Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A 2016- OS FELS Ő OKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS A jelentkezés rendje.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A 2016- OS FELS Ő OKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS A jelentkezés rendje."— Előadás másolata:

1 A 2016- OS FELS Ő OKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS A jelentkezés rendje

2 2016. ÉVI ÁLTALÁNOS ELJÁRÁS 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról. 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról. Felsőoktatási felvételi tájékoztató – érettségizetteknek és diplomásoknak is (EMMI, OH, Educatio). Kizárólag interneten – www.felvi.hu.www.felvi.hu Jelentkezés elektronikusan – www.felvi.hu.www.felvi.hu

3 Á LTALÁNOS TUDNIVALÓK A felsőoktatási felvételi tájékoztató megjelenése : 2015. december 23. Hivatalos kiegészítés – ami nincs benne a tájékoztatóban, de nagyon fontos. A Tájékoztató és a hivatalos kiegészítés együttesen értelmezendő!

4 J ELENTKEZÉS Érettségire jelentkezés határideje: 2016. február 15. Helye: Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Felsőoktatási felvételi jelentkezés határideje: 2016. február 15. Helye: Önállóan intézve elektronikusan

5 A FELVÉTELI KÉRELEMRE VONATKOZÓ TUDNIVALÓK A felvételi kérelmet : a www.felvi.hu honlapon elektronikusan lehet igénybe venni.www.felvi.hu a) ügyfélkapus jóváírással b) hitelesítő adatlap kinyomtatásával, aláírásával, valamint az Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190 postacímre kell beküldeni. Készítsen fénymásolatot a hitelesítő adatlapról és azt ajánlott küldeményként adja fel!

6 HTTP :// WWW. FELVI. HU /

7 A DATLAP KITÖLTÉSE - Az elektronikus adatlap nem maradhat hiányos ( a program addig nem engedi tovább, amíg nem helyes) - Kitöltéshez szükséges a regisztráció (azonosító, jelszó, létező email cím megadása) - A megadott email címre biztonsági kódot kap, ami a belépéshez szükséges - Jelentkezés hitelesítése: okmányirodai ügyfélkapus bejelentkezéssel vagy a kinyomtatott adatlap aláírásával és postázásával.

8 H IÁNYPÓTLÁS Az adatfeldolgozás során – a kérelem hiányos benyújtása esetén – a hivatal legkésőbb a jelentkezés beérkezését követő 30. napig a jelentkezőt hiánypótlásra szólítja fel.

9 V ÉGSŐ HATÁRIDŐ 2016. július 12. A dokumentummásolatok ( érettségi-, nyelvvizsga bizonyítvány másolata) benyújtásának végső határideje. (Oktatási Hivatalhoz postai vagy online úton)

10 J ELENTKEZÉSI LEHETŐSÉGEK A jelentkező egy felvételi eljárásban hat (6) helyre jelentkezhet: - Több különböző képzési területre - Ugyanazon képzési területen belül több intézménybe, karra, szakra, képzési helyre, és - ezeken belül különböző munkarendre (nappali, esti, levelező, távoktatás), - Finanszírozási formára ( államilag támogatott, költségtérítéses - ugyanazon szak esetében egynek számít)

11 S ORREND A jelentkezőnek a felvételi kérelem benyújtásakor fel kell tüntetnie, hogy milyen sorrendben kéri felvételi jelentkezésének elbírálását. A jelentkező az általa meghatározott jelentkezési sorrendet 2016.július 12–ig egy alkalommal módosíthatja. A jelentkezési helyek visszavonása – kizárása – nem számít bele a sorrendmódosításba, arra ettől függetlenül van lehetőség (pl. ha meggondolta magát a 2016. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés benyújtása óta, és már nem szeretne valamelyik megjelölt jelentkezési helyre bejutni, ezért hátrébb rangsorolná.)

12 S EGÍTSÉG Kitöltési útmutató megtalálható a www.felvi.huwww.felvi.hu honlapon.

13 E LJÁRÁSI DÍJAK A felvételi eljárás során a jelentkezőnek: - az alapjelentkezés keretében három képzés megjelölésére díjmentesen van lehetőség - a további jelentkezési helyekért kiegészítő díjat kell fizetni - külön eljárási díjat kell fizetni (pl. alkalmassági vizsga után) - 2016. február 15-ig át kell utalni! (banki átutalás folyószámláról vagy internetes tranzakció bankkártyával) Közlemény: (itt minden esetben kizárólag a 12 jegyű felvételi azonosító számot kell feltüntetni!)

14 D ÍJAK Kiegészítő díj: 2000 Ft./ jelentkezés az Oktatási Hivatalnak fizetve a 4. jelentkezéstől. Külön eljárási díj: 2000 – 3000 -3500 -4000 Ft. az intézményeknek fizetve - gyakorlati, alkalmassági vizsga tartása esetén (7.sz. táblázat tartalmazza)

15 P ONTSZÁMÍTÁSI RENDSZER

16 2016-os felvételi eljárás: Számítási alap: 500 pontos rendszerben - Tanulmányi pontok 200 + - Érettségi pontok 200+ - Többletpontok 100

17 T ANULMÁNYI PONTOK : KÖZÉPISKOLAI ÉRDEMJEGYEK ALAPJÁN Tanulmányi pontok: középiskolai eredmények Öt tantárgy utolsó két évfolyamon szerzett év végi osztályzatainak összege: 1. Magyar nyelv és irodalom ( a két osztályzat számtani átlaga kerekítés nélkül) 2. Történelem 3. Matematika 4. Egy, legalább két évig tanult választott idegen nyelv 5. Egy, legalább két évig tanult, vagy két, legalább egy évig tanult választott természettudományos tantárgy ( fizika, kémia, biológia, földrajz (földünk és környezetünk), természettudomány ) https://www.felvi.hu/felveteli/pontszamitas/Alapkepzesben/termeszettudomanyos_targyak_a_pontszamitasban

18 Utolsó két tanult év végi érdemjegyek összegét kettővel kell megszorozni: Magyar 3/4 =3,5 4/4 =4 Történelem 5 5 Matematika 3 4 Német nyelv 4 4 Fizika 5 5 Összesen: 20,5 + 22 = 42,5 x 2 = 85 pont (elérhető maximálisan 100 pont) Tanulmányi pontok: középiskolai eredmények

19 Tanulmányi pontok: középiskolai eredmények Az érettségi bizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményének egész számra kerekített átlaga. Pl.:Magyar 78% Történelem 81% Matematika 68% Angol nyelv 91% Fizika 87% Összesen: 78+81+68+91+87= 405/5= 81 % = 81 pont (elérhető maximálisan 100 pont)

20 Érettségi pontok A képzési területenként meghatározott 2 érettségi vizsgatárgy eredményéből kiszámolt pontok az érettségi pontok. Az érettségi pontok száma – közép és emelt szintű érettségi vizsga esetén egyaránt – egyenlő az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel.

21 Érettségi pontok Pl.: 1. ”felvételi” tantárgy 65%-os eredmény 2. „felvételi” tantárgy 88%-os eredmény 65+88=153 Összesen: 153 pont (maximálisan elérhető 200 pont)

22 „D UPLÁZÁS ” Amennyiben a jelentkező több érettségi pontot szerzett, mint tanulmányi pontot, abban az esetben külön kérés nélkül az érettségi pontjait duplázzák meg.

23 T ÖBBLETPONTOK Amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsga alapján számítják, a jelentkező az emelt szinten teljesített, legalább 45%-os eredményű érettségi vizsgáért 50 többletpontra jogosult. - Két emelt szintű érettségi esetén: 2x50=100 pont - (maximálisan elérhető 100 pont)

24 T ÖBBLETPONTOK Nyelvvizsgára adható többletpontok: B2 komplex (középfokú) nyelvvizsga 28 pont C1 komplex (felsőfokú) nyelvvizsga : 40 pont Nyelvvizsgára adható maximális többletpont: 40 pont

25 T ÖBBLETPONTOK  Olimpiai részvételért 50 pont  VB, EB legalább 3. helyezésért 30 pont  Korosztályos VB, EB legalább 3. helyezésért 20 pont  Országos bajnokság 1-3. helyezésért 15 pont  Diákolimpia legalább 3. helyezésért 10 pont

26 T ÖBBLETPONTOK OKTV  1-10. helyezésért: 100 pont  11-20. helyezésért: 50 pont 21-30. helyezésért: 25 pont Országos Művészeti Tanulmányi Versenyek 1-3. helyezésért 20 többletpont jár TUDOK  a nagydíjasoknak 30 többletpont,  az első díjasoknak 20 többletpont adható.

27 T ÖBBLETPONTOK  OKJ szakképesítés 24 pont (ha az egyetem elfogadja az adott képesítést)

28 E LŐNYBEN RÉSZESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG Hátrányos helyzetű jelentkező, Fogyatékossággal élő jelentkező, GYES-en, GYED-en lévő, gyermekét gondozó jelentkező 40 többletpontra jogosult.

29 I GAZOLÁS A fentiekben meghatározott jogosultságot, a kedvezményre jogosító feltételek meglétét igazolni kell!

30 M INIMUMHATÁR Nem vehető fel, aki nem ért el 280 pontot! Ebben az esetben nem lehet az emelt szintű érettségire adható többletpontokat figyelembe venni. http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2016A/2_pontszamitas

31 A FELVÉTELI DÖNTÉS Várhatóan 2016. július 26-án határozzák meg a felvételi ponthatárokat. Az intézmények „rangsor” alapján döntenek. Szempontjai:  A jelentkező által meghatározott jelentkezési sorrend  Az intézménybe felvehető hallgatói létszám

32 A PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁS LEHETŐSÉGE : A rendes felvételi eljárásokat követően, a felvételi eredménye alapján pótfelvételi eljárást hirdetnek 2016. augusztus elején, a meghirdetéstől 15 napig. Itt csak egy költségtérítéses helyet lehet megjelölni.

33 L EGFONTOSABB TÁBLÁZATOK http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_2016A/FFT 2016A_1sz_tablazat.pdf http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_2016A/FFT 2016A_7sz_tablazat.pdf http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_2016A/FFT 2016A_tobbletpontok_attekintese.pdf

34


Letölteni ppt "A 2016- OS FELS Ő OKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS A jelentkezés rendje."

Hasonló előadás


Google Hirdetések