Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

© R S R D² | RSRD² Rolling Stock Reference Database Budapest, 30 th November 2015 Electronic Data Exchange – A vital benefit for the sector.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "© R S R D² | RSRD² Rolling Stock Reference Database Budapest, 30 th November 2015 Electronic Data Exchange – A vital benefit for the sector."— Előadás másolata:

1 © R S R D² | admin@rsrd2.com RSRD² Rolling Stock Reference Database Budapest, 30 th November 2015 Electronic Data Exchange – A vital benefit for the sector Elektronikus adatcsere – a vasúti szektor alapvető előnye

2 2 20151130 MVMSZ RSRD Presentation.ppt © RSRD² ASBL From 2016 all European wagon keepers are legally obliged to provide a TAF TSI compliant RSRD database 2016-tól minden európai vagon üzembentartó köteles a TAF TSI-vel kompatibilis járműadatbázist működtetni TAF TSI Masterplan The monitoring of the implementation is the responsibility of the member states, namely by a so called National Contact Point (NCP) A bevezetés felügyelete a tagállamok felelőssége az un. Nemzeti Kontakt Pontok által 1 st Jan 2016

3 3 20151130 MVMSZ RSRD Presentation.ppt © RSRD² ASBL The data exchange within the rail sector is quite complex and should not be further aggravated by numerous RSRDs Adatcsere a vasúti szektoron belül már most is nagyon összetett és nem kellene tovább bonyolítani további RSRD rendszerekkel

4 4 20151130 MVMSZ RSRD Presentation.ppt © RSRD² ASBL Initiated by six wagon keepers and under the umbrella of UIP the common database solution RSRD² has been developed Az RSRD² mint egységes adatbázis megoldás hat vagon üzembentartó által az UIP felügyelete alatt került kifejlesztésre Benefits: cost benefits, economies of scale, common standard, common and central interface, consideration of mileage issue (not direct part of TAF TSI) Előnyök: költség előnyök, méretgazdaságosság, közös szabvány, közös és központi interface, futásteljesítmény kérdés kezelése (nem közvetlen része a TAF TSI-nek)

5 5 20151130 MVMSZ RSRD Presentation.ppt © RSRD² ASBL RSRD² asbl is a non profit organisation where user fees are only be used to cover the running expenses RSRD² asbl egy nonprofit szervezet, ahol a tagdíjak csak a működtetési költségek fedezésére használhatók RSRD² asbl Business Model / Üzleti modell RSRD² System RSRD² rendszer RSRD² System RSRD² rendszer UIP UIRR? CER? RSRD² ASBL Board of Directors Igazgatóság RSRD² ASBL Board of Directors Igazgatóság User Group Felhasználói csoport User Group Felhasználói csoport Membership RSRD² asbl RSRD² tagok User Fee Keeper Használói díj Üzembentartó 2,00 € per wagon and year 1) per vagon és év 1) User Fee Keeper Használói díj Üzembentartó 2,00 € per wagon and year 1) per vagon és év 1)  Operations Működés  Administration Adminisztráció  Payback investment Befektetés visszfizetés  Developments Fejlesztések  Operations Működés  Administration Adminisztráció  Payback investment Befektetés visszfizetés  Developments Fejlesztések Expenses Költségek Expenses Költségek Income Bevétel Income Bevétel = Query of wagon data is free of charge but a free of charge delivery of mileage data by railway undertakings using RSRD² is expected A vagonadatok lekérése ingyenes, de a vasútvállalatoknak a futásteljesítmény adatok RSRD²-be való ingyenes feltöltése elvárt 1User fee depends on recorded wagons (currently based on 115.000 wagons) / A használói díj a rendszerbe rögzített vagonok számától függ (jelenleg 115 e vagon)

6 6 20151130 MVMSZ RSRD Presentation.ppt © RSRD² ASBL RSRD² shall become the central interface for the electronic exchange of reference vehicle and mileage data in Europe RSRD² legyen a jármű és futásteljesítmény adatok cseréjének központi rendszere egész Európában RSRD² Work Flow / RSRD² munkafolyamat Database for reference vehicle and mileage data Jármű és futásteljesítmény adatbázis Sophisticated Data Authorisation Management Kifinomult adathozzáférés kezelés Secured Access (https) Biztonságos kozzáférés Database for reference vehicle and mileage data Jármű és futásteljesítmény adatbázis Sophisticated Data Authorisation Management Kifinomult adathozzáférés kezelés Secured Access (https) Biztonságos kozzáférés Wagon Keeper Üzembentartó Wagon Keeper Üzembentartó wagon data authorisations mileage data NSA Nemzeti Közlekedési Hatóság NSA Nemzeti Közlekedési Hatóság Lessee Bérlő Lessee Bérlő Railway Undertaking Vasútvállalat Railway Undertaking Vasútvállalat Workshop Műhely Workshop Műhely wagon data authorisations GCU

7 7 20151130 MVMSZ RSRD Presentation.ppt © RSRD² ASBL Registration/Authorisation Besorolás/Engedélyek Registration/Authorisation Besorolás/Engedélyek Design / Műszaki adatok The RSRD² data catalogue includes all necessary information required for train preparation and operation by RUs Az RSRD² adatbázis a vasútvállalatoknak a vonat összeállításhoz szükséges összes információt tartalmazza RSRD² Wagon Data / RSRD² vagon adatok  Registration country, multilateral authorisations / Besoroló ország  Authorisation data / Engedélyek  Keeper (VKM), ECM and ECM certificate / Üzembentartó, ECM  Etc…  Compatibility with infrastructure (load limits, maximum speed, loading gauge etc.) / Infrastruktúra kompatibilitás  Brake information (incl. LL block) / Fék információk  Loading dimensions / Rakodási dimenziók  Maintenance dates / Karbantartási adatok The data catalogue comprises about 100 mandatory and optional TAF elements Az adatbázis közel 100 kötelező és opcionális TAF adatot tartalmaz

8 8 20151130 MVMSZ RSRD Presentation.ppt © RSRD² ASBL In the meantime more than 30 wagon keepers and 50 RUs using the RSRD² system Már több mint 30 üzembentartó és 50 vasútvállalat használja az RSRD² rendszert Examples RSRD² User / RSRD² felhasználók (példák) Wagon Keeper Vagon üzembentartók Wagon Keeper Vagon üzembentartók Railway Undertakings Vasútvállalatok Railway Undertakings Vasútvállalatok Others Egyéb Others Egyéb … …… Langschienen

9 9 20151130 MVMSZ RSRD Presentation.ppt © RSRD² ASBL … and the number of keepers is continuously growing! … és az üzembentartók száma egyre nő! Wagon Keepers in Test Mode / Üzembentartók teszt módban

10 10 20151130 MVMSZ RSRD Presentation.ppt © RSRD² ASBL We work hard towards motivating additional RUs to deliver mileage data to wagon keepers… Keményen dolgozunk azon, hogy további vasútvállalatokat is arra motiváljunk, hogy megadják a futásteljesítmény adatokat RAILDATA RSRD² Mileage Delivering Rus Futásteljesítmény adatokat nyújtó vasútak We need your support! Szükségünk van a támogatásukra! Keeper1 Üzembentartó1 Keeper 3 Üzembentartó3 Keeper 2 Üzembentartó2 16 EVU ???

11 11 20151130 MVMSZ RSRD Presentation.ppt © RSRD² ASBL Join the community… and take advantage of the benefits of the RSRD² system! Csatlakozzon a közösséghez… és élvezze az RSRD² rendszer előnyeit! Benefits / Előnyök  Comply fully with TAF TSI requirements (formats, interfaces, service levels etc.)  A TAF TSI előírásainak teljesen megfelel (formátum, stb.)  No additional cost, e.g. licence fees for Common Interface  Nincs további költség (pl.: közös interface)  Manual or system interface data input and data query  Kézi vagy rendszer interfacen keresztüli adatfeltöltés és lekérdezés  No reporting to European Railway Agency about TAF TSI implementation status required  Nem kell az ERA felé a TAF TSI bevezetési státuszt bejelenteni  Automatic GCU update daily (consistent data)  Automatikus napi GCU frissítés  Very economic solution  Nagyon gazdaságos megoldás  High standardisation and automation level  Magas szabványosítási és automatizálási szint  Flexible data authorisation management  Rugalmas adathozzáférés kezelés  Central interface for mileage data delivered by Rus  Központi interface a futásteljesítmény adatok feltöltésére

12 12 20151130 MVMSZ RSRD Presentation.ppt © RSRD² ASBL THOMAS HEYDENREICH RSRD² asbl rsrd@th-heydenreich.de


Letölteni ppt "© R S R D² | RSRD² Rolling Stock Reference Database Budapest, 30 th November 2015 Electronic Data Exchange – A vital benefit for the sector."

Hasonló előadás


Google Hirdetések