: János érsek híres kétértelmű levele

21 A METAFORA JELENTŐSÉGE Valójában mekkora jelentősége van a metaforáknak életünkben, és mennyire fontos őket tanulmányozni? Oidipusz mítosza: Oidipusz megérkezik Thébába, ahol találkozik a sfinxszel, aki a városba vezető utat védi. A szfinx rejtvényeket ad fel minden Thébába érkezőnek, és felfalja őket, ha nem fejtik meg a rejtvényt. Oidipusz érkezéséig minden vándort felfalt. A szfinx Oidipusznak is feladja a rejtvényt: Melyik az az állat, amelyik reggel négy, délben kettő, este három lábon közlekedik?

22 AZ EMBER aki csecsemő korában négykézláb mászik, felnőttkorában két lábon jár-kel, öregkorában pedig bottal jár.

23 AZ EMBERI ÉLET EGY NAP AZ EMBERI ÉLET EGY UTAZÁS 2 fogalmi metafora A fogalmi metaforát két tartomány alkotja, Forrástartomány : fogalmi tartomány, ahonnan a metaforikus kifejezéseket merítjük a nap (reggel, délidő, este) utazás (lábak) Céltartomány: az a tartomány, amelyet a forrástartomány használata révén megérteni próbálunk. az emberi élet (csecsemőkor, felnőttkor, öregkor)

24 FORRÁSTARTOMÁNYOK • Az emberi test • Egészség és betegség • Állatok • Növények • Épületek, építkezés • Gépek, eszközök • Sport és játékok • Pénz és üzlet • Főzés és ételek • Hideg és meleg • Világosság és sötétség • Erők • Mozgás és irányok CÉLTARTOMÁNYOK • Érzelmek • Vágy • Erkölcs • Gondolatok • Társadalom, nemzet • Politika • Gazdaság • Emberi kapcsolatok • Kommunikáció • Idő • Élet és halál • Vallás • Események és cselekvések LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT FORRÁS ÉS CÉLTARTOMÁNYOK

25 METAFORA A coaching során • A coachee fogalmakat, nyelvi metaforákat, betanult szövegeket használ. • ERŐS ONTOLÓGIA • Minden elvont fogalom mögött fogalmi metaforák állnak. A coach feladata a nyelvi metaforák mögött húzódó fogalmi metaforákat láthatóvá tenni a coachee számára. • GYENGE ONTOLÓGIA

26 METAFORA A coaching során • A coach tudatosan és kreatívan sérti meg a minőség első maximáját. (Ne mondj olyasmit, amiről úgy hiszed, hogy hamis.) • A metafora, a metafora feladat eszköz a coach kezében. • Felhasználási területek: – a coachee feltérképezése – konfliktus, probléma természetének tisztázása – sztárgondolatok felmérése – ellentmondások felismerése, leleplezése, értelmezése,

27 NEM KELL A BULLSHIT! • A bullshit a szó szoros értelmében: A bika emésztésből visszamaradt emészthetetlen bomlásterméke széklet formájában. • A bullshit valódi jelentése: hanta, humbug, megemésztésre váró gondolatnak álcázott, emésztésből visszamaradt emészthetetlen végtermék. A bullshit hatalmi kérdés is, egy másik ember viselkedésére adott lekicsinylő reakció. Leszarom.. • A bullshit nem csak színlelés, ami a hazugság egy fajtája, és leleplezhető, hanem szimuláció, vagyis tünetet is produkál.

28 A szervezeti bullshit logikája Mcdonalizáció Gyenge ontológia Igaz A mcdonalizált világ a valóság sivataga, az igaz és a hamis elkülönítésének logikai tere. Az életben keressünk egy mcdonalizált szigetet, ahol él a kétértékű logika. Mcbullshitelés Erős ontológia Hamis Nincs valóság alap, rendszer, nincs kritérium, játékszabály. Nem él a kétértékű logika. Egymás ellentéte

29 A TÁRSALGÁS LOGIKÁJÁNAK HASZNOSSÁGA AZ ONTOLÓGIAI COACHING SORÁN MEGISMERJÜK A TÁRSALGÁS LOGIKÁJÁT A TUDÁS LEÜLEPSZIK, A MAXIMÁK ÉLERTE KELNEK KÉSZSÉGSZINTEN FELISMERJÜK ÉS ALKALMAZZUK KÉPESEK LESZÜNK LOGIKUS KÖVETKEZTETÉSEKET LEVONNI A CÉLNAK MEGFELELŐEN TUDUNK KOMMUNIKÁLNI

30  Megtanulunk hatékonyan érvelni és kulturáltan vitatkozni  A fogalmak közötti kapcsolatok felismerése révén helyes következtetéseket tudunk levonni, ami hatékony problémamegoldást eredményez az ontológiai coaching során is. AZ ÉRVELÉS ÉS VITAKULTÚRA TANTÁRGY ÉRTÉKE

31 23 1 ÉRVELÉS ÉS VITAKULTÚRA

32 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "ÉRVELÉS ÉS VITAKULTÚRA AZ ONTOLÓGIAI COACHING JEGYÉBEN Összeállította: Molnár Judit 2009.02.07. Life –Ontological- Coach képzés I. félév záródolgozata."

Hasonló előadás


Google Hirdetések