Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tradíció Néprajzi Tábor Jászberény, 2016 VASVÁRI ZOLTÁN Kulturális és történelmi emlékezet 1956, Rákosi- és Kádár-korszak Elmélet és módszertan.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tradíció Néprajzi Tábor Jászberény, 2016 VASVÁRI ZOLTÁN Kulturális és történelmi emlékezet 1956, Rákosi- és Kádár-korszak Elmélet és módszertan."— Előadás másolata:

1 Tradíció Néprajzi Tábor Jászberény, 2016 VASVÁRI ZOLTÁN Kulturális és történelmi emlékezet 1956, Rákosi- és Kádár-korszak Elmélet és módszertan

2 Történelem, történelmek, narrativitás Hayden White álláspontja: A narratíva természetéről beszélni annyit jelent, mint vizsgálódásunk tárgyává tenni a kultúra egészét, sőt, mondhatnánk, az egész emberiség természetét. Az alapkérdés tehát az: egy személy vagy egy közösség történelmi tapasztalatai, tudása miként formálható ELMONDÁSSÁ, NARRATÍVÁVÁ.

3 Folklórban és történelemben elbeszélt múlt Gyáni Gábor álláspontja Mi a viszony történelmi tudat és folklór (mítosz, monda, legenda, igaz történet) között? Kimerülhet-e a múlt iránti érdeklődés, az igazság bitokbavétele csupán a „megtörtént dolgok pontos, pártatlan, kritikai felkutatása” révén? Idézi White-ot: „...a szakszerű történetírás képtelen tiszteletre méltó módon kivenni a részét a fő politikai, etikai és ideológiai kérdések megvitatásából, amelyek foglalkoztatják a társadalmat.”

4 A múlt elbeszélésének négy módja Az időtlen mítoszban A történelmi időre utaló, de meghatározatlan idejű folklórban (népmesében) A diakronikus és megszakítatlan szekvencia szerint előrehaladó annalesben A lineáris kronológiát epochálisan (korszakonként) tagoló történetírásban

5 A folklorista kérdése A történész feladata objektív források, írásos, levéltári dokumentumok és az oral history-típusú elbeszélések alapján relevéns leírást adni egy adott történelmi eseményről. A folkloristát az érdekli, hogy egy személy és/vagy közösség miként vélekedik, viszonyul egy adott történelmi eseményhez. A folklórként megjelenő történelmi tudat nem feltétlenül járul hozzá az objektív, releváns történeti tudáshoz – de nem is feltétlen feladata.

6 1956 folklórja Ma még kevés gyűjtéssel, feldolgozással rendelkezünk. KÉRDÉSEK: Vizsgálható-e az 1956-os eseményekre vonatkozó elbeszélés folklór szempontból? VÁLASZ: Igen Van-e jogunk az emlékmondást, az íratlan visszaemlékezést, élményelbeszélést folklór műfajként, memoratként tekinteni, vagyis az elmondótól, a történéstől függetlenül nézni? VÁLASZ: Súlyos dilemma! Valószínűleg még nem.

7 Mit tudunk gyűjteni? Jelenleg még (60. évforduló) első kézből, élő tanúktól, visszaemlékezőktől (80-90 életév között) gyűjthetünk. Írásos anyagok is léteznek (naplók, írásos viszszaemlékezések, röplapok, személyi anyagok, káderlapok, igazolványok, felhívások stb.) Korabeli fotóanyag is fellelhető. Gyűjthető az a viszonyulási mód, ahogy a rendszerváltozás után egyének gondolkodnak a korabeli eseményekről, illetve közösségek megemlékeznek róla.

8 Szövegtípusok Szóbeli visszaemlékezés a korabeli eseményekre Írott visszaemlékezés a korabeli eseményekre Jelszavak, rigmusok Pl.: Nem állunk meg félúton / sztálinizmus pusztuljon! Nagy Imrét a kormányba, Rákosit a Dunába! Munkát, kenyeret, Rákosinak kötelet! Gerő Ernő gyere ki, ég házad ideki! Aki magyar, velünk tart! Egy forint a forró lángos, le van szarva Kádár János!

9 Szövegtípusok Gúnyversek Bújj elő Rákosi, vedd le süveged. Állj ki néped elé, tisztázd becsületed. Gerő cmborádat hozd magaddal hamar, Egy emberként fogad nyolc millió magyar. Ó, miért nem jöttök, miért is késtek. Hálánkat nem tudjuk leróni tinéktek. Vár rád Sztálin apánk ércbe öntött szobra, melyet a magyar nép döntött le a porba. Téged vár a liget legmagasabb fája, Akad még majd magyar, ki felhúzzon rája.

10 Szövegtípusok Viccek - Egy 13 év körüli fiú géppisztollyal, dereka körül kirakva kézigránáttal szalad az utcán. - Mi az, fiam, jönnek az oroszok? - kérdi a fiút egy járókelő. - Dehogy az oroszok! A mama! - Kohn bácsi a Kilián laktanya előtt hajigálja a kézigránátokat a tankokra. Hívják, jöjjön be, harcoljon velük. - Van eszemben! Végre megint maszek vagyok! Csasztuskák, Vitaversek Rímes átkozódások Travesztiák, Parafrázisok

11 Szövegmotívumok Igaz történetekben és a mondaképződés útján elindult elbeszélésekben felbukkanó motívumok, toposzok: Az áldozat (elhurcolt, börtönbe vetett) megkínzása, eltűntetése, feldarabolása, elásása. A halálraítélt bátor, büszke viselkedése. A külföldre menekültek üzenetei, szerencsés boldogulásuk. Szökés a fogságból, börtönből (titkos alagút, börtönőr megvesztegetése). Szovjet tankok félrevezetése.

12 A bahtyini karneváli kultúra, népünnepélyek megjelenési formái 1956-ban Szobordöntések Vörös csillag leverése Népköztársasági címer kivágása Okmány-, kép- és könyvégetések Kipellengérezés, megszégyenítés Képletes és valóságos akasztások Lincselés Keresztállítás Falfeliratok Adománygyűjtés

13

14 Ajánlott irodalom Bahtyin, Mihail Mihajlovics Francais Rabelais és a reneszánsz népi kultúrája. Osiris, Budapest, 2002 Barna Gábor Emlékezés és emlékezet. Szeged, 2006 Bosnyák Sándor Megcselekedtük... 56-osok vallomásai és útmutatásai. L'Harmattan, Budapest, 2006 Eörsi László et alii Angyalföld 1956. Emberek, sorsok, emlékek. Sprint Kft, Budapest, 2006

15 Ajánlott irodalom Gyáni Gábor Mítoszban, folklórban és történelemben elbeszélt múlt. In: Folklór és történelem. Akadémiai, Budapest, 2007. 9-17. Kríza Ildikó Emlékezés, memorat, történelem. Adalékok az 56-os folklórhoz. In: Folklór és történelem. Akadémiai, Budapest, 2007. 532-543. Molnár Adrienn-Kőrösi Zsuzsanna-Keller Márkus (szerk.): A forradalom emlékezete. 1956-os Intézet, Budapest, 2006

16 Ajánlott irodalom Standeisky Éva Népi igazságtétel az 1956-os forradalomban. In: Folklór és történelem. Akadémiai, Budapest, 2007. 509-531. Vasvári Zoltán Az igaz történetek, élményelbeszélések, élettörténetek, népi önéletírások gyűjtéséről. In: Tradíció Magazin, 1. évf. 2016. 1. sz. 84-89. White, Hayden A narrativitás értéke a megismerésben. In: White: A történelem terhe. Osiris – Gond, Budapest. 1997. 103 -142.


Letölteni ppt "Tradíció Néprajzi Tábor Jászberény, 2016 VASVÁRI ZOLTÁN Kulturális és történelmi emlékezet 1956, Rákosi- és Kádár-korszak Elmélet és módszertan."

Hasonló előadás


Google Hirdetések