Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MTA Regionális Kutatások Központja ÉRDEKELLENTÉTEK A BALKÁN KÖZLEKEDÉSI ELÉRHETŐSÉGÉBEN Erdősi Ferenc tud. tanácsadó MTA Regionális Kutatások Központja.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MTA Regionális Kutatások Központja ÉRDEKELLENTÉTEK A BALKÁN KÖZLEKEDÉSI ELÉRHETŐSÉGÉBEN Erdősi Ferenc tud. tanácsadó MTA Regionális Kutatások Központja."— Előadás másolata:

1 MTA Regionális Kutatások Központja ÉRDEKELLENTÉTEK A BALKÁN KÖZLEKEDÉSI ELÉRHETŐSÉGÉBEN Erdősi Ferenc tud. tanácsadó MTA Regionális Kutatások Központja DTI, Pécs erdosi@rkk.hu

2 MTA Regionális Kutatások Központja Erdősi Ferenc • 2009 2 Magyarországot a környező térségekkel összekötő nemzetközi kommunikációs folyosók

3 MTA Regionális Kutatások Központja Erdősi Ferenc • 2009 3 A Magyar Királyság •A Magyar Királyság középkori terjeszkedésének fél sikerei a Nyugat-Balkánon (Horvátország) •a Közép- és Kelet-Balkán mint az oszmán hadsereg feltartóztatásának epizodikus színtere (Nikápoly, Rigómező) •a korai Duna- és Száva-hajózás mint a Balkán északi peremterületeivel való árucsere eszköze

4 MTA Regionális Kutatások Központja Erdősi Ferenc • 2009 4 A Balkán mint tranzitterület a (világ-)tengerhez való kijutáshoz •FIUME AZ IDEÁLIS TENGERI KAPU az Oszmán- és a Habsburg-birodalom között –Az ELSŐ MŰUTAK a Karszthegységen keresztül –Az önálló magyar külkereskedelmet szolgáló FIUMEI VASÚT a reformkori vasúthálózat- tervezetekben •Kossuth „kombinált” terve •Széchenyi „nemzeti” terve

5 MTA Regionális Kutatások Központja Erdősi Ferenc • 2009 5 A fiumei vasút reformkori tervei

6 MTA Regionális Kutatások Központja Erdősi Ferenc • 2009 6 •Az osztrák birodalom érdekeinek érvényesülése az önkényuralom idején •Trieszt előnyben részesítése •A fiumei vasút késleltetése A trieszti és fiumei vasút

7 MTA Regionális Kutatások Központja Erdősi Ferenc • 2009 7 Törekvések a kiegyezés után létrejött sugárirányú fiumei vasút monopolhelyzetben tartására •A regionális agrárlobbi és a központi hatalom érdekellentéte •Az Alföld–Fiume vasút torzó maradt

8 MTA Regionális Kutatások Központja Erdősi Ferenc • 2009 8 Az Alföld-Fiume vasút megépült és tervezett szakaszai, a fiumei gyorsvasút útvonala 1914-ben

9 MTA Regionális Kutatások Központja Erdősi Ferenc • 2009 9 Világjelentőségű és európai léptékű események •a Szuezi-csatorna megnyitása (1869) •a Berlini Kongresszus (1878) hatása a Közép-Balkán felé orientálódásra

10 MTA Regionális Kutatások Központja Erdősi Ferenc • 2009 10 A Közép- (és Nyugat-)Balkán felé irányuló vasút tervváltozatai •A Nyugat- és Közép- Balkán felé vezető fővonalak kötegelésének Thaly-féle terve. A zimonyi vasút eredeti terve és a megvalósított vonal

11 MTA Regionális Kutatások Központja Erdősi Ferenc • 2009 11 Az okkupált, majd annektált Bosznia-Hercegovina elérése, és a magyar vasúthálózathoz kapcsolása •A magyar vasúthálózathoz kapcsolás mint magyar –katonai –politikai ésérdek –gazdasági •Területi/lokális érdekek ellentéte a boszniai fővonal kijelölésekor •Az ellentétes érdekek kioltották egymást A boszniai vasút kétféle vonaltervezete

12 MTA Regionális Kutatások Központja Erdősi Ferenc • 2009 12 Magyarország vasúti teherforgalmának alakulása irányok szerint 1913-ban

13 MTA Regionális Kutatások Központja Erdősi Ferenc • 2009 13 A Balkán jelentőségvesztése a magyar külgazdaságban a két világháború között •Külgazdasági orientáció változás –Németország és Olaszország előtérbe kerülése, de Fiume szerepvesztése –Kisantant környezet – hűvös politikai viszony –A trianoni Magyarország erősen meggyengült külkereskedelmi potenciálja •A Jugoszlávián belüli közlekedési viszonyok változása –Az adriai kikötők forgalmának kiegyensúlyozottabbá válása –A K-Ny-i közlekedési folyosó fejlesztése, a Fiumébe vezető elhanyagolása •Közlekedéstechnológiai innováció –A magyar Duna-tengerjáró hajózás

14 MTA Regionális Kutatások Központja Erdősi Ferenc • 2009 14 Fiume szerepének változása a második világháború után •Átmeneti szerepnövekedés az 1960-as években –a lengyel kikötők versenye (rubelelszámolás) –további jugoszláv kikötők (Koper, Bar, Ploče) nyitása •szerepcsökkenés az 1970-es évektől

15 MTA Regionális Kutatások Központja Erdősi Ferenc • 2009 15 Fiume versenytárs kikötői és a hozzájuk vezető vasútvonalak

16 MTA Regionális Kutatások Központja Erdősi Ferenc • 2009 16 A balkáni kapcsolatok a rendszerváltás után •a polgárháború és a NATO-beavatkozás bénító hatása a Nyugat- és főként a Közép-Balkánon •a Kelet-Balkánon át vezető kerülő útvonal felértékelődése •a HŽ elégtelen kapacitása és Fiume gyenge kikötői szolgáltatásai •a közelebbi adriai kikötők versenyképtelensége az északi-tengeri megakikötőkkel szemben

17 MTA Regionális Kutatások Központja Erdősi Ferenc • 2009 17 A szerbek által elvágott horvát vasutak

18 MTA Regionális Kutatások Központja Erdősi Ferenc • 2009 18 Konstanca •Konstanca mint –Fiume alternatívájaMagyarország –a Selyemút gateway-jeKínaérdeke –Odessza versenytársa Dél-Európa

19 MTA Regionális Kutatások Központja Erdősi Ferenc • 2009 19 Magyarország és a Balkán autópálya kapcsolatai •Az M5–Belgrád–Thesszaloniki E79 (–Szófia–Isztambul E80) tranzit pályalánc •kiemelten összeurópai (EU/NATO) •(német) gazdasági nagyhatalmi érdek •Az M6–Eszék–Szarajevó–Ploče (E73) nagyrészt kiépítetlen tranzit pályalánc – Vc korridor •Bosznia-Hercegovina •Kelet-Szlavónia •Kelet-Dunántúl •Szlovákia / K-Lengyelország •Az M7–Zágráb–Split–[Dubrovnik] •Dalmácia idegenforgalmi szektorának •a Kárpát-medence nyugati fele és Nyugat-Szlovákia, Nyugat-Lengyelország érdeke érdeke

20 MTA Regionális Kutatások Központja Erdősi Ferenc • 2009 20 A balkáni közlekedési kapcsolatok jövője •Hatótényezők és következményeik – Belső tényezők •EU-bővülés, intenzívebb ÉNy-i kapcsolatok – Külső tényezők •a Távol-Kelet (Kína) erősebb jelenléte, törekvés újabb gateway létrehozására •Észak-Afrika EU-előtérré válása (klímaváltozás?) •a „Range” részleges áthelyeződése – Általános (globális) költségtényező •a (szárazföldi) szállítás lényeges drágulása, a közelség felértékelődése – Légi és belvízi összeköttetés szerény növekedése •Összességében a balkáni közlekedési kapcsolatok erősödése –abszolút és viszonylagos értelemben is Magyarország javára szolgál

21 MTA Regionális Kutatások Központja Erdősi Ferenc • 2009 21 PÉCS – 2010 CULTURAL CAPITAL OF EUROPE


Letölteni ppt "MTA Regionális Kutatások Központja ÉRDEKELLENTÉTEK A BALKÁN KÖZLEKEDÉSI ELÉRHETŐSÉGÉBEN Erdősi Ferenc tud. tanácsadó MTA Regionális Kutatások Központja."

Hasonló előadás


Google Hirdetések