Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A fejlesztés körülményei Összeállította: Vizer Zoltán.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A fejlesztés körülményei Összeállította: Vizer Zoltán."— Előadás másolata:

1 A fejlesztés körülményei Összeállította: Vizer Zoltán

2 Diagnózis

3 Elvárások, a Szakiskolai Fejlesztési Program célja  Korrekció  Prevenció  Minőségfejlesztés

4 Mécs – „kulcsszerep”  adaptáció  animáció  innováció  visszacsatolás

5 A modern oktatás kritériuma  Prioritása az ismeretek gyakorlati alkalmazásának van, a tartalmában praktikusan használható ismeretek közvetítésének feltételeit biztosítva, a hangsúlyt az elsajátítási folyamatra, az intenzív tanulásra kell helyezni  A versenyképes tudás párosuljon az iskolai kultúra és az iskolai magatartás szabályainak megismerésével

6 A modern oktatás kritériuma  A passzív befogadói magatartás helyett az önálló, kreatív munkavégzés módszerére kell támaszkodni  A probléma megoldó képesség és a felelősségtudat a különböző szinten megfogalmazott követelményrendszerben jusson kifejezésre

7 A modern oktatás kritériuma  Az alkalmazott módszer fejlessze a kommunikációs képességet, ismertesse meg a csoportban, teamben végzett, együttműködésen alapuló, kollektív munkavégzés magatartásformáit  Engedjen teret az egyéni aktivitásnak, az egyéni képesség kibontakoztatásának  A feladat végrehajtása előzetes egyéni felkészülésre épüljön

8 Képességfejlesztés  Az ún. „színeselvű” és az ún. „mélységelvű” tanítás módszereinek alkalmazása  Attitűd formálás  élettapasztalat átalakítás  életmód változtatás  Pszichikus állapotok  pszichikus folyamatok  személyiség tulajdonságok  Közvetett fejlesztés – általános emberi képességek fejlesztése: figyelem, a megértés, az emlékezet és a probléma megoldás funkcióihoz kötődnek  Közvetlen fejlesztés  Az önálló tanulás módszereinek elsajátítása

9 Környezetátalakítás, „hálózatépítés”  Mérések:  diagnosztikus  folyamat  összegző (szummatív)  itemalapú tesztek  taxonomiai rendszer  Vizsgák  szintvizsga  alapvizsga  záróvizsga

10 Környezetátalakítás, „hálózatépítés”  Szintek:  tanuló  tantárgy  tantárgycsoport  osztály  iskola  tanítási-tanulási folyamat

11 Környezetátalakítás, „hálózatépítés”  Szempontok:  stratégiák  mérőpedagógusok  nevelőtestületek  munkaközösségek  vezetők  tanulók  szülők  fenntartók  partnerek

12 A mérési-értékelési rendszer – a fejlesztéstámogató rendszer  Partnerközpontúság  folyamatos teljesítménykövetés  hatékonyság és teljesítménynövekedés  objektivitás, egységesség  rendszerszerű működés

13 A fejlesztés módszerei  Háttér kérdőív  Családi attitűd  Johari ablak  Problémák megoldása: T.É.M.E  EQ táblázat (Érzelmi intelligencia)

14 Háttérkérdőív  HEI = Hozzáadott Érték Index  szülők iskolai végzettsége  tanulást segítő eszközök  otthon felszereltsége  Húsz kérdést tartalmazó tesztet kell kitöltenie a tanulónak  A szakemberek által összeállított kérdés segít rávilágítani az otthoni körülményekre

15 Családi attitűd  Harmonikus  barátságos, aktív, megbizható  Normatív  érzelemgazdag, kötelességtudó, de nem kezdeményező  Liberális  kreatív, ambiciózus, de gyenge az önkontrollja  Túlgyámolító  passzív, gátolt, kudarckerülő

16 Családi attitűd  Nemtörődöm  aktív, de kielégületlen és gátlástalan  Autonóm  aktív, felelősségvállaló  Kemény  agresszív  Diszharmonikus  kielégületlen, gátolt

17 A Johari ablak

18 Johari ablak  A visszacsatolás mechanizmusát tárja fel a Johari ablak  személyiségünk, viselkedésünk alapvetően 4 összetevőre osztható  a négy terület mérete attól függ, hogy mennyi visszacsatolást adunk és kérünk

19 Johari ablak 1.A nyitottság előnye, hogy ismernek, nem fogják félreérteni viselkedésünket, nem kell találgatni;

20 Johari ablak 2.Mások felé fogalmaz meg kérdéseket

21 Johari ablak 3.Kevés visszacsatolást kér, sok visszacsatolást ad

22 Johari ablak 4.Nincs túl sok információja önmagáról, másoknak sem róla, ő a csendes megfigyelő, a titokzatos figura;

23 T. É. M. E. T Mondjuk el pontosan a tényeket É Fejezzük ki érzelmeinket M Javasoljunk megoldást E A pozitív eredményeket, az előnyöket hangsúlyozzuk

24 T. É. M. E. T Mondjuk el pontosan a tényeket É Fejezzük ki érzelmeinket M Javasoljunk megoldást E A pozitív eredményeket, az előnyöket hangsúlyozzuk

25 T. É. M. E.

26 EQ – érzelmi intelligencia  A tesztet Daniel Goleman állította össze  A teszt 10 kérdésből áll, amelyekre A, B, C, D válaszokat adhatsz  Az EQ mérésére egyenlőre nincsenek validált tesztek  Sok olyan helyzet van, amelyekben a választások értékelhetők

27 A tanári munkát segítő módszerek  Tanulási stratégiák  Tanulási stílus  Figyelem  Megértési-tanulási technikák  SQ4R-módszer

28 Tanulási stratégiák A.Mélyre hatoló  mélyre hatoló  holista  intrinsic B.Reprodukáló  reprodukáló  szerialista  kudarckerülő C.Szervezett  szervezett  sikerorientált  lelkiismeretes Csoportba nem sorolható  instrumentális

29 Tanulási stílusok  auditív  vizuális  mozgásos  társas  egyéni  impulzív  reflektív

30 Figyelem  1-től 8-ig minden számnak egy jel felel meg  Ellenőrizze az A-E sorokban, hogy a megfelelő számhoz a megfelelő jel tartozik-e  Írja füzetébe a hibák helyeit  Az első hibái bejelöltük 12345678

31 Megértési technikák  Ismeretlen szó meghatározása  Egyes mondatok, szövegrészek átfogalmazása  Kulcsfogalmak kiírása, értelmezése  Fogalmak közötti kapcsolatok megértése  Áttekintés

32 Megértési technikák  Összefoglalás szóban vagy írásban  Vázlat, ábra, grafikon tanulmányozása, értelmezése  Kérdések felvetése  Kérdésekre válaszadás  Beszélgetés a tanult információkról

33 SQ4R módszer A módszer nevét elemei kezdőbetűjéről kapta  Scan: letapogatás (előzetes áttekintés).  Query: kérdezés.  Read: elolvasás.  Reflect: átgondolás.  Recite: felidézés.  Review: ismétlő áttekintés

34 Összegzés  Stratégia  Aspektusok  Játszmatervek  Támogatórendszer  A szakképzés fejlesztése

35 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A fejlesztés körülményei Összeállította: Vizer Zoltán."

Hasonló előadás


Google Hirdetések