Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HVS felülvizsgálat 2011. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) általános felülvizsgálata Alapja: az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HVS felülvizsgálat 2011. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) általános felülvizsgálata Alapja: az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító."— Előadás másolata:

1 HVS felülvizsgálat 2011

2 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) általános felülvizsgálata Alapja: az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága 6/2011. (II.4.) közleménye Szükségessége: A HACS által a 93/2007. (VII. 29.) FVM rendelet, valamint a 147/2007. (XII.4.) FVM rendelet értelmében elkészített HVS felülvizsgálata a gazdasági, társadalmi helyzet változása, valamint a LEADER program végrehajtására vonatkozó egyéb feltételek változása, és a forrásallokációban is tükröződő célrendszer prioritásainak lehetséges módosulása miatt A HVS időszakos felülvizsgálata biztosítja, hogy az adott LEADER HACS által lefedett térség folyamatosan változó fejlesztési igényeit valóban tükröző alapdokumentum legyen. Hozzájárulhat a LEADER program 2007-2013 programozási időszakon átnyúló folytatásának megalapozásához is. A HVS felülvizsgálat két szakaszból áll: 1.a HVS általános részének felülvizsgálata (a továbbiakban: HVS általános felülvizsgálat) 2. a projektötlet-gyűjtésre épülő célterület tervezés (a továbbiakban: HPME katalógus kidolgozása)

3 Tervezett ütemezés 1. szakasz: A HACS - ok számára a HVS általános felülvizsgálatára a 2011.02.07. - 2011.03.18. közötti időszak áll rendelkezésre az alábbiak szerint: 2011.02.07- 2011.02.20 •HVS általános felülvizsgálat indító megbeszélés. A tervezői csoport kijelölése (2011.02.16.) 2011.02.15- ig •Projektötlet-gyűjtés és a HVS általános felülvizsgálat meghirdetése. 2011.02.15. - 2011.03.04 •Fórumok tartása (tervezzük településenként egy fórum tartását.) A HVS jövőképe, célkitűzései, intézkedései. Projektötlet-gyűjtés. 2011.03.07.- 2011.03.11 •HVS dokumentum véglegesítése (tervezői csoport) és jóváhagyása (HACS általi jóváhagyás). 2011. 03.16. -2011.03.18 •HVS dokumentum IH-hoz való benyújtása elektronikus formában.

4 Tervezett ütemezés 2. szakasz: Projektötletek jóváhagyása, célterület tervezés: 2011.03.11- 2011.03.27 • Tervezői csoport és HACS döntés a beérkezett projektötletekről. HPME katalógus összeállításának megkezdése. 2011.03.28- 2011.04.20 • HPME katalógus véglegesítés. IH egyeztetés. HPME katalógus jóváhagyása. HPME-k IIER-ben rögzítése. HPME katalógus Excel formában való benyújtása az IH-hoz. 2011.04.30. • HPME katalógus megjelenése a LEADER rendelet alapján kiírt Pályázati Felhívásban. 2011.06.30. - 2011. 07.30. • LEADER pályázatok tervezett benyújtása (a LEADER rendelet hatályba lépését követő 60 napot követően)

5 HVS felülvizsgálat - tartalmi követelmények és konzultáció  A HVS felülvizsgálatot a 6/2001 IH közlemény mellékleteként szereplő útmutató-ban megadott struktúra alapján kell elkészíteni, Microsoft Word formátumban.  A HVS felülvizsgálat időtartama alatt az IH és az MVH folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít, valamint a 2011.02.10. - 2011.03.04. közötti időszakban régiós szintű egyeztetéseket is szervez. Ez a térségünkben Jászapátin kerül megrendezésre az Észak-Alföldi és az Észak-Magyarországi régió számára 2011.02.21-én az Andrássy Thermál Hotel konferencia termében.  A HVS felülvizsgálat részeként elkészülő HPME-k kötelező IH-val történő egyeztetésére folyamatosan, illetve, a 2011.03.28. - 2011.04.20. közötti időszakban kerül sor.

6 Nyilvánosság biztosítása 1. Hirdetmény a HVS felülvizsgála t indításáról 2. Internetes nyilvánossá g 3. Folyamatos konzultáció lehetőségének biztosítása 4. Indító megbeszélés 5. HVS elfogadása, jóváhagyása 6. Döntés a beérkezett projekt ötletekről 7. HPME egyeztetés 1/ 2011.02.15-ig a HACS munkaszervezete a saját honlapján, valamint a HACS területén elhelyezkedő polgármesteri hivatalokban kihelyezett HIRDETMÉNYBEN tájékoztatja az érintett lakosságot. Honlapon új menüpont HVS FELÜLVIZSGÁLAT 2011 néven - 2011.02.08. Települési önkormányzatoknak e-mailben és postai úton megküldött hirdetmény 2011.01.11-én 2/ A HACS közzéteszi a honlapján a HVS felülvizsgálat aktuális állásáról szóló tájékoztatásokat, valamint a HVS véleményezés alatt levő aktuális szövegét, tervezett célterületeit, munkaanyagait, továbbá e-mailen biztosítja azok véleményezési lehetőségét. 3/ A HACS a HVS felülvizsgálat alatt folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít a HACS munkaszervezet irodájában (5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2.) 4/ A HACS által 2011.02.20-ig megtartandó HVS felülvizsgálat indító megbeszélés nyilvánosságát biztosítani kell. 5/ A HACS döntéshozó testülete elfogadja a felülvizsgált HVS-t és elektronikusan megküldi az ÚMVP elektronikus beszámolói felületen keresztül (az erre a célra kiküldött levél válaszaként) 2011.03.18-ig, valamint közzéteszi a HACS honlapján is. 6/ Legkésőbb 2011.03.27-ig a HACS tagsága dönt a beérkezett projekt ötletekről ( a HACS tagságának minimum 25%-ának jelenlétében, a jelenlévők 50% + 1 támogatása mellett, amelyeket ezt követően a tervezői csoport készít elő HPME szintre. A jelenlévő HACS tagság számának tekintetében biztosítani kell az üzleti és civil szféra (gazdasági és társadalmi partnerek) minimum 50%-os arányát.) 7/ A HPME-k egyeztetésére folyamatosan, illetve 2011.03.28. - 2011.04.20. között kerül sor, az IH-val és MVH-val való kötelező konzultáció keretében. A HACS által elfogadott HVS- t, a HVS felülvizsgálatának elfogadásáról szóló ülésen elkészített jegyzőkönyvet az ÚMVP elektronikus beszámolói felületen kiküldött tájékoztatásnak megfelelően megküldi az IH részére, illetve a munkatervi beszámolójához is csatolja.

7 A HVS benyújtásakor benyújtandó dokumentumok: A 2. szakaszban a HPME-k véglegesítésére irányuló egyeztetési időszakot kizárólag olyan HACS tervezői csoportjával kezdi meg az IH, amely az alábbi dokumentumok kíséretében az általános HVS-ét a fent megjelölt időpontig az IH részére elektronikus (szkennelt) formában, illetve az alábbi dokumentumok csatolásával benyújtotta! A HVS általános felülvizsgálati időszakában megtartott valamennyi lakossági fórum, tájékoztató, előadás emlékeztetője,meghí vója, jelenléti íve, fotódokumentációja. A HVS felülvizsgálathoz beérkezett projektötletekről szóló döntésre összehívott fórum jelenléti íve, jegyzőkönyve A HVS általános felülvizsgálat megbeszéléseinek jegyzőkönyve, jelenléti íve Adatlap, hitelességi és felelősségvállalási nyilatkozat a HVS benyújtásához. A dokumentumokat KIZÁRÓLAG elektronikus formában a beszámoló megfelelő pontjaihoz csatolva kell rögzíteni.

8 Tervezői csoport kijelölése Indító megbeszélés: A HACS által 2011.02.20-ig megtartandó HVS felülvizsgálat indító megbeszélés nyilvánosságát biztosítani kell. -HACS honlapján való nyilvánosság biztosítása 2011.02.08-án új menüpont: HVS felülvizsgálat 2011 néven -Hirdetmény megküldése érintett települések önkormányzatai számára, postai és elektronikus úton 2011.02.11-én -Tájékoztató e-mail partnerlistában szereplőknek 2011.02.14-én Tervezői csoport tagnak jelentkező személyek: A tervezői csoport létszáma minimum 5 fő, amelyből a közszférát képviselők száma nem haladhatja meg a 33 %-ot. A tervezői csoport további tagjai a HACS tagságából, illetve egyéb helyi vidéki szereplőkből kerülnek ki. (A tervezői csoport munkájában részt vehet a HACS munkaszervezet vezetője, annak vezetőjévé választható.) A tervezői csoport tagjainak megválasztására a HACS tagságának minimum 25%-ának jelenlétében kerülhet sor, a jelenlévők 50% + 1 támogatása mellett. A jelenlévő HACS tagság számának tekintetében biztosítani kell az üzleti és civil szféra (gazdasági és társadalmi partnerek) minimum 50%-os arányát.

9 2011.02.15-től Projektötlet-gyűjtés és általános felülvizsgálat elvégzése, fórumok tartása Projekt-begyűjtő adatlap – letölthető www.jkhk.hu oldalrólwww.jkhk.hu Aláírva szükséges eljuttatni a LEADER HACS-hoz!!!

10 LEADER Program I. LEADER közösségi célú fejlesztés II. LEADER vállalkozási alapú fejlesztés III. LEADER rendezvény IV. LEADER képzés V. LEADER térségen belüli együttműködés

11 ÚMVP IV. tengelyes LEADER fejlesztések a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesületének jelenlegi Stratégiája alapján I.LEADER közösségi célú fejlesztések Szabadidő és sporttevékenységek, szolgáltatások fejlesztése A térítésmentesen igénybe vehető szabadidős és sporttevékenységekhez, szolgáltatásokhoz kapcsolódó fejlesztésekre, infrastrukturális felújításokra, eszközbeszerzésekre. Természeti és kulturális örökség megőrzése A településeken megtalálható természeti és kulturális örökség megőrzésére,inform. táblarendszereken, kiadványokon, honlapokon keresztül, tanösvény, pihenőhely, túraútvonal kialakítása által. A helyi közösség számára fontos épületek felújítása. Településbiztonság fejlesztése A közbiztonság, településbiztonság növelése érdekében történő eszközfejlesztés, eszközbeszerzés.

12 ÚMVP IV. tengelyes LEADER fejlesztések a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesületének jelenlegi Stratégiája alapján II. LEADER vállalkozási alapú fejlesztés Helyi vállalkozások létrehozása, fejlesztése, versenyképességének javítása Mikro- és kisvállalkozások létrehozására, fejlesztésére Turisztikai tevékenységek ösztönzése A minimum III. osztályú panziókra, II.-III. osztályú üdülőházakra, apartmanokra, 2 csillagos kempingekre, 2-3 napraforgós falusi magánszálláshelyek fejlesztésére igényelhető támogatás. A termál- és/vagy gyógyvízzel rendelkező strandok kisléptékű fejlesztéseire. Helyi termékek piacra jutásának ösztönzés A helyi termékek piacra jutását segítő marketingtevékenységre, helyi termék védjegy kialakítására.

13 ÚMVP IV. tengelyes LEADER fejlesztések a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesületének jelenlegi Stratégiája alapján III. LEADER rendezvény Közösségépítő programok, hagyományok ápolásának ösztönzése A helyi, népi hagyományokon, jász öntudaton és kultúrkörön alapuló rendezvények, szakmai előadások, konferenciák, tréningek, közösségi fórumok támogatása. Kulturális és gasztronómiai turizmus fejlesztése rendezvények keretében Kulturális rendezvények, falunapok, fesztiválok létrehozására, bővítésére, színvonalasabbá tételére

14 ÚMVP IV. tengelyes LEADER fejlesztések a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesületének jelenlegi Stratégiája alapján IV. LEADER képzés Társadalmi felelősség és környezettudatosság erősítésének, esélyegyenlőség növelésének támogatása A társadalmi felelősség, környezettudatosság, esélyegyenlőség érdekében megvalósuló rendezvények, programok szervezésére, lebonyolítására. V. LEADER térségen belüli együttműködés Helyi szektorok képzésének támogatása A munkaerőpiacon jelentkező hiányszakmák, piacképes szakmák képzésére, vállalkozásfejlesztéssel, turisztikai tevékenységgel kapcsolatos képzésekre. Vállalkozásfejlesztő, turisztikai, munkaerő piaci tréning, nyelvi képzés, számítógépes tudás bővítése

15 Köszönöm a figyelmet! Elérhetőség: Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Székhely:5130 Jászapáti, Velemi Endre út 4-6. Iroda: 5130 Jászapáti, Tompa Mihály u. 2. Ügyfélfogadás: H: 08 00 – 12 00 ; 13 00 – 19 00 K-P: 08 00 – 12 00 ; 13 00 – 17 00 Tel: 06/57-443-570 Fax: 06/57-443-570 E-mail: jaszsagi.kistersegi@gmail.com Web: www.jkhk.hujaszsagi.kistersegi@gmail.comwww.jkhk.hu


Letölteni ppt "HVS felülvizsgálat 2011. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) általános felülvizsgálata Alapja: az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító."

Hasonló előadás


Google Hirdetések