Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tudományos folyóiratok, PhD hallgatók részére Vasas Lívia 2014.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tudományos folyóiratok, PhD hallgatók részére Vasas Lívia 2014."— Előadás másolata:

1 Tudományos folyóiratok, PhD hallgatók részére Vasas Lívia lvasas@lib.sote.hu 2014

2 Amiről szó lesz …. Nyomtatott, nyomtatott és online, only online, open access, ISSN számok Főszerkesztő, szerkesztőség, szerkesztőbizottság, tanácsadó testület, bírálók Szerzőknek szóló instrukciók: tartalmi és formai előírások Copyright kérdések Megjelenés gyakorisága, közleménytípusok, azok szerkezetének elemzése

3 A tudományos folyóiratokról.. A folyóiratok megjelenése: print…p+online, only online, stb. A tartalom: rovatok/közleménytípusok jelentősége „eredeti közlemények” Rendelkezik angol címmel, tartalomjegyzékkel (+képek), absztrakttal (+képek), kulcsszavakkal Rendszeres megjelenés Betartja mindazt, amit a szerkesztők ígérnek!

4 Szakterületenként változó publikációs szokások, elvárások Science, social science, human arts csoportosítás Eltérő közlemény szerkezet, bibliográfia, jegyzetek stb. A tudományos jelentőség nem kizárólag az IF-ek függvénye – az IF-ek hibás értelmezése

5 A publikálás útjának megválasztása, befolyásoló tényezők Az előkészített folyóirat címlistából az első kiválasztása Közlési egység megléte (szalámi politika) A szerzői útmutatók újbóli áttanulmányozása Etika vonzatok áttekintése Megfelelő angol nyelv használata

6 Miért is publikálunk? Az adott pályázat elnyerése miatt (a kutatási tervben jelzett publikációs kötelezettség)? A PhD fokozatszerzés miatt? Megfelelő pozíció elnyerése/megtartása? Megosztani a releváns tudományos közösséggel az elért eredményeket? Munkaköri kötelesség? ----------------------------------------------------------------------------------------------- Mindezek nem befolyásolják a folyóirat-szerkesztőségeket, illetve a közlemény megjelenésének a döntéshozóit.

7 How to write an article: Preparing a publishable manuscript! Shidham VB, Pitman MB, Demay RM Cytojournal. 2012;9:1. doi: 10.4103/1742-6413.92545 A kutatás végzése Performing the research Az eredmény – adatok elemzése Analyzing the data (results) A kézirat készítése Preparing the manuscript Szerzőség: WAME (World Association of Medical Editors) A folyóirat kiválasztása (journal selection) Szerzőknek szóló útmutató (instructions to authors) A szerkezet: anyag, módszer, eredmények, diszkusszió – a végén a bevezetés A reference lista - Endnote használata Strukturált absztrakt Újra és újra elolvasni, javítani, a társszerzőknek elküldeni

8 A kutatás eredménye – jó kézirat készítése Világos, érthető, reprodukálható - LOGIKUS Ismerni a közlemény szerkezetét (az irodalom megfelelő használata: a múlt és a jelen irodalmának felhasználása) Bevezetés, anyag módszer, eredmények, diszkusszió (ahol a perspektívák is szerepelnek) Technikai előírások betartása ---------------------------------------------------------------------------- A tartalom világos, logikus kifejtése

9 Megfelelő közleménytípus megválasztása, cím, szerkezet Eredeti közlemény fontossága Egyéb közleménytípus, amely a peer-review eljáráson is keresztülmegy (proceeding paper) Megfelelő, a tartalomra jellemző cím (nem hosszú, nem általános, nincs rövidítés, figyelemfelkeltő) kiválasztása Absztrakt: nem a bevezető, rövid, informatív, mit kutat, milyen eredmény várható, pontos A módszereknél a reprodukálhatóságra figyelni kell Az eredmény világos legyen- irodalom nélkül A diszkussziónál a teljes releváns irodalmat használni kell, behelyezve a saját eredményt, nem egyenlő az absztrakttal A bibliográfia az előírásoknak megfelelő legyen, a többi közleménynek megfelelő hosszúságú Ha javítást kérnek – azt pontosan megtenni

10 ROVATOK Válogatás a tudományos folyóiratok rovataiból Hírek Összefoglaló referátumok Eredeti közlemények Történet Levelek a szerkesztőhöz Folyóiratcikkekből referátumok Beszámolók Könyvismertetések Interjú Vegyes anyag News Review articles Original articles Horus Letters to the editor From the literature Reports Book reviews Interview Miscellany

11 A tudományos közlemények gyakoribb fajtái Eredeti közlemények –Szokványos közlemények (original/regular articles) –Sürgős közlemények (rapid communications, accelerated publications) –Előzetes közlemények (preliminary articles / preliminary reports) –Tudományos levelek (science / research letter, brief / short communications) Összefoglaló közlemények –Rendszerező/leíró összefoglaló közlemények (review articles, review, overview, series) –Gyors szemle (rapid reviews, long commentaries) –Útmutatók (guidelines) –Szerkesztőségi közlemények (editorials) –Továbbképző közlemények (educational articles) –Gyökerek - történeti összefoglalók (history) –Összegző elemzések (metaanalyzis) Esettanulmányok –Esetismertetések (case reports) Egyéb közleményfajták –Elnöki köszöntő (presidental address) –Levél a szerkesztőséghez/szerkesztőhöz (letters to editor, correspondence) –Véleménynyilvánítás (commentary) –Kerekasztal-megbeszélés (round table discussion) –Hírek, bejelentések, könyvismertetések, beszámolók stb. Forrás: Bősze P., Palkovits M.: Tudományos közlemények írása, szerkesztése és értékelése. Budapest: NOK Kiadó, 2006. 9.p

12 Sikertelen közlés? Új folyóirat keresése: a második legjobb ….. Új szerzői útmutató tanulmányozása Új közlemény – a meglévő átírása, figyelembe véve az előző folyóirat elutasításának indokait.

13 Szerzői utasítások Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publications http://www.icmje.org/http://www.icmje.org/ TARTALMI ÉS FORMAI ELŐÍRÁSOK

14 Közlési etika - tartalmi kérdések COPE – Committee On Publication Ethics http://publicationethics.org/resources/guidelines http://publicationethics.org/resources/guidelines  Szerzőség, társszerzők  Másodközlés (cím, irodalomjegyzék elemzés, szövegazonosság)  Plágium

15 Szerzőség, társszerzők ICMJE meghatározása 3 főbb pontra bontható, hogy ki lehet szerző: –1. pontban találhatók a conception (ötlet, kezdeményezés szerzője), a design (megtervezésben résztvevő), illetve az analysis and interpretation (az elemzésben aktívan szereplő) kifejezések. –2. pontból a drafting the article (a cikk megfogalmazásában résztvevő) fogalmat emelnénk ki, míg a –3. pont a final approval kifejezéssel a végső szöveg elfogadására utal. Szerző csak az lehet, aki mind a három pontban foglaltaknak megfelel. a NIH útmutatása 8 pontban fogalmazza meg, hogy melyek lehetnek szerzőre jogosító tényezők: ötlet, kezdeményezés, elképzelés, megtervezés, kivitelezés, értelmezés, értékelés és megírás. A fő különbség az ICMJE meghatározásától, hogy a NIH szerint, ha a 8 pont bármelyikének megfelel valaki, szerzőnek tekinthető. Abban viszont mind a két változat megegyezik, hogy a kivitelezés anyagi biztosítása illetve maga az adatgyűjtés nem tartozik a szerzőség fogalmába. A közreműködő (contributor) – de valódi szerzőnek nem tekinthető – személyek, kutatócsoportok, akik támogatóként stb. vettek részt a közlemény létrejöttében a köszönetnyilvánításban vagy lábjegyzetben vagy egyéb szövegrészben megemlíthetők, de semmiképp sem a „byline” részben. A nem szerzőnek ítélt csoportok, személyek különösen a multicentrikus közleményeknél számítanak. Forrás: Berhidi A., Csajbók E., Vasas L.: Szerzői dömping. Mikor öntünk tiszta vizet a pohárba? – kérdezi az orvosi könyvtáros. Orv. Hetil, 2010; 151(5): 188-189.

16 Másodközlés Kettős közlés kérdése Etikus: Rövid előzetes közlemények (előadások, poszterek összefoglalója, kivonata) teljes terjedelemben (in extenso) való megjelenése Nem etikus: Ugyanannak a tudományos anyagnak ugyanazon/vagy különböző nyelven való többszöri közlése (teljes terjedelemben) némi adat- vagy szerkezeti módosítással Egy kutatási eredmény részekre szedése, s adott szöveg és bibliográfiai azonosság – autoplagium – más cím mellett ismételt közlés Ugyanazon eredmények magyar és idegen nyelven való közlése? – A kétnyelvű közlés etikailag általában megengedett, de ez egy tételnek számít Forrás: Berhidi A., Csajbók E., Vasas L.: Szerzői dömping. Mikor öntünk tiszta vizet a pohárba? – kérdezi az orvosi könyvtáros. Orv. Hetil, 2010; 151(5): 189.

17 Plágium Plágiumnak vagy plagizálásnak nevezik azt a cselekedetet, ha valaki egy másik ember (az eredeti szerző) munkáját saját publikált munkájában hivatkozás, forrás megjelölés és/vagy szerzői engedély nélkül felhasználja, azt sajátjaként tünteti fel, és ezzel az eredeti szerző jogait sérti. Akár egy mondat szó szerinti átvétele, egy táblázat használata a forrás feltüntetése nélkül plágiumot jelent. Plágium kereső szoftverek az interneten: MTA Sztaki KOPI http://kopi.sztaki.hu/ Duplichecker http://www.duplichecker.com/ Forrás: Hames, I.: Peer review and manuscript management in scientific journals. Blackwell Publishing, 2007. pp.:177.

18 Copyright Clearance Center's Rightslink service

19 A PhD értekezés formai követelményei a Semmelweis Doktori Iskola elvárásai Szerkezet A disszertáció tagolása: Fedőlap - Tartalomjegyzék - Rövidítések jegyzéke - Bevezetés (irodalmi háttér) - Célkitűzések - Módszerek - Eredmények - Megbeszélés - Következtetések - Összefoglalás - Irodalomjegyzék - Saját publikációk jegyzéke (a disszertációhoz kapcsolódó és attól független közleményeket külön listában kell megadni) - Köszönetnyilvánítás Technikai előírások A disszertáció terjedelme: 70-150 A4- es oldal, 1.5-ös sortávolság. Betűtípus: Times New Roman, 12-es betűméret, sorkiegyenlítés. Margó: minden irányban 3 cm. A fedőlap kivételével minden oldalt meg kell számozni (oldalszám a lap alján, középen). Nyomtatás: lehetőleg lézernyomtatóval jó minőségű papírra, egyoldalasan.

20 Bibliográfiai rekord - szabványos leírás Pontos bibliográfiai adatok: –Teljes szerzőség feltüntetése: az eredeti dokumentumnak megfelelő sorrendben –Pontos cím: az eredeti dokumentumon szereplővel megegyező Pontos forrás jelölés: –Papír folyóirat adatai az elsődlegesek: folyóiratnév, megjelenés éve, évfolyamszám, adott szám és az oldalszám (tól-ig). Pl. Brain Research 2005; 15(4): 125-131. Ha még nem jelent meg nyomtatásban: DOI szám / Epub feltüntetése! Segédlet: Szabványos bibliográfiai-leírások. A Központi Könyvtár Letölthető anyagok [Internet]. Budapest: Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár [megnézve: 2010.06.22.]. Megtalálható:http://www.lib.sote.hu/nav/segedletekhttp://www.lib.sote.hu/nav/segedletek

21 A fokozatszerzés publikációval kapcsolatos feltételei Könyvtári adatlap PhD értekezés benyújtásához, az MTMT-be feltöltött eredeti közlemények alapján Jelölt neve:........................................... Törzskönyvi száma:........................................... Tudományági Doktori Iskola neve:.................................................................................... I. Az értekezés témájában megjelent eredeti közlemények: Ide kérjük beszúrni a Magyar Tudományos Művek Tárába feltöltött, és onnan lementett, impakt faktorral kiegészített értekezés témájában megjelent publikációs listát. II. Egyéb – nem az értekezés témájában megjelent – eredeti közlemények: Ide kérjük beszúrni a Magyar Tudományos Művek Tárába feltöltött, és onnan lementett, impakt faktorral kiegészített nem az értekezés témájában megjelent publikációs listát.

22 A fokozatszerzés publikálással kapcsolatos feltételei folytatás A publikációkat a Magyar Tudományos Művek Tára honlapján (http://www.mtmt.hu) fel kell tölteni. Ezután a nyilvános felületen a saját nevére keressen rá. A megjelenő oldalon a „saját munkásságunk” linkre rákattintva megjelenik a publikációs lista, és a Nyomtatható változatot választva az oldal tartalmát a Könyvtári Adatlap megfelelő helyére másolhatja. (Ügyeljen arra, hogy a Beállítások alatt az Idézetek ne legyenek megjelenítve, valamint a „csak tudományos” és „impakt faktor” jelölőnégyzetek legyenek bekapcsolva.) A publikációs listát, ha szükséges, a publikációs pontokkal egészítse ki. A beillesztett listát egységesen formázza át Times New Roman betűtípusra, 12-es betűmérettel, normál térközzel, a sorköz legyen egységes (1,0) mindenhol.http://www.mtmt.hu Hivatkozva az EDT 61/2010. (10.25.) sz. határozatára, az elfogadó levéllel rendelkező közlemények helyett csak a nyomtatott, vagy a dx.doi.org oldalon visszakereshető DOI azonosítóval ellátott közleményeket lehet feltüntetni. Az adatlapokat a Központi Könyvtár a beérkezéstől számított 10 napon belül tudja igazolni. Kérjük, szíveskedjék mellékelni az adatlapon feltüntetett közlemények másolatát teljes terjedelemben.

23 A hitelesítések során tapasztalt tartalmi kérdések Leggyakoribb hibák: Ugyanaz a közlés két vagy több nyelven – a magasabb rendű kap publikációs pontot vagy impakt faktort Ismeretterjesztő közlemény feltüntetése Nem elegendő az elfogadó nyilatkozat, a közleménynek meg kell jelenni, s a DOI számot feltüntetni. Valótlan közlemény feltüntetése Nincs irodalomjegyzéke a feltüntetett közleménynek – tudományos? Ha egy közlemény nem felel meg az eredeti tudományos közlemény kritériumainak akkor természetesen nem kaphat publikációs pontot vagy impakt faktort.

24 Fontos tudni még… Történeti áttekintés, review: ha megfelel a közlemény az úgynevezett "updated review„ kritériumainak, amely egy világos vezérfonal mentén foglalja össze az irodalmi adatokat, kritikusan elemzi a mai ismereteket, ütközteti a különböző nézeteket, kiemeli a legfontosabb újdonságokat stb. ilyen közlemény elfogadható, még ha nincs is benne saját vizsgálati adat.

25 Szempontok egy közlemény írásakor Irodalom-kezelő szoftver alkalmazása (EndNote, RefMan, stb.) Kutatás tervezése, (Anyag-módszer), szerzőség megbeszélése Eredmények: legkisebb közlési egység A tárgyban további eredmények: komment, letter, stb. formában, illetve új közlemény, de nem lehet azonos szövegrész …. Diszkusszió ténylegesen.. Bibliográfia – nem lehet 2 közleménynek közös bibliográfiája

26 A Doktori Iskola Szabályzata szerint szükséges „Új tudományos eredményt tartalmazó folyóirat cikk, lektorált folyóiratban. A saját kutatási terület legújabb eredményeit összefoglaló referátum, lektorált folyóiratban. A saját kutatási terület interdiszciplináris vonatkozásait újszerű megvilágításba helyező tanulmány, lektorált folyóiratban. A saját kutatási területet érintő önálló könyv vagy fejezet tudományos könyvben (ISBN regisztrált könyv).” Doktori Szabályzat – 27-28. melléklet. Doktori Iskola Szabályzatok. [Internet] Budapest: Semmelweis Egyetem Doktori Iskola [megnézve: 2010.06.22.]. Megtalálható: http://phd.sote.hu/files/images/File/2010/SE-DSZ-2009.doc http://phd.sote.hu/files/images/File/2010/SE-DSZ-2009.doc

27 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Tudományos folyóiratok, PhD hallgatók részére Vasas Lívia 2014."

Hasonló előadás


Google Hirdetések