Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása"— Előadás másolata:

0 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig
OTTHONUNK A NAPSUGARAS NYUGAT-BALATON Budapest, 2008 Október 7. A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely részét idézni, forrásként felhasználni csak az EPAP előzetes hozzájárulásával, a forrás pontos megjelölésével szabad.

1 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok

2 Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig – Összefoglaló a térségről
A(z) Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig területe 44 települést foglal magába, melyek közül 3 város. A térség lakossága 32,523 fő, a városokban élő lakosok száma 3,603 fő A térségen belül a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban tevékenykedik. A legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor, az 500 főnél többet foglalkoztató vállalkozások száma 0 A térségben összesen 4 db fő fejlesztési prioritás és 16 db fejlesztési intézkedés fogalmazódott meg A térségben összesen 35 db gazdaságfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – az összes javaslat 31%-a, 11 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A térségben összesen 26 db szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – 7 db – a(z) Gazdaságfejlesztési szervezetek mozgatórugó-csoporthoz kapcsolódik Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

3 Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig – Általános áttekintés
A térségben a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban található; a legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig – Általános áttekintés Általános információk Négy legnépesebb település Vállalkozások, jelentős szektorok Népesség 32,523 Gyenesdiás 3,481 fő Vállalk. száma létszám szerint (db) Legtöbb vállalk. adó szektor Kereskedelem, javítás Települé-sek száma 44 Badacsonytomaj 2,437 fő Városok száma 3 Vonyarcvashegy 2,117 fő Legnagyobb fogl. szektor Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Hátrányos helyzetű települések száma 7 Zalaapáti 1,642 fő Települések száma, ahol... Fejlesztési prioritások és intézkedések, megoldási javaslatok ...nincs szélessávú internet 7 Fő fejlesztési prioritások száma 4 Fejlesztési intézkedések száma 16 ...nem elérhető mindhárom mobilhálózat 4 Gazdaságfejlesztési megoldási javaslatok száma 35 ...nincs helyközi autóbusz-megálló Szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatok száma 26 ...van közművesített, köz-úton elérhető ipari park 2 Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

4 Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig – HPME allokáció összefoglaló
A legtöbb forrás – 1,366,893 EUR – a A turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímhez lett rendelve Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig – HPME allokáció összefoglaló Jogcím neve HPME-k száma (db) Allokált forrás (EUR) Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása 6 386,223 A turisztikai tevékenységek ösztönzése 15 1,366,893 Falumegújítás és -fejlesztés 5 754,642 A kulturális örökség megőrzése 9 865,522 Leader közösségi fejlesztés 7 331,196 Leader vállalkozás fejlesztés 4 133,700 Leader képzés 6 246,213 Leader rendezvény 2 57,300 Leader térségen belüli szakmai együttműködések Leader térségek közötti és nemzetközi együttműködések 1 57,300 Leader komplex projekt Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 4

5 A legfontosabb probléma megoldása, és a legfontosabb lehetőség kihasználása jelenti a kiugrási lehetőséget a térség számára Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig - Legfontosabb probléma és lehetőség Legfontosabb probléma Legfontosabb lehetőség Nincs a térségnek egyedi arculata, és nagy részén jellemző a szezonalítás. Az attrakciók megközelíthetőségéhez szükséges utak rossz állapotúak, a fejlesztésre alkalmas helyeken sok esetben hiányos az infrastruktúra. Gyenge a marketing, hiányoznak a minőségi promóciós anyagok. A gazdasági szerkezet egyoldalú, a térség potenciáljának jó része kihasználatlan, jelentős a társadalmi-gazdasági eltérés a partközeli, és a háttértelepülések, a városok, és a kistelepülések között. Nem megoldott a helyi termékek előállításának, feldolgozásának, értékesítésének rendszere és az ezzel összefüggő minőségbiztosítás sem. Nincs térségi védjegy. A térségünk legfontosabb kitörési pontja a turizmus, s az arra épülő, kiegészítő profitorientált és nonprofit tevékenységek. A fejlesztésekhez jó alapot teremtenek a táji-természeti értékek, a történelmi-, és kulturális hagyományok, adottságok gazdagsága (karakterjegyek, vallás, apátságok, bazilikák, várromok, kúriák, kelta-, avar- és ókori emlékek), a domborzati sokszínűség (geológiai érdekességek, jelentős gyógy- és termálvízforrások, ásványvízkincs), helyi identitástudat, közösségi szellem, az aktív civil szféra, a partnerségre alapozott együttműködések. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

6 Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig – A stratégia alapvető célja
A VIDÉKEN ÉLŐK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA, A JÓLÉT ALAPJAINAK MEGTEREMTÉSE. ÚJ, FENNTARTHATÓ JÖVEDELEMSZERZÉSI LEHETŐSÉGEK TEREMTÉSE, A MUNKALEHETŐSÉGEK KÖRÜLMÉNYEINEK JAVÍTÁSA, MUNKAHELYTEREMTÉS, MUNKAHELYEK MEGŐRZÉSE A VIDÉKI TÉRSÉGEKBEN. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÉZSÉG NÖVELÉSE ÉS A HELYI TÁRSADALOM SZERVEZETTSÉGÉNEK JAVÍTÁSA, ÉLETKÉPES VIDÉKI KÖZÖSSÉGEK KIALAKÍTÁSA, ILLETVE TÁMOGATÁSA. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

7 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok

8 A térség általános jellemzői, a hely szelleme 1/2
Térségünk nagy része társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott. A Balatonparti települések kivételével a térségre hagyományosan jellemző a mezőgazdasági termelés, a Tapolcai térségben főleg a szőlészet-borászat (kiemelten a hagyományos szőlőművelés). A földek átlagosan 16 AK értékűek, jó részükön még ma is jellemző a szántóföldi növénytermesztés. Szinte minden településhez tartozik zártkert, szőlőhegyek és gyümölcsösök, több évszázados sző-lőtermesztési- és borászati tradíciókkal rendelkezünk. A Kis-Balatonon a vízborított, fokozottan védett belső területek csak szakmai céllal, kísérettel, külön engedéllyel látogathatók. Ezen tájegység kiváló minőségű vörös- és fehérborait is szívesen kóstolják az idelátogatók. Nem ritkák a római kor 2000 éves emlékei, és feltehetőleg már a kelták is termesztettek itt szőlőt. Jellemző a kisméretű borászatok működése, de több nagy szőlőfeldolgozó és palackozó üzem is létesült. A népesség elöregedő és erősen fogyó, melynek egyik oka az is, hogy az elmúlt évtizedekben sem tudott térségen belül olyan gazdasági erőcentrum kialakulni, amely vonzaná belülről vagy kívülről a munkavállalókat. A foglalkoztatás aránya 60%-os az aktív korú népességre vetítve, ami kedvezőtlen. A foglalkoztatottak nagy része a tercier szektorban dolgozik, ahol a foglalkoztatás sok esetben csak szezonális. Erőforrásaink az élővizek (Balaton, Kis-Balaton), a Keszthelyi hegység, a Zala-völgye és a Zalai Dombhát üde színfoltjai, a Balaton-felvidék egyedülálló természeti kincsei, az ezeken alapuló gazdasági és turisztikai tevékenységek, szolgáltatások, s az ezekre épülő vállalkozói szektor. A "táj" hangsúlya indokolt, mint értékőrző, fő vonzerő (Európában egyedülálló) és egyben gazdasági hatóerő, de a fej-lesztés tudatos korlátja is. Erősségeinket a turizmus többirányú fejlesztéséhez jó alapot teremtő történelmi-, és kulturális hagyományok, adottságok gazdagsága (karakterjegyek, vallás, apátságok, bazilikák, várromok, kúriák, kelta-, avar- és ókori emlékek), a domborzati sokszínűség (geológiai érdekességek, jelentős gyógy- és termálvízforrások, ásványvízkincs), helyi identitástudat, közösségi szellem, az aktív civil szféra, jelentik. A térség nagy része a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén található, ami bizonyos esetekben fejlesztéseket befolyásoló tényező, ugyanakkor egyfajta garancia a természeti értékek megőrzésére. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

9 A térség általános jellemzői, a hely szelleme 2/2
Fontos cél a települések népesség megtartó erejének helyreállítása a fenntarthatóság, a megmaradás érdekében. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

10 A térség környezeti állapota 1/1
A helyi akciócsoport által lehatárolt tájegység életföldrajzi, és természetföldrajzi szempontból kiemelkedő értékű, döntő hányada a Balatoni Nemzeti Park része, amely alapvetően határozza meg a fejlesztési lehetőségeinket. A környezet természetes állapota, a csendes, nyugodt pihenésre alkalmas táj meghatározó vonzerőt jelent. Térségünk területén változatos a domborzat. Mintegy hétmillió évvel ezelőtt a Pannon tenger borította a Kárpát-medencét, amely elveszítve kapcsolatát a távolabbi tengerekkel, idővel tóvá alakult. A térben és időben nagyléptékű földtörténeti események keretében a mindenkori helyi viszonyok befolyásolták a földrajzi viszonyokat. Ez az oka annak, hogy helyről helyre igen sokféle kőzettani felépítéssel és változatos formakinccsel találkozunk. Ennek eredményei: a Keszthelyi hegység nyúlványai, a Zalai dombhátak, a tanúhegyek, a Káli-medence, a Tapolcai medence, a kőtengerek, és a barlangok képződése. Gazdag a terület természetes felszíni- és felszín alatti vizekben (Balaton, Kis-Balaton, Zala folyó, források, karsztvizek, patakok). A táji adottságok változatossága magával hozza a klíma, és a talajok változatosságát is. A terület Kárpát-medencén belül elfoglalt földrajzi helyzete alapvetően meghatározza az éghajlati viszonyokat, melyre jellemző a kontinentális klímát nyugat felől befolyásoló atlanti, valamint a délnyugatról érkező mediterrán hatás keveredése. Mindezen változó mértékben érvényesülő éghajlati folyamatokat erősen módosítják a domborzatból eredő mikroklimatikus tényezők. Ezért fordulhat elő, hogy a területen a szőlőtermesztéstől, a szántóföldi- és kertészeti növénytermesztésen át, a gyógynövénytermesztés, és az intenzív és az extenzív állattenyésztés is megtalálható. Az ökológiai adottságok meghatározzák az uralkodó növény- és állatvilágot. Az akciócsoport ma együtt él a környezetével, annak minden változása kihat a térség gazdaságára, főleg az idegenforgalmi ágazatának eredményeire. Felismertük, hogy a létfeltétel a fenntartható fejlődés megvalósítása, mivel ennek hiányában azokat az erőforrásainkat éljük fel, melyekből jelenleg a legtöbben találják meg a megélhetésüket. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

11 Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 1/2
A 311/2007. Korm rend. 3-as melléklete szerint a Tapolcai kistérség az átmenetileg kedvezményezett kistérségek közé tartozik. A 240/2006. (XI.30) Korm rend. szerint hátrányos települések az akciócsoport területén a következők: Balatonhenye, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Mindszentkálla, Szentbékkálla és Vindornyalak. Bókaháza, Esztergályhorváti és Gétye települések Zalaapáti község körjegyzőségében a Zala völgyében fekszenek. Bókaháza 430 lakosú kisközség kedvező fekvése jó feltételeket kínál a pihenni vágyóknak. A körzetben található Kehidakustányban üzemelő termálfürdő, a 9 km-re lévő Hévíz, a viszonylag könnyen elérhető Zalakaros látogatóinak a nyugodt falusi pihenést biztosítja. Kiváló minőségű vörös- és fehérborait szívesen kóstolják az idelátogatók. Esztergályhorváti települést a Galambok–Zalaszentgrót fontosabb mellékút keresztezi, amelyre külterületén az egeracsa–dióskáli, belterületén a zalaszentmártoni bekötőút kapcsolódik. A település Keszthely, Nagykanizsa, Pacsa ás Zalakaros irányából autóbuszon rendszeresen elérhető, de Zalaegerszegre is járnak járatok innen. Itt még megtalálható a mezőgazdasági nagyüzemek utolsó hírmondói, a Mezőtek ZRt. Gétye a Zalai-dombság legkeletibb vonulatán fekszik. A Zala folyótól Bókaháza zárja el. A településre Zalacsány és a 75-ös főút közötti bekötőúton lehet eljutni. A településre pár Zalaapáti és Pacsa között közlekedő autóbuszjárat tér be. Vindornyalak a Keszthelyi-hegységben, a Vindornya kelet-nyugati völgyében fekszik, a Zalaszántó és Vindornyaszőlős közötti mellékúton félúton. A településre nem túl sűrűn járnak a Hévíz és Zalaszántó között járó autóbuszok. Pár járat köti össze Keszthellyel és Sümeggel. A település minden várostól messze esik, a legközelebbi, Hévíz közúton mintegy 12 kilométerre található. Balatonhenye, Mindszentkálla és Szentbékkálla a Káli-Medencében fekszik. Mindhárom település a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része, bizonyos területeik a Natura 2000 alá tartoznak. Egyik településen sincs kiépített szennyvízelvezetési rendszer és a telekommunikációs lehetőségeik is erősen korlátozottak, minimális a szélessávú internet hozzáférési lehetőség, mely a betelepülést nagy mértékben csökkenti. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

12 Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 2/2
Balatonhenye zsáktelepülés, elöregedő lakosságszám, magas elvándorlás jellemzi. Legfőbb foglalkoztatója az Önkormányzat. A ritka buszjáratok miatt kiesik a környék vérkeringéséből. Mindszentkálla alacsony lakosságszámú elöregedő település, magas munkanélküliséggel. A településen egy erősen leromlott infrastruktúrális állapotú idősek otthona működik. Szentbékkálla lakossága elöregedő, magas a munkanélkülisége, elvándorló fiatalság jellemzi. Infrastruktúrális szempontból is elmaradott. Mindhárom település fejlesztési lehetőségét a csodálatos táji környezetre, hagyományokra és az épített örökségre alapuló falusi turizmus, gyógy- és fűszernövény termesztés jelentheti, figyelembe véve a fenntartható fejlődés elveit. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

13 Az egyes szektorok jelentősége a térségben - Jelmagyarázat
Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Kereskedelem, javítás Építőipar Szállítás, raktározás, posta és távközlés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Pénzügyi közvetítés Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

14 Az egyes szektorok jelentősége a térségben
A térség legfontosabb szektorait a foglalkoztatásban, illetve a vállalkozások számában képviselt részesedés alapján lehet azonosítani Az egyes szektorok jelentősége a térségben Foglalkoztatottak számának megoszlása a szektorok között (%) 1. Sok kis/közepes méretű vállalat 2. Néhány nagy vállalat 3. Sok kis vállalat 4. Kevés kis vállalat A településen azok a legfontosabb szektorok, amelyek nagy mértékben részesednek a foglalkoztatásból és/vagy a vállalkozások számából Ebből a szempontból a település legfontosabb szektorai Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Kereskedelem, javítás Vállalkozások számának megoszlása a szektorok között (%) Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

15 Vállalkozások szektor szerinti megoszlása
A vállalkozások számát tekintve a szektorok közül 21%-kal a(z) Kereskedelem, javítás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel Vállalkozások szektor szerinti megoszlása Aktív vállalkozások száma szektoronként (db) Szektorok részesedése Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 6% Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 8% 18% Építőipar 21% Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 14% Szállítás, raktározás, posta és távközlés 7% 3% Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 15% Egyéb szolgáltatás 8% Egyéb tevékenység 0% Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

16 Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása*
A foglalkoztatottak számát tekintve a szektorok közül 22%-kal a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása* Foglalkoztatottak száma szektoronként (fő) Szektorok részesedése Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 8% Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 22% 10% Építőipar 13% Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 9% Szállítás, raktározás, posta és távközlés 8% 1% Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 4% Egyéb szolgáltatás 3% Közigazgatás, védelem, társadalom-biztosítás, oktatás, egészségügy 21% 0% Egyéb tevékenység * A foglalkoztatottsági adatok nemcsak a vállalkozásokra vonatkoznak Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

17 Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül
Az aktív korú lakosságon belül az álláskeresők aránya 2007-ben 7.7%, ami 1.3 százalékpontos változást jelent 2003 óta Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül (százalék) Az álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül 2007-ben 7.7% Változás 2003-hoz képest 1.3 százalékpont Forrás: HVS kistérségi HVI, Állami Foglalkoztatási Szolgálat, HVS adatbázis

18 A térség foglalkoztatottsági helyzete 1/1
A kistérség falvaira az aprófalvas településszerkezet a jellemző. A térség számos gazdasági nehézséggel küzd, kevés a munkahelyek száma, gondot okoz a közlekedés helyi kérdéseinek megoldása, csak összefogással tarthatók fenn az oktatási intézmények. Jellemző a falvakból a városi munkahelyekre történő ingázás, illetve a szezonális munkavégzés. A szellemi foglalkoztatottak száma ötöde a fizikai munkásokénak. A munkanélküliség problémája az általános iskolai és szakmunkás végzettséggel rendelkező 50 év feletti korosztályt sújtja a leginkább. E korcsoporton belül magas a vendéglátóiparban végzettek aránya, akik a turisztikai főszezonon kívül alig tudnak elhelyezkedni. A kisgyermekes anyák és az építőiparban dolgozók is fokozottan érintettek a munkanélküliség területén. A mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban átlagosan 4 %, az iparban 28 %, a szolgáltatóiparban több mint 40 % a foglalkoztatottak aránya az összfoglalkoztatottakon belül. Az elmúlt években fokozatosan csökkent az eltartottak aránya, viszont nőtt a munkanélküliek és az inaktív keresők aránya. A nyilvántartott álláskeresők aránya 6-8% körül mozog. A munkanélküliek a következő ellátási formákat vehetik igénybe: álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék, NYES, rendszeres szociális segély. A bejelentett új álláshelyek száma ban érte el a legnagyobb értéket, 2004-ig folyamatosan csökkent, majd enyhe emelkedést mutat napjainkig. Mindezek hátterében többek között az áll, hogy nem történtek jelentős munkahelyeket növelő beruházások, illetve nem voltak meghatározó leépítések sem. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

19 A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának jelentősége az alapján mérhető le, hogy milyen hányadban részesednek a foglalkoztatottságból A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának összefoglaló jellemzése Leírás Érték Legjelentősebb szektor A(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban* működő vállalkozások száma 6 db A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása 17%-át adja a térségen belüli foglalkoztatás-nak Legjelentősebb település Tapolca székhellyel/telephellyel/fiókteleppel** működő vállalkozások száma 4 db Foglalkoztatás abszolút értelemben A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak száma 1,814 fő Foglalkoztatás relatív értelemben A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak számának aránya a térség összes foglalkoztatásán belül 17% * Ezen szektorban tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada ** Ezen településen tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis

20 A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2
A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 6 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2 Működés helye a térségben Fogl. száma (fő) Árbevétel (ezer Ft) Név Főtevékenység Szektor 1 CELLKOMP KFT. Tapolca 3002 Számítógép, készülék gyártása Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 480 2 BEFAG PARKETTAGYÁR Zalahaláp 2010 Fűrészárugyártás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 268 3 BAKONYERDŐ ZRT Tapolca 0202 Erdőgazdálkodási szolgáltatás Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 240 4 HOTEL PELION Tapolca 5510 Szállodai szolgáltatás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 150 5 ROCKWOOL HUNGARY KFT. Tapolca 4532 Szigetelés Építőipar 120 Forrás: HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis

21 A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2
A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 6 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2 Működés helye a térségben Fogl. száma (fő) Árbevétel (ezer Ft) Név Főtevékenység Szektor 6 MEZŐTEK RT. Esztergályhorváti 0113 Gyümölcs, fűszernövény termelése Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 120 698,750 7 VARGA PINCÉSZET KFT Badacsonytomaj 1593 Bortermelés Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 116 8 DGA GÉPGYÁRTÓ ÉS AUTOMATIZÁLÁSI KFT. Nemesgulács 2952 Bányászati, építőipari gép gyártása Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 115 9 KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ ZRT. Kékkút 4100 Víztermelés, -kezelés, -elosztás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 105 7,237,341 10 ZASA KFT. Zalahaláp 2863 Lakat-, zárgyártás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 100 Forrás: HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis

22 A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 1/2
A térség önkormányzatainak kockázatviselő készsége kezd javulni, s vállalkozóibb szemmel hozzák meg a döntéseiket. Egyre több aktív civil szervezet jön létre, egyre több embert szólítanak meg, s általuk is formálódik a térségért tenni akaró polgárság. A lakosság zöme családi kis- és középvállalkozások keretében, illetve őstermelőként tevékenykedik. A nagytőke elkerülte ezt a vidéket, azonban az új infrastrukturális helyzet (M7-es autópálya, Fly Balaton repülőtér) megteremtette a lehetőséget a nagyobb vállalkozások számára, ugyanakkor a Balatoni Nemzeti Park előírásai és a Balaton törvény szabályozzák ezt. Az akciócsoport területén, különösen a Balaton-parton és Keszthely környékén a szállásnyújtás és vendéglátás irányában teremtettek gazdasági kibontakozási lehetőséget a lakosság számára. E tevékenységek képezik jelenleg is a térségben a megélhetés fő forrását, azzal, hogy összefoglalóan, a mai kor modernizált gazdaságában a turizmus fejlesztésének szükségességéről beszélünk, mint a térség meghatározó gazdasági adottságáról. A térség gazdasági életének alapja a turizmus és a kapcsolódó szolgáltatások, amelyek viszont csak szezonálisan kínálnak munkalehetőséget a lakosság számára. A Balaton és a Kis-Balaton közelsége, a természetvédelmi területek megóvása, az élővizek tisztasága, a hőforrásokban és gyógyvizekben való gazdagság, az adottságoknak megfelelő területfejlesztés irányába mozdította el a térség fejlődését. Így került a minőségi turizmus a fejlesztési törekvések fókuszába. Vannak pincetulajdonosok, akik hálózatszerű együttműködésben is gondolkodnak. A földek AK értéke között található, de átlagosan 16 AK. Jellemző a szántóföldi növénytermesztés, a gabonafélék és a takarmánynövények termesztése. A térségben szinte minden településhez tartozik zártkert, szőlőhegyek és gyümölcsösök; az itt élő gazdák több évszázados szőlőtermesztési és bortermelési hagyománnyal rendelkeznek. Az állattenyésztésben még a közelmúltban is nagy szerepet játszott a tej- és húshasznú tehenek tartása, de ez ma már kevésbé jellemző. A háttértelepüléseken magasabb a mezőgazdaságból élők aránya, de a falusi turizmus népszerűsödése itt is új lehetőségeket nyit. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

23 A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 2/2
Ezeken a területeken a szántóföldi növénytermesztés, szőlő- és gyümölcstermesztés egyaránt jelen van, bár gyakran csak jövedelem kiegészítést szolgál. Hiányoznak azok a komplex környezeti, gazdasági, infrastrukturális és humán erőforrás-fejlesztési irányok, javaslatok is, melyek megvalósítása garantálná, hogy a Balaton hosszú távon is az ország második legjelentősebb, a magyar polgárok körében is kedvelt turisztikai célpontja maradhasson, egyben megerősíthesse pozícióit a nemzetközi turizmusban, melynek révén a gazdaság erősítése és az emberek megélhetése jobban biztosítható. Fontos a környezeti, gazdasági és társadalmi fenntarthatóság integrált modellben történő alkalmazása. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

24 Non-profit szervezetek a térségben
A térség civil aktivitása a non-profit szervezetek alapján ítélhető meg Non-profit szervezetek a térségben Számuk a térségben Számuk a térségben Non-profit szervezet típusa Non-profit szervezet típusa Kultúrával kapcsolatos tevékenység 21 Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység 11 Vallással kapcsolatos tevékenység 7 Településfejlesztéssel, lakásüggyel kapcsolatos tevékenység 40 Sporttal kapcsolatos tevékenység 21 Gazdaságfejlesztéssel, munkaüggyel kapcsolatos tevékenység 11 Szabadidővel kapcsolatos tevékenység 47 Jogvédelemmel kapcsolatos tevékenység Oktatással kapcsolatos tevékenység 19 Kutatással, tudományokkal kapcsolatos tevékenység 1 Közbiztonság védelmével kapcsolatos tevékenység 19 Többcélú adományosztással kapcsolatos tevékenység 1 Egészségüggyel kapcsolatos tevékenység 3 Nemzetközi kapcsolatok Szociális ellátással kapcsolatos tevékenység 6 Szakmai, gazdasági érdekképviselettel kapcsolatos tevékenység 35 Polgárvédelemmel, tűzoltással kapcsolatos tevékenység 9 Politikai tevékenység 1 Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

25 A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 1/2
A civil szektor nélkülözhetetlen szerepet tölt be a közszolgáltatások ellátásában, a rétegek és különböző lakossági csoportok esélyegyenlőségének biztosításában, a társadalmi szolidaritás megerősítésében, az életminőség elemeinek biztosításában, a közéleti értékek fejlesztésében, a demokrácia kiteljesítésében. Céljaikat jobb kommunikációval, és szélesebb körű nyilvános szerepléssel próbálják megvalósítani. Kistérségi szinten a Keszthelyi és Hévízi kistérségekben van a legtöbb (385 db) non-profit szervezet, de hasonlóan sok (375 db) található a Tapolcai térségben is. Az 1000 lakosra vetített szervezetek száma a Balaton régióban 9,1. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez közelítő indexértékkel két régiót alkotó megye, Veszprém (43%) és Zala (20%) büszkélkedhet. A településeink nagy részén polgárőr szervezetekkel, sportegyesületekkel, valamint a környezet szépítéséért, fejlesztéséért létrejött civil szerveződésekkel találkozhatunk. A szervezetek mintegy 18 %-a elsősorban sport tevékenység folytatása érdekében alakult. A második helyen a kultúra, hagyományok ápolása (13,9%) céljából megalakított szervezeteket találjuk. Harmadik leggyakrabban szereplő célként a településen élők a polgár-, tűz-, és közbiztonságának védelmét (9,2%) határozták meg. Egyenként 5% feletti részarányt képvisel még az érdekvédelem (9,9%), környezetvédelem (7,8%), szabadidő (6,7%), oktatás (5,7%), egészségügy – szakellátás javítása (5,3%). Több településen alakult ifjúsági klub, melyek bejegyzett szervezetekként működnek. Van Természet- és Vagyonvédelmi Egyesület, melynek ügyeletes csoportjai járják éjszakánként az érintett falvakat. Néhány helyen alakultak nőklubok is, melyek keretében pl. kézimunka szakkör működik. A falvakon átutazók nemcsak a társadalmi élet sokszínűségéről, hanem az itt élők igényességéről is meggyőződhetnek. Az emberek folyamatosan gondozzák környezetüket, nyírják portájuk előtt és a köztereken füvet, virágokat ültetnek. A szervezetek egyharmadának működése leggyakrabban a településük egészére terjed ki. A parttól való távolság erőteljesen differenciálja a szervezetek számát, a legtöbb alapítvány, egyesület működési területe közvetlenül a vízparti településekre koncentrálódik, amely eredmények magyarázataként a partközeli infrastruktúra fejlettebb mivolta, a könnyebb megközelíthetőség, a magasabb településsűrűség szolgálhat. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

26 A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 2/2
A civil szervezeteink többsége elsődleges feladatának a környezetünk védelmét, az itt élő emberek egészségmegőrzését, az esélyegyenlőséget, valamint az élhető településformák megmaradásának segítését, és a fenntartható fejlődést tekinti. A Pannon Egyetem a felsőfokú szakemberképzésben, a tudományos kutatásban és szaktanácsadásban, az értelmiségi létre, a tudományos ismeretek bővítésére és alkalmazására való felkészítésben felmerülő feladatait a jelenleginél korszerűbb oktatási és működési struktúrában kívánja megvalósítani. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

27 A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben
A térség összesített lakossága között 647 fővel nőtt, ami arányosítva 2%-os növekedést jelent A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben 2002 (fő) 2003 (fő) 2004 (fő) 2005 (fő) 2006 (fő) Térség összlakossága 31,876 32,051 32,186 32,392 32,523 Éves változás 175 135 206 131 A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 647 fővel nőtt A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 2%-kal nőtt Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

28 A lakosság kor szerinti összetétele a térségben
A térségben az aktív korú lakosság aránya 63%, ami 3 százalékponttal magasabb az országos átlagnál A lakosság kor szerinti összetétele a térségben Aktív korú lakosság Lakosság kor szerinti összetétele (fő) Országos átlag Megoszlás 0-2 év 2% 3% 3-5 év 2% 3% 6-14 év 9% 13% 15-59 év 63% 60% 59 év felett 23% 21% Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

29 Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele
A térségben elsősorban a 0 általános képzettséget igénylő munkahelyekhez áll rendelkezésre megfelelő munkaerő Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele 7 évesnél idősebb népesség végzettség szerinti összetétele (fő) Országos átlag Megoszlás 3% 2% 0 általános 9% 9% 1-5 általános 13% 9% 6-7 általános 28% 26% 8 általános Középiskolai, érettségi és szakmai oklevél nélkül 4% 4% Középiskolai, érettségi nélkül, szakmai oklevéllel 21% 17% Középiskolai, érettségivel, általános oklevéllel 7% 9% Középiskolai, érettségivel, szakmai oklevéllel 10% 12% Egyetemi vagy főiskolai, oklevél nélkül 1% 2% Egyetemi vagy főiskolai, oklevéllel 6% 10% Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

30 A térség demográfiai helyzete 1/1
A kistérségi területfejlesztési társulások a Balaton erőteljes üdülőövezeti hatása mellett - mivel az csak a nyári szezonban érvényesül - a rurális térségre jellemző problémákkal küzdenek: a falvakban folyamatosan csökken a népesség, a migráció mérlege negatív. Ez a csökkenés az elvándorlásból és az elöregedésből adódik. Nem csupán a lakosság száma csökken, hanem romlanak az iskolai végzettség mutatói is, hiszen a képzettebb emberek hagyják el először a települést, a fiatalok és mobilabb rétegek is elvándorolnak, nem épülnek új lakások és leáll a közművesítés. A statisztikai adatok szerint az általános iskolát be nem fejezők száma csökkent, a középiskolai végzettséggel rendelkezők száma dinamikusan növekszik, a felsőfokú végzettségűek arányának növekedése az átlagtól elmaradt ugyan, de térségi szinten magasabb az átlagnál. Célként fogalmazódik meg a települések lakosság megtartó erejének helyreállítása, mely a települések fenntarthatóságának, a megmaradás és a jövő egyik legfontosabb záloga. A lakónépességen belül a férfiak és nők aránya térségi és települési szinten is kiegyensúlyozott, a férfiak aránya 47% körüli. A demográfiai adatok vizsgálata azt mutatja, hogy a halálozások és az elvándorlások száma minden évben meghaladja a születések és a beköltözések számát, vagyis a lakosságszám változásai elsősorban az elvándorlás és a halálozási arány növekedésének hatásait mutatják. A gyermekkorú lakosság egyre szűkülő alapot képez a korfán, mely tény a jövedelemtermelő és jövedelemfogyasztó népcsoportok létszáma közötti különbség további szélesedését vetíti előre. A térségben jelentős a roma és a német kisebbség száma. A gyógy- és termálvizek, a természeti és egyéb értékek vonzzák a letelepülni szándékozó külföldi állampolgárokat, elsősorban a nyugdíjasokat. A területi fejlődés lehetőségeit, irányait jelentős mértékben meghatározza a korösszetétel. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

31 A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége
Azon települések aránya, ahol nem található meg egyik fontos gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra sem, 0% A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége Azon települések száma, ahol nem érhető el (db) Azon települések aránya, ahol nem érhető el (%) Infrastrukturális adottság Szélessávú Internet 7 16% A térségben 0 db olyan település van, ahol a fejlődést támogató infrastruktúra közül egyik sem található meg, ez a térség településeinek 0%-a Mindhárom mobilhálózat 9% 4 Helyközi autóbusz-megállóhely 0% Közművesített, közúton elérhető ipari park 40 91% Fenti infrastruk-turális adottsá-gok együttesen 0% Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

32 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 1/2 Mozgatórugó alcsoport Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Mozgatórugó alcsoport Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Közlekedés Közmű ellátottság Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások Oktatás Ipari parkok Kultúra Pénzügyi szolgáltatások Telekommuni-káció Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források

33 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 2/2 Mozgatórugó alcsoport Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Mozgatórugó alcsoport Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Szociális ellátás Gazdaságfej-lesztési szervezetek Egészségügyi ellátás Természeti adottságok Szabadidős te-vékenységre és sportolásra al-kalmas infrastr. Natura 2000 területek Egyéb infrastruktúra Életház Közbiztonsági szolgálat Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források

34 A térség infrastrukturális adottságai 1/1
A térség infrastrukturális adottságai változatos képet mutatnak, a legtöbb településünk elmarad a fejletteb régióktól. Vonatkozik ez a megállapítás kiskereskedelmi bolthálózatra, a kereskedelmi szállásférőhelyekre, a lakásellátottságra, a kórházi ágyellátottságra, továbbá a közoktatási infrastruktúrára. A térség lakásállományának csaknem fele kettő, illetve kettő és fél szobás, valamint 70%-a komfortos, illetve összkomfortos. A 100 lakásra jutó lakónépesség száma 2006-ban: 220 fő. A térségi települések nagy részén nincs háziorvosi székhely, ennél rosszabb a gyógyszertári ellátottság. A lakosság elöregedése ellenére öregek klubja a települések egytizedén van. A térség településeinek csaknem fele nem rendelkezik óvodai férőhellyel és általános iskolával. A középiskolai ellátottség mutatói is elmaradnak az országos irányszámoktól. Mindez az aprófalvas településszerkezettel magyarázható. Az egy háztartásra jutó villamosenergia általában a háztartások elektromos készülékekkel való felszereltségének nem éppen a leghatékonyabb felhasználási módjára utal. A közüzemi vízellátás kiugró értéke mellett a térség környezetvédelmi szempontból is fontos csatornázás és szennyvízkezelés eléri az országos átlagot. A csapadékvíz-elvezetés és az erózióvédelem nem megoldott. A térség minden települése rendelkezik vezetékes gázzal és a lakások döntő többsége igénybe is veszi. A helyi közösség úthálózata nem megfelelően kiépített, a településközi forgalmat 2 számjegyű főútvonalak, valamint alsóbbrendű összekötő utak biztosítják. A növekvő idegenforgalom és elsősorban az útépítéssel összefüggő áruszállítás ugrásszerű megnövekedése miatt szükségessé vált egyes útszakaszok megerősítése, továbbá településeket elkerülő utak megépítése és az egyes települések között az elsősorban a meglévő földutak megépítésével új összeköttetések biztosítása. Folytatni kell a kerékpárút hálózat további építését a térség teljes területén, kapcsolódva a meglévő hálózatokhoz. A belterületi utak a legtöbb településen felújításra szorulnak. A vasúthálózat korszerűtlen és hiányos. A megközelíthetőségben az átlagosnál nagyobb szerepet játszik a vizi és a légi közlekedés. A mezőgazdasági infrastruktúra kiépítetlen, a meglévő utak rossz állapotban vannak, az ivóvízbázis védelme korszerűsítésre szorul. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

35 Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus
A turizmus csak akkor rejt magában valós fejlődési lehetőséget, ha a térség már rendelkezik turisztikai potenciállal és aktivitással Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus Egy főre jutó szálláshelyek száma (db/fő) Egy főre jutó vendégéjszakák száma (vendégéjszaka/fő) Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate-góriájú szállás** Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate-góriájú szállás** Térségi adat 0.06 0.87 3.21 7.97 Országos átlag 0.02 0.04 1.81 0.68 Térségi adat az országos átlag százalékában 346% 2163% 177% 1170% * Szálloda, gyógyszálloda, panzió ** Üdülőház, ifjúsági szálló, turistaszálló, kemping, magánszállásadás Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

36 Települések főbb jellemzői 1/7
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 1/7 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Ábrahámhegy Község 550 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 4.55% 589,699 0.000 8.591 Badacsonytomaj Város 2,437 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 5.40% 485,397 10.959 22.853 Badacsonytördemic Község 946 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 7.71% 405,409 0.000 8.668 Balatonederics Község 1,127 Közszféra 8.12% 422,990 0.000 2.254 Balatongyörök Község 1,027 Közszféra 4.93% 578,857 28.999 27.176 Balatonhenye Község 138 17.72% 170,908 0.000 0.000 Balatonrendes Község 158 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 9.78% 591,132 0.000 8.108 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

37 Települések főbb jellemzői 2/7
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 2/7 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Bókaháza Község 319 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 12.14% 375,000 0.000 0.975 Esztergályhorváti Község 491 Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 12.71% 346,000 0.000 0.000 Gétye Község 120 8.11% 286,266 0.000 0.000 Gyenesdiás Nagyközség 3,481 Kereskedelem, javítás 6.11% 544,000 1.852 6.523 Gyulakeszi Község 727 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 7.49% 392,417 0.000 1.103 Hegyesd Község 177 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 4.91% 325,785 0.000 1.040 Hegymagas Község 285 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 4.00% 365,471 0.000 0.596 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

38 Települések főbb jellemzői 3/7
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 3/7 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Káptalantóti Község 492 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 7.08% 371,000 0.000 1.427 Karmacs Község 791 Építőipar 10.00% 412,218 0.000 0.000 Kékkút Község 110 Szállítási, raktározási, postai és távközl... 13.33% 514,559 0.000 0.000 Keszthely Város 554 Közszféra 6.34% 601,988 5.782 3.004 Kisapáti Község 391 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 7.72% 398,417 0.000 0.020 Kővágóörs Község 911 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 6.21% 383,828 0.000 9.425 Köveskál Község 440 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 17.28% 385,401 0.525 0.905 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

39 Települések főbb jellemzői 4/7
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 4/7 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Lesencefalu Község 337 Közszféra 7.45% 267,179 0.000 1.110 Lesenceistvánd Község 1,009 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 5.46% 454,345 0.000 0.120 Lesencetomaj Község 1,182 Közszféra 5.70% 392,767 0.000 0.000 Mindszentkálla Község 310 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 16.30% 287,256 0.090 4.823 Nemesgulács Község 1,038 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 1.93% 400,901 0.000 0.585 Nemesvita Község 392 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 10.82% 412,860 1.954 2.480 Raposka Község 271 Szállítási, raktározási, postai és távközl... 5.08% 428,236 0.000 0.000 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

40 Települések főbb jellemzői 5/7
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 5/7 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Révfülöp Nagyközség 1,229 Közszféra 4.40% 539,501 11.627 46.253 Salföld Község 65 Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 5.74% 132,959 0.000 3.892 Sáska Község 319 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 5.95% 433,235 0.000 0.000 Szentbékkálla Község 246 Építőipar 14.19% 238,396 0.919 1.622 Szigliget Község 976 Közszféra 4.60% 439,017 0.133 9.814 Tapolca Város 611 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 5.17% 572,243 8.157 0.108 Uzsa Község 385 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 5.36% 620,733 0.000 0.000 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

41 Települések főbb jellemzői 6/7
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 6/7 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Vállus Község 140 Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 6.74% 339,283 0.000 0.000 Várvölgy Község 1,092 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 4.60% 394,860 0.000 0.451 Vindornyafok Község 153 Közszféra 3.00% 336,568 0.000 0.000 Vindornyalak Község 101 Közszféra 12.57% 216,822 0.000 0.099 Vonyarcvashegy Nagyközség 2,117 Közszféra 5.42% 555,796 8.128 23.861 Zalaapáti Község 1,642 Közszféra 6.01% 419,477 0.323 0.175 Zalahaláp Község 1,264 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 5.93% 486,016 0.000 0.000 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

42 Települések főbb jellemzői 7/7
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 7/7 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Zalaszántó Község 997 Közszféra 4.00% 410,908 0.000 0.681 Zalavár Község 974 Közszféra 8.84% 169,215 0.000 0.676 {TelFoJell.2.Nev} {TelFoJell.2.M355} {TelFoJell.2.M354} {TelFoJell.2.Szektor} {TelFoJell.2.M115} {TelFoJell.2.M440} {TelFoJell.2.Magas} {TelFoJell.2.Alacsony} {TelFoJell.3.Nev} {TelFoJell.3.M355} {TelFoJell.3.M354} {TelFoJell.3.Szektor} {TelFoJell.3.M115} {TelFoJell.3.M440} {TelFoJell.3.Magas} {TelFoJell.3.Alacsony} {TelFoJell.4.Nev} {TelFoJell.4.M355} {TelFoJell.4.M354} {TelFoJell.4.Szektor} {TelFoJell.4.M115} {TelFoJell.4.M440} {TelFoJell.4.Magas} {TelFoJell.4.Alacsony} {TelFoJell.5.Nev} {TelFoJell.5.M355} {TelFoJell.5.M354} {TelFoJell.5.Szektor} {TelFoJell.5.M115} {TelFoJell.5.M440} {TelFoJell.5.Magas} {TelFoJell.5.Alacsony} {TelFoJell.6.Nev} {TelFoJell.6.M355} {TelFoJell.6.M354} {TelFoJell.6.Szektor} {TelFoJell.6.M115} {TelFoJell.6.M440} {TelFoJell.6.Magas} {TelFoJell.6.Alacsony} * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

43 Települések egy mondatos jellemzése 1/22
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 1/22 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Ábrahámhegy „A VOLT ZÁRTKERTI, KÜLTERÜLETI INGATLANOK VÍZELLÁTÁSA, BELTERÜLETI VILLAMOS HÁLÓZAT BŐVÍTÉSE.” „TURISZTIKA FEJLESZÉSE,MELYNEK KÖVETKEZTÉBEN A KÖZSÉGBEN LAKÓK TÖBB LEHETŐSÉGHEZ JUTNÁNAK.” Badacsonytomaj „MUNKANÉLKÜLISÉG, INFRASTRUKTURÁLIS KIÉPÍTETTSÉG NEM TUDJA ELLÁTNI A NYÁRI IDEGENFORGALMI SZEZON TERHELÉSÉT, VÁROSKÖZPONT-KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS - TÉR HIÁNYA” „BALATON-PART TURISZTIKAI VONZEREJE, TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK, KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG, BORÁSZAT” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

44 Települések egy mondatos jellemzése 2/22
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 2/22 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Badacsonytördemic „BALATON-PARTI TELEPÜLÉS LÉVÉN HASZNÁLHATATLAN A STRAND ELŐTTI VÍZFELÜLET, ILLETVE A PARTSZABÁLYOZÁS ELKÉSZÍTÉSE FONTOS. A BADACSONY HEGY TURISZTIKAI, TERMÉSZETI, IDEGENFORGALMI LEHETETŐSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE. AZ ISKOLA ÉPÜLET HASZNOSÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA BELÜLRŐL.” „IDEGENFORGALOM, BORÚT - BORTURIZMUS” Balatonederics „FEJLESZTÉSI FORRÁSHIÁNY, FELSZÍNI CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS, KÖZÖSSÉGI TEREK ÉPÜLETEI ELAVULTAK, KORSZERŰTLENEK, KÖZSÉG KÖZPONT TELJES REHABILITÁCIÓJA” „TURIZMUS EZEN BELÜL LÁTVÁNY-, BOR-, VÍZITURIZMUS MEGLÉTE” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

45 Települések egy mondatos jellemzése 3/22
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 3/22 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Balatongyörök „CSAK AZ IDEGENFORGALOM AD MUNKALEHETŐSÉGET ÉS ENNEK SZEZONALÍTÁSA EGYRE RÖVIDÜL. ÉVES MUNKAHELYEK TEREMTÉSE, MUNKAHELYEK FEJLESZTÉSE.” „A MINŐSÉGI TURIZMUS MEGTEREMTÉSE, ÚJ KÍNÁLATOK LÉTREHOZÁSA - ÖKOTURIZMUS. A VÍZ, AZ ERDŐ, ÉS AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG ÖSSZEKAPCSOLÁSA. TURIZMUS FEJLESZTÉSE, TÉLI-NYÁRI BALATON MEGTEREMTÉSE.” Balatonhenye „MUNKANÉLKÜLISÉG, MUNKALEHETŐSÉG HIÁNYA. A KÖZLEKEDÉS SZEMPONTJÁBÓL PROBLÉMA A NAGYON RITKA BUSZJÁRAT.” „IDEGENFORGALOM KIAKNÁZÁSA” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

46 Települések egy mondatos jellemzése 4/22
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 4/22 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Balatonrendes „KÖZVILÁGÍTÁS BŐVÍTÉSE, GYALOGÁTKELŐHELY KIALAKÍTÁSA” „TURISZTIKA FEJLESZÉSE,MELYNEK KÖVETKEZTÉBEN A KÖZSÉGBEN LAKÓK TÖBB LEHETŐSÉGHEZ JUTNÁNAK.” Bókaháza „ELÖREGEDÉS, TURISZTIKAI ATRAKCIÓK ÉS INFORMÁCIÓK HIÁNYA, MUNKAHELYEK HIÁNYA, KERÉKPÁRÚT HIÁNYA” „A KÖZSÉG KÖZELSÉGE KEHIDAKUSTÁNYHOZ, REPÜLŐTÉR KÖZELSÉGE” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

47 Települések egy mondatos jellemzése 5/22
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 5/22 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Esztergályhorváti „ELÖREGEDÉS, SZENNYVÍZHÁLÓZAT ÉS TISZTITÓ HIÁNYA, TURISZTIKAI ATRAKCIÓK ÉS INFORMÁCIÓK HIÁNYA, MUNKAHELYEK HIÁNYA, TÖMEGKÖZLEKEDÉS KESZTHELY-HÉVÍZ IRÁNYÁBA A HÁROM MŰSZAKOS MUNKARENDHEZ NEM MEGOLDOTT.” „KIS-BALATON ÉRINTETTSÉGE, VADÁSZATI LEHETŐSÉGEK, HORGÁSZATI LEHETŐSÉG KIÉPÍTETT, A KÖZSÉG KIVÁLÓ ELHELYZKEDÉSE” Gétye „ELÖREGEDÉS, ZSÁKTELEPÜLÉS, NEHÉZ A KÖZLEKEDÉS” „CSEND, NYUGALOM ÉS BÉKÉRE ALAPOZOTT TURISZTIKAI LEHETŐSÉGEK” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

48 Települések egy mondatos jellemzése 6/22
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 6/22 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Gyenesdiás „UTAK ROSSZ ÁLLAPOTA, FORRÁSHIÁNYOK” „TURIZMUS” Gyulakeszi „JELENTŐS FORRÁSHIÁNNYAL KÜZD AZ ÖNKORMÁNYZAT, EZÉRT NEM TUD A PÁLYÁZATOKHOZ ÖNRÉSZT BIZTOSÍTANI, OKTATÁSI INTÉZMÉNYÉNEK FENNTARTÁSA BIZONYTALAN.” „A TÉRSÉGBEN MŰKÖDŐ MÁS ÖNKORMÁNYZATOKKAL EGYÜTTMŰKÖDVE A TERMÉSZETI TÁJ ADOTTSÁGAIT KIHASZNÁLVA FEJLESZTENI A TURISZTIKAI LEHETŐSÉGEKET, A TÖRTÉNELMI BORVIDÉK HAGYOMÁNYAIVAL TERVEZVE.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

49 Települések egy mondatos jellemzése 7/22
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 7/22 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Hegyesd „A BÁNYA REKULTIVÁLÁSA FOLYAMATBAN VAN. A KITERMELT RÉSZEN HORGÁSZTAVAT KÍVÁNUNK KIALAKÍTANI, DE ANYAGI FORRÁS HIÁNYZIK A MEGVALÓSÍTÁSHOZ” „TURIZMUS” Hegymagas „CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS, HEGYI UTAK JAVÍTÁSA” „TURISZTIKA FEJLESZTÉSE” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

50 Települések egy mondatos jellemzése 8/22
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 8/22 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Káptalantóti „FELÜLETI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS” „BORTURIZMUS, LOVAS-, ÖKOTURIZMUS, BIO-AGRO PIAC, GYALOGTÚRA-TANÖSVÉNYEK” Karmacs „A TURISZTIKAI KÍNÁLAT SZEGÉNYESSÉGE MIATT KOMOLYABB BEAVATKOZÁS NÉLKÜL LEHETLEN KOMOLY FEJLESZTÉSEKET VÉGREHAJTANI. A LAKOSSÁG ALACSONY SZÁMA KISZORULNAK A VÁLLALKOZÓK A PÁLYÁZATI RENDSZEREKBŐL (PL. GOP).” „MEGLÉVŐ ÖRÖKSÉGEK TURISZTIKAI CÉLÚ HASZNOSÍTÁSA. FIATALOK HELYBENTARTÁSA. KÖZÖSSÉGI TEREK KIALAKÍTÁSA.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

51 Települések egy mondatos jellemzése 9/22
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 9/22 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Kékkút „A FALU DEMOGRÁFIAI HELYZETE, A LAKOSSÁG ALACSONY SZÁMA, A MUNKALEHETŐSÉG HIÁNYA, A TÖMEGKÖZLEKEDÉS HELYZETE” „ÁSVÁNYVÍZ, A FALUSI TURIZMUS FEJLESZTÉSE” Keszthely „KEVÉS AZ ÉVES ÁLLÁSBAN,MAGAS LÉTSZÁMOT FOGLALKOZTATÓ VÁLLALKOZÁS,SZEZONALITÁS A JELLEMZŐ.MAKROREGIONÁLIS KAPCSOLATOK TEKINTETÉBEN VISZONYLAG PERIFÉRIKUS FEKVÉS-RÉGIÓK HATÁRÁN.NINCS KOOPERÁCIÓ KESZTHELY ÉS TÉRSÉGE(ELSŐSORBAN HÉVÍZ)KÖZÖTT.ELÖREGEDŐ,CSÖKKENŐ NÉPESSÉG.KÖZÚTI,VASÚTI MEGKÖZELÍTHETŐSÉG NEM OPTIMÁLIS.A HELYI ÉS HELYKÖZI KÖZÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉSRE SZORUL.” „TERMÉSZETFÖLDRAJZI SZEMPONTBÓL GAZDAG TERÜLET.SÁRMELLÉKI REPÜLŐTÉR KÖZELSÉGE.IDEGENFORGALMI LÁTVÁNYOSSÁGOK (BALATON,KESZTHELYI-HEGYSÉG,KIS-BALATON).KONFERENCIATURIZMUS.KULTÚRÁLIS KÍNÁLAT,TÖRTÉNELMI VÁROS,ÉVSZÁZADOS HAGYOMÁNYOK.FESTETICS-KASTÉLY.GYÓGYTURISZTIKAI KÖZPONT KÖZELSÉGE(HÉVÍZ).A TÉRSÉGI SZEREPLŐK TAPASZTALATA A VENDÉGFOGADÁS TERÉN.KISTÉRSÉGI KÖZPONTI SZEREP.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

52 Települések egy mondatos jellemzése 10/22
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 10/22 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Kisapáti „NAGYON KEVÉS FOGLALKOZTATÓ MŰKÖDIK A TELEPÜLÉSEN, MAGAS A MUNKANÉLKÜLISÉG, FORRÁSHIÁNYOS AZ ÖNKORMÁNYZAT, A FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEIT ÉVEKKEL EL KELL HALASZTANI, MERT A TELEPÜLÉS MÉRETEI MIATT CSAK TÉRSÉGI ÖSSZEFOGÁSSAL KÉPES SZÁMOTTEVŐ EREDMÉNYT ELÉRNI.” „A HAGYOMÁNYOS BORKULTÚRA ALAPJAIRA ÉPÍTVE, LEHETŐSÉG VAN A FEJLESZTÉSRE, A VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK, A TÁJ SZÉPSÉGE A TURIZMUS FEJLESZTÉSÉT ALAPOZHATJA MEG.” Kővágóörs „ÖREGEDŐ TÁRSADALOM, MUNKALEHETŐSÉG KORLÁTOZOTT, TURIZMUS, INFRASTRUKTURA HIÁNYA” „ÉPÍTETT ÉS TEMÉSZETI KÖRNYEZET ADOTTSÁGAI, KÁLI-MEDENCEI TELEPÜLÉS, BALATON-PARTI TELEPÜLÉS RÉSSZEL” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

53 Települések egy mondatos jellemzése 11/22
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 11/22 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Köveskál „MAGAS A MUNKANÉLKÜLISÉG, KEVÉS A MUNKALEHETŐSÉG” „NÖVÉNYTERMESZTÉS, IDEGENFORGALOM KIHASZNÁLÁSA” Lesencefalu „MUNKAHELY HIÁNYA IDEGENFORGALMI INFRASTRUKTÚRÁLIS HÁTTÉR HIÁNYA” „TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK KIHASZNÁLÁSA - IDEGENFORGALOM, TURIZMUS SZŐLÉSZET - BORÁSZAT” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

54 Települések egy mondatos jellemzése 12/22
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 12/22 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Lesenceistvánd „MUNKAHELYTEREMTÉS, A HAJDANI MEZŐGAZDASÁGBÓL ÉLŐK HELYZETE, ÉPÍTÉSI TELKEK KIALAKÍTÁSA” „EGY, A RENDEZÉSI TERVBEN LÉVŐ IPARI TERÜLET HASZNOSÍTÁSA” Lesencetomaj „LEROMLOTT ÁLLAGÚ KÖZÖSSÉGI INFRASTRUKTÚRA: RAVATALOZÓ, TEMPLOM, KULTÚRHÁZ” „TURIZMUS, SZŐLŐ, BOR” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

55 Települések egy mondatos jellemzése 13/22
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 13/22 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Mindszentkálla „A SZENNYVÍZRENDSZER HIÁNYA, AZ IDŐSEK OTTHONA LEROMLOTT FIZIKAI ÁLLAPOTA” „A FALUSI TURIZMUS” Nemesgulács „CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS, UTAK HELYREÁLLÍTÁSA” „LOVAS-, BORTURIZMUS, BALATON KÖZELSÉGE” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

56 Települések egy mondatos jellemzése 14/22
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 14/22 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Nemesvita „HIÁNYOZNAK A KÜLTERÜLETI TELTÁRÓ UTAK, HIÁNYOZNAK A KÖZMÜVEK, TELEPÜLÉSEKET ÖSSZEKÖTŐ UTAK NEM MEGFELELŐEN, A TURIZMUSSAL FOGLALKOZÓ EMBEREK FELKÉSZÜLTSÉGE HIÁNYOS, AZ EGYES VÁLLALKOZÁSOK VÁLLALKOZÓI ISMERETEI HIÁNYOSAK, A PIACRA KERÜLÉSSELÉ KAPCSOLATOS ISMERETEK HIÁNYOSAK” „TERMÉSZEIT TÁJI ADOTTSÁGOK ALAPJÁN TURIZMUS: KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK: BORTURIZMUS, A BALATON NYUJTOTTA LEHETŐSÉGEK, TURISTA UTAK, TERMELÉSI FELATÉTELEK ADOTTAK:GYÓGYNÖVÉNYEK, DISZNÖVÉNYEK, SZŐLŐ TERMESZTÉSHEZ” Raposka „PROBLÉMA AZ ÖNKORMÁNYZAT SZŰKÖS ANYAGI HELYZETE, MIUTÁN MINDEN PÁLYÁZAT ÖNRÉSSZEL JÁR EZT NEM TUDJUK ELŐTEREMTENI. OLYAN TÖRTÉNELMI BORVIDÉK TERÜLETE TARTOZIK HOZZÁNK, AMELYEN AZ INFRASTRUKTURA KIÉPÍTÉSE NEM LEHETSÉGES AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL, CSAK KÖZPONTI VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ FORRÁSOKBÓL (HEGYI UTAK, CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS, IVÓVÍZ, ELEKTROMOS ÁRAM)” „TURISZTIKA, SZÁLLÁSHELYEK BŐVÍTÉSE, EZEN KERESZTÜL A FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSE. LAKÓTELKEK KIALAKÍTÁSA, ANNAK KIÉPÍTÉSÉHEZ KÖZPONTI TÁMOGATÁS (ÚT, KÖZMŰVEK, TERÜLETVÁSÁRLÁS)” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

57 Települések egy mondatos jellemzése 15/22
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 15/22 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Révfülöp „AZ AKTÍV NÉPESSÉG ELVÁNDORLÁSA, MUNKAHELYEK SZÁMÁNAK - SZÜLETÉSEK SZÁMÁNAK CSÖKKENÉSE, TURISZTIKAI LÁTVÁNYELEMEK HIÁNYA, A TELEPÜLÉS SAJÁT BEVÉTELEINEK ARÁNYA” „TURISZTIKAI TERMÉKKÍNÁLAT FEJLESZTÉSE, OKTATÁS, KÖZMŰVELŐDÉS, EGÉSZSÉGÜGY TERÉN MIKROTÉRSÉGI SZEREPVÁLLALÁS. AZ ELŐNYÖS ÉS ADOTT KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK KIHASZNÁLÁSA (BALATON, FÜLÖP-HEGY), KIÉPÍTETT KÖZMŰ INFRASTRUKTÚRA, JÓL MŰKÖDŐ TÁVOLSÁGI KÖZLEKEDÉS” Salföld „CSATORNÁZOTTSÁG HIÁNYA, TURIZMUS HIÁNYA, MUNKALEHETŐSÉG HIÁNYA, ELÖREGEDŐ NÉPESSÉG” „TURIZMUS LEHETŐSÉGE, TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEN FEKSZIK SALFÖLD, HELYI MŰVÉSZEK” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

58 Települések egy mondatos jellemzése 16/22
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 16/22 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Sáska „A SZÉLESSÁVÚ INTERNET TELEFONOS KIÉPÍTETTSÉGE KORLÁTOZOTT, A T-COM NEM KÍVÁN FEJLESZTENI, ÍGY NINCS LEHETŐSÉG TÖBB FOGYASZTÓT BEKAPCSOLNI A HÁLÓZATBA” „A FALUHÁZ TETŐTERÉNEK BEÉPÍTÉSÉVEL LEHETŐSÉG NYÍLNA EGY HELYI, KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÓVODA ÉS ALSÓ TAGOZATOS ISKOLA ELSŐ, MÁSODIK OSZTÁLYÁNAK ELHELYEZÉSÉRE. TOVÁBBÁ A TETŐTÉR BEÉPÍTÉSÉVEL A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK IS CENTRALIZÁLÓDHATNAK, EZÁLTAL KÖLTSÉGHATÉKONYABBÁ VÁLNA A TELEPÜLÉS SZÁMÁRA.” Szentbékkálla „MUNKANÉLKÜLISÉG, MUNKALEHETŐSÉG HIÁNYA” „NÖVÉNYTERMESZTÉS, IDEGENFORGALOM KIHASZNÁLÁSA” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

59 Települések egy mondatos jellemzése 17/22
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 17/22 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Szigliget „JELENLEG KEVÉS A MINŐSÉGI SZÁLLÁSHELY A TELEPÜLÉSEN. NEM RENDELKEZIK A TELEPÜLÉS KÖZÖSSÉGI TÉRREL (KULTÚRHÁZ, FALUHÁZ).” „A TEMÉSZETI ADOTTSÁGOK JÓ ALAPOT JELENTENEK A TURIZMUS FEJLESZTÉSÉRE.” Tapolca „MUNKALEHETŐSÉGEK, KORLÁTOLT GAZDASÁG” „VOLT LAKTANYA ÉPÜLETEK REHABILITÁCIÓJA” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

60 Települések egy mondatos jellemzése 18/22
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 18/22 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Uzsa „MUNKAHELYTEREMTÉS” „ÉPÍTÉSI KERTEK IPAR TELEPÍTÉSE” Vállus „A TELEPÜLÉS BELTERÜLETI RÉSZE A NEMZETI PARK VÉDETTSÉGE ALATT ÁLL, EZÉRT A TELEPÜLÉS BŐVÜLÉSE, FEJLESZTÉSE NEHÉZSÉGEKBE ÜTKÖZIK, TOVÁBBÁ MAGAS A MUNKANÉLKÜLISÉGI ARÁNY.” „BALATONGYÖRÖK ÉS VÁLLUS KÖZSÉGEK KÖZÖTT LÉVŐ - AZ ERDÉSZET KEZELÉSÉBEN ÁLLÓ - ÁLLAMI ÚT FELÚJÍTÁSA ÉS A KÖZFORGALOMNAK TÖRTÉNŐ ÁTADÁSA ÁLTAL, BEKAPCSOLÓDHATNA A TELEPÜLÉS A BALATONI TURIZMUSBA.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

61 Települések egy mondatos jellemzése 19/22
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 19/22 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Várvölgy „CSÖKKENŐ LAKOSSÁG LÉTSZÁM, INFRASTRUKTÚRA (UTAK, KÖZÉPÜLETEK ROSSZ ÁLLAPOTA), ÉPÍTÉSI TELKEK HIÁNYA” „ÉPÍTÉSI TELKEK KIALAKÍTÁSA, NÖVELHETŐ A LAKOSSÁG LÉTSZÁM, ÉPÜLETEK -, UTAK FELÚJÍTÁSA” Vindornyafok „BEVÉTELI FORRÁSOK HIÁNYA. A TELEPÜLÉS NAGYSÁGA MIATT KISZORULNAK A VÁLLALKOZÓK AZ EGYES PÁLYÁZATI RENDSZEREKBŐL. LÁTNIVALÓK HIÁNYA.” „FIATALOK HELYBENTARTÁSA. KÖZÖSSÉGI TEREK LÉTREHOZÁSA. TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK BEINDÍTÁSA (FALUSI TURIZMUS).” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

62 Települések egy mondatos jellemzése 20/22
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 20/22 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Vindornyalak „KEDVEZŐ FELTÉTELEK MELLETT CSÖKKENŐ NÉPESSÉG, EGYRE SZAPORODÓ ÜRES LAKÁSOK SZÁMA, VÁLLALKOZÁSOK HIÁNYA, VIDÉKBEN REJLŐ POZITÍVUMOK KIHASZNÁLÁSÁRA KEVÉS LEHETŐSÉG, ELSŐSORBAN FORRÁSHIÁNY MIATT. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK INFRASTRUKTURAJÁNAK HIÁNYA KÜLTERÜLETEN (VÍZ, VILLANY, SZILÁRD BURKOLATÚ UTAK)” „CSENDES NYUGODT KÖRNYEZET, ÉLHETŐ FALU, SZINTE 100%-OS INFRASTRUKTURÁLIS ELLÁTOTTSÁG A TELEPÜLÉS BELTERÜLETÉN, SZÉP HÁZAK, KEDVEZŐ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK.” Vonyarcvashegy „EGYES TURISZTIKAI ÁGAK MEGJELENÉSÉHEZ NEM TUDUNK KELLŐ MÉRTÉKŰ FORRÁSOKAT LEHÍVNI (VALLÁSTURIZMUS, BORTURIZMUS). JELENTŐS A SZEZONALITÁS MINDEN TERÜLETEN.” „KÖZÖSSÉGI TEREK KIALAKÍTÁSA (MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS SPORTCSARNOK). SZENT MIHÁLY KÁPOLNÁRA ALAPOZOTT VALLÁSI TURIZMUS FELFUTTATÁSA. HELYI ÖRÖKSÉGEK HASZNOSÍTÁSA.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

63 Települések egy mondatos jellemzése 21/22
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 21/22 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Zalaapáti „ELÖREGEDÉS, ÚJ MUNKAHELYEK HIÁNYA, TURISZTIKAI INFORMÁCIÓ ÉS ATRAKCIÓK HIÁNYA, KERÉKPÁRUTAK, TÚRAÚTVONALAK HIÁNYA” „A KÖZSÉG ELHELYEZKEDÉSE (TERMÁL HÁROMSZÖG), REPÜLŐTÉR KÖZELSÉGE, TELJES INFRASTRUKTÚRA KIÉPÍTETT” Zalahaláp „A ZALAHALÁPON ÁTMENŐ TAPOLCA-GYŐR 4-ES SZÁMJEGYŰ ÚT NAGY FORGALMAT BONYOLÍT LE, KÜLÖNÖSEN MAGAS A TEHERGÉPJÁRMŰ FORGALOM, AMELY A KESKENY ÁTERESZTŐKÉPESSÉG MIATT JELENTŐS GONDOKAT OKOZ A TELEPÜLÉS ÉLETÉBEN.” „IPARI PARK BŐVÍTÉSE, TERÜLETÉN INFRATRUKTURA KIÉPÍTÉSE. TURIZMUSFEJLESZTÉS, LOVAS-, VADÁSZ- ÉS VÍZI.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

64 Települések egy mondatos jellemzése 22/22
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 22/22 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Zalaszántó „NÉPESSÉGSZÁM FOKOZATOS CSÖKKENÉSE (LAKÓTERÜLET BŐVÍTÉS KORLÁTAI, MUNKALEHETŐSÉG HIÁNYA, AZ IPAR, A GAZDASÁG NEM BIZTOSÍT MEGFELELŐ SZÁMBAN MUNKAHELYET, MINŐSÉGI SZÁLLÁSHELYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK HIÁNYA, AZ ÖNKORMÁNYZAT KORLÁTOZOTT ANYAGI LEHETŐSÉGEI.” „KEDVEZŐ ÉGHAJLATI, KLIMATIKUS ADOTTSÁGOK A SZŐLŐ ÉS A GYÜMÖLCSÖS TERMESZTÉSÉNEK KEDVEZNEK. A MINŐSÉGI BORTERMELÉS ÖSSZEKAPCSOLHATÓ A TURIZMUSSAL (ÉRDEKELTSÉG, PIACI FELTÉTELEK MEGTEREMTÉSE SZÜKSÉGES). A BALATON ÉS HÉVÍZ KÖZELSÉGE MIATT AZ IDEGENFORGALOM JELENLÉTE A TURIZMUS TÖBB ÁGÁBAN IS MEGTALÁLHATÓ. TERMÉSZETI ÉS TÁJI KÖRNYEZET SZÉPSÉGE, HELYI ADOTTSÁGOK LÉTE.” Zalavár „IDŐSKORÚAK SZÁMÁNAK NÖVEKEDÉSE, A 60 ÉV FELETTI LAKOSOK SZÁMA KB 30%. ALACSONY NYUGDÍJ, SZOCIÁLIS SZOCIÁLIS SZÜKSÉGLETEK FOLYAMATOS KIELÉGÍTÉSE. GYEREKLÉTSZÁM CSÖKKENÉSE, EMIATT KÖZÖS MŰKÖDTETÉSŰ ISKOLA LÉTÉNEK BIZONYTALANSÁGA.” „KULTURÁLIS ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI TERÜLETEK FELTÁRÁSA, EZZEL KAPCSOLATOS TURIZMUS (KULTUR- ÉS ÖKOTURIZMUS) KIBŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE. A KIS-BALATON ÁLTAL NYÚJTOTT ÉRTÉKEK KIAKNÁZÁSA.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

65 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok

66 Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/1
A térségben 4 db fő fejlesztési prioritás került kijelölésre, amelyekhez összesen 16 db fejlesztési intézkedés tartozik Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/1 Intézkedé-sek száma Összes allokált forrás (EUR) Fő fejlesztési prioritás „TÁJI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME, REHABILITÁCIÓJA, FENNTARTÁSA” 4 db 1,336,996 „HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEKOVÁCSOLÁSA, HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, INTEGRÁLT TÉRSÉGI MARKETING” 4 db 1,059,956 „A VIDÉKI ÉLETMÓDHOZ KAPCSOLÓDÓ LEHETŐSÉGEK FEJLESZTÉSE” 5 db 946,695 „HELYI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS A JÖVEDELEMSZERZŐ KÉPESSÉG NÖVELÉSE” 3 db 931,742 „{FejlPrioritasok.4.Ny396}” {FejlPrioritasok.4.Sz331} db {FejlPrioritasok.4.Sz332} „{FejlPrioritasok.5.Ny396}” {FejlPrioritasok.5.Sz331} db {FejlPrioritasok.5.Sz332} „{FejlPrioritasok.6.Ny396}” {FejlPrioritasok.6.Sz331} db {FejlPrioritasok.6.Sz332} „{FejlPrioritasok.7.Ny396}” {FejlPrioritasok.7.Sz331} db {FejlPrioritasok.7.Sz332} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 66

67 A legtöbb forrás – 95,500 EUR – a(z) TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYOK ÉS INFORMÁCIÓS HÁLOZATOK LÉTREHOZÁSA fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 1/4 Fő fejlesztési prioritás: TÁJI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME, REHABILITÁCIÓJA, FENNTARTÁSA Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGEK VÉDELME, MEGÚJÍTÁSA, FUNKCIÓBŐVÍTÉSE - ÖRÖKSÉGTURIZMUS, LÁTVÁNYTURIZMUS 381,999 KÖZÖSSÉGI TEREK KIALAKÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE, FUNKCIÓKKAL, PROGRAMOKKAL MEGTÖLTÉSE 381,999 A TÁJI ELEMEK VÉDELME, FENNTARTÁSA, ALTERNATÍV ENERGIA BEVEZETÉSE, ALKALMAZÁSA STB. 305,599 FALUSZÉPÍTÉS (VIRÁGOSÍTÁS, FÁSÍTÁS, JÁRDÁK-, UTAK FELÚJÍTÁSA, RENDBETÉTELE, ZÖLDTERÜLET NÖVELÉSE 267,399 {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

68 A legtöbb forrás – 95,500 EUR – a(z) TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYOK ÉS INFORMÁCIÓS HÁLOZATOK LÉTREHOZÁSA fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 2/4 Fő fejlesztési prioritás: HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEKOVÁCSOLÁSA, HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, INTEGRÁLT TÉRSÉGI MARKETING Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) OKTATÁS, KÉPZÉS, EGYÜTTMŰKÖDÉS (SZAKMA SPECIFIKUS, SZABADIDŐ ELTÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS STB.) 93,413 KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTÚRÁLIS ÉS TECHNIKAI HÁTTERÉNEK BIZTOSÍTÁSA. KÖZBIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK. 564,543 BEMUTATÓHELYEK KIALAKÍTÁSA, FEJLESZTÉSE 211,000 HAGYOMÁNYOKRA ÉPÜLŐ KÖZÖSSÉGMEGÚJÍTÁS, KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK, MARKETING, NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 191,000 {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

69 A legtöbb forrás – 95,500 EUR – a(z) TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYOK ÉS INFORMÁCIÓS HÁLOZATOK LÉTREHOZÁSA fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 3/4 Fő fejlesztési prioritás: A VIDÉKI ÉLETMÓDHOZ KAPCSOLÓDÓ LEHETŐSÉGEK FEJLESZTÉSE Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYOK ÉS INFORMÁCIÓS HÁLOZATOK LÉTREHOZÁSA 95,500 BOR- ÉS GASZTRONÓMIA, FALUSI TURIZMUS (BORÚTI ÁLLOMÁSHELYEK KIALAKÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE, HELYI ÉTEL- ÉS ITALSPECIALITÁSOK STB.) 355,600 ÖKOTURIZMUS ÉS AKTÍV TURIZMUS (KERÉKPÁR, LOVAS-, BAKANCSOS-, VIZITURIZMUS, STB.) KIÉPÍTÉS FELTÉTELEINEK ÉS FENNTARTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA 255,495 VIDÉKI VENDÉGFOGADÁS, SZÁLLÁSHELYEK BŐVÍTÉSE, MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA 221,000 A TÉRSÉGRE JELLEMZŐ AJÁNDÉK- ÉS EMLÉKTÁRGYAK TERVEZÉSE, KÉSZÍTÉSE 19,100 {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

70 A legtöbb forrás – 95,500 EUR – a(z) TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYOK ÉS INFORMÁCIÓS HÁLOZATOK LÉTREHOZÁSA fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 4/4 Fő fejlesztési prioritás: HELYI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS A JÖVEDELEMSZERZŐ KÉPESSÉG NÖVELÉSE Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) HELYI TERMÉK ELŐÁLLÍTÁS, CSOMAGOLÁS, FORGALMAZÁS (PL. AGRO-, ÖKO-, BIOPIAC, STB) MARKETING ÉS PR VONATKOZÁSOK, MINŐSÉGIGAZÍTÁS (PL. VÉDJEGY, LOGÓ, STB.) 411,819 GAZDASÁGFEJLESZTÉS, BELEÉRTVE A KISMESTERSÉGEKRE ALAPULÓ KÉZMŰVESSÉG FELÉLESZTÉSE, TERVEK, TANULMÁNYOK, KONFERENCIÁK (SPECIÁLIS GÉPEK BIZTOSÍTÁSA, SZAKKÉPZÉSEK KITERJESZTÉSE STB.) 267,400 TÁJJELLEGŰ KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS, MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG DIVERZIFIKÁLÁSA 252,523 {FejlIntForras.3.Int} {FejlIntForras.3.Forras} {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

71 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat Komplex stratégia megoldási javaslatai

72 A megoldási javaslatok szektor szerinti megoszlása illeszkedik/kevésbé illeszkedik a térség legjelentősebb szektoraihoz Azonosított fejlesztési lehetőségek szektoronként – helyi gazdaság fejlesztése Szektoronkénti megoszlás Vállalkozások száma Foglalkozta-tottság 10 legna-gyobb vállalk. 10 legfonto-sabb javaslat Szektor Javaslatok Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 6% 10% 20% 9% 0% Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 8% 28% 60% 9% 11% 18% 13% 10% 17% 22% Építőipar Kereskedelem, javítás 21% 17% 0% 6% 11% 14% 12% 10% 11% 11% Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 7% 11% 0% 0% 0% Szállítás, raktározás, posta és távközlés 3% 1% 0% 0% 0% Pénzügyi közvetítés 15% 5% 0% 0% 0% Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 8% 4% 0% 31% 22% Egyéb szolgáltatás 0% 0% 0% 17% 22% Egyéb tevékenység Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis

73 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 1 „A táji elemek védelme, valamint a fenntartható fejlődés érdekében végrehajtandó beavatkozások és az azokhoz kapcsolódó tervek, tanulmányok készítése.” „Megvalósul a táji elemek védelme, állapotuk javítása.” „Egyéb tevékenység” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 73

74 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 2 „Az akciócsoportra kidolgozott és bevezetett védjegy- és logó, a hatósági előírásoknak megfelelően elkészített dokumentációk a vállalkozások tevékenységeire.” „Védjeggyel levédett minőségi szolgáltatások, garantált minőségi termékek, versenyképes vállalkozások. Az akciócsoport területére kidolgozott és bevezetett védjegy és logó segítségével hatékonyabb térségmarketing. Térségre beazonosítható minőségi paraméterekkel rendelkező termékek és szolgáltatások.” „Egyéb tevékenység” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 74

75 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 3 „Az őstermelők, a feldolgozásban és az értékesítésben érdekelt vállalkozások közötti együttműködési összhang elősegítése, támogatása, helyi termékeket feldolgozó üzemek létesítése, helyben előállított termékek értékesítési feltételeinek kialakítása, helyi erőforrások hasznosítása.” „Helyi gazdaságfejlesztési elképzelések érvényesülése, falusi turizmus fenntartható fejlesztési feltételeinek megteremtése, szinten tartása.” „Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 75

76 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 4 „Közös projektek kidolgozása, a kapcsolatok tartalommal való megtöltése, közös EU pályázatokon való indulás például kereskedelmi kapcsolatok, helyi termékek tekintetében, kismesterségek felélesztése közös projektek lévén.” „Hatékony kereskedelmi együttműködések, új munkahelyteremtő projektek, kisvállalkozások fellendülése, települések népességmegtartó képességének javulása.” „Kereskedelem, javítás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 76

77 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 5 „Szálláshely-fejlesztése, korszerűsítése, csónakkikötők építése, információs táblák kihelyezése, információs pontok létesítése, járdaépítési program indítása. Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó tervek, tanulmányok készítése.” „A térségben koncentrálódó belföldi és nemzetközi aktív-, és öko- és turizmus minőségi feltételinek, követelményeinek javulása, fenntartható turisztikai fejlődés lehetőségének biztosítása.” „Építőipar” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 77

78 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 6 „Bor-, gasztronómiai-,kulturális-, zenei-, művészeti-, sport- és egyéb rendezvények, programok, fesztiválok, kiállítások térségi szintű koordinálása, marketingje és PR-ja, valamint azok támogatása.” „Színes, turisztikai szempontból jól értékesíthető rendezvénykínálati spektrum tartós kialakulása, programokra épülő célzott vendégforgalom növekedése.” „Egyéb szolgáltatás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 78

79 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 7 „Borkóstoló és gasztronómiai helyszínek kialakítása, meglévők korszerűsítése, gasztronómiai, helyi tájbor kínálat bővítése, helyi kispincészetek szerves bekapcsolása a borút állomások borászati, gasztronómiai kínálatába. Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó tervek, tanulmányok készítése.” „Falusi turizmus vendégvonzó eszköztárának fejlődése, a térség gasztroturisztikai kínálatának szélesedése, bővülése, sokszínűbbé válása.” „Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 79

80 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 8 „Szép és biztonságos gyalogos-, lovas-, bakancsos-, felfedező-kalandtúra útvonalak kialakítása, jelzőtáblák kihelyezése, úttisztításhoz szükséges eszközök beszerzése, tájékoztató táblák kihelyezése, pihenő helyek kialakítása, természeti értékekhez turistaút kiépítése, tanösvények mentén köztéri- és erdei bútorok kihelyezése, turisztikai attrakciók fejlesztése.” „A térség öko-turisztikai lehetőségeinek bővülése, az aktív turizmus feltételrendszere fenntartható fejlődésének biztosítása.” „Egyéb szolgáltatás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 80

81 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 9 „A kulturális, vallási és művészeti védett örökséghelyszínek külső-belső felújítása, restaurálása, szigetelése, korszerűsítése, állagmegóvása, történelmi és kegyeleti emlékhelyek eredeti állapotának helyreállítása, új emlékhelyek kialakítása. Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó tervek, tanulmányok készítése.” „Településkép javítása, kulturális, vallási és művészeti funkciókat betöltő védett épületek és építmények, az örökséghelyszínek megújulása.” „Építőipar” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 81

82 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 10 „” „” „” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 82

83 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat Komplex stratégia megoldási javaslatai

84 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Gazdaságfejlesztési szervezetek fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 1/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 1 „A piacon sikeresen értékesíthető, versenyképes termékek előállítása. A termékek terjesztéséhez járművek, eszközök beszerzése. Az érintett mikrovállakozások és őstermelők termékeihez marketing és PR tevékenységek beindítása.” „A helyi termékek piacra juttatásának eredménye, hogy több mezőgazdasági és feldolgozóipari munkahely jön létre, javulnak a turisztikai adatok, emelkedik az életszínvonal. A logo és védjegy elterjedése segíti a térség ismertségét minőséget garantálva ezzel.Helyi termelésű borok palackozása (kivéve a védett bor), hústermelés, kemenceépítés és a közösség területén helyi terméket árusító mozgó üzlet a várható eredmény.” „Gazdaságfejlesztési szervezetek” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 84

85 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Gazdaságfejlesztési szervezetek fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 2/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 2 „A vidéki vendégfogadás feltételeinek javítása, a turizmussal összefüggő háttérinfrastruktúra kialakítása.” „Az öko és aktív turizmus felébresztésével és fellendítésével nő a vendégéjszakák, illetve a munkalehetőségek száma, ezáltal növekszik a térségi bevétel. Továbbá javul az életszínvonal és az egészség a szelídturizmus igénybevételével.” „Gazdaságfejlesztési szervezetek” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 85

86 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Gazdaságfejlesztési szervezetek fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 3/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 3 „Szükséges a térség jelentős védett kultúrtörténeti emlékhelyeinek, vallási épületeinek, múzeumainak külső-belső felújítása, rekonstrukciója, ezek új funkciókkal való ellátása, valamint az elhagyott épületek hasznosítása, a helyi erőforrások használata turisztikai célokra is. Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó tervek, tanulmányok készítése.” „Az épített örökségek védelmének, megújításának, funkcióbővítésének a megvalósulásakor nemcsak az idegenforgalom lendül fel, hanem az itt élők közérzete is javul. Növekszik a foglalkoztatottság, emelkedik az életszínvonal, erősödnek a nemzetközi kapcsolatok.” „Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 86

87 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Gazdaságfejlesztési szervezetek fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 4/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 4 „A tájházak felújítása, honismereti gyűjtemények fenntartása, tanösvények, szőlőtermesztéssel, borászattal, repüléssel kapcsolatos bemutató helyek kialakítása révén fokozódna az idegenforgalom, több munkahely létesülne, kiegyensúlyozottabbá válna a foglalkoztatottság. A többféle érdeklődésű emberek teljes körű tájékoztatása, igényeinek kielégítése válik lehetővé.” „A helyi néprajzi és régészeti hagyományokkal, a természeti értékekkel kapcsolatos kulturális és szabadidős helyek, néprajzi gyűjtemények bemutatásának javul a hatékonysága, az itt élők és az ide látogatók helyi kötődése erősödik, létszámuk növekszik, a szezon meghosszabbodik, ezáltal éves szinten csökken a munkanélküliségi ráta, továbbá a lakosság megélhetése javulna.” „Kultúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 87

88 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Gazdaságfejlesztési szervezetek fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 5/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 5 „Mezőgazdasággal kapcsolatos bemutatóhelyek létesítése, bor utakhoz egyes pincékhez hegyi utak fejlesztéséhez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúrális beruházások, szőlőtermesztés színvonalának emelése, tájrekonstrukció szükséges.” „A tájjellegű környezetgazdálkodás fejlődése, elterjedésének szélesedése, a mezőgazdasággal kapcsolatos munkahelyek számának növekedése.Borutak, pincék, hegyi utak korszerűsítése, szőlőtelepítés, tájfenntartó legeltetés.” „Természeti adottságok” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 88

89 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Gazdaságfejlesztési szervezetek fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 6/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 6 „Együttműködések kiterjesztése az oktatás, képzés területére, közös projektek kidolgozása, megvalósítása. Közös programok, tapasztalatcserék szervezése és lebonyolítása.” „A akciócsoportok hatékony együttműködése. Az együttműködések révén olyan közös projektek megvalósulása, melyek segítik a kismesterségek felélesztését, az iskolák, civil szervezetek közötti együttműködések létrejöttét.” „Oktatás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 89

90 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Gazdaságfejlesztési szervezetek fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 7/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 7 „Helyi étel és italspecialitások népszerűsítésével, borút fogadó állomások kialakításával, bővítésével, korszerűsítésével, továbbá a borászati technológia fejlesztésével a falusi turizmus fellendül.” „A bor- és gasztronómia, illetve falusi turizmus fellendülésével a minőségi szolgáltatások iránti kereslet növekedése várható. A turisztikai bevételek növekedésével javul az életszínvonal és a megélhetés, továbbá csökken a munkanélküliségi ráta.Borospincék átalakítása, korszerű, de hagyományőrző szőlőfeldolgozás, kóstoló helyek kialakulása.” „Gazdaságfejlesztési szervezetek” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 90

91 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Gazdaságfejlesztési szervezetek fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 8/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 8 „A meglévő és az új ipari és kereskedelmi vállalkozások ipari parkba történő kitelepülésének ösztönzése. A mikrovállakozások beruházásaihoz kapcsolódó tervek és az engedélyezési eljárások költségeinek támogatása.” „A környzeti ártalmaktól mentesített, élhetőbb települések. A tehermentesített településeken növekszik az idegenforgalom.Nő az önkormányzatok bevétele, új munkahelyek teremtődnek, javul a népességmegtartó képesség. Az életminőség javulásával nő a gyermekvállalási kedv.” „Ipari parkok” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 91

92 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Gazdaságfejlesztési szervezetek fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 9/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 9 „A települési fejlesztések támogatása annak érdekében, hogy minél teljesebb és minél szélesebb kört megérintő adminisztratív szolgáltatásokat tudjanak nyújtani. A kereskedelmi szolgáltatók közül azokat kell támogatni, amelyek innovatív ötletekkel és megfelelő financiális háttérrel kívánnak fejleszteni.” „Minden településen az elvárható szintnek megfelelő tájékoztató helyek kialakítása és működtetése. Megfelelő színvonalú kerskedelmi szolgáltatások. Fenntartható innovatív ötletek megvalósítása.” „Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 92

93 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Gazdaságfejlesztési szervezetek fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 10/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 10 „A települések természeti és kultúrális adottságaira és erőforrásaira épülő minőségi és komplex turisztikai szolgáltatásokat bemutató információs kapuk, bemutató- és értékesító helyek létrehozása és működtetése. A települések egyedi arculatának és identitástudatának erősítésének megjelenítése érdekében olyan fejlesztések végrehajtása, amely felhívja a térségbe látogatók figyelmét a természeti értékeink és épített örökségeink sorára, a természettel organikus kapcsolatban álló turisztikai és gasztronómiai programkínálatunkra.” „Információs kapuk létrehozásával növekszik a térségbe látogatók információval való ellátottsága, jobban megismerik a látnivalókat, a helyi szokásokat, megvásárolhatják a helyi termékeket, és olyan szolgáltatásokhoz jutnak hozzá, amelyek révén kellemesebb élménnyel térnek haza.” „Gazdaságfejlesztési szervezetek” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 93

94 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat Komplex stratégia megoldási javaslatai

95 Megoldási javaslatok 1/61 Kód: KD-63-GF-A-11 Sorszám: 1484
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 1/61 Kód: KD-63-GF-A-11 Sorszám: 1484 Prioritás: TÁJI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME, REHABILITÁCIÓJA, FENNTARTÁSA Intézkedés: KÖZÖSSÉGI TEREK KIALAKÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE, FUNKCIÓKKAL, PROGRAMOKKAL MEGTÖLTÉSE Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság A térségben számottevő infrastruktúrával rendelkező, de minőségében jelentősen fejleszthető faluközpontok, közösségi szolgáltató házak működnek. Probléma/ lehetőség Problémát képez a meglévő közösségi funkciókban hasznos, vagy központi szerepet játszó eszközvagyon elavultsága, amortizáltsága. Ezek mellett a térségben regionális jelentőséggel bíró, szabadidő eltöltésére is alkalmas, idegenforgalmi vonzerőt növelő látványpiac nincs. Megoldási javaslat Attrakciós központok létrehozása (nem IKSZT), közösségi szolgáltatóházak kisléptékű infrastruktúrális fejlesztése, látványpiac, játszóudvar-játszópark kialakítása. Várható eredmény Közösségi, szabadidő eltöltési programlehetőségek bővülése, színesedése, egyedivé válása, szolgáltatási minőség fejlődése. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 95

96 Megoldási javaslatok 1/61 Kód: KD-63-GF-A-11 Sorszám: 1484
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 1/61 Kód: KD-63-GF-A-11 Sorszám: 1484 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Falumegújítás és -fejlesztés Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ábrahámhegy, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 18000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1000 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 22 db Természetes személyek 0%

97 Megoldási javaslatok 2/61 Kód: KD-63-GF-A-05 Sorszám: 1431
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 2/61 Kód: KD-63-GF-A-05 Sorszám: 1431 Prioritás: TÁJI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME, REHABILITÁCIÓJA, FENNTARTÁSA Intézkedés: AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGEK VÉDELME, MEGÚJÍTÁSA, FUNKCIÓBŐVÍTÉSE - ÖRÖKSÉGTURIZMUS, LÁTVÁNYTURIZMUS Szektor/fejlesztési téma: Építőipar Helyzet/ adottság A térség kiemelkedő jelentőségű épített kulturális, vallási és művészeti örökség ingatlanállománnyal rendelkezik, viszont ezeknek csak egy része van olyan állapotban, amely az örökség- és látványturizmus szempontjából optimális feltételeknek megfelel. Probléma/ lehetőség A kulturális örökség részét képező kulturális, vallási és művészeti épületek és emlékhelyek egy részének állapota méltatlan, nem felel meg a kor követelményeinek, felújításra, restaurálásra szorul. Megoldási javaslat A kulturális, vallási és művészeti védett örökséghelyszínek külső-belső felújítása, restaurálása, szigetelése, korszerűsítése, állagmegóvása, történelmi és kegyeleti emlékhelyek eredeti állapotának helyreállítása, új emlékhelyek kialakítása. Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó tervek, tanulmányok készítése. Várható eredmény Településkép javítása, kulturális, vallási és művészeti funkciókat betöltő védett épületek és építmények, az örökséghelyszínek megújulása. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 97

98 Megoldási javaslatok 2/61 Kód: KD-63-GF-A-05 Sorszám: 1431
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 2/61 Kód: KD-63-GF-A-05 Sorszám: 1431 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 20000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1000 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 20 db Természetes személyek 0%

99 Megoldási javaslatok 3/61 Kód: KD-63-SzF-A-23 Sorszám: 1661
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 3/61 Kód: KD-63-SzF-A-23 Sorszám: 1661 Prioritás: TÁJI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME, REHABILITÁCIÓJA, FENNTARTÁSA Intézkedés: AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGEK VÉDELME, MEGÚJÍTÁSA, FUNKCIÓBŐVÍTÉSE - ÖRÖKSÉGTURIZMUS, LÁTVÁNYTURIZMUS Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra Helyzet/ adottság A közösség akcióterületén található települések nagy részén jelentős védett épületállomány van, melynek egy része lepusztult állapotban van. A települések népességmegtartó ereje gyenge, az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felújításra szorulnak, melyre anyagi okok miatt nincs lehetőség. Probléma/ lehetőség A lepusztult épített környezet rombolja a táj-, település- és faluképet, ezáltal a turizmus kiszolgálását is, továbbá gyengíti a település népességmegtartó erejét, nem felel meg az esélyegyenlőségi szempontoknak. Megoldási javaslat Szükséges a térség jelentős védett kultúrtörténeti emlékhelyeinek, vallási épületeinek, múzeumainak külső-belső felújítása, rekonstrukciója, ezek új funkciókkal való ellátása, valamint az elhagyott épületek hasznosítása, a helyi erőforrások használata turisztikai célokra is. Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó tervek, tanulmányok készítése. Várható eredmény Az épített örökségek védelmének, megújításának, funkcióbővítésének a megvalósulásakor nemcsak az idegenforgalom lendül fel, hanem az itt élők közérzete is javul. Növekszik a foglalkoztatottság, emelkedik az életszínvonal, erősödnek a nemzetközi kapcsolatok. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 99

100 Megoldási javaslatok 3/61 Kód: KD-63-SzF-A-23 Sorszám: 1661
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 3/61 Kód: KD-63-SzF-A-23 Sorszám: 1661 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 23000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1000 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 15 db Természetes személyek 0%

101 Megoldási javaslatok 4/61 Kód: KD-63-SzF-A-26 Sorszám: 1820
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 4/61 Kód: KD-63-SzF-A-26 Sorszám: 1820 Prioritás: TÁJI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME, REHABILITÁCIÓJA, FENNTARTÁSA Intézkedés: KÖZÖSSÉGI TEREK KIALAKÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE, FUNKCIÓKKAL, PROGRAMOKKAL MEGTÖLTÉSE Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra Helyzet/ adottság A térségben számos kulturális programot lebonyolító, azoknak teret, helyszínt biztosító épületingatlan, közpark állapota esélyegyenlőségi szempontok szerint sem megfelelőek, elhanyagoltak, továbbá diszharmonikusan illeszkednek a településképbe. Probléma/ lehetőség Források, támogatások hiányában elmaradtak a fejlesztések, felújítások. Az ilyen környezetben nem megfelelő az épületek turisztikai kihasználtsága sem. Megoldási javaslat Az épületek felújításra, rekonstrukcióra szorulnak. Szükséges az új funkciók kialakítása, a helyi erőforrások kihasználása, illetve bevonása a turizmusba, továbbá a felújított intézmények, épületek programokkal való feltöltése az itt élők és a turisták számára. Az IKSZT-által nem érintett épületekre vonatkozóan. Várható eredmény Az épületek korszerűsítésével, illetve infrastrukturális fejlesztésével javul a települési összkép, az itt lakók életminősége. Lehetőség nyílik az IKSZT által nem érintett közösségi terek használatba vételére, ahol különböző kulturális és szabadidős programokkal színesíthetik a mindennapjaikat, mellyel erősödnek a nemzetközi kapcsolatok, javulnak a foglalkoztatási lehetőségek. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 101

102 Megoldási javaslatok 4/61 Kód: KD-63-SzF-A-26 Sorszám: 1820
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 4/61 Kód: KD-63-SzF-A-26 Sorszám: 1820 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 20000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1000 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 11 db Természetes személyek 0%

103 Megoldási javaslatok 5/61 Kód: KD-63-SzF-A-34 Sorszám: 1691
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 5/61 Kód: KD-63-SzF-A-34 Sorszám: 1691 Prioritás: TÁJI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME, REHABILITÁCIÓJA, FENNTARTÁSA Intézkedés: A TÁJI ELEMEK VÉDELME, FENNTARTÁSA, ALTERNATÍV ENERGIA BEVEZETÉSE, ALKALMAZÁSA STB. Szektor/fejlesztési téma: Gazdaságfejlesztési szervezetek Helyzet/ adottság A közösség a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén található, emiatt kiemelt fontosságú a természetvédelmi területek megóvása. Itt még nagy arányban maradtak fenn természetes, természet közeli területek, „hagyományosan” művelt tájak, melyek növényzete, állatvilága sokkal gazdagabb, mint amilyenek az ország más vidékein találhatók. Ez a természeti kincs megfelelő turisztikai vonzerőként is értelmezhető. Probléma/ lehetőség Bár a nehézipar – mint nagy környezetszennyező és tájromboló – gyakorlatilag nincs jelen a területen, mégis számos nehezen orvosolható probléma jelentkezik a védett vagy védelemre érdemes természeti és tájképi értékekkel kapcsolatosan. Térségünkben alig van előrelépés a megújuló energiaforrások hasznosítására. Megoldási javaslat A turisztikai célú tájrehabilitáció mellett fontos az ökoturisztikai helyszínfejlesztés, a különleges turisztikai látványosságok kialakítása. Szükséges továbbá a klímaváltozás okozta felgyorsuló errózió megelőzése érdekében a legszükségesebb intézkedések megtétele. Várható eredmény A táji elemek védelmével, fenntartásával, a helyi erőforrások igénybevételével szép, kulturált környezet alakítható ki, mellyel javul a térség összképe, növekszik az idelátogatók száma, ezáltal fellendül az idegenforgalom. Igényes környezetben számos programmal lehet ide csalogatni a turistákat és itt tartani a lakosokat, valamint erősíteni a nemzetközi kapcsolatokat. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 103

104 Megoldási javaslatok 5/61 Kód: KD-63-SzF-A-34 Sorszám: 1691
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 5/61 Kód: KD-63-SzF-A-34 Sorszám: 1691 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A turisztikai tevékenységek ösztönzése Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 45% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 40000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2670 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 10 db Természetes személyek 45%

105 Megoldási javaslatok 6/61 Kód: KD-63-GF-A-17 Sorszám: 2656
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 6/61 Kód: KD-63-GF-A-17 Sorszám: 2656 Prioritás: TÁJI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME, REHABILITÁCIÓJA, FENNTARTÁSA Intézkedés: A TÁJI ELEMEK VÉDELME, FENNTARTÁSA, ALTERNATÍV ENERGIA BEVEZETÉSE, ALKALMAZÁSA STB. Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság A táji és épített környezet védelme, rehabilitációja, fenntartása a közösség területén nagy részben nem megoldott. Különleges értékeink például a Tanuhegyek, Káli-Medence, Tapolcai-Medence, Keszthelyi-hegység, Zalai Dombhátak, Balaton, Kis-Balaton védeleme és fenntartható fejlődése igényli a kellő mértékű környezet- és természetvédelmi, hatóságok által kontrollált szabályozást. Probléma/ lehetőség Hiányoznak a tájegységekre vonatkozó fenntartható fejlődést célzó tanulmányok, tervek. A közösség területén működő szervezetek saját erőből megalapozó illetve kivitelezői tanulmányok és tervek elkészítettésére nem képesek, amelyek alapvető fontosságuak az egyes beavatkozások és beruházások megkezdéséhez. Megoldási javaslat A táji elemek védelme, valamint a fenntartható fejlődés érdekében végrehajtandó beavatkozások és az azokhoz kapcsolódó tervek, tanulmányok készítése. Várható eredmény Megvalósul a táji elemek védelme, állapotuk javítása. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 105

106 Megoldási javaslatok 6/61 Kód: KD-63-GF-A-17 Sorszám: 2656
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 6/61 Kód: KD-63-GF-A-17 Sorszám: 2656 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 76400 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 15000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1000 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 6 db Természetes személyek 0%

107 Megoldási javaslatok 7/61 Kód: KD-63-GF-B-03 Sorszám: 1483
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 7/61 Kód: KD-63-GF-B-03 Sorszám: 1483 Prioritás: TÁJI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME, REHABILITÁCIÓJA, FENNTARTÁSA Intézkedés: A TÁJI ELEMEK VÉDELME, FENNTARTÁSA, ALTERNATÍV ENERGIA BEVEZETÉSE, ALKALMAZÁSA STB. Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság A térség különleges természeti képződményekben gazdag, több millió éves vulkanikus hegyei mára tanúhegyekké formálódtak, a tapolcai medence a Pannóniai-flóratartomány különleges helyzetű, adottságú, növényzetét tekintve is kiemelkedő értéket képviselő területe. Probléma/ lehetőség A térség táji elemeinek védelme, a meglévő kedvező állapot fenntartása számos helyszínen a megfelelő források híján nem, vagy nem megfelelő minőségben valósult meg. Megoldási javaslat A klíma változás okozta erózió megelőzése érdekében a legszükségesebb intézkedések megtétele. Árkok, támfalak, víztárolók létesítése. Tanúhegyek erózió védelme, illegálisan kiszórt hulladék összeszedése, táj-rehabilitáció, zagy-kazetta rekultiváció. Várható eredmény Korszerű táj- és környezetvédelmi szempontok teljesülése, minőségi rekreációs lehetőségek alapvető fenntarthatósági követelményeinek biztosítása. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 107

108 Megoldási javaslatok 7/61 Kód: KD-63-GF-B-03 Sorszám: 1483
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 7/61 Kód: KD-63-GF-B-03 Sorszám: 1483 Leírás Támoga-tási forrás KEOP - 3. prioritás - Természeti értékeink jó kezelése Jogcím-csoport Nem ÚMVP Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 0% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 70% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis db Természetes személyek 0%

109 Megoldási javaslatok 8/61 Kód: KD-63-GF-A-12 Sorszám: 1485
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 8/61 Kód: KD-63-GF-A-12 Sorszám: 1485 Prioritás: TÁJI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME, REHABILITÁCIÓJA, FENNTARTÁSA Intézkedés: FALUSZÉPÍTÉS (VIRÁGOSÍTÁS, FÁSÍTÁS, JÁRDÁK-, UTAK FELÚJÍTÁSA, RENDBETÉTELE, ZÖLDTERÜLET NÖ... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság A térség települései jelenleg csak részben tükröznek vissza olyan külső arculatot, amely a vendégforgalom növelése, akár a települések helyi lakossága számára kívánatos lenne, miközben az arculatfejlesztések lehetőségei kínálják magukat. A térség települései számos kegyeleti parkkal, történelmi, háborús hősi emlékhellyel, vallástörténeti szempontból is jelenős építménnyel rendelkeznek. Probléma/ lehetőség Sok településen elmaradt, számos településen késedelmet szenvedett a parkok, közterek felújítása, rendbetétele, közterületek virágosítása, új fák ültetése. A közösségi terek környezeti infrastruktúrája is több esetben fejlesztésre, rendezésre, helyreállításra szorul. Megoldási javaslat Virágosítás, faültetési programok indítása, járda, kerékpár- és egyéb települési utak felújítása, korszerűsítése, parkosítás, új utcanév táblák kihelyezése, közösségi terekhez kapcsolódó díszútburkolat készítése. Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó tanulmányok, tervek. Várható eredmény Rendezett, igényes, vendégvonzó településkép kialakulása, mind a térségbe látogató, mind a helyi lakosság számára természetessé válása, amely ha fenntartható módon valósulhat meg, idővel attitűdökben, viselkedésben is megmutatkozó pozitív hatásokat eredményezhet a közértékek védelme, környezeti értékek megóvása terén. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 109

110 Megoldási javaslatok 8/61 Kód: KD-63-GF-A-12 Sorszám: 1485
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 8/61 Kód: KD-63-GF-A-12 Sorszám: 1485 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Falumegújítás és -fejlesztés Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ábrahámhegy, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 16000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1000 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 15 db Természetes személyek 0%

111 Megoldási javaslatok 9/61 Kód: KD-63-SzF-A-27 Sorszám: 2170
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 9/61 Kód: KD-63-SzF-A-27 Sorszám: 2170 Prioritás: TÁJI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME, REHABILITÁCIÓJA, FENNTARTÁSA Intézkedés: FALUSZÉPÍTÉS (VIRÁGOSÍTÁS, FÁSÍTÁS, JÁRDÁK-, UTAK FELÚJÍTÁSA, RENDBETÉTELE, ZÖLDTERÜLET NÖ... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra Helyzet/ adottság A térség számos kegyeleti parkkal, történelmi, háborús emlékhellyel, vallástörténeti szempontból is jelentős építménnyel rendelkezik, de a települési utak, járdák pénzhiány miatt nem megfelelően gondozottak, ezáltal a településkép évről évre romlik. Probléma/ lehetőség A pénzhiány miatt fel nem újított emlékhelyek, parkok, zöldfelületek hatására romlik a települési összkép, illetve csökken a lakosság településhez való kötődése, így alkalmatlanná válik a turizmusra is. Megoldási javaslat Kegyeleti parkok, emlékművek felújítása, közparkok kialakítása, járdák építése. Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó tervek, tanulmányok készítése. Várható eredmény A településfejlesztés gazdasági hatásai mindenekelőtt érezhető beruházási tevékenységben és növekvő munkavállalási lehetőségekben mutatkoznak meg. A települések öntudatának, kulturális és szociális identitásának újraélesztése, illetve erősítése. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 111

112 Megoldási javaslatok 9/61 Kód: KD-63-SzF-A-27 Sorszám: 2170
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 9/61 Kód: KD-63-SzF-A-27 Sorszám: 2170 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Falumegújítás és -fejlesztés Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 20000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1000 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 15 db Természetes személyek 0%

113 Megoldási javaslatok 10/61 Kód: KD-63-SzF-A-36 Sorszám: 1815
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 10/61 Kód: KD-63-SzF-A-36 Sorszám: 1815 Prioritás: HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEKOVÁCSOLÁSA, HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, INTEGRÁLT TÉRSÉGI MARKETING Intézkedés: KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTÚRÁLIS ÉS TECHNIKAI HÁTTERÉNEK BIZTOSÍTÁSA. KÖZBIZTONSÁGI SZOLG... Szektor/fejlesztési téma: Közbiztonsági szolgálat Helyzet/ adottság A magánszálláshely értékesítés, vidéki vendégfogadás a térség turisztikai arculatának szerves része. A terület közbiztonsága részben megoldott. Probléma/ lehetőség A közbiztonság az aprófalvas településeken elmaradott, nem megfelelő minőségű a járőrszolgálat. A polgárőrök szakmailag nem megfelelően képzettek. Megoldási javaslat A falusi turizmushoz kapcsolódó szálláshelyek illetve a települések természeti, kulturális és gasztronómiai örökségére épülő minőségi és komplex agro- és ökoturisztikai szolgáltatások kisléptékű infrastruktúrális fejlesztése (pl. vagyonvédelmi rendszer kiépítése egyes ingatlanokon). Várható eredmény Az itt élők és a turisták biztonságérzete stabilizálódik, mely fokozza a bizalmat, továbbá az ide látogatók számát. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 113

114 Megoldási javaslatok 10/61 Kód: KD-63-SzF-A-36 Sorszám: 1815
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 10/61 Kód: KD-63-SzF-A-36 Sorszám: 1815 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A turisztikai tevékenységek ösztönzése Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 45% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 3000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2670 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 20 db Természetes személyek 45%

115 Megoldási javaslatok 11/61 Kód: KD-63-SzF-A-20 Sorszám: 1906
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 11/61 Kód: KD-63-SzF-A-20 Sorszám: 1906 Prioritás: HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEKOVÁCSOLÁSA, HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, INTEGRÁLT TÉRSÉGI MARKETING Intézkedés: KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTÚRÁLIS ÉS TECHNIKAI HÁTTERÉNEK BIZTOSÍTÁSA. KÖZBIZTONSÁGI SZOLG... Szektor/fejlesztési téma: Közmű ellátottság Helyzet/ adottság A térség közmű ellátottsági helyzete jó, kivéve a hátrányos helyzetű településeket. Probléma/ lehetőség A legkisebb és hátrányos helyzetű településeken a közműellátottság még korrekcióra szorul, amelyet rövid időn belül meg kell oldani az érintett települések felzárkóztatása érdekében. Megoldási javaslat A település környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastruktúra fejlesztések. Várható eredmény A legtöbb településen megvalósuló kisléptékű infrastruktúra fejlesztések, amelyek élhetőbbé teszik az egyes településeket és segítenek a felzárkózásban. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 115

116 Megoldási javaslatok 11/61 Kód: KD-63-SzF-A-20 Sorszám: 1906
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 11/61 Kód: KD-63-SzF-A-20 Sorszám: 1906 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Falumegújítás és -fejlesztés Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Balatonhenye, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Mindszentkálla, Szentbékkálla, Vindornyalak Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 40000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4200 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 10 db Természetes személyek 0%

117 Megoldási javaslatok 12/61 Kód: KD-63-SzF-A-22 Sorszám: 2167
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 12/61 Kód: KD-63-SzF-A-22 Sorszám: 2167 Prioritás: HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEKOVÁCSOLÁSA, HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, INTEGRÁLT TÉRSÉGI MARKETING Intézkedés: KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTÚRÁLIS ÉS TECHNIKAI HÁTTERÉNEK BIZTOSÍTÁSA. KÖZBIZTONSÁGI SZOLG... Szektor/fejlesztési téma: Szociális ellátás Helyzet/ adottság A kistelepülések jórésze elöregedő, ezeken a helyeken a szociális ellátás nem teljeskörűen megoldott. A szociális biztonságérzet hiányában fokozódik az elvándorlás, amely egyes települések létét veszélyezteti. Probléma/ lehetőség Az önkormányzatok forráshiányosak, csak a kötelezően ellátandó feladatokra van szűkös keret, melyből teljeskörűen e feladatokat ellátni csak részben tudják, szükség lenne a szolgáltatói kör bővítésére. Az időskorúak magukról gondoskodni nem képesek, a hozzátartozók pedig elvándoroltak. Megoldási javaslat Az önkormányzati alapfeladatokon túli közszolgáltatásokhoz való teljeskörű hozzájutás megoldása. Várható eredmény Hiányzó közszolgáltatások bevezetésre kerülnek, javulnak a meglévő alapellátásokhoz való hozzájutás feltételei, javul az ott élők életminősége, a szociális biztonságérzetük, a települések népességmegtartó képessége. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 117

118 Megoldási javaslatok 12/61 Kód: KD-63-SzF-A-22 Sorszám: 2167
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 12/61 Kód: KD-63-SzF-A-22 Sorszám: 2167 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgál... Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 40% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 76400 EUR Non-profit szervezetek 75% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 5000 EUR Önkormányzatok 75% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2500 EUR Egyházak 75% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 6 db Természetes személyek 40%

119 Megoldási javaslatok 13/61 Kód: KD-63-SzF-A-25 Sorszám: 1662
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 13/61 Kód: KD-63-SzF-A-25 Sorszám: 1662 Prioritás: HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEKOVÁCSOLÁSA, HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, INTEGRÁLT TÉRSÉGI MARKETING Intézkedés: KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTÚRÁLIS ÉS TECHNIKAI HÁTTERÉNEK BIZTOSÍTÁSA. KÖZBIZTONSÁGI SZOLG... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra Helyzet/ adottság A LEADER közösség akcióterületén található települések nagy részén jelentős az épített környezet, mely lepusztult állapotban van. A települések népességmegtartó ereje gyenge, az önkormányzati tulajdonban lévő épületek felújításra szorulnak, melyre anyagi okok miatt nincs lehetőség. A területen több civil szervezet tevékenykedik, melynek eredménye, hogy élénk a közösségi élet. Probléma/ lehetőség A lepusztult közösségi terek rombolják a faluképet, gyengítik a közösségi élet lehetőségeit. A szerteágazó tevékenységet végző civil szervezetekben, közösségekben igény van a hatékonyabb, jobb körülmények között való működéshez, szükséges az összetartozás érzésének növelése. Megoldási javaslat A helyi közösségek összekovácsolásához elengedhetetlen a közösségi terek külső arculatának rendbetétele, a kor igényeihez való igazítása. (kivéve az IKSZT-be tartozó fejlesztés) Várható eredmény A vidékfejlesztés és falumegújítás erősíti a régió lakosságának akaratát életkörülményeik önálló alakítására, hogy a vidéki kultúra belülről, a történelmileg kialakultból korszerűvé formálódhasson. Növelheti a falun élők identitását, vonzódását a vidéki közösségi élethez és előkészítheti az utat önálló, megújult falukultúrához. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 119

120 Megoldási javaslatok 13/61 Kód: KD-63-SzF-A-25 Sorszám: 1662
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 13/61 Kód: KD-63-SzF-A-25 Sorszám: 1662 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Falumegújítás és -fejlesztés Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ábrahámhegy, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 76400 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 5000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2500 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 6 db Természetes személyek 0%

121 Megoldási javaslatok 14/61 Kód: KD-63-GF-A-04 Sorszám: 1430
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 14/61 Kód: KD-63-GF-A-04 Sorszám: 1430 Prioritás: HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEKOVÁCSOLÁSA, HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, INTEGRÁLT TÉRSÉGI MARKETING Intézkedés: KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTÚRÁLIS ÉS TECHNIKAI HÁTTERÉNEK BIZTOSÍTÁSA. KÖZBIZTONSÁGI SZOLG... Szektor/fejlesztési téma: Építőipar Helyzet/ adottság A helyi védelem alatt álló közösségi funkciókat betöltő épületek infrastruktúrájának számottevő része elavult, nem felel meg a kor követelményeinek, és nem teljesülnek a hátrányos helyzetűekkel kapcsolatos esélyegyenlőségi elvek követelményei sem. Probléma/ lehetőség Források, támogatás hiányában alapvető jelentőségű fejlesztések, felújítások maradtak el, vagy befejezésük jelentős késedelmet szenved. Megoldási javaslat Helyi védelem alatt álló épület felújítás, korszerűsítés, rekonstrukció, nyílászáró csere, villamos hálózat felújítás, energetikai szigetelés, homlokzat felújítás, mozgássérültek számára teljeskörű akadály-mentesítés, látás-hallás sérültek számára tájékozódást segítő audiovizuális technikai eszközök felszerelése. Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó tervek, tanulmányok készítése. Várható eredmény Közösségi terek korszerűsödése, településkép minőségi javulása, esélyegyenlőségi kritériumok teljesülése. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 121

122 Megoldási javaslatok 14/61 Kód: KD-63-GF-A-04 Sorszám: 1430
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 14/61 Kód: KD-63-GF-A-04 Sorszám: 1430 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ábrahámhegy, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 95410 EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 58200 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 30000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4200 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 4 db Természetes személyek 70%

123 Megoldási javaslatok 15/61 Kód: KD-63-GF-2-02 Sorszám: 1478
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 15/61 Kód: KD-63-GF-2-02 Sorszám: 1478 Prioritás: HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEKOVÁCSOLÁSA, HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, INTEGRÁLT TÉRSÉGI MARKETING Intézkedés: KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTÚRÁLIS ÉS TECHNIKAI HÁTTERÉNEK BIZTOSÍTÁSA. KÖZBIZTONSÁGI SZOLG... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság A közösségi funkciókat betöltő települési infrastruktúra jelentős része korszerűsítésre, átalakításra, fejlesztésre szorul, elmarad a kor követelményeitől. Probléma/ lehetőség Források, támogatás hiányában a szükséges beruházások elmaradtak, vagy jelentős késedelemben vannak. Megoldási javaslat Közösségi terek (NEM IKSZT) kialakítása, bővítése, szociális és hygieniés, feltételeinek javítása, kultúrház technikai eszközeinek fejlesztése, alkotó tevékenység eszközeinek biztosítása. Várható eredmény Korszerű, modern, minőségi szolgáltatást nyújtó közösségi épületek, fejlett technikai eszközök elterjedése, alkalmazása. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 123

124 Megoldási javaslatok 15/61 Kód: KD-63-GF-2-02 Sorszám: 1478
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 15/61 Kód: KD-63-GF-2-02 Sorszám: 1478 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 47750 EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 38200 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 12000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 500 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 15 db Természetes személyek 50%

125 Megoldási javaslatok 16/61 Kód: KD-63-SzF-B-04 Sorszám: 1896
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 16/61 Kód: KD-63-SzF-B-04 Sorszám: 1896 Prioritás: HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEKOVÁCSOLÁSA, HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, INTEGRÁLT TÉRSÉGI MARKETING Intézkedés: KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTÚRÁLIS ÉS TECHNIKAI HÁTTERÉNEK BIZTOSÍTÁSA. KÖZBIZTONSÁGI SZOLG... Szektor/fejlesztési téma: Közlekedés Helyzet/ adottság A térség megközelíthetősége átlagosan jónak mondható, de több kistelepülés részlegesen el van zárva a fő közlekedési útvonalaktól. Sok helyen rossz a tömegközlekedés, hiányos az ehhez tartozó infrastruktúra, a legtöbb településen felújításra szorulnak a buszmegállók és buszöblök, buszfordulók kialakítására is szükség van. Probléma/ lehetőség A települések többsége önállóan nem tud részt venni a pályázati rendszerben sem a közlekedési infrastruktúra javítása, sem az eszköz/gépbeszerzések területén. A pályázati rendszer szelektíven támogatja az önkormányzatokat. A Leader program a pályázatokból kiszoruló önkormányzatoknak is nyújthat támogatást. Megoldási javaslat A tervezési program keretében támogatni kell azon önkormányzatokat, melyek kiszorultak pályázati rendszerek nyújtotta lehetőségekből, a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével összefüggően. Várható eredmény A program során több olyan önkormányzat tud korszerűsítéseket végrehajtani, illetve eszközöket beszerezni, amelyek eddig kiszorultak a pályázati lehetőségekből. Terveink szerint a Leader program első 7 éve alatt minden önkormányzat meg tudja oldani a közösségi közlekedéssel összefüggő fejlesztéseit. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 125

126 Megoldási javaslatok 16/61 Kód: KD-63-SzF-B-04 Sorszám: 1896
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 16/61 Kód: KD-63-SzF-B-04 Sorszám: 1896 Leírás Támoga-tási forrás KDOP - 4. prioritás - Helyi és térségi kohéziót segítő infrastrukturális fejlesztés Jogcím-csoport Nem ÚMVP Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatonhenye, Balatonrendes, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Zalahaláp Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 70% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 70% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 5 db Természetes személyek 0%

127 Megoldási javaslatok 17/61 Kód: KD-63-SzF-B-05 Sorszám: 2166
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 17/61 Kód: KD-63-SzF-B-05 Sorszám: 2166 Prioritás: HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEKOVÁCSOLÁSA, HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, INTEGRÁLT TÉRSÉGI MARKETING Intézkedés: KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTÚRÁLIS ÉS TECHNIKAI HÁTTERÉNEK BIZTOSÍTÁSA. KÖZBIZTONSÁGI SZOLG... Szektor/fejlesztési téma: Közlekedés Helyzet/ adottság A térség megközelíthetősége átlagosan jónak mondható, de több kistelepülés részlegesen el van zárva a fő közlekedési útvonalaktól. Sok helyen rossz a tömegközlekedés, hiányos az ehhez tartozó infrastruktúra, a legtöbb településen felújításra szorulnak a buszmegállók és buszöblök, buszfordulók kialakítására is szükség van. Probléma/ lehetőség A települések többsége önállóan nem tud részt venni a pályázati rendszerben sem a közlekedési infrastruktúra javítása, sem az eszköz/gépbeszerzések területén. A pályázati rendszer szelektíven támogatja az önkormányzatokat. A Leader program a pályázatokból kiszoruló önkormányzatoknak is nyújthat támogatást. Megoldási javaslat A tervezési program keretében támogatni kell azon önkormányzatokat, melyek kiszorultak pályázati rendszerek nyújtotta lehetőségekből, a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével összefüggésben. Várható eredmény A program során több olyan önkormányzat tud korszerűsítéseket végrehajtani, illetve eszközöket beszerezni, amelyek eddig kiszorultak a pályázati lehetőségekből. Terveink szerint a Leader program első 7 éve alatt minden önkormányzat meg tudja oldani a közösségi közlekedéssel összefüggő fejlesztéseit. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 127

128 Megoldási javaslatok 17/61 Kód: KD-63-SzF-B-05 Sorszám: 2166
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 17/61 Kód: KD-63-SzF-B-05 Sorszám: 2166 Leírás Támoga-tási forrás NYDOP - 4. prioritás - Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra Jogcím-csoport Nem ÚMVP Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Balatongyörök, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Karmacs, Keszthely, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalaszántó, Zalavár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 0% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 70% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 2 db Természetes személyek 0%

129 Megoldási javaslatok 18/61 Kód: KD-63-GF-A-03 Sorszám: 1429
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 18/61 Kód: KD-63-GF-A-03 Sorszám: 1429 Prioritás: HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEKOVÁCSOLÁSA, HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, INTEGRÁLT TÉRSÉGI MARKETING Intézkedés: BEMUTATÓHELYEK KIALAKÍTÁSA, FEJLESZTÉSE Szektor/fejlesztési téma: Építőipar Helyzet/ adottság A térség számos településén vannak olyan meglévő helyi védelem alatt álló ingatlanok, amelyek alkalmassá tehetők helytörténeti múzeum, bemutatóhelyszín létesítésére, ahol a rendelkezésre álló épületek felújítása segítségével alakítanának ki bemutatóhelyszíneket, múzeumot. Probléma/ lehetőség A meglévő, fejlesztendő épületek állaga több esetben nem felel meg a korszerű minőségi feltételeknek, és hiányoznak a hátrányos helyzetű rétegek esélyegyenlőségét biztosító kritériumok. Megoldási javaslat Helyi védelem alatt álló helytörténeti múzeumok, bemutató helyek felújítása, szigetelése, külső-belső homlokzat felújítása, nyílászárók cseréje, tetőzet felújítás elvégzése, teljeskörű akadálymentesítése. Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó tervek, tanulmányok készítése. Várható eredmény Kitűzött céloknak, feladatoknak megfelelő korszerű, igényes, esélyegyenlőségi kritériumoknak is megfelelő szolgáltatásra képes ingatlanállomány létrehozása. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 129

130 Megoldási javaslatok 18/61 Kód: KD-63-GF-A-03 Sorszám: 1429
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 18/61 Kód: KD-63-GF-A-03 Sorszám: 1429 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 95410 EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 58200 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 40000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 500 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 6 db Természetes személyek 0%

131 Megoldási javaslatok 19/61 Kód: KD-63-GF-A-16 Sorszám: 1538
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 19/61 Kód: KD-63-GF-A-16 Sorszám: 1538 Prioritás: HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEKOVÁCSOLÁSA, HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, INTEGRÁLT TÉRSÉGI MARKETING Intézkedés: BEMUTATÓHELYEK KIALAKÍTÁSA, FEJLESZTÉSE Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság A térség számos olyan értékkel rendelkezik, amely lehetővé teszi történeti-, néprajzi-, kulturális-, tájjellegű értékek érdeklődők elé tárását, demonstratív bemutatását. Probléma/ lehetőség A lehetséges kulturális és természeti, épített örökségi bemutatóhelyszínek egy része jelenleg nincs megfelelően felkészítve a látogatói igények kielégítésére. Megoldási javaslat Jól felszerelt bemutatóhelyek létesítése, tárlatok és rendszeres bemutatók lehetőségeinek megteremtése, tanösvények kiépítése (például az Ördög-sziklánál, Révfülöp és Kővágóörs közelében, valamint a Kis- Balatonnál és a Tanuhegyek környékén). Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó tervek, tanulmányok készítése. Várható eredmény Kulturális-, tájjellegű-, mezőgazdasági-, néprajzi-, műszaki-, épített környezet értékmegóvása, a bemutatóhelyszínek értékeivel kapcsolatos ismeretek széleskörű belföldi és nemzetközi kiterjedése turisztikai érdeklődést növelő hatást eredményezhet. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 131

132 Megoldási javaslatok 19/61 Kód: KD-63-GF-A-16 Sorszám: 1538
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 19/61 Kód: KD-63-GF-A-16 Sorszám: 1538 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 62623 EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 38200 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 20000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2000 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 3 db Természetes személyek 0%

133 Megoldási javaslatok 20/61 Kód: KD-63-GF-2-01 Sorszám: 1477
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 20/61 Kód: KD-63-GF-2-01 Sorszám: 1477 Prioritás: HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEKOVÁCSOLÁSA, HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, INTEGRÁLT TÉRSÉGI MARKETING Intézkedés: BEMUTATÓHELYEK KIALAKÍTÁSA, FEJLESZTÉSE Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság A Zalai Dombhátak, a Keszthelyi-hegység és a Balatonfelvidék településein számos, a jelenlegieken túli bemutatásra alkalmas néprajzi gyűjtemény, kulturális érték található, amelyek eddig nem voltak széles körben ismertek, megtekinthetők. Probléma/ lehetőség Sok esetben nincs a kulturális értékek, gyűjtemények bemutatásra alkalmas helyszín. Megoldási javaslat Tájház, művészeti emlékház kialakítása néprajzi gyűjtemények, régészeti leletek, mezőgazdasági népi-eszközök, művészeti alkotások számára. Minden olyan fejlesztés, amely más forrásból nem támogatható. Várható eredmény Turisztikai vonzerőt növelő helyi-térségi kulturális, néprajzi, természeti értékek bemutatási megismerési lehetőségeinek bővülése. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 133

134 Megoldási javaslatok 20/61 Kód: KD-63-GF-2-01 Sorszám: 1477
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 20/61 Kód: KD-63-GF-2-01 Sorszám: 1477 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 47750 EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 38200 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 10000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1000 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 6 db Természetes személyek 50%

135 Megoldási javaslatok 21/61 Kód: KD-63-SzF-1-07 Sorszám: 2866
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 21/61 Kód: KD-63-SzF-1-07 Sorszám: 2866 Prioritás: HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEKOVÁCSOLÁSA, HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, INTEGRÁLT TÉRSÉGI MARKETING Intézkedés: BEMUTATÓHELYEK KIALAKÍTÁSA, FEJLESZTÉSE Szektor/fejlesztési téma: Oktatás Helyzet/ adottság Az akciócsoport területén jellemző mezőgazdasági tevékenységek (termelés,állattenyésztés, stb.) bemutatóhelyeken történő ismertetése nem kielégítően megoldott. Probléma/ lehetőség A falvakban felnövő gyermekek nem ismerik a hagyományos mezőgazdasági tevékenységeket, folyamatokat, növényeket, állatokat, ezért szükséges bemutatóhelyek kialakítása, valamint előadások, oktatások, programok szervezése. Megoldási javaslat Mezőgazdasági bemutatóhelyek kialakítása, a meglévők korszerűstése, felújítása, működésének támogatása. Oktatási anyagok készítése. Előadások, oktatások, programok szervezése. Várható eredmény Javul a felnövekvő generáció ismeretanyaga, identitástudata. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 135

136 Megoldási javaslatok 21/61 Kód: KD-63-SzF-1-07 Sorszám: 2866
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 21/61 Kód: KD-63-SzF-1-07 Sorszám: 2866 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Közhasznú fejlesztés Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 50933 EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 38200 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 20000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2000 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 6 db Természetes személyek 50%

137 Megoldási javaslatok 22/61 Kód: KD-63-SzF-A-21 Sorszám: 1647
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 22/61 Kód: KD-63-SzF-A-21 Sorszám: 1647 Prioritás: HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEKOVÁCSOLÁSA, HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, INTEGRÁLT TÉRSÉGI MARKETING Intézkedés: BEMUTATÓHELYEK KIALAKÍTÁSA, FEJLESZTÉSE Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság A közösség akcióterületén jelentősége van a helyi néprajzi és régészeti hagyományoknak, melyek közül kiemelkednek a szőlőtermesztés és borászat emlékei. A települések nagy gondot fordítanak arra, hogy megőrizzék múltjukat, bemutassák értékeiket, nemcsak a térség lakosainak, hanem az ide látogatóknak is. A FlyBalaton repülőtér nagyban növeli a térség idegenforgalmát. A jelentős természeti értékek – Kis-Balaton, Balaton, Keszthelyi-hegység, Tanuhegyek, Káli- és Tapolcai medence, Vulkánok Völgye élővilága – különlegessé teszik a térséget. Probléma/ lehetőség Problémát jelent, hogy az önkormányzatok pénzszűke miatt nem tudják a falusi tájházakat, honismereti gyűjteményeket, tanösvényeket, bemutatóhelyeket bemutatni, és kellő marketinggel ismertségét növelni, mellyel növelhetők lennének az idegenforgalom bevételei. A térségnek gondot okoz a szezonalítás. Megoldási javaslat A tájházak felújítása, honismereti gyűjtemények fenntartása, tanösvények, szőlőtermesztéssel, borászattal, repüléssel kapcsolatos bemutató helyek kialakítása révén fokozódna az idegenforgalom, több munkahely létesülne, kiegyensúlyozottabbá válna a foglalkoztatottság. A többféle érdeklődésű emberek teljes körű tájékoztatása, igényeinek kielégítése válik lehetővé. Várható eredmény A helyi néprajzi és régészeti hagyományokkal, a természeti értékekkel kapcsolatos kulturális és szabadidős helyek, néprajzi gyűjtemények bemutatásának javul a hatékonysága, az itt élők és az ide látogatók helyi kötődése erősödik, létszámuk növekszik, a szezon meghosszabbodik, ezáltal éves szinten csökken a munkanélküliségi ráta, továbbá a lakosság megélhetése javulna. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 137

138 Megoldási javaslatok 22/61 Kód: KD-63-SzF-A-21 Sorszám: 1647
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 22/61 Kód: KD-63-SzF-A-21 Sorszám: 1647 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 62623 EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 38200 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 20500 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 3000 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 4 db Természetes személyek 0%

139 Megoldási javaslatok 23/61 Kód: KD-63-SzF-3-05 Sorszám: 2324
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 23/61 Kód: KD-63-SzF-3-05 Sorszám: 2324 Prioritás: HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEKOVÁCSOLÁSA, HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, INTEGRÁLT TÉRSÉGI MARKETING Intézkedés: HAGYOMÁNYOKRA ÉPÜLŐ KÖZÖSSÉGMEGÚJÍTÁS, KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK, MARKETING, NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰ... Szektor/fejlesztési téma: Oktatás Helyzet/ adottság A hasonló adottságokkal rendelkező német és osztrák akciócsoportokkal a HVS tervezés folyamán felvettük a kapcsolatot. Amely elsősorban egymás megismerésére és a Leader tapasztalataik adaptálására vonatkozik. Probléma/ lehetőség A korábbak létesült nemzetközi kapcsolataink erősen lekorlátozódtak a kulturális, illetve települési együttműködési szintre. A pályázati rendszerek eddig nem segítették a nemzetközi térségi együttműködést, mely önerőből nem megvalósítható. Megoldási javaslat Együttműködések kiterjesztése az oktatás, képzés területére, közös projektek kidolgozása, megvalósítása. Közös programok, tapasztalatcserék szervezése és lebonyolítása. Várható eredmény A akciócsoportok hatékony együttműködése. Az együttműködések révén olyan közös projektek megvalósulása, melyek segítik a kismesterségek felélesztését, az iskolák, civil szervezetek közötti együttműködések létrejöttét. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 139

140 Megoldási javaslatok 23/61 Kód: KD-63-SzF-3-05 Sorszám: 2324
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 23/61 Kód: KD-63-SzF-3-05 Sorszám: 2324 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP Intézkedéscsoport Térségek közötti és nemzetközi együttműködések Jogcím-csoport LEADER - Képzés Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 95500 EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 76400 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 18000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1000 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 7 db Természetes személyek 50%

141 Megoldási javaslatok 24/61 Kód: KD-63-GF-6-01 Sorszám: 2308
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 24/61 Kód: KD-63-GF-6-01 Sorszám: 2308 Prioritás: HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEKOVÁCSOLÁSA, HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, INTEGRÁLT TÉRSÉGI MARKETING Intézkedés: HAGYOMÁNYOKRA ÉPÜLŐ KÖZÖSSÉGMEGÚJÍTÁS, KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK, MARKETING, NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰ... Szektor/fejlesztési téma: Kereskedelem, javítás Helyzet/ adottság Az akicócsoport települései külön-külön rendelkeznek testvértelepülési nemzetközi kapcsolatokkal, melyek elsősorban kultúrális együttműködésben nyilvánulnak meg. Probléma/ lehetőség A fenti kapcsolatok gazdasági, vidékfejlesztési részei kiaknázatlanok, nincsenek közös projektek. Megoldási javaslat Közös projektek kidolgozása, a kapcsolatok tartalommal való megtöltése, közös EU pályázatokon való indulás például kereskedelmi kapcsolatok, helyi termékek tekintetében, kismesterségek felélesztése közös projektek lévén. Várható eredmény Hatékony kereskedelmi együttműködések, új munkahelyteremtő projektek, kisvállalkozások fellendülése, települések népességmegtartó képességének javulása. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 141

142 Megoldási javaslatok 24/61 Kód: KD-63-GF-6-01 Sorszám: 2308
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 24/61 Kód: KD-63-GF-6-01 Sorszám: 2308 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP Intézkedéscsoport Térségek közötti és nemzetközi együttműködések Jogcím-csoport LEADER - Térségek közötti és nemzetközi együttműködések Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 71625 EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 57300 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 10000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1000 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 12 db Természetes személyek 50%

143 Megoldási javaslatok 25/61 Kód: KD-63-GF-4-01 Sorszám: 1476
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 25/61 Kód: KD-63-GF-4-01 Sorszám: 1476 Prioritás: HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEKOVÁCSOLÁSA, HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, INTEGRÁLT TÉRSÉGI MARKETING Intézkedés: HAGYOMÁNYOKRA ÉPÜLŐ KÖZÖSSÉGMEGÚJÍTÁS, KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK, MARKETING, NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰ... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság A térség hagyományokra épülő, közösségi rendezvények százainak nyújt otthont a turisztikai év egészében, beleértve a téli, valamint az idegenforgalmi főszezon elő és utószezon időszakát is. Szőlő, bortermeléshez kapcsolódó Orbán-, Vince-, Márton napi rendezvények, Kéknyelű virágzás ünnep, szüreti mulatságok, bornapok, fesztiválok, hegyi búcsúk, a Balatonhoz, élő vízekhez kapcsolódó rendezvények, és az egyes települések egyedi ünnepei, "Élő-Betlehem”, gasztronómiai rendezvények, közösségi programok zajlanak. Probléma/ lehetőség Támogató források és a települések közötti koordináció hiányában a rendezvények egy része akár el is maradhat, színvonala és látogatottsága csökken, aminek következtében szegényedik, szűkül a térség rendezvény kínálata, bevételek maradnak el, és csökken a vendégforgalom. Megoldási javaslat Bor-, gasztronómiai-,kulturális-, zenei-, művészeti-, sport- és egyéb rendezvények, programok, fesztiválok, kiállítások térségi szintű koordinálása, marketingje és PR-ja, valamint azok támogatása. Várható eredmény Színes, turisztikai szempontból jól értékesíthető rendezvénykínálati spektrum tartós kialakulása, programokra épülő célzott vendégforgalom növekedése. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 143

144 Megoldási javaslatok 25/61 Kód: KD-63-GF-4-01 Sorszám: 1476
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 25/61 Kód: KD-63-GF-4-01 Sorszám: 1476 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Rendezvény Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 47750 EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 38200 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 15000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1000 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 6 db Természetes személyek 50%

145 Megoldási javaslatok 26/61 Kód: KD-63-SzF-2-04 Sorszám: 2168
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 26/61 Kód: KD-63-SzF-2-04 Sorszám: 2168 Prioritás: HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEKOVÁCSOLÁSA, HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, INTEGRÁLT TÉRSÉGI MARKETING Intézkedés: HAGYOMÁNYOKRA ÉPÜLŐ KÖZÖSSÉGMEGÚJÍTÁS, KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK, MARKETING, NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰ... Szektor/fejlesztési téma: Egészségügyi ellátás Helyzet/ adottság Az akciócsoportunk települései elöregedett és rossz egészségi állapotú a lakosság. A szűrővizsgálatokra nem tudnak eljutni, a kistelepülésekre nem települnek ki az egészségügyi szolgáltatók. Probléma/ lehetőség A szakorvosi ellátások távol vannak a lakosságtól, a rossz tömegközlekedés miatt problémát jelent a szűrővizsgálatokra történő eljutás, az egészségügyi körzetesítés szétszórtan érinti az akciócsoportot. Hiányoznak a felvilágosító előadások is. Megoldási javaslat Helyben szervezzük meg az Egészségügyi Minisztérium programjaiban nem kötelező jellegű szűrővizsgálatokat, és azokat előírt gyakorisággal ismételjük és törekszünk a komplexitásra. Egészségügyi felvilágosító előadásokat tartunk. Várható eredmény A megelőzés, valamint az időben felismert és kezelt betegségek hozzájárulnak a lakosság életminőségének javításához, a településekre eljutó szűrővizsgálatok révén az emberek elsajátítják az öngondoskodás képességét, megpróbálnak változtatni az életmódjukon. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 145

146 Megoldási javaslatok 26/61 Kód: KD-63-SzF-2-04 Sorszám: 2168
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 26/61 Kód: KD-63-SzF-2-04 Sorszám: 2168 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 23875 EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 19100 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 6000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1000 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 8 db Természetes személyek 50%

147 Megoldási javaslatok 27/61 Kód: KD-63-GF-3-03 Sorszám: 1679
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 27/61 Kód: KD-63-GF-3-03 Sorszám: 1679 Prioritás: HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEKOVÁCSOLÁSA, HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, INTEGRÁLT TÉRSÉGI MARKETING Intézkedés: OKTATÁS, KÉPZÉS, EGYÜTTMŰKÖDÉS (SZAKMA SPECIFIKUS, SZABADIDŐ ELTÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS STB.) Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság A térség hét települése hátrányos helyzetű. Az itt élők potenciálisan veszélyeztetettebbek a munkanélküliség, kiszolgáltatottabbak a munkaerő-piaci változások negatív hatásaival szemben. Probléma/ lehetőség A helyben élő munkaképes korú, munkaerő-piaci belépésre aspiráló lakosság képzettségi foka elmarad a térség egyéb településein tapasztaltaktól, ami csökkenti tartós munkavállalási, munkavégzési esélyeiket. Megoldási javaslat Iskolarendszeren kívüli felnőtt szakképzési programok indítása, vállalkozási kompetenciák fejlesztése, célzott szakképzés indítása helyi munkahelyteremtés, önfoglalkoztatás lehetőségeinek megteremtése. Várható eredmény Foglalkoztatási helyzet javulása, munkanélküliség csökkenése, tartós munkaerő-piaci belépés elősegítése. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 147

148 Megoldási javaslatok 27/61 Kód: KD-63-GF-3-03 Sorszám: 1679
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 27/61 Kód: KD-63-GF-3-03 Sorszám: 1679 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Képzés Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Balatonhenye, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Mindszentkálla, Szentbékkálla, Vindornyalak Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 69016 EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 55213 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 10000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1000 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 7 db Természetes személyek 50%

149 Megoldási javaslatok 28/61 Kód: KD-63-SzF-3-06 Sorszám: 2605
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 28/61 Kód: KD-63-SzF-3-06 Sorszám: 2605 Prioritás: HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEKOVÁCSOLÁSA, HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, INTEGRÁLT TÉRSÉGI MARKETING Intézkedés: OKTATÁS, KÉPZÉS, EGYÜTTMŰKÖDÉS (SZAKMA SPECIFIKUS, SZABADIDŐ ELTÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS STB.) Szektor/fejlesztési téma: Oktatás Helyzet/ adottság A akciócsoport területén élő lakosságot a klímaváltozás hatásai fokozottan érintik természeti adottságaink miatt. (Vulkáni hegyek, Balaton, Kis-Balaton, mezőgazdasági művelt területek) Probléma/ lehetőség A lakosság, civil szervezetek, vállalkozók, önkormányzatok nincsenek kellőképpen tájékoztatva, felkészítve a klíma változás hatásairól, a várható károk megelőzéseinek enyhítésének lehetőségeiről. E témában nincsenek kidolgozott terület specifikus tervek, tanulmányok. Megoldási javaslat A klímaváltozásra hangsúlyt fektető fórumok szervezése, a lakosság felkészítése. Várható eredmény Felkészült emberek a klímaváltozás elviselésére, a témára alapozott képzés, oktatás megvalósulása. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 149

150 Megoldási javaslatok 28/61 Kód: KD-63-SzF-3-06 Sorszám: 2605
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 28/61 Kód: KD-63-SzF-3-06 Sorszám: 2605 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Képzés Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 25467 EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 19100 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 13000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1000 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 10 db Természetes személyek 50%

151 Megoldási javaslatok 29/61 Kód: KD-63-SzF-3-04 Sorszám: 1637
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 29/61 Kód: KD-63-SzF-3-04 Sorszám: 1637 Prioritás: HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEKOVÁCSOLÁSA, HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, INTEGRÁLT TÉRSÉGI MARKETING Intézkedés: OKTATÁS, KÉPZÉS, EGYÜTTMŰKÖDÉS (SZAKMA SPECIFIKUS, SZABADIDŐ ELTÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS STB.) Szektor/fejlesztési téma: Oktatás Helyzet/ adottság Keszthelyen működik a Pannon Egyetem, továbbá Tapolcán és Keszthelyen több középfokú oktatási intézmény található, melyekben felnőttképzés is folyik, ezáltal megvalósul az élethosszig tartó tanulás lehetősége. Az oktatási intézmények többsége hagyományos képzési struktúrát valósít meg. Probléma/ lehetőség Problémát jelent, hogy az oktatási intézmények kínálata nem minden esetben felel meg a jelenkori elvárásoknak, egyes szakmákból túlképzés van, míg máshol hiányok jelentkeznek. Kevés a gyakorlati tapasztalatokon alapuló oktatás, a közvetlen érzékelésen nyugvó ismeretszerzés. Az alternatív jövedelemszerzés lehetőségeinek oktatása nem megoldott. Megoldási javaslat Kihalóban lévő szakmák ismertetése, betanítása. A természeti környezetben megvalósuló oktatás, ismeretszerzés elterjesztése, oktatási tananyag összeállítása. Hagyományokon alapuló mezőgazdasági tevékenységekre való oktatás. Horizontális kapcsolatok kialakítása szükséges a partnerek között. Szakkönyvtárak szakmai anyaggal történő kiegészítése, kiadványok készítése és terjesztése. Várható eredmény Az ismeretek bővítése által megvalósul az élethosszig tartó tanulás lehetősége, melynek eredménye, hogy a képzésen részt vevők képzettebben tudnak a kor kihívásainak megfelelni, jobban eligazodnak az élet dolgaiban. Megismerik a múltat, segítségével könnyebben megoldják a jövő feladatait. A képzések színvonalának emelésével a tanulók 90 %-a eredményesebb vizsgát tesz. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 151

152 Megoldási javaslatok 29/61 Kód: KD-63-SzF-3-04 Sorszám: 1637
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 29/61 Kód: KD-63-SzF-3-04 Sorszám: 1637 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Képzés Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 25467 EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 19100 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 15000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1000 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 6 db Természetes személyek 50%

153 Megoldási javaslatok 30/61 Kód: KD-63-SzF-A-32 Sorszám: 1643
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 30/61 Kód: KD-63-SzF-A-32 Sorszám: 1643 Prioritás: A VIDÉKI ÉLETMÓDHOZ KAPCSOLÓDÓ LEHETŐSÉGEK FEJLESZTÉSE Intézkedés: BOR- ÉS GASZTRONÓMIA, FALUSI TURIZMUS (BORÚTI ÁLLOMÁSHELYEK KIALAKÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE, H... Szektor/fejlesztési téma: Gazdaságfejlesztési szervezetek Helyzet/ adottság Több évszázados szőlőtermesztési és borkultúrával rendelkezik a terület, mely jelentős borvidék. A térség egyedi gasztronómiai értékei, illetve borai az ország turisztikai kínálatának fontos részét képezik. A térségi gasztronómiai és borturisztikai kínálat dinamikusan fejlődik, a gasztronómiai rendezvények, borfesztiválok, borkóstolók a programok fontos részét képezik. Probléma/ lehetőség A térség gasztronómiai és borturisztikai kínálatát azonban nem értékelik egyértelműen pozitívan, mivel az egyén szintjén a bor és gasztronómiai turizmus iránti kereslet nem jelenik meg karakterisztikusan, ennek következtében az ilyen motivációjú utazások aránya is meglehetősen alacsony. A terület bor és gasztronómiai lehetőségei kihasználatlanok még, fejlesztésükre igény mutatkozik. Megoldási javaslat Helyi étel és italspecialitások népszerűsítésével, borút fogadó állomások kialakításával, bővítésével, korszerűsítésével, továbbá a borászati technológia fejlesztésével a falusi turizmus fellendül. Várható eredmény A bor- és gasztronómia, illetve falusi turizmus fellendülésével a minőségi szolgáltatások iránti kereslet növekedése várható. A turisztikai bevételek növekedésével javul az életszínvonal és a megélhetés, továbbá csökken a munkanélküliségi ráta.Borospincék átalakítása, korszerű, de hagyományőrző szőlőfeldolgozás, kóstoló helyek kialakulása. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 153

154 Megoldási javaslatok 30/61 Kód: KD-63-SzF-A-32 Sorszám: 1643
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 30/61 Kód: KD-63-SzF-A-32 Sorszám: 1643 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A turisztikai tevékenységek ösztönzése Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 45% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 45% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 20000 EUR Önkormányzatok 45% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4200 EUR Egyházak 45% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 14 db Természetes személyek 45%

155 Megoldási javaslatok 31/61 Kód: KD-63-GF-A-14 Sorszám: 1489
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 31/61 Kód: KD-63-GF-A-14 Sorszám: 1489 Prioritás: A VIDÉKI ÉLETMÓDHOZ KAPCSOLÓDÓ LEHETŐSÉGEK FEJLESZTÉSE Intézkedés: BOR- ÉS GASZTRONÓMIA, FALUSI TURIZMUS (BORÚTI ÁLLOMÁSHELYEK KIALAKÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE, H... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság A térség Magyarország egyik legfontosabb bor- és gasztronómiai célterületét képezi. Kiemelt jelentőségű terület a Tapolcai medence, a Badacsony és a Szent György-hegy, és Keszthely térsége is. Probléma/ lehetőség A térség vendégfogadásra, minőségi szolgáltatásra alkalmassá tehető présháza, borkóstolásra alkalmasnak mutatkozó helyszíne által nyújtható lehetőségek fejlesztési források hiányában kiaknázatlanok maradnak számos, a Balaton háttérterületét képező településen, például Nemesvitán, Sáskán, Balatongyörökön ahol a terület szőlész-borász vállalkozásai összefogva fejlesztenék a borúti állomáshelyszíneket. Megoldási javaslat Borúti állomáshelyszínek fejlesztése, présházak, ó-pincék bővítése, borkóstoló helyek kialakítása, helyi ételek kínálata, hagyományos szőlőfeldolgozás, borpalackozás, palackozott borok korszerű tárolási feltételeinek megoldása. Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó tervek, tanulmányok készítése. Várható eredmény Impulzív bor- és gasztronómiai turizmus, minőségi szolgáltatások iránti kereslet növekedése, az akciócsoport részét képező Balaton-felvidéki háttértelepülések bor és gasztroturisztikai vendégfogalmának növekedése. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 155

156 Megoldási javaslatok 31/61 Kód: KD-63-GF-A-14 Sorszám: 1489
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 31/61 Kód: KD-63-GF-A-14 Sorszám: 1489 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A turisztikai tevékenységek ösztönzése Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 45% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 45% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 10000 EUR Önkormányzatok 45% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2670 EUR Egyházak 45% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 20 db Természetes személyek 45%

157 Megoldási javaslatok 32/61 Kód: KD-63-GF-A-09 Sorszám: 1446
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 32/61 Kód: KD-63-GF-A-09 Sorszám: 1446 Prioritás: A VIDÉKI ÉLETMÓDHOZ KAPCSOLÓDÓ LEHETŐSÉGEK FEJLESZTÉSE Intézkedés: BOR- ÉS GASZTRONÓMIA, FALUSI TURIZMUS (BORÚTI ÁLLOMÁSHELYEK KIALAKÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE, H... Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Helyzet/ adottság A térség tradícionális bortermelő helyekkel ( Badacsonyi-, Balatonfelvidéki- Balatonmelléke borvidék ), gasztronómiai értékekkel ( halápi lángos, sáskai rétes, tördemici kocsonya, tóti tócsi, badacsonyi halászlé, szántói sonka), a külföldi és belföldi idegenforgalom szempontjából jól kiaknázható falusi turisztikai lehetőségekkel rendelkezik, melyeknek az alap infrastruktúrája hiányos. Nemzetközi kapcsolatok vannak kialakulóban. Probléma/ lehetőség A jelenlegi realitásokhoz képest növelni lehet azoknak a minőségi kínálatot nyújtó borút állomásoknak a számát, amelyek minőségi körülményeket biztosítanak a lehetőségekkel élni kívánók számára. Őstermelők kívánnak kialakítani vizesblokkal ellátott borkóstoló helyszíneket. A borkóstolás a helyi látnivalók bemutatásával társulna. Megoldási javaslat Borkóstoló és gasztronómiai helyszínek kialakítása, meglévők korszerűsítése, gasztronómiai, helyi tájbor kínálat bővítése, helyi kispincészetek szerves bekapcsolása a borút állomások borászati, gasztronómiai kínálatába. Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó tervek, tanulmányok készítése. Várható eredmény Falusi turizmus vendégvonzó eszköztárának fejlődése, a térség gasztroturisztikai kínálatának szélesedése, bővülése, sokszínűbbé válása. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 157

158 Megoldási javaslatok 32/61 Kód: KD-63-GF-A-09 Sorszám: 1446
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 32/61 Kód: KD-63-GF-A-09 Sorszám: 1446 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A turisztikai tevékenységek ösztönzése Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 45% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 76400 EUR Non-profit szervezetek 45% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 10000 EUR Önkormányzatok 45% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2670 EUR Egyházak 45% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 10 db Természetes személyek 45%

159 Megoldási javaslatok 33/61 Kód: KD-63-GF-A-07 Sorszám: 1435
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 33/61 Kód: KD-63-GF-A-07 Sorszám: 1435 Prioritás: A VIDÉKI ÉLETMÓDHOZ KAPCSOLÓDÓ LEHETŐSÉGEK FEJLESZTÉSE Intézkedés: ÖKOTURIZMUS ÉS AKTÍV TURIZMUS (KERÉKPÁR, LOVAS-, BAKANCSOS-, VIZITURIZMUS, STB.) KIÉPÍTÉS ... Szektor/fejlesztési téma: Építőipar Helyzet/ adottság A Tapolcai-, Káli medence, a Zalai dombhátak és Zalavölgye települései kiemelkedően kedvező lehetőségeket kínálnak az aktív-, és öko-turizmus iránt érdeklődők számára. Sajnos azonban ezek a lehetőségek háttér infrastruktúra hiányában nincsenek teljeskörűen kihasználva. Probléma/ lehetőség Az aktív és öko-turizmus térségi feltételrendszerei számos esetben elavultak, amortizálódtak, kiépítetlenek.Nincsenek megfelelő számban hideg – melegvizes pihenőhelyiségek,sok településen nincs járda az egyébként különösen nyáron, a különböző rendezvények látogatottsága miatt nagy forgalmat bonyolító településeken belül futó utak mentén.Nincs elég tájékoztató tábla sem az utak mellett. Megoldási javaslat Szálláshely-fejlesztése, korszerűsítése, csónakkikötők építése, információs táblák kihelyezése, információs pontok létesítése, járdaépítési program indítása. Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó tervek, tanulmányok készítése. Várható eredmény A térségben koncentrálódó belföldi és nemzetközi aktív-, és öko- és turizmus minőségi feltételinek, követelményeinek javulása, fenntartható turisztikai fejlődés lehetőségének biztosítása. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 159

160 Megoldási javaslatok 33/61 Kód: KD-63-GF-A-07 Sorszám: 1435
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 33/61 Kód: KD-63-GF-A-07 Sorszám: 1435 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A turisztikai tevékenységek ösztönzése Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 45% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 76400 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 10000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2670 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 10 db Természetes személyek 45%

161 Megoldási javaslatok 34/61 Kód: KD-63-SzF-A-33 Sorszám: 1678
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 34/61 Kód: KD-63-SzF-A-33 Sorszám: 1678 Prioritás: A VIDÉKI ÉLETMÓDHOZ KAPCSOLÓDÓ LEHETŐSÉGEK FEJLESZTÉSE Intézkedés: ÖKOTURIZMUS ÉS AKTÍV TURIZMUS (KERÉKPÁR, LOVAS-, BAKANCSOS-, VIZITURIZMUS, STB.) KIÉPÍTÉS ... Szektor/fejlesztési téma: Gazdaságfejlesztési szervezetek Helyzet/ adottság A helyi gazdaság jövedelemtermelő képessége nagyobb részt a turizmus ágazat adottságihoz, vonzerőihez kötődik. A térség kiváló és változatos lehetőségeket nyújt az öko- és aktív turizmus valamennyi típusa számára, beleértve a barlangászatot, kerékpár-, lovas-, bakancsos-, és vízi turizmust is. Probléma/ lehetőség A vidéki életmódhoz kapcsolódó turisztikai lehetőségek nem megfelelően vannak kihasználva, egyrészről mert nincsenek ezek az értékek feltárva, másrészről mert az infrastruktúra kiépítése hiányos. Megoldási javaslat A vidéki vendégfogadás feltételeinek javítása, a turizmussal összefüggő háttérinfrastruktúra kialakítása. Várható eredmény Az öko és aktív turizmus felébresztésével és fellendítésével nő a vendégéjszakák, illetve a munkalehetőségek száma, ezáltal növekszik a térségi bevétel. Továbbá javul az életszínvonal és az egészség a szelídturizmus igénybevételével. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 161

162 Megoldási javaslatok 34/61 Kód: KD-63-SzF-A-33 Sorszám: 1678
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 34/61 Kód: KD-63-SzF-A-33 Sorszám: 1678 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A turisztikai tevékenységek ösztönzése Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 45% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 72695 EUR Non-profit szervezetek 45% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 30000 EUR Önkormányzatok 45% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4200 EUR Egyházak 45% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 10 db Természetes személyek 45%

163 Megoldási javaslatok 35/61 Kód: KD-63-SzF-A-24 Sorszám: 1807
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 35/61 Kód: KD-63-SzF-A-24 Sorszám: 1807 Prioritás: A VIDÉKI ÉLETMÓDHOZ KAPCSOLÓDÓ LEHETŐSÉGEK FEJLESZTÉSE Intézkedés: ÖKOTURIZMUS ÉS AKTÍV TURIZMUS (KERÉKPÁR, LOVAS-, BAKANCSOS-, VIZITURIZMUS, STB.) KIÉPÍTÉS ... Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra Helyzet/ adottság A helyi gazdaság jövedelemtermelő képessége részben a turizmus ágazat adottságihoz, vonzerőihez kötődik. A térség kiváló és változatos lehetőségeket nyújt az öko- és aktív turizmus valamennyi típusa számára, beleértve a barlangászatot, kerékpár-, lovas-, bakancsos-, és vízi turizmust is. Probléma/ lehetőség A vidéki életmódhoz kapcsolódó turisztikai lehetőségek nem megfelelően vannak kihasználva, egyrészről mert nincsenek ezek az értékek feltárva, másrészről mert infrastruktúra kiépítése hiányos. Megoldási javaslat Természeti értékek feltárása, látogathatóvá tétele, túraútvonalak, tanösvények feltérképezése és kialakítása, ökoturisztikai szálláshelyek kialakítása, a turizmushoz kapcsolódó háttérinfrastruktúra kiépítése megvalósításával orvosolható a probléma, melyek természetesen csak a természeti környezet megóvásával, és az esélyegyenlőség biztosításával létesíthetők.Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó tervek, tanulmányok készítése. Várható eredmény Az öko- és aktívturizmus felébresztésével és fellendítésével nő a kulturális és szabadidős programok száma, ezáltal a vendégéjszakák száma is, melynek eredménye a térségi bevételek gyarapodása. Továbbá javul az életszínvonal és az egészség a szelídturizmus igénybevételével. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 163

164 Megoldási javaslatok 35/61 Kód: KD-63-SzF-A-24 Sorszám: 1807
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 35/61 Kód: KD-63-SzF-A-24 Sorszám: 1807 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A turisztikai tevékenységek ösztönzése Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 45% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 68200 EUR Non-profit szervezetek 45% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 30000 EUR Önkormányzatok 45% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4200 EUR Egyházak 45% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 11 db Természetes személyek 45%

165 Megoldási javaslatok 36/61 Kód: KD-63-GF-A-13 Sorszám: 1488
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 36/61 Kód: KD-63-GF-A-13 Sorszám: 1488 Prioritás: A VIDÉKI ÉLETMÓDHOZ KAPCSOLÓDÓ LEHETŐSÉGEK FEJLESZTÉSE Intézkedés: ÖKOTURIZMUS ÉS AKTÍV TURIZMUS (KERÉKPÁR, LOVAS-, BAKANCSOS-, VIZITURIZMUS, STB.) KIÉPÍTÉS ... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság A térség változatos lehetőségeket nyújt az öko- és aktív turizmus valamennyi lehetősége számára, beleértve a természeti, a vízi, a barlangi lehetőségeket, például Vállus és Balatonederics környékén, de a különféle sportágakat is. Probléma/ lehetőség A lehetőségekhez képest jelenleg szerény kínálat mutatkozik az öko- és aktív turizmus vonatkozásában. Megoldási javaslat Szép és biztonságos gyalogos-, lovas-, bakancsos-, felfedező-kalandtúra útvonalak kialakítása, jelzőtáblák kihelyezése, úttisztításhoz szükséges eszközök beszerzése, tájékoztató táblák kihelyezése, pihenő helyek kialakítása, természeti értékekhez turistaút kiépítése, tanösvények mentén köztéri- és erdei bútorok kihelyezése, turisztikai attrakciók fejlesztése. Várható eredmény A térség öko-turisztikai lehetőségeinek bővülése, az aktív turizmus feltételrendszere fenntartható fejlődésének biztosítása. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 165

166 Megoldási javaslatok 36/61 Kód: KD-63-GF-A-13 Sorszám: 1488
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 36/61 Kód: KD-63-GF-A-13 Sorszám: 1488 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A turisztikai tevékenységek ösztönzése Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 62623 EUR Vállalkozások 45% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 38200 EUR Non-profit szervezetek 45% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 10000 EUR Önkormányzatok 45% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2670 EUR Egyházak 45% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 10 db Természetes személyek 45%

167 Megoldási javaslatok 37/61 Kód: KD-63-GF-A-08 Sorszám: 1437
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 37/61 Kód: KD-63-GF-A-08 Sorszám: 1437 Prioritás: A VIDÉKI ÉLETMÓDHOZ KAPCSOLÓDÓ LEHETŐSÉGEK FEJLESZTÉSE Intézkedés: VIDÉKI VENDÉGFOGADÁS, SZÁLLÁSHELYEK BŐVÍTÉSE, MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA Szektor/fejlesztési téma: Építőipar Helyzet/ adottság A magánszálláshelyek egy része felújításra, korszerűsítésre szorul. Kiemelhető a Tapolcai-, Káli medence, a Zalai dombhátak, Zalavölgye több települése. Fejlesztések hiányában ezeknek a magánszálláshelyeknek a versenyképessége nem biztosítható, nem jelenthetnek kitörési pontot a helyiek számára, nem biztosíthatnak segítséget a helyi-térségi turizmus, mint gazdasági húzóágazat irányában. Probléma/ lehetőség A magánszálláshely értékesítés, vidéki vendégfogadás a térség turisztikai arculatának szerves része. Hatékony infrastruktúrafejlesztés hiányában a vidéki magánszálláshely szolgáltatók versenyképessége csorbul, szolgáltatásaik minősége romlik, vagyis a kívánatossal ellenkező hatások érhetőek el. Megoldási javaslat Miőségi magánszálláshelyek felújítása, bővítése, új szálláslehetőségek kialakítása, meglévők korszerűsítése. Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó tervek, tanulmányok készítése. Várható eredmény Összhatásként a térség fenntartható turisztikai fejlődésének elősegítése, minőségi rekreációs szolgáltatások és lehetőségek biztosítása. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 167

168 Megoldási javaslatok 37/61 Kód: KD-63-GF-A-08 Sorszám: 1437
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 37/61 Kód: KD-63-GF-A-08 Sorszám: 1437 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A turisztikai tevékenységek ösztönzése Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 45% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 45% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 50000 EUR Önkormányzatok 45% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4200 EUR Egyházak 45% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 10 db Természetes személyek 45%

169 Megoldási javaslatok 38/61 Kód: KD-63-GF-A-15 Sorszám: 1492
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 38/61 Kód: KD-63-GF-A-15 Sorszám: 1492 Prioritás: A VIDÉKI ÉLETMÓDHOZ KAPCSOLÓDÓ LEHETŐSÉGEK FEJLESZTÉSE Intézkedés: VIDÉKI VENDÉGFOGADÁS, SZÁLLÁSHELYEK BŐVÍTÉSE, MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság A térség települései, szabadteres vidékei számtalan lehetőséget nyújtanak a családok, kisgyermekes családok, kirándulók aktív, rekreációs szabadidő eltöltéséhez, kikapcsolódásához. Probléma/ lehetőség A térség szabadtéri-egyéni programkínálatának bővülése szükségessé teszi a vidéki vendégfogadás kapacitásainak, feltételeinek, minőségének a jelenleginél sokkal hatékonyabb érvényesülését. Megoldási javaslat Pihenőhelyek kialakítása, szabadtéri főzés feltételeinek megteremtése, teljeskörűen akadálymentesített szállás- és vendéglátóhelyek kialakítása, fejlesztése, korszerűsítése, valamint a szálláshelyek hatékony működését és kihasználtságát segítő sportszolgáltatások (kivéve a természeti és környezeti értékeket károsító sportturisztikai tevékenység) feltételeinek megteremtése. Várható eredmény A külföldi-, belföldi vendégforgalomra épülő szabadidős-, rekreációs aktivitás növekedése, szálláshely kapacitásásának, szolgáltatási színvonalának növekedése. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 169

170 Megoldási javaslatok 38/61 Kód: KD-63-GF-A-15 Sorszám: 1492
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 38/61 Kód: KD-63-GF-A-15 Sorszám: 1492 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A turisztikai tevékenységek ösztönzése Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 45% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 76400 EUR Non-profit szervezetek 45% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 11000 EUR Önkormányzatok 45% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2670 EUR Egyházak 45% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 10 db Természetes személyek 45%

171 Megoldási javaslatok 39/61 Kód: KD-63-GF-A-10 Sorszám: 1447
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 39/61 Kód: KD-63-GF-A-10 Sorszám: 1447 Prioritás: A VIDÉKI ÉLETMÓDHOZ KAPCSOLÓDÓ LEHETŐSÉGEK FEJLESZTÉSE Intézkedés: VIDÉKI VENDÉGFOGADÁS, SZÁLLÁSHELYEK BŐVÍTÉSE, MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Helyzet/ adottság A térség rendelkezik minőségi vendégfogadásra is alkalmas, vagy alkalmassá tehető vidéki vendégfogadóval, panzióval, szálláshellyel, amelyek további fejlesztések alapjainak tekinthetők. Probléma/ lehetőség A vidéki vendégfogadóhelyek nagyobb része nem képes jelenleg az egyes turisztikai trendeknek megfelelő teljeskörű szolgáltatást nyújtani a térségbe látogatók számára. Megoldási javaslat Vendéglátóhelyek korszerűsítése, minőségi szálláshelyek kialakítása, vendégházak szolgáltatásának bővítése. Például a tanyai vendéglátóhelyek korszerűsítése, wellness-fittness szolgáltatással egybehangolt vendégház szolgáltatásfejlesztés ( kivéve KDOP és NYDOP keretből támogatható fejlesztés). Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó tervek, tanulmányok készítése. Várható eredmény Korszerű, a kor követelményeinek megfelelő térségi, vidéki vendégfogadók létrejötte, bővülő minőségi vendégkör megjelenése, az igényeknek megfelelő minőségi szolgáltatás kínálatának bővülése. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 171

172 Megoldási javaslatok 39/61 Kód: KD-63-GF-A-10 Sorszám: 1447
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 39/61 Kód: KD-63-GF-A-10 Sorszám: 1447 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A turisztikai tevékenységek ösztönzése Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 62623 EUR Vállalkozások 45% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 38200 EUR Non-profit szervezetek 45% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 6000 EUR Önkormányzatok 45% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2670 EUR Egyházak 45% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 10 db Természetes személyek 45%

173 Megoldási javaslatok 40/61 Kód: KD-63-GF-B-01 Sorszám: 2164
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 40/61 Kód: KD-63-GF-B-01 Sorszám: 2164 Prioritás: A VIDÉKI ÉLETMÓDHOZ KAPCSOLÓDÓ LEHETŐSÉGEK FEJLESZTÉSE Intézkedés: VIDÉKI VENDÉGFOGADÁS, SZÁLLÁSHELYEK BŐVÍTÉSE, MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Helyzet/ adottság A térség rendelkezik minőségi vendégfogadásra is alkalmas, vagy alkalmassá tehető vidéki vendégfogadóval, panzióval, szálláshellyel, amelyek további fejlesztések alapjainak tekinthetők. Probléma/ lehetőség A vidéki vendégfogadóhelyek nagyobb része nem képes jelenleg az egyes turisztikai trendeknek megfelelő teljeskörű szolgáltatást nyújtani a térségbe látogatók számára. Megoldási javaslat Vendéglátóhelyek, udvarházak, kúriák korszerűsítése, minőségi szálláshelyek kialakítása, vendégházak szolgáltatásának bővítése. Például a Nemesvitán működő Idrányi lovas udvar tanyai vendéglátóhelyek korszerűsítését végezné, Gyulakeszin a Dion Kft végezne wellness-fittness szolgáltatással egybehangolt vendégház szolgáltatásfejlesztést. Fejlesztést megalapozó tervek, tanulmányok készítése. Várható eredmény Korszerű, a kor követelményeinek megfelelő térségi, vidéki vendégfogadók létrejötte, bővülő minőségi vendégkör megjelenése, az igényeknek megfelelő minőségi szolgáltatás kínálatának bővülése. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 173

174 Megoldási javaslatok 40/61 Kód: KD-63-GF-B-01 Sorszám: 2164
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 40/61 Kód: KD-63-GF-B-01 Sorszám: 2164 Leírás Támoga-tási forrás KDOP - 2. prioritás - Regionális turizmusfejlesztés Jogcím-csoport Nem ÚMVP Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatonhenye, Balatonrendes, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Zalahaláp Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis db Természetes személyek %

175 Megoldási javaslatok 41/61 Kód: KD-63-GF-B-02 Sorszám: 2165
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 41/61 Kód: KD-63-GF-B-02 Sorszám: 2165 Prioritás: A VIDÉKI ÉLETMÓDHOZ KAPCSOLÓDÓ LEHETŐSÉGEK FEJLESZTÉSE Intézkedés: VIDÉKI VENDÉGFOGADÁS, SZÁLLÁSHELYEK BŐVÍTÉSE, MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Helyzet/ adottság A térség rendelkezik minőségi vendégfogadásra is alkalmas, vagy alkalmassá tehető vidéki vendégfogadóval, panzióval, szálláshellyel, amelyek további fejlesztések alapjainak tekinthetők. Probléma/ lehetőség A vidéki vendégfogadóhelyek nagyobb része nem képes jelenleg az egyes turisztikai trendeknek megfelelő teljeskörű szolgáltatást nyújtani a térségbe látogatók számára. Megoldási javaslat Vendéglátóhelyek, udvarházak, kúriák korszerűsítése, minőségi szálláshelyek kialakítása, vendégházak szolgáltatásának bővítése. Fejlesztést megalapozó tervek, tanulmányok készítése. Várható eredmény Korszerű, a kor követelményeinek megfelelő térségi, vidéki vendégfogadók létrejötte, bővülő minőségi vendégkör megjelenése, az igényeknek megfelelő minőségi szolgáltatás kínálatának bővülése. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 175

176 Megoldási javaslatok 41/61 Kód: KD-63-GF-B-02 Sorszám: 2165
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 41/61 Kód: KD-63-GF-B-02 Sorszám: 2165 Leírás Támoga-tási forrás NYDOP - 2. prioritás - Turizmusfejlesztés (Pannon örökség megújítása) Jogcím-csoport Nem ÚMVP Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Balatongyörök, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Karmacs, Keszthely, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalaszántó, Zalavár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis db Természetes személyek %

177 Megoldási javaslatok 42/61 Kód: KD-63-SzF-A-31 Sorszám: 1636
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 42/61 Kód: KD-63-SzF-A-31 Sorszám: 1636 Prioritás: A VIDÉKI ÉLETMÓDHOZ KAPCSOLÓDÓ LEHETŐSÉGEK FEJLESZTÉSE Intézkedés: TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYOK ÉS INFORMÁCIÓS HÁLOZATOK LÉTREHOZÁSA Szektor/fejlesztési téma: Gazdaságfejlesztési szervezetek Helyzet/ adottság Az egyes települések jelentős turisztikai vonzerővel rendelkezik, gazdaságának fő pillére a turizmus. Turisztikai egyesületek, tourinform irodák segítik a tájékozódást. Probléma/ lehetőség A települések természeti és kulturális adottságaira és erőforrásaira épülő minőségi és komplex turisztikai szolgáltatások bemutatásával A térség bemutatásával kapcsolatos kapcsolatos turisztikai kiadványok száma csekély. A meglévő néhány tájékoztató pont közötti információáramlás akadozik. A térség szempontjából fontos kérdés, hogy az utazók megfelelő tájékoztatást kapjanak a régióra, tájegységre, településre jellemző adottságokról, programlehetőségekről. A turisták nincsenek tisztában azzal, hogy hol informálódhatnak ezzel kapcsolatban. Megoldási javaslat A települések természeti és kultúrális adottságaira és erőforrásaira épülő minőségi és komplex turisztikai szolgáltatásokat bemutató információs kapuk, bemutató- és értékesító helyek létrehozása és működtetése. A települések egyedi arculatának és identitástudatának erősítésének megjelenítése érdekében olyan fejlesztések végrehajtása, amely felhívja a térségbe látogatók figyelmét a természeti értékeink és épített örökségeink sorára, a természettel organikus kapcsolatban álló turisztikai és gasztronómiai programkínálatunkra. Várható eredmény Információs kapuk létrehozásával növekszik a térségbe látogatók információval való ellátottsága, jobban megismerik a látnivalókat, a helyi szokásokat, megvásárolhatják a helyi termékeket, és olyan szolgáltatásokhoz jutnak hozzá, amelyek révén kellemesebb élménnyel térnek haza. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 177

178 Megoldási javaslatok 42/61 Kód: KD-63-SzF-A-31 Sorszám: 1636
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 42/61 Kód: KD-63-SzF-A-31 Sorszám: 1636 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A turisztikai tevékenységek ösztönzése Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 93933 EUR Vállalkozások 45% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 57300 EUR Non-profit szervezetek 45% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 8000 EUR Önkormányzatok 45% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2670 EUR Egyházak 45% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 35 db Természetes személyek 45%

179 Megoldási javaslatok 43/61 Kód: KD-63-SzF-A-18 Sorszám: 1898
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 43/61 Kód: KD-63-SzF-A-18 Sorszám: 1898 Prioritás: A VIDÉKI ÉLETMÓDHOZ KAPCSOLÓDÓ LEHETŐSÉGEK FEJLESZTÉSE Intézkedés: TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYOK ÉS INFORMÁCIÓS HÁLOZATOK LÉTREHOZÁSA Szektor/fejlesztési téma: Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások Helyzet/ adottság A térségben működő információszolgáltatással megbízott tourinform irodák, valamint egyéb közösségi szolgáltató helyek infrastruktúrája, eszközellátottsága hiányos. Kereskedelmi szolgáltatások terén a térség ellátottsága megfelelő, a kistelepülések fejlesztése indokolt. Probléma/ lehetőség Az információ szolgáltató helyek fejlesztését az önkormányzatok kizárólag önerőből megoldani nem tudják, viszont a pályázati rendszerek sem adnak erre támogatást. A kereskedelmi szolgáltatások esetében egyes településeken van lehetőség fejleszteni pályázatok útján, de ebben is segítséget kell nyújtani a Leader program keretében. Megoldási javaslat A települési fejlesztések támogatása annak érdekében, hogy minél teljesebb és minél szélesebb kört megérintő adminisztratív szolgáltatásokat tudjanak nyújtani. A kereskedelmi szolgáltatók közül azokat kell támogatni, amelyek innovatív ötletekkel és megfelelő financiális háttérrel kívánnak fejleszteni. Várható eredmény Minden településen az elvárható szintnek megfelelő tájékoztató helyek kialakítása és működtetése. Megfelelő színvonalú kerskedelmi szolgáltatások. Fenntartható innovatív ötletek megvalósítása. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 179