Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hol tart az uniós támogatású TIOP és ROP egészségügyi fejlesztések megvalósítása? 2008. május 13. Fejlesztéspolitikai és Stratégiai-Elemzési Főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hol tart az uniós támogatású TIOP és ROP egészségügyi fejlesztések megvalósítása? 2008. május 13. Fejlesztéspolitikai és Stratégiai-Elemzési Főosztály."— Előadás másolata:

1 Hol tart az uniós támogatású TIOP és ROP egészségügyi fejlesztések megvalósítása? május 13. Fejlesztéspolitikai és Stratégiai-Elemzési Főosztály Bertalan Ildikó főosztályvezető

2 Források és között Teljes keret (MrdFt) évi akcióterv (Mrd Ft) Meghirdetett pályázat/ Kormány által jóváhagyott kiemelt projekt (Mrd Ft) Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 284, ,7 Társadalmi Megújulás Operatív Program (közép-magyarországi forrással) 62, , 3 1,78 Közép-Magyarországi Operatív Program 30, ,064 12,6 Regionális Operatív Programok ~75, 020~36, ,6 Mindösszesen 452, , ,68

3 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program egészségügyi fejlesztései Indítási idő Indikatív uniós támogatás (Mrd Ft) Tervezett forrás I. Akciótervben ( ) (Mrd Ft) Regionális járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése R november25 Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése R november6, 4 Sürgősségi ellátás fejlesztése (mentés, légi mentés)2008. III. negyedév11, 57 Sürgősségi ellátás fejlesztése SO1 (és azon belül a gyermek sürgősségi) SO2, PIC és központi intenzív osztályok informatikai fejlesztése2008. I. és II. negyedév2010 Regionális vérellátó központok fejlesztése A struktúraváltást támogató infrastruktúra-fejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban2008. III. negyedév111, Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása2008. III. negyedév147 Infrastruktúra-fejlesztés a egészségpólusokban2007. december75 Intézményen belüli betegazonosítási, ügyviteli és üzletviteli rendszerek fejlesztése2008. III. negyedév41, 5 Elektronikus Közhiteles Nyilvántartások és Ágazati Portál fejlesztése2008. II. félév1, 6 Térségi, intézményközi egészségügyi informatikai infrastruktúra mintarendszerek kiépítése Mentésirányítási rendszer (OMSZ informatika)2007. december3, 5 Összesen 284,

4 Regionális Operatív Programok tervezett fejlesztési forrásai (Mrd Ft) PrioritásIntézkedésForrás - Mrd Ft Dél-Alföld4. Humán infrastruktúra fejlesztés 4.1. Egészségügyi és szociális szolgáltatások korszerűsítése, fejlesztése 12,3 Észak-AlföldHumán infrastruktúra fejlesztés Egészségügyi intézmények fejlesztése 16,5 Közép- Dunántúl Humán infrastruktúra fejlesztés 5.2. Egészségügyi és szociális ellátórendszer fejlesztése, hatékonyságának növelése 5,5 Dél-Dunántúl3. Humán közszolgáltatások fejlesztése Egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése 13,4 Észak- Magyarország 4. Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése 4.1. Egészségügyi ellátás korszerűsítése 21 Nyugat- Dunántúl 5. Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése 5.2. Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 6,3 Összesen:75

5 Társadalmi Megújulás Operatív Program fejlesztési forrásai Konstrukciók milliárd Ft milliárd Ft A bizonyítékokon alapuló egészségfejlesztési alapismeretek kidolgozása az oktatás különböző szintjei és különböző korosztályok számára 10, Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok26, Szűrőprogramok országos kommunikációja2, 50, Koragyermekkori (0-7 év) program2, 50, Egészségügyi humánerőforrás monitoring10, Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés 13, 0763, Regionális egészségmonitorozási rendszer kiépítése0, Foglalkoztatás támogatása10, Szervezeti hatékonyság fejlesztése10, Megvalósíthatósági tervek minőségbiztosítása a tervezett jelentős beruházásoknál 0,3800, Betegazonosítási rendszer, valamint nemzeti eHealth rendszer használatának előkészítése 42, 5 Összesen62, 8820, 3

6 Célok:  Ellátás biztosítása az ellátatlan, hiányosan ellátott területeken,  Erőforrás koncentrációja,  Költség-hatékony működést elősegítő technológiák, technikák bevezetése,  A telephelyek és pavilonok számának csökkentése, megszüntetése,  Korszerű technológiák befogadására alkalmas és betegbarát környezetű hotelszolgáltatás kialakításaEszközök:  Indokolt esetben új épület építése (tömbépület), épületbővítés  Épület rekonstrukció, felújítás, átalakítás  Megújuló energia bevezetése, energetikai rekonstrukció  Gép-műszer beszerzés  IT fejlesztés  Akadálymentesítés Az ellátórendszer fejlesztésének céljai és eszközei

7 Egészségfejlesztés és egészségtudatos magatartás ösztönzése  Egészséggel kapcsolatos ismeretek hatékony terjesztése  Egészségfejlesztési programok támogatása  A lakosság szűréssel kapcsolatos magatartásának befolyásolása  Koragyermekkori egészségi állapotfelmérő rendszer fejlesztése Szerkezet átalakítást támogató humánerőforrás-fejlesztés  Egységes ágazati HR monitoring rendszer  Képzési támogatások  Programok az orvosi és szakdolgozói kapacitáshiányok betöltése Egészségfejlesztés és ágazati erőforrások fejlesztése

8 A fejlesztésekről összefoglalóan  Lakosság-közeli szolgáltatások fejlesztése  Progresszivitási elvek érvényesülése a fejlesztések során  Az egészségi állapotnak megfelelő ellátás elérhetőségének biztosítása  Elsősorban az ellátások minimumfeltételeinek biztosítása  Fenntarthatósági garancia  A szerkezetátalakítással összhangban modern ellátórendszer kialakításának támogatása, amely  az erőforrások koncentrálásával  a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklése mellett,  magasabb minőségű komplex szolgáltatásokkal  költség-hatékonyabb gyógyító megelőző ellátásokat képes nyújtani

9 : uniós fejlesztések ütemezése I.Ütem: IV. negyedév – I. negyedév: Lakosság közeli ellátások fejlesztése  Alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése: háziorvosi szolgálat, egészségház vagy egészségügyi-szociális központ (ROP)  6 régióban  Járóbeteg-szakellátás fejlesztés (TIOP R1, R2, ROP alap- és járóbeteg-szakellátás)  25 kistérségi szakellátó központ, 9 átalakuló kiskórház, régiónként 3-4 alap vagy emelt szintű járó  Mentés fejlesztése I. ütem: mentésirányítás  új diszpécserrendszer, vállalati folyamatok újraszervezése

10  sürgősségi fejlesztések (SO1, SO2, PIC/NIC, központi intenzív informatikai fejlesztések (TIOP)  min. 18 új, korszerűsített SO1 vagy SO2 osztály  Egészségpólus beruházások: szükség szerint sürgősségi fejlesztések  9 egészségpólus intézmény (egyetemi klinikák és régiónként legnagyobb aktív ágyszámú intézmények)  képzési pályázatok (TÁMOP)  kb fő képzése, 15 új kompetenciabővítő képzési tananyag, új hatásköri listák

11 : uniós fejlesztések ütemezése II.Ütem: II. –III. negyedév: Szerkezetváltást támogató infrastrukturális fejlesztések a fekvőbeteg ellátások terén, mentés II. ütem  Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés  megszüntetett telephelyek, fejlesztéssel érintett terület arány a támogatott intézményben: 20%  Onkológiai hálózat fejlesztése  6 fejlesztett központ, eszközcserék  Rehabilitációs fejlesztések (ROP)  korszerű fekvőbeteg intézmények  Mentés, légi mentés (TIOP)  új légi bázis, 163 felújított, 37 új mentőállomás

12 : uniós fejlesztések ütemezése  Foglalkoztatás támogatás, HR monitoring rendszer (TÁMOP)  150 támogatott intézmény (hiányszakma, team-finanszírozás), országos szintű HR monitoring rendszer  TÁMOP egészségfejlesztési alapismeretek, életmódprogramok  programokba bevont 500 település (egészségtervek, népegészségügy)  Koragyermekkori program  új, egységes, országos lefedettségű koragyermekkori állapot-felmérési rendszer (0-7)  Regionális egészségmonitorozás  országos hálózat

13 : uniós fejlesztések ütemezése III.Ütem IV. negyedév: Ellátórendszer fejlesztését támogató konstrukciók  Informatikai fejlesztések (ágazati közhiteles nyilvántartások, betegazonosítási és eEgészségügyi rendszerek fejlesztése (TIOP,TÁMOP)  Ágazati Portál, termék és szolgáltatás nyilvántartások, kódrendszerek  Szervezeti hatékonyság javítása (minőségfejlesztés és kontrolling)  80 tanúsított integrált minőségmenedzsment rendszerek, 30 bevezetett kontrolling rendszer, rizikómenedzsment képzés

14 Fejlesztések 2009-ben II. szakasz: II. félév Regionális struktúrák megerősítése  Regionális járóbeteg-szakellátó hálózatok fejlesztése  intézményfejlesztés  Regionális vérellátó központok fejlesztése  6 egységesen magas színvonalú régióközpont  Térségi intézményközi informatikai fejlesztések  4 új és 3 továbbfejlesztett hálózat

15 Fejlesztések III. szakasz: szerkezetváltás befejezése évi szerkezet-átalakítás továbbvitelét támogató konstrukciók meghirdetése  struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztése, sürgősségi ellátások fejlesztése, onkológiai hálózat korszerűsítése  informatikai fejlesztések (nemzeti eEgészségügyi program)  egészségfejlesztés, egészségtudatos magatartás erősítése (életmódprogramok, egészségfejlesztési ismeretek és a kora gyermekkor (0-7 év) program folytatása)  humánerőforrás és szolgáltatás fejlesztés (foglalkoztatás támogatás, képzések, HR monitoring)

16 Uniós beruházások az ellátórendszer progresszív ellátási szintjein Alapszintű járóbeteg-szakellátás R2 Önálló vagy önállóvá váló Emelt szintű járóbeteg-szakellátás R1 Területi kórházak szakkórházak Struktúraváltás-támogatás TIOPTIOP Onkológia Sürgősség Regionális járóbeteg-szakellátó hálózatok Egészségipar - pólusberuházások ROP Rehabilitáció Krónikus ellátás Klinikák + régiónként legnagyobb aktív számú kiemelt kórház Országos ellátások Járóbeteg-szakellátás Alapellátás Járóbeteg- szakellátás Kistérségi új Mentés, vérellátás TÁMOPTÁMOP Alapellátás Kiemelt kórházak Szakkórház *Országos intézetek * országos feladatokat ellátó minisztériumi gyógyintézetek és gyógyító-intézmények emeltemelt alapalap GOP

17 Az ellátórendszer talapzata: alapellátás és járóbeteg - szakellátás fejlesztése I. Fejlesztési alapelvek:  hozzáférés területi kiegyenlítése  szakmai inhomogenitás javítása a definitív és lakosság-közeli ellátását biztosító szolgáltatások komplex rendszerének kialakításával: egymásra épülő és egymást kiegészítő szolgáltatások, tevékenységek integrációjával  Koncepció az EüM honlapján ROP/TIOP lehatárolása:  ROP: alapellátás és önálló vagy önállóvá váló járóbeteg szakellátó központok fejlesztése  TIOP: „zöldmezős” kistérségi és kórházba integrált szakellátás fejlesztése

18 Alapellátás és járóbeteg - szakellátás fejlesztése II: megvalósítás helyzete ROP-ok: beadási határidő meghosszabbodott 5 konvergencia régiókban  Dél-Alföld, Nyugat-Dunántúl: június 9.  Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl: június 23  Dél-Dunántúl: felfüggesztve  Közép-Magyarország (csak járóbeteg szakellátás): lezárult március 31- én Többletkapacitás nem igényelhető: legfeljebb régión belüli kapacitását- csoportosítás terhére TIOP: beadási határidő február 29.  RET-ek jóváhagyásával a többletkapacitás igények előzetes befogadása megtörtént  értékelés-bírálati eljárás: 60 nappal meghosszabbított eljárás  támogatási döntés: július 26.

19 A kistérségi járóbeteg szakellátási központok fenntarthatóságáról Fenntarthatóság érdekében:  Több lábon állást garantáló szakmai struktúra: finanszírozás az E-Alap több kasszájából (pl. járóbeteg-szakellátás, otthonápolás, kúraszerű ellátás, alapellátás, központosított alapellátási ügyelet, hospice) és egyéb opcionális elemek bevételi lehetőségeinek integrálása  Az adott terület szükségleteinek figyelembe vétele: kötelező szakmaterületek kapacitásainak szakorvosi és nem szakorvosi óraszámainak különbözősége  A heti 200 szakorvosi óra kapacitású járóbeteg szakellátás fejlesztés fenntartható működésének becslését a 2006 évi 1 teljes heti 30 órás járóbeteg szakellátási tényadatokat figyelembevételével határozta meg a tárca az OEP bevonásával  Ha a fenntarthatósági modell alapján, illetve az optimális forgalom beállásáig valamely kistérségben létrejövő intézmény működtetése plusz hozzájárulást kíván, úgy ezt a fejlesztési megállapodásban résztvevő önkormányzatoknak joguk és lehetőségük van pótolni  Együttműködés szükséges a terület ellátásában működő szolgáltatókkal

20 Rehabilitáció és krónikus ellátás: ROP (konvergencia régiók) Fejlesztés alapelvei:  munkaerő egészségveszteségét csökkentő, a megmaradt képességet fejlesztő komplex szolgáltatások kialakítása az ellátási formák és az infrastruktúra korszerűsítésével, a koordináció és az együttműködés fejlesztésével  regionális rehabilitációs hálózat kialakítása (vezető szolgáltató és területi rehabilitációs szolgáltatók)  Koncepció az EüM honlapján Megvalósítás helyzete: pályázat kiírása régiónként III-IV. negyedévben, rehabilitációs célú kiemelt projektjavaslatok a projektszelekciós csatornában

21 Fekvőbeteg szakellátás fejlesztése: TIOP és KMOP Fejlesztés alapelvei:  Fenntartható fejlődésű, finanszírozható szolgáltatási rendszer kialakítása  A szolgáltatások azonos szintű és korszerű színvonalának megteremtése különösen a vezető halálokok szűrése és terápiája területén. Megvalósítás helyzete:  Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpólusokban - pályázat az egyetemi klinikák és régiónként a legnagyobb aktív ágyszámmal rendelkező intézmények számára – pályázat módosult! Módosított beadási határidő: június július 1.  Kiemelt projektek: - Uzsoki és Szent Imre kórház fejlesztési projektjei esetében a tervezési felhívás és útmutató készítése zajlik - kiemelt projektek szelekciós eljárásában: 2 további projekt döntés előkészítés szakaszában Közép-Magyarországon

22 TIOP Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban Kedvezményezettek: A) A évi CXXXII. Törvény 1. számú melléklete alapján kiemelt és területi kórházak B) Az egyetemi klinikák a vele egy településen lévő megyei, városi fenntartású szakellátó intézményekkel egy gazdasági társaságba tömörülve és integrált szervezeti formában működve Támogatás kerete: 50 Mrd Ft Támogatás összege: A) 250 – 5000 millió Ft, B) – millió Ft Támogatási intenzitás: 90 % Pályázat megjelenése: III. negyedév

23 Sürgősségi ellátás fejlesztése: TIOP, KMOP Fejlesztés alapelvei:  Korszerű, hatékony és optimális feladatmegosztáson alapuló, szakmailag egységes betegközpontú rendszer kialakítása (egy bemeneti kapus rendszer), a PIC ellátás korszerű informatikai rendszerrel történő felszerelése, korszerű biztonságtechnikai helikopter leszállóhelyek biztosítása (elsősorban SO1-nél) Megvalósítás helyzete:  TIOP A) Sürgősségi ellátás fejlesztése, SO1 és SO2 (ezeken belül gyermeksürgősségi ellátás) támogatására pályázat 1. forduló beadási határidő: július  TIOP 2.2.2B) PIC informatikai fejlesztése, központi intenzív osztályok informatikai fejlesztése egyszerűsített pályázat várható megjelenési ideje: június.  KMOP: eljárás egyeztetése szükséges, NFÜ kiemelt projekteket preferál, a tárca pályázati eljárást

24 Onkológiai ellátás fejlesztése: TIOP és KMOP Fejlesztés alapelvei:  Szakmai elvek szerint centralizált ellátás fejlesztése  Onkológiai ellátásra specializálódó centrumok fejlesztése  onkológiai fejlesztési koncepció az ÚMFT-s fejlesztésekhez az EüM honlapján Megvalósítás helyzete:  Közép-Magyarország: 2 jelentős kiemelt projekt a projektszelekciós eljárásban  A TIOP keretében a pályázat-előkészítés májusában kezdődik.

25 TIOP Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása pályázat Tervezett támogatható tevékenységek:  Épület rekonstrukció, felújítás, bővítés, a regionális és a megyei centrumokban  Gép-műszer csere, illetve hiánypótlások a minimum feltételeknek való megfelelés biztosítása, továbbá a költség-hatékony új terápiás, mellékhatásokat mérséklő korszerű új eszköz beszerzése.  Daganat-diagnosztika korszerűsítése  Sugárterápiás központok fejlesztése  Onkológiai informatikai hálózat kiépítése Kedvezményezettek: állami, önkormányzati egészségügyi szolgáltatók Támogatás kerete: millió Ft ( ) Támogatás összege: 250 – millió Ft Támogatási intenzitás: 90 % Pályázat indítása: III. negyedév

26 Mentés, légi mentés:TIOP mentésirányítás: TIOP és KMOP Fejlesztés alapelvei:  esetek 90%-ában a 15 percen belüli elérési idő biztosítása a mentőállomás hálózat fejlesztésével, új mentőállomások létesítésével, jelenlegiek felújításával, korszerűsítésével, a bevethető egységek számának növelésével, egységes bevetés-irányítási rendszer kialakításával, vállalat- és minőségirányítási rendszer bevezetésével  Támogatás csak a konvergencia régióban nyújtható Megvalósítás helyzete:  OMSZ kiemelt projektjéről támogató kormánydöntés született  Részletes tervezés előkészítése és alátámasztása megtörtént  Tervezési felhívás és útmutató készítése megkezdődhet májusában

27 Információtechnológiai fejlesztések Intézményen belüli betegazonosítási, ügyviteli és üzletviteli rendszerek fejlesztése Kedvezményezettek: közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók. Támogatás kerete: millió Ft ( ) Támogatás összege: 10 – 36 millió Ft, Támogatási intenzitás: % Pályázat indítása: III. negyedév Elektronikus Közhiteles Nyilvántartások és Ágazati Portál fejlesztése Az egészségügyben nyilvántartott közhiteles adatok meghatározott körének megjelenítése az Ágazati Portálon (pl.: Egészségügyi Szolgáltatók Nyilvántartása, Gyógyszertörzs, TAJ validálás), jogosultsági feltételek kialakítása elektronikus orvos kártya bevezetésével. Kedvezményezett: Egészségügyi Minisztérium/háttérintézménye Támogatás kerete: millió Ft Támogatás összege: millió Ft, Támogatási intenzitás: 100 % Kiemelt projektjavaslat benyújtása: III. negyedév

28 A projektszelekció menetrendje: fő a türelem!  Egyfordulós eljárás (75 nap a benyújtástól, egyszeri hosszabbítás max. +60 nap): formai-jogosultsági és teljességi ellenőrzés, hiánypótlás, (helyszíni szemle), előértékelés, bírálat, értékelési javaslat összeállítása és támogatási döntés  Kétfordulós eljárás: (75 nap a benyújtástól, 5 milliárd Ft felett + 45 nappal meghosszabbítható): Az első pályázati fordulót követően a projektterv végleges elkészítésére a pályázónak a két forduló között legfeljebb fél év áll rendelkezésére az első fordulóban született pozitív támogatási döntés dátumától  Kiemelt projekt: benyújtáshoz a tárca támogatása szükséges NFÜ szakértői értékelés, bírálat, Kormánydöntés, tervezési felhívás és útmutató, részletes projekttervezés, bírálat, támogatási döntés és szerződéskötés. A Kormánydöntés nem garancia a megvalósulásra.

29 Köszönöm szíves figyelmüket! További információk:


Letölteni ppt "Hol tart az uniós támogatású TIOP és ROP egészségügyi fejlesztések megvalósítása? 2008. május 13. Fejlesztéspolitikai és Stratégiai-Elemzési Főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések