Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budapest, 2008 Október 7. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budapest, 2008 Október 7. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European."— Előadás másolata:

1 Budapest, 2008 Október 7. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely részét idézni, forrásként felhasználni csak az EPAP előzetes hozzájárulásával, a forrás pontos megjelölésével szabad. OTTHONUNK A NAPSUGARAS NYUGAT-BALATON

2 1 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

3 2 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig – Összefoglaló a térségről A térségen belül a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban tevékenykedik. A legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor, az 500 főnél többet foglalkoztató vállalkozások száma 0 A térségben összesen 35 db gazdaságfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – az összes javaslat 31%-a, 11 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A térségben összesen 26 db szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – 7 db – a(z) Gazdaságfejlesztési szervezetek mozgatórugó-csoporthoz kapcsolódik A térségben összesen 4 db fő fejlesztési prioritás és 16 db fejlesztési intézkedés fogalmazódott meg A(z) Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig területe 44 települést foglal magába, melyek közül 3 város. A térség lakossága 32,523 fő, a városokban élő lakosok száma 3,603 fő

4 3 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térségben a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban található; a legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor Vállalkozások, jelentős szektorok Népesség Települé- sek száma Városok száma 32,523 44 3 7 Kereskedelem, javítás Vállalk. száma létszám szerint (db)Legtöbb vállalk. adó szektor Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Legnagyobb fogl. szektor Általános információk Négy legnépesebb település Gyenesdiás 3,481 fő 2,437 fő 2,117 fő 1,642 fő Badacsonytomaj Vonyarcvashegy Zalaapáti Települések száma, ahol......nincs szélessávú internet...nem elérhető mindhárom mobilhálózat...nincs helyközi autóbusz-megálló...van közművesített, köz- úton elérhető ipari park Fejlesztési prioritások és intézkedések, megoldási javaslatok 7 4 0 2 Fő fejlesztési prioritások száma 4 Fejlesztési intézkedések száma 16 Gazdaságfejlesztési megoldási javaslatok száma 35 Szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatok száma 26 Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig – Általános áttekintés Hátrányos helyzetű települések száma

5 4 Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A legtöbb forrás – 1,366,893 EUR – a A turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímhez lett rendelve Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig – HPME allokáció összefoglaló Jogcím neve ▪Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása ▪A turisztikai tevékenységek ösztönzése ▪Falumegújítás és -fejlesztés ▪A kulturális örökség megőrzése ▪Leader közösségi fejlesztés ▪Leader vállalkozás fejlesztés ▪Leader képzés ▪Leader rendezvény ▪Leader térségen belüli szakmai együttműködések ▪Leader térségek közötti és nemzetközi együttműködések ▪Leader komplex projekt HPME-k száma (db) ▪6▪6 ▪15 ▪5▪5 ▪9▪9 ▪7▪7 ▪4▪4 ▪6▪6 ▪2▪2 ▪1▪1 Allokált forrás (EUR) ▪386,223 ▪1,366,893 ▪754,642 ▪865,522 ▪331,196 ▪133,700 ▪246,213 ▪57,300

6 5 Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig - Legfontosabb probléma és lehetőség A legfontosabb probléma megoldása, és a legfontosabb lehetőség kihasználása jelenti a kiugrási lehetőséget a térség számára Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis Legfontosabb problémaLegfontosabb lehetőség ▪Nincs a térségnek egyedi arculata, és nagy részén jellemző a szezonalítás. Az attrakciók megközelíthetőségéhez szükséges utak rossz állapotúak, a fejlesztésre alkalmas helyeken sok esetben hiányos az infrastruktúra. Gyenge a marketing, hiányoznak a minőségi promóciós anyagok. A gazdasági szerkezet egyoldalú, a térség potenciáljának jó része kihasználatlan, jelentős a társadalmi-gazdasági eltérés a partközeli, és a háttértelepülések, a városok, és a kistelepülések között. Nem megoldott a helyi termékek előállításának, feldolgozásának, értékesítésének rendszere és az ezzel összefüggő minőségbiztosítás sem. Nincs térségi védjegy. ▪A térségünk legfontosabb kitörési pontja a turizmus, s az arra épülő, kiegészítő profitorientált és nonprofit tevékenységek. A fejlesztésekhez jó alapot teremtenek a táji-természeti értékek, a történelmi-, és kulturális hagyományok, adottságok gazdagsága (karakterjegyek, vallás, apátságok, bazilikák, várromok, kúriák, kelta-, avar- és ókori emlékek), a domborzati sokszínűség (geológiai érdekességek, jelentős gyógy- és termálvízforrások, ásványvízkincs), helyi identitástudat, közösségi szellem, az aktív civil szféra, a partnerségre alapozott együttműködések.

7 6 A VIDÉKEN ÉLŐK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA, A JÓLÉT ALAPJAINAK MEGTEREMTÉSE. ÚJ, FENNTARTHATÓ JÖVEDELEMSZERZÉSI LEHETŐSÉGEK TEREMTÉSE, A MUNKALEHETŐSÉGEK KÖRÜLMÉNYEINEK JAVÍTÁSA, MUNKAHELYTEREMTÉS, MUNKAHELYEK MEGŐRZÉSE A VIDÉKI TÉRSÉGEKBEN. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÉZSÉG NÖVELÉSE ÉS A HELYI TÁRSADALOM SZERVEZETTSÉGÉNEK JAVÍTÁSA, ÉLETKÉPES VIDÉKI KÖZÖSSÉGEK KIALAKÍTÁSA, ILLETVE TÁMOGATÁSA. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig – A stratégia alapvető célja

8 7 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

9 8 Térségünk nagy része társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott. A Balatonparti települések kivételével a térségre hagyományosan jellemző a mezőgazdasági termelés, a Tapolcai térségben főleg a szőlészet- borászat (kiemelten a hagyományos szőlőművelés). A földek átlagosan 16 AK értékűek, jó részükön még ma is jellemző a szántóföldi növénytermesztés. Szinte minden településhez tartozik zártkert, szőlőhegyek és gyümölcsösök, több évszázados sző-lőtermesztési- és borászati tradíciókkal rendelkezünk. A Kis-Balatonon a vízborított, fokozottan védett belső területek csak szakmai céllal, kísérettel, külön engedéllyel látogathatók. Ezen tájegység kiváló minőségű vörös- és fehérborait is szívesen kóstolják az idelátogatók. Nem ritkák a római kor 2000 éves emlékei, és feltehetőleg már a kelták is termesztettek itt szőlőt. Jellemző a kisméretű borászatok működése, de több nagy szőlőfeldolgozó és palackozó üzem is létesült. A népesség elöregedő és erősen fogyó, melynek egyik oka az is, hogy az elmúlt évtizedekben sem tudott térségen belül olyan gazdasági erőcentrum kialakulni, amely vonzaná belülről vagy kívülről a munkavállalókat. A foglalkoztatás aránya 60%-os az aktív korú népességre vetítve, ami kedvezőtlen. A foglalkoztatottak nagy része a tercier szektorban dolgozik, ahol a foglalkoztatás sok esetben csak szezonális. Erőforrásaink az élővizek (Balaton, Kis-Balaton), a Keszthelyi hegység, a Zala-völgye és a Zalai Dombhát üde színfoltjai, a Balaton-felvidék egyedülálló természeti kincsei, az ezeken alapuló gazdasági és turisztikai tevékenységek, szolgáltatások, s az ezekre épülő vállalkozói szektor. A "táj" hangsúlya indokolt, mint értékőrző, fő vonzerő (Európában egyedülálló) és egyben gazdasági hatóerő, de a fej-lesztés tudatos korlátja is. Erősségeinket a turizmus többirányú fejlesztéséhez jó alapot teremtő történelmi-, és kulturális hagyományok, adottságok gazdagsága (karakterjegyek, vallás, apátságok, bazilikák, várromok, kúriák, kelta-, avar- és ókori emlékek), a domborzati sokszínűség (geológiai érdekességek, jelentős gyógy- és termálvízforrások, ásványvízkincs), helyi identitástudat, közösségi szellem, az aktív civil szféra, jelentik. A térség nagy része a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén található, ami bizonyos esetekben fejlesztéseket befolyásoló tényező, ugyanakkor egyfajta garancia a természeti értékek megőrzésére. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség általános jellemzői, a hely szelleme 1/2

10 9 Fontos cél a települések népesség megtartó erejének helyreállítása a fenntarthatóság, a megmaradás érdekében. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség általános jellemzői, a hely szelleme 2/2

11 10 A helyi akciócsoport által lehatárolt tájegység életföldrajzi, és természetföldrajzi szempontból kiemelkedő értékű, döntő hányada a Balatoni Nemzeti Park része, amely alapvetően határozza meg a fejlesztési lehetőségeinket. A környezet természetes állapota, a csendes, nyugodt pihenésre alkalmas táj meghatározó vonzerőt jelent. Térségünk területén változatos a domborzat. Mintegy hétmillió évvel ezelőtt a Pannon tenger borította a Kárpát-medencét, amely elveszítve kapcsolatát a távolabbi tengerekkel, idővel tóvá alakult. A térben és időben nagyléptékű földtörténeti események keretében a mindenkori helyi viszonyok befolyásolták a földrajzi viszonyokat. Ez az oka annak, hogy helyről helyre igen sokféle kőzettani felépítéssel és változatos formakinccsel találkozunk. Ennek eredményei: a Keszthelyi hegység nyúlványai, a Zalai dombhátak, a tanúhegyek, a Káli-medence, a Tapolcai medence, a kőtengerek, és a barlangok képződése. Gazdag a terület természetes felszíni- és felszín alatti vizekben (Balaton, Kis-Balaton, Zala folyó, források, karsztvizek, patakok). A táji adottságok változatossága magával hozza a klíma, és a talajok változatosságát is. A terület Kárpát-medencén belül elfoglalt földrajzi helyzete alapvetően meghatározza az éghajlati viszonyokat, melyre jellemző a kontinentális klímát nyugat felől befolyásoló atlanti, valamint a délnyugatról érkező mediterrán hatás keveredése. Mindezen változó mértékben érvényesülő éghajlati folyamatokat erősen módosítják a domborzatból eredő mikroklimatikus tényezők. Ezért fordulhat elő, hogy a területen a szőlőtermesztéstől, a szántóföldi- és kertészeti növénytermesztésen át, a gyógynövénytermesztés, és az intenzív és az extenzív állattenyésztés is megtalálható. Az ökológiai adottságok meghatározzák az uralkodó növény- és állatvilágot. Az akciócsoport ma együtt él a környezetével, annak minden változása kihat a térség gazdaságára, főleg az idegenforgalmi ágazatának eredményeire. Felismertük, hogy a létfeltétel a fenntartható fejlődés megvalósítása, mivel ennek hiányában azokat az erőforrásainkat éljük fel, melyekből jelenleg a legtöbben találják meg a megélhetésüket. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség környezeti állapota 1/1

12 11 A 311/2007. Korm rend. 3-as melléklete szerint a Tapolcai kistérség az átmenetileg kedvezményezett kistérségek közé tartozik. A 240/2006. (XI.30) Korm rend. szerint hátrányos települések az akciócsoport területén a következők: Balatonhenye, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Mindszentkálla, Szentbékkálla és Vindornyalak. Bókaháza, Esztergályhorváti és Gétye települések Zalaapáti község körjegyzőségében a Zala völgyében fekszenek. Bókaháza 430 lakosú kisközség kedvező fekvése jó feltételeket kínál a pihenni vágyóknak. A körzetben található Kehidakustányban üzemelő termálfürdő, a 9 km-re lévő Hévíz, a viszonylag könnyen elérhető Zalakaros látogatóinak a nyugodt falusi pihenést biztosítja. Kiváló minőségű vörös- és fehérborait szívesen kóstolják az idelátogatók. Esztergályhorváti települést a Galambok–Zalaszentgrót fontosabb mellékút keresztezi, amelyre külterületén az egeracsa–dióskáli, belterületén a zalaszentmártoni bekötőút kapcsolódik. A település Keszthely, Nagykanizsa, Pacsa ás Zalakaros irányából autóbuszon rendszeresen elérhető, de Zalaegerszegre is járnak járatok innen. Itt még megtalálható a mezőgazdasági nagyüzemek utolsó hírmondói, a Mezőtek ZRt. Gétye a Zalai-dombság legkeletibb vonulatán fekszik. A Zala folyótól Bókaháza zárja el. A településre Zalacsány és a 75-ös főút közötti bekötőúton lehet eljutni. A településre pár Zalaapáti és Pacsa között közlekedő autóbuszjárat tér be. Vindornyalak a Keszthelyi-hegységben, a Vindornya kelet-nyugati völgyében fekszik, a Zalaszántó és Vindornyaszőlős közötti mellékúton félúton. A településre nem túl sűrűn járnak a Hévíz és Zalaszántó között járó autóbuszok. Pár járat köti össze Keszthellyel és Sümeggel. A település minden várostól messze esik, a legközelebbi, Hévíz közúton mintegy 12 kilométerre található. Balatonhenye, Mindszentkálla és Szentbékkálla a Káli-Medencében fekszik. Mindhárom település a Balaton- felvidéki Nemzeti Park része, bizonyos területeik a Natura 2000 alá tartoznak. Egyik településen sincs kiépített szennyvízelvezetési rendszer és a telekommunikációs lehetőségeik is erősen korlátozottak, minimális a szélessávú internet hozzáférési lehetőség, mely a betelepülést nagy mértékben csökkenti. A 311/2007. Korm rend. 3-as melléklete szerint a Tapolcai kistérség az átmenetileg kedvezményezett kistérségek közé tartozik. A 240/2006. (XI.30) Korm rend. szerint hátrányos települések az akciócsoport területén a következők: Balatonhenye, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Mindszentkálla, Szentbékkálla és Vindornyalak. Bókaháza, Esztergályhorváti és Gétye települések Zalaapáti község körjegyzőségében a Zala völgyében fekszenek. Bókaháza 430 lakosú kisközség kedvező fekvése jó feltételeket kínál a pihenni vágyóknak. A körzetben található Kehidakustányban üzemelő termálfürdő, a 9 km-re lévő Hévíz, a viszonylag könnyen elérhető Zalakaros látogatóinak a nyugodt falusi pihenést biztosítja. Kiváló minőségű vörös- és fehérborait szívesen kóstolják az idelátogatók. Esztergályhorváti települést a Galambok–Zalaszentgrót fontosabb mellékút keresztezi, amelyre külterületén az egeracsa–dióskáli, belterületén a zalaszentmártoni bekötőút kapcsolódik. A település Keszthely, Nagykanizsa, Pacsa ás Zalakaros irányából autóbuszon rendszeresen elérhető, de Zalaegerszegre is járnak járatok innen. Itt még megtalálható a mezőgazdasági nagyüzemek utolsó hírmondói, a Mezőtek ZRt. Gétye a Zalai-dombság legkeletibb vonulatán fekszik. A Zala folyótól Bókaháza zárja el. A településre Zalacsány és a 75-ös főút közötti bekötőúton lehet eljutni. A településre pár Zalaapáti és Pacsa között közlekedő autóbuszjárat tér be. Vindornyalak a Keszthelyi-hegységben, a Vindornya kelet-nyugati völgyében fekszik, a Zalaszántó és Vindornyaszőlős közötti mellékúton félúton. A településre nem túl sűrűn járnak a Hévíz és Zalaszántó között járó autóbuszok. Pár járat köti össze Keszthellyel és Sümeggel. A település minden várostól messze esik, a legközelebbi, Hévíz közúton mintegy 12 kilométerre található. Balatonhenye, Mindszentkálla és Szentbékkálla a Káli-Medencében fekszik. Mindhárom település a Balaton- felvidéki Nemzeti Park része, bizonyos területeik a Natura 2000 alá tartoznak. Egyik településen sincs kiépített szennyvízelvezetési rendszer és a telekommunikációs lehetőségeik is erősen korlátozottak, minimális a szélessávú internet hozzáférési lehetőség, mely a betelepülést nagy mértékben csökkenti. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 1/2

13 12 Balatonhenye zsáktelepülés, elöregedő lakosságszám, magas elvándorlás jellemzi. Legfőbb foglalkoztatója az Önkormányzat. A ritka buszjáratok miatt kiesik a környék vérkeringéséből. Mindszentkálla alacsony lakosságszámú elöregedő település, magas munkanélküliséggel. A településen egy erősen leromlott infrastruktúrális állapotú idősek otthona működik. Szentbékkálla lakossága elöregedő, magas a munkanélkülisége, elvándorló fiatalság jellemzi. Infrastruktúrális szempontból is elmaradott. Mindhárom település fejlesztési lehetőségét a csodálatos táji környezetre, hagyományokra és az épített örökségre alapuló falusi turizmus, gyógy- és fűszernövény termesztés jelentheti, figyelembe véve a fenntartható fejlődés elveit. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 2/2

14 13 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Az egyes szektorok jelentősége a térségben - Jelmagyarázat Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely- szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység

15 14 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Az egyes szektorok jelentősége a térségben A térség legfontosabb szektorait a foglalkoztatásban, illetve a vállalkozások számában képviselt részesedés alapján lehet azonosítani Foglalkoztatottak számának megoszlása a szektorok között (%) Vállalkozások számának megoszlása a szektorok között (%) ▪A településen azok a legfontosabb szektorok, amelyek nagy mértékben részesednek a foglalkoztatásból és/vagy a vállalkozások számából ▪Ebből a szempontból a település legfontosabb szektorai –Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás –Kereskedelem, javítás 1. Sok kis/közepes méretű vállalat2. Néhány nagy vállalat 3. Sok kis vállalat 4. Kevés kis vállalat

16 15 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Vállalkozások szektor szerinti megoszlása A vállalkozások számát tekintve a szektorok közül 21%-kal a(z) Kereskedelem, javítás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel Aktív vállalkozások száma szektoronként (db) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység Szektorok részesedése 6% 8% 21% 14% 7% 15% 8% 0% 18% 3%

17 16 Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása* A foglalkoztatottak számát tekintve a szektorok közül 22%-kal a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel *A foglalkoztatottsági adatok nemcsak a vállalkozásokra vonatkoznak Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Foglalkoztatottak száma szektoronként (fő) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Közigazgatás, védelem, társadalom- biztosítás, oktatás, egészségügy Szektorok részesedése 8% 22% 13% 9% 8% 4% 3% 21% 10% 1% Egyéb tevékenység 0%

18 17 Forrás:HVS kistérségi HVI, Állami Foglalkoztatási Szolgálat, HVS adatbázis Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül Az aktív korú lakosságon belül az álláskeresők aránya 2007-ben 7.7%, ami 1.3 százalékpontos változást jelent 2003 óta Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül (százalék) ▪Az álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül 2007-ben 7.7% ▪Változás 2003-hoz képest 1.3 százalékpont

19 18 A kistérség falvaira az aprófalvas településszerkezet a jellemző. A térség számos gazdasági nehézséggel küzd, kevés a munkahelyek száma, gondot okoz a közlekedés helyi kérdéseinek megoldása, csak összefogással tarthatók fenn az oktatási intézmények. Jellemző a falvakból a városi munkahelyekre történő ingázás, illetve a szezonális munkavégzés. A szellemi foglalkoztatottak száma ötöde a fizikai munkásokénak. A munkanélküliség problémája az általános iskolai és szakmunkás végzettséggel rendelkező 50 év feletti korosztályt sújtja a leginkább. E korcsoporton belül magas a vendéglátóiparban végzettek aránya, akik a turisztikai főszezonon kívül alig tudnak elhelyezkedni. A kisgyermekes anyák és az építőiparban dolgozók is fokozottan érintettek a munkanélküliség területén. A mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban átlagosan 4 %, az iparban 28 %, a szolgáltatóiparban több mint 40 % a foglalkoztatottak aránya az összfoglalkoztatottakon belül. Az elmúlt években fokozatosan csökkent az eltartottak aránya, viszont nőtt a munkanélküliek és az inaktív keresők aránya. A nyilvántartott álláskeresők aránya 6-8% körül mozog. A munkanélküliek a következő ellátási formákat vehetik igénybe: álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék, NYES, rendszeres szociális segély. A bejelentett új álláshelyek száma 1997-98-ban érte el a legnagyobb értéket, 2004-ig folyamatosan csökkent, majd enyhe emelkedést mutat napjainkig. Mindezek hátterében többek között az áll, hogy nem történtek jelentős munkahelyeket növelő beruházások, illetve nem voltak meghatározó leépítések sem. A kistérség falvaira az aprófalvas településszerkezet a jellemző. A térség számos gazdasági nehézséggel küzd, kevés a munkahelyek száma, gondot okoz a közlekedés helyi kérdéseinek megoldása, csak összefogással tarthatók fenn az oktatási intézmények. Jellemző a falvakból a városi munkahelyekre történő ingázás, illetve a szezonális munkavégzés. A szellemi foglalkoztatottak száma ötöde a fizikai munkásokénak. A munkanélküliség problémája az általános iskolai és szakmunkás végzettséggel rendelkező 50 év feletti korosztályt sújtja a leginkább. E korcsoporton belül magas a vendéglátóiparban végzettek aránya, akik a turisztikai főszezonon kívül alig tudnak elhelyezkedni. A kisgyermekes anyák és az építőiparban dolgozók is fokozottan érintettek a munkanélküliség területén. A mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban átlagosan 4 %, az iparban 28 %, a szolgáltatóiparban több mint 40 % a foglalkoztatottak aránya az összfoglalkoztatottakon belül. Az elmúlt években fokozatosan csökkent az eltartottak aránya, viszont nőtt a munkanélküliek és az inaktív keresők aránya. A nyilvántartott álláskeresők aránya 6-8% körül mozog. A munkanélküliek a következő ellátási formákat vehetik igénybe: álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék, NYES, rendszeres szociális segély. A bejelentett új álláshelyek száma 1997-98-ban érte el a legnagyobb értéket, 2004-ig folyamatosan csökkent, majd enyhe emelkedést mutat napjainkig. Mindezek hátterében többek között az áll, hogy nem történtek jelentős munkahelyeket növelő beruházások, illetve nem voltak meghatározó leépítések sem. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség foglalkoztatottsági helyzete 1/1

20 19 *Ezen szektorban tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada **Ezen településen tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának összefoglaló jellemzése A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának jelentősége az alapján mérhető le, hogy milyen hányadban részesednek a foglalkoztatottságból Legjelentősebb szektor Legjelentősebb település Foglalkoztatás abszolút értelemben Foglalkoztatás relatív értelemben LeírásÉrték ▪A(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban* működő vállalkozások száma ▪Tapolca székhellyel/telephellyel/fiókteleppel** működő vállalkozások száma ▪A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak száma ▪A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak számának aránya a térség összes foglalkoztatásán belül 6 db 4 db 1,814 fő 17% A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása 17%-át adja a térségen belüli foglalkoztatás- nak

21 20 Forrás:HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2 A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 6 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik Szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Szálláshely- szolgáltatás és vendéglátás ▪Építőipar Fogl. száma (fő) ▪480 ▪268 ▪240 ▪150 ▪120 Árbevétel (ezer Ft) Működés helye a térségben ▪Tapolca ▪Zalahaláp ▪Tapolca Főtevékenység ▪3002 Számítógép, készülék gyártása ▪2010 Fűrészárugyártás ▪0202 Erdőgazdálkodási szolgáltatás ▪5510 Szállodai szolgáltatás ▪4532 Szigetelés Név ▪CELLKOMP KFT. ▪BEFAG PARKETTAGYÁR ▪BAKONYERDŐ ZRT ▪HOTEL PELION ▪ROCKWOOL HUNGARY KFT. 1 2 3 4 5

22 21 Forrás:HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2 Szektor Fogl. száma (fő) Árbevétel (ezer Ft) Működés helye a térségben Főtevékenység ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪120 ▪116 ▪115 ▪105 ▪100 ▪698,750 ▪7,237,34 1 ▪Esztergályhorváti ▪Badacsonytomaj ▪Nemesgulács ▪Kékkút ▪Zalahaláp ▪0113 Gyümölcs, fűszernövény termelése ▪1593 Bortermelés ▪2952 Bányászati, építőipari gép gyártása ▪4100 Víztermelés, - kezelés, -elosztás ▪2863 Lakat-, zárgyártás A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 6 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik ▪MEZŐTEK RT. Név ▪DGA GÉPGYÁRTÓ ÉS AUTOMATIZÁLÁSI KFT. ▪KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ ZRT. ▪ZASA KFT. ▪VARGA PINCÉSZET KFT 6 7 8 9 10

23 22 A térség önkormányzatainak kockázatviselő készsége kezd javulni, s vállalkozóibb szemmel hozzák meg a döntéseiket. Egyre több aktív civil szervezet jön létre, egyre több embert szólítanak meg, s általuk is formálódik a térségért tenni akaró polgárság. A lakosság zöme családi kis- és középvállalkozások keretében, illetve őstermelőként tevékenykedik. A nagytőke elkerülte ezt a vidéket, azonban az új infrastrukturális helyzet (M7-es autópálya, Fly Balaton repülőtér) megteremtette a lehetőséget a nagyobb vállalkozások számára, ugyanakkor a Balatoni Nemzeti Park előírásai és a Balaton törvény szabályozzák ezt. Az akciócsoport területén, különösen a Balaton-parton és Keszthely környékén a szállásnyújtás és vendéglátás irányában teremtettek gazdasági kibontakozási lehetőséget a lakosság számára. E tevékenységek képezik jelenleg is a térségben a megélhetés fő forrását, azzal, hogy összefoglalóan, a mai kor modernizált gazdaságában a turizmus fejlesztésének szükségességéről beszélünk, mint a térség meghatározó gazdasági adottságáról. A térség gazdasági életének alapja a turizmus és a kapcsolódó szolgáltatások, amelyek viszont csak szezonálisan kínálnak munkalehetőséget a lakosság számára. A Balaton és a Kis-Balaton közelsége, a természetvédelmi területek megóvása, az élővizek tisztasága, a hőforrásokban és gyógyvizekben való gazdagság, az adottságoknak megfelelő területfejlesztés irányába mozdította el a térség fejlődését. Így került a minőségi turizmus a fejlesztési törekvések fókuszába. Vannak pincetulajdonosok, akik hálózatszerű együttműködésben is gondolkodnak. A földek AK értéke 13-21 között található, de átlagosan 16 AK. Jellemző a szántóföldi növénytermesztés, a gabonafélék és a takarmánynövények termesztése. A térségben szinte minden településhez tartozik zártkert, szőlőhegyek és gyümölcsösök; az itt élő gazdák több évszázados szőlőtermesztési és bortermelési hagyománnyal rendelkeznek. Az állattenyésztésben még a közelmúltban is nagy szerepet játszott a tej- és húshasznú tehenek tartása, de ez ma már kevésbé jellemző. A háttértelepüléseken magasabb a mezőgazdaságból élők aránya, de a falusi turizmus népszerűsödése itt is új lehetőségeket nyit. A térség önkormányzatainak kockázatviselő készsége kezd javulni, s vállalkozóibb szemmel hozzák meg a döntéseiket. Egyre több aktív civil szervezet jön létre, egyre több embert szólítanak meg, s általuk is formálódik a térségért tenni akaró polgárság. A lakosság zöme családi kis- és középvállalkozások keretében, illetve őstermelőként tevékenykedik. A nagytőke elkerülte ezt a vidéket, azonban az új infrastrukturális helyzet (M7-es autópálya, Fly Balaton repülőtér) megteremtette a lehetőséget a nagyobb vállalkozások számára, ugyanakkor a Balatoni Nemzeti Park előírásai és a Balaton törvény szabályozzák ezt. Az akciócsoport területén, különösen a Balaton-parton és Keszthely környékén a szállásnyújtás és vendéglátás irányában teremtettek gazdasági kibontakozási lehetőséget a lakosság számára. E tevékenységek képezik jelenleg is a térségben a megélhetés fő forrását, azzal, hogy összefoglalóan, a mai kor modernizált gazdaságában a turizmus fejlesztésének szükségességéről beszélünk, mint a térség meghatározó gazdasági adottságáról. A térség gazdasági életének alapja a turizmus és a kapcsolódó szolgáltatások, amelyek viszont csak szezonálisan kínálnak munkalehetőséget a lakosság számára. A Balaton és a Kis-Balaton közelsége, a természetvédelmi területek megóvása, az élővizek tisztasága, a hőforrásokban és gyógyvizekben való gazdagság, az adottságoknak megfelelő területfejlesztés irányába mozdította el a térség fejlődését. Így került a minőségi turizmus a fejlesztési törekvések fókuszába. Vannak pincetulajdonosok, akik hálózatszerű együttműködésben is gondolkodnak. A földek AK értéke 13-21 között található, de átlagosan 16 AK. Jellemző a szántóföldi növénytermesztés, a gabonafélék és a takarmánynövények termesztése. A térségben szinte minden településhez tartozik zártkert, szőlőhegyek és gyümölcsösök; az itt élő gazdák több évszázados szőlőtermesztési és bortermelési hagyománnyal rendelkeznek. Az állattenyésztésben még a közelmúltban is nagy szerepet játszott a tej- és húshasznú tehenek tartása, de ez ma már kevésbé jellemző. A háttértelepüléseken magasabb a mezőgazdaságból élők aránya, de a falusi turizmus népszerűsödése itt is új lehetőségeket nyit. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 1/2

24 23 Ezeken a területeken a szántóföldi növénytermesztés, szőlő- és gyümölcstermesztés egyaránt jelen van, bár gyakran csak jövedelem kiegészítést szolgál. Hiányoznak azok a komplex környezeti, gazdasági, infrastrukturális és humán erőforrás-fejlesztési irányok, javaslatok is, melyek megvalósítása garantálná, hogy a Balaton hosszú távon is az ország második legjelentősebb, a magyar polgárok körében is kedvelt turisztikai célpontja maradhasson, egyben megerősíthesse pozícióit a nemzetközi turizmusban, melynek révén a gazdaság erősítése és az emberek megélhetése jobban biztosítható. Fontos a környezeti, gazdasági és társadalmi fenntarthatóság integrált modellben történő alkalmazása. Ezeken a területeken a szántóföldi növénytermesztés, szőlő- és gyümölcstermesztés egyaránt jelen van, bár gyakran csak jövedelem kiegészítést szolgál. Hiányoznak azok a komplex környezeti, gazdasági, infrastrukturális és humán erőforrás-fejlesztési irányok, javaslatok is, melyek megvalósítása garantálná, hogy a Balaton hosszú távon is az ország második legjelentősebb, a magyar polgárok körében is kedvelt turisztikai célpontja maradhasson, egyben megerősíthesse pozícióit a nemzetközi turizmusban, melynek révén a gazdaság erősítése és az emberek megélhetése jobban biztosítható. Fontos a környezeti, gazdasági és társadalmi fenntarthatóság integrált modellben történő alkalmazása. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 2/2

25 24 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Non-profit szervezetek a térségben Non-profit szervezet típusa Számuk a térségben Kultúrával kapcsolatos tevékenység21 Vallással kapcsolatos tevékenység7 Sporttal kapcsolatos tevékenység21 Szabadidővel kapcsolatos tevékenység47 Oktatással kapcsolatos tevékenység19 Kutatással, tudományokkal kapcsolatos tevékenység 1 Egészségüggyel kapcsolatos tevékenység 3 Szociális ellátással kapcsolatos tevékenység 6 Polgárvédelemmel, tűzoltással kapcsolatos tevékenység 9 Non-profit szervezet típusa Számuk a térségben Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység 11 Településfejlesztéssel, lakásüggyel kapcsolatos tevékenység 40 Gazdaságfejlesztéssel, munkaüggyel kapcsolatos tevékenység 11 Jogvédelemmel kapcsolatos tevékenység 0 Közbiztonság védelmével kapcsolatos tevékenység 19 Többcélú adományosztással kapcsolatos tevékenység 1 Nemzetközi kapcsolatok0 Szakmai, gazdasági érdekképviselettel kapcsolatos tevékenység 35 Politikai tevékenység1 A térség civil aktivitása a non-profit szervezetek alapján ítélhető meg

26 25 A civil szektor nélkülözhetetlen szerepet tölt be a közszolgáltatások ellátásában, a rétegek és különböző lakossági csoportok esélyegyenlőségének biztosításában, a társadalmi szolidaritás megerősítésében, az életminőség elemeinek biztosításában, a közéleti értékek fejlesztésében, a demokrácia kiteljesítésében. Céljaikat jobb kommunikációval, és szélesebb körű nyilvános szerepléssel próbálják megvalósítani. Kistérségi szinten a Keszthelyi és Hévízi kistérségekben van a legtöbb (385 db) non-profit szervezet, de hasonlóan sok (375 db) található a Tapolcai térségben is. Az 1000 lakosra vetített szervezetek száma a Balaton régióban 9,1. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez közelítő indexértékkel két régiót alkotó megye, Veszprém (43%) és Zala (20%) büszkélkedhet. A településeink nagy részén polgárőr szervezetekkel, sportegyesületekkel, valamint a környezet szépítéséért, fejlesztéséért létrejött civil szerveződésekkel találkozhatunk. A szervezetek mintegy 18 %-a elsősorban sport tevékenység folytatása érdekében alakult. A második helyen a kultúra, hagyományok ápolása (13,9%) céljából megalakított szervezeteket találjuk. Harmadik leggyakrabban szereplő célként a településen élők a polgár-, tűz-, és közbiztonságának védelmét (9,2%) határozták meg. Egyenként 5% feletti részarányt képvisel még az érdekvédelem (9,9%), környezetvédelem (7,8%), szabadidő (6,7%), oktatás (5,7%), egészségügy – szakellátás javítása (5,3%). Több településen alakult ifjúsági klub, melyek bejegyzett szervezetekként működnek. Van Természet- és Vagyonvédelmi Egyesület, melynek ügyeletes csoportjai járják éjszakánként az érintett falvakat. Néhány helyen alakultak nőklubok is, melyek keretében pl. kézimunka szakkör működik. A falvakon átutazók nemcsak a társadalmi élet sokszínűségéről, hanem az itt élők igényességéről is meggyőződhetnek. Az emberek folyamatosan gondozzák környezetüket, nyírják portájuk előtt és a köztereken füvet, virágokat ültetnek. A szervezetek egyharmadának működése leggyakrabban a településük egészére terjed ki. A parttól való távolság erőteljesen differenciálja a szervezetek számát, a legtöbb alapítvány, egyesület működési területe közvetlenül a vízparti településekre koncentrálódik, amely eredmények magyarázataként a partközeli infrastruktúra fejlettebb mivolta, a könnyebb megközelíthetőség, a magasabb településsűrűség szolgálhat. A civil szektor nélkülözhetetlen szerepet tölt be a közszolgáltatások ellátásában, a rétegek és különböző lakossági csoportok esélyegyenlőségének biztosításában, a társadalmi szolidaritás megerősítésében, az életminőség elemeinek biztosításában, a közéleti értékek fejlesztésében, a demokrácia kiteljesítésében. Céljaikat jobb kommunikációval, és szélesebb körű nyilvános szerepléssel próbálják megvalósítani. Kistérségi szinten a Keszthelyi és Hévízi kistérségekben van a legtöbb (385 db) non-profit szervezet, de hasonlóan sok (375 db) található a Tapolcai térségben is. Az 1000 lakosra vetített szervezetek száma a Balaton régióban 9,1. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez közelítő indexértékkel két régiót alkotó megye, Veszprém (43%) és Zala (20%) büszkélkedhet. A településeink nagy részén polgárőr szervezetekkel, sportegyesületekkel, valamint a környezet szépítéséért, fejlesztéséért létrejött civil szerveződésekkel találkozhatunk. A szervezetek mintegy 18 %-a elsősorban sport tevékenység folytatása érdekében alakult. A második helyen a kultúra, hagyományok ápolása (13,9%) céljából megalakított szervezeteket találjuk. Harmadik leggyakrabban szereplő célként a településen élők a polgár-, tűz-, és közbiztonságának védelmét (9,2%) határozták meg. Egyenként 5% feletti részarányt képvisel még az érdekvédelem (9,9%), környezetvédelem (7,8%), szabadidő (6,7%), oktatás (5,7%), egészségügy – szakellátás javítása (5,3%). Több településen alakult ifjúsági klub, melyek bejegyzett szervezetekként működnek. Van Természet- és Vagyonvédelmi Egyesület, melynek ügyeletes csoportjai járják éjszakánként az érintett falvakat. Néhány helyen alakultak nőklubok is, melyek keretében pl. kézimunka szakkör működik. A falvakon átutazók nemcsak a társadalmi élet sokszínűségéről, hanem az itt élők igényességéről is meggyőződhetnek. Az emberek folyamatosan gondozzák környezetüket, nyírják portájuk előtt és a köztereken füvet, virágokat ültetnek. A szervezetek egyharmadának működése leggyakrabban a településük egészére terjed ki. A parttól való távolság erőteljesen differenciálja a szervezetek számát, a legtöbb alapítvány, egyesület működési területe közvetlenül a vízparti településekre koncentrálódik, amely eredmények magyarázataként a partközeli infrastruktúra fejlettebb mivolta, a könnyebb megközelíthetőség, a magasabb településsűrűség szolgálhat. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 1/2

27 26 A civil szervezeteink többsége elsődleges feladatának a környezetünk védelmét, az itt élő emberek egészségmegőrzését, az esélyegyenlőséget, valamint az élhető településformák megmaradásának segítését, és a fenntartható fejlődést tekinti. A Pannon Egyetem a felsőfokú szakemberképzésben, a tudományos kutatásban és szaktanácsadásban, az értelmiségi létre, a tudományos ismeretek bővítésére és alkalmazására való felkészítésben felmerülő feladatait a jelenleginél korszerűbb oktatási és működési struktúrában kívánja megvalósítani. A civil szervezeteink többsége elsődleges feladatának a környezetünk védelmét, az itt élő emberek egészségmegőrzését, az esélyegyenlőséget, valamint az élhető településformák megmaradásának segítését, és a fenntartható fejlődést tekinti. A Pannon Egyetem a felsőfokú szakemberképzésben, a tudományos kutatásban és szaktanácsadásban, az értelmiségi létre, a tudományos ismeretek bővítésére és alkalmazására való felkészítésben felmerülő feladatait a jelenleginél korszerűbb oktatási és működési struktúrában kívánja megvalósítani. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 2/2

28 27 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben A térség összesített lakossága 2002-2006 között 647 fővel nőtt, ami arányosítva 2%-os növekedést jelent ▪A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 647 fővel nőtt ▪A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 2%-kal nőtt Térség összlakossága Éves változás 2002 (fő)2003 (fő)2004 (fő)2005 (fő)2006 (fő) 31,87632,05132,18632,39232,523 175135 206131

29 28 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A lakosság kor szerinti összetétele a térségben A térségben az aktív korú lakosság aránya 63%, ami 3 százalékponttal magasabb az országos átlagnál Lakosság kor szerinti összetétele (fő) Megoszlás 2% 63% 23% 9% Országos átlag 3% 60% 21% 13% Aktív korú lakosság 0-2 év 3-5 év 6-14 év 15-59 év 59 év felett

30 29 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele A térségben elsősorban a 0 általános képzettséget igénylő munkahelyekhez áll rendelkezésre megfelelő munkaerő 7 évesnél idősebb népesség végzettség szerinti összetétele (fő) 0 általános 1-5 általános 6-7 általános 8 általános Középiskolai, érettségi és szakmai oklevél nélkül Középiskolai, érettségi nélkül, szakmai oklevéllel Középiskolai, érettségivel, általános oklevéllel Középiskolai, érettségivel, szakmai oklevéllel Egyetemi vagy főiskolai, oklevél nélkül Egyetemi vagy főiskolai, oklevéllel Megoszlás 3% 13% 7% 1% 4% Országos átlag 2% 9% 2% 4% 9% 28% 10% 6% 21% 9% 26% 12% 10% 17%

31 30 A kistérségi területfejlesztési társulások a Balaton erőteljes üdülőövezeti hatása mellett - mivel az csak a nyári szezonban érvényesül - a rurális térségre jellemző problémákkal küzdenek: a falvakban folyamatosan csökken a népesség, a migráció mérlege negatív. Ez a csökkenés az elvándorlásból és az elöregedésből adódik. Nem csupán a lakosság száma csökken, hanem romlanak az iskolai végzettség mutatói is, hiszen a képzettebb emberek hagyják el először a települést, a fiatalok és mobilabb rétegek is elvándorolnak, nem épülnek új lakások és leáll a közművesítés. A statisztikai adatok szerint az általános iskolát be nem fejezők száma csökkent, a középiskolai végzettséggel rendelkezők száma dinamikusan növekszik, a felsőfokú végzettségűek arányának növekedése az átlagtól elmaradt ugyan, de térségi szinten magasabb az átlagnál. Célként fogalmazódik meg a települések lakosság megtartó erejének helyreállítása, mely a települések fenntarthatóságának, a megmaradás és a jövő egyik legfontosabb záloga. A lakónépességen belül a férfiak és nők aránya térségi és települési szinten is kiegyensúlyozott, a férfiak aránya 47% körüli. A demográfiai adatok vizsgálata azt mutatja, hogy a halálozások és az elvándorlások száma minden évben meghaladja a születések és a beköltözések számát, vagyis a lakosságszám változásai elsősorban az elvándorlás és a halálozási arány növekedésének hatásait mutatják. A gyermekkorú lakosság egyre szűkülő alapot képez a korfán, mely tény a jövedelemtermelő és jövedelemfogyasztó népcsoportok létszáma közötti különbség további szélesedését vetíti előre. A térségben jelentős a roma és a német kisebbség száma. A gyógy- és termálvizek, a természeti és egyéb értékek vonzzák a letelepülni szándékozó külföldi állampolgárokat, elsősorban a nyugdíjasokat. A területi fejlődés lehetőségeit, irányait jelentős mértékben meghatározza a korösszetétel. A kistérségi területfejlesztési társulások a Balaton erőteljes üdülőövezeti hatása mellett - mivel az csak a nyári szezonban érvényesül - a rurális térségre jellemző problémákkal küzdenek: a falvakban folyamatosan csökken a népesség, a migráció mérlege negatív. Ez a csökkenés az elvándorlásból és az elöregedésből adódik. Nem csupán a lakosság száma csökken, hanem romlanak az iskolai végzettség mutatói is, hiszen a képzettebb emberek hagyják el először a települést, a fiatalok és mobilabb rétegek is elvándorolnak, nem épülnek új lakások és leáll a közművesítés. A statisztikai adatok szerint az általános iskolát be nem fejezők száma csökkent, a középiskolai végzettséggel rendelkezők száma dinamikusan növekszik, a felsőfokú végzettségűek arányának növekedése az átlagtól elmaradt ugyan, de térségi szinten magasabb az átlagnál. Célként fogalmazódik meg a települések lakosság megtartó erejének helyreállítása, mely a települések fenntarthatóságának, a megmaradás és a jövő egyik legfontosabb záloga. A lakónépességen belül a férfiak és nők aránya térségi és települési szinten is kiegyensúlyozott, a férfiak aránya 47% körüli. A demográfiai adatok vizsgálata azt mutatja, hogy a halálozások és az elvándorlások száma minden évben meghaladja a születések és a beköltözések számát, vagyis a lakosságszám változásai elsősorban az elvándorlás és a halálozási arány növekedésének hatásait mutatják. A gyermekkorú lakosság egyre szűkülő alapot képez a korfán, mely tény a jövedelemtermelő és jövedelemfogyasztó népcsoportok létszáma közötti különbség további szélesedését vetíti előre. A térségben jelentős a roma és a német kisebbség száma. A gyógy- és termálvizek, a természeti és egyéb értékek vonzzák a letelepülni szándékozó külföldi állampolgárokat, elsősorban a nyugdíjasokat. A területi fejlődés lehetőségeit, irányait jelentős mértékben meghatározza a korösszetétel. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség demográfiai helyzete 1/1

32 31 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége Azon települések aránya, ahol nem található meg egyik fontos gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra sem, 0% Infrastrukturális adottság ▪Szélessávú Internet ▪Mindhárom mobilhálózat ▪Helyközi autóbusz- megállóhely ▪Közművesített, közúton elérhető ipari park ▪Fenti infrastruk- turális adottsá- gok együttesen Azon települések száma, ahol nem érhető el (db) 7 4 0 40 0 Azon települések aránya, ahol nem érhető el (%) 16% 9% 0% 91% 0% A térségben 0 db olyan település van, ahol a fejlődést támogató infrastruktúra közül egyik sem található meg, ez a térség településeinek 0%-a

33 32 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 1/2 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg Közlekedés Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások Ipari parkok Pénzügyi szolgáltatások Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Mozgatórugó alcsoport Közmű ellátottság Oktatás Kultúra Telekommuni- káció Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Mozgatórugó alcsoport

34 33 A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 2/2 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg Szociális ellátás Egészségügyi ellátás Szabadidős te- vékenységre és sportolásra al- kalmas infrastr. Egyéb infrastruktúra Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Életház Mozgatórugó alcsoport Gazdaságfej- lesztési szervezetek Természeti adottságok Natura 2000 területek Közbiztonsági szolgálat Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Mozgatórugó alcsoport Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források

35 34 A térség infrastrukturális adottságai változatos képet mutatnak, a legtöbb településünk elmarad a fejletteb régióktól. Vonatkozik ez a megállapítás kiskereskedelmi bolthálózatra, a kereskedelmi szállásférőhelyekre, a lakásellátottságra, a kórházi ágyellátottságra, továbbá a közoktatási infrastruktúrára. A térség lakásállományának csaknem fele kettő, illetve kettő és fél szobás, valamint 70%-a komfortos, illetve összkomfortos. A 100 lakásra jutó lakónépesség száma 2006-ban: 220 fő. A térségi települések nagy részén nincs háziorvosi székhely, ennél rosszabb a gyógyszertári ellátottság. A lakosság elöregedése ellenére öregek klubja a települések egytizedén van. A térség településeinek csaknem fele nem rendelkezik óvodai férőhellyel és általános iskolával. A középiskolai ellátottség mutatói is elmaradnak az országos irányszámoktól. Mindez az aprófalvas településszerkezettel magyarázható. Az egy háztartásra jutó villamosenergia általában a háztartások elektromos készülékekkel való felszereltségének nem éppen a leghatékonyabb felhasználási módjára utal. A közüzemi vízellátás kiugró értéke mellett a térség környezetvédelmi szempontból is fontos csatornázás és szennyvízkezelés eléri az országos átlagot. A csapadékvíz-elvezetés és az erózióvédelem nem megoldott. A térség minden települése rendelkezik vezetékes gázzal és a lakások döntő többsége igénybe is veszi. A helyi közösség úthálózata nem megfelelően kiépített, a településközi forgalmat 2 számjegyű főútvonalak, valamint alsóbbrendű összekötő utak biztosítják. A növekvő idegenforgalom és elsősorban az útépítéssel összefüggő áruszállítás ugrásszerű megnövekedése miatt szükségessé vált egyes útszakaszok megerősítése, továbbá településeket elkerülő utak megépítése és az egyes települések között az elsősorban a meglévő földutak megépítésével új összeköttetések biztosítása. Folytatni kell a kerékpárút hálózat további építését a térség teljes területén, kapcsolódva a meglévő hálózatokhoz. A belterületi utak a legtöbb településen felújításra szorulnak. A vasúthálózat korszerűtlen és hiányos. A megközelíthetőségben az átlagosnál nagyobb szerepet játszik a vizi és a légi közlekedés. A mezőgazdasági infrastruktúra kiépítetlen, a meglévő utak rossz állapotban vannak, az ivóvízbázis védelme korszerűsítésre szorul. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség infrastrukturális adottságai 1/1

36 35 *Szálloda, gyógyszálloda, panzió **Üdülőház, ifjúsági szálló, turistaszálló, kemping, magánszállásadás Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus A turizmus csak akkor rejt magában valós fejlődési lehetőséget, ha a térség már rendelkezik turisztikai potenciállal és aktivitással Egy főre jutó szálláshelyek száma (db/fő) Térségi adat Országos átlag Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate- góriájú szállás** Egy főre jutó vendégéjszakák száma (vendégéjszaka/fő) Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate- góriájú szállás** Térségi adat az országos átlag százalékában 0.060.87 0.020.04 346%2163% 3.217.97 1.810.68 177%1170%

37 36 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 1/7 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪550 ▪Város▪2,437 ▪Község▪946 ▪Község▪1,127 ▪Község▪1,027 ▪Község▪138 ▪Község▪158 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Ábrahámhegy Badacsonytomaj Badacsonytördemic Balatonederics Balatongyörök Balatonhenye Balatonrendes Munkanél- küliség (%) ▪4.55% ▪5.40% ▪7.71% ▪8.12% ▪4.93% ▪17.72% ▪9.78% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪589,699 ▪485,397 ▪405,409 ▪422,990 ▪578,857 ▪170,908 ▪591,132 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪10.959 ▪0.000 ▪28.999 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪8.591 ▪22.853 ▪8.668 ▪2.254 ▪27.176 ▪0.000 ▪8.108

38 37 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Kereskedelem, javítás ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 2/7 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪319 ▪Község▪491 ▪Község▪120 ▪Nagyközség▪3,481 ▪Község▪727 ▪Község▪177 ▪Község▪285 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Bókaháza Esztergályhorváti Gétye Gyenesdiás Gyulakeszi Hegyesd Hegymagas Munkanél- küliség (%) ▪12.14% ▪12.71% ▪8.11% ▪6.11% ▪7.49% ▪4.91% ▪4.00% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪375,000 ▪346,000 ▪286,266 ▪544,000 ▪392,417 ▪325,785 ▪365,471 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪1.852 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.975 ▪0.000 ▪6.523 ▪1.103 ▪1.040 ▪0.596

39 38 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Építőipar ▪Szállítási, raktározási, postai és távközl... ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 3/7 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪492 ▪Község▪791 ▪Község▪110 ▪Város▪554 ▪Község▪391 ▪Község▪911 ▪Község▪440 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Káptalantóti Karmacs Kékkút Keszthely Kisapáti Kővágóörs Köveskál Munkanél- küliség (%) ▪7.08% ▪10.00% ▪13.33% ▪6.34% ▪7.72% ▪6.21% ▪17.28% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪371,000 ▪412,218 ▪514,559 ▪601,988 ▪398,417 ▪383,828 ▪385,401 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪5.782 ▪0.000 ▪0.525 Alacsony** kat. (db/fő) ▪1.427 ▪0.000 ▪3.004 ▪0.020 ▪9.425 ▪0.905

40 39 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Szállítási, raktározási, postai és távközl... Települések főbb jellemzői 4/7 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪337 ▪Község▪1,009 ▪Község▪1,182 ▪Község▪310 ▪Község▪1,038 ▪Község▪392 ▪Község▪271 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Lesencefalu Lesenceistvánd Lesencetomaj Mindszentkálla Nemesgulács Nemesvita Raposka Munkanél- küliség (%) ▪7.45% ▪5.46% ▪5.70% ▪16.30% ▪1.93% ▪10.82% ▪5.08% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪267,179 ▪454,345 ▪392,767 ▪287,256 ▪400,901 ▪412,860 ▪428,236 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.090 ▪0.000 ▪1.954 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪1.110 ▪0.120 ▪0.000 ▪4.823 ▪0.585 ▪2.480 ▪0.000

41 40 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Közszféra ▪Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Építőipar ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 5/7 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Nagyközség▪1,229 ▪Község▪65 ▪Község▪319 ▪Község▪246 ▪Község▪976 ▪Város▪611 ▪Község▪385 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Révfülöp Salföld Sáska Szentbékkálla Szigliget Tapolca Uzsa Munkanél- küliség (%) ▪4.40% ▪5.74% ▪5.95% ▪14.19% ▪4.60% ▪5.17% ▪5.36% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪539,501 ▪132,959 ▪433,235 ▪238,396 ▪439,017 ▪572,243 ▪620,733 Magas** kat. (db/fő) ▪11.627 ▪0.000 ▪0.919 ▪0.133 ▪8.157 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪46.253 ▪3.892 ▪0.000 ▪1.622 ▪9.814 ▪0.108 ▪0.000

42 41 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... Települések főbb jellemzői 6/7 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪140 ▪Község▪1,092 ▪Község▪153 ▪Község▪101 ▪Nagyközség▪2,117 ▪Község▪1,642 ▪Község▪1,264 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Vállus Várvölgy Vindornyafok Vindornyalak Vonyarcvashegy Zalaapáti Zalahaláp Munkanél- küliség (%) ▪6.74% ▪4.60% ▪3.00% ▪12.57% ▪5.42% ▪6.01% ▪5.93% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪339,283 ▪394,860 ▪336,568 ▪216,822 ▪555,796 ▪419,477 ▪486,016 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪8.128 ▪0.323 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.451 ▪0.000 ▪0.099 ▪23.861 ▪0.175 ▪0.000

43 42 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Közszféra Települések főbb jellemzői 7/7 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪997 ▪Község▪974 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Zalaszántó Zalavár Munkanél- küliség (%) ▪4.00% ▪8.84% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪410,908 ▪169,215 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.681 ▪0.676

44 43 Települések egy mondatos jellemzése 1/22 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Ábrahámhegy ▪„A VOLT ZÁRTKERTI, KÜLTERÜLETI INGATLANOK VÍZELLÁTÁSA, BELTERÜLETI VILLAMOS HÁLÓZAT BŐVÍTÉSE.” ▪Badacsonyto maj ▪„MUNKANÉLKÜLISÉG, INFRASTRUKTURÁLIS KIÉPÍTETTSÉG NEM TUDJA ELLÁTNI A NYÁRI IDEGENFORGALMI SZEZON TERHELÉSÉT, VÁROSKÖZPONT- KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS - TÉR HIÁNYA” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„TURISZTIKA FEJLESZÉSE,MELYNEK KÖVETKEZTÉBEN A KÖZSÉGBEN LAKÓK TÖBB LEHETŐSÉGHEZ JUTNÁNAK.” ▪„BALATON-PART TURISZTIKAI VONZEREJE, TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK, KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG, BORÁSZAT”

45 44 Települések egy mondatos jellemzése 2/22 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Badacsonytör demic ▪„BALATON-PARTI TELEPÜLÉS LÉVÉN HASZNÁLHATATLAN A STRAND ELŐTTI VÍZFELÜLET, ILLETVE A PARTSZABÁLYOZÁS ELKÉSZÍTÉSE FONTOS. A BADACSONY HEGY TURISZTIKAI, TERMÉSZETI, IDEGENFORGALMI LEHETETŐSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE. AZ ISKOLA ÉPÜLET HASZNOSÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA BELÜLRŐL.” ▪Balatonederic s ▪„FEJLESZTÉSI FORRÁSHIÁNY, FELSZÍNI CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS, KÖZÖSSÉGI TEREK ÉPÜLETEI ELAVULTAK, KORSZERŰTLENEK, KÖZSÉG KÖZPONT TELJES REHABILITÁCIÓJA” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„IDEGENFORGALOM, BORÚT - BORTURIZMUS” ▪„TURIZMUS EZEN BELÜL LÁTVÁNY-, BOR-, VÍZITURIZMUS MEGLÉTE”

46 45 Települések egy mondatos jellemzése 3/22 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Balatongyörök ▪„CSAK AZ IDEGENFORGALOM AD MUNKALEHETŐSÉGET ÉS ENNEK SZEZONALÍTÁSA EGYRE RÖVIDÜL. ÉVES MUNKAHELYEK TEREMTÉSE, MUNKAHELYEK FEJLESZTÉSE.” ▪Balatonhenye ▪„MUNKANÉLKÜLISÉG, MUNKALEHETŐSÉG HIÁNYA. A KÖZLEKEDÉS SZEMPONTJÁBÓL PROBLÉMA A NAGYON RITKA BUSZJÁRAT.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A MINŐSÉGI TURIZMUS MEGTEREMTÉSE, ÚJ KÍNÁLATOK LÉTREHOZÁSA - ÖKOTURIZMUS. A VÍZ, AZ ERDŐ, ÉS AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG ÖSSZEKAPCSOLÁSA. TURIZMUS FEJLESZTÉSE, TÉLI-NYÁRI BALATON MEGTEREMTÉSE.” ▪„IDEGENFORGALOM KIAKNÁZÁSA”

47 46 Települések egy mondatos jellemzése 4/22 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Balatonrendes ▪„KÖZVILÁGÍTÁS BŐVÍTÉSE, GYALOGÁTKELŐHELY KIALAKÍTÁSA” ▪Bókaháza ▪„ELÖREGEDÉS, TURISZTIKAI ATRAKCIÓK ÉS INFORMÁCIÓK HIÁNYA, MUNKAHELYEK HIÁNYA, KERÉKPÁRÚT HIÁNYA” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„TURISZTIKA FEJLESZÉSE,MELYNEK KÖVETKEZTÉBEN A KÖZSÉGBEN LAKÓK TÖBB LEHETŐSÉGHEZ JUTNÁNAK.” ▪„A KÖZSÉG KÖZELSÉGE KEHIDAKUSTÁNYHOZ, REPÜLŐTÉR KÖZELSÉGE”

48 47 Települések egy mondatos jellemzése 5/22 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Esztergályhor váti ▪„ELÖREGEDÉS, SZENNYVÍZHÁLÓZAT ÉS TISZTITÓ HIÁNYA, TURISZTIKAI ATRAKCIÓK ÉS INFORMÁCIÓK HIÁNYA, MUNKAHELYEK HIÁNYA, TÖMEGKÖZLEKEDÉS KESZTHELY-HÉVÍZ IRÁNYÁBA A HÁROM MŰSZAKOS MUNKARENDHEZ NEM MEGOLDOTT.” ▪Gétye ▪„ELÖREGEDÉS, ZSÁKTELEPÜLÉS, NEHÉZ A KÖZLEKEDÉS” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„KIS-BALATON ÉRINTETTSÉGE, VADÁSZATI LEHETŐSÉGEK, HORGÁSZATI LEHETŐSÉG KIÉPÍTETT, A KÖZSÉG KIVÁLÓ ELHELYZKEDÉSE” ▪„CSEND, NYUGALOM ÉS BÉKÉRE ALAPOZOTT TURISZTIKAI LEHETŐSÉGEK”

49 48 Települések egy mondatos jellemzése 6/22 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Gyenesdiás ▪„UTAK ROSSZ ÁLLAPOTA, FORRÁSHIÁNYOK” ▪Gyulakeszi ▪„JELENTŐS FORRÁSHIÁNNYAL KÜZD AZ ÖNKORMÁNYZAT, EZÉRT NEM TUD A PÁLYÁZATOKHOZ ÖNRÉSZT BIZTOSÍTANI, OKTATÁSI INTÉZMÉNYÉNEK FENNTARTÁSA BIZONYTALAN.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„TURIZMUS” ▪„A TÉRSÉGBEN MŰKÖDŐ MÁS ÖNKORMÁNYZATOKKAL EGYÜTTMŰKÖDVE A TERMÉSZETI TÁJ ADOTTSÁGAIT KIHASZNÁLVA FEJLESZTENI A TURISZTIKAI LEHETŐSÉGEKET, A TÖRTÉNELMI BORVIDÉK HAGYOMÁNYAIVAL TERVEZVE.”

50 49 Települések egy mondatos jellemzése 7/22 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Hegyesd ▪„A BÁNYA REKULTIVÁLÁSA FOLYAMATBAN VAN. A KITERMELT RÉSZEN HORGÁSZTAVAT KÍVÁNUNK KIALAKÍTANI, DE ANYAGI FORRÁS HIÁNYZIK A MEGVALÓSÍTÁSHOZ” ▪Hegymagas ▪„CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS, HEGYI UTAK JAVÍTÁSA” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„TURIZMUS” ▪„TURISZTIKA FEJLESZTÉSE”

51 50 Települések egy mondatos jellemzése 8/22 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Káptalantóti ▪„FELÜLETI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS” ▪Karmacs ▪„A TURISZTIKAI KÍNÁLAT SZEGÉNYESSÉGE MIATT KOMOLYABB BEAVATKOZÁS NÉLKÜL LEHETLEN KOMOLY FEJLESZTÉSEKET VÉGREHAJTANI. A LAKOSSÁG ALACSONY SZÁMA KISZORULNAK A VÁLLALKOZÓK A PÁLYÁZATI RENDSZEREKBŐL (PL. GOP).” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„BORTURIZMUS, LOVAS-, ÖKOTURIZMUS, BIO-AGRO PIAC, GYALOGTÚRA-TANÖSVÉNYEK” ▪„MEGLÉVŐ ÖRÖKSÉGEK TURISZTIKAI CÉLÚ HASZNOSÍTÁSA. FIATALOK HELYBENTARTÁSA. KÖZÖSSÉGI TEREK KIALAKÍTÁSA.”

52 51 Települések egy mondatos jellemzése 9/22 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Kékkút ▪„A FALU DEMOGRÁFIAI HELYZETE, A LAKOSSÁG ALACSONY SZÁMA, A MUNKALEHETŐSÉG HIÁNYA, A TÖMEGKÖZLEKEDÉS HELYZETE” ▪Keszthely ▪„KEVÉS AZ ÉVES ÁLLÁSBAN,MAGAS LÉTSZÁMOT FOGLALKOZTATÓ VÁLLALKOZÁS,SZEZONALITÁS A JELLEMZŐ.MAKROREGIONÁLIS KAPCSOLATOK TEKINTETÉBEN VISZONYLAG PERIFÉRIKUS FEKVÉS- RÉGIÓK HATÁRÁN.NINCS KOOPERÁCIÓ KESZTHELY ÉS TÉRSÉGE(ELSŐSORBAN HÉVÍZ)KÖZÖTT.ELÖREGEDŐ,CSÖKKEN Ő NÉPESSÉG.KÖZÚTI,VASÚTI MEGKÖZELÍTHETŐSÉG NEM OPTIMÁLIS.A HELYI ÉS HELYKÖZI KÖZÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉSRE SZORUL.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„ÁSVÁNYVÍZ, A FALUSI TURIZMUS FEJLESZTÉSE” ▪„TERMÉSZETFÖLDRAJZI SZEMPONTBÓL GAZDAG TERÜLET.SÁRMELLÉKI REPÜLŐTÉR KÖZELSÉGE.IDEGENFORGALMI LÁTVÁNYOSSÁGOK (BALATON,KESZTHELYI-HEGYSÉG,KIS- BALATON).KONFERENCIATURIZMUS.KU LTÚRÁLIS KÍNÁLAT,TÖRTÉNELMI VÁROS,ÉVSZÁZADOS HAGYOMÁNYOK.FESTETICS- KASTÉLY.GYÓGYTURISZTIKAI KÖZPONT KÖZELSÉGE(HÉVÍZ).A TÉRSÉGI SZEREPLŐK TAPASZTALATA A VENDÉGFOGADÁS TERÉN.KISTÉRSÉGI KÖZPONTI SZEREP.”

53 52 Települések egy mondatos jellemzése 10/22 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Kisapáti ▪„NAGYON KEVÉS FOGLALKOZTATÓ MŰKÖDIK A TELEPÜLÉSEN, MAGAS A MUNKANÉLKÜLISÉG, FORRÁSHIÁNYOS AZ ÖNKORMÁNYZAT, A FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEIT ÉVEKKEL EL KELL HALASZTANI, MERT A TELEPÜLÉS MÉRETEI MIATT CSAK TÉRSÉGI ÖSSZEFOGÁSSAL KÉPES SZÁMOTTEVŐ EREDMÉNYT ELÉRNI.” ▪Kővágóörs ▪„ÖREGEDŐ TÁRSADALOM, MUNKALEHETŐSÉG KORLÁTOZOTT, TURIZMUS, INFRASTRUKTURA HIÁNYA” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A HAGYOMÁNYOS BORKULTÚRA ALAPJAIRA ÉPÍTVE, LEHETŐSÉG VAN A FEJLESZTÉSRE, A VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK, A TÁJ SZÉPSÉGE A TURIZMUS FEJLESZTÉSÉT ALAPOZHATJA MEG.” ▪„ÉPÍTETT ÉS TEMÉSZETI KÖRNYEZET ADOTTSÁGAI, KÁLI-MEDENCEI TELEPÜLÉS, BALATON-PARTI TELEPÜLÉS RÉSSZEL”

54 53 Települések egy mondatos jellemzése 11/22 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Köveskál ▪„MAGAS A MUNKANÉLKÜLISÉG, KEVÉS A MUNKALEHETŐSÉG” ▪Lesencefalu ▪„MUNKAHELY HIÁNYA ▪IDEGENFORGALMI INFRASTRUKTÚRÁLIS HÁTTÉR HIÁNYA” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„NÖVÉNYTERMESZTÉS, IDEGENFORGALOM KIHASZNÁLÁSA” ▪„TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK KIHASZNÁLÁSA - IDEGENFORGALOM, TURIZMUS ▪SZŐLÉSZET - BORÁSZAT”

55 54 Települések egy mondatos jellemzése 12/22 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Lesenceistván d ▪„MUNKAHELYTEREMTÉS, A HAJDANI MEZŐGAZDASÁGBÓL ÉLŐK HELYZETE, ÉPÍTÉSI TELKEK KIALAKÍTÁSA” ▪Lesencetomaj ▪„LEROMLOTT ÁLLAGÚ KÖZÖSSÉGI INFRASTRUKTÚRA: RAVATALOZÓ, TEMPLOM, KULTÚRHÁZ” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„EGY, A RENDEZÉSI TERVBEN LÉVŐ IPARI TERÜLET HASZNOSÍTÁSA” ▪„TURIZMUS, SZŐLŐ, BOR”

56 55 Települések egy mondatos jellemzése 13/22 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Mindszentkáll a ▪„A SZENNYVÍZRENDSZER HIÁNYA, AZ IDŐSEK OTTHONA LEROMLOTT FIZIKAI ÁLLAPOTA” ▪Nemesgulács ▪„CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS, UTAK HELYREÁLLÍTÁSA” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A FALUSI TURIZMUS” ▪„LOVAS-, BORTURIZMUS, BALATON KÖZELSÉGE”

57 56 Települések egy mondatos jellemzése 14/22 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Nemesvita ▪„HIÁNYOZNAK A KÜLTERÜLETI TELTÁRÓ UTAK, HIÁNYOZNAK A KÖZMÜVEK, TELEPÜLÉSEKET ÖSSZEKÖTŐ UTAK NEM MEGFELELŐEN, A TURIZMUSSAL FOGLALKOZÓ EMBEREK FELKÉSZÜLTSÉGE HIÁNYOS, AZ EGYES VÁLLALKOZÁSOK VÁLLALKOZÓI ISMERETEI HIÁNYOSAK, ▪A PIACRA KERÜLÉSSELÉ KAPCSOLATOS ISMERETEK HIÁNYOSAK” ▪Raposka ▪„PROBLÉMA AZ ÖNKORMÁNYZAT SZŰKÖS ANYAGI HELYZETE, MIUTÁN MINDEN PÁLYÁZAT ÖNRÉSSZEL JÁR EZT NEM TUDJUK ELŐTEREMTENI. OLYAN TÖRTÉNELMI BORVIDÉK TERÜLETE TARTOZIK HOZZÁNK, AMELYEN AZ INFRASTRUKTURA KIÉPÍTÉSE NEM LEHETSÉGES AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL, CSAK KÖZPONTI VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ FORRÁSOKBÓL (HEGYI UTAK, CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS, IVÓVÍZ, ELEKTROMOS ÁRAM)” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„TERMÉSZEIT TÁJI ADOTTSÁGOK ALAPJÁN TURIZMUS: KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK: BORTURIZMUS, A BALATON NYUJTOTTA LEHETŐSÉGEK, TURISTA UTAK, TERMELÉSI FELATÉTELEK ADOTTAK:GYÓGYNÖVÉNYEK, DISZNÖVÉNYEK, SZŐLŐ TERMESZTÉSHEZ” ▪„TURISZTIKA, SZÁLLÁSHELYEK BŐVÍTÉSE, EZEN KERESZTÜL A FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSE. LAKÓTELKEK KIALAKÍTÁSA, ANNAK KIÉPÍTÉSÉHEZ KÖZPONTI TÁMOGATÁS (ÚT, KÖZMŰVEK, TERÜLETVÁSÁRLÁS)”

58 57 Települések egy mondatos jellemzése 15/22 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Révfülöp ▪„AZ AKTÍV NÉPESSÉG ELVÁNDORLÁSA, MUNKAHELYEK SZÁMÁNAK - SZÜLETÉSEK SZÁMÁNAK CSÖKKENÉSE, TURISZTIKAI LÁTVÁNYELEMEK HIÁNYA, A TELEPÜLÉS SAJÁT BEVÉTELEINEK ARÁNYA” ▪Salföld ▪„CSATORNÁZOTTSÁG HIÁNYA, TURIZMUS HIÁNYA, MUNKALEHETŐSÉG HIÁNYA, ELÖREGEDŐ NÉPESSÉG” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„TURISZTIKAI TERMÉKKÍNÁLAT FEJLESZTÉSE, OKTATÁS, KÖZMŰVELŐDÉS, EGÉSZSÉGÜGY TERÉN MIKROTÉRSÉGI SZEREPVÁLLALÁS. AZ ELŐNYÖS ÉS ADOTT KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK KIHASZNÁLÁSA (BALATON, FÜLÖP- HEGY), KIÉPÍTETT KÖZMŰ INFRASTRUKTÚRA, JÓL MŰKÖDŐ TÁVOLSÁGI KÖZLEKEDÉS” ▪„TURIZMUS LEHETŐSÉGE, TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEN FEKSZIK SALFÖLD, HELYI MŰVÉSZEK”

59 58 Települések egy mondatos jellemzése 16/22 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Sáska ▪„A SZÉLESSÁVÚ INTERNET TELEFONOS KIÉPÍTETTSÉGE KORLÁTOZOTT, A T- COM NEM KÍVÁN FEJLESZTENI, ÍGY NINCS LEHETŐSÉG TÖBB FOGYASZTÓT BEKAPCSOLNI A HÁLÓZATBA” ▪Szentbékkálla ▪„MUNKANÉLKÜLISÉG, MUNKALEHETŐSÉG HIÁNYA” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A FALUHÁZ TETŐTERÉNEK BEÉPÍTÉSÉVEL LEHETŐSÉG NYÍLNA EGY HELYI, KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÓVODA ÉS ALSÓ TAGOZATOS ISKOLA ELSŐ, MÁSODIK OSZTÁLYÁNAK ELHELYEZÉSÉRE. TOVÁBBÁ A TETŐTÉR BEÉPÍTÉSÉVEL A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK IS CENTRALIZÁLÓDHATNAK, EZÁLTAL KÖLTSÉGHATÉKONYABBÁ VÁLNA A TELEPÜLÉS SZÁMÁRA.” ▪„NÖVÉNYTERMESZTÉS, IDEGENFORGALOM KIHASZNÁLÁSA”

60 59 Települések egy mondatos jellemzése 17/22 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Szigliget ▪„JELENLEG KEVÉS A MINŐSÉGI SZÁLLÁSHELY A TELEPÜLÉSEN. NEM RENDELKEZIK A TELEPÜLÉS KÖZÖSSÉGI TÉRREL (KULTÚRHÁZ, FALUHÁZ).” ▪Tapolca ▪„MUNKALEHETŐSÉGEK, KORLÁTOLT GAZDASÁG” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A TEMÉSZETI ADOTTSÁGOK JÓ ALAPOT JELENTENEK A TURIZMUS FEJLESZTÉSÉRE.” ▪„VOLT LAKTANYA ÉPÜLETEK REHABILITÁCIÓJA”

61 60 Települések egy mondatos jellemzése 18/22 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Uzsa ▪„MUNKAHELYTEREMTÉS” ▪Vállus ▪„A TELEPÜLÉS BELTERÜLETI RÉSZE A NEMZETI PARK VÉDETTSÉGE ALATT ÁLL, EZÉRT A TELEPÜLÉS BŐVÜLÉSE, FEJLESZTÉSE NEHÉZSÉGEKBE ÜTKÖZIK, TOVÁBBÁ MAGAS A MUNKANÉLKÜLISÉGI ARÁNY.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„ÉPÍTÉSI KERTEK ▪IPAR TELEPÍTÉSE” ▪„BALATONGYÖRÖK ÉS VÁLLUS KÖZSÉGEK KÖZÖTT LÉVŐ - AZ ERDÉSZET KEZELÉSÉBEN ÁLLÓ - ÁLLAMI ÚT FELÚJÍTÁSA ÉS A KÖZFORGALOMNAK TÖRTÉNŐ ÁTADÁSA ÁLTAL, BEKAPCSOLÓDHATNA A TELEPÜLÉS A BALATONI TURIZMUSBA.”

62 61 Települések egy mondatos jellemzése 19/22 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Várvölgy ▪„CSÖKKENŐ LAKOSSÁG LÉTSZÁM, INFRASTRUKTÚRA (UTAK, KÖZÉPÜLETEK ROSSZ ÁLLAPOTA), ÉPÍTÉSI TELKEK HIÁNYA” ▪Vindornyafok ▪„BEVÉTELI FORRÁSOK HIÁNYA. A TELEPÜLÉS NAGYSÁGA MIATT KISZORULNAK A VÁLLALKOZÓK AZ EGYES PÁLYÁZATI RENDSZEREKBŐL. LÁTNIVALÓK HIÁNYA.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„ÉPÍTÉSI TELKEK KIALAKÍTÁSA, NÖVELHETŐ A LAKOSSÁG LÉTSZÁM, ÉPÜLETEK -, UTAK FELÚJÍTÁSA” ▪„FIATALOK HELYBENTARTÁSA. KÖZÖSSÉGI TEREK LÉTREHOZÁSA. TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK BEINDÍTÁSA (FALUSI TURIZMUS).”

63 62 Települések egy mondatos jellemzése 20/22 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Vindornyalak ▪„KEDVEZŐ FELTÉTELEK MELLETT CSÖKKENŐ NÉPESSÉG, EGYRE SZAPORODÓ ÜRES LAKÁSOK SZÁMA, VÁLLALKOZÁSOK HIÁNYA, VIDÉKBEN REJLŐ POZITÍVUMOK KIHASZNÁLÁSÁRA KEVÉS LEHETŐSÉG, ELSŐSORBAN FORRÁSHIÁNY MIATT. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK INFRASTRUKTURAJÁNAK HIÁNYA KÜLTERÜLETEN (VÍZ, VILLANY, SZILÁRD BURKOLATÚ UTAK)” ▪Vonyarcvashe gy ▪„EGYES TURISZTIKAI ÁGAK MEGJELENÉSÉHEZ NEM TUDUNK KELLŐ MÉRTÉKŰ FORRÁSOKAT LEHÍVNI (VALLÁSTURIZMUS, BORTURIZMUS). JELENTŐS A SZEZONALITÁS MINDEN TERÜLETEN.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„CSENDES NYUGODT KÖRNYEZET, ÉLHETŐ FALU, SZINTE 100%-OS INFRASTRUKTURÁLIS ELLÁTOTTSÁG A TELEPÜLÉS BELTERÜLETÉN, SZÉP HÁZAK, KEDVEZŐ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK.” ▪„KÖZÖSSÉGI TEREK KIALAKÍTÁSA (MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS SPORTCSARNOK). SZENT MIHÁLY KÁPOLNÁRA ALAPOZOTT VALLÁSI TURIZMUS FELFUTTATÁSA. HELYI ÖRÖKSÉGEK HASZNOSÍTÁSA.”

64 63 Települések egy mondatos jellemzése 21/22 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Zalaapáti ▪„ELÖREGEDÉS, ÚJ MUNKAHELYEK HIÁNYA, TURISZTIKAI INFORMÁCIÓ ÉS ATRAKCIÓK HIÁNYA, KERÉKPÁRUTAK, TÚRAÚTVONALAK HIÁNYA” ▪Zalahaláp ▪„A ZALAHALÁPON ÁTMENŐ TAPOLCA- GYŐR 4-ES SZÁMJEGYŰ ÚT NAGY FORGALMAT BONYOLÍT LE, KÜLÖNÖSEN MAGAS A TEHERGÉPJÁRMŰ FORGALOM, AMELY A KESKENY ÁTERESZTŐKÉPESSÉG MIATT JELENTŐS GONDOKAT OKOZ A TELEPÜLÉS ÉLETÉBEN.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A KÖZSÉG ELHELYEZKEDÉSE (TERMÁL HÁROMSZÖG), REPÜLŐTÉR KÖZELSÉGE, TELJES INFRASTRUKTÚRA KIÉPÍTETT” ▪„IPARI PARK BŐVÍTÉSE, TERÜLETÉN INFRATRUKTURA KIÉPÍTÉSE. TURIZMUSFEJLESZTÉS, LOVAS-, VADÁSZ- ÉS VÍZI.”

65 64 Települések egy mondatos jellemzése 22/22 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Zalaszántó ▪„NÉPESSÉGSZÁM FOKOZATOS CSÖKKENÉSE (LAKÓTERÜLET BŐVÍTÉS KORLÁTAI, MUNKALEHETŐSÉG HIÁNYA, AZ IPAR, A GAZDASÁG NEM BIZTOSÍT MEGFELELŐ SZÁMBAN MUNKAHELYET, MINŐSÉGI SZÁLLÁSHELYEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK HIÁNYA, AZ ÖNKORMÁNYZAT KORLÁTOZOTT ANYAGI LEHETŐSÉGEI.” ▪Zalavár ▪„IDŐSKORÚAK SZÁMÁNAK NÖVEKEDÉSE, A 60 ÉV FELETTI LAKOSOK SZÁMA KB 30%. ALACSONY NYUGDÍJ, SZOCIÁLIS SZOCIÁLIS SZÜKSÉGLETEK FOLYAMATOS KIELÉGÍTÉSE. GYEREKLÉTSZÁM CSÖKKENÉSE, EMIATT KÖZÖS MŰKÖDTETÉSŰ ISKOLA LÉTÉNEK BIZONYTALANSÁGA.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„KEDVEZŐ ÉGHAJLATI, KLIMATIKUS ADOTTSÁGOK A SZŐLŐ ÉS A GYÜMÖLCSÖS TERMESZTÉSÉNEK KEDVEZNEK. A MINŐSÉGI BORTERMELÉS ÖSSZEKAPCSOLHATÓ A TURIZMUSSAL (ÉRDEKELTSÉG, PIACI FELTÉTELEK MEGTEREMTÉSE SZÜKSÉGES). A BALATON ÉS HÉVÍZ KÖZELSÉGE MIATT AZ IDEGENFORGALOM JELENLÉTE A TURIZMUS TÖBB ÁGÁBAN IS MEGTALÁLHATÓ. TERMÉSZETI ÉS TÁJI KÖRNYEZET SZÉPSÉGE, HELYI ADOTTSÁGOK LÉTE.” ▪„KULTURÁLIS ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI TERÜLETEK FELTÁRÁSA, EZZEL KAPCSOLATOS TURIZMUS (KULTUR- ÉS ÖKOTURIZMUS) KIBŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE. A KIS-BALATON ÁLTAL NYÚJTOTT ÉRTÉKEK KIAKNÁZÁSA.”

66 65 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

67 66 Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/1 A térségben 4 db fő fejlesztési prioritás került kijelölésre, amelyekhez összesen 16 db fejlesztési intézkedés tartozik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„TÁJI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME, REHABILITÁCIÓJA, FENNTARTÁSA” ▪„HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEKOVÁCSOLÁSA, HUMÁNERŐFORRÁS- FEJLESZTÉS, INTEGRÁLT TÉRSÉGI MARKETING” ▪„A VIDÉKI ÉLETMÓDHOZ KAPCSOLÓDÓ LEHETŐSÉGEK FEJLESZTÉSE” ▪„HELYI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS A JÖVEDELEMSZERZŐ KÉPESSÉG NÖVELÉSE” Fő fejlesztési prioritás 66 4 db 5 db 3 db 1,336,996 1,059,956 946,695 931,742 Összes allokált forrás (EUR) Intézkedé- sek száma

68 67 ▪AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGEK VÉDELME, MEGÚJÍTÁSA, FUNKCIÓBŐVÍTÉSE - ÖRÖKSÉGTURIZMUS, LÁTVÁNYTURIZMUS Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 1/4 A legtöbb forrás – 95,500 EUR – a(z) TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYOK ÉS INFORMÁCIÓS HÁLOZATOK LÉTREHOZÁSA fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪KÖZÖSSÉGI TEREK KIALAKÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE, FUNKCIÓKKAL, PROGRAMOKKAL MEGTÖLTÉSE ▪A TÁJI ELEMEK VÉDELME, FENNTARTÁSA, ALTERNATÍV ENERGIA BEVEZETÉSE, ALKALMAZÁSA STB. ▪FALUSZÉPÍTÉS (VIRÁGOSÍTÁS, FÁSÍTÁS, JÁRDÁK-, UTAK FELÚJÍTÁSA, RENDBETÉTELE, ZÖLDTERÜLET NÖVELÉSE Fő fejlesztési prioritás: TÁJI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME, REHABILITÁCIÓJA, FENNTARTÁSA Allokált forrás (EUR) 381,999 305,599 267,399

69 68 ▪OKTATÁS, KÉPZÉS, EGYÜTTMŰKÖDÉS (SZAKMA SPECIFIKUS, SZABADIDŐ ELTÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS STB.) Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 2/4 A legtöbb forrás – 95,500 EUR – a(z) TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYOK ÉS INFORMÁCIÓS HÁLOZATOK LÉTREHOZÁSA fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTÚRÁLIS ÉS TECHNIKAI HÁTTERÉNEK BIZTOSÍTÁSA. KÖZBIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK. ▪BEMUTATÓHELYEK KIALAKÍTÁSA, FEJLESZTÉSE ▪HAGYOMÁNYOKRA ÉPÜLŐ KÖZÖSSÉGMEGÚJÍTÁS, KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK, MARKETING, NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK Fő fejlesztési prioritás: HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEKOVÁCSOLÁSA, HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, INTEGRÁLT TÉRSÉGI MARKETING Allokált forrás (EUR) 93,413 564,543 211,000 191,000

70 69 ▪TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYOK ÉS INFORMÁCIÓS HÁLOZATOK LÉTREHOZÁSA Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 3/4 A legtöbb forrás – 95,500 EUR – a(z) TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYOK ÉS INFORMÁCIÓS HÁLOZATOK LÉTREHOZÁSA fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪BOR- ÉS GASZTRONÓMIA, FALUSI TURIZMUS (BORÚTI ÁLLOMÁSHELYEK KIALAKÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE, HELYI ÉTEL- ÉS ITALSPECIALITÁSOK STB.) ▪ÖKOTURIZMUS ÉS AKTÍV TURIZMUS (KERÉKPÁR, LOVAS-, BAKANCSOS-, VIZITURIZMUS, STB.) KIÉPÍTÉS FELTÉTELEINEK ÉS FENNTARTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA ▪A TÉRSÉGRE JELLEMZŐ AJÁNDÉK- ÉS EMLÉKTÁRGYAK TERVEZÉSE, KÉSZÍTÉSE ▪VIDÉKI VENDÉGFOGADÁS, SZÁLLÁSHELYEK BŐVÍTÉSE, MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA Fő fejlesztési prioritás: A VIDÉKI ÉLETMÓDHOZ KAPCSOLÓDÓ LEHETŐSÉGEK FEJLESZTÉSE Allokált forrás (EUR) 95,500 355,600 255,495 221,000 19,100

71 70 ▪HELYI TERMÉK ELŐÁLLÍTÁS, CSOMAGOLÁS, FORGALMAZÁS (PL. AGRO-, ÖKO-, BIOPIAC, STB) MARKETING ÉS PR VONATKOZÁSOK, MINŐSÉGIGAZÍTÁS (PL. VÉDJEGY, LOGÓ, STB.) Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 4/4 A legtöbb forrás – 95,500 EUR – a(z) TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYOK ÉS INFORMÁCIÓS HÁLOZATOK LÉTREHOZÁSA fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪GAZDASÁGFEJLESZTÉS, BELEÉRTVE A KISMESTERSÉGEKRE ALAPULÓ KÉZMŰVESSÉG FELÉLESZTÉSE, TERVEK, TANULMÁNYOK, KONFERENCIÁK (SPECIÁLIS GÉPEK BIZTOSÍTÁSA, SZAKKÉPZÉSEK KITERJESZTÉSE STB.) ▪TÁJJELLEGŰ KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS, MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG DIVERZIFIKÁLÁSA Fő fejlesztési prioritás: HELYI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS A JÖVEDELEMSZERZŐ KÉPESSÉG NÖVELÉSE Allokált forrás (EUR) 411,819 267,400 252,523

72 71 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

73 72 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis Azonosított fejlesztési lehetőségek szektoronként – helyi gazdaság fejlesztése A megoldási javaslatok szektor szerinti megoszlása illeszkedik/kevésbé illeszkedik a térség legjelentősebb szektoraihoz Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység Szektor Szektoronkénti megoszlás Vállalkozások száma Foglalkozta- tottság 10 legna- gyobb vállalk. Javaslatok 10 legfonto- sabb javaslat 6% 8% 21% 14% 7% 15% 8% 0% 18% 3% 10% 28% 17% 12% 11% 5% 4% 0% 13% 1% 20% 60% 0% 10% 0% 10% 0% 9% 6% 11% 0% 31% 17% 0% 11% 0% 22% 0%

74 73 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 1 Szektor ▪„Egyéb tevékenység” ▪„A táji elemek védelme, valamint a fenntartható fejlődés érdekében végrehajtandó beavatkozások és az azokhoz kapcsolódó tervek, tanulmányok készítése.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Megvalósul a táji elemek védelme, állapotuk javítása.”

75 2 74 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Egyéb tevékenység” ▪„Az akciócsoportra kidolgozott és bevezetett védjegy- és logó, a hatósági előírásoknak megfelelően elkészített dokumentációk a vállalkozások tevékenységeire.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Védjeggyel levédett minőségi szolgáltatások, garantált minőségi termékek, versenyképes vállalkozások. Az akciócsoport területére kidolgozott és bevezetett védjegy és logó segítségével hatékonyabb térségmarketing. Térségre beazonosítható minőségi paraméterekkel rendelkező termékek és szolgáltatások.”

76 75 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik 3 ▪„Az őstermelők, a feldolgozásban és az értékesítésben érdekelt vállalkozások közötti együttműködési összhang elősegítése, támogatása, helyi termékeket feldolgozó üzemek létesítése, helyben előállított termékek értékesítési feltételeinek kialakítása, helyi erőforrások hasznosítása.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Helyi gazdaságfejlesztési elképzelések érvényesülése, falusi turizmus fenntartható fejlesztési feltételeinek megteremtése, szinten tartása.”

77 ▪„Kereskedelem, javítás” 4 ▪„Közös projektek kidolgozása, a kapcsolatok tartalommal való megtöltése, közös EU pályázatokon való indulás például kereskedelmi kapcsolatok, helyi termékek tekintetében, kismesterségek felélesztése közös projektek lévén.” ▪„Hatékony kereskedelmi együttműködések, új munkahelyteremtő projektek, kisvállalkozások fellendülése, települések népességmegtartó képességének javulása.” 76 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

78 77 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Építőipar” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik 5 ▪„Szálláshely-fejlesztése, korszerűsítése, csónakkikötők építése, információs táblák kihelyezése, információs pontok létesítése, járdaépítési program indítása. Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó tervek, tanulmányok készítése.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A térségben koncentrálódó belföldi és nemzetközi aktív-, és öko- és turizmus minőségi feltételinek, követelményeinek javulása, fenntartható turisztikai fejlődés lehetőségének biztosítása.”

79 ▪„Egyéb szolgáltatás” 6 ▪„Bor-, gasztronómiai-,kulturális-, zenei-, művészeti-, sport- és egyéb rendezvények, programok, fesztiválok, kiállítások térségi szintű koordinálása, marketingje és PR-ja, valamint azok támogatása.” ▪„Színes, turisztikai szempontból jól értékesíthető rendezvénykínálati spektrum tartós kialakulása, programokra épülő célzott vendégforgalom növekedése.” 78 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor

80 79 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik 7 ▪„Borkóstoló és gasztronómiai helyszínek kialakítása, meglévők korszerűsítése, gasztronómiai, helyi tájbor kínálat bővítése, helyi kispincészetek szerves bekapcsolása a borút állomások borászati, gasztronómiai kínálatába. Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó tervek, tanulmányok készítése.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Falusi turizmus vendégvonzó eszköztárának fejlődése, a térség gasztroturisztikai kínálatának szélesedése, bővülése, sokszínűbbé válása.” Szektor

81 ▪„Egyéb szolgáltatás” 8 ▪„Szép és biztonságos gyalogos-, lovas-, bakancsos-, felfedező-kalandtúra útvonalak kialakítása, jelzőtáblák kihelyezése, úttisztításhoz szükséges eszközök beszerzése, tájékoztató táblák kihelyezése, pihenő helyek kialakítása, természeti értékekhez turistaút kiépítése, tanösvények mentén köztéri- és erdei bútorok kihelyezése, turisztikai attrakciók fejlesztése.” ▪„A térség öko-turisztikai lehetőségeinek bővülése, az aktív turizmus feltételrendszere fenntartható fejlődésének biztosítása.” 80 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

82 81 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Építőipar” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik 9 ▪„A kulturális, vallási és művészeti védett örökséghelyszínek külső-belső felújítása, restaurálása, szigetelése, korszerűsítése, állagmegóvása, történelmi és kegyeleti emlékhelyek eredeti állapotának helyreállítása, új emlékhelyek kialakítása. Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó tervek, tanulmányok készítése.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Településkép javítása, kulturális, vallási és művészeti funkciókat betöltő védett épületek és építmények, az örökséghelyszínek megújulása.”

83 ▪„” 10 ▪„” 82 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 2 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

84 83 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

85 84 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 1/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Gazdaságfejlesztési szervezetek fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 1 ▪„A piacon sikeresen értékesíthető, versenyképes termékek előállítása. A termékek terjesztéséhez járművek, eszközök beszerzése. Az érintett mikrovállakozások és őstermelők termékeihez marketing és PR tevékenységek beindítása.” Megoldási javaslat ▪„A helyi termékek piacra juttatásának eredménye, hogy több mezőgazdasági és feldolgozóipari munkahely jön létre, javulnak a turisztikai adatok, emelkedik az életszínvonal. A logo és védjegy elterjedése segíti a térség ismertségét minőséget garantálva ezzel.Helyi termelésű borok palackozása (kivéve a védett bor), hústermelés, kemenceépítés és a közösség területén helyi terméket árusító mozgó üzlet a várható eredmény.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Gazdaságfejlesztési szervezetek” Fejlesztési téma

86 85 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 2/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Gazdaságfejlesztési szervezetek fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 2 ▪„A vidéki vendégfogadás feltételeinek javítása, a turizmussal összefüggő háttérinfrastruktúra kialakítása.” Megoldási javaslat ▪„Az öko és aktív turizmus felébresztésével és fellendítésével nő a vendégéjszakák, illetve a munkalehetőségek száma, ezáltal növekszik a térségi bevétel. Továbbá javul az életszínvonal és az egészség a szelídturizmus igénybevételével.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Gazdaságfejlesztési szervezetek” Fejlesztési téma

87 86 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 3/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Gazdaságfejlesztési szervezetek fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 3 ▪„Szükséges a térség jelentős védett kultúrtörténeti emlékhelyeinek, vallási épületeinek, múzeumainak külső-belső felújítása, rekonstrukciója, ezek új funkciókkal való ellátása, valamint az elhagyott épületek hasznosítása, a helyi erőforrások használata turisztikai célokra is. Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó tervek, tanulmányok készítése.” Megoldási javaslat ▪„Az épített örökségek védelmének, megújításának, funkcióbővítésének a megvalósulásakor nemcsak az idegenforgalom lendül fel, hanem az itt élők közérzete is javul. Növekszik a foglalkoztatottság, emelkedik az életszínvonal, erősödnek a nemzetközi kapcsolatok.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra” Fejlesztési téma

88 87 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 4/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Gazdaságfejlesztési szervezetek fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 4 ▪„A tájházak felújítása, honismereti gyűjtemények fenntartása, tanösvények, szőlőtermesztéssel, borászattal, repüléssel kapcsolatos bemutató helyek kialakítása révén fokozódna az idegenforgalom, több munkahely létesülne, kiegyensúlyozottabbá válna a foglalkoztatottság. A többféle érdeklődésű emberek teljes körű tájékoztatása, igényeinek kielégítése válik lehetővé.” Megoldási javaslat ▪„A helyi néprajzi és régészeti hagyományokkal, a természeti értékekkel kapcsolatos kulturális és szabadidős helyek, néprajzi gyűjtemények bemutatásának javul a hatékonysága, az itt élők és az ide látogatók helyi kötődése erősödik, létszámuk növekszik, a szezon meghosszabbodik, ezáltal éves szinten csökken a munkanélküliségi ráta, továbbá a lakosság megélhetése javulna.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Kultúra” Fejlesztési téma

89 88 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 5/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Gazdaságfejlesztési szervezetek fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 5 ▪„Mezőgazdasággal kapcsolatos bemutatóhelyek létesítése, bor utakhoz egyes pincékhez hegyi utak fejlesztéséhez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúrális beruházások, szőlőtermesztés színvonalának emelése, tájrekonstrukció szükséges.” Megoldási javaslat ▪„A tájjellegű környezetgazdálkodás fejlődése, elterjedésének szélesedése, a mezőgazdasággal kapcsolatos munkahelyek számának növekedése.Borutak, pincék, hegyi utak korszerűsítése, szőlőtelepítés, tájfenntartó legeltetés.” Megoldási javaslat várható eredménye Fejlesztési téma ▪„Természeti adottságok”

90 89 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 6/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Gazdaságfejlesztési szervezetek fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 6 ▪„Együttműködések kiterjesztése az oktatás, képzés területére, közös projektek kidolgozása, megvalósítása. Közös programok, tapasztalatcserék szervezése és lebonyolítása.” Megoldási javaslat ▪„A akciócsoportok hatékony együttműködése. Az együttműködések révén olyan közös projektek megvalósulása, melyek segítik a kismesterségek felélesztését, az iskolák, civil szervezetek közötti együttműködések létrejöttét.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Oktatás” Fejlesztési téma

91 90 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 7/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Gazdaságfejlesztési szervezetek fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 7 ▪„Helyi étel és italspecialitások népszerűsítésével, borút fogadó állomások kialakításával, bővítésével, korszerűsítésével, továbbá a borászati technológia fejlesztésével a falusi turizmus fellendül.” Megoldási javaslat ▪„A bor- és gasztronómia, illetve falusi turizmus fellendülésével a minőségi szolgáltatások iránti kereslet növekedése várható. A turisztikai bevételek növekedésével javul az életszínvonal és a megélhetés, továbbá csökken a munkanélküliségi ráta.Borospincék átalakítása, korszerű, de hagyományőrző szőlőfeldolgozás, kóstoló helyek kialakulása.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Gazdaságfejlesztési szervezetek” Fejlesztési téma

92 91 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 8/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Gazdaságfejlesztési szervezetek fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 8 ▪„A meglévő és az új ipari és kereskedelmi vállalkozások ipari parkba történő kitelepülésének ösztönzése. A mikrovállakozások beruházásaihoz kapcsolódó tervek és az engedélyezési eljárások költségeinek támogatása.” Megoldási javaslat ▪„A környzeti ártalmaktól mentesített, élhetőbb települések. A tehermentesített településeken növekszik az idegenforgalom.Nő az önkormányzatok bevétele, új munkahelyek teremtődnek, javul a népességmegtartó képesség. Az életminőség javulásával nő a gyermekvállalási kedv.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Ipari parkok” Fejlesztési téma

93 92 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 9/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Gazdaságfejlesztési szervezetek fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 9 ▪„A települési fejlesztések támogatása annak érdekében, hogy minél teljesebb és minél szélesebb kört megérintő adminisztratív szolgáltatásokat tudjanak nyújtani. A kereskedelmi szolgáltatók közül azokat kell támogatni, amelyek innovatív ötletekkel és megfelelő financiális háttérrel kívánnak fejleszteni.” Megoldási javaslat ▪„Minden településen az elvárható szintnek megfelelő tájékoztató helyek kialakítása és működtetése. Megfelelő színvonalú kerskedelmi szolgáltatások. Fenntartható innovatív ötletek megvalósítása.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások” Fejlesztési téma

94 93 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 10/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Gazdaságfejlesztési szervezetek fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„A települések természeti és kultúrális adottságaira és erőforrásaira épülő minőségi és komplex turisztikai szolgáltatásokat bemutató információs kapuk, bemutató- és értékesító helyek létrehozása és működtetése. A települések egyedi arculatának és identitástudatának erősítésének megjelenítése érdekében olyan fejlesztések végrehajtása, amely felhívja a térségbe látogatók figyelmét a természeti értékeink és épített örökségeink sorára, a természettel organikus kapcsolatban álló turisztikai és gasztronómiai programkínálatunkra.” Megoldási javaslat ▪„Információs kapuk létrehozásával növekszik a térségbe látogatók információval való ellátottsága, jobban megismerik a látnivalókat, a helyi szokásokat, megvásárolhatják a helyi termékeket, és olyan szolgáltatásokhoz jutnak hozzá, amelyek révén kellemesebb élménnyel térnek haza.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Gazdaságfejlesztési szervezetek” Fejlesztési téma 10

95 94 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

96 95 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 1/61 Kód: KD-63-GF-A-11 Sorszám: 1484 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: TÁJI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME, REHABILITÁCIÓJA, FENNTARTÁSA Intézkedés: KÖZÖSSÉGI TEREK KIALAKÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE, FUNKCIÓKKAL, PROGRAMOKKAL MEGTÖLTÉSE Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A térségben számottevő infrastruktúrával rendelkező, de minőségében jelentősen fejleszthető faluközpontok, közösségi szolgáltató házak működnek. Probléma/ lehetőség ▪Problémát képez a meglévő közösségi funkciókban hasznos, vagy központi szerepet játszó eszközvagyon elavultsága, amortizáltsága. Ezek mellett a térségben regionális jelentőséggel bíró, szabadidő eltöltésére is alkalmas, idegenforgalmi vonzerőt növelő látványpiac nincs. Megoldási javaslat ▪Attrakciós központok létrehozása (nem IKSZT), közösségi szolgáltatóházak kisléptékű infrastruktúrális fejlesztése, látványpiac, játszóudvar-játszópark kialakítása. ▪Közösségi, szabadidő eltöltési programlehetőségek bővülése, színesedése, egyedivé válása, szolgáltatási minőség fejlődése.

97 96 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret18000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága267399 EUR 438359 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 0% 100% 0% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma22 db ▪Ábrahámhegy, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 1/61 Kód: KD-63-GF-A-11 Sorszám: 1484

98 97 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 2/61 Kód: KD-63-GF-A-05 Sorszám: 1431 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: TÁJI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME, REHABILITÁCIÓJA, FENNTARTÁSA Intézkedés: AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGEK VÉDELME, MEGÚJÍTÁSA, FUNKCIÓBŐVÍTÉSE - ÖRÖKSÉGTURIZMUS, LÁTVÁNYTURIZMUS Szektor/fejlesztési téma: Építőipar ▪A térség kiemelkedő jelentőségű épített kulturális, vallási és művészeti örökség ingatlanállománnyal rendelkezik, viszont ezeknek csak egy része van olyan állapotban, amely az örökség- és látványturizmus szempontjából optimális feltételeknek megfelel. Probléma/ lehetőség ▪A kulturális örökség részét képező kulturális, vallási és művészeti épületek és emlékhelyek egy részének állapota méltatlan, nem felel meg a kor követelményeinek, felújításra, restaurálásra szorul. Megoldási javaslat ▪A kulturális, vallási és művészeti védett örökséghelyszínek külső-belső felújítása, restaurálása, szigetelése, korszerűsítése, állagmegóvása, történelmi és kegyeleti emlékhelyek eredeti állapotának helyreállítása, új emlékhelyek kialakítása. Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó tervek, tanulmányok készítése. ▪Településkép javítása, kulturális, vallási és művészeti funkciókat betöltő védett épületek és építmények, az örökséghelyszínek megújulása.

99 98 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret20000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága229200 EUR 375738 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 0% 100% 0% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma20 db ▪Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 2/61 Kód: KD-63-GF-A-05 Sorszám: 1431

100 99 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 3/61 Kód: KD-63-SzF-A-23 Sorszám: 1661 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: TÁJI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME, REHABILITÁCIÓJA, FENNTARTÁSA Intézkedés: AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGEK VÉDELME, MEGÚJÍTÁSA, FUNKCIÓBŐVÍTÉSE - ÖRÖKSÉGTURIZMUS, LÁTVÁNYTURIZMUS Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪A közösség akcióterületén található települések nagy részén jelentős védett épületállomány van, melynek egy része lepusztult állapotban van. A települések népességmegtartó ereje gyenge, az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felújításra szorulnak, melyre anyagi okok miatt nincs lehetőség. Probléma/ lehetőség ▪A lepusztult épített környezet rombolja a táj-, település- és faluképet, ezáltal a turizmus kiszolgálását is, továbbá gyengíti a település népességmegtartó erejét, nem felel meg az esélyegyenlőségi szempontoknak. Megoldási javaslat ▪Szükséges a térség jelentős védett kultúrtörténeti emlékhelyeinek, vallási épületeinek, múzeumainak külső-belső felújítása, rekonstrukciója, ezek új funkciókkal való ellátása, valamint az elhagyott épületek hasznosítása, a helyi erőforrások használata turisztikai célokra is. Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó tervek, tanulmányok készítése. ▪Az épített örökségek védelmének, megújításának, funkcióbővítésének a megvalósulásakor nemcsak az idegenforgalom lendül fel, hanem az itt élők közérzete is javul. Növekszik a foglalkoztatottság, emelkedik az életszínvonal, erősödnek a nemzetközi kapcsolatok.

101 100 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret23000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága152799 EUR 250490 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 0% 100% 0% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma15 db ▪Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 3/61 Kód: KD-63-SzF-A-23 Sorszám: 1661

102 101 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 4/61 Kód: KD-63-SzF-A-26 Sorszám: 1820 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: TÁJI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME, REHABILITÁCIÓJA, FENNTARTÁSA Intézkedés: KÖZÖSSÉGI TEREK KIALAKÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE, FUNKCIÓKKAL, PROGRAMOKKAL MEGTÖLTÉSE Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A térségben számos kulturális programot lebonyolító, azoknak teret, helyszínt biztosító épületingatlan, közpark állapota esélyegyenlőségi szempontok szerint sem megfelelőek, elhanyagoltak, továbbá diszharmonikusan illeszkednek a településképbe. Probléma/ lehetőség ▪Források, támogatások hiányában elmaradtak a fejlesztések, felújítások. Az ilyen környezetben nem megfelelő az épületek turisztikai kihasználtsága sem. Megoldási javaslat ▪Az épületek felújításra, rekonstrukcióra szorulnak. Szükséges az új funkciók kialakítása, a helyi erőforrások kihasználása, illetve bevonása a turizmusba, továbbá a felújított intézmények, épületek programokkal való feltöltése az itt élők és a turisták számára. Az IKSZT-által nem érintett épületekre vonatkozóan. ▪Az épületek korszerűsítésével, illetve infrastrukturális fejlesztésével javul a települési összkép, az itt lakók életminősége. Lehetőség nyílik az IKSZT által nem érintett közösségi terek használatba vételére, ahol különböző kulturális és szabadidős programokkal színesíthetik a mindennapjaikat, mellyel erősödnek a nemzetközi kapcsolatok, javulnak a foglalkoztatási lehetőségek.

103 102 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret20000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága114600 EUR 187869 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 0% 100% 0% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma11 db ▪Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 4/61 Kód: KD-63-SzF-A-26 Sorszám: 1820

104 103 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 5/61 Kód: KD-63-SzF-A-34 Sorszám: 1691 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: TÁJI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME, REHABILITÁCIÓJA, FENNTARTÁSA Intézkedés: A TÁJI ELEMEK VÉDELME, FENNTARTÁSA, ALTERNATÍV ENERGIA BEVEZETÉSE, ALKALMAZÁSA STB. Szektor/fejlesztési téma: Gazdaságfejlesztési szervezetek ▪A közösség a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén található, emiatt kiemelt fontosságú a természetvédelmi területek megóvása. Itt még nagy arányban maradtak fenn természetes, természet közeli területek, „hagyományosan” művelt tájak, melyek növényzete, állatvilága sokkal gazdagabb, mint amilyenek az ország más vidékein találhatók. Ez a természeti kincs megfelelő turisztikai vonzerőként is értelmezhető. Probléma/ lehetőség ▪Bár a nehézipar – mint nagy környezetszennyező és tájromboló – gyakorlatilag nincs jelen a területen, mégis számos nehezen orvosolható probléma jelentkezik a védett vagy védelemre érdemes természeti és tájképi értékekkel kapcsolatosan. Térségünkben alig van előrelépés a megújuló energiaforrások hasznosítására. Megoldási javaslat ▪A turisztikai célú tájrehabilitáció mellett fontos az ökoturisztikai helyszínfejlesztés, a különleges turisztikai látványosságok kialakítása. Szükséges továbbá a klímaváltozás okozta felgyorsuló errózió megelőzése érdekében a legszükségesebb intézkedések megtétele. ▪A táji elemek védelmével, fenntartásával, a helyi erőforrások igénybevételével szép, kulturált környezet alakítható ki, mellyel javul a térség összképe, növekszik az idelátogatók száma, ezáltal fellendül az idegenforgalom. Igényes környezetben számos programmal lehet ide csalogatni a turistákat és itt tartani a lakosokat, valamint erősíteni a nemzetközi kapcsolatokat.

105 104 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret40000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága229199 EUR 375736 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 45% 100% 45% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2670 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db ▪Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 5/61 Kód: KD-63-SzF-A-34 Sorszám: 1691

106 105 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 6/61 Kód: KD-63-GF-A-17 Sorszám: 2656 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: TÁJI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME, REHABILITÁCIÓJA, FENNTARTÁSA Intézkedés: A TÁJI ELEMEK VÉDELME, FENNTARTÁSA, ALTERNATÍV ENERGIA BEVEZETÉSE, ALKALMAZÁSA STB. Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A táji és épített környezet védelme, rehabilitációja, fenntartása a közösség területén nagy részben nem megoldott. Különleges értékeink például a Tanuhegyek, Káli-Medence, Tapolcai-Medence, Keszthelyi-hegység, Zalai Dombhátak, Balaton, Kis-Balaton védeleme és fenntartható fejlődése igényli a kellő mértékű környezet- és természetvédelmi, hatóságok által kontrollált szabályozást. Probléma/ lehetőség ▪Hiányoznak a tájegységekre vonatkozó fenntartható fejlődést célzó tanulmányok, tervek. A közösség területén működő szervezetek saját erőből megalapozó illetve kivitelezői tanulmányok és tervek elkészítettésére nem képesek, amelyek alapvető fontosságuak az egyes beavatkozások és beruházások megkezdéséhez. Megoldási javaslat ▪A táji elemek védelme, valamint a fenntartható fejlődés érdekében végrehajtandó beavatkozások és az azokhoz kapcsolódó tervek, tanulmányok készítése. ▪Megvalósul a táji elemek védelme, állapotuk javítása.

107 106 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret15000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága76400 EUR 125245 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 0% 100% 0% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma6 db ▪Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 6/61 Kód: KD-63-GF-A-17 Sorszám: 2656

108 107 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 7/61 Kód: KD-63-GF-B-03 Sorszám: 1483 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: TÁJI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME, REHABILITÁCIÓJA, FENNTARTÁSA Intézkedés: A TÁJI ELEMEK VÉDELME, FENNTARTÁSA, ALTERNATÍV ENERGIA BEVEZETÉSE, ALKALMAZÁSA STB. Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A térség különleges természeti képződményekben gazdag, több millió éves vulkanikus hegyei mára tanúhegyekké formálódtak, a tapolcai medence a Pannóniai-flóratartomány különleges helyzetű, adottságú, növényzetét tekintve is kiemelkedő értéket képviselő területe. Probléma/ lehetőség ▪A térség táji elemeinek védelme, a meglévő kedvező állapot fenntartása számos helyszínen a megfelelő források híján nem, vagy nem megfelelő minőségben valósult meg. Megoldási javaslat ▪A klíma változás okozta erózió megelőzése érdekében a legszükségesebb intézkedések megtétele. Árkok, támfalak, víztárolók létesítése. Tanúhegyek erózió védelme, illegálisan kiszórt hulladék összeszedése, táj-rehabilitáció, zagy-kazetta rekultiváció. ▪Korszerű táj- és környezetvédelmi szempontok teljesülése, minőségi rekreációs lehetőségek alapvető fenntarthatósági követelményeinek biztosítása.

109 108 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 70% 50% 0% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db ▪Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár ▪Nem ÚMVP Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪KEOP - 3. prioritás - Természeti értékeink jó kezelése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 7/61 Kód: KD-63-GF-B-03 Sorszám: 1483

110 109 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 8/61 Kód: KD-63-GF-A-12 Sorszám: 1485 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: TÁJI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME, REHABILITÁCIÓJA, FENNTARTÁSA Intézkedés: FALUSZÉPÍTÉS (VIRÁGOSÍTÁS, FÁSÍTÁS, JÁRDÁK-, UTAK FELÚJÍTÁSA, RENDBETÉTELE, ZÖLDTERÜLET NÖ... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A térség települései jelenleg csak részben tükröznek vissza olyan külső arculatot, amely a vendégforgalom növelése, akár a települések helyi lakossága számára kívánatos lenne, miközben az arculatfejlesztések lehetőségei kínálják magukat. A térség települései számos kegyeleti parkkal, történelmi, háborús hősi emlékhellyel, vallástörténeti szempontból is jelenős építménnyel rendelkeznek. Probléma/ lehetőség ▪Sok településen elmaradt, számos településen késedelmet szenvedett a parkok, közterek felújítása, rendbetétele, közterületek virágosítása, új fák ültetése. A közösségi terek környezeti infrastruktúrája is több esetben fejlesztésre, rendezésre, helyreállításra szorul. Megoldási javaslat ▪Virágosítás, faültetési programok indítása, járda, kerékpár- és egyéb települési utak felújítása, korszerűsítése, parkosítás, új utcanév táblák kihelyezése, közösségi terekhez kapcsolódó díszútburkolat készítése. Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó tanulmányok, tervek. ▪Rendezett, igényes, vendégvonzó településkép kialakulása, mind a térségbe látogató, mind a helyi lakosság számára természetessé válása, amely ha fenntartható módon valósulhat meg, idővel attitűdökben, viselkedésben is megmutatkozó pozitív hatásokat eredményezhet a közértékek védelme, környezeti értékek megóvása terén.

111 110 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret16000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága152799 EUR 250490 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 0% 100% 0% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma15 db ▪Ábrahámhegy, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 8/61 Kód: KD-63-GF-A-12 Sorszám: 1485

112 111 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 9/61 Kód: KD-63-SzF-A-27 Sorszám: 2170 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: TÁJI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME, REHABILITÁCIÓJA, FENNTARTÁSA Intézkedés: FALUSZÉPÍTÉS (VIRÁGOSÍTÁS, FÁSÍTÁS, JÁRDÁK-, UTAK FELÚJÍTÁSA, RENDBETÉTELE, ZÖLDTERÜLET NÖ... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A térség számos kegyeleti parkkal, történelmi, háborús emlékhellyel, vallástörténeti szempontból is jelentős építménnyel rendelkezik, de a települési utak, járdák pénzhiány miatt nem megfelelően gondozottak, ezáltal a településkép évről évre romlik. Probléma/ lehetőség ▪A pénzhiány miatt fel nem újított emlékhelyek, parkok, zöldfelületek hatására romlik a települési összkép, illetve csökken a lakosság településhez való kötődése, így alkalmatlanná válik a turizmusra is. Megoldási javaslat ▪Kegyeleti parkok, emlékművek felújítása, közparkok kialakítása, járdák építése. Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó tervek, tanulmányok készítése. ▪A településfejlesztés gazdasági hatásai mindenekelőtt érezhető beruházási tevékenységben és növekvő munkavállalási lehetőségekben mutatkoznak meg. A települések öntudatának, kulturális és szociális identitásának újraélesztése, illetve erősítése.

113 112 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret20000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága114600 EUR 143250 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 0% 100% 0% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma15 db ▪Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 9/61 Kód: KD-63-SzF-A-27 Sorszám: 2170

114 113 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 10/61 Kód: KD-63-SzF-A-36 Sorszám: 1815 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEKOVÁCSOLÁSA, HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, INTEGRÁLT TÉRSÉGI MARKETING Intézkedés: KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTÚRÁLIS ÉS TECHNIKAI HÁTTERÉNEK BIZTOSÍTÁSA. KÖZBIZTONSÁGI SZOLG... Szektor/fejlesztési téma: Közbiztonsági szolgálat ▪A magánszálláshely értékesítés, vidéki vendégfogadás a térség turisztikai arculatának szerves része. A terület közbiztonsága részben megoldott. Probléma/ lehetőség ▪A közbiztonság az aprófalvas településeken elmaradott, nem megfelelő minőségű a járőrszolgálat. A polgárőrök szakmailag nem megfelelően képzettek. Megoldási javaslat ▪A falusi turizmushoz kapcsolódó szálláshelyek illetve a települések természeti, kulturális és gasztronómiai örökségére épülő minőségi és komplex agro- és ökoturisztikai szolgáltatások kisléptékű infrastruktúrális fejlesztése (pl. vagyonvédelmi rendszer kiépítése egyes ingatlanokon). ▪Az itt élők és a turisták biztonságérzete stabilizálódik, mely fokozza a bizalmat, továbbá az ide látogatók számát.

115 114 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret3000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága171899 EUR 281801 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 45% 100% 45% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2670 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma20 db ▪Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 10/61 Kód: KD-63-SzF-A-36 Sorszám: 1815

116 115 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 11/61 Kód: KD-63-SzF-A-20 Sorszám: 1906 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEKOVÁCSOLÁSA, HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, INTEGRÁLT TÉRSÉGI MARKETING Intézkedés: KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTÚRÁLIS ÉS TECHNIKAI HÁTTERÉNEK BIZTOSÍTÁSA. KÖZBIZTONSÁGI SZOLG... Szektor/fejlesztési téma: Közmű ellátottság ▪A térség közmű ellátottsági helyzete jó, kivéve a hátrányos helyzetű településeket. Probléma/ lehetőség ▪A legkisebb és hátrányos helyzetű településeken a közműellátottság még korrekcióra szorul, amelyet rövid időn belül meg kell oldani az érintett települések felzárkóztatása érdekében. Megoldási javaslat ▪A település környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastruktúra fejlesztések. ▪A legtöbb településen megvalósuló kisléptékű infrastruktúra fejlesztések, amelyek élhetőbbé teszik az egyes településeket és segítenek a felzárkózásban.

117 116 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret40000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága143444 EUR 235154 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 0% 100% 0% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4200 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db ▪Balatonhenye, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Mindszentkálla, Szentbékkálla, Vindornyalak ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 11/61 Kód: KD-63-SzF-A-20 Sorszám: 1906

118 117 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 12/61 Kód: KD-63-SzF-A-22 Sorszám: 2167 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEKOVÁCSOLÁSA, HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, INTEGRÁLT TÉRSÉGI MARKETING Intézkedés: KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTÚRÁLIS ÉS TECHNIKAI HÁTTERÉNEK BIZTOSÍTÁSA. KÖZBIZTONSÁGI SZOLG... Szektor/fejlesztési téma: Szociális ellátás ▪A kistelepülések jórésze elöregedő, ezeken a helyeken a szociális ellátás nem teljeskörűen megoldott. A szociális biztonságérzet hiányában fokozódik az elvándorlás, amely egyes települések létét veszélyezteti. Probléma/ lehetőség ▪Az önkormányzatok forráshiányosak, csak a kötelezően ellátandó feladatokra van szűkös keret, melyből teljeskörűen e feladatokat ellátni csak részben tudják, szükség lenne a szolgáltatói kör bővítésére. Az időskorúak magukról gondoskodni nem képesek, a hozzátartozók pedig elvándoroltak. Megoldási javaslat ▪Az önkormányzati alapfeladatokon túli közszolgáltatásokhoz való teljeskörű hozzájutás megoldása. ▪Hiányzó közszolgáltatások bevezetésre kerülnek, javulnak a meglévő alapellátásokhoz való hozzájutás feltételei, javul az ott élők életminősége, a szociális biztonságérzetük, a települések népességmegtartó képessége.

119 118 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret5000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága76400 EUR 125246 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 75% 40% 75% 40% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2500 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma6 db ▪Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 321 A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgál... Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 12/61 Kód: KD-63-SzF-A-22 Sorszám: 2167

120 119 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 13/61 Kód: KD-63-SzF-A-25 Sorszám: 1662 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEKOVÁCSOLÁSA, HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, INTEGRÁLT TÉRSÉGI MARKETING Intézkedés: KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTÚRÁLIS ÉS TECHNIKAI HÁTTERÉNEK BIZTOSÍTÁSA. KÖZBIZTONSÁGI SZOLG... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A LEADER közösség akcióterületén található települések nagy részén jelentős az épített környezet, mely lepusztult állapotban van. A települések népességmegtartó ereje gyenge, az önkormányzati tulajdonban lévő épületek felújításra szorulnak, melyre anyagi okok miatt nincs lehetőség. A területen több civil szervezet tevékenykedik, melynek eredménye, hogy élénk a közösségi élet. Probléma/ lehetőség ▪A lepusztult közösségi terek rombolják a faluképet, gyengítik a közösségi élet lehetőségeit. A szerteágazó tevékenységet végző civil szervezetekben, közösségekben igény van a hatékonyabb, jobb körülmények között való működéshez, szükséges az összetartozás érzésének növelése. Megoldási javaslat ▪A helyi közösségek összekovácsolásához elengedhetetlen a közösségi terek külső arculatának rendbetétele, a kor igényeihez való igazítása. (kivéve az IKSZT-be tartozó fejlesztés) ▪A vidékfejlesztés és falumegújítás erősíti a régió lakosságának akaratát életkörülményeik önálló alakítására, hogy a vidéki kultúra belülről, a történelmileg kialakultból korszerűvé formálódhasson. Növelheti a falun élők identitását, vonzódását a vidéki közösségi élethez és előkészítheti az utat önálló, megújult falukultúrához.

121 120 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret5000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága76400 EUR 125246 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 0% 100% 0% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2500 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma6 db ▪Ábrahámhegy, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 13/61 Kód: KD-63-SzF-A-25 Sorszám: 1662

122 121 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 14/61 Kód: KD-63-GF-A-04 Sorszám: 1430 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEKOVÁCSOLÁSA, HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, INTEGRÁLT TÉRSÉGI MARKETING Intézkedés: KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTÚRÁLIS ÉS TECHNIKAI HÁTTERÉNEK BIZTOSÍTÁSA. KÖZBIZTONSÁGI SZOLG... Szektor/fejlesztési téma: Építőipar ▪A helyi védelem alatt álló közösségi funkciókat betöltő épületek infrastruktúrájának számottevő része elavult, nem felel meg a kor követelményeinek, és nem teljesülnek a hátrányos helyzetűekkel kapcsolatos esélyegyenlőségi elvek követelményei sem. Probléma/ lehetőség ▪Források, támogatás hiányában alapvető jelentőségű fejlesztések, felújítások maradtak el, vagy befejezésük jelentős késedelmet szenved. Megoldási javaslat ▪Helyi védelem alatt álló épület felújítás, korszerűsítés, rekonstrukció, nyílászáró csere, villamos hálózat felújítás, energetikai szigetelés, homlokzat felújítás, mozgássérültek számára teljeskörű akadály-mentesítés, látás-hallás sérültek számára tájékozódást segítő audiovizuális technikai eszközök felszerelése. Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó tervek, tanulmányok készítése. ▪Közösségi terek korszerűsödése, településkép minőségi javulása, esélyegyenlőségi kritériumok teljesülése.

123 122 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret30000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága58200 EUR 95410 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 0% 100% 70% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4200 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma4 db ▪Ábrahámhegy, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 14/61 Kód: KD-63-GF-A-04 Sorszám: 1430

124 123 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 15/61 Kód: KD-63-GF-2-02 Sorszám: 1478 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEKOVÁCSOLÁSA, HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, INTEGRÁLT TÉRSÉGI MARKETING Intézkedés: KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTÚRÁLIS ÉS TECHNIKAI HÁTTERÉNEK BIZTOSÍTÁSA. KÖZBIZTONSÁGI SZOLG... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A közösségi funkciókat betöltő települési infrastruktúra jelentős része korszerűsítésre, átalakításra, fejlesztésre szorul, elmarad a kor követelményeitől. Probléma/ lehetőség ▪Források, támogatás hiányában a szükséges beruházások elmaradtak, vagy jelentős késedelemben vannak. Megoldási javaslat ▪Közösségi terek (NEM IKSZT) kialakítása, bővítése, szociális és hygieniés, feltételeinek javítása, kultúrház technikai eszközeinek fejlesztése, alkotó tevékenység eszközeinek biztosítása. ▪Korszerű, modern, minőségi szolgáltatást nyújtó közösségi épületek, fejlett technikai eszközök elterjedése, alkalmazása.

125 124 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret12000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága38200 EUR 47750 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 50% 100% 50% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret500 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma15 db ▪Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 15/61 Kód: KD-63-GF-2-02 Sorszám: 1478

126 125 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 16/61 Kód: KD-63-SzF-B-04 Sorszám: 1896 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEKOVÁCSOLÁSA, HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, INTEGRÁLT TÉRSÉGI MARKETING Intézkedés: KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTÚRÁLIS ÉS TECHNIKAI HÁTTERÉNEK BIZTOSÍTÁSA. KÖZBIZTONSÁGI SZOLG... Szektor/fejlesztési téma: Közlekedés ▪A térség megközelíthetősége átlagosan jónak mondható, de több kistelepülés részlegesen el van zárva a fő közlekedési útvonalaktól. Sok helyen rossz a tömegközlekedés, hiányos az ehhez tartozó infrastruktúra, a legtöbb településen felújításra szorulnak a buszmegállók és buszöblök, buszfordulók kialakítására is szükség van. Probléma/ lehetőség ▪A települések többsége önállóan nem tud részt venni a pályázati rendszerben sem a közlekedési infrastruktúra javítása, sem az eszköz/gépbeszerzések területén. A pályázati rendszer szelektíven támogatja az önkormányzatokat. A Leader program a pályázatokból kiszoruló önkormányzatoknak is nyújthat támogatást. Megoldási javaslat ▪A tervezési program keretében támogatni kell azon önkormányzatokat, melyek kiszorultak pályázati rendszerek nyújtotta lehetőségekből, a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével összefüggően. ▪A program során több olyan önkormányzat tud korszerűsítéseket végrehajtani, illetve eszközöket beszerezni, amelyek eddig kiszorultak a pályázati lehetőségekből. Terveink szerint a Leader program első 7 éve alatt minden önkormányzat meg tudja oldani a közösségi közlekedéssel összefüggő fejlesztéseit.

127 126 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 70% 50% 0% 70% 0% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma5 db ▪Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatonhenye, Balatonrendes, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Zalahaláp ▪Nem ÚMVP Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪KDOP - 4. prioritás - Helyi és térségi kohéziót segítő infrastrukturális fejlesztés Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 16/61 Kód: KD-63-SzF-B-04 Sorszám: 1896

128 127 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 17/61 Kód: KD-63-SzF-B-05 Sorszám: 2166 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEKOVÁCSOLÁSA, HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, INTEGRÁLT TÉRSÉGI MARKETING Intézkedés: KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTÚRÁLIS ÉS TECHNIKAI HÁTTERÉNEK BIZTOSÍTÁSA. KÖZBIZTONSÁGI SZOLG... Szektor/fejlesztési téma: Közlekedés ▪A térség megközelíthetősége átlagosan jónak mondható, de több kistelepülés részlegesen el van zárva a fő közlekedési útvonalaktól. Sok helyen rossz a tömegközlekedés, hiányos az ehhez tartozó infrastruktúra, a legtöbb településen felújításra szorulnak a buszmegállók és buszöblök, buszfordulók kialakítására is szükség van. Probléma/ lehetőség ▪A települések többsége önállóan nem tud részt venni a pályázati rendszerben sem a közlekedési infrastruktúra javítása, sem az eszköz/gépbeszerzések területén. A pályázati rendszer szelektíven támogatja az önkormányzatokat. A Leader program a pályázatokból kiszoruló önkormányzatoknak is nyújthat támogatást. Megoldási javaslat ▪A tervezési program keretében támogatni kell azon önkormányzatokat, melyek kiszorultak pályázati rendszerek nyújtotta lehetőségekből, a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével összefüggésben. ▪A program során több olyan önkormányzat tud korszerűsítéseket végrehajtani, illetve eszközöket beszerezni, amelyek eddig kiszorultak a pályázati lehetőségekből. Terveink szerint a Leader program első 7 éve alatt minden önkormányzat meg tudja oldani a közösségi közlekedéssel összefüggő fejlesztéseit.

129 128 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 70% 50% 0% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma2 db ▪Balatongyörök, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Karmacs, Keszthely, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalaszántó, Zalavár ▪Nem ÚMVP Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪NYDOP - 4. prioritás - Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 17/61 Kód: KD-63-SzF-B-05 Sorszám: 2166

130 129 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 18/61 Kód: KD-63-GF-A-03 Sorszám: 1429 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEKOVÁCSOLÁSA, HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, INTEGRÁLT TÉRSÉGI MARKETING Intézkedés: BEMUTATÓHELYEK KIALAKÍTÁSA, FEJLESZTÉSE Szektor/fejlesztési téma: Építőipar ▪A térség számos településén vannak olyan meglévő helyi védelem alatt álló ingatlanok, amelyek alkalmassá tehetők helytörténeti múzeum, bemutatóhelyszín létesítésére, ahol a rendelkezésre álló épületek felújítása segítségével alakítanának ki bemutatóhelyszíneket, múzeumot. Probléma/ lehetőség ▪A meglévő, fejlesztendő épületek állaga több esetben nem felel meg a korszerű minőségi feltételeknek, és hiányoznak a hátrányos helyzetű rétegek esélyegyenlőségét biztosító kritériumok. Megoldási javaslat ▪Helyi védelem alatt álló helytörténeti múzeumok, bemutató helyek felújítása, szigetelése, külső-belső homlokzat felújítása, nyílászárók cseréje, tetőzet felújítás elvégzése, teljeskörű akadálymentesítése. Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó tervek, tanulmányok készítése. ▪Kitűzött céloknak, feladatoknak megfelelő korszerű, igényes, esélyegyenlőségi kritériumoknak is megfelelő szolgáltatásra képes ingatlanállomány létrehozása.

131 130 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret40000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága58200 EUR 95410 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 0% 100% 0% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret500 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma6 db ▪Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 18/61 Kód: KD-63-GF-A-03 Sorszám: 1429

132 131 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 19/61 Kód: KD-63-GF-A-16 Sorszám: 1538 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEKOVÁCSOLÁSA, HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, INTEGRÁLT TÉRSÉGI MARKETING Intézkedés: BEMUTATÓHELYEK KIALAKÍTÁSA, FEJLESZTÉSE Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A térség számos olyan értékkel rendelkezik, amely lehetővé teszi történeti-, néprajzi-, kulturális-, tájjellegű értékek érdeklődők elé tárását, demonstratív bemutatását. Probléma/ lehetőség ▪A lehetséges kulturális és természeti, épített örökségi bemutatóhelyszínek egy része jelenleg nincs megfelelően felkészítve a látogatói igények kielégítésére. Megoldási javaslat ▪Jól felszerelt bemutatóhelyek létesítése, tárlatok és rendszeres bemutatók lehetőségeinek megteremtése, tanösvények kiépítése (például az Ördög-sziklánál, Révfülöp és Kővágóörs közelében, valamint a Kis- Balatonnál és a Tanuhegyek környékén). Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó tervek, tanulmányok készítése. ▪Kulturális-, tájjellegű-, mezőgazdasági-, néprajzi-, műszaki-, épített környezet értékmegóvása, a bemutatóhelyszínek értékeivel kapcsolatos ismeretek széleskörű belföldi és nemzetközi kiterjedése turisztikai érdeklődést növelő hatást eredményezhet.

133 132 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret20000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága38200 EUR 62623 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 0% 100% 0% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma3 db ▪Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 19/61 Kód: KD-63-GF-A-16 Sorszám: 1538

134 133 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 20/61 Kód: KD-63-GF-2-01 Sorszám: 1477 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEKOVÁCSOLÁSA, HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, INTEGRÁLT TÉRSÉGI MARKETING Intézkedés: BEMUTATÓHELYEK KIALAKÍTÁSA, FEJLESZTÉSE Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A Zalai Dombhátak, a Keszthelyi-hegység és a Balatonfelvidék településein számos, a jelenlegieken túli bemutatásra alkalmas néprajzi gyűjtemény, kulturális érték található, amelyek eddig nem voltak széles körben ismertek, megtekinthetők. Probléma/ lehetőség ▪Sok esetben nincs a kulturális értékek, gyűjtemények bemutatásra alkalmas helyszín. Megoldási javaslat ▪Tájház, művészeti emlékház kialakítása néprajzi gyűjtemények, régészeti leletek, mezőgazdasági népi-eszközök, művészeti alkotások számára. Minden olyan fejlesztés, amely más forrásból nem támogatható. ▪Turisztikai vonzerőt növelő helyi-térségi kulturális, néprajzi, természeti értékek bemutatási megismerési lehetőségeinek bővülése.

135 134 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret10000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága38200 EUR 47750 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 50% 100% 50% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma6 db ▪Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 20/61 Kód: KD-63-GF-2-01 Sorszám: 1477

136 135 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 21/61 Kód: KD-63-SzF-1-07 Sorszám: 2866 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEKOVÁCSOLÁSA, HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, INTEGRÁLT TÉRSÉGI MARKETING Intézkedés: BEMUTATÓHELYEK KIALAKÍTÁSA, FEJLESZTÉSE Szektor/fejlesztési téma: Oktatás ▪Az akciócsoport területén jellemző mezőgazdasági tevékenységek (termelés,állattenyésztés, stb.) bemutatóhelyeken történő ismertetése nem kielégítően megoldott. Probléma/ lehetőség ▪A falvakban felnövő gyermekek nem ismerik a hagyományos mezőgazdasági tevékenységeket, folyamatokat, növényeket, állatokat, ezért szükséges bemutatóhelyek kialakítása, valamint előadások, oktatások, programok szervezése. Megoldási javaslat ▪Mezőgazdasági bemutatóhelyek kialakítása, a meglévők korszerűstése, felújítása, működésének támogatása. Oktatási anyagok készítése. Előadások, oktatások, programok szervezése. ▪Javul a felnövekvő generáció ismeretanyaga, identitástudata.

137 136 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret20000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága38200 EUR 50933 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 50% 0% 100% 50% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma6 db ▪Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 21/61 Kód: KD-63-SzF-1-07 Sorszám: 2866

138 137 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 22/61 Kód: KD-63-SzF-A-21 Sorszám: 1647 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEKOVÁCSOLÁSA, HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, INTEGRÁLT TÉRSÉGI MARKETING Intézkedés: BEMUTATÓHELYEK KIALAKÍTÁSA, FEJLESZTÉSE Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A közösség akcióterületén jelentősége van a helyi néprajzi és régészeti hagyományoknak, melyek közül kiemelkednek a szőlőtermesztés és borászat emlékei. A települések nagy gondot fordítanak arra, hogy megőrizzék múltjukat, bemutassák értékeiket, nemcsak a térség lakosainak, hanem az ide látogatóknak is. A FlyBalaton repülőtér nagyban növeli a térség idegenforgalmát. A jelentős természeti értékek – Kis-Balaton, Balaton, Keszthelyi-hegység, Tanuhegyek, Káli- és Tapolcai medence, Vulkánok Völgye élővilága – különlegessé teszik a térséget. Probléma/ lehetőség ▪Problémát jelent, hogy az önkormányzatok pénzszűke miatt nem tudják a falusi tájházakat, honismereti gyűjteményeket, tanösvényeket, bemutatóhelyeket bemutatni, és kellő marketinggel ismertségét növelni, mellyel növelhetők lennének az idegenforgalom bevételei. A térségnek gondot okoz a szezonalítás. Megoldási javaslat ▪A tájházak felújítása, honismereti gyűjtemények fenntartása, tanösvények, szőlőtermesztéssel, borászattal, repüléssel kapcsolatos bemutató helyek kialakítása révén fokozódna az idegenforgalom, több munkahely létesülne, kiegyensúlyozottabbá válna a foglalkoztatottság. A többféle érdeklődésű emberek teljes körű tájékoztatása, igényeinek kielégítése válik lehetővé. ▪A helyi néprajzi és régészeti hagyományokkal, a természeti értékekkel kapcsolatos kulturális és szabadidős helyek, néprajzi gyűjtemények bemutatásának javul a hatékonysága, az itt élők és az ide látogatók helyi kötődése erősödik, létszámuk növekszik, a szezon meghosszabbodik, ezáltal éves szinten csökken a munkanélküliségi ráta, továbbá a lakosság megélhetése javulna.

139 138 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret20500 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága38200 EUR 62623 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 0% 100% 0% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma4 db ▪Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 22/61 Kód: KD-63-SzF-A-21 Sorszám: 1647

140 139 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 23/61 Kód: KD-63-SzF-3-05 Sorszám: 2324 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEKOVÁCSOLÁSA, HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, INTEGRÁLT TÉRSÉGI MARKETING Intézkedés: HAGYOMÁNYOKRA ÉPÜLŐ KÖZÖSSÉGMEGÚJÍTÁS, KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK, MARKETING, NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰ... Szektor/fejlesztési téma: Oktatás ▪A hasonló adottságokkal rendelkező német és osztrák akciócsoportokkal a HVS tervezés folyamán felvettük a kapcsolatot. Amely elsősorban egymás megismerésére és a Leader tapasztalataik adaptálására vonatkozik. Probléma/ lehetőség ▪A korábbak létesült nemzetközi kapcsolataink erősen lekorlátozódtak a kulturális, illetve települési együttműködési szintre. A pályázati rendszerek eddig nem segítették a nemzetközi térségi együttműködést, mely önerőből nem megvalósítható. Megoldási javaslat ▪Együttműködések kiterjesztése az oktatás, képzés területére, közös projektek kidolgozása, megvalósítása. Közös programok, tapasztalatcserék szervezése és lebonyolítása. ▪A akciócsoportok hatékony együttműködése. Az együttműködések révén olyan közös projektek megvalósulása, melyek segítik a kismesterségek felélesztését, az iskolák, civil szervezetek közötti együttműködések létrejöttét.

141 140 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret18000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága76400 EUR 95500 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 50% 100% 50% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma7 db ▪Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár ▪LEADER - Képzés Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 421 Térségek közötti és nemzetközi együttműködések Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 23/61 Kód: KD-63-SzF-3-05 Sorszám: 2324

142 141 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 24/61 Kód: KD-63-GF-6-01 Sorszám: 2308 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEKOVÁCSOLÁSA, HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, INTEGRÁLT TÉRSÉGI MARKETING Intézkedés: HAGYOMÁNYOKRA ÉPÜLŐ KÖZÖSSÉGMEGÚJÍTÁS, KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK, MARKETING, NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰ... Szektor/fejlesztési téma: Kereskedelem, javítás ▪Az akicócsoport települései külön-külön rendelkeznek testvértelepülési nemzetközi kapcsolatokkal, melyek elsősorban kultúrális együttműködésben nyilvánulnak meg. Probléma/ lehetőség ▪A fenti kapcsolatok gazdasági, vidékfejlesztési részei kiaknázatlanok, nincsenek közös projektek. Megoldási javaslat ▪Közös projektek kidolgozása, a kapcsolatok tartalommal való megtöltése, közös EU pályázatokon való indulás például kereskedelmi kapcsolatok, helyi termékek tekintetében, kismesterségek felélesztése közös projektek lévén. ▪Hatékony kereskedelmi együttműködések, új munkahelyteremtő projektek, kisvállalkozások fellendülése, települések népességmegtartó képességének javulása.

143 142 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret10000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága57300 EUR 71625 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 50% 100% 50% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma12 db ▪Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár ▪LEADER - Térségek közötti és nemzetközi együttműködések Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 421 Térségek közötti és nemzetközi együttműködések Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 24/61 Kód: KD-63-GF-6-01 Sorszám: 2308

144 143 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 25/61 Kód: KD-63-GF-4-01 Sorszám: 1476 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEKOVÁCSOLÁSA, HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, INTEGRÁLT TÉRSÉGI MARKETING Intézkedés: HAGYOMÁNYOKRA ÉPÜLŐ KÖZÖSSÉGMEGÚJÍTÁS, KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK, MARKETING, NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰ... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A térség hagyományokra épülő, közösségi rendezvények százainak nyújt otthont a turisztikai év egészében, beleértve a téli, valamint az idegenforgalmi főszezon elő és utószezon időszakát is. Szőlő, bortermeléshez kapcsolódó Orbán-, Vince-, Márton napi rendezvények, Kéknyelű virágzás ünnep, szüreti mulatságok, bornapok, fesztiválok, hegyi búcsúk, a Balatonhoz, élő vízekhez kapcsolódó rendezvények, és az egyes települések egyedi ünnepei, "Élő-Betlehem”, gasztronómiai rendezvények, közösségi programok zajlanak. Probléma/ lehetőség ▪Támogató források és a települések közötti koordináció hiányában a rendezvények egy része akár el is maradhat, színvonala és látogatottsága csökken, aminek következtében szegényedik, szűkül a térség rendezvény kínálata, bevételek maradnak el, és csökken a vendégforgalom. Megoldási javaslat ▪Bor-, gasztronómiai-,kulturális-, zenei-, művészeti-, sport- és egyéb rendezvények, programok, fesztiválok, kiállítások térségi szintű koordinálása, marketingje és PR-ja, valamint azok támogatása. ▪Színes, turisztikai szempontból jól értékesíthető rendezvénykínálati spektrum tartós kialakulása, programokra épülő célzott vendégforgalom növekedése.

145 144 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret15000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága38200 EUR 47750 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 50% 100% 50% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma6 db ▪Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár ▪LEADER - Rendezvény Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 25/61 Kód: KD-63-GF-4-01 Sorszám: 1476

146 145 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 26/61 Kód: KD-63-SzF-2-04 Sorszám: 2168 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEKOVÁCSOLÁSA, HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, INTEGRÁLT TÉRSÉGI MARKETING Intézkedés: HAGYOMÁNYOKRA ÉPÜLŐ KÖZÖSSÉGMEGÚJÍTÁS, KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK, MARKETING, NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰ... Szektor/fejlesztési téma: Egészségügyi ellátás ▪Az akciócsoportunk települései elöregedett és rossz egészségi állapotú a lakosság. A szűrővizsgálatokra nem tudnak eljutni, a kistelepülésekre nem települnek ki az egészségügyi szolgáltatók. Probléma/ lehetőség ▪A szakorvosi ellátások távol vannak a lakosságtól, a rossz tömegközlekedés miatt problémát jelent a szűrővizsgálatokra történő eljutás, az egészségügyi körzetesítés szétszórtan érinti az akciócsoportot. Hiányoznak a felvilágosító előadások is. Megoldási javaslat ▪Helyben szervezzük meg az Egészségügyi Minisztérium programjaiban nem kötelező jellegű szűrővizsgálatokat, és azokat előírt gyakorisággal ismételjük és törekszünk a komplexitásra. Egészségügyi felvilágosító előadásokat tartunk. ▪A megelőzés, valamint az időben felismert és kezelt betegségek hozzájárulnak a lakosság életminőségének javításához, a településekre eljutó szűrővizsgálatok révén az emberek elsajátítják az öngondoskodás képességét, megpróbálnak változtatni az életmódjukon.

147 146 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret6000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága19100 EUR 23875 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 50% 100% 50% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma8 db ▪Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár ▪LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 26/61 Kód: KD-63-SzF-2-04 Sorszám: 2168

148 147 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 27/61 Kód: KD-63-GF-3-03 Sorszám: 1679 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEKOVÁCSOLÁSA, HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, INTEGRÁLT TÉRSÉGI MARKETING Intézkedés: OKTATÁS, KÉPZÉS, EGYÜTTMŰKÖDÉS (SZAKMA SPECIFIKUS, SZABADIDŐ ELTÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS STB.) Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A térség hét települése hátrányos helyzetű. Az itt élők potenciálisan veszélyeztetettebbek a munkanélküliség, kiszolgáltatottabbak a munkaerő-piaci változások negatív hatásaival szemben. Probléma/ lehetőség ▪A helyben élő munkaképes korú, munkaerő-piaci belépésre aspiráló lakosság képzettségi foka elmarad a térség egyéb településein tapasztaltaktól, ami csökkenti tartós munkavállalási, munkavégzési esélyeiket. Megoldási javaslat ▪Iskolarendszeren kívüli felnőtt szakképzési programok indítása, vállalkozási kompetenciák fejlesztése, célzott szakképzés indítása helyi munkahelyteremtés, önfoglalkoztatás lehetőségeinek megteremtése. ▪Foglalkoztatási helyzet javulása, munkanélküliség csökkenése, tartós munkaerő-piaci belépés elősegítése.

149 148 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret10000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága55213 EUR 69016 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 50% 100% 50% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma7 db ▪Balatonhenye, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Mindszentkálla, Szentbékkálla, Vindornyalak ▪LEADER - Képzés Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 27/61 Kód: KD-63-GF-3-03 Sorszám: 1679

150 149 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 28/61 Kód: KD-63-SzF-3-06 Sorszám: 2605 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEKOVÁCSOLÁSA, HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, INTEGRÁLT TÉRSÉGI MARKETING Intézkedés: OKTATÁS, KÉPZÉS, EGYÜTTMŰKÖDÉS (SZAKMA SPECIFIKUS, SZABADIDŐ ELTÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS STB.) Szektor/fejlesztési téma: Oktatás ▪A akciócsoport területén élő lakosságot a klímaváltozás hatásai fokozottan érintik természeti adottságaink miatt. (Vulkáni hegyek, Balaton, Kis-Balaton, mezőgazdasági művelt területek) Probléma/ lehetőség ▪A lakosság, civil szervezetek, vállalkozók, önkormányzatok nincsenek kellőképpen tájékoztatva, felkészítve a klíma változás hatásairól, a várható károk megelőzéseinek enyhítésének lehetőségeiről. E témában nincsenek kidolgozott terület specifikus tervek, tanulmányok. Megoldási javaslat ▪A klímaváltozásra hangsúlyt fektető fórumok szervezése, a lakosság felkészítése. ▪Felkészült emberek a klímaváltozás elviselésére, a témára alapozott képzés, oktatás megvalósulása.

151 150 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret13000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága19100 EUR 25467 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 50% 0% 100% 50% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db ▪Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár ▪LEADER - Képzés Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 28/61 Kód: KD-63-SzF-3-06 Sorszám: 2605

152 151 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 29/61 Kód: KD-63-SzF-3-04 Sorszám: 1637 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZEKOVÁCSOLÁSA, HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, INTEGRÁLT TÉRSÉGI MARKETING Intézkedés: OKTATÁS, KÉPZÉS, EGYÜTTMŰKÖDÉS (SZAKMA SPECIFIKUS, SZABADIDŐ ELTÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS STB.) Szektor/fejlesztési téma: Oktatás ▪Keszthelyen működik a Pannon Egyetem, továbbá Tapolcán és Keszthelyen több középfokú oktatási intézmény található, melyekben felnőttképzés is folyik, ezáltal megvalósul az élethosszig tartó tanulás lehetősége. Az oktatási intézmények többsége hagyományos képzési struktúrát valósít meg. Probléma/ lehetőség ▪Problémát jelent, hogy az oktatási intézmények kínálata nem minden esetben felel meg a jelenkori elvárásoknak, egyes szakmákból túlképzés van, míg máshol hiányok jelentkeznek. Kevés a gyakorlati tapasztalatokon alapuló oktatás, a közvetlen érzékelésen nyugvó ismeretszerzés. Az alternatív jövedelemszerzés lehetőségeinek oktatása nem megoldott. Megoldási javaslat ▪Kihalóban lévő szakmák ismertetése, betanítása. A természeti környezetben megvalósuló oktatás, ismeretszerzés elterjesztése, oktatási tananyag összeállítása. Hagyományokon alapuló mezőgazdasági tevékenységekre való oktatás. Horizontális kapcsolatok kialakítása szükséges a partnerek között. Szakkönyvtárak szakmai anyaggal történő kiegészítése, kiadványok készítése és terjesztése. ▪Az ismeretek bővítése által megvalósul az élethosszig tartó tanulás lehetősége, melynek eredménye, hogy a képzésen részt vevők képzettebben tudnak a kor kihívásainak megfelelni, jobban eligazodnak az élet dolgaiban. Megismerik a múltat, segítségével könnyebben megoldják a jövő feladatait. A képzések színvonalának emelésével a tanulók 90 %-a eredményesebb vizsgát tesz.

153 152 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret15000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága19100 EUR 25467 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 50% 0% 100% 50% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1000 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma6 db ▪Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár ▪LEADER - Képzés Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 29/61 Kód: KD-63-SzF-3-04 Sorszám: 1637

154 153 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 30/61 Kód: KD-63-SzF-A-32 Sorszám: 1643 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A VIDÉKI ÉLETMÓDHOZ KAPCSOLÓDÓ LEHETŐSÉGEK FEJLESZTÉSE Intézkedés: BOR- ÉS GASZTRONÓMIA, FALUSI TURIZMUS (BORÚTI ÁLLOMÁSHELYEK KIALAKÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE, H... Szektor/fejlesztési téma: Gazdaságfejlesztési szervezetek ▪Több évszázados szőlőtermesztési és borkultúrával rendelkezik a terület, mely jelentős borvidék. A térség egyedi gasztronómiai értékei, illetve borai az ország turisztikai kínálatának fontos részét képezik. A térségi gasztronómiai és borturisztikai kínálat dinamikusan fejlődik, a gasztronómiai rendezvények, borfesztiválok, borkóstolók a programok fontos részét képezik. Probléma/ lehetőség ▪A térség gasztronómiai és borturisztikai kínálatát azonban nem értékelik egyértelműen pozitívan, mivel az egyén szintjén a bor és gasztronómiai turizmus iránti kereslet nem jelenik meg karakterisztikusan, ennek következtében az ilyen motivációjú utazások aránya is meglehetősen alacsony. A terület bor és gasztronómiai lehetőségei kihasználatlanok még, fejlesztésükre igény mutatkozik. Megoldási javaslat ▪Helyi étel és italspecialitások népszerűsítésével, borút fogadó állomások kialakításával, bővítésével, korszerűsítésével, továbbá a borászati technológia fejlesztésével a falusi turizmus fellendül. ▪A bor- és gasztronómia, illetve falusi turizmus fellendülésével a minőségi szolgáltatások iránti kereslet növekedése várható. A turisztikai bevételek növekedésével javul az életszínvonal és a megélhetés, továbbá csökken a munkanélküliségi ráta.Borospincék átalakítása, korszerű, de hagyományőrző szőlőfeldolgozás, kóstoló helyek kialakulása.

155 154 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret20000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága164600 EUR 269836 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 45% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4200 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma14 db ▪Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 30/61 Kód: KD-63-SzF-A-32 Sorszám: 1643

156 155 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 31/61 Kód: KD-63-GF-A-14 Sorszám: 1489 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A VIDÉKI ÉLETMÓDHOZ KAPCSOLÓDÓ LEHETŐSÉGEK FEJLESZTÉSE Intézkedés: BOR- ÉS GASZTRONÓMIA, FALUSI TURIZMUS (BORÚTI ÁLLOMÁSHELYEK KIALAKÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE, H... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A térség Magyarország egyik legfontosabb bor- és gasztronómiai célterületét képezi. Kiemelt jelentőségű terület a Tapolcai medence, a Badacsony és a Szent György-hegy, és Keszthely térsége is. Probléma/ lehetőség ▪A térség vendégfogadásra, minőségi szolgáltatásra alkalmassá tehető présháza, borkóstolásra alkalmasnak mutatkozó helyszíne által nyújtható lehetőségek fejlesztési források hiányában kiaknázatlanok maradnak számos, a Balaton háttérterületét képező településen, például Nemesvitán, Sáskán, Balatongyörökön ahol a terület szőlész-borász vállalkozásai összefogva fejlesztenék a borúti állomáshelyszíneket. Megoldási javaslat ▪Borúti állomáshelyszínek fejlesztése, présházak, ó-pincék bővítése, borkóstoló helyek kialakítása, helyi ételek kínálata, hagyományos szőlőfeldolgozás, borpalackozás, palackozott borok korszerű tárolási feltételeinek megoldása. Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó tervek, tanulmányok készítése. ▪Impulzív bor- és gasztronómiai turizmus, minőségi szolgáltatások iránti kereslet növekedése, az akciócsoport részét képező Balaton-felvidéki háttértelepülések bor és gasztroturisztikai vendégfogalmának növekedése.

157 156 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret10000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága114600 EUR 187868 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 45% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2670 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma20 db ▪Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 31/61 Kód: KD-63-GF-A-14 Sorszám: 1489

158 157 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 32/61 Kód: KD-63-GF-A-09 Sorszám: 1446 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A VIDÉKI ÉLETMÓDHOZ KAPCSOLÓDÓ LEHETŐSÉGEK FEJLESZTÉSE Intézkedés: BOR- ÉS GASZTRONÓMIA, FALUSI TURIZMUS (BORÚTI ÁLLOMÁSHELYEK KIALAKÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE, H... Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A térség tradícionális bortermelő helyekkel ( Badacsonyi-, Balatonfelvidéki- Balatonmelléke borvidék ), gasztronómiai értékekkel ( halápi lángos, sáskai rétes, tördemici kocsonya, tóti tócsi, badacsonyi halászlé, szántói sonka), a külföldi és belföldi idegenforgalom szempontjából jól kiaknázható falusi turisztikai lehetőségekkel rendelkezik, melyeknek az alap infrastruktúrája hiányos. Nemzetközi kapcsolatok vannak kialakulóban. Probléma/ lehetőség ▪A jelenlegi realitásokhoz képest növelni lehet azoknak a minőségi kínálatot nyújtó borút állomásoknak a számát, amelyek minőségi körülményeket biztosítanak a lehetőségekkel élni kívánók számára. Őstermelők kívánnak kialakítani vizesblokkal ellátott borkóstoló helyszíneket. A borkóstolás a helyi látnivalók bemutatásával társulna. Megoldási javaslat ▪Borkóstoló és gasztronómiai helyszínek kialakítása, meglévők korszerűsítése, gasztronómiai, helyi tájbor kínálat bővítése, helyi kispincészetek szerves bekapcsolása a borút állomások borászati, gasztronómiai kínálatába. Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó tervek, tanulmányok készítése. ▪Falusi turizmus vendégvonzó eszköztárának fejlődése, a térség gasztroturisztikai kínálatának szélesedése, bővülése, sokszínűbbé válása.

159 158 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret10000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága76400 EUR 125245 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 45% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2670 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db ▪Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 32/61 Kód: KD-63-GF-A-09 Sorszám: 1446

160 159 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 33/61 Kód: KD-63-GF-A-07 Sorszám: 1435 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A VIDÉKI ÉLETMÓDHOZ KAPCSOLÓDÓ LEHETŐSÉGEK FEJLESZTÉSE Intézkedés: ÖKOTURIZMUS ÉS AKTÍV TURIZMUS (KERÉKPÁR, LOVAS-, BAKANCSOS-, VIZITURIZMUS, STB.) KIÉPÍTÉS... Szektor/fejlesztési téma: Építőipar ▪A Tapolcai-, Káli medence, a Zalai dombhátak és Zalavölgye települései kiemelkedően kedvező lehetőségeket kínálnak az aktív-, és öko-turizmus iránt érdeklődők számára. Sajnos azonban ezek a lehetőségek háttér infrastruktúra hiányában nincsenek teljeskörűen kihasználva. Probléma/ lehetőség ▪Az aktív és öko-turizmus térségi feltételrendszerei számos esetben elavultak, amortizálódtak, kiépítetlenek.Nincsenek megfelelő számban hideg – melegvizes pihenőhelyiségek,sok településen nincs járda az egyébként különösen nyáron, a különböző rendezvények látogatottsága miatt nagy forgalmat bonyolító településeken belül futó utak mentén.Nincs elég tájékoztató tábla sem az utak mellett. Megoldási javaslat ▪Szálláshely-fejlesztése, korszerűsítése, csónakkikötők építése, információs táblák kihelyezése, információs pontok létesítése, járdaépítési program indítása. Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó tervek, tanulmányok készítése. ▪A térségben koncentrálódó belföldi és nemzetközi aktív-, és öko- és turizmus minőségi feltételinek, követelményeinek javulása, fenntartható turisztikai fejlődés lehetőségének biztosítása.

161 160 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret10000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága76400 EUR 125245 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 45% 100% 45% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2670 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db ▪Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 33/61 Kód: KD-63-GF-A-07 Sorszám: 1435

162 161 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 34/61 Kód: KD-63-SzF-A-33 Sorszám: 1678 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A VIDÉKI ÉLETMÓDHOZ KAPCSOLÓDÓ LEHETŐSÉGEK FEJLESZTÉSE Intézkedés: ÖKOTURIZMUS ÉS AKTÍV TURIZMUS (KERÉKPÁR, LOVAS-, BAKANCSOS-, VIZITURIZMUS, STB.) KIÉPÍTÉS... Szektor/fejlesztési téma: Gazdaságfejlesztési szervezetek ▪A helyi gazdaság jövedelemtermelő képessége nagyobb részt a turizmus ágazat adottságihoz, vonzerőihez kötődik. A térség kiváló és változatos lehetőségeket nyújt az öko- és aktív turizmus valamennyi típusa számára, beleértve a barlangászatot, kerékpár-, lovas-, bakancsos-, és vízi turizmust is. Probléma/ lehetőség ▪A vidéki életmódhoz kapcsolódó turisztikai lehetőségek nem megfelelően vannak kihasználva, egyrészről mert nincsenek ezek az értékek feltárva, másrészről mert az infrastruktúra kiépítése hiányos. Megoldási javaslat ▪A vidéki vendégfogadás feltételeinek javítása, a turizmussal összefüggő háttérinfrastruktúra kialakítása. ▪Az öko és aktív turizmus felébresztésével és fellendítésével nő a vendégéjszakák, illetve a munkalehetőségek száma, ezáltal növekszik a térségi bevétel. Továbbá javul az életszínvonal és az egészség a szelídturizmus igénybevételével.

163 162 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret30000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága72695 EUR 119172 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 45% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4200 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db ▪Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 34/61 Kód: KD-63-SzF-A-33 Sorszám: 1678

164 163 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 35/61 Kód: KD-63-SzF-A-24 Sorszám: 1807 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A VIDÉKI ÉLETMÓDHOZ KAPCSOLÓDÓ LEHETŐSÉGEK FEJLESZTÉSE Intézkedés: ÖKOTURIZMUS ÉS AKTÍV TURIZMUS (KERÉKPÁR, LOVAS-, BAKANCSOS-, VIZITURIZMUS, STB.) KIÉPÍTÉS... Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪A helyi gazdaság jövedelemtermelő képessége részben a turizmus ágazat adottságihoz, vonzerőihez kötődik. A térség kiváló és változatos lehetőségeket nyújt az öko- és aktív turizmus valamennyi típusa számára, beleértve a barlangászatot, kerékpár-, lovas-, bakancsos-, és vízi turizmust is. Probléma/ lehetőség ▪A vidéki életmódhoz kapcsolódó turisztikai lehetőségek nem megfelelően vannak kihasználva, egyrészről mert nincsenek ezek az értékek feltárva, másrészről mert infrastruktúra kiépítése hiányos. Megoldási javaslat ▪Természeti értékek feltárása, látogathatóvá tétele, túraútvonalak, tanösvények feltérképezése és kialakítása, ökoturisztikai szálláshelyek kialakítása, a turizmushoz kapcsolódó háttérinfrastruktúra kiépítése megvalósításával orvosolható a probléma, melyek természetesen csak a természeti környezet megóvásával, és az esélyegyenlőség biztosításával létesíthetők.Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó tervek, tanulmányok készítése. ▪Az öko- és aktívturizmus felébresztésével és fellendítésével nő a kulturális és szabadidős programok száma, ezáltal a vendégéjszakák száma is, melynek eredménye a térségi bevételek gyarapodása. Továbbá javul az életszínvonal és az egészség a szelídturizmus igénybevételével.

165 164 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret30000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága68200 EUR 111803 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 45% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4200 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma11 db ▪Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 35/61 Kód: KD-63-SzF-A-24 Sorszám: 1807

166 165 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 36/61 Kód: KD-63-GF-A-13 Sorszám: 1488 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A VIDÉKI ÉLETMÓDHOZ KAPCSOLÓDÓ LEHETŐSÉGEK FEJLESZTÉSE Intézkedés: ÖKOTURIZMUS ÉS AKTÍV TURIZMUS (KERÉKPÁR, LOVAS-, BAKANCSOS-, VIZITURIZMUS, STB.) KIÉPÍTÉS... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A térség változatos lehetőségeket nyújt az öko- és aktív turizmus valamennyi lehetősége számára, beleértve a természeti, a vízi, a barlangi lehetőségeket, például Vállus és Balatonederics környékén, de a különféle sportágakat is. Probléma/ lehetőség ▪A lehetőségekhez képest jelenleg szerény kínálat mutatkozik az öko- és aktív turizmus vonatkozásában. Megoldási javaslat ▪Szép és biztonságos gyalogos-, lovas-, bakancsos-, felfedező-kalandtúra útvonalak kialakítása, jelzőtáblák kihelyezése, úttisztításhoz szükséges eszközök beszerzése, tájékoztató táblák kihelyezése, pihenő helyek kialakítása, természeti értékekhez turistaút kiépítése, tanösvények mentén köztéri- és erdei bútorok kihelyezése, turisztikai attrakciók fejlesztése. ▪A térség öko-turisztikai lehetőségeinek bővülése, az aktív turizmus feltételrendszere fenntartható fejlődésének biztosítása.

167 166 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret10000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága38200 EUR 62623 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 45% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2670 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db ▪Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 36/61 Kód: KD-63-GF-A-13 Sorszám: 1488

168 167 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 37/61 Kód: KD-63-GF-A-08 Sorszám: 1437 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A VIDÉKI ÉLETMÓDHOZ KAPCSOLÓDÓ LEHETŐSÉGEK FEJLESZTÉSE Intézkedés: VIDÉKI VENDÉGFOGADÁS, SZÁLLÁSHELYEK BŐVÍTÉSE, MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA Szektor/fejlesztési téma: Építőipar ▪A magánszálláshelyek egy része felújításra, korszerűsítésre szorul. Kiemelhető a Tapolcai-, Káli medence, a Zalai dombhátak, Zalavölgye több települése. Fejlesztések hiányában ezeknek a magánszálláshelyeknek a versenyképessége nem biztosítható, nem jelenthetnek kitörési pontot a helyiek számára, nem biztosíthatnak segítséget a helyi-térségi turizmus, mint gazdasági húzóágazat irányában. Probléma/ lehetőség ▪A magánszálláshely értékesítés, vidéki vendégfogadás a térség turisztikai arculatának szerves része. Hatékony infrastruktúrafejlesztés hiányában a vidéki magánszálláshely szolgáltatók versenyképessége csorbul, szolgáltatásaik minősége romlik, vagyis a kívánatossal ellenkező hatások érhetőek el. Megoldási javaslat ▪Miőségi magánszálláshelyek felújítása, bővítése, új szálláslehetőségek kialakítása, meglévők korszerűsítése. Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó tervek, tanulmányok készítése. ▪Összhatásként a térség fenntartható turisztikai fejlődésének elősegítése, minőségi rekreációs szolgáltatások és lehetőségek biztosítása.

169 168 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret50000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága106400 EUR 174426 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 45% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret4200 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db ▪Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 37/61 Kód: KD-63-GF-A-08 Sorszám: 1437

170 169 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 38/61 Kód: KD-63-GF-A-15 Sorszám: 1492 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A VIDÉKI ÉLETMÓDHOZ KAPCSOLÓDÓ LEHETŐSÉGEK FEJLESZTÉSE Intézkedés: VIDÉKI VENDÉGFOGADÁS, SZÁLLÁSHELYEK BŐVÍTÉSE, MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A térség települései, szabadteres vidékei számtalan lehetőséget nyújtanak a családok, kisgyermekes családok, kirándulók aktív, rekreációs szabadidő eltöltéséhez, kikapcsolódásához. Probléma/ lehetőség ▪A térség szabadtéri-egyéni programkínálatának bővülése szükségessé teszi a vidéki vendégfogadás kapacitásainak, feltételeinek, minőségének a jelenleginél sokkal hatékonyabb érvényesülését. Megoldási javaslat ▪Pihenőhelyek kialakítása, szabadtéri főzés feltételeinek megteremtése, teljeskörűen akadálymentesített szállás- és vendéglátóhelyek kialakítása, fejlesztése, korszerűsítése, valamint a szálláshelyek hatékony működését és kihasználtságát segítő sportszolgáltatások (kivéve a természeti és környezeti értékeket károsító sportturisztikai tevékenység) feltételeinek megteremtése. ▪A külföldi-, belföldi vendégforgalomra épülő szabadidős-, rekreációs aktivitás növekedése, szálláshely kapacitásásának, szolgáltatási színvonalának növekedése.

171 170 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret11000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága76400 EUR 125246 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 45% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2670 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db ▪Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 38/61 Kód: KD-63-GF-A-15 Sorszám: 1492

172 171 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 39/61 Kód: KD-63-GF-A-10 Sorszám: 1447 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A VIDÉKI ÉLETMÓDHOZ KAPCSOLÓDÓ LEHETŐSÉGEK FEJLESZTÉSE Intézkedés: VIDÉKI VENDÉGFOGADÁS, SZÁLLÁSHELYEK BŐVÍTÉSE, MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A térség rendelkezik minőségi vendégfogadásra is alkalmas, vagy alkalmassá tehető vidéki vendégfogadóval, panzióval, szálláshellyel, amelyek további fejlesztések alapjainak tekinthetők. Probléma/ lehetőség ▪A vidéki vendégfogadóhelyek nagyobb része nem képes jelenleg az egyes turisztikai trendeknek megfelelő teljeskörű szolgáltatást nyújtani a térségbe látogatók számára. Megoldási javaslat ▪Vendéglátóhelyek korszerűsítése, minőségi szálláshelyek kialakítása, vendégházak szolgáltatásának bővítése. Például a tanyai vendéglátóhelyek korszerűsítése, wellness-fittness szolgáltatással egybehangolt vendégház szolgáltatásfejlesztés ( kivéve KDOP és NYDOP keretből támogatható fejlesztés). Az egyes beruházásokhoz kapcsolódó tervek, tanulmányok készítése. ▪Korszerű, a kor követelményeinek megfelelő térségi, vidéki vendégfogadók létrejötte, bővülő minőségi vendégkör megjelenése, az igényeknek megfelelő minőségi szolgáltatás kínálatának bővülése.

173 172 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret6000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága38200 EUR 62623 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 45% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2670 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db ▪Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 39/61 Kód: KD-63-GF-A-10 Sorszám: 1447

174 173 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 40/61 Kód: KD-63-GF-B-01 Sorszám: 2164 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A VIDÉKI ÉLETMÓDHOZ KAPCSOLÓDÓ LEHETŐSÉGEK FEJLESZTÉSE Intézkedés: VIDÉKI VENDÉGFOGADÁS, SZÁLLÁSHELYEK BŐVÍTÉSE, MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A térség rendelkezik minőségi vendégfogadásra is alkalmas, vagy alkalmassá tehető vidéki vendégfogadóval, panzióval, szálláshellyel, amelyek további fejlesztések alapjainak tekinthetők. Probléma/ lehetőség ▪A vidéki vendégfogadóhelyek nagyobb része nem képes jelenleg az egyes turisztikai trendeknek megfelelő teljeskörű szolgáltatást nyújtani a térségbe látogatók számára. Megoldási javaslat ▪Vendéglátóhelyek, udvarházak, kúriák korszerűsítése, minőségi szálláshelyek kialakítása, vendégházak szolgáltatásának bővítése. Például a Nemesvitán működő Idrányi lovas udvar tanyai vendéglátóhelyek korszerűsítését végezné, Gyulakeszin a Dion Kft végezne wellness-fittness szolgáltatással egybehangolt vendégház szolgáltatásfejlesztést. Fejlesztést megalapozó tervek, tanulmányok készítése. ▪Korszerű, a kor követelményeinek megfelelő térségi, vidéki vendégfogadók létrejötte, bővülő minőségi vendégkör megjelenése, az igényeknek megfelelő minőségi szolgáltatás kínálatának bővülése.

175 174 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db ▪Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatonhenye, Balatonrendes, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Zalahaláp ▪Nem ÚMVP Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪KDOP - 2. prioritás - Regionális turizmusfejlesztés Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 40/61 Kód: KD-63-GF-B-01 Sorszám: 2164

176 175 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 41/61 Kód: KD-63-GF-B-02 Sorszám: 2165 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A VIDÉKI ÉLETMÓDHOZ KAPCSOLÓDÓ LEHETŐSÉGEK FEJLESZTÉSE Intézkedés: VIDÉKI VENDÉGFOGADÁS, SZÁLLÁSHELYEK BŐVÍTÉSE, MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A térség rendelkezik minőségi vendégfogadásra is alkalmas, vagy alkalmassá tehető vidéki vendégfogadóval, panzióval, szálláshellyel, amelyek további fejlesztések alapjainak tekinthetők. Probléma/ lehetőség ▪A vidéki vendégfogadóhelyek nagyobb része nem képes jelenleg az egyes turisztikai trendeknek megfelelő teljeskörű szolgáltatást nyújtani a térségbe látogatók számára. Megoldási javaslat ▪Vendéglátóhelyek, udvarházak, kúriák korszerűsítése, minőségi szálláshelyek kialakítása, vendégházak szolgáltatásának bővítése. Fejlesztést megalapozó tervek, tanulmányok készítése. ▪Korszerű, a kor követelményeinek megfelelő térségi, vidéki vendégfogadók létrejötte, bővülő minőségi vendégkör megjelenése, az igényeknek megfelelő minőségi szolgáltatás kínálatának bővülése.

177 176 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db ▪Balatongyörök, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Karmacs, Keszthely, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalaszántó, Zalavár ▪Nem ÚMVP Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪NYDOP - 2. prioritás - Turizmusfejlesztés (Pannon örökség megújítása) Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 41/61 Kód: KD-63-GF-B-02 Sorszám: 2165

178 177 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 42/61 Kód: KD-63-SzF-A-31 Sorszám: 1636 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A VIDÉKI ÉLETMÓDHOZ KAPCSOLÓDÓ LEHETŐSÉGEK FEJLESZTÉSE Intézkedés: TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYOK ÉS INFORMÁCIÓS HÁLOZATOK LÉTREHOZÁSA Szektor/fejlesztési téma: Gazdaságfejlesztési szervezetek ▪Az egyes települések jelentős turisztikai vonzerővel rendelkezik, gazdaságának fő pillére a turizmus. Turisztikai egyesületek, tourinform irodák segítik a tájékozódást. Probléma/ lehetőség ▪A települések természeti és kulturális adottságaira és erőforrásaira épülő minőségi és komplex turisztikai szolgáltatások bemutatásával A térség bemutatásával kapcsolatos kapcsolatos turisztikai kiadványok száma csekély. A meglévő néhány tájékoztató pont közötti információáramlás akadozik. A térség szempontjából fontos kérdés, hogy az utazók megfelelő tájékoztatást kapjanak a régióra, tájegységre, településre jellemző adottságokról, programlehetőségekről. A turisták nincsenek tisztában azzal, hogy hol informálódhatnak ezzel kapcsolatban. Megoldási javaslat ▪A települések természeti és kultúrális adottságaira és erőforrásaira épülő minőségi és komplex turisztikai szolgáltatásokat bemutató információs kapuk, bemutató- és értékesító helyek létrehozása és működtetése. A települések egyedi arculatának és identitástudatának erősítésének megjelenítése érdekében olyan fejlesztések végrehajtása, amely felhívja a térségbe látogatók figyelmét a természeti értékeink és épített örökségeink sorára, a természettel organikus kapcsolatban álló turisztikai és gasztronómiai programkínálatunkra. ▪Információs kapuk létrehozásával növekszik a térségbe látogatók információval való ellátottsága, jobban megismerik a látnivalókat, a helyi szokásokat, megvásárolhatják a helyi termékeket, és olyan szolgáltatásokhoz jutnak hozzá, amelyek révén kellemesebb élménnyel térnek haza.

179 178 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret8000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága57300 EUR 93933 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 45% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2670 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma35 db ▪Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 42/61 Kód: KD-63-SzF-A-31 Sorszám: 1636

180 179 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 43/61 Kód: KD-63-SzF-A-18 Sorszám: 1898 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A VIDÉKI ÉLETMÓDHOZ KAPCSOLÓDÓ LEHETŐSÉGEK FEJLESZTÉSE Intézkedés: TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYOK ÉS INFORMÁCIÓS HÁLOZATOK LÉTREHOZÁSA Szektor/fejlesztési téma: Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások ▪A térségben működő információszolgáltatással megbízott tourinform irodák, valamint egyéb közösségi szolgáltató helyek infrastruktúrája, eszközellátottsága hiányos. Kereskedelmi szolgáltatások terén a térség ellátottsága megfelelő, a kistelepülések fejlesztése indokolt. Probléma/ lehetőség ▪Az információ szolgáltató helyek fejlesztését az önkormányzatok kizárólag önerőből megoldani nem tudják, viszont a pályázati rendszerek sem adnak erre támogatást. A kereskedelmi szolgáltatások esetében egyes településeken van lehetőség fejleszteni pályázatok útján, de ebben is segítséget kell nyújtani a Leader program keretében. Megoldási javaslat ▪A települési fejlesztések támogatása annak érdekében, hogy minél teljesebb és minél szélesebb kört megérintő adminisztratív szolgáltatásokat tudjanak nyújtani. A kereskedelmi szolgáltatók közül azokat kell támogatni, amelyek innovatív ötletekkel és megfelelő financiális háttérrel kívánnak fejleszteni. ▪Minden településen az elvárható szintnek megfelelő tájékoztató helyek kialakítása és működtetése. Megfelelő színvonalú kerskedelmi szolgáltatások. Fenntartható innovatív ötletek megvalósítása.

181 180 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret10000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága38200 EUR 62623 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 45% 40% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2670 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma13 db ▪Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 43/61 Kód: KD-63-SzF-A-18 Sorszám: 1898

182 181 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 44/61 Kód: KD-63-SzF-A-30 Sorszám: 1634 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: A VIDÉKI ÉLETMÓDHOZ KAPCSOLÓDÓ LEHETŐSÉGEK FEJLESZTÉSE Intézkedés: A TÉRSÉGRE JELLEMZŐ AJÁNDÉK- ÉS EMLÉKTÁRGYAK TERVEZÉSE, KÉSZÍTÉSE Szektor/fejlesztési téma: Gazdaságfejlesztési szervezetek ▪A térség turisztikai kínálata széles skálán mozog, szinten minden településen található természeti-, épített, vagy kulturális látnivaló. Az ehhez kapcsolódó ajándék és emléktárgypiac szegényes. Probléma/ lehetőség ▪A szegényes ajándék- és emléktárgypiac miatt a térség turisztikai vonzereje a potenciálhoz képest nem elég nagy. Megoldási javaslat ▪Az akciócsoport területére jellemző kismesterségeket űző kisiparosok, kézművesek által ajándék- és emléktárgyak létrehozása, marketingje, értékesítése szükséges. ▪Fellendülő ajándék- és emléktárgypiac eredménye az idelátogatók elégedettsége, számuk növekedése, a gyártó készítői és kereskedelmi vállalkozások megerősödése, munkahelyek létesülése.

183 182 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret10000 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága19100 EUR 31311 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 0% 40% 0% 40% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret2670 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma4 db ▪Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonederics, Balatongyörök, Balatonhenye, Balatonrendes, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Gyulakeszi, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Karmacs, Kékkút, Keszthely, Kisapáti, Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Mindszentkálla, Nemesgulács, Nemesvita, Raposka, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, Szigliget, Tapolca, Uzsa, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalahaláp, Zalaszántó, Zalavár ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 44/61 Kód: KD-63-SzF-A-30 Sorszám: 1634