Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A PROGRAMDOKUMENTÁCIÓ

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A PROGRAMDOKUMENTÁCIÓ"— Előadás másolata:

1 A PROGRAMDOKUMENTÁCIÓ
A termék gyártásához szükséges elemek a CNC gép kezelője számára Készítette: Gilicze István gépészmérnök

2 . A programok dokumentálása
A gyártási dokumentáció sokféle szempontrendszer szerint elkészíthető. A CNC gépkezelő, aki az adott termék gyártását végzi, szempontjából minimálisan 7 elemből álljon a gyártási dokumentáció. Egy menedzseri információs rendszer (MIS=Management Information System) működési folyamatában természetesen ez nem elegendő, hisz itt az üzem (termelőegység) működtetésének összesét dokumentálni kell.

3 A programdokumentáció

4 A CNC program az NC gép vezérlőjébe van betáplálva, amely tartalmazza a gyártási dokumentáció elemeit. vezérlő

5 A műhelyrajz A gyártmány dokumentálásának hagyományos eszközei a műszaki rajz és a műszaki előírások. A műhelyrajzokkal a gyártásra előkészített alkatrészeket, az összeállítási rajzokkal, a részegységeket és az összeszerelt végtermékeket dokumentálták. A hagyományos műszaki rajz legnagyobb hátránya, hogy kétdimenziós, míg a termék háromdimenziós. Probléma, hogy a sok nézet, metszet, kinagyított részlet bonyolult alkatrész esetében nehezen értelmezhető, ezért egy háromdimenziós test nehezen rekonstruálható. A másik problémát az analitikusan nem leírható felületek okozzák: ezek meghatározása a rajzon hiányos, pontatlan, s így az alkatrész végső alakja sem lesz tökéletes A CNC vezérlés szükségszerűvé tette a felületek egzakt leírását, hiszen a szerszámpályák tervezése e nélkül lehetetlen, az informatika viszont lehetővé tette a felületek szabatos leírását. Kialakult a számítógépes geometriai modellezés, amely grafikával párosítva látványos eredményeket ért el: az alkatrészek tervezésében, legalábbis geometriai értelemben. Az alkatrészek technológiai attribútumainak dokumentálása ma még nem tökéletes, de a termékmodellezésnek nevezett új tudományterület egyre jobb eredményeket produkál a teljes termék leírásában is. Mindenesetre leszögezhetjük, hogy a gépipari termékek műszaki dokumentálásának nélkülözhetetlen eszköze a számítógép, amellyel egy termékmodell, vagy egy hagyományos műszaki rajz is leképezhető. A termékmodelltől természetszerűleg elvárjuk, hogy a gyártmányt minden részletében és egészében is leírja. Pontokból, egyenesekből, görbékből felületet, felületekből alkatrészeket, alkatrészekből részegységeket, azokból pedig magasabb rendű részegységeket generáljon.

6 A rendszer többféle modellezési módszer alkalmazására legyen képes.
Az alkatrészek geometria modellezéséhez használandó CAD rendszerekkel kapcsolatos elvárások: A rendszer többféle modellezési módszer alkalmazására legyen képes. „Feature” orientáltság, parametrikusság. Széleskörű asszociativitás. Interface eszközök sokszínűsége. Rendelkezzen moduláris struktúrával, testreszabhatósággal (API eszközök). Könnyű kezelhetőség, tanulhatóság.

7 Az előgyártmány Az előgyártmány rajza CAD rajz. Tartalmazza az összes adatot, amely az adott munkadarab (előgyártmány) alakjára, méretére, anyagára, típusára, pl. öntött, vonatkozik. Előgyártmánytípusok: -szálanyag, rúdanyag, táblalemez, stb. -darabolt -félkész -öntött -kovácsolt, stb.

8 Felfogási terv A felfogási terv tartalmazza mindazon eszközöket, módszereket, amelyek a munkadarab mérethelyes és biztonságos, valamint gazdaságos gyártásához szükséges. Ezek: -befogók (satuk, központfogók, stb.) -ülékek, tájolók, ütközők, központosítók A befogás, beállítás, fordítás, ütköztetés módszereit is dokumentálni kell, amely dokumentáció előírás a CNC gépkezelő számára a munkadarab gyártásához.

9 A szerszámterv Meg kell szervezni a gyártáshoz szükséges szerszámok anyagát, típusát, éltartamát, befogási módját, helyét. A szerszámhely: a megmunkálás közben az NC szerszámgépeken rendszerint több szerszámot alkalmazunk. A szerszámok pozíciót optimalizálni kell. A szerszámok eltérnek egymástól típusban, méretben, stb. A revolverfejjel rendelkező NC gépnél a megmunkálás, vagy szerszámváltás közben ütközés léphet fel. Ha a szerszámhely nincs optimalizálva, akkor a csere ideje, ezen keresztül a mellékidő növekszik, ami költségnövekedést eredményez.

10 A műveleti terv A műveleti tervben írjuk elő a gyártás folyamatában az egymást követő műveletek sorrendjét. Rövid utasításokat tartalmaz az adott műveletre vonatkozóan. Pl.: Osztottpofás gépsatuba fog, bázisfelületet ütköztet. Megjelenik a befogóeszköz, ami a felfogási terv eleme, és a befogás, beállítás módja is.

11 Technológiai terv A megmunkáláshoz szükséges adatok, előírások adják a tartalmát. Az adatok a fordulat [S /n/], forgácsleválasztási sebesség [v], előtolás [f], fogásmélység [a], fogásszám [i], stb. A technológiai tervet a művelettervvel egyesítve is készíthetjük. A műveletterv és technológiai terv együttes formája ábrákat tartalmazzon, ahol a technológiai és műveleti adatok mellett az eszközökre, gépekre, a befogás, beállítás módjára is utasításokat rögzítünk. Ugyanakkor a munkadarab gyártásának lépéseit ábrákkal jelenítjük meg a dokumentációnkban, jelképekkel előírva a befogó- beállítóeszközöket.

12 A CNC PROGRAM A CNC program: kódolt utasítások és információk halmaza, a Megmunkáló Program. Tartalmazza: a szerszámok, szerszámpályák adatait, sebességadatokat, -irányokat, az ismétlések számát, (az összes technológiai adatokat), a műveleteket, a segédfunkciókat (pl.:hűtés), a vezérlési és méretezési módot, a munkadarab kontúrjára vonatkozó előírásokat, a programra vonatkozó utasításokat (programtechnikai utasítások)

13 A gyártási dokumentáció készítésének folyamata
Végleges rajz generálás Koncepcionális tervezés A termékterv vizsgálatai (szilárdsági, stb.) A rajz Dokumentálása (CAD forma) A tervezési folyamat Előgyártmányterv Felfogási terv Szerszámterv CNC program (Megmunkáló program) Műveletterv Technológiai terv Termékgyártás

14 MIS:Menedzseri információs rendszer (Vállalatirányítás) dokumentumai, feladatai
Technológiai tervezés ●Gyártás tervezés ●Művelettervezés ●Szereléstervezés ●NC program Termelés tervezés • Termelés programozás • Munkahelyek terhelése • Gyártás ütemezés • Szállítás tervezés • Anyagbiztosítás Termékfejlesztés (CAD) ●Funkcionális tervezés ●Mechanikai tervezés ●Műszaki szerkesztés CAM Gyártás tervezés • Gyártás finomprogramozás • Rendszert támogató funkciók • Hálózati szolgáltatások • Rendszer vezérlők Minőségbiztosítás ●Minőségtervezés ●Statisztikai elemzés ●Hibaanalízis Logisztika ●Időprogramozott gyártás (beszállítók) ●Raktározás ●Anyagmozgatás ●Marketing Technológiai folyamatok vezérlése ●CNC ●PLC ●Robotvezérlés ●Számítógépes folyamatirányítás


Letölteni ppt "A PROGRAMDOKUMENTÁCIÓ"

Hasonló előadás


Google Hirdetések