Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

CENTENÁRIUMI VEGYÉSZKONFERENCIA május június 1. SOPRON

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "CENTENÁRIUMI VEGYÉSZKONFERENCIA május június 1. SOPRON"— Előadás másolata:

1 CENTENÁRIUMI VEGYÉSZKONFERENCIA 2007. május 29. - június 1. SOPRON
A magyar vegyipar 100 éve, az olajipar és petrolkémiai ipar fejlődése Olvasó Árpád TVK Nyrt. vezérigazgató, MAVESZ elnök CENTENÁRIUMI VEGYÉSZKONFERENCIA 2007. május június 1. SOPRON Összeállította: Szendiné Boros Katalin stratégiai elemző, TVK Nyrt.

2 TARTALOM A MAGYAR VEGYIPAR JELENLEG
VEGYIPARI RÉGMÚLT ÉS A PETROLKÉMIAI IPARÁG KIALAKULÁSA A KŐOLAJ- ÉS PETROLKÉMIAI IPAR TÖRTÉNETÉNEK FŐBB MÉRFÖLDKÖVEI A PETROLKÉMIA REGIONÁLIS MEGERŐSÖDÉSE A VEGYIPAR ISMERTSÉGE ÉS ELISMERTSÉGE ÖSSZEFOGLALÁS

3 A MAGYAR VEGYIPAR JELENLEG
A vegyipar szerkezete Olajipar és petrolkémia Foglalkoztatottak megoszlása Vállalkozások jellemzői Jelentős vegyipari vállalatok (gyógyszeripar nélkül)

4 A vegyipar szerkezete Magyarországon a 23-as, 24-es és 25-ös statisztikai kódnak megfelelő ágazatok összességét nevezzük vegyiparnak. Az EU vegyipari statisztikának nem része a koksz és kőolaj-feldolgozás.

5 Olajipar és petrolkémia
A vegyiparon belül a legnagyobb volumeneket és termelési értéket az olajipari és petrolkémiai szegmens állítja elő. A petrolkémia jelentősége folyamatosan növekedett az elmúlt években, teljesítménye szorosan összefügg a gazdasági növekedés mértékével.

6 Foglalkoztatottak megoszlása
A vegyipar az ipar kevésbé létszámigényes ágazatai közé tartozik. A teljes vegyipar az iparban dolgozók 9,6%-át foglalkoztatja (közel 76 ezer főt). A létszám - összefüggésben az új technológiák bevezetésével - hosszabb ideje folyamatosan, éves szinten átlagosan 1-1,5%-kal csökken.

7 Vállalkozások jellemzői (I.)
A vegyipar a feldolgozóiparon belül a leginkább koncentrált iparág. A teljes termelés százalékát vállalat adja. A nagy vállalati méret a jelentős vertikális integrációnak is eredménye, ami az olaj és petrolkémiai szegmensben különösen jellemző.

8 Vállalkozások jellemzői (II.)

9 Jelentős vegyipari vállalatok (gyógyszeripar nélkül) I.

10 Jelentős vegyipari vállalatok (gyógyszeripar nélkül) II.

11 VEGYIPARI RÉGMÚLT ÉS A PETROLKÉMIAI IPARÁG KIALAKULÁSA
A kémia: kulcs a vegyiparhoz A vegyipar fő korszakai I. Kezdetek és háborús veszteségek ( ) Újrakezdés és ismételt helyreállítás ( ) Intenzív fejlődés és szerkezetváltás, Beruházások ( )

12 A kémia: kulcs a vegyiparhoz
„Az a kulcs, amely a Föld anyagainak értékesítése érdekében a természet titkainak évezredeken át érintetlen zárát fölpattintotta, és a vegyészeti ipar kifejlődését lehetővé tette: a kémiai tudomány volt” (Halmi Gyula)

13 A vegyipar fő korszakai I.

14 Kezdetek és háborús veszteségek (I.) (1900-1929)

15 Kezdetek és háborús veszteségek (II.) (1900-1929)

16 Újrakezdés és ismételt helyreállítás (I.) (1930-1949)

17 Újrakezdés és ismételt helyreállítás (II.) (1930-1949)

18 Intenzív fejlődés és szerkezetváltás (1950-1970)
Tájékoztató a Politikai Bizottság részére a vegyipar fejlesztéséről (1959) Vegyiparunk fejlesztésének iránya, célja elsősorban a műtrágyagyártásunk jelentős mértékű növelése, e mellett a szintetikus szálak és műanyagok fejlesztése. E termékek nyersanyaga teljes mértékben a kőolaj és a földgáz. Földgázból kiindulva: nitrogénműtrágyát, PVC-t, metilalkoholt, karbamidot, formaldehidet, aminoplaszt műanyagot, Kőolajpárlatból kiindulva: benzolt, fenolt, kaprolaktámot, polietilént, perlon műszálat, fenoplaszt műanyagot és műanyag lágyítókat tervezünk előállítani. A fenti vegyipari termékek képezik vegyiparunk fejlesztésének gerincét. 1958-ban ezek a termékek a vegyipari termelésünk 4,6%-át képezték, 1965-ben több mint 22%-át fogják jelenteni.

19 Intenzív fejlődés és szerkezetváltás Beruházások (1950-1970)

20 A KŐOLAJ ÉS PETROLKÉMIAI IPAR TÖRTÉNETÉNEK FŐBB MÉRFÖLDKÖVEI
A szénhidrogén-termelés fejlődése Az olajipar története A műanyag alapanyaggyártás fejlődése

21 A szénhidrogén-termelés fejlődése (I.)

22 A szénhidrogén-termelés fejlődése (II.)

23 A szénhidrogén-termelés fejlődése (III.)

24 Az olajipar története (I.)

25 Az olajipar története (II.)

26 A műanyag alapanyaggyártás fejlődése

27 A PETROLKÉMIA REGIONÁLIS MEGERŐSÖDÉSE
A vegyipar fő korszakai II. Petrolkémiai beruházások ( ) Privatizáció és szerkezeti változás ( ) Európai versenykörnyezetben ( ) A termelés fejlődése A beruházások alakulása A petrolkémiai iparág regionális vezető vállalatai: MOL Nyrt. TVK Nyrt. BorsodChem Nyrt.

28 A vegyipar fő korszakai II.

29 Petrolkémiai beruházások (1971-1989)

30 Privatizáció és szerkezeti változás (I.) (1990-2000)
ALKALMAZOTT PRIVATIZÁCIÓS TECHNIKÁK: Egyben való értékesítés egy, vagy kevés vevőnek (Chinoin) Egyben való értékesítés a dolgozókból létrejött jogi szervezetnek, az MRP-nek (Budapesti Vegyiművek, Egyesült Vegyiművek, Pest Megyei Műanyagipari Vállalat Rt.) Vegyi szövetkezetek átalakítása révén dolgozói tulajdonba adás (Első Vegyi Industria Rt., Florin Rt.) Állami segítséggel, vagy a nélkül, feljavított vállalatok részvényeinek road show-kon, több pénzügyi befektetőknek történő értékesítése (Richter, MOL, BorsodChem, TVK) A PRIVATIZÁCIÓHOZ TÁRSULÓ FOLYAMATOK: állami tulajdonú földek, épületek átadása az önkormányzatoknak állami tulajdon biztosítása (25+1%, aranyrészvény), majd fokozatos kivonása (Alkaloida, MOL) holdingok kialakítása (Pannonplast Rt., Graboplast Rt.) vállalatok darabolása és részenkénti értékesítése, gazdaságos és gazdaságtalan részek szétválasztása (Nitrokémia) profiltisztítás (TVK - Műanyagfeldolgozás, MOL- Gázüzletág) név-változások (Nitroil - Huntsman, Viscosa-Zoltek)

31 Privatizáció és szerkezeti változás (II.) (1990-2000)
Az állami szerepvállalás radikális csökkenése, a privatizáció, a külföldi tőkebevonás, az importliberalizáció,..stb. a magyar ipari struktúra és benne a vegyipar jelentős átalakulását eredményezi. a vegyipari termelés-visszaesés között 34,5%-os a mezőgazdasági kemikáliák iránti igény drasztikusan lecsökken, a műtrágya és növényvédő-szer ágazat súlya a vegyiparon belül között harmadára esik. a kőolaj-feldolgozási ágazat termelési volumene csökken legkevésbé, súlya a vegyiparon belül 32-34% körüli, és jelentős finomítói fejlesztések is megvalósulnak. A műanyag alapanyaggyártás termelési volumene megmarad, ill től folyamatosan nő. 1992-től a műanyagtermék-gyártás lesz a vegyipar legdinamikusabban fejlődő területe.

32 Európai versenykörnyezetben (2001-2006)
A világ vegyiparát meghatározó tényezők: Növekvő igény a környezeti terhelés csökkentésére Globalizáció és technológiai transzfer Profit elvárások A munkaerő minőségével szembeni elvárások növekedése: a vegyipar munkaerő igénye folyamatosan átalakul Az európai vegyipari értékesítés megoszlása Az európai vegyipari termeléshez a magyar vegyipar csak kis mértékben járul hozzá Az iparág követő szerepben és alkalmazkodási kényszerben van A vegyipar legnagyobb kihívása a globális gazdasági hatásokból és az európai uniós vállalásból adódik: Versenyképes működés és társadalmi felelősség

33 A termelés fejlődése (2001-2006)

34 A beruházások alakulása (2001-2005)
Az ezredfordulót követő években a jelentős vegyipari beruházások emelték az iparágat Magyarországon belül a 2. helyre, és eredményezték egyben az olaj- és petrolkémiai ipar regionális megerősödését is

35 A Petrolkémia regionális vezetői
A legfontosabb regionális szereplők: Vegyipari alapanyagok, olefinek, poliolefinek esetében: MOL + TVK & SPC OMV + Borealis PKN (Chemopetrol Unipetrol) + BOP Lukoil + LUKOR & LUKoil Neftochim PVC és izocianátok esetében: BorsodChem

36 MOL Nyrt. (I.)

37 A MOL ellátási rendszere Magyarországon és Szlovákiában
MOL Nyrt. (II.) A MOL ellátási rendszere Magyarországon és Szlovákiában Kőolaj import Oroszországból: 11.2 Mt Hazai kőolaj- és alapanyag- feldolgozás: 1.2 Mt A MOL/Slovnaft finomítóit csővezetéken keresztül látja el alapanyaggal Az Adria kőolajvezeték alternatív útvonalat jelent a kőolaj-import számára. A termék-vezetékek és az általuk összekapcsolt tároló telepek gazdaságos és megbízható ellátást tesznek lehetővé a töltőállomások és a nagykereskedelmi vevők számára

38 MOL Nyrt. (III.) A MOL-csoport töltőállomásai a régió országaiban

39 TVK Nyrt. (I.)

40 TVK Nyrt. (II.) A TVK PIACAI

41 BorsodChem Nyrt. (I.)

42 EURÓPAI VERSENYTÁRSAK AZ IZOCIANÁT PIACON 2012-BEN (kt/év)
BorsodChem Nyrt. (II.) EURÓPAI VERSENYTÁRSAK AZ IZOCIANÁT PIACON 2012-BEN (kt/év)

43 A VEGYIPAR ISMERTSÉGE ÉS ELISMERTSÉGE
A vegyipar jelentősége A vegyipar megítélése Vállalások a fenntartható fejlődésért A vegyipar jó híréhez: a műanyagokról

44 A vegyipar jelentősége
Vegyipari termékek felhasználása Európában – 2003 A mai életünk elképzelhetetlen a vegyipar termékei nélkül. Hiányában leállna a közlekedés jelentős része, megbénulna az áruszállítás, leállna a többi iparág, megszűnne a gyógyszerellátás, eltűnnének a festékek, mosóporok, mosogatószerek stb., töredékére csökkenne a megtermelt élelmiszer mennyisége. A vegyipar főbb előnyei (CEFIC felmérés (2004) szerint)

45 A vegyipar megítélése Az Európai Vegyipari Tanács (CEFIC) 2004 elején hét országban, 9000 ember bevonásával végzett felmérése alapján, a vegyipar tevékenységének megítélése a válaszok 48%-a esetében volt pozitív és 44%-ban negatív. A vegyipar főbb kockázatai A vegyipar iránt tapasztalható társadalmi bizalmatlanság és kémia ellenesség a szakmai utánpótlással és műszaki oktatással kapcsolatos gondokban is megjelenik.

46 Vállalások a fenntartható fejlődésért
A vegyi anyagok uniós szabályozásából a legfontosabb három irányelv a REACH, a SEVESO és a kibocsátási jogok kereskedelme, melyek az emberi egészség, a környezet és a globális klíma megóvását célozzák. A REACH az emberi egészség és a környezet védelmében az Európai Unió komoly szabályozási vállalása a vegyi anyagokra vonatkozóan. Rövidtávon a vegyiparon belül költségemelkedéshez vezethet, de a relatív versenyképességet nem érinti. A SEVESO irányelvek a megelőzésre, a következmények korlátozására és a védelemre koncentrálva az ipari tevékenységek baleseti kockázatainak csökkentésére törekednek. A SEVESO alkalmazása a nagyobb cégeknek nem jelent nagy terhet, a munkavállalók kockázatát viszont jelentősen csökkenti. A kibocsátás kereskedelmi rendszer nemzetközi összefogással az üvegházhatású gázok okozta globális klíma változás fékezésére törekszik. Esősorban az energetikai vállalkozásokat érinti, és néhány éves időhorizonton még komoly terhet nem jelent a magyar vegyipar számára. magyar vegyipar bemutatásához

47 A vegyipar jó híréhez: a műanyagokról
A műanyagok jelentősége a globális problémák megoldásában óriási. A világ olajfelhasználásának mindössze 4%-át használja fel a műanyagipar, és ezzel jelentős energia megtakarításhoz és CO2 emisszió csökkenéshez járul hozzá. A műanyagok felhasználása révén jelentősen csökken a világ csomagoló-anyag és energiafelhasználása, valamint a képződő hulladék mennyisége

48 ÖSSZEFOGLALÁS A sikeres vegyipari múltnak, az olajipar és petrolkémia dinamikus fejlődésének és regionális megerősödésének kulcstényezői: A biztos alap: a hazai kémiai tudás megléte A jó időpontban hozott, helyes döntések A folyamatos továbbfejlődés és továbbfejlesztés képessége A sikeres vegyipari jövő kulcstényezői: A vegyipar és a társadalom kapcsolatának javítása Figyelem az utánpótlásra

49 Felhasznált forrásanyagok


Letölteni ppt "CENTENÁRIUMI VEGYÉSZKONFERENCIA május június 1. SOPRON"

Hasonló előadás


Google Hirdetések