Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kisvállalkozások finanszírozása, pénzügyei. Levelező képzés 1.Előadás A kisvállalkozások pénzügyi menedzselésének alapjai, pénzszükségletük meghatározása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kisvállalkozások finanszírozása, pénzügyei. Levelező képzés 1.Előadás A kisvállalkozások pénzügyi menedzselésének alapjai, pénzszükségletük meghatározása."— Előadás másolata:

1 Kisvállalkozások finanszírozása, pénzügyei. Levelező képzés 1.Előadás A kisvállalkozások pénzügyi menedzselésének alapjai, pénzszükségletük meghatározása és a lehetséges források számbavétele. Alulfinanszírozott és túlfinanszírozott vállalkozás 2016.02.121dr.Béza Dániel

2 Mindenki számára közérthetően és egyértelműen rögzíteni kell a vállalkozásokban zajló gazdasági folyamatokat Számviteli fogalmak és összefüggések áttekintése Összemérhetővé és ellenőrizhetővé kell tenni a vállalkozások teljesítményét Miért van szükség számvitelre? Ellenőrizhető módon biztosítani kell az adókivetéshez szükséges információkat Átláthatóvá kell tenni a vállalkozások működését 2016.02.122dr.Béza Dániel

3 Számviteli fogalmak és összefüggések áttekintése A cégvezetés számára Ki számára kell az információt biztosítani? A tulajdonosok számára Az állam és a különböző hatóságok számára 2016.02.123dr.Béza Dániel

4 Számviteli fogalmak és összefüggések áttekintése Vagyonmérleg Melyek a számvitel legfontosabb végtermékei? Eredménymérleg Cash-flow kimutatás ESZKÖZÖK FORRÁSOK Mink van?Mi ezeknek a forrása? (Miből vásároltuk?) 2016.02.124dr.Béza Dániel

5 Eszközök Források Saját tőke Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök II. Követelések III. Értékpapírok I. Készletek IV. Pénzeszközök I-II. Jegyzett tőke, jegyzett de... III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény Idegen források II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek A vagyonmérleg Aktív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolások Céltartalékok VI. Értékelési tartalék 2016.02.125dr.Béza Dániel

6 Az eredménykimutatás 2016.02.126dr.Béza Dániel

7 A cash-flow kimutatás Indirekt cash-flow Direkt cash-flow 2016.02.127dr.Béza Dániel

8 A pénz szerepe a vállalkozásokban A modern piacgazdaság monetarizált gazdaság. A piaci folyamatok a pénz közvetítésével zajlanak. A modern piacgazdaságokban a pénz is áru - különleges áru. Képes bármely más áru értékét összehasonlítható módon kifejezni (általános egyenértékes). Olyan különleges (áru)/erőforrás, amellyel bármely más (áru)/erőforrás megszerezhető. A modern piacgazdaságokban a pénz is áru - különleges áru. Képes bármely más áru értékét összehasonlítható módon kifejezni (általános egyenértékes). Olyan különleges (áru)/erőforrás, amellyel bármely más (áru)/erőforrás megszerezhető. Korlátos erőforrás. A vállalkozások számára rendelkezésre álló pénzeszközök nagysága és mobilizálhatósága alapvetően meghatározza a vállalkozások működőképességét, cselekvési lehetőségeit. Hosszú távon az a vállalkozás marad életben, amelyik a leghatékonyabban tudja fölhasználni a rendelkezésére álló saját és idegen forrásokat. 2016.02.128dr.Béza Dániel

9 Korszerű pénzgazdálkodás alapjai. A vállalkozás minden egyes tevékenységének az az igazi értékmérője, hogy mennyiben járul hozzá a vállalati érték növeléséhez, a vállalati érték maximalizálásához. A vállalkozások pénzgazdálkodását, pénzügyi menedzselését is annak tükrében kell értékelni, hogy milyen mértékben vesznek részt a vállalati értékteremtésben Kiinduló pont: a pénznek ára van. A korszerű pénzgazdálkodás alapja, hogy a lehető legkisebb tőkelekötés mellett a lehető legnagyobb forgalmat és profitot érjük el, és csak annyi pénz legyen a termelésben és a forgalomban lekötve, amennyi a zavartalan üzletmenethez elengedhetetlenül szükséges. A fölösleges pénzt kivonjuk és alternatív befektetésekbe forgatjuk. Az értékteremtés alapja a pénztőke és a szellemi tőke lehető leghatékonyabb működtetése. 2016.02.129dr.Béza Dániel

10 Korszerű pénzgazdálkodás alapjai. Mit tegyünk, ha szabad pénzeszközök vannak? Előrehozzuk a vásárlást. Készpénzben tartjuk. Kockázatos befektetés Részesedés szerzés Alacsony kockázatú befektetés Értékpapír vásárlás. Visszaforgatjuk a saját cégünkbe 2016.02.1210dr.Béza Dániel

11 Alulfinanszírozott és túlfinanszírozott vállalkozás. 2016.02.1211dr.Béza Dániel

12 Alulfinanszírozottság Egy vállalkozás akkor alulfinanszírozott, ha nem áll rendelkezésre elegendő pénzforrás a profitábilis kereslet maximális kielégítésére. Veszteséges gazdálkodás, Gyorsütemű növekedés, Helytelen pénzgazdálkodás, (Az eszközök, és források közötti összhang megbomlik) Túlzott mértékű tulajdonosi forráskivonás. Már alapításkor alulfinanszírozott volt a vállalkozás Okok Következmény A termelés az alapanyaghiány miatt akadozik A szállítók zúgolódnak a késedelmes fizetés miatt, (késedelmi kamat, áremelés, azonnali készpénzfizetés megkövetelése, felszámolással való fenyegetés, a további szállítás megtagadása). A vevők reklamálnak a késedelmes szállítás miatt, késedelmi kötbért számolnak föl. A vevők egy része átmegy a konkurenciához, vagy helyettesítő terméket keres. Hosszú távon kiszorulunk a piacról. Tartós alulfinanszírozottság = biztos bukás. 2016.02.1212dr.Béza Dániel

13 Mi a teendő alulfinanszírozottság esetén? Minden eszközzel el kel hárítani az alulfinanszírozottság illetve a fizetésképtelenség kialakulását. Eszközei: Tagi kölcsön Hitel Áremelés Termék innováció Szállítói hitel Vevői előleg Stb. 13dr.Béza Dániel

14 Aranyszabályok az alulfinanszírozottság kezelésére Ha a termelést bővíteni kívánjuk, vegyük számba a többletforrás szükségletet. Ha a vállalkozásunk nem rendelkezik elég saját forrással, mindig vegyük számba az elérhető külső forrásokat. Addig ne kezdjük el a termelést bővíteni, amíg nem biztosítottuk annak forrás szükségletét. Soha ne fordítsunk folyó árbevételt termelésbővítésre, illetve hosszan megtérülő beruházásra, mert az mindig alul finanszírozottsághoz vezet. 2016.02.1214dr.Béza Dániel

15 Túlfinanszírozottság Akkor túlfinanszírozott egy vállalkozás, ha a termelési és értékesítési folyamatban több pénz van lekötve készpénz, alapanyag, félkész, és késztermék vagy befektetett eszköz formájában, mint ami az aktuális kereslet maximális kielégítéséhez szükséges lenne. A túlfinanszírozott vállalkozás eszközhatékonysága romlik, az egységnyi befektetett eszközre, illetve sajáttőkére jutó hozam folyamatosan csökken. Következmény 2016.02.1215dr.Béza Dániel

16 Aranyszabályok a túlfinanszírozottság kezelésére A termelésben, illetve a szolgáltatásban tehát mindig csak annyi pénzt kössünk le, amennyi a kereslet maximális kielégítéséhez szükséges. A túlfinanszírozottság akkor sem szűnik meg, ha a fölösleges pénzt kivonjuk a termelési, illetve értékesítési folyamatból, csupán a készletezési költségtől, illetve az elfekvő készletek kialakulásától szabadulunk meg. (Lásd a könyvbeli példát). A túlfinanszírozottság akkor sem szűnik meg, ha a fölösleges pénzt kivonjuk a termelési, illetve értékesítési folyamatból, csupán a készletezési költségtől, illetve az elfekvő készletek kialakulásától szabadulunk meg. (Lásd a könyvbeli példát). Az a pénz mennyiség, amelyet a termelésből, mint fölösleges eszközt kivontunk, csak akkor termel hasznot és növeli vállalkozásunk értékét, ha ezt az összeget megfelelő hozam mellett befektetjük. Az egységnyi befektetett tőkére jutó hozamot tehát csak akkor tudjuk szinten tartani és egyben a vállalkozás értékét növelni, ha a képződő többlet nyereséget folyamatosan vagy a bővülő termelésbe, vagy más hasonló hozamú befektetésbe forgatjuk vissza. 2016.02.1216dr.Béza Dániel

17 A vállalkozás tényleges pénzszükségletének meghatározása 2016.02.1217dr.Béza Dániel

18 Kérdések a pénzszükséglettel kapcsolatban Mire kell a pénz? Miért van a vállalkozásunkban pénzhiány? (Miért nem áll rendelkezésre a szükséges pénzmennyiség?) Mennyi pénzre van szükségünk? Milyen időtávra kívánjuk más pénzét igénybe venni? Milyen forrásköltséget tudunk kitermelni? Milyen pótlólagos hozamot tudunk biztosítani? Mire kell a pénz? Miért van a vállalkozásunkban pénzhiány? (Miért nem áll rendelkezésre a szükséges pénzmennyiség?) Mennyi pénzre van szükségünk? Milyen időtávra kívánjuk más pénzét igénybe venni? Milyen forrásköltséget tudunk kitermelni? Milyen pótlólagos hozamot tudunk biztosítani? Pénzszükséglet meghatározása Csak a fenti kérdések pontos megválaszolása után tudjuk kiválasztani az adott finanszírozási szituáció kezeléséhez legmegfelelőbb finanszírozási forrást 18dr.Béza Dániel

19 Pénzszükséglet meghatározása A pénzszükséglet a következő célokhoz kapcsolódik. (Mire kell a pénz?) A pénzszükséglet a következő célokhoz kapcsolódik. (Mire kell a pénz?) Már fennálló esedékes fizetési kötelezettség rendezéséhez Várható, közeljövőben esedékes fizetési kötelezettség teljesítéséhez Valamilyen tervezett projekt, beruházás, fejlesztés stb., jövőbeni finanszírozásához. 19dr.Béza Dániel

20 A pénzszükséglet lehet –átmeneti –és tartós Kapcsolódhat a –forgalom fönntartásához –vagy a forgalom bővítéséhez A pénzszükségletet indukálhatja –Egy lejárt szállítói tartozás rendezése –Egy beruházás indítása –Új termék bevezetése –Új vállalkozás indítása –Stratégiai árubeszerzés, stb. Pénzszükséglet meghatározása 20dr.Béza Dániel

21 Miért van a vállalkozásunkban pénzhiány? Túl gyorsan növekszik a vállalkozás Kivontuk a pénzt személyes szükségleteink kielégítésére Más vállalkozásba fektettük Megnőtt a vevőkövetelés megtérülése Rövidült a szállítói állomány lejárata Rövid forrásokból beruházást finanszíroztunk Túl magas a készletünk A visszaigényelt ÁFA-t nem kaptuk meg időben Veszteséges a vállalkozás Pénzszükséglet meghatározása 21dr.Béza Dániel

22 Mennyi pénzre van szükségünk? –nagyon fontos, hogy a pénzszükségletet gondos elemzéssel, számításokkal támasszuk alá –ha csak lehet, kerüljük el a pótlólagos pénzforrás bevonását Milyen időtávra kívánjuk más pénzét igénybe venni? –Amikorra a visszafizetendő összeg fedezetét ki tudjuk termelni –rövid távú likviditási problémánk van, vagy hosszú- távon megtérülő beruházást finanszírozunk? Pénzszükséglet meghatározása 22dr.Béza Dániel

23 Milyen forrásköltséget tudunk kitermelni? –vagyis a megtermelt többlet jövedelemből mennyi kamatot, lízingdíjat tudunk fizetni (meg tudjuk-e fizetni a pénz árát) Milyen pótlólagos hozamot tudunk biztosítani? –ezt a kérdést akkor kell föltennünk, ha a pénzhiányt tőkebevonással kívánjuk pótolni Pénzszükséglet meghatározása 23dr.Béza Dániel

24 A lehetséges finanszírozási források számbavétele. 2016.02.1224dr.Béza Dániel

25 Lehetséges finanszírozási alternatívák számba vétele Belső finanszírozás Belső finanszírozás A belső finanszírozás azt jelenti, hogy a vállalkozás készpénz szükségletét nem pótlólagos külső források bevonásával, hanem a nyereséges gazdálkodás során keletkező sajátforrás felhasználásával, illetve a meglévő források intenzívebb kihasználásával oldjuk meg. Külső finanszírozás Külső finanszírozás Adósságjellegű nem intézményes finanszírozási források Adósságjellegű intézményes finanszírozási források Tőkejellegű finanszírozási források Adósságjellegű nem intézményes finanszírozási források Adósságjellegű intézményes finanszírozási források Tőkejellegű finanszírozási források 2016.02.1225dr.Béza Dániel

26 Külső finanszírozás Megnöveljük a vállalkozás számára rendelkezésre álló forrást Típusai Adósság finanszírozás kölcsön, amit kamatostul vissza kell fizetni Adósság finanszírozás kölcsön, amit kamatostul vissza kell fizetni Vagyonfinanszírozás végleges pénzátadás illetve forrásbiztosítás (a vállalkozás jelenlegi tulajdonosai, vagy más befektetők a szükséges pénz mennyiséget – alaptőke emelés keretében – véglegesen a vállalkozás rendelkezésére bocsátják) Vagyonfinanszírozás végleges pénzátadás illetve forrásbiztosítás (a vállalkozás jelenlegi tulajdonosai, vagy más befektetők a szükséges pénz mennyiséget – alaptőke emelés keretében – véglegesen a vállalkozás rendelkezésére bocsátják) 26dr.Béza Dániel

27 Tagi kölcsön Családi, baráti kölcsön Szállítói hitelek Vevői előleg Váltó, csekk Külső adósságjellegű nem intézményes finanszírozási formák 27dr.Béza Dániel

28 Bankhitel Lízing Faktoring Kötvény, Közraktárjegy Külső adósságjellegű intézményes finanszírozási formák 28dr.Béza Dániel

29 Köszönöm a figyelmet! Viszontlátásra a következő előadáson! http://kfk.uni-corvinus.hu www.csabaliget2008.hu/oktatas 2016.02.1229dr.Béza Dániel


Letölteni ppt "Kisvállalkozások finanszírozása, pénzügyei. Levelező képzés 1.Előadás A kisvállalkozások pénzügyi menedzselésének alapjai, pénzszükségletük meghatározása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések