Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A magyar vegyipar 100 éve, az olajipar és petrolkémiai ipar fejlődése Olvasó Árpád TVK Nyrt. vezérigazgató, MAVESZ elnök CENTENÁRIUMI VEGYÉSZKONFERENCIA.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A magyar vegyipar 100 éve, az olajipar és petrolkémiai ipar fejlődése Olvasó Árpád TVK Nyrt. vezérigazgató, MAVESZ elnök CENTENÁRIUMI VEGYÉSZKONFERENCIA."— Előadás másolata:

1 A magyar vegyipar 100 éve, az olajipar és petrolkémiai ipar fejlődése Olvasó Árpád TVK Nyrt. vezérigazgató, MAVESZ elnök CENTENÁRIUMI VEGYÉSZKONFERENCIA 2007. május 29. - június 1. SOPRON Összeállította: Szendiné Boros Katalin stratégiai elemző, TVK Nyrt.

2 2 TARTALOM  A MAGYAR VEGYIPAR JELENLEG  VEGYIPARI RÉGMÚLT ÉS A PETROLKÉMIAI IPARÁG KIALAKULÁSA  A KŐOLAJ- ÉS PETROLKÉMIAI IPAR TÖRTÉNETÉNEK FŐBB MÉRFÖLDKÖVEI  A PETROLKÉMIA REGIONÁLIS MEGERŐSÖDÉSE  A VEGYIPAR ISMERTSÉGE ÉS ELISMERTSÉGE  ÖSSZEFOGLALÁS

3 3 A MAGYAR VEGYIPAR JELENLEG  A vegyipar szerkezete  Olajipar és petrolkémia  Foglalkoztatottak megoszlása  Vállalkozások jellemzői  Jelentős vegyipari vállalatok (gyógyszeripar nélkül)

4 4 A vegyipar szerkezete Magyarországon a 23-as, 24-es és 25-ös statisztikai kódnak megfelelő ágazatok összességét nevezzük vegyiparnak. Az EU vegyipari statisztikának nem része a koksz és kőolaj-feldolgozás.

5 5 Olajipar és petrolkémia A vegyiparon belül a legnagyobb volumeneket és termelési értéket az olajipari és petrolkémiai szegmens állítja elő. A petrolkémia jelentősége folyamatosan növekedett az elmúlt években, teljesítménye szorosan összefügg a gazdasági növekedés mértékével.

6 6 Foglalkoztatottak megoszlása A vegyipar az ipar kevésbé létszámigényes ágazatai közé tartozik. A teljes vegyipar az iparban dolgozók 9,6%-át foglalkoztatja (közel 76 ezer főt). A létszám - összefüggésben az új technológiák bevezetésével - hosszabb ideje folyamatosan, éves szinten átlagosan 1-1,5%-kal csökken.

7 7 Vállalkozások jellemzői (I.) A vegyipar a feldolgozóiparon belül a leginkább koncentrált iparág. A teljes termelés 75-80 százalékát 15-20 vállalat adja. A nagy vállalati méret a jelentős vertikális integrációnak is eredménye, ami az olaj és petrolkémiai szegmensben különösen jellemző.

8 8 Vállalkozások jellemzői (II.)

9 9 Jelentős vegyipari vállalatok (gyógyszeripar nélkül) I.

10 10 Jelentős vegyipari vállalatok (gyógyszeripar nélkül) II.

11 11 VEGYIPARI RÉGMÚLT ÉS A PETROLKÉMIAI IPARÁG KIALAKULÁSA  A kémia: kulcs a vegyiparhoz  A vegyipar fő korszakai I.  Kezdetek és háborús veszteségek (1900-1929)  Újrakezdés és ismételt helyreállítás (1930-1949)  Intenzív fejlődés és szerkezetváltás, Beruházások (1950-1970)

12 12 A kémia: kulcs a vegyiparhoz „Az a kulcs, amely a Föld anyagainak értékesítése érdekében a természet titkainak évezredeken át érintetlen zárát fölpattintotta, és a vegyészeti ipar kifejlődését lehetővé tette: a kémiai tudomány volt” (Halmi Gyula)

13 13 A vegyipar fő korszakai I.

14 14 Kezdetek és háborús veszteségek (I.) (1900-1929)

15 15 Kezdetek és háborús veszteségek (II.) (1900-1929)

16 16 Újrakezdés és ismételt helyreállítás (I.) (1930-1949)

17 17 Újrakezdés és ismételt helyreállítás (II.) (1930-1949)

18 18 Intenzív fejlődés és szerkezetváltás (1950-1970) Tájékoztató a Politikai Bizottság részére a vegyipar fejlesztéséről (1959) Vegyiparunk fejlesztésének iránya, célja elsősorban a műtrágyagyártásunk jelentős mértékű növelése, e mellett a szintetikus szálak és műanyagok fejlesztése. E termékek nyersanyaga teljes mértékben a kőolaj és a földgáz. Földgázból kiindulva: nitrogénműtrágyát, PVC-t, metilalkoholt, karbamidot, formaldehidet, aminoplaszt műanyagot, Kőolajpárlatból kiindulva: benzolt, fenolt, kaprolaktámot, polietilént, perlon műszálat, fenoplaszt műanyagot és műanyag lágyítókat tervezünk előállítani. A fenti vegyipari termékek képezik vegyiparunk fejlesztésének gerincét. 1958-ban ezek a termékek a vegyipari termelésünk 4,6%-át képezték, 1965-ben több mint 22%-át fogják jelenteni.

19 19 Intenzív fejlődés és szerkezetváltás Beruházások (1950-1970)

20 20 A KŐOLAJ ÉS PETROLKÉMIAI IPAR TÖRTÉNETÉNEK FŐBB MÉRFÖLDKÖVEI  A szénhidrogén-termelés fejlődése  Az olajipar története  A műanyag alapanyaggyártás fejlődése

21 21 A szénhidrogén-termelés fejlődése (I.)

22 22 A szénhidrogén-termelés fejlődése (II.)

23 23 A szénhidrogén-termelés fejlődése (III.)

24 24 Az olajipar története (I.)

25 25 Az olajipar története (II.)

26 26 A műanyag alapanyaggyártás fejlődése

27 27  A vegyipar fő korszakai II.  Petrolkémiai beruházások (1971-1989)  Privatizáció és szerkezeti változás (1990-2000)  Európai versenykörnyezetben (2001-2007)  A termelés fejlődése  A beruházások alakulása  A petrolkémiai iparág regionális vezető vállalatai:  MOL Nyrt.  TVK Nyrt.  BorsodChem Nyrt. A PETROLKÉMIA REGIONÁLIS MEGERŐSÖDÉSE

28 28 A vegyipar fő korszakai II.

29 29 Petrolkémiai beruházások (1971-1989)

30 30 Privatizáció és szerkezeti változás (I.) (1990-2000) ALKALMAZOTT PRIVATIZÁCIÓS TECHNIKÁK:  Egyben való értékesítés egy, vagy kevés vevőnek (Chinoin)  Egyben való értékesítés a dolgozókból létrejött jogi szervezetnek, az MRP-nek (Budapesti Vegyiművek, Egyesült Vegyiművek, Pest Megyei Műanyagipari Vállalat Rt.)  Vegyi szövetkezetek átalakítása révén dolgozói tulajdonba adás (Első Vegyi Industria Rt., Florin Rt.)  Állami segítséggel, vagy a nélkül, feljavított vállalatok részvényeinek road show-kon, több pénzügyi befektetőknek történő értékesítése (Richter, MOL, BorsodChem, TVK) A PRIVATIZÁCIÓHOZ TÁRSULÓ FOLYAMATOK:  állami tulajdonú földek, épületek átadása az önkormányzatoknak  állami tulajdon biztosítása (25+1%, aranyrészvény), majd fokozatos kivonása (Alkaloida, MOL)  holdingok kialakítása (Pannonplast Rt., Graboplast Rt.)  vállalatok darabolása és részenkénti értékesítése,  gazdaságos és gazdaságtalan részek szétválasztása (Nitrokémia)  profiltisztítás (TVK - Műanyagfeldolgozás, MOL- Gázüzletág)  név-változások (Nitroil - Huntsman, Viscosa-Zoltek)

31 31 Privatizáció és szerkezeti változás (II.) (1990-2000) Az állami szerepvállalás radikális csökkenése, a privatizáció, a külföldi tőkebevonás, az importliberalizáció,..stb. a magyar ipari struktúra és benne a vegyipar jelentős átalakulását eredményezi.  a vegyipari termelés-visszaesés 1988- 1992 között 34,5%-os  a mezőgazdasági kemikáliák iránti igény drasztikusan lecsökken, a műtrágya és növényvédő-szer ágazat súlya a vegyiparon belül 1988-1992 között harmadára esik.  a kőolaj-feldolgozási ágazat termelési volumene csökken legkevésbé, súlya a vegyiparon belül 32-34% körüli, és jelentős finomítói fejlesztések is megvalósulnak.  A műanyag alapanyaggyártás termelési volumene megmarad, ill. 1992-től folyamatosan nő.  1992-től a műanyagtermék-gyártás lesz a vegyipar legdinamikusabban fejlődő területe.

32 32 Európai versenykörnyezetben (2001-2006) Az európai vegyipari értékesítés megoszlása A világ vegyiparát meghatározó tényezők:  Növekvő igény a környezeti terhelés csökkentésére  Globalizáció és technológiai transzfer  Profit elvárások  A munkaerő minőségével szembeni elvárások növekedése: a vegyipar munkaerő igénye folyamatosan átalakul  Az európai vegyipari termeléshez a magyar vegyipar csak kis mértékben járul hozzá  Az iparág követő szerepben és alkalmazkodási kényszerben van  A vegyipar legnagyobb kihívása a globális gazdasági hatásokból és az európai uniós vállalásból adódik: Versenyképes működés és társadalmi felelősség

33 33 A termelés fejlődése (2001-2006)

34 34 A beruházások alakulása (2001-2005) Az ezredfordulót követő években a jelentős vegyipari beruházások emelték az iparágat Magyarországon belül a 2. helyre, és eredményezték egyben az olaj- és petrolkémiai ipar regionális megerősödését is

35 35 A Petrolkémia regionális vezetői A legfontosabb regionális szereplők: Vegyipari alapanyagok, olefinek, poliolefinek esetében:  MOL + TVK & SPC  OMV + Borealis  PKN (Chemopetrol+ Unipetrol) + BOP  Lukoil + LUKOR & LUKoil Neftochim PVC és izocianátok esetében: BorsodChem

36 36 MOL Nyrt. (I.)

37 37 MOL Nyrt. (II.) Kőolaj import Oroszországból: 11.2 Mt Hazai kőolaj- és alapanyag- feldolgozás: 1.2 Mt A MOL/Slovnaft finomítóit csővezetéken keresztül látja el alapanyaggal Az Adria kőolajvezeték alternatív útvonalat jelent a kőolaj-import számára. A termék-vezetékek és az általuk összekapcsolt tároló telepek gazdaságos és megbízható ellátást tesznek lehetővé a töltőállomások és a nagykereskedelmi vevők számára A MOL ellátási rendszere Magyarországon és Szlovákiában

38 38 MOL Nyrt. (III.) A MOL-csoport töltőállomásai a régió országaiban

39 39 TVK Nyrt. (I.)

40 40 TVK Nyrt. (II.) A TVK PIACAI

41 41 BorsodChem Nyrt. (I.)

42 42 BorsodChem Nyrt. (II.) EURÓPAI VERSENYTÁRSAK AZ IZOCIANÁT PIACON 2012-BEN (kt/év)

43 43  A vegyipar jelentősége  A vegyipar megítélése  Vállalások a fenntartható fejlődésért  A vegyipar jó híréhez: a műanyagokról A VEGYIPAR ISMERTSÉGE ÉS ELISMERTSÉGE

44 44 A vegyipar jelentősége A mai életünk elképzelhetetlen a vegyipar termékei nélkül. Hiányában leállna a közlekedés jelentős része, megbénulna az áruszállítás, leállna a többi iparág, megszűnne a gyógyszerellátás, eltűnnének a festékek, mosóporok, mosogatószerek stb., töredékére csökkenne a megtermelt élelmiszer mennyisége. Vegyipari termékek felhasználása Európában – 2003 A vegyipar főbb előnyei (CEFIC felmérés (2004) szerint)

45 45 A vegyipar megítélése Az Európai Vegyipari Tanács (CEFIC) 2004 elején hét országban, 9000 ember bevonásával végzett felmérése alapján, a vegyipar tevékenységének megítélése a válaszok 48%-a esetében volt pozitív és 44%-ban negatív. A vegyipar főbb kockázatai A vegyipar iránt tapasztalható társadalmi bizalmatlanság és kémia ellenesség a szakmai utánpótlással és műszaki oktatással kapcsolatos gondokban is megjelenik.

46 46 A vegyi anyagok uniós szabályozásából a legfontosabb három irányelv a REACH, a SEVESO és a kibocsátási jogok kereskedelme, melyek az emberi egészség, a környezet és a globális klíma megóvását célozzák.  A REACH az emberi egészség és a környezet védelmében az Európai Unió komoly szabályozási vállalása a vegyi anyagokra vonatkozóan. Rövidtávon a vegyiparon belül költségemelkedéshez vezethet, de a relatív versenyképességet nem érinti.  A SEVESO irányelvek a megelőzésre, a következmények korlátozására és a védelemre koncentrálva az ipari tevékenységek baleseti kockázatainak csökkentésére törekednek. A SEVESO alkalmazása a nagyobb cégeknek nem jelent nagy terhet, a munkavállalók kockázatát viszont jelentősen csökkenti.  A kibocsátás kereskedelmi rendszer nemzetközi összefogással az üvegházhatású gázok okozta globális klíma változás fékezésére törekszik. Esősorban az energetikai vállalkozásokat érinti, és néhány éves időhorizonton még komoly terhet nem jelent a magyar vegyipar számára. Vállalások a fenntartható fejlődésért

47 47 A vegyipar jó híréhez: a műanyagokról A világ olajfelhasználásának mindössze 4%-át használja fel a műanyagipar, és ezzel jelentős energia megtakarításhoz és CO 2 emisszió csökkenéshez járul hozzá. A műanyagok felhasználása révén jelentősen csökken a világ csomagoló- anyag és energiafelhasználása, valamint a képződő hulladék mennyisége A műanyagok jelentősége a globális problémák megoldásában óriási.

48 48 ÖSSZEFOGLALÁS A sikeres vegyipari múltnak, az olajipar és petrolkémia dinamikus fejlődésének és regionális megerősödésének kulcstényezői:  A biztos alap: a hazai kémiai tudás megléte  A jó időpontban hozott, helyes döntések  A folyamatos továbbfejlődés és továbbfejlesztés képessége A sikeres vegyipari jövő kulcstényezői:  A vegyipar és a társadalom kapcsolatának javítása  Figyelem az utánpótlásra

49 49 Felhasznált forrásanyagok


Letölteni ppt "A magyar vegyipar 100 éve, az olajipar és petrolkémiai ipar fejlődése Olvasó Árpád TVK Nyrt. vezérigazgató, MAVESZ elnök CENTENÁRIUMI VEGYÉSZKONFERENCIA."

Hasonló előadás


Google Hirdetések