Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató a 10. és 11. évfolyamos tanulók és szüleik részére 2016. január.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató a 10. és 11. évfolyamos tanulók és szüleik részére 2016. január."— Előadás másolata:

1 Tájékoztató a 10. és 11. évfolyamos tanulók és szüleik részére 2016. január

2 Az érettségi vizsga tárgyai Legalább öt tantárgy: – négy kötelező:magyar nyelv és irodalom történelem matematika idegen nyelv – egy kötelezően választott tantárgy – tetszőleges számú szabadon választott tantárgy (helyi tanterv szerint) Azoknak, akik 2016. január 1-je után érettségiznek 50 óra közösségi szolgálatot kell végezniük, hogy megkezdhessék az érettségi vizsgát.

3 Az érettségi vizsga fajtái  rendesa középiskola befejezése után  előrehozott 2014-től: csak tavasszal csak idegen nyelvből és informatikából csak a 10. és a 11. évfolyamon  szintemelőközépszint után, emelt szint (nyelv és informatika) bármelyik vizsgaidőszakban, rendes érettségin bármely tantárgyból  kiegészítőcsak érettségi bizonyítvánnyal  ismétlőcsak érettségi bizonyítvánnyal  pótlólegkorábban a rendes érettségin  javítólegkorábban a rendes érettségin

4 Az érettségi vizsga tantárgyai és formái 1. Kötelező tantárgyakA vizsga formája A tantárgy neveközépszintenemelt szinten 1. Magyar nyelv és irodalomírásbeliszóbeliírásbeliszóbeli 2. Történelemírásbeliszóbeliírásbeliszóbeli 3. Matematikaírásbeli---írásbeliszóbeli 4. Élő idegen nyelvírásbeliszóbeliírásbeliszóbeli

5 Választható közismereti tantárgyakA vizsga formája A tantárgy neveközépszintenemelt szinten 1. Élő idegen nyelv (angol, német, francia, olasz)írásbeliszóbeliírásbeliszóbeli 2. Fizikaírásbeliszóbeliírásbeliszóbeli 3. Kémiaírásbeliszóbeliírásbeliszóbeli 4. Biológiaírásbeliszóbeliírásbeliszóbeli 5. Földrajzírásbeliszóbeliírásbeliszóbeli 6. Informatika gyakorlatiszóbeligyakorlatiszóbeli 7. Vizuális kultúraírásbeligyakorlati--- 8. Ének-zeneírásbeliszóbeli --- 9. Testnevelésgyakorlatiszóbeligyakorlatiszóbeli 10. Természettudományírásbeliszóbeli--- 11. Etika (Emberismeret és etika)írásbeliszóbeli--- 12. Dráma és tánc (Dráma)írásbeliszóbeli--- 13. Társadalomismeret írásbeliszóbeli --- 14. Mozgóképkultúra és médiaismeret írásbeliszóbeli --- Az érettségi vizsga tantárgyai és formái 2.

6 Értékelés, minősítés 1. Az érettségi vizsga egyes vizsgatantárgyaiból a vizsgázó teljesítményét, ha a vizsga n írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll 1–150, n csak írásbeli vizsgából áll 1–100, pontskálán kell értékelni.

7 Értékelés, minősítés 2. Pontszámok az egyes tantárgyakból (példák) A tantárgy neve középszintenemelt szinten írásbeliszóbeliírásbeliszóbeli Magyar nyelv és irodalom1005010050 Történelem1005010050 Matematika100---11535 Élő idegen nyelv1173312030 Fizika90609060 Kémia1005010050 Biológia1005010050 Földrajz1005010050 Informatika1203012030 Emberismeret és etika8070--- Testnevelés1005010050

8 Értékelés, minősítés 3. Középszintű érettségi vizsga esetén az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban történő kifejezése a következő: 80–100 % elérése esetén jeles(5), 60 – 79 % elérése esetén jó(4), 40 – 59 % elérése esetén közepes(3), 25 – 39 % elérése esetén elégséges(2), 0 – 24 % elérése esetén elégtelen(1). Ha a vizsgatantárgy több vizsgarészből áll (szóbeli és írásbeli, vagy gyakorlati), a vizsgázónak minden vizsgarészből legalább 12 %-ot kell teljesíteni ahhoz, hogy a tantárgyból legalább elégséges osztályzatot kaphasson.

9 Értékelés, minősítés 4. Emelt szintű érettségi vizsga esetén az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban történő kifejezése a következő: 60–100 % elérése esetén jeles(5), 47 – 59 % elérése esetén jó(4), 33 – 46 % elérése esetén közepes(3), 25 – 32 % elérése esetén elégséges(2), 0 – 24 % elérése esetén elégtelen(1). Ha a vizsgatantárgy több vizsgarészből áll (szóbeli és írásbeli, vagy gyakorlati), a vizsgázónak minden vizsgarészből legalább 12 %-ot kell teljesíteni ahhoz, hogy a tantárgyból legalább elégséges osztályzatot kaphasson. (Ez a szabály idegen nyelv esetén mind az öt vizsgarészre vonatkozik!)

10 Értékelés, minősítés 5. A vizsgázó érettségi bizonyítványa, ha idegen nyelvből emelt szintű érettségi vizsgát tett, és – legalább 60%-ot ért el, középfokú (B2) komplex típusú, – 40-59% elérése esetén, alapfokú (B1) komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga- bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül. Az informatika 5-ös érettségi esetén csupán a regisztrációs díj befizetése mellett kiváltható az ECDL bizonyítvány. ( Neumann János Számítógép-tudományi Társaság)

11 Jelentkezés az érettségi vizsgára  itt az iskolában  papír alapon, elektronikus rögzítés  határidő: 2017. február 15. illetve 2018. február 15.

12 Felsőoktatási felvételi 2016

13 A felsőoktatás szerkezete alapképzés (BA, BSC) érettségi osztatlan mesterképzés mesterképzés (MA, MSC) szakirányú továbbképzés felsőoktatási szakképzés doktori képzés (PHD, DLA)

14 Duális képzés  2015-ben indult (17 intézmény 800 hely)  műszaki, informatika, agrár, természettudomány, gazdaságtudományok, szociális munka alapszak  az alapképzés és a gyakorlati képzés különválik  intézményi és vállalati szakasz (48 hét (26+22)?)  „fizetés” (kb. a minimálbér 60%)  külön kell jelentkezni, két „felvételi” (felsőoktatás + gyakorlati hely  2016. felsőoktatási tájékoztató (FELVI)  jelentkezni beiratkozás, átjárhatóság www.dualisdiploma.hu

15 Felvételi pontszámítás 500 pontos rendszer n Tanulmányi pont (maximum 200) + Érettségi pont (maximum 200) = maximum 400 pont. vagy n Érettségi pont (maximum 200) x 2 = maximum 400 pont. n Többletpontok (maximum 100) Ha több lehetséges pontszámítás van, akkor automatikusan a legkedvezőbbet veszik alapul.

16 Tanulmányi pont – 200 pont 1. 5 tantárgy, két utolsó tanult évében kapott év végi tantárgyi érdemjegyek összegének kétszerese (maximum 100 pont). 1. Kötelező négy tárgy: magyar nyelv és irodalom (átlag), matematika, történelem, idegen nyelv 2. Egy választott legalább két évig tanult, vagy két legalább egy évig tanult természettudományos tantárgy (biológia, fizika, kémia, földrajz)

17 Tanulmányi pont – 200 pont 2. Iskolai eredmény9.10.11.12. Irodalom 23 54 Magyar nyelv 52 44 Történelem 34 45 Angol nyelv 53 54 Német nyelv 55 45 Matematika 55 55 Fizika 3 35 Kémia 44 Biológia 5 43 Földrajz 35 Testnevelés4455 Ének-zene55 … Tanulmányi pont 1. (a tíz jegy összegének kétszerese, magyarból átlag): 93 4 4,5

18 Tanulmányi pont – 200 pont 3. Az érettségi bizonyítványban szereplő négy kötelező és egy választott tantárgy százalékos eredményének átlaga, egész számra kerekítve (maximum: 100 pont). Ha ötnél több tárgyból van érettségi eredménye, akkor is csak öt tárgy átlagát veszik! Az ötödiknek automatikusan a legjobbat számolják!

19 Tanulmányi pont – 200 pont 4. Érettségi bizonyítvány szint%minősítés Magyar nyelv és irodalomközép784 (jó) Történelemközép835 (jeles) Matematikaemelt865 (jeles) Angol nyelvközép563 (közepes) Fizikaközép784 (jó) Biológiaemelt 72 5 (jeles) Tanulmányi pont 2 (négy + egy – a legjobb – tárgy %-os eredményének átlaga) 76

20 Érettségi pont – 200 pont 1. Az adott képzési területen előírt érettségi tárgyak közül a jelentkező számára leginkább kedvező két érettségi (felvételi) tárgy százalékos eredményének összege (maximum 200 pont). Nincs különbség az emelt szintű és a középszintű százalékos eredmény átszámítása között. Ha több felvételi tárgyból (kettőnél több!) van érettségi eredménye, akkor automatikusan a legjobbakat számolják.

21 Érettségi pont – 200 pont 2. Érettségi bizonyítvány szint%minősítés Magyar nyelv és irodalomközép784 (jó) Történelemközép835 (jeles) Matematikaemelt865 (jeles) Angol nyelvközép563 (közepes) Fizikaközép784 (jó) Biológiaemelt 72 5 (jeles) Megjegyzés: a példában a matematika és a fizika a két „felvételi” tantárgy. Érettségi pont (a két „felvételi tárgy= %-os eredményének összege) 164

22 Többletpontok 1. (Minden szakon kötelező többletpontok) 1.Emelt szintű érettségiért  Csak azért az emelt szintű vizsgáért jár többletpont, amelyből a pályázó érettségi pontjait számítják és legalább 45%-os teljesítményt ért el.  Az emelt szintű vizsgáért tantárgyanként 50-50 pont jár.  Az „előírt” emelt szintű érettségi vizsgáért is jár a többletpont. 2.Nyelvvizsgáért maximum 40 többletpont kapható  középfokú (B2) komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga 28 pont  felsőfokú (C1) komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga 40 pont  Egy nyelvből csak egy jogcímen jár többletpont, kivéve az OKTV eredmény és a nyelvvizsga egyidejűségét. 3.Előnyben részesítés alapján  Hátrányos helyzet 40 pont  Fogyatékossággal élő 40 pont

23 Többletpontok 2. (Képzési területek szerint adható többletpontok) 1.Tanulmányi versenyeredmény alapján (OKTV, stb.)  1-10. helyezés 100 pont  11-20. helyezés 50 pont  21-30. helyezés 25 pont 2.Szakképesítés alapján 3.Sporteredmény alapján  olimpiai részvétel 50 pont  világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely 30 pont  országos bajnokság 1-3. hely 15 pont  korosztályos világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely 20 pont  diákolimpia döntő 1-3. hely (a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül; a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban) 10 pont Maximum 100 többletpont kapható.

24 Az 500 pontos felvételi rendszer Iskolai eredményekÉrettségi eredmények A két „felvételi” tárgy %-os érettségi eredményének összege Átlageredmény (5 tárgy) 100 pont 200 pont Felvételi pontszám 400+többletpontok %-ok átlaga Tanulmányi pontokÉrettségi pontok Többletpontok: emelt szint 50 p (Összesen max. 100 p) nyelv 28 vagy 40 p (Összesen max. 40 p) + … Maximum 100 Magyar átlag Történelem Matematika x2 Idegen nyelv 1 v. 2 természettud. t. (2-2 jegy összege)

25 Alkalmassági vizsga (bizonyos szakokon) Minősítése: megfelelt – nem felelt meg Aki az alkalmassági vizsgán nem jelenik meg, vagy „nem felelt meg” minősítést kap, annak a felvételi összpontszáma 0, nem sorolható be az adott képzésre! Például: építészmérnök gépészmérnök tájrendező és kertépítő mérnök tanító és óvodapedagógus osztatlan tanárképzés művészeti szakok

26 Felvételhez szükséges minimum ponthatár: 2009-ben 160 pont 2011-ben 200 pont 2012-ben 240 pont 2013-ban 240 pont 2014-ben 260 pont 2015-ben 280 pont 2016-ban 300 280 pont 2017-ben ??? pont A minimális pontszámba a többletpontok közül csak az emelt szintű érettségi vizsgáért és a nyelvvizsgáért kapott többletpont számítható be. A felsőoktatási szakképzés esetén 2016-ban 240 pont a jogszabályi minimumpontszám.

27 Felsőoktatási felvételi 2016 A hivatalos forrás www.felvi.hu

28 Felsőoktatási felvételi 2016 Az egyetlen papír alapon megjelenő kiadvány: Megjelenés: 2015. december (megjelent)

29 Szakok és érettségi vizsgatárgyak 2017 Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2016. szeptemberben induló képzések c. kiadvány 2. számú táblázat Ez a táblázat tartalmazza, hogy 2017 -ben az egyes szakokon melyek azok az érettségi tárgyak, amelyekből a felvételi pontokat számolják, s milyen szintű vizsgát várnak el. Itt nézhető meg, hogy az adható többletpontokból melyik számolható az adott szakon.

30 Ki nem vehető fel felsőoktatási intézménybe, a felvétel alapvető feltételei 1. Egyetlen jelentkezési helyre sem vehető fel az, aki: − nem rendelkezik a továbbtanuláshoz megfelelő végzettséggel – vagyis alapképzés, osztatlan mesterképzés esetén érettségi végzettség gel; − alapképzés, valamint osztatlan mesterképzés esetén a jelentkező nem rendelkezik az adott szakra meghatározott legalább kettő beszámítható érettségi vizsgaeredménnyel a megfelelő szinten (közép- vagy emelt szint); − az intézmények által előírt kizáró jellegű vizsgát nem teljesíti (pl. alkalmassági vizsga, gyakorlati vizsga stb.); − alapképzésre, osztatlan mesterképzésre való jelentkezés esetén nem éri el a jogszabályban meghatározott minimum pontszám ot. (2016-ben 280 pont) − felvételi összpontszáma nem éri el a felvételi ponthatár t.

31 Ki nem vehető fel felsőoktatási intézménybe, a felvétel alapvető feltételei 2. A miniszter a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 46.§ (1) bekezdése alapján … (az alábbi szakokon) a magyar állami ösztöndíjas képzésre történő felvételhez szükséges ponthatárokat (minimum pontszám) az alábbiak szerint határozta meg: pl.: − alkalmazott közgazdaságtan465 − állatorvosi400 − általános orvos380 − gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés465 − gazdálkodási és menedzsment455 − kereskedelem és marketing449 − közszolgálati440 − nemzetközi gazdálkodás460 − pénzügy és számvitel458 − nemzetközi tanulmányok465 − jogász460 − tanárképzés (osztatlan)305 … 2016-ban 41 szakon van ilyen „minimum ponthatár”!

32 Felvételi eljárás  E-felvételi (ügyfélkapu)  eljárási díj, jelentkezések száma  Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2017, 2018  kapacitás  az eljárás menete

33 Felkészülés az Árpádban Továbbtanulási irány, szakok eldöntése, kiválasztása; a megfelelő érettségi tárgyak választása Jelentkezés az emelt szintű felkészítésre, módosítás Kitartó, szorgalmas tanulás – minden tantárgyból Előkészítők, felkészítések

34 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Tájékoztató a 10. és 11. évfolyamos tanulók és szüleik részére 2016. január."

Hasonló előadás


Google Hirdetések