Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Városi épített örökség megőrzése Dr. Győrffy Ildikó, NFÜ ROP IH 2013. december 13.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Városi épített örökség megőrzése Dr. Győrffy Ildikó, NFÜ ROP IH 2013. december 13."— Előadás másolata:

1 Városi épített örökség megőrzése Dr. Győrffy Ildikó, NFÜ ROP IH 2013. december 13.

2 Megjelenő felhívások 2013 – Városi épített örökség megőrzése (A1) – Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése c. pályázati felhívás (A2) – Kétoldalú partnerségi együttműködések előkészítésének segítése (Measure A – A2)

3 A programterület célja A városi épített és kulturális örökség, valamint a kapcsolódó táji örökség megőrzése és bemutathatóvá tétele, a kulturális örökséghez való hozzáférés javítása, a különböző területek gazdasági-társadalmi fejlettsége közötti különbségek csökkentése a kulturális javakhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés javítása által.

4 A projektekkel szembeni elvárás A fejlesztendő ingatlan kulturális és/vagy közösségi funkciójának megerősítése, vagy új kulturális és/vagy közösségi funkció kialakítása, a fejlesztendő ingatlan széles körben elérhetővé tegye a kulturális javakat, különös tekintettel a társadalmilag hátrányos helyzetű csoportokra.

5 Kiemelt szempontok A fejlesztés leghátrányosabb helyzetű vagy hátrányos helyzetű kistérségben vagy hátrányos helyzetű településen valósul meg A fejlesztéssel érintett kulturális örökségi érték állapota leromlott és alulhasznosított, a kulturális szolgáltatások korlátozottak A fejlesztési terv kidolgozottságának koherenciája A kialakítandó funkciók sokfélesége A társadalmi befogadásért tett erőfeszítések A társadalmi és kulturális sokféleség elősegítése, különösen a hátrányos helyzetűek kulturális javakhoz való hozzáférhetőségének javítása Környezeti fenntarthatósági szempontok A projekt tervezésében és megvalósításában aktívan részt vesz donor országbeli és/vagy hazai partner

6 Pályázók köre Magyarországi székhellyel rendelkező szervezetek az alábbi felsorolás szerint: Központi költségvetési szervek Önkormányzatok Non-profit szervezetek Alapítványok Egyházak és egyházi intézmények Non-profit gazdasági társaságok Jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások esetén maga a társulás Többcélú kistérségi társulás Önkormányzatok jogi személyiség nélküli társulása

7 Partnerek köre Magyarországi székhellyel rendelkező partnerek esetén: – Pályázók körével egyező feltételek Donor országban székhellyel rendelkező partnerek esetén: – Központi költségvetési szervek – Önkormányzatok és önkormányzati tulajdonú non-profit szervezetek – Független non-profit szervezetek, egyházak és egyházi intézmények

8 Támogatás mértéke Rendelkezésre álló keretösszeg: 4 000 000 EUR Támogatás mértéke: – min. 500 000 EUR – max. 1 000 000 EUR Tervezhető előleg: max. 30%

9 Támogatás intenzitás Pályázó szervezetTámogatás mértéke Központi költségvetési szervek100% Önkormányzatok és önkormányzati tulajdonú non-profit szervezetek 95% Független non-profit szervezetek, egyházak és egyházi intézmények 90% A projekt összes elszámolható költségére vetített maximális intenzitás nem haladhatja meg a pályázó (projektgazda) szervezeti formája alapján megítélhető maximumot.

10 Támogatható tevékenységek Az alapvető céloknak megfelelő ingatlan kulturális funkcióinak megerősítéséhez és a nagyközönség számára elérhetővé tételét szolgáló megújításához és amennyiben releváns kapcsolódó táji környezetük hiteles megújításához szükséges átalakítás, bővítés, felújítás és/vagy helyreállítás valamint kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések. Az ingatlan megújításához, kulturális és közösségi funkciójának fenntartásához, kialakításához és széles körben hozzáférhetővé tételéhez kapcsolódó saját kidolgozású és/vagy külső tanácsadással kialakított tartalomfejlesztés.

11 Támogatható tevékenységek Projektmenedzsment: – adminisztratív (folyamatkövetési, pénzügyi-könyvelési, jogi, műszaki, közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos) és projekthez kapcsolódó egyéb tevékenységek, beleértve a donor partnerekkel közös Magyarországon vagy donor országban megvalósuló bilaterális tevékenységeket. Nyilvánosság biztosítása. Projektszintű könyvvizsgálat.

12 Tartalmi és minőségi előírások Kizárólag Magyarországon található, 10 000 fő feletti városi rangú települések, Országos műemléki védettség alatt álló épületek, a projekt kidolgozása során figyelembe kell venni a társadalmi-kulturális sokszínűség megőrzésének lehetőségeit, különös tekintettel a roma, zsidó és multikulturális örökségre, a projekt eredményeként létrehozott fejlesztés esetében fontos szempont a hozzáférhetőség minél szélesebb társadalmi rétegek számára történő biztosítása/bővítése.

13 Elszámolható költségek Támogatható tevékenység%-os korlát Projektmenedzsment ezen belül 12 % Kiviteli tervek és egyéb kötelező tanulmányok elkészítésének költségei (bérköltség vagy megbízás) 6 % Közbeszerzési szakértői szolgáltatás2 % Jogi szolgáltatások igénybevételének költsége0,5 % Infrastrukturális fejlesztés kapcsán Építési műszaki ellenőri szolgáltatás költsége2 % Az infrastruktúra kialakításához szükséges eszközbeszerzés költségei 10 % Ingatlan és vagyoni értékű jogok beszerzésének költsége 5 % Kármentesítés, az ingatlanhoz tartozó alapinfrastruktúra és a zöldfelület helyreállításának és fejlesztésének költségei (ld. fogalomtár) 20% Tartalomfejlesztés kapcsán Immateriális javak beszerzésének költségei10 % A megfelelő kulturális és közösségi funkciók kialakításához szükséges eszközbeszerzés költségei 20 % Nyilvánosság biztosításának költsége2 % Könyvvizsgálat költsége0,5 %

14 Kiválasztási kritériumok Fix határidős pályázatok  Befogadási és jogosultsági vizsgálat  Formai kritériumok vizsgálata  Szakmai értékelés A befogadási kritériumok ellenőrzésének eredményéről a benyújtási határidő lejártát követő 7 napon belül értesítjük a pályázót.

15 Indokoltság – Területi lehatárolás, alulhasznosítottság, fejlesztés indokoltsága – min. 13 pont Megalapozottság/koherencia/komplexitás – min. 20 pont Megvalósíthatóság – Tervezés, kockázatkezelés Fenntarthatóság – Horizontális elvek – min. 8 pont Kiválasztási kritériumok

16 Kiemelt szempont: megalapozottság – koherencia – komplexitás – A fejlesztés során a műemlékvédelmi és örökségvédelmi szempontokat, táji sajátosságokat megfelelően figyelembe vették. – A projekt keretében fejlesztendő/kialakítandó funkciók több célcsoport számára nyújtanak megalapozott és kidolgozott kínálatot. – Az érintett helyi és hazai szereplők is bevonásra kerültek. – Donor országbeli partnerek is bevonásra kerülnek.

17 Indikátorok Városi örökséghez tartozó megóvott, felújított épületek száma A kulturális funkcióval rendelkező nagyközönség számára elérhetővé tett beltéri helyiségek alapterülete Egyes indikátorok esetében a célértékek nem teljesítése a támogatás csökkentését vonhatja maga után. A minimálisan elvárt célértékek vállalása kötelező a pályázatban.

18 Pályázatok benyújtása Elektronikus rendszeren keresztül (NORA) kitölthető projekt adatlap – elektronikus + postai benyújtás – Rövid angol nyelvű ismertető – Mellékletek: szkennelt verzióban a NORA-ba csatolni szükséges a pályázati felhívás feltételeinek vállalását tanúsító nyilatkozat és a műszaki tervdokumentáció 1-1 példányban papíralapon is benyújtandó!

19 Adminisztratív információk A VÜ által működtetett ügyfélszolgálat elérhetősége: NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. 1037 Budapest Montevideó u. 16/A e-mail cím: info@norvegalap.hu telefonszám: +36-1-999-4400

20 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Városi épített örökség megőrzése Dr. Győrffy Ildikó, NFÜ ROP IH 2013. december 13."

Hasonló előadás


Google Hirdetések