Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzetközi marketing Dr. Mandják Tibor, egyetemi docens, főiskolai tanár, intézetigazgató Nemzetközi marketing.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzetközi marketing Dr. Mandják Tibor, egyetemi docens, főiskolai tanár, intézetigazgató Nemzetközi marketing."— Előadás másolata:

1 Nemzetközi marketing Dr. Mandják Tibor, egyetemi docens, főiskolai tanár, intézetigazgató Nemzetközi marketing

2 Vázlat  Néhány bevezető gondolat  A kulturális környezet  A nemzetközi üzleti gyakorlat  A földrajzi, politikai és jogi környezet Nemzetközi marketing

3 Néhány bevezető gondolat Csere Közös érdekek Érték Pénz Partner Célkitűzés megvalósítása Csere tárgya Üzlet

4 Néhány bevezető gondolat Marketing  Szemlélet (filozófia) és cselekvés együttese  Stratégiai marketing és operatív marketing együttese  Napjaink marketing gyakorlatának két központi kérdése:  a vevő  az eredményesség

5 Az üzleti élet új tendenciái Accenture tanulmány 2008

6 Az üzleti élet új tendenciái 1. A fejlődő (feltörekvő) országokból származó multinacionális vállalatok gyors növekedése 2. A különböző “shoring” tevékenységek fejlődése 3. A vállalatok társadalmi felelősségvállalása (Corporate Social Responsibility) iránti növekvő igény, elvárás 4. A megfelelő számú kiváló munkatárshoz, a szükséges energiamennyiséghez és más, szűkös erőforráshoz való biztonságos hozzájutás

7 Az üzleti élet új tendenciái 5. A nemzeti érzések lassítják a globalizációs folyamatot 6. A személyes kapcsolathálók üzleti eszközként való felhasználása 8. A tőkebevonás jelentős új forrásai 9. Új és jobb minőségű infrastruktúra iránti erős kereslet 10. Az állami közszolgáltatások minőségének gyors javulása

8 Az üzleti élet új tendenciái 11. A végső fogyasztás növekedése a fejlődő (feltörekvő) országokban; nehéz fogyasztók a fejlett nyugati országokban 12. A megbízható információk és tanácsok növekvő jelentősége 13. Az „ingyenesség” üzleti modellként való elfogadása 14. Afrika jelentőségének növekedése egyaránt felvevőpiacként és fontos beszerzési piacként

9 Néhány bevezető gondolat Nemzetközi marketing:  minden olyan marketingtevékenység, ami külföldön folyik, külföldre irányul, vagy külföldi igényeket és változásokat vesz figyelembe. Nemzetközi marketing

10 Néhány bevezető gondolat Változások a nemzetközi piacokon  Globalizáció  Külföldi munkavállalás  Nemzetközi turizmus  Kommunikációs technika  Internet  Lokalizáció  Helyi értékek védelme  Interdependencia  Vállalati szinten is Nemzetközi marketing

11 Néhány bevezető gondolat Változások a nemzetközi piacokon EEgyre kevesebb zárt piac RRégen KGST, Japán NNemzetközi kereskedelem liberalizációja MMa kevés, Észak Korea, Kuba IInternacionalizáció PPiacok nemzeti jellege csökken CCsökken a termékek és márkák nemzeti jellege DDiverzifikált vállalatok a nemzetközi kereskedelemben NNagyobb cselekvési szabadság Nemzetközi marketing

12 Néhány bevezető gondolat Változások a nemzetközi piacokon MMegnőtt a résztvevők száma MMegnőtt a termékek, termékféleségek száma A lényeg AAz értékteremtés AA tartós partnerkapcsolatok Nemzetközi marketing

13 A kulturális környezet Nemzetközi marketing  A kultúra fogalma  A kultúra elemei és forrásai  Kulturális különbségek  Kultúra és marketing

14 A kulturális környezet Nemzetközi marketing A kultúra fogalma AA kultúra értékek, magatartási szabályok, útmutatások összessége, amely segíti a világban való eligazodásunkat. AA kultúra az ember viszonya a környezetéhez. AA kultúra életmód. AAz életmód különbségek feltárása a piacszegmentáció alapja. AA piacszegmentáció a nemzetközi marketing alapja.

15 A kulturális környezet Nemzetközi marketing A kultúra fogalma AA kultúrkör AAzok az emberek tartoznak egy adott kultúrkörbe, akik egy adott problémára nagy valószínűséggel azonos, vagy hasonló választ adnának. PPéldául szurkolói kultúrkör AA kultúra segíti az egyént abban, hogy eldöntse, hogy mivé lehet, mit érezhet, mit tehet és hogyan. AAz egyén képes arra, hogy egy másik csoport normái szerint viselkedjen

16 A kulturális környezet Nemzetközi marketing A kultúra elemei és forrásai  Egy klasszikus definíció (Herskovits 1952) szerint a kultúra elemei:  Anyagi kultúra  Technika  Gazdaság  Társadalmi intézmények  Társadalmi szervezetek  Oktatás  Politikai struktúrák

17 A kulturális környezet Nemzetközi marketing A kultúra elemei és forrásai  Egy klasszikus definíció (Herskovits 1952) szerint a kultúra elemei: (folytatás)  Az ember és az univerzum  Hitrendszerek  Esztétika  Grafikus és „plasztikus” művészetek  Népművészet  Zene, dráma és tánc  Nyelv

18 A kulturális környezet Nemzetközi marketing A kultúra elemei és forrásai A kultúra forrásai az egyén szintjén (Usunier 1993):  Nyelv  Nemzetiség  Oktatás (általános)  Foglalkozás (speciális oktatás)  Csoport (etnikum)  Vallás  Család  Nem  Társadalmi osztály  Vállalati, vagy szervezeti kultúra

19 A kulturális környezet Nemzetközi marketing A kultúra elemei és forrásai  A kultúra és a nemzeti identitás összefüggése nem teljesen determinált  A történelem szerepe  A történelem meglehetősen szubjektív tudomány  A történelmi tudat számos emocionális elemet tartalmaz  Ha nem ismerjük egy ország történelmét, akkor jobban tesszük, ha kerüljük a témát!

20 A kulturális környezet Nemzetközi marketing Kulturális különbségek AA kultúra kontextusa (Hall 1976) AA kontextus AA kommunikáció strukturális bonyolultsága, vagy egyszerűsége HHol történik a kommunikáció KKi beszél, kinek a jelenlétében MMilyen célú a kommunikáció KKét alapvető típus TTág (nagy) kontextusú kultúrák: az üzenet verbális része kevesebb információt tartalmaz, fontos a körülmény (Pld. Japán) SSzűk (kis) kontextusú kultúrák: az üzenetek explicitek, verbális rész mindent elmond (Pld. USA)

21 A kulturális környezet Nemzetközi marketing Kultúra és marketing A marketingre ható kultúraelemek  Értékek  Etika  Ismeretek  Túlélés eszkimók és tuaregek  Nyelv  Márkanevek  Ügyességek, jártasságok  Motorizált és kevésbé motorizált országok  Intézmények  Család, mikroközösségek

22 A kulturális környezet Nemzetközi marketing Kultúra és marketing A marketingre ható kultúraelemek  Hitek  A vallás kulturális megosztó szerepe…  Anyagi kultúra  Algéria megelőző karbantartás, sőt karbantartás  Művészetek  Filmművészet, szimbolikus tartalom  Szokások, rutinok, játék, humor  Kabát gombolás  Mr. Bean az igazi katasztrófa film

23 A nemzetközi üzleti gyakorlat  A kulturális ismeretek fontossága  A menedzsment és a kultúra összefüggései  Idő-tér értelmezés  Kommunikáció  Üzleti protokoll  Üzleti etika Nemzetközi marketing

24 A nemzetközi üzleti gyakorlat A kulturális ismeretek fontossága Az üzleti gyakorlat, az üzleti szokások ismerete egy adott piacon ugyanolyan fontos, mint a nyelv ismerete. Sőt… Nemzetközi marketing

25 A nemzetközi üzleti gyakorlat A kulturális ismeretek fontossága  A nemzetközi üzleti életben való részvételhez szükséges képességek:  Tolerancia  Rugalmasság  Alázatosság  Fair magatartás  Más tempóhoz való alkalmazkodás  Kíváncsiság, érdeklődés  A célország ismerete  Mások és másság kedvelése  Képesség arra, hogy tiszteljenek, becsüljenek bennünket  A környezetbe való integrálódás képessége Nemzetközi marketing

26 A nemzetközi üzleti gyakorlat A menedzsment és a kultúra összefüggései  A döntéshozók céljai és aspirációi  A döntéshozatal mechanizmusa  A döntés szereplői  Nők szerepe Nemzetközi marketing

27 A nemzetközi üzleti gyakorlat Idő-tér értelmezés IIdőfelfogás VVan-e IIdőorientáció MMúlt, jelen, jövő MM-idő és P-idő MMonochronic egyidős: egy célfüggvény, minél gyorsabban, minél jobban üzletet kötni PPolichronic sokidős: több célfüggvény, az emberek közötti tranzakció komplexitása Nemzetközi marketing

28 A nemzetközi üzleti gyakorlat Üzleti etika VVesztegetés PPénz önkéntes felajánlása KKikényszerítés (zsarolás) FFizetés kikényszerítése döntési hatalommal rendelkező részéről KKenőpénz KKis összeg, ajándék, ahol a törvény nem tiltja, olajozás TTörvénytelenségre való felbujtás NNagy összeg, az ellenszolgáltatás egyértelműen törvénybe ütköző Nemzetközi marketing

29 A nemzetközi üzleti gyakorlat Üzleti etika Külföldi etikai dilemmák AAlkalmazottakkal kapcsolatos politika, személyzeti gyakorlat FFogyasztóvédelem KKörnyezetvédelem „„Politikusok megfizetése”, beavatkozás a célország belügyeibe AAlapvető emberi és szabadságjogok Nemzetközi marketing


Letölteni ppt "Nemzetközi marketing Dr. Mandják Tibor, egyetemi docens, főiskolai tanár, intézetigazgató Nemzetközi marketing."

Hasonló előadás


Google Hirdetések