Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Összefoglaló táblázat a mérőátalakítókról

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Összefoglaló táblázat a mérőátalakítókról"— Előadás másolata:

1 Összefoglaló táblázat a mérőátalakítókról

2 Mérőátalakítók A mérőátalakító a mérőberendezésnek az a része, amely a bemenő nem villamos mennyiséget villamos kimenő mennyiséggé alakítja át. Mérőátalakítók Aktív Passzív A passzív átalakítónál egy áramkör valamelyik jellemzőjét változtatjuk meg (ellenállás, induktivitás, kapacitás, stb.) Az aktív átalakítónál olyan fizikai hatást használunk fel, amelynél energiaátalakítás eredményeként villamos energiát állítunk elő: pl. elektromágneses indukcióváltozás»vill. feszültség, hőmérséklet változás» vill. feszültség;, fotoelektromos átalakítók: fény hatására » vill. feszültség jön létre; vagy piezzoelektromos hatás: nem fémes kristályok (pl. kvarc) mech. feszültség hatására» töltés )

3 Passzív mérőátalakítók
Passzív mérőátalakítók (típusok) Passzív mérőátalakítók Ellenállásos Induktív Kapacitív Az ellenállásos mérőátalakítók különböző nem villamos mennyiségeket alakítanak át az ohmikus ellenállás változásává. Az induktív mérőátalakító a mérendő elmozdulást, szögelfordulást, vagy más nem villamos mennyiséget induktivitás (kölcsönös, vagy öninduktivitás) változásával képezi le. Az kapacitív átalakító a mérendő mennyiséget (elmozdulást vagy szögelfordulást) kapacitásváltozássá alakítja át.

4 Ellenállásos mérőátalakítók
Az ellenállásos mérőátalakítók különböző nem villamos mennyiségeket alakítanak át az ohmikus ellenállás változásává. hosszúság = fajlagos ellenállás keresztmetszet Ellenállásos Mérőérintkezők Nyomásfüggő Csúszóérintkezős Nyúlásmérő Hőellenállásos Elektrokémiai Fotoellenállásos

5 Mérőátalakítók Mérőérintkezők A mérőérintkező elmozdulás vagy szögelfordulás hatására zárja vagy nyitja az áramkört. Lehet pont, vonal, vagy sík. Általában a pontérintkezőt használják.

6 Mérőátalakítók Csúszóérintkezők (potenciométerek) A potenciométeres átalakítók elektromechanikai átalakítást valósítanak meg: az elmozdulás, vagy elfordulás hatására a mérő-átalakító ellenállások hatásos hossza megváltozik.

7 Szilíciummembrán nyomásérzékelő felépítése
Mérőátalakítók Nyomásfüggő ellenállásos átalakítók Szilíciummembrán nyomásérzékelő felépítése

8 Nyúlásmérő átalakítók I.
Ez az átalakító a szilárd testekben a mechanikai igénybevétel hatása miatti alakváltozást képezi le a villamos ellenállás változásává. Egy húzásra igénybevett próbatest relatív megnyúlása a Hooke-törvény értelmében: a mérendő testre ható mechanikai feszültség [Pa] a mérendő test rugalmassági modulusza [Pa] A relatív nyúlás felírható alakban is, (dl: a próbatest megnyúlása, l : a próbatest eredeti hossza.) Többváltozós függvények parciális deriválása. A megnyúlás okozta relatív ellenállás-változás a következő formában írható fel: kör keresztmetszetű vezető esetén: D= a vezető átmérője [mm]

9 Nyúlásmérő átalakítók II.
Ennek alapján a relatív ellenállás-változásra a következő összefüggés érvényes: ahol έ relatív nyúlás: és μ Poisson-tényező: tenzometrikus ellenállásváltozás átalakítva: piezorezisztív ellenállás változás ahol Ψ arányossági tényező: A piezorezisztív ellenállásváltozás értéke a félvezetőknél, a tenziometrikus értéke pedig a fémeknél jelentős.

10 Nyúlásmérő átalakítók III.
A nyúlásmérő bélyegeknél szokásos nyúlási tényező (gauge factor), a bélyeg nyúlási tényezője: ennek bevezetésével a relatív ellenállás-változás: Az ellenállás relatív megváltozása a vezető relatív megnyúlásának és a mérőbélyeg nyúlási tényezőjének a függvénye.

11 Hőellenállásos mérőátalakítók I.
Ezek az átalakítók a hőmérséklet változását villamos ellenállás-változássá alakítják át. Hőellenállásos mérőátalakító fémes félvezető A fém ellenállásmérő ellenállásváltozása a gyakorlatban: ahol: ellenállás a kiindulási hőmérsékleten, [Ω] hőmérsékleti tényező, [K-1] hőmérséklet-különbség Fémek ellenállás-hőmérséklet karakterisztikái A fém ellenállásmérők leggyakoribb anyagai a platina, a nikkel vagy a réz.

12 Hőellenállásos mérőátalakítók II.
Félvezető hőmérséklet-érzékelő-ellenállás termisztor szilícium A termisztor: hőérzékeny félvezető: ellenállás-változása a gyakorlatban: ahol: a kiindulási hőmérsékleten mért ellenállás, [Ω] energiaállandó, [K] Hőmérséklet-érzékelő ellenállások jelleggörbéi a. platina ellenállás-hőmérő b. NTK termisztor c. PTK termisztor d. terjedési ellenállás alapú szilíciumérzékelő hőmérséklet-különbség

13 Mérőátalakítók Fotoellenállásos mérőátalakítók A fotoellenálásos átalakító a megvilágítást alakítja át ellenállás-változássá.

14 Elektrokémiai mérőátalakítók
Az elektrokémiai átalakítók jelentős része elektrolitos átalakító, amelynél az ion koncentráció–változást alakítjuk át ellenállás változássá. ahol: Az elektrolit fajlagos vezetőképessége, [S] geometriai kialakítástól függő állandó

15 Passzív mérőátalakítók
Passzív mérőátalakítók (típusok) Passzív mérőátalakítók Ellenállásos Induktív Kapacitív Az ellenállásos mérőátalakítók különböző nem villamos mennyiségeket alakítanak át az ohmikus ellenállás változásává. Az induktív mérőátalakító a mérendő elmozdulást, szögelfordulást, vagy más nem villamos mennyiséget induktivitás (kölcsönös, vagy öninduktivitás) változásával képezi le. Az kapacitív átalakító a mérendő mennyiséget (elmozdulást vagy szögelfordulást) kapacitásváltozássá alakítja át.

16 Kapacitív mérőátalakítók
A kapacitás: ahol: töltés, [C] feszültség, [V] A síkkondenzátor kapacitása: ahol: dielektromos állandó A kondenzátor fegyverzetének a felülete, [m2] A fegyverzetek távolsága, [m] Kondenzátor: Két egymástól szigetelő réteggel elválasztott vezető, elektromos töltések (villamos energia) tárolására alkalmas. N-típusú vezető: elektront adó szennyező anyagokat tartalmaz. P- típusú vezető pozitív töltéshordozókat szolgáltat. Epszilon 0: dielektromos állandó légüres térben

17 Mérőátalakítók Kapacitív szintmérő
Kondenzátor: Két egymástól szigetelő réteggel elválasztott vezető, elektromos töltések (villamos energia) tárolására alkalmas. N-típusú vezető: elektront adó szennyező anyagokat tartalmaz. P- típusú vezető pozitív töltéshordozókat szolgáltat. Epszilon 0: dielektromos állandó légüres térben Az eredő kapacitás a tartálybeli folyadék szintmagasságának lineáris függvénye.

18 Mérőátalakítók A mérőátalakító a mérőberendezésnek az a része, amely a bemenő nem villamos mennyiséget villamos kimenő mennyiséggé alakítja át. Mérőátalakítók Aktív Passzív Az aktív átalakítónál olyan fizikai hatást használunk fel, amelynél energiaátalakítás eredményeként villamos energiát állítunk elő. (elektromágneses indukció, elektrokémiai, termikus, foto-, vagy piezzoelektromos hatás) A passzív átalakítónál egy áramkör velemelyik jellemzőjét változtatjuk meg (feszültség, áram, impedencia, stb.)

19 Mérőátalakítók Aktív mérőátalakítók Aktív mérőátalakítók Indukciós Termoelektromos Piezoelektromos Fotoelektromos

20 Indukciós mérőátalakítók I.
Az indukciós átalakítók működésének az alapja az indukciótörvény. Ezek az átalakítók sebességet, vagy szögsebességet alakítanak át feszültséggé. Az indukált feszültséget a következő összefüggés adja: ahol: fluxuskapcsolódás, [Wb,Vs] fluxus, [Wb] tekercs menetszáma Ha a tekercs mozog, és a mágneses kör jellemzői időben nem változnak: Generátorelv= Ha a vezető mágneses erővonalakat metsz, akkor benne feszültség indukálódik. Mechanikai munka elektromos energiává alakul; Nyugalmi indukció: A primér tekercsben az áramforrást ki-be kapcsoljuk a szekunder tekercsben áram indukálódik. Lenz törvénye: az indukált áramot létesítő mozgás iránya és az áram hatására bekövetkező elmozdulás iránya ellentétes. Motor-elv: Ha a mágneses térben lévő vezetőben áram folyik, a vezető elmozdul: a kitérést létesítő erő: F=BIl Többmenetű hengeres tekercs belsejében a mágneses térerősség: H=IN/l [A/m]; A mágneses gerjesztés Θ= IN; Az A felületen áthaladó indukciós vonalak száma: fluxus Φ=BA: B:mágneses indukció: a mágneses térben lévő anyagra jellemző állandó. ahol: sebesség, [m/s] mágneses tér indukciója, [Tesla, (Wb/m2)] vezető hossza, [m]

21 Indukciós mérőátalakítók II.
Reluktáns átalakító: Az időben változnak a mágneses kör jellemzői és a tekercs nem mozog. Ekkor a tekercs mágneses körének mágneses vezetőképessége változik időben, így az indukált feszültség: ahol: mágneses gerjesztés, [A] mágneses vezetőképesség, [Vs/A] tekercs menetszáma Többmenetű hengeres tekercs belsejében a mágneses térerősség: H=IN/l [A/m]; A mágneses gerjesztés Θ= IN; Az A felületen áthaladó indukciós vonalak száma: fluxus Φ=BA: B:mágneses indukció: a mágneses térben lévő anyagra jellemző állandó.

22 Termoelektromos mérőátalakítók I.
Ezek az átalakítók hőmérséklet-különbség hatására villamos feszültséget adnak, tehát hőenergiát alakítanak át villamos energiává. A hőelemek (termoelektromos átalakítók) működésének alapja a Peltier- és a Seebeck-hatás A Peltier-hatás: két különböző anyagú vezetőt végeiken összeforrasztunk és áram folyik át ezeken, ekkor az egyik kötéspont melegszik, a másik hűl. A kötésponton felvett vagy leadott teljesítmény: ahol: Az ún. Peltier-tényező, [V] termoáram, [A]

23 Termoelektromos mérőátalakítók II.
A Seebeck-hatás: két különböző vezetőből álló áramkörben termofeszültség keletkezik, amely arányos a vezetők csatlakozási pontjai közötti hőmérséklet-különbséggel: ahol: A Seebeck-tényező, [V/K] Hőmérséklet-különbség, [K] A Peltier- és a Seebeck-tényező közötti összefüggés: A Seebeck-hatás eredményeként létrejövő termofeszültség a T1 és T2 hőmérséklethatárok esetén kiszámítható:

24 Piezzoelektromos mérőátalakítók
A piezoelektromos átalakítók bizonyos nemfémes anyagoknál megfigyelhető úgynevezett piezoelektromos hatáson alapulnak. E hatás lényegében abból áll, hogy ezek az anyagok mechanikai feszültségállapot (pl. nyomás) hatására felületükön polarizálódnak, ott villamos töltések jönnek létre. ahol d 11 – a piezoelektromos együttható, n: – a kvarclemezek száma. SiO 2 kristály egyszerűsített geometriája. a . – a kristály alakja; b. – a kristályból kivágott szelet; F x – longitudinális; F y – transzverzális terhelés

25 Piezzoelektromos gyorsulásérzékelő
Mérőátalakítók Piezzoelektromos gyorsulásérzékelő A gyorsulás: a sebesség időegység alatti változása: A gyorsulás kifejezhető a következő formában is: Newton II. törvénye szerint a tehetetlen tömegre a gyorsuláskor és lassuláskor ható tehetetlenségi erő arányos a gyorsulással, ill. a lassulással. Ez a tény adja a gyorsulásmérés alapját, amikor az ismert hiteles tömegre ható tehetetlenségi erőt határozzuk meg: A bemutatott összefüggésekből kitűnik, hogy a gyorsulást a tehetetlenségi erő, a sebesség, vagy az út mérésből lehet meghatározni.

26 Piezzoelektromos gyorsulásérzékelő
Mérőátalakítók Piezzoelektromos gyorsulásérzékelő A tehetetlenségi erő mérése célszerűen használhatók a különböző piezoelektromos gyorsulásérzékelők, ezekre látható példa az ábrán. Itt az érzékelőbe ismert tömeget építünk be, a kvarclemezeket pedig úgy feszítjük elő, hogy a megengedett maximális gyorsulásnál meggátoljuk a tömegnek a kvarclemezekről való felemelkedését. A gyorsulás eredményeként változó erő hat a piezoelektromos (kvarc) lemezekre, a piezoelektromos hatás következtében feszültség lép fel a kvarclemezeken, ez arányos a tehetetlenségi erővel, azaz a gyorsulással. 1 – kábelcsatlakozás, 2 – ház, 3 – ismert tömeg, 4 – kvarclemezek, 5 – előfeszítő hüvely, 6 – alaplemez, 7 - szerelőmenet

27 Fotoelektromos mérőátalakítók
A fotoelektromos mérőátalakítók a megvilágítást villamos feszültséggé alakítják át. Ezeket az átalakítókat fényelemeknek is nevezzük. A fotoelektromos jellemzőik függenek a hőmérséklettől is, a megvilágítás és a fotoáram kapcsolata nem lineáris.


Letölteni ppt "Összefoglaló táblázat a mérőátalakítókról"

Hasonló előadás


Google Hirdetések