Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ ATOMERÖMÜVEK HELYZETE ÉS PROBLÉMÁI DÉLAFRIKÁBAN Fenyves Iván Aranydiplomás okl. gépészmérnök 2011.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ ATOMERÖMÜVEK HELYZETE ÉS PROBLÉMÁI DÉLAFRIKÁBAN Fenyves Iván Aranydiplomás okl. gépészmérnök 2011."— Előadás másolata:

1 AZ ATOMERÖMÜVEK HELYZETE ÉS PROBLÉMÁI DÉLAFRIKÁBAN Fenyves Iván Aranydiplomás okl. gépészmérnök 2011

2 A Lévai örökség Mi Dr Lévai András szellemi és erkölcsi örösei vagyunk. Mire kötelez ez az elhivatottság bennünket ma, a megváltozott világban? Feltétlen szakmai és emberi integritása…. Mérnöki tevékenységünk mindenkor holisztikus természetére …… A meggondoltan újra, korszerüre való törekvésre…… A nemzeti és európai érdekek szolgálatára….

3 Fukushima A Fukushima japán atomerömüben bekövetkezett sajnálatos üzemzavar és az azt követö – a média által szított – tömeghisztéria új fénybe helyezte mondanivalómat, de nem tántorított el attól a meggyözödésemtöl, hogy az atomerömüveknek nagy jövöje van. A mi feladatunk hogy a döntéseket a Lévai örökség jegyében és tölünk telhetöen az “emócionális” - tól eltávolodva a “racionális” felé közelitve befolyásoljuk. A feladat nemcsak politikai, gazdasági, müszaki területen bonyolult, ezek mellett igen fontos az oktatási és szakszerü felvilágosítási tevékenység is. Itt látom az ENPOL feladatainak egyik súlyponti területét.

4 Elözetes….  Délafrika bö tapasztalatokkal rendelkezik az atomenergia békés (és nem békés….) hasznosítása terén  Ezeket szeretném röviden ismertetni, hogy a jelenlévö hallgatóság és az ENPOL a tapasztalatok ismeretében és azok hasznosításával a lehetö leghatékonyabban és a Lévai örökség jegyében járulhasson hozzá az atomenergia további békéscélú alkalmazásához Magyarországon  Elöbb - amennyire a szükreszabott idö megengedi - néhány fontos tényt mutatok be, majd az elöadás végén összefoglalom javaslataimat a fenti cél elérése érdekében

5 Kellemetlen tények mérnököknek…  Az energetikai reaktorok a katonai kutatás-fejlesztés “melléktermékei” – az eredeti cél az atomfegyverekhez szükséges plutóniumtermelés volt.  A múltban – különösen a “tervgazdálkodás” korában - az atomerömüépitéssel kapcsolatos döntések nem tartoztak a nagy nyilvánosságra.  A mai viszonyok között ezek a döntések elsösorban politikai jellegüek. A túlnyomórészt laikus közvélemény a sajtó, TV, Internet befolyása alatt, lényegében emócionális alapon ítéli meg a pozitív, de föleg a negatív szempontokat.  A racionális döntések súlyponti szempontja a beruházási költség  A hatalmas beruházási költségeket az ajánlattevö “multik” finanszírozással kívánják biztosítani, ez újabb politikai szempont: “kinek legyünk (vagy ne legyünk) adósai? “

6 Múlt ….  Délafrika az u.n. “apartheid” idöben atomhatalom volt, saját uránbányászattal atomfegyverekkel, kiterjedt kutatás-fejlesztéssel, atomerömüvel  Még az apartheid megszünte elött (1989-93) a nukleáris fegyvereket nemzetközi szerzödés (NPT) alapján eltávolították  Csak a békés célú (csökkentett terjedelmü) kutatás- fejlesztés és az atomerömü maradt  Urándúsitó üzem (Pelindaba)

7 Jelen….  Délfrikában van az afrikai kontinens egyetlen atomerömüve: Koeberg.  Telephely: Cape Town (Fokváros) közelében az Atlanti Óceán partján  Nyomottvizes reaktor, 2x900MW egység, francia (Framatom/Areva) tervezés és szállítás.  Üzembehelyezés: 1984-85  Koeberg adja az ország energiaigényének 8-10 %-át

8 Jelen….  25 évi üzem során egyetlen jelentösebb nukleáris vonatkozású rendellenesség vagy üzemzavar sem volt

9 Opposition  Earthlife Africa A Greenpeace délafrikai megfelelöje. A megújítható energiaforrások mellett érvel  Koeberg Alert Ez a szervezet már Koeberg létesítése elött is ellenezte az atomerömüvet  CANE Coalition Against Nuclear Energy (Atomenergiaellenes Koalíció)

10 PBMR

11 Pebble bed (PBMR) 1/2  Sokáig ez volt Délafrika nagy reménysége az atomerömüvek terén  Délafrikai fejlesztésü nagyhömérsékletü, gázhütéses (He), grafitmoderátoros reaktor (Jülich mintára), Brayton körfolyamat  Viszonylag kis egységek (100-125 MW e ), építökocka rendszer, a fogyasztói súlypontra telepíthetö  Tervezés elörehaladott állapotban, a prototípus telephelye kijelölve

12 Pebble bed (PBMR) 2/2  Noha a japán Mitshubisi kínálkozott egy egység megvalósítására, de ez nem jött idöben létre, így 2010 elején az ESKOM és a kormány gyakorlatilag leállította a finanszírozást. Ok: a fejlesztési költségek gazdaságilag nem indokolhatók és a megvalósításra nincs fizetöképes vállalkozó.

13 Tórium (Th-232)  A tórium hasadóanyag nagy elönye, hogy a folyamat nem produkál plutóniumot amely a nukleáris hadianyag elöállításához szükséges.  Felezési ideje igen hosszú, 14 milliárd év.  Nagyhömérsékletü, gázhütéses reaktorok a legalkalmasabbak a tórium alapú üzemanyakciklusokhoz  Délafrika gazdag tórium lelöhelyekkel rendelkezik  Az elöbb ismertetett PBMR reaktorok alkalmasak mind urán- mind tórium alapú üzemanyaghoz

14 Olkiluoto 3 (Finnország)

15  Jelenleg a világ legnagyobb atomerömüvi egysége (létesítés alatt): 1600 MW e  Nyomottvizes EPR (European Pressurised Reactor) 3. generációs reaktor (AREVA - Franciaország) – 2443 kg/s göztermelés  Siemens turbogenerátor (telített göz, 7.8 MPa/293 o C – 1500 1/min fordulatszám, 3 kétszeres kiömlésü kisnyomású ház – vízleválasztással és újrahevítéssel)

16 Olkiluoto 3 (Finnország)  Azonos egységek létesítés alatt:  1 egység Franciaországban – Flamanville 3  2 egység Kínában – Taishan 1 & 2  ESKOM folyamatosan tárgyal az AREVA-Siemens konzorciummal két hasonló egység létesítéséröl Délafrikában  Hasonló tárgyalások folynak az amerikai Westinghouse céggel is  Két telephely a tengerparton ki van jelölve

17 Felhök, árnyékok Olkiluoto felett  Üzembehelyezés jelenlegi állás alapján 3 évvel a tervezettnél késöbb. Fö ok: az AREVA nukleáris “sziget”  Költségek a tervezettnél f>2 tényezövel túllépve. A késések és költségtúllépések enyhén szólva nem lelkesítették az ESKOM-ot, hogy hasonló atomerömüvet rendeljen az AREVA-tól.

18 Igénygörbék +25GW +40GW +15GW 40 GW

19 Költségek Atom PWR 900-1200 MW Hagyományos Szénpor szuperkritikus 800-1100MW Hagyományos Szénpor szuperkritikus 800-1100MW + füstgáz kéntelenités Szénpor szuperkritikus 800-1100MW + füstgáz kéntelenités + CO 2 lekötés Integrált szén elgázosítás + kombinált körfolyamat Gáz kombinált körfolyamat Gáz kombinált körfolyamat + CO 2 lekötés Beruházási költség $/kW e 403019002200403025678691558 %1004755100642239 Kockázatnagymérsékelt jelentös mérsékeltjelentös Energia egységköltség $/MWh83.4081.0086.50141.9092.2076.00103.10 %1009710417011191124 Kockázatnagymérsékelt jelentös mérsékeltjelentös

20 1000 km 28.5 S 024.5 E Baktérítö 23.5S Széntüzeléesü erömüvek Atomerömü Gázturbina Széntüzeléesü erömüvek Import

21 Vízellátás Délafrika egyik központi problémája a vízhiány. Az újabb meglévö és az építés alatt álló szenes erömüvek ugyan mind légkondenzációval rendelkeznek, de a vízfelhasználás így is jelentös, föleg a nedves pernyeeltávolítás, a zagyterek porzásmentesítése és nem utolsósorban a körfolyamat jelentös pótvízigénye miatt. Ez minden új széntüzelésü egység telepítését tovább nehezíti, a beruházási kötségeket növeli. A meleg környezeti hömérséklet (az ország északi részein nem ritka a 45 o C) miatt a légkondenzációs egységek termikus hatásfoka nem kedvezö.

22 Munkaerö  Az atomerömüvek hívei azzal érvelnek, hogy a létesítés sok közvetlen és közvetett új munkahelyet teremt  Én ezzel szemben azt a kétségemet szeretém kifejezni, hogy honnan lehet - az ugyan nem túl nagyszámú - de rendkívül magas szakképzettségü és gyakorlattal rendelkezö szakembert biztosítani, akik a létesítéshez, üzemhez és karbantartáshoz szükségesek?

23 Mi a probléma az atomerömüvekkel? 1. Gazdaság - költségek 2. Politika – hitelek, közvélemény, 3. Biztonság – lakosság, terrorizmus 4. Hulladékelhelyezés, környezetvédelem

24 Gazdaságosság Ez a fö szempont. A mai “neoliberazilált”, “globalizált” világban a hosszútávú gazdaságossági vizsgálatok pontossága nagyon bizonytalan. Ugyanígy: a határidötervezés is nagyon bizonytalan

25 Politika Ez az “új” dimenzió. A döntések nem müszaki-gazdasági alapon történnek, hanem a napi politika, az úgynevezett “szabad demokrácia” hatalmi harcai alapján.  Hitelpolitika: kinek tartozzunk, kinek nem?  Bizalom: kiben bízzunk, kiben nem?  Ki a hosszútávú barátunk, ki az ellenségünk?

26 Biztonság Nincs 100%-os biztonság. Az utolsó pár tized vagy század % javulás lényegében pénzkérdés. Repülögépek lezuhannak, mégsem gondol senki a légiforgalom leállítására. A biztonság növelése nem kizárólag müszaki probléma és pénzkérdés, hanem szakemberképzési feladat. Igen fontos: a terrorizmus elleni védekezés és a hasadási termékek “illetéktelen” (terrorista) kezekbe kerülésének megakadályozása.

27 Hulladékelhelyezés Szerintem ez a legsúlyosabb és jelenleg megoldatlan probléma.

28

29

30 Hová tovább?  A következö 20 évben létesítendö 20-40 GW új kapacitást “megújítható” (szél, Nap, bió) technológiával fedezni vagy naív és laikus álom, vagy megfizethetetlen beruházási költséget igényel  Mint láttuk, a korszerü új szenes erömüvek mind beruházás, mind üzemköltség szempontjából egyenértéküek vagy gazdaságtalanabbak az atomerömüvekhez viszonyítva.  Az ESKOM más lehetöségekkel is számol: hatalmas vizerömüvek a Kongó folyón, “offshore” gáz és olaj lelöhelyek Délafrika nyugati partján….  A küzdelem egyfelöl a józan ész, másfelöl a politika és a média által szított tömehisztéria között NYILT.

31 Zárszó Köszönöm figyelmüket ! Remélem hogy egy távoli ország problémáinak rövid ismertetése hasznos volt a magyar energetikai társadalom számára. Önök nagyon nehéz helyzetben vannak, az utóbbi évek gazdasági, politikai, társadalmi változásai a régi értékrendeket felborították. Sok sikert kívánok az önök elött álló rögös útra !!!


Letölteni ppt "AZ ATOMERÖMÜVEK HELYZETE ÉS PROBLÉMÁI DÉLAFRIKÁBAN Fenyves Iván Aranydiplomás okl. gépészmérnök 2011."

Hasonló előadás


Google Hirdetések