Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A 2017-es felsőoktatási felvételi pontszámítás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A 2017-es felsőoktatási felvételi pontszámítás"— Előadás másolata:

1 A 2017-es felsőoktatási felvételi pontszámítás
Dr. Mező Ferenc Gimnázium

2 Pontszámítási rendszer
Tanulmányi pontok Érettségi pontok Többletpontok Összesen: 200 pont Összesen: 200 pont Összesen: 100 pont Középiskolai eredmények magyar nyelv- és irodalom (10 p.) matematika (10 p.) történelem (10 p.) idegen nyelv (10 p.) választott természettudományos tárgy (10 p.) eredményének kétszerese. Összesen max: 100 pont B. Érettségi bizonyítványban szereplő 4 kötelező és egy szabadon választott tárgy százalékos eredményének átlaga. A felsőoktatási intézmény által előírt kettő érettségi tárgy százalékos eredményének összege. Összesen max: pont 1. Legfeljebb 2 emelt szintű érettségiért pont. 2. Nyelvvizsgért (max.: 40 p) középfokú: 28 pont felsőfokú: 40 pont 3., OKTV eredményért: 1-10. hely: 100 pont hely: 50 pont hely: 25 pont 4. Előnyben részesítésért (max 40 pont) Összesen max: 100 pont Maximum: 500 pont vagy az érettségi pontok kétszerezésével + többletpontokkal: 500 pont 50 óra közösségi szolgálat!

3 Tanulmányi pont pont A tanulmányi pont a középiskolai és érettségi eredményekből a következő módon számítódik: 1. Középiskolai eredmények (max. 100 pont): Öt tantárgy (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, egy választott idegen nyelv és egy választott természettudományos tárgy) utolsó tanult két év végi eredményeinek összege, majd annak kétszerese. Választott tárgy: egy, legalább két évig tanult természettudományos tantárgy vagy két, legalább egy évig tanult, természettudományos tantárgy. Természettudományos tantárgyak: fizika, kémia, biológia, földrajz 2. Érettségi eredmények (max. 100 pont): A négy kötelező és egy szabadon választott érettségi tárgy százalékos eredményéből számolt átlageredmény egész számra kerekítve.

4 Érettségi pont - 200 pont KÉT érettségi tárgy százalékos eredménye
Az azonos képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények által a képzési területre (szakra) vonatkozóan meghatározott: KÉT érettségi tárgy százalékos eredménye (tárgyanként maximum 100 pont) Kötelező emelt szintű érettségi: andragógia, anglisztika, germanisztika, bölcsészettudományi ág szakjai, pedagógia, pszichológia, néprajz, régészet, magyar, történelem, matematika, alkalmazott gazdaságtan, jogász, erdőmérnök, építész, építészmérnök, energetikai mérnök, állatorvosi, továbbá az orvostudományi képzési ág szakjain

5 Többletpontok – 100 pont A különböző jogcímeken elért többletpontok összege legfeljebb 100 pont lehet. A jelentkező számára abban az esetben is csak 100 többletpontot lehet figyelembe venni, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak az összege ezt meghaladná. Jogszabály alapján minden szakon kötelező többletpontok: nyelvvizsga (max. 40 többletpont) emelt szintű érettségiért (tárgyanként 50, max többletpont) előnyben részesítés okán (max. 40 többletpont) Képzési területenként kötelezően adható többletpontok (1. sz. táblázat): tanulmányi versenyen elért adott eredményért művészeti versenyen elért eredményért szakirányú, emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítés alapján sporteredményért

6 Kötelező többletpontok
Nyelvtudás (max. 40 többletpont): Államilag elismert komplex B2 (középfokú): 28 többletpont C1 (felsőfokú): 40 többletpont Két középfokú nyelvvizsgáért is csak 40 többletpont adható! Emelt szintű érettségiért (max. 100 többletpont): Legalább 45%-os eredményű emelt szintű érettségi vizsgáért, amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsgaeredmény alapján számítják. Vizsgatárgyanként 50 többletpont, ezen jogcímen maximum 100 többletpont számolható. Előnyben részesítés (max. 40 többletpont): hátrányos helyzet (20 többletpont) halmozottan hátrányos helyzet (40 többletpont) fogyatékosság miatt (40 többletpont) gyermekgondozás (40 többletpont) A többletpontra való jogosultságot megfelelő dokumentummal igazolni kell

7 Képzési területenként adható többletpontok I.
Alábbi többletpontok csak abban az esetben járnak, ha a képzési terület intézményei erről közösen így döntöttek. Tanulmányi verseny 1. OKTV, SZÉTV (1-10. helyezés: 100 pont, helyezés: 50 pont, helyezés: 25 pont), TUDOK (nagydíjas: 30 pont, első díjas: 20 pont), versenyek esetében tárgyanként egy versenyeredmény alapján, ha érettségi pontot adó tárgyból ért el meghatározott helyezést. OSZTV (30 pont) ha a versenyeredmény alapján érettségi vizsgakövetelmény alól felmentést kap. Tanulmányi verseny 2. Innovációs versenyeredmény 1-3. helyezés (30 pont) Művészeti versenyeredmény alapján (20 pont) Szakirányú szakképesítés alapján OKJ szerinti emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért vagy technikusi képesítő bizonyítványért. (32 pont) Sporteredmény Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. helyezés (10 pont)

8 A felvételi összpontszám számítási módjai az alapképzésen és az osztatlan képzésen
Tanulmányi pont és érettségi pont összege (max. 400 pont), hozzáadva a többletpontokat (max. 100 pont). Érettségi pont kétszerese (max. 400 pont), hozzáadva a többletpontokat (max. 100 pont). A fenti két számítási mód közül automatikusan a jelentkező számára kedvezőbb módon történik a pontszámítás. Művészet és művészetközvetítés képzési terület szakjain a tanulmányi pont (max. 200 pont) +gyakorlati vizsga (max. 200 pont), intézményi döntéstől függően gyakorlati vizsga (max. 200 pont) eredményének kétszerese, Egyes szakokon kizáró jellegű alkalmassági vizsga (pl. művészeti képzési terület szakjai, tanító…stb.) szervezhető, amelynek eredménye „megfelelt” vagy „nem felelt meg” lehet.

9 A felvételi összpontszám számítási módjai a felsőoktatási szakképzésen
Tanulmányi és érettségi pontok összeadása + kötelező többletpont. Érettségi pontok kétszerezése + kötelező többletpont. Tanulmányi pontok kétszerezése + kötelező többletpont (csak felsőoktatási szakképzés). Felsőoktatási szakképzésben az érettségi pontok számítása a jelentkező által igazolt érettségi eredmények közül bármelyik két legjobb érettségi vizsgaeredményből történik! Többletpont: emelt szintű érettségiért, nyelvtudásért, előnyben részesítésért, valamint tanulmányi verseny eredményért, illetve sporteredményért kapható.

10 Minimális felvételi ponthatár
Jogszabályi minimum ponthatár: Nem vehető fel egyetlen jelentkezési helyére sem az a jelentkező, akinek többletpontok nélkül számított felvételi összpontszáma – kivétel ez alól az emelt szintű érettségiért adható többletpont, amely beszámítható – nem éri el alapképzés és egységes, osztatlan képzés esetében a 280 pontot, felsőoktatási szakképzés esetében pedig a 240 pontot. agrármérnöki 300 állatorvosi 400 általános orvos 380 építészmérnöki 330 erdőmérnöki fogorvos 390 gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés 465 gyógyszerész 385 jogász 460 tanár 305 Minimális felvételi követelmény: 41 szakon központi minimum ponthatár

11 Egy példa (műszaki képzési terület)
11. 12. magyar 4 5 történelem matematika 3 angol fizika Érettségi vizsgatárgyak: matematika kötelező ÉS biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy szakmai előkészítő tárgy Iskolai eredmények Érettségi eredmények 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege x 2 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 76,8 egész számra kerekítve A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 92 pont 77 pont 158 pont Tanulmányi pontok: 169 pont Érettségi pontok: 158 pont Felvételi pontszám tanulmányi pont és érettségi pont összegzésével: 327 pont Felvételi pontszám érettségi pont kétszerezésével: 316 pont Felvételi pontszám: = 377 pont

12 Egy példa Iskolai eredmények Érettségi eredmények 92 pont 77 pont
Kommunikáció és médiatudomány 11. 12. magyar 4 5 történelem matematika 3 angol fizika Érettségi vizsgatárgyak: magyar v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) Egy példa Iskolai eredmények Érettségi eredmények 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 76,6 egész számra kerekítve 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege x 2 A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 92 pont 77 pont 163 pont Tanulmányi pontok: 169 pont Érettségi pontok: 163 pont Felvételi pontszám tanulmányi pont és érettségi pont összegzésével: 332 pont Felvételi pontszám érettségi pont kétszerezésével: 326 pont

13 Egy példa Iskolai eredmények Érettségi eredmények 92 pont 77 pont
Mezőgazdasági mérnöki 11. 12. magyar 4 5 történelem matematika 3 angol kémia Érettségi vizsgatárgyak: biológia v. fizika v. földrajz v. egy idegen nyelv (angol, német) v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. szakmai előkészítő tárgy Egy példa Iskolai eredmények Érettségi eredmények 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 76,8 egész számra kerekítve 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege x 2 A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 92 pont 77 pont 164 pont Tanulmányi pontok: 169 pont Érettségi pontok: 164 pont Felvételi pontszám tanulmányi pont és érettségi pont összegzésével: 333 pont Felvételi pontszám érettségi pont kétszerezésével: 328 pont

14 Egy példa Iskolai eredmények Érettségi eredmények 92 pont 77 pont
Gazdálkodási és menedzsment 11. 12. magyar 4 5 történelem matematika 3 angol fizika Érettségi vizsgatárgyak: gazdasági ismeretek vagy egy (meghatározott) idegen nyelv vagy matematika vagy történelem vagy egy szakmai előkészítő tárgy Egy példa Iskolai eredmények Érettségi eredmények 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 76,8 egész számra kerekítve 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege x 2 A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 92 pont 77 pont 164 pont Tanulmányi pontok: 169 pont Érettségi pontok: 164 pont Felvételi pontszám tanulmányi pont és érettségi pont összegzésével: 333 pont Felvételi pontszám érettségi pont kétszerezésével: 328 pont

15 Egy példa Iskolai eredmények Érettségi eredmények 92 pont 77 pont
tanító 11. 12. magyar 4 5 történelem matematika 3 angol fizika ALKALMASSÁGI VIZSGA Érettségi követelmények: magyar v. a szakiránynak megfelelő nemzetiségi nyelv (és irodalom) ÉS biológia v. (meghatározott) idegen nyelv, vagy matematika v. történelem, v. szakmai előkészítő Egy példa Iskolai eredmények Érettségi eredmények 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 76,8 egész számra kerekítve 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege x 2 A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 92 pont 77 pont 163 pont Tanulmányi pontok: 169 pont Érettségi pontok: 163 pont Felvételi pontszám tanulmányi pont és érettségi pont összegzésével: 332 pont Felvételi pontszám érettségi pont kétszerezésével: 326 pont

16 Egy példa Iskolai eredmények Érettségi eredmények 92 pont 82 pont
kémia 11. 12. magyar 4 5 történelem matematika 3 angol fizika Érettségi vizsgatárgyak: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy szakmai előkészítő tárgy magyar 4 77% k történelem 5 90% matematika 65% angol 92% biológia 83% kémia 87% e Egy példa Iskolai eredmények Érettségi eredmények 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 82,2 egész számra kerekítve 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege x 2 A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 92 pont 82 pont 170 pont Tanulmányi pontok: 174 pont Érettségi pontok: 170 pont Felvételi pontszám tanulmányi pont és érettségi pont összegzésével: 344 pont Felvételi pontszám érettségi pont kétszerezésével: 340 pont

17 Ez a prezentáció megtalálható lesz a következő honlapon:


Letölteni ppt "A 2017-es felsőoktatási felvételi pontszámítás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések