Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ing. Julianna Orbán Máté, PhD. 8. december 2015 2015. december 8. EZÚS Via Carpatia – Možnosti spolupráce Via Carpatia EGTC – Együttműködési lehetőségek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ing. Julianna Orbán Máté, PhD. 8. december 2015 2015. december 8. EZÚS Via Carpatia – Možnosti spolupráce Via Carpatia EGTC – Együttműködési lehetőségek."— Előadás másolata:

1 Ing. Julianna Orbán Máté, PhD. 8. december 2015 2015. december 8. EZÚS Via Carpatia – Možnosti spolupráce Via Carpatia EGTC – Együttműködési lehetőségek riaditeľ, igazgató

2 Založenie Alapítás - 31.5.2013 - bejegyzés - 14 002 km2 és 1 503 899 lakos két megye területén -31.5.2013 – registrácia -14 002 km2 a 1 503 899 obyvateľov na území dvoch krajov župa Borsod – Abaúj – Zemplén Košický samosprávny kraj Borsod – Abaúj – Zemplén Megye Önkormányzata Kassa Megye Önkormányzata

3 Organizačná štruktúra Szervezeti struktúra Valné zhromaždenie Közgyűlés Dozorná rada Felügyelő Bizottság Riaditeľ Igazgató Spoločný sekretariát: Közös titkárság asistentka riaditeľa, asszisztens administratívna pracovníčka, irodai alkalmazott

4 JUDr. Zdenko Trebuľa podpredseda EZÚS Via Carpatia A Via Carpatia EGTC alelnöke Török Dezső predseda EZÚS Via Carpatia A Via Carpatia EGTC elnöke Valné zhromaždenie Közgyűlés

5 Hlavné ciele Fő célok A területi együttműködési társulás megalakításának célja a határon átnyúló, nemzeti és regionális szintű együttműködés megkönnyítése és elősegítése, elsősorban határon átnyúló projektek és programok útján. Zoskupenie územnej spolupráce bolo založené na uľahčenie a podporu cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce predovšetkým prostredníctvom projektov alebo programov.

6 Strategické ciele Stratégiai célok 1. Via Carpatia közlekedési folyosó kiépítésének támogatása 1. Podporiť vybudovanie koridoru Via Carpatia

7 3. Branding EZÚS Via Carpatie 3. A Via Carpatia EGTC brandingje 2. A kis- és közép vállalkozók támogatása 2. Podporiť malých a stredných podnikateľov

8 5. Fond Mikroprojektov 5. Kis Projekt Alap 4. Kultúrális és természeti területek összekötése 4. Spojiť kultúrne a historické oblasti

9 Fond mikroprojektov Kis Projekt Alap 5.000 – 50. 000 €

10 Via Carpatia EGTC 6,125 M EUR ERDF

11

12 Prioritná os 1 pre Fond malých projektov 1. Prioritási tengely a Kisprojekt Alap részére PRIORITNÁ OS 1, PA1: PRÍRODA A KULTÚRA - 1. Prioritási tengely PA1: Természet és kultúra Tematický cieľ: Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov Tematikus célkitűzés: A környezet védelme és megőrzése, valamint az erőforráshatékonyság előmozdítása

13 Typy a príklady podporovaných aktivít Támogatandó akciók típusai és példái Fond malých projektov podporuje investície malého rozsahu, ktoré sú spojené s aktivitami „ľudia ľuďom“ v oblasti turistického ruchu, životného prostredia, športu a kultúry. Kisléptékű befektetéseket támogat a Kisprojekt Alap, amelyek az emberek közötti kapcsolatépítést segítik elő az idegenforgalom, természetvédelem, sport és kultúra területén.

14 Prioritná os 1 pre Fond malých projektov 1. Prioritási tengely a Kisprojekt Alap részére Typy príjemcov - Kedvezményezettek típusai : Verejné inštitúcie - Közintézmények Súkromné inštitúcie slúžiace verejnému záujmu - Közérdeket szolgáló magánintézmények Štátne spoločnosti - Állami vállalatok Cirkev - Egyházak EZÚS - ETT Mimovládne organizácie - Nem kormányzati szervek Rozvojové agentúry - Fejlesztési ügynökségek Obce, krajské mestá - Települési önkormányzatok Územná samospráva a jej organizačné zložky - Megyei önkormányzatok Univerzity a výskumné inštitúcie - Egyetemek és kutatóintézmények Komory - Kamarák Organizácie zriadené osobitným zákonom, poskytujúce verejné služby (napr. nadácie, združenia) Külön jogszabály által létrehozott, közszolgáltatásokat nyújtó szervezetek (pl. alapítványok, egyesületek) Malé a stredné podniky - Kis és középvállalkozások

15 Prioritná os 4 pre Fond malých projektov 4. Prioritási tengely a Kisprojekt Alap részére PRIORITNÁ OS 4, PA4: POSILNENIE CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE VEREJNÝCH ORGÁNOV A ĽUDÍ ŽIJÚCICH V PRIHRANIČNEJ OBLASTI - Prioritási tengely: Hatóságok és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása Tematický cieľ: Posilnenie inštitucionálnej kapacity verejných inštitúcií a zainteresovaných strán a efektivity verejných služieb Tematikus célkitűzés: A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának és a közigazgatás hatékonyságának javítása V rámci Fondu malých projektov sú v tejto prioritnej osi projekty ľudia ľuďom podporované bez investičných prvkov - Ezen prioritási tengelyen belül, a Kisprojekt Alap keretében azok az emberek közti együttműködési projektek támogathatóak, amelyek nem tartalmaznak beruházási elemet.

16 Zoznam podporovaných aktivít Támogatott tevékenységek típusai és pé ldái organizovanie kultúrnych podujatí, predstavení, festivalov kulturális rendezvények, előadások, fesztiválok szervezése spustenie výmenných programov v oblasti kultúry, vzdelávania, výskumu csereprogramok indítása a kultúra, képzés, kutatás területén organizovanie školení, letných škôl, letných univerzít (nezamerané na pracovnú migráciu) képzések, nyári iskolák, nyári egyetemek szervezése (nem munkaügyi migráció jellegű) tvorba spoločných umeleckých diel, filmov, divadelných predstavení közös művészeti alkotások, filmek, színházi előadások készítése publikovanie brožúr, kníh (skladačiek, letáčikov), DVD brosúrák, könyvek (leporellók, röplapok), DVD publikálása zavádzanie aktivít a iniciatív, ktoré posilňujú dvojjazyčnosť v rámci regiónu, atď. a régión belüli kétnyelvűség erősítését kezdeményező aktivitások

17 Prioritná os 4 pre Fond malých projektov 4. Prioritási tengely a Kisporjekt Alap részére Typy príjemcov - Kedvezményezettek típusai : Verejné inštitúcie - Közintézmények Súkromné inštitúcie slúžiace verejnému záujmu - Közérdeket szolgáló magánintézmények Štátne spoločnosti - Állami vállalatok Cirkev - Egyházak EZÚS - ETT Mimovládne organizácie - Nem kormányzati szervek Rozvojové agentúry - Fejlesztési ügynökségek Organizácie zriadené osobitným zákonom, poskytujúce verejné služby (napr. nadácie, združenia) Külön jogszabály által létrehozott, közszolgáltatásokat nyújtó szervezetek (pl. alapítványok, egyesületek) Obce, krajské mestá - Települési önkormányzatok Územná samospráva a jej organizačné zložky - Megyei önkormányzatok Univerzity a výskumné inštitúcie - Egyetemek és kutatóintézmények Komory - Kamarák Malé a stredné podniky - Kis és középvállalkozások

18 Prínosy Strešného projektu Az Ernyő projekt hozadéka

19 Ďakujem za pozornosť! Köszönöm a figyelmet! Ing. Julianna Orbán Máté, PhD. Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, Slovakia Tel.: +421 918 804 427 E-mail: julianna.orbanmate@vucke.skjulianna.orbanmate@vucke.sk www.viacarpatia.eu


Letölteni ppt "Ing. Julianna Orbán Máté, PhD. 8. december 2015 2015. december 8. EZÚS Via Carpatia – Možnosti spolupráce Via Carpatia EGTC – Együttműködési lehetőségek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések