Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kutatás és kutatási tapasztalatok a marosvásárhelyi Bolyaiban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kutatás és kutatási tapasztalatok a marosvásárhelyi Bolyaiban"— Előadás másolata:

1 Kutatás és kutatási tapasztalatok a marosvásárhelyi Bolyaiban
Szász Ágota Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely ˝Kicsi elme is tehet olyat, amit a nagyobb nem.˝ Bolyai Farkas Kutató Tanárok III. Országos Konferenciája Budapest, március 2-3.

2 Kutatás és kutatási tapasztalatok a marosvásárhelyi Bolyaiban
A Bolyai Farkas Elméleti Líceum régen és napjainkban Tudományos munka és kutatás Elért eredmények Diákjaink véleménye Következtetések

3 Régen 1557 őszén megnyitotta kapuit a Schola Particula.
1602-ben költözött át arra a helyre, ahol ma is áll a Bolyai Líceum. 1718-ban megalakul a Református Kollégium, teológiai, bölcsészeti és jogtudományi tanszékekkel. 1804 május 4.-én Bolyai Farkas megtartotta a székfoglaló beszédét.

4 Régen Erdély legnevesebb tudósai között mindig megemlítik a két Bolyait. közötti időben alig volt a Kárpát-medencében olyan intézmény, ahol színvonalasabban tanították volna a reál tantárgyakat. Bolyai Farkas és Bolyai János

5 Régen 1957-ben az intézmény felvette Bolyai Farkasnak a nevét.
1960-ban megszüntették iskolánk magyar tanintézeti jellegét. Hoszas tárgyalások eredményeként a os tanévtől a Líceum újra magyar tanintézet lett.

6 Napjainkban Bolyai Farkas Elméleti Líceum Elemi iskola
Általános iskola Gimnázium Református Kollégium Hagyományok Beiskolázási terv Reál és humán szakosztályok Versenyvizsga Tanulás

7 Tudományos munka és kutatás az iskolában
Mit jelent a Tanár számára a kutatómunka? Milyen módszerekkel lehet a diákokat érdekeltté tenni? A kutatás milyen formái hatékonyak és eredményesek a középiskolában? Milyen akadályok nehezítik meg a diákokkal való kutató munkát? Milyen élményt jelent a diákokkal való közös munka?

8 Mit jelent a Tanár számára a kutatómunka?
Mi motivál? természettudományok rohamos fejlődése, diákok lelkesedése, Igény a tájékozottságra, a problémák megoldására, adatok rendszerezésére és új összefüggések megtalálására Mi segít ebben? logika, érveléstan, filozófia, a munkánk nagyon fontos részét képviseli, szakmai továbbfejlődést, egyéni hipotézis-alkotást és annak vizsgálatát, alátámasztását vagy megcáfolását, jó alkalom arra, hogy a hagyományos tanár-diák viszony átalakuljon munkatársi, partneri viszonnyá

9 Milyen módszerekkel lehet a diákokat érdekeltté tenni?
A sikerorientált diák alapvető szemelyiségvonásainál fogva érdekelt az ilyen munkában. a tanár új témák és módszerek iránti fogékonyságával, a diákok természetes kíváncsiságának a felkeltésével a tudomány vívmányai iránt, nem kötelező házi feladatokkal, jutalmazásokkal, a diákoknak gyakorlati munkákba és érdekes kísérletezésbe való bevonásukkal

10 Nagy fizika Hű-Hó

11 A kutatás milyen formái hatékonyak és eredményesek a középiskolában?
kísérleti, gyakorlati munkákban való elmélyülések, az esszé típusú munkák, a folyamatos megfigyelésekből levont következtetéseken, elemzéseken alapuló munkák, a könyvészeti anyag, folyóiratok felhasználása új összefüggések megtalálására, a számítógépen való adatfeldolgozás, szimulálás, modellezés, különböző programok írása

12 Milyen akadályok nehezítik meg a diákokkal való kutatómunkát?
a kutatómunka időigényessége, az iskolai túlterheltség, a munkában való elvesztődés, a mentorok hiánya, a bekövetkezett kudarc, a megfelelő felszerelés hiánya, versenyeken való negatív tapasztalatok

13 Milyen élményt jelent a diákokkal való közös munka?
örömöt, az elégedettség és a jó munka örömét, izgalmat a felvetett kutatási hipotézis beigazolására elvégzett kísérlet sikeréért, diákokkal való szorosabb kapcsolatot lelkesedést arra, hogy kilépjünk a szokott munkából, több sikerélményt mint a mindennapok

14 Elért eredmények Iskolánk eredményesnek mondható a különböző hazai és külföldi versenyeken, évente átlagosan díj Eredmények értékelése

15 Mindentudás iskolája tudományos előadássorozat,
nyertes diákok az előadók

16 Diákjaink véleménye Bolyais kutató diákok lelkes csapata

17 Mit jelent számotokra az iskolán kívüli tudományos munka?
alaposabb munkát, elmélyülési lehetőséget egy kedvelt témában, hasznos időtöltést, egy kihívást: az új és ismeretlen tudományrész megismerésében, közvetlen tapasztalat-szerzést abban, hogy hogyan kell az észrevételeinket dolgozatba foglalni

18 Mit jelent számotokra az iskolán kívüli tudományos munka?
lehetőséget ismereteink bővítésére, olyan tudás megszerzését, amit az iskolában nem tanulhatnak meg, új barátok szerzését, tapasztalatszerzést a dolgozatok bemutatásában

19 Milyen tényezők motiváltak a kutatásban?
versenyszellem, kíváncsiság, utazásra és ismerkedésre való lehetőség a tanárjaink, a tudományos kihívás

20 A kutatás milyen formáival ismerkedtetek meg?
irányító tanárok vezetésével lebonyolított diákkutatással, elméleti összegzésekkel, kísérleti és gyakorlati munkákkal, számítógépes szimulációk elkészítésével, könyvtári munkával, néprajzi gyűjtéssel, a terepmunka módszerével

21 Mennyire volt nehéz és milyen akadályokba ütköztél?
nehézséget jelentett a témának a megtalálása, a munka elkezdésével járó bonyodalmak: a terület megismerése és a munkamódszerek elsajátítása, szakirodalom megkeresése, a kutatáshoz szükséges anyagok (elsősorban műszerek) beszerzése

22 Milyen élményekben volt részed munkáddal, eredményeiddel kapcsolatosan?
személyes „létrehozás”, sikerélmény, mások elismerő véleménye, külön élménykategória a versenyeken, konferenciákon és jutalom-kirándulásokon való részvétel, negativ élmények

23 A kutatásban milyen segítséget várnál a Kutató Diákok Szövetségétől?
egy saját kiadvány megjelentetését, minél több pályázat kiírását, külföldi támogatást különböző műszerek megszerzésében, elektronikus könyvtár létesítését

24 Következtetések „Tudomány- és művelődéstörténetünkben fontos szerepet játszottak a magyarországi és erdélyi kollégiumok. Sokban elősegítették a tehetségek kibontakozását. Ha nem lettek volna ezek a szellemi műhelyek, a kimagasló személyiségeink névsora ma jóval szegényebb lenne.” (Weszely Tibor). „A Bolyai-szellem híd Marosvásárhely és Göttinga, Marosvásárhely és Európa között. Világít, figyelmeztet, megvéd, és kötelez.” (Kozma Béla) Ez a konferencia is segít nekünk, Tanároknak abban, hogy eredményesbben megtaláljuk a tehetséges diákokat és utat mutassunk nekik.

25 Köszönöm szíves figyelmüket !


Letölteni ppt "Kutatás és kutatási tapasztalatok a marosvásárhelyi Bolyaiban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések