Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tudományos folyóiratok PhD hallgatók részére Vasas Lívia, PhD 2015.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tudományos folyóiratok PhD hallgatók részére Vasas Lívia, PhD 2015."— Előadás másolata:

1 Tudományos folyóiratok PhD hallgatók részére Vasas Lívia, PhD lvasas@lib.sote.hu 2015

2 Amiről szó lesz …. Nyomtatott, és online, only online, open access, ISSN számok Főszerkesztő, szerkesztőség, szerkesztőbizottság, tanácsadó testület, bírálók Szerzőknek szóló instrukciók: tartalmi és formai előírások Copyright kérdések Megjelenés gyakorisága, közleménytípusok, azok szerkezetének elemzése

3 A tudományos folyóiratokról.. A folyóiratok megjelenése: print…p+online, only online, open access stb. A tartalom: rovatok/közleménytípusok jelentősége „eredeti közlemények” Rendelkezik angol címmel, tartalomjegyzékkel (+képek), absztrakttal (+képek), kulcsszavakkal Rendszeres megjelenés Betartja mindazt, amit a szerkesztők ígérnek!

4 Folyóirat – ISSN kötet – füzet - tartalomjegyzék

5 Egy közlemény sémája Szerzők, munkahely cím, DOI, absztrakt, kulcsszavak ---------------------------------------------------------------------- Bevezetés Anyag/módszer Eredmény Megbeszélés Irodalom

6 Nyomtatottfolyóiratok Az Orvosi Hetilap címoldala 1857 Vol. 1.

7 Papír kiadású folyóiratok Nature címoldala 1880, Vol 22. „ Elektromos kísérlet légritka térben” Nature, 1880 vol. 22.

8 http://lib.semmelweis.hu/nav/journals_catalogue

9

10 Információ a szerzőkről

11 Információ a szerzőknek http://mulford.utoledo.edu/instr/ http://mulford.utoledo.edu/instr/

12 Információ a folyóiratok szerkesztőinek Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publications http://www.icmje.org/ http://www.icmje.org/

13 DOI szám képzése (pl: PhD értekezéseknél) https://dx.doi.org/ 10.14753/SE.2015.1768 10.14753/SE. Az első 12 karakter azonos Ezt követi az adott év (pl. 2015.) Az utolsó 4 karakter a hallgató értekezésének a száma 2015. 1769 2015. 1773 2015.1777

14 DOAJ https://doaj.org/ Több, mint 10 000 open access folyóirat 122 országból Több, mint 2 millió publikáció

15 A DOAJ tartalma:

16

17 BioMed Central www.biomedcentral.com www.biomedcentral.com

18 A folyóiratcímek abc-ben

19 BioMed Central

20

21 kéziratból közlemény

22 BioMed Central

23 BMC Pre-publication history

24

25 A BMC kb. 500 tagja (BioMed Central, Chemistry Central, Springer Open folyóirat) http://www.biomedcentral.com/libraries http://www.biomedcentral.com/libraries

26 Nem hivatalos Impaktfaktor

27

28

29

30

31

32 Parazita (predator) folyóiratok Ismertető a parazita folyóiratokról az MTMT Dokumentumok között: https://www.mtmt.hu/system/files/parazita_folyoiratok.pdf https://www.mtmt.hu/system/files/parazita_folyoiratok.pdf Folyamatosan frissülő lista a lehetséges parazita folyóirat kiadókról: http://scholarlyoa.com/publishers/ http://scholarlyoa.com/publishers/ Folyamatosan frissülő lista a lehetséges parazita folyóiratokról: http://scholarlyoa.com/individual-journals/ http://scholarlyoa.com/individual-journals/ 8 tényező egy megkérdőjelezhető Open Access kiadónak/folyóiratnak: https://www.aje.com/en/education/other-resources/articles/8-ways- identify-questionable-open-access-journal https://www.aje.com/en/education/other-resources/articles/8-ways- identify-questionable-open-access-journal

33 Akadémiai Kiadó www.akademiai.com www.akademiai.com

34 Akadémiai Kiadó

35

36

37 Szakterületenként változó publikációs szokások, elvárások Science, social science, human arts csoportosítás Eltérő közlemény szerkezet, bibliográfia, jegyzetek stb. A tudományos jelentőség – hivatkozások Nem kizárólag az IF-ek függvénye – az IF-ek hibás értelmezése

38 A publikálás útjának megválasztása, befolyásoló tényezők Az előkészített folyóirat címlistából az első kiválasztása Közlési egység megléte (szalámi politika) A szerzői útmutatók újbóli áttanulmányozása Etika vonzatok áttekintése Megfelelő angol nyelv használata

39 Miért is publikálunk? Az adott pályázat elnyerése miatt (a kutatási tervben jelzett publikációs kötelezettség)? A PhD fokozatszerzés miatt? Megfelelő pozíció elnyerése/megtartása? Megosztani a releváns tudományos közösséggel az elért eredményeket? Munkaköri kötelesség? ------------------------------------------------------------------------------------- Mindezek nem befolyásolják a folyóirat szerkesztőségeket, illetve a közlemény megjelenésének a döntéshozóit.

40 How to write an article: Preparing a publishable manuscript! Shidham VB, Pitman MB, Demay RM Cytojournal. 2012;9:1. doi: 10.4103/1742-6413.92545 A kutatás végzése Performing the research Az eredmény – adatok elemzése Analyzing the data (results) A kézirat készítése Preparing the manuscript Szerzőség: WAME (World Association of Medical Editors) A folyóirat kiválasztása (journal selection) Szerzőknek szóló útmutató (instructions to authors) A szerkezet: anyag, módszer, eredmények, diszkusszió – a végén a bevezetés A reference lista - Endnote használata Strukturált absztrakt Újra és újra elolvasni, javítani, a társszerzőknek elküldeni

41 A kutatás eredménye – jó kézirat készítése Világos, érthető, reprodukálható - LOGIKUS Ismerni a közlemény szerkezetét (az irodalom megfelelő használata: a múlt és a jelen irodalmának felhasználása) Bevezetés, anyag módszer, eredmények, diszkusszió (ahol a perspektívák is szerepelnek) Technikai előírások betartása ---------------------------------------------------------------------------- A tartalom világos, logikus kifejtése

42 Megfelelő közleménytípus megválasztása, cím, szerkezet Eredeti közlemény fontossága Egyéb közleménytípus, amely a peer-review eljáráson is keresztülmegy (proceeding paper) Megfelelő, a tartalomra jellemző cím (nem hosszú, nem általános, nincs rövidítés, figyelemfelkeltő) kiválasztása Absztrakt: nem a bevezető, rövid, informatív, mit kutat, milyen eredmény várható, pontos A módszereknél a reprodukálhatóságra figyelni kell Az eredmény világos legyen- irodalom nélkül A diszkussziónál a teljes releváns irodalmat használni kell, behelyezve a saját eredményt, nem egyenlő az absztrakttal A bibliográfia az előírásoknak megfelelő legyen, a többi közleménynek megfelelő hosszúságú Ha javítást kérnek – azt pontosan megtenni

43 ROVATOK Válogatás a tudományos folyóiratok rovataiból Hírek Összefoglaló referátumok Eredeti közlemények Történet Levelek a szerkesztőhöz Folyóiratcikkekből referátumok Beszámolók Könyvismertetések Interjú Vegyes anyag News Review articles Original articles Horus Letters to the editor From the literature Reports Book reviews Interview Miscellany

44 A tudományos közlemények gyakoribb fajtái Eredeti közlemények –Szokványos közlemények (original/regular articles) –Sürgős közlemények (rapid communications, accelerated publications) –Előzetes közlemények (preliminary articles / preliminary reports) –Tudományos levelek (science / research letter, brief / short communications) Összefoglaló közlemények –Rendszerező/leíró összefoglaló közlemények (review articles, review, overview, series) –Gyors szemle (rapid reviews, long commentaries) –Útmutatók (guidelines) –Szerkesztőségi közlemények (editorials) –Továbbképző közlemények (educational articles) –Gyökerek - történeti összefoglalók (history) –Összegző elemzések (metaanalyzis) Esettanulmányok –Esetismertetések (case reports) Egyéb közleményfajták –Elnöki köszöntő (presidental address) –Levél a szerkesztőséghez/szerkesztőhöz (letters to editor, correspondence) –Véleménynyilvánítás (commentary) –Kerekasztal-megbeszélés (round table discussion) –Hírek, bejelentések, könyvismertetések, beszámolók stb. Forrás: Bősze P., Palkovits M.: Tudományos közlemények írása, szerkesztése és értékelése. Budapest: NOK Kiadó, 2006. 9.p

45 Sikertelen közlés? Új folyóirat keresése: a második legjobb ….. Új szerzői útmutató tanulmányozása Új közlemény – a meglévő átírása, figyelembe véve az előző folyóirat elutasításának indokait.

46 Közlési etika - tartalmi kérdések COPE – Committee On Publication Ethics http://publicationethics.org/resources/guidelines http://publicationethics.org/resources/guidelines  Szerzőség, társszerzők  Másodközlés (cím, irodalomjegyzék elemzés, szövegazonosság)  Plágium

47 Szerzőség, társszerzők ICMJE meghatározása 3 főbb pontra bontható, hogy ki lehet szerző: –1. pontban találhatók a conception (ötlet, kezdeményezés szerzője), a design (megtervezésben résztvevő), illetve az analysis and interpretation (az elemzésben aktívan szereplő) kifejezések. –2. pontból a drafting the article (a cikk megfogalmazásában résztvevő) fogalmat emelnénk ki, míg a –3. pont a final approval kifejezéssel a végső szöveg elfogadására utal. Szerző csak az lehet, aki mind a három pontban foglaltaknak megfelel. a NIH útmutatása 8 pontban fogalmazza meg, hogy melyek lehetnek szerzőre jogosító tényezők: ötlet, kezdeményezés, elképzelés, megtervezés, kivitelezés, értelmezés, értékelés és megírás. A fő különbség az ICMJE meghatározásától, hogy a NIH szerint, ha a 8 pont bármelyikének megfelel valaki, szerzőnek tekinthető. Abban viszont mind a két változat megegyezik, hogy a kivitelezés anyagi biztosítása illetve maga az adatgyűjtés nem tartozik a szerzőség fogalmába. A közreműködő (contributor) – de valódi szerzőnek nem tekinthető – személyek, kutatócsoportok, akik támogatóként stb. vettek részt a közlemény létrejöttében a köszönetnyilvánításban vagy lábjegyzetben vagy egyéb szövegrészben megemlíthetők, de semmiképp sem a „byline” részben. A nem szerzőnek ítélt csoportok, személyek különösen a multicentrikus közleményeknél számítanak. Forrás: Berhidi A., Csajbók E., Vasas L.: Szerzői dömping. Mikor öntünk tiszta vizet a pohárba? – kérdezi az orvosi könyvtáros. Orv. Hetil, 2010; 151(5): 188-189.

48 Másodközlés Kettős közlés kérdése Etikus: Rövid előzetes közlemények (előadások, poszterek összefoglalója, kivonata) teljes terjedelemben (in extenso) való megjelenése Nem etikus: Ugyanannak a tudományos anyagnak ugyanazon/vagy különböző nyelven való többszöri közlése (teljes terjedelemben) némi adat- vagy szerkezeti módosítással Egy kutatási eredmény részekre szedése, s adott szöveg és bibliográfiai azonosság – autoplagium – más cím mellett ismételt közlés Ugyanazon eredmények magyar és idegen nyelven való közlése? – A kétnyelvű közlés etikailag általában megengedett, de ez egy tételnek számít Forrás: Berhidi A., Csajbók E., Vasas L.: Szerzői dömping. Mikor öntünk tiszta vizet a pohárba? – kérdezi az orvosi könyvtáros. Orv. Hetil, 2010; 151(5): 189.

49 Plágium Plágiumnak vagy plagizálásnak nevezik azt a cselekedetet, ha valaki egy másik ember (az eredeti szerző) munkáját saját publikált munkájában hivatkozás, forrás megjelölés és/vagy szerzői engedély nélkül felhasználja, azt sajátjaként tünteti fel, és ezzel az eredeti szerző jogait sérti. Akár egy mondat szó szerinti átvétele, egy táblázat használata a forrás feltüntetése nélkül plágiumot jelent. Plágium kereső szoftverek az interneten: MTA Sztaki KOPI http://kopi.sztaki.hu/ Duplichecker http://www.duplichecker.com/ Forrás: Hames, I.: Peer review and manuscript management in scientific journals. Blackwell Publishing, 2007. pp.:177.

50 Szempontok egy közlemény írásakor Irodalom-kezelő szoftver alkalmazása (EndNote, RefMan, stb.) Kutatás tervezése, (Anyag-módszer), szerzőség megbeszélése Eredmények: legkisebb közlési egység A tárgyban további eredmények: komment, letter, stb. formában, illetve új közlemény, de nem lehet azonos szövegrész …. Diszkusszió ténylegesen.. Bibliográfia – nem lehet 2 közleménynek közös bibliográfiája

51 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Tudományos folyóiratok PhD hallgatók részére Vasas Lívia, PhD 2015."

Hasonló előadás


Google Hirdetések