Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„A harmonikus szabad életért” A család a kisközösség és szakemberek bevonása az addiktív problémákkal küzdők utógondozásába 2007. 09.15.-2008. 04. 30.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„A harmonikus szabad életért” A család a kisközösség és szakemberek bevonása az addiktív problémákkal küzdők utógondozásába 2007. 09.15.-2008. 04. 30."— Előadás másolata:

1 „A harmonikus szabad életért” A család a kisközösség és szakemberek bevonása az addiktív problémákkal küzdők utógondozásába 2008. április 30.

2 Együttműködők Főpályázó: Pest megyei Igazságügyi Hivatal 1086 Bp. Szentkirályi út 8. Partnerek: Budapesti Fegyház és Börtön Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete Résztvevők: KÖSZA Magyarország, Negrea Vidia, mint konzulens Nemzeti Drogmegelőzési Intézet munkatársai: Topolánszky Ákos, Dr. Kósa Edina Jóvá-Tett-Hely közösségi foglalkoztató Paksi Borbála, mint kutató-előadó, Viselkedéskutató Kft Kortárs Segítő Műhely Alapítvány, Dr. Zelenák József 2008. április 30.

3 A pályázat célja Utógondozás, pártfogó felügyelet eszköztárának bővítése Utógondozás pártfogó felügyelet erőforrásainak bővítése Addiktív problémákkal érintett szabaduló elítéltek szabadulásuk után kapjanak professzionális segítséget, információt támogatást 2008. április 30.

4 Rejtett cél A szabaduló elítélt családi kapcsolatainak erősítése, rejtett erőforrások megkeresése Motiváció felkeltése, ébren tartása, a privát kapcsolatok segítségével A kontroll, a segítés, pártfogói közreműködés helyett egyéni, kisközösségi aktivitás előmozdítása Teszteljük le, milyen együttműködés alakulhat ki önkéntes alapon 2008. április 30.

5 A tevékenység szerkezete
1. lépcső: A kísérleti program célcsoportja: Pártfogó felügyelők munkacsoportja (börtönpártfogók, drogkoordinátorok) Büntetés-végrehajtási intézetben dolgozó nevelő illetve utógondozók 2008. április 30.

6 Az első lépcső programja: Tájékozódás szakmai műhely
Európában folyó hasonló kezdeményezésről A hazai büntetés-végrehajtási intézetben folyt (Paksi: jogerősen fogvatartottak kábítószer és egyéb szenvedélyszer-használata) kutatás eredményeiről, egyéb elméletekről A családi döntéshozó csoportok, szervezéséről, működéséről 2008. április 30.

7 Az szakmai műhely az első lépcső célcsoportja részére
Az értekezlet témakörei: Paksi Borbála bv-s kutatásának bemutatása Nemzetközi irodalom áttekintése a bv-ben fogvatartott droghasználók esetében. Eu-s ajánlatok, a legjobb gyakorlatok áttekintése, a reszocializációval integrációval kapcsolatban Droggal és alkohollal összefüggő bűncselekmények Addiktív személyiség életútja, a visszaesés kockázata, és jelensége az alkoholfogyasztó és a drogfogyasztó életében. Addiktológiai konzultáció a büntető eljárással párhuzamosan, és az után Addiktív problémákkal rendelkező elítéltek családjainak problémái-kapcsolat a gyermekjóléti szolgálatokkal Addiktológiai konzultáció, csoportos önsegítés a szabadulás után. Kapcsolódó intézmények Negrea Vidia: Előadás, és film a családi konferenciabeszélgetés lebonyolításáról a facilitációról. Gyakorlat: Problémakatalógus összeállítása: szempontok megadása után Javaslattervek, kis stratégiák a konkrét helyi viszonyokra lebontva:. Családi, kisközösségi konferenciabeszélgetés szervezésével kapcsolatos feladatok összegzése- konzulens segítésével 2008. április 30.

8 A tevékenység szerkezete
2. lépcső A kísérleti program célcsoportja: - A büntetés-végrehajtási intézetből feltételesen ill. kitöltve szabaduló elítéltek önkéntes csoportja. (max. 20 fő) 2008. április 30.

9 A második lépcső programja:
Tájékoztatás az együttműködő büntetés-végrehajtási intézetekben, a megadott időszakban szabadulókról Interjú a szabadulókkal, valamint a családi döntéshozó csoport ismertetése Együttműködési nyilatkozatok beszerzése A pártfogó, mint „ hozó”-segítségével a kapcsolat felvétel Családi konferencia beszélgetés megszervezése Családi terv készítés Végrehajtás, után-követés Értékelés 2008. április 30.

10 A második lépcső szereplői:
Büntetés-végrehajtási intézetben dolgozó nevelő, illetve utógondozó: Tájékoztatás az együttműködő büntetés-végrehajtási intézetekben, a megadott időszakban szabadulókról Börtönpártfogó: Interjú a szabadulókkal, valamint a családi döntéshozó csoport ismertetése Együttműködési nyilatkozatok beszerzése Facilitátor: Kapcsolat felvétel a szabadulóval a pártfogó segítségével Családi konferencia beszélgetés megszervezése Családi terv készítés Végrehajtás, után-követés Értékelés 2008. április 30.

11 A kísérleti program szerint szabaduló egy éve
Családi döntéshozó csoport szakemberek bevonásával Előzetes állapotfelmérés Terápia / kéthetente 2x40 perc egyéni addiktológiai konzultáció / Egyéb, egyénre szabott visszaesést megelőző tevékenységek: iskola, egyéb képzés, munkahely, egyéb kisközösség bevonása pl. egyház, segélyezés. 2008. április 30.

12 Ütemterv Időszak A szakasz elnevezése Résztvevők Tevékenység
2007. augusztus szeptember előkészítés -BV kapcsolattartója -Pártfogó-utógondozó – Kérdőívek elkészítése, fogvatartottak listájának beszerzése 2007. szeptember Végrehajtás, I lépcső Utógondozók, Drogkoordinátorok Konzulensek Előadók Kutató Műhelymunka, konzultációk, előadások 2007. október-november végrehajtás II lépcső -Utógondozók, -Drogkoordinátorok -Konzulensek Konferenciabeszélgetések lebonyolítása, tervek elkészítése 2007. november-márc. Végrehajtás -Szabadulók, családjaik -Intézmények, kezelőhelyek -Munkaügyi központok -Családsegítők… -Egyházi közösségek A tervek végrehajtása, a szabadult elítéltek, családjuk, a szervezetek, intézmények, szakemberek tevékenysége 2007. március végrehajtás -Utógondozó pártfogók -drogkoordinátorok A szabadulók, és családtagjainak beszámolóinak összegyüjtése a tervekben szereplő tevékenységek eddigi sikereivel, eredményeivel kapcsolatban 2007. április A program zárása A beszámolók alapján elkészítjük az összefoglalót és az eddigi eredmények bemutatását Elszámolás készítés 2008. április 30.

13 Ütemterv megvalósítása 1.
Időszak A szakasz elnevezése Résztvevők Tevékenység/ Eredmény 2007. augusztus szeptember előkészítés -BV kapcsolattartója, bv nevelő, utógondozó -Börtönpártfogó Az adott időszakban szabaduló fogva tartottak listájának elkészítése Fogva tartottak listái 2007. szeptember Végrehajtás, I lépcső Börtönpártfogók, nevelők utógondozók, drogkoordinátorok Konzulens Előadók Kutatók Műhelymunka, konzultációk, előadások Facilitátorok 2007. október-november végrehajtás II lépcső -börtönpártfogók A fogva tartottak listái alapján megkezdődtek az interjúk Nagyon kevés együttműködő: 65, az időszakban szabaduló elítéltből, 7fő írt alá együttműködési megállapodást. 2008. április 30.

14 Ütemterv megvalósítása 2.
Időszak A szakasz elnevezése Résztvevők Tevékenység/ Eredmény 2007. december II. lépcső végrehajtása Facilitátorok, konzulens Börtönpártfogó a bv jelzései alapján készíti az interjúkat. Esetelosztó, megbeszélő csoportok szervezése vált szükségessé, hogy a csdcsk-szervezés megkezdődhessen. Az eseteket egyenként kezdjük meg. A szabadulók a szabadulásuk után, nem elérhetőek, eltűnnek, együttműködésüket visszavonják. Több csdcsk szervezés kezdődik meg, de csak egy lebonyolítása történik meg. 2008. Január február Az összes együttműködőt felkerestük szabadulás után. Nem sikerült több csdcsk szervezést megkezdeni. Ki kellett terjeszteni a célcsoportot: -szabadulási időszak -feltétellel szabadultak irányába Újabb listák születnek a pártfogói nyilvántartás alapján 2008 A börtönpártfogók most már folyamatosan keresik azokat a szabadulókat, akik érintettek lehetnek. Esetelosztó, megbeszéléseken egyenként beszéljük meg a „ hozott” eseteket, az ügygazda pártfogót bevonva. Sikeres családi konferenciák születnek./ és sikertelenek is. 2008. április 30.

15 Ütemterv megvalósítása 3.
Időszak A szakasz elnevezése Résztvevők Tevékenység/ Eredmény 2008 február II. lépcső végrehajtása Facilitátorok, konzulens A sikeres családi döntéshozó konferenciákról esetmegbeszélő konzultációkat tartottunk, hiszen rengeteg tapasztalat született, amivel a későbbi szervezéseket és lebonyolításokat segíthettük. Statisztika: 27 megkezdett szervezésből újabb 6 valósult meg. március Börtönpártfogók, és bv-s nevelők utógondozók indítványozzák, hogy próbáljuk meg a bv-épületén belül megszervezni néhány családi konferenciát. Bp. Gyűjtőben megkezdődik a szervezés, valamint a Fővárosi BV-is megkerestük. Ott elutasították kérésünket. Újabb 6 sikeres családi konferenciát bonyolítottunk le. A pályázat meghosszabbítását kértük. április Újabb 5 családi döntéshozó konferenciát bonyolítottunk: Ezek közöl 3 a büntetés-végrehajtási intézetben, közvetlenül a szabadulás előtt. 2008. április 30.

16 Tanulságok 1. A módszer tanulásával kapcsolatban:
Szükség lett volna olyan esetre, amit egy tapasztalt facilitátor csinál végig, a szervezési mozzanatoktól kezdve, a családi döntéshozó csoport előkészítő megbeszélésein át egészen a lebonyolításig. Mivel ez a folyamat igen hosszú és szerteágazó, így mind a 15 facilitátor nem tudott volna jelen lenni minden mozzanatnál, ezért gondoltuk, hogy a későbbiekben esetleg egy oktató-film segíthetné a tanulási folyamatot. 2008. április 30.

17 Tanulságok 2. A kliens kiválasztásával, és időzítéssel kapcsolatban:
A börtönpártfogók hatalmas tapasztalatra tettek szert, a szabadulók meghallgatásával kapcsolatban. A munka során derült ki, hogy hogyan és mit mondjon a börtönpártfogó a csdcsk-ról, valamint az is, hogy kik azok, akik valóban együttműködők lesznek egy ilyen programban. Szintén a munka során derült ki, hogy mennyire kell előkészíteni „bent” a munkát, hogy „ kint” sikerülhessen a további szervezés. Az együttműködés megszerzése, nehéz, a kábítószeres kliensek körében a kezelőhelyek többségén használatos az un. „motivációs interjú” amelynek megtanulása és alkalmazása szintén segített volna. Az első csdcsk szervezésének tapasztalatai, segítették a további interjúkat és felvetették az időzítés problémáját is. 2008. április 30.

18 Tanulságok 3. A szervezéssel, és lebonyolítással kapcsolatban:
Sokkal több időt és energiát követelt, mint azt gondoltuk volna. A szabadulók szűkös kapacitása /nincs telefonja, nem tud jól levelet írni, nem tudja, hol vannak a hozzátartozói…/ sok segítséget igényeltek. Szintén a szabadulók szűk lehetőségei miatt egy fős család összehívása szinte lehetetlen lett volna a pályázat anyagi hozzájárulása nélkül. Mindenképpen szükség van egy saját „kezelőhelyre” ahol a klienseink sajátos szükségleteit figyelembe tudják venni. Szükség lett volna a projektnek saját telefonra… 2008. április 30.

19 Megállapítások : Kiderült, a legjobb együttműködési szándékot azok az elkövetők és családok mutatták, ahol még a család „egyben” van, ahol az elítéltet hazavárják. A korábban súlyos alkohol- ill. drogproblémával küzdő elítélt esetében, ahol a családja hosszú ideig szenvedett a szabaduló magatartásától, életvitelétől, és szinte megkönnyebbülés volt a szabadságvesztés, ott nehéz a család bevonása. Kitöltve szabadulók együttműködési hajlandósága minimális, és a feltétellel szabadulók esetében is alacsony. A célcsoport önkéntesen kezdi meg a programban való részvételt. Így a pártfogó csak probléma „hozó” és a kliens „kéri”, szervezzük meg számára a családi döntéshozó csoport-konferenciát. Ezeket összevetve mind a börtönpártfogónak, mind a pártfogónak tisztában kell lennie a módszerrel, és észre kell vennie, hogy adott esetben fel kell ajánlani a családi konferencia lehetőségét. A családot a szabadulást követően nagyon nehéz, és az idő múlásával egyre nehezebb a kliens mellé állítani. A szabadulást megelőzően könnyebb. 2008. április 30.

20 Megállapítások Egy olyan projektet csináltunk, ahol önként vállalkozók vehettek részt a programban Addiktív problémával küzdők, sokszor nem rendelkeznek betegségük belátásával, olyan agyat, gondolkodást is érintő diszfunkció az addikció, amely érinti a betegségtudatot. Az „igazi” betegnek a betegségével kapcsolatban sokszor nincs belátó-képessége, hiszen pont ez a része sérül Tehát ha addiktív problémával rendelkező személy együttműködéséről biztosít, és vállalja, hogy egy éven keresztül adiktológushoz jár, az már eredménnyel kecsegtethet. Akinek nincs belátó-képessége bajával kapcsolatban, valószínű nem fogja vállalni, mert megítélése szerint neki nincs ilyen problémája (kézben tartja a szerfogyasztást, csak egy kicsit, csak most, épp csak mert feszült, vagy mert bánatos…,de akkor hagyja abba amikor csak akarja…) 2008. április 30.

21 Megállapítások Nagy szakértelemmel motiválni kell a szabaduló elítéltet, arra, hogy keressen megoldást problémájára. Szükség esetén anyagi segítséget is nyújtani kell ahhoz, hogy családjával, barátaival a szakemberekkel időben feltudja venni a kapcsolatot, mert a tervezés, döntéshozás is újszerű dolog az életében. 2008. április 30.

22 Hibák A bv-ben észlelt problémák, és a szabadulás után pártfogói részről érzékelt kilátástalanság miatt, azt hittük nagyobb lesz az együttműködési szándék a szabadulók részéről. Nehézségekbe ütközött a motiválás. Nagyobb aktivitásra, áldozatvállalási készségre számítottunk a családok részéről. A családi konferenciák szervezése nagyon elhúzódott. A pályázati feladatok végrehajtásának elhúzódása miatt az utánkövetések csak most kezdődhetnek meg. A megszokott „pártfogói viselkedéstől” nehezen tértünk el, nem figyeltük mennyi telefonálás, mennyi utazási költség jut a programban résztvevő kliensekre… a problémák észlelése után korrigáltunk…de… 2008. április 30.


Letölteni ppt "„A harmonikus szabad életért” A család a kisközösség és szakemberek bevonása az addiktív problémákkal küzdők utógondozásába 2007. 09.15.-2008. 04. 30."

Hasonló előadás


Google Hirdetések