Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1817. február 7. Homonna Trefort Ágoston születésnapjára a megemlékezés részeként, önéletrajzi írása, veje: Szalay Imre méltatása, Mann Miklós munkája,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1817. február 7. Homonna Trefort Ágoston születésnapjára a megemlékezés részeként, önéletrajzi írása, veje: Szalay Imre méltatása, Mann Miklós munkája,"— Előadás másolata:

1 1817. február 7. Homonna Trefort Ágoston születésnapjára a megemlékezés részeként, önéletrajzi írása, veje: Szalay Imre méltatása, Mann Miklós munkája, valamint gyűjtések felhasználásával összeállította Surina Györgyné Trefort Ágoston Általános Iskola és Óvoda Csabacsűd-Örménykút 2007. Kiegészítve: 2014.

2 Trefort Ágoston szülei Édesapja: Trefort Ignác Édesanyja: Beldovics Tekla

3 Trefort Ágoston testvérei Antal István (1820 - 1820) (1825 -? )

4 Születési helye Homonna

5 Tanulmányai  1822 - Homonna  1826 - Eperjes Katolikus Főgimnázium  1829 - Sátoraljaújhely Piarista Gimnázium  1831 - Egri Érseki Líceum  1833/1834 - 1836 Pesti Tudományegyetem Jogi Kara

6 19 éves korára befejezte jogi tanulmányait

7 1836 - 1837 nyugat - európai utazás A magyar nyelv mellett beszélte a latin, szlovák, német, francia, angol, olasz nyelvet.

8 1837. Életre szóló barátságot kötött Eötvös Józseffel.

9 1839. Tudományos és irodalmi munkásságának élt.

10 1840.  Közgazdasági és történeti tárgyú dolgozatokat írt és publikált.  Tevékenyen részt vett a reformkor politikai életében.

11 1841. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja

12 1843 - 1844 Részt vett az 1843/44. évi országgyűlésen, és egy, a kereskedelmi ügyek tárgyalására kiküldött bizottság tagjává választották.

13 1847. Feleségül vette Rosty Ilonát.

14 Gyermekei Ágnes Edit Ilona Ervin Anna Mária

15 1851- Csabacs ű d Csabacsüd

16 Részlet Mann Miklós: Trefort Ágoston élete és működése c. könyvéből  „Treforték 1851 őszén veszik át a csabacsüdi birtokot, amely a pusztaságban Szarvas és Kondoros között feküdt. A birtok jórésze még legelő volt, feltöretlen terület, amikor Treforték megkezdik itt a gazdálkodást. A telet még a Csáky grófok budai házában töltik. Ekkor határozzák el, hogy Csabacsüdön építtetnek maguknak házat. 1851-től tehát a gazdaság berendezése, vezetése a házépítés lefoglalja Trefortot, aki ebben az időben így semmi mással nem tud foglalkozni, az irodalmi tevékenységgel is teljesen felhagy. Gyakran utazik Csabacsüdre; 1852 tavaszán megkezdődik a lakóház építése.”

17 1860. Megszervezte a Békés Megyei Gazdasági Egyesületet. Alispánná választották.

18 1860 – 1869. A gyomai kerület országgyűlési képviselője volt.

19 1862. Kezdeményezésére megalakult az Alföldi Vasút Társaság.

20 Magyar Tudományos Akadémia  1841-től tagja lett.  1885-től elnökévé választották. Elnöki tisztét haláláig betöltötte.

21 Alapító tag:  Kisfaludy Társaság  Pesti Műegylet  Magyar Kereskedelmi Társaság  Iparegyesület - v álasztmányi tag

22 1872 – 1888.

23 1872. szeptember 4. Hivatali pályafutása csúcsa: Kinevezték vallás-és közoktatási miniszterré.

24 Első törvényhozásai  tanoncok oktatása  iskolaszervezés szabályozása

25 Számos reformot hajtott végre a közoktatásban  Felsőoktatási intézmények létrehozása.  A Zeneakadémia, Műemlékvédelmi bizottság megalakítása.  Nyolc általánossá tette a reáliskolákat.  Ezen iskoláknak és gimnáziumoknak kiadatta a dokumentumait.  Az egyetemeket új épületekkel gazdagította.  Az oktatómunkát, különösen az orvosképzést és a tanárképzést több rendeletével korszerűsítette.

26 Trefort Ágoston, a miniszter  Energikus, előremutató pedagógiai érzékkel telített miniszter  Művelődéspolitikus  Neves reformpolitikus

27 Trefort Ágoston, a miniszter  történész  közgazdász  jogász  publicista  a nemzeti műveltség nagy építőmestere

28 Trefort Ágoston, a miniszter, a hivatalnok Kiemelkedő szervezője, menedzsere volt a művelődéspolitikának, és az egyházügynek.

29 Trefort Ágoston, az utazó Külföldi útjainak tapasztalatairól rendszeresen beszámolt munkatársainak.

30 Kortársai véleménye Trefort Ágostonról Rendkívül művelt ember volt, érdeklődése szerteágazó.

31 Trefort Ágoston az ember, a családapa

32  Veje, Szalay Imre Trefort Ágostont, az embert röviden a következőképpen írta le: „alacsony, izmos termetén ülő, erélyes tartású feje, kissé erős, hajlott orra, magas, nyílt homloka, ősz hajától és szakállától pompásan elütő, ragyogó sötétbarna szeme hű tükre volt szeretetreméltó - ártatlan tréfára szívesen hajló - alapjában igazi franciás könnyűvérű kedélyének, mely alatt ez az óriási olvasottságú, finom műveltségű, magas látókörű és emberismeretben gazdag fér­fiú mélyen érző szívet rejtett. Áldozatkész, szeretetteljes, gyengéd családapa és barát volt...”

33

34

35 Trefort Ágoston kortársai Petőfi Sándor Kossuth Lajos Liszt Ferenc Erkel Ferenc

36 Trefort Ágostonról készült képzőművészeti alkotások Kiss József alkotása 1904.

37 Trefort Ágostonról készült képzőművészeti alkotások Egri György alkotása: Trefort Ágostont ábrázoló félalakos bronz dombormű 2008.

38 Mellszobra Sátoraljaújhelyen található a Trefort Ágoston Szakképző Iskola udvarán

39 Trefort Ágoston nevét viselő intézmények  ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola, Budapest  ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, Budapest  Trefort Ágoston Műszaki Szakközépiskola, Budapest  Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola, Budapest  Trefort Ágoston Villamos és Fémipari Szakképző Iskola és Kollégium, Békéscsaba  Trefort Ágoston Szakképző Iskola, Sátoraljaújhely  Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskola

40 Trefort Ágoston születésének 197. évfordulójára 2014. február 7.

41 „ Ezen ország jövője főleg az iskoláktól van feltételezve” Trefort Ágoston

42 Munkásságának főbb eredményei A két barát, a két sógor, a két munkatárs mellszobra egy helyen

43 Munkásságának főbb eredményei Többek között az ő kezdeményezése nyomán alakult meg a Budapesti Állami Közép Ipartanoda, majd később a Magyar Királyi Állami Felső Ipariskola is.

44 Munkásságának főbb eredményei Kezdeményezésére alakult meg 1862-ben az Alföldi Vasút Társaság.

45 Munkásságának főbb eredményei 1872-ben létrejött a Műegyetem,

46 . A budapesti egyetemen új tanszékek alakultak, felépültek a természettudományi és orvoskari épületek, az Üllői úti klinikák,

47 Munkásságának főbb eredményei A Műegyetem Múzeum körúti épülete, s az Egyetemi Könyvtár.

48 Munkásságának főbb eredményei Elősegítette a tankönyvek íratását. Megalapozta a szemléltető oktatást. Térképeket, földgömböket, falitáblákat készíttetett.

49 Munkásságának főbb eredményei Megalapította az Országos tanszermúzeumot.

50 Munkásságának főbb eredményei 1877-ben alapította az Országos Tanszermúzeumot,

51 Munkásságának főbb eredményei Szemléltetés, zaneszközök az iskolákban: palatábla, palavessző és spongya

52 Munkásságának főbb eredményei Zeneakadémia megalapítása

53

54 Trefort Ágoston, a nemzeti műveltség nagy építőmestere, élete és munkássága követendő példa.


Letölteni ppt "1817. február 7. Homonna Trefort Ágoston születésnapjára a megemlékezés részeként, önéletrajzi írása, veje: Szalay Imre méltatása, Mann Miklós munkája,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések