Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A felsőoktatási felvételi eljárás Dr. Bakos Károly.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A felsőoktatási felvételi eljárás Dr. Bakos Károly."— Előadás másolata:

1 A felsőoktatási felvételi eljárás Dr. Bakos Károly

2 Mit kell tenni a jelentkezés előtt? Tájékozódás! Kitől? –rokonság, –baráti kör, –internet, –újságok, –nyílt napok, –felvételi tájékoztató!

3 Felsőoktatási felvételi tájékoztatók 2012 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium, az Oktatási Hivatal és az Educatio Kht. kiadványai, az egyedüli hivatalos forrás. –Külön kötet az alapképzésre és a mesterképzésre. Szeptemberben induló képzések! Csak arra a képzésre lehet jelentkezni, amely abban megjelenik. Tartalmazza mindazokat az információkat, amelyek szükségesek a jelentkezőknek ahhoz, hogy dönteni tudjanak. –Szint, munkarend, finanszírozási forma, szak neve, képzési idő, minimális- maximális létszám, érettségi vizsgatárgyak. Januárban kiegészítés.

4 Amit tudni kell Felsőoktatási felvételi tájékoztató – megjelenik december 15-én – interneten is. Jelentkezési határidő 2012. február 15. A februári az érettségi jelentkezéssel azonos határidő, de nem azonos eljárás! Jelentkezési lapot kell beadni – a felvételi tájékoztatóhoz 1 db mellékelve, beszerezhető OH, Educatio. E-felvételi! Több helyre lehet jelentkezni, rangsort kell felállítani, amely később még módosítható. Egy adott időpontban, ponthatárok alapján történik a döntés.

5 Felsőoktatási felvételi tájékoztató – intézményi részek Képzési szint A – alapképzés, O – egységes osztatlan képzés, F – felsőfokú szakképzés, M – mesterképzés. Munkarend N – nappali, E – esti, L – levelező, T – távoktatás. Finanszírozási forma A – államilag támogatott, K – költségtérítéses. Szak, szakirány. Képzési idő félévben. Felvehető létszám – min-max. Érettségi követelmények.

6 Van felvételi vizsga? Nincs! A középiskolai teljesítmény és a felsőoktatási intézménynek által közösen meghatározott érettségi vizsgatárgyak százalékos eredménye és a többletpontok alapján határozzák meg a pontszámot a felsőoktatási intézmények. Két érettségi tárgy százalékos eredménye, ami különböző lehet –kötelező két tárgy – pl. jogász, –egy tárgy kötelező, a második egy listából választható – pl. műszaki, –egy listából kell kettőt szabadon kiválasztani - pl. agrár. A kivétel: művészet és művészetközvetítő!

7 Alapelvek – egységes rangsorolás A felsőoktatásba egységes rangsorolás alapján a legjobban felkészült és legjobb teljesítményt nyújtó jelentkezők kerüljenek be. Egy meghatározott jelentkezőről minden adat központi adatbázisba kerül, minden jelentkezési helyén ugyanazokkal az adatokkal szerepel. Egy meghatározott szakon minden jelentkezőnek ugyanúgy számolják a pontjait, teljes és egységes országos rangsor születhet minden szakon. Minden jelentkezőnek a középiskolai tanulmányi eredményei és két érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye alapján számolnak pontot, függetlenül az érettségi évétől és a korábbi végzettségeitől.

8 Jelentkezés Egy jelentkezési lap. A jelentkezési lapon, ha valaki több helyre jelentkezik, meg kell határoznia a jelentkezéseinek az elbírálási sorrendjét, amelyet később egyszer – július 10-éig – még meg lehet változtatni. A jelentkezési laphoz kell mellékelni minden szükséges dokumentumot, igazolást. A később kézhez kapott igazolásokat megadott határidőig – július 10-éig – pótolni lehet. A jelentkezési laphoz csatolni kell az eljárási díj befizetéséről szóló igazolást. Az alapösszeg három szakra (államilag támogatott és/vagy költségtérítéses képzésre) történő jelentkezést tesz lehetővé. Aki háromnál több helyre kíván jelentkezni, annak jelentkezésenként további összegeket kell fizetnie. Azok a felsőoktatási intézmények, amelyek alkalmassági, gyakorlati vizsgát tartanak, ezekért külön eljárási díjat kérhetnek.

9 Túljelentkezés képzési területenként (alap- és egységes, osztatlan, nappali munkarend, államilag támogatott képzésekre, első helyes jelentkezések beszámításával)

10 Ponthatárok megoszlása 2008 - 2010 (alap- és egységes, osztatlan, nappali munkarend, államilag támogatott képzések) 10

11 Felvettek által elért pontszámok 2010 (alap- és egységes, osztatlan, nappali munkarend, államilag támogatott képzések)

12 Pontozási rendszer 400+ 100 pontos rendszerben határozzák meg a felsőoktatási intézmények a jelentkezők pontszámát. A felsőoktatási törvény előírásai alapján egységes pontozási rendszert kell alkalmazni, ezért –ahol választható érettségi tárgyak vannak meghatározva az egyes képzési területeknél, szakoknál, minden felsőoktatási intézménynek az általános szabályt kell alkalmaznia, nem szűkítheti, nem bővítheti a vizsgatárgyak körét, –képzési területenként egységesen kerül meghatározásra az, hogy az adható többletpontok közül az adott területen képzést folytató intézmények milyen jogcímen adnak többletpontot.

13 Tanulmányi pontok A korábbi hozott pontok új elnevezése. Maximum 200 pont. 5 tantárgy osztályzatából kell kiszámolni (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, természettudományos tárgy, idegen nyelv /nemzetiségi nyelv és irodalom/), az utolsó két tanult év végi jegyeinek összegét kettővel kell szorozni – maximum 100 pont szerezhető. Ehhez kell hozzáadni az érettségi bizonyítványban szereplő négy kötelező és egy szabadon választott vizsgatárgyak százalékos eredményének átlagát kerekítve, ami maximum 100 pont lehet. A tanulmányi pontok számításának nincs időkorlátja.

14 Érettségi pontok A korábbi szerzett pontok új neve. Maximum 200 pont szerezhető. Két érettségi tárgy százalékos eredményéből kell kiszámolni, azonos a százalékos eredménnyel. Az adott képzési területen, szakon előírt, illetve választható érettségi tárgyak köre 2010-ben már megjelent, az nem változik. A művészeti, művészetközvetítő területen gyakorlati vizsga alapján szerezhető 200 pont.

15 Többletpontok 100 többletpont szerezhető. Kötelező megadni az emelt szintű érettségiért és a nyelvvizsgákért járó többletpontokat. Az adott szakon képzést folytató felsőoktatási intézmények közösen döntenek az egyéb többletpontok megadásáról.

16 Kötelező többletpontok Azért az emelt szinten tett érettségi vizsgáért jár többletpont, amelyből a jelentkező érettségi pontját számolják. Vizsgánként 50-50 pont jár a legalább 30 százalékos vizsgáért. Legfeljebb két nyelvvizsga alapján, legfeljebb 40 pont kapható. B2 komplex nyelvvizsga esetén 28 pont, C1 komplex nyelvvizsga esetén 40 pont jár. Egy nyelvért csak egyszer és egy jogcímen lehet többletpontot kapni. Szakirány szerinti jelentkezés esetén többletpont jár annak, aki az OKTV-n és a szakmai előkészítő tárgyak versenyén helyezést ér el. –1-10. helyezettnek 80 pont, –11-20. helyezettnek 40 pont, –21-30. helyezettnek 20 pont.

17 Adható többletpontok A felsőoktatási intézmények közösen, az adott képzési területen, szakon egységesen döntenek. A többletpontok száma pontosan meghatározott, azoktól eltérni nem lehet. A jogcímek: –OKJ-s bizonyítványért, illetve technikusi oklevélért 24 pont, –a pontosan definiált olimpiai sportágak különböző szintű versenyein elért eredményért 16, illetve 8 pont, –az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért helyezésért 20 pont, –a Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján 24, illetve 12 pont, –az Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért helyezésért 16 pont, –bizonyos szakmai versenyek alapján 30 pont.

18 Összpontszám a tanulmányi pontok és az érettségi többletpontok összege + a többletpontok vagy az érettségi pontok kétszerese + a többletpontok. Minden esetben a jelentkező számára kedvezőbb módon kell számolni! Speciális esetek: -a felsőfokú szakképzésre jelentkezők összpontszáma a tanulmányi pontok kétszerese is lehet + a többletpontok, - a művészeti, művészetközvetítő területen a felsőoktatási intézmény dönthet úgy, hogy a gyakorlati vizsga eredményét kétszerezi + a többletpontok.

19 Előnyben részesítés A hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 20 többletpontot kap. További 20 többletpontot kap az a hátrányos helyzetű jelentkező, aki közoktatási törvény alapján halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül. A fogyatékkal élő minden jelentkezési helyén 40 többletpontot kap. A gyermekét gondozó (GYES, GYED stb.) jelentkező minden jelentkezési helyén 40 többletpontot kap.

20 Köszönöm a figyelmüket! Dr. Bakos Károly


Letölteni ppt "A felsőoktatási felvételi eljárás Dr. Bakos Károly."

Hasonló előadás


Google Hirdetések